Borg predikar sänkta löner och ökade klyftor

Läser en mycket intressant bloggpost i dag hos Lena Sommestad. Den handlar om hur regeringen inte bara för en medveten politik för ökade klyftor – man har dessutom arbetat aktivt i EU för att förändra fattigdomsbegreppet (från relativ- till absolut) och för att stoppa fattigdomsbekämpningen och EU:s fattigdomsmål. Allt för att dölja hur regeringens egen politik ökar klyftorna i Sverige.

Citat, GP;

Det uppenbara skälet till att Reinfeldt säger nej till tillväxtstrategin Europa 2020 är att den står i strid med alliansregeringens egen tillväxtmodell. Reinfeldt anser att fattigdom – eller hot om fattigdom – ska öka arbetskraftsutbudet. Denna idé, som ligger bakom sänkta inkomster för sjuka och arbetslösa i Sverige, går rakt emot EU-kommissionens tes att social sammanhållning främjar hållbar tillväxt. Till skillnad från EU-kommissionen vill den svenska regeringen ha mer fattigdom, inte mindre.

Och visst vill regeringen ha mer fattigdom – inte mindre…


Illustration – Robert Nyberg

I går predikade Anders Borg sänkta lägstalönerframförallt inom service sektorn. I alliansens Sverige räcker det inte med att sjuka och arbetslösa lever på svältgränsen – även lågutbildade som arbetar heltid ska nu pressas dit. Målet tycks vara en arbetslinje efter amerikans modell – där många tvingas att ta 2 eller 3 olika jobb för att överleva.

Alliansens politik ligger nu mycket nära det professor Marian Radetzki föreslog  i ”Striptease” 1997.  (Se klippet här; Öka klyftorna för att sänka arbetslösheten)

Här är några av Radetzkis förslag och tankar kring hur samhället bör fungera och hur arbetslösheten ska sänkas;

 • Sänk lönerna i Sverige ”kraftfullt” för ”lågpresterande”.
 • Arbetslösa ska ha en ännu lägre ersättning.
 • De extremt lågavlönade ska inte räkna med att kunna försörja sig själva. De får ”slå sig ihop” och bo tillsammans.
 • Att vara fattig, rättslös och hungrig är incitament för att ”lyfta sig själv i håret” – rycka upp sig.
 • Strejker kan liknas vid terrorism. Strejkrätten ska avskaffas.
 • Demokratin är en ”försvårande omständighet” för att genomföra den ”rätta politiken”.
 • Det finns inget alternativ (för att få bukt med arbetslösheten) än att skapa en verkligt hungrig ”underklass” och kraftigt ökade klyftor.
 • Radetzki själv utnyttjar ”svart” polsk arbetskraft för 30 kr/tim – av ren godhet. Det är vad hon är värd. Ingen skatt, inga sociala avgifter.

Den ny-moderata retotiken låter givetvis inte alls som Radetzkis. Men, den politik regeringen genomför är på många områden kusligt lik Radetzkis recept. Vi marscherar i rask takt mot de ökade klyftornas drömsamhälle.

Här är några exempel…

 • Privat – ”Svarta” pigor och svarta tjänster användes flitigt – nu subventionerade via skatten.
 • Kraftigt försämrade trygghetssystem. Högre avgifter, hårdare kvalifikationskrav. Lägre ersättningar.
 • Ser ökade klyftor som incitament för sjuka och arbetslösa att ”rycka upp sig”.
 • En politik som kraftigt ökar klyftorna i samhället, som skapar en ny ”underklass”.
 • Försvagar facken genom höjda a-kasseavgifter och fördyrat medlemsskap.
 • Vill överlåta alltmer makt till ”marknaden” – privatiseringar och utförsäljningar.

Vi kan också se hur utvecklingen i Sverige nu ligger kusligt nära den som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg själva helt öppet förespråkade i mitten på 90-talet.

Finansminister Anders Borgs dröm (”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord”, 1992), citat;

Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre-fyra decennierna. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.

Fredrik Reinfeldt uttryckte sina idéer så här (“Det sovande folket”, 1993);

Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd./…/

Överge den generella välfärdspolitiken och sluta att uttala löften om att välfärden kan garanteras politiskt./…/

Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.

Man kan konstarera att utvecklingen går framåt (eller kanske man skulle säga bakåt). De tankar som en gång chockerade Tv-tittarna praktiseras nu (helt öppet, men ackompanjerad av en mjuk retorik) av en populär, hyllad och beundrad regering….

*

Läs; Klyftan mellan fattiga och rika växer, citat;

De fattiga blir fattigare och de rika allt rikare. SCB:s nya siffror visar att inkomstskillnaderna i Sverige ökar. År 2009 fick de fattigaste Stockholmarna 7 224 kronor mindre i plånboken om året – medan de rikaste fick 8 990 kronor mer.

Indexet som mäter ekonomisk ojämlikhet är nu i Sverige 0,353 och i Stockholm är den betydligt högre, 0,404 . Lika alarmerande hög som i städer i Asien.

Bloggtips; Alliansfritt Sverige om Borgs löesänkningar, De tystas röst om alltings värde, In yuor face om moderat nepotism, Kaj Raving om Maudan, Martin Moberg om Fas 3, Lo bloggen om en svensk sputnik som aldrig lyfter, Netroots

Media; svd1, svd2, svd3, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, ab1, ab2, exp1, exp2, exp4,

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se