Forskarna sågar alliansens politik – på punkt efter punkt

(OBS! Bloggposten är från februari 2012 – vissa siffror är därför inte dagsaktuella)

Anders Borg har länge haft ett mantra han ständigt upprepat;

Hans politik ska vara ”evidensbaserad” och bygga på ”vetenskaplig grund”. Nu har han och alliansregeringen haft dryga fem år på sig att genomföra sin politik – byggd på ”vetenskaplig grund”.

Hur har det gått, och vad säger forskarna?

– Utanförskapet

Själva begreppet har varit hårt kritiserat från flera håll. En av de starkaste kritikerna var tidigt Uppsalaprofessorn Bertil Holmlund. Han har sågat begreppet utifrån flera olika orsaker;

 • Begreppet kan lätt manipuleras; “Regeringen kan minska utanförskapet enbart genom att förkorta ersättningstiderna eller skärpa kvalifikationskraven, alldeles oavsett vilka effekterna blir på faktisk sysselsättning, arbetslöshet eller sjukfrånvaro.”
 • Begreppet kan inte användas i internationella jämförelser; “Välfärdsstater med generösa trygghetssystem, till exempel de skandinaviska länderna, kommer i sådana jämförelser att framstå som mindre framgångsrika enbart därför att personer som inte arbetar har större tillgång till offentliga trygghetssystem.”

Hur har det gått? Eftersom regeringen själv har ändrat utanförskapsbegreppets innehåll flera gånger och dessutom gjort exakt det Bertil Holmlund varnat för – manipulerat siffrorna genom skärpa kvalifikationskrav och kortare ersättningstider – är det nära nog omöjligt att ange exakt vad som har hänt. Men de senaste fakta som finns tyder knappast på någon succé, citat AB;

Sedan 2006 har långtidsarbetslösheten ökat med 143 procent, enligt Arbetsförmedlingens nya siffror. I dag är de långtidsarbetslösa 68 000 personer. /…/ I slutet av januari var 405 000 personer öppet arbetslösa.1,5 miljoner svenskar står utanför ­a-­kassan. Färre sjuka får ersättning (nära 65 000 har utförsäkrats). På två och ett halvt år har försörjningsstödet ökat med 30 procent. 30 000 är fast i fas 3 (långtidsarbetslösa som ej räknas med i statistiken).

*

– Sjukförsäkringen

Kritiken mot de nya sjukreglerna var stenhård från både forskare och remissinstanser redan innan de genomfördes. En av alla de som kraftfullt kritiserade regeringens förslag innan det infördes var Töres Theorell, professor emeritius i psykologi – som bland annat varnade för att vi skulle få ett nytt begrepp – ”försäkringssjälvmord”.

En annan stark kritiker av de nya sjukreglerna, och hela den debatt som föregått dessa, är forskaren Björn Johnson, citat;

Efter regeringsskiftet har alliansregeringen byggt nästan hela sin sjukförsäkringspolitik på felaktiga beslutsunderlag. Rehabiliteringskedjan, socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrssons viktigaste reform, är bara ett bland flera exempel. Rehabiliteringskedjan har inte gjort något för att lösa de verkliga problemen, alltså det havererade rehabiliteringssystemet. Tvärtom framstår reformen som direkt kontraproduktiv, eftersom den kommer att öka antalet sjukskrivna som förlorar sina anställningar och dessutom leda till att tiotusentals långtidssjukskrivna utförsäkras.

Även forskaren Tor Larsson (tidigare på arbetslivsinstitutet – nedlagt av regeringen) förklarade redan långt innan den borgerliga regeringen tillträdde att orsakerna till ökad sjukfrånvaro inte berodde på fusk (och alltså inte kan lösas med utförsäkringar och hårdare tag) utan på slimmade organisationer, sämre rehabilitering och utebliven anpassning av arbetet etc.

Ännu en kritiker är forskaren och smärtläkaren Jan Lidbeck , som starkt har kritiserat de  nya sjukreglerna och de myter som föranlett dessa. Läs mer här! 

*

– Jobbskatteavdraget

Grundbulten i Anders Borgs ”arbetslinje” är jobbskatteavdraget. Han påstod nyligen själv att avdraget skapat 120 000 nya jobb. Men vad säger forskarna?

Inga bevis för jobbskatteavdragens effekter, citat, Ekot;

Che-Yuan Liang, som forskar i nationalekonomi vid Uppsala universitet, är en av IFAU-rapportens författare. – Vår slutsats är att de befintliga metoderna som finns i dag och reformens utformning gör det väldigt svårt att utvärdera den här reformen och att det i dag därför inte går att uttala sig om vilka effekter den här reformen har. / – Ofta när de utformar sådana här reformer så styrs de mer av politiska hänsyn än av ekonomisk kunskap.

Tidigare har regeringens långtidsutredning tittat närmare på jobbskatteavdragets verkliga effekter på arbetslösheten.

Slutsats i korthet; Utredarna konstaterar att det inte finns några studier som visar att avdraget fungerar i verkligheten – enbart mikrosimuleringar. Man kan helt enkelt inte se om avdraget har gett någon effekt, förutom att det kostar statskassan åtskilliga miljarder – man förslår därför att man avstår från fler avdrag i nuläget. Läs mer här!

*

– Försämrad a-kassa, högre avgift

Alliansens linje har varit tydlig; sänkt a-kassa ska leda till färre arbetslösa. I sann nyliberal anda har man dessutom höjt a-kasseavgiften och försämrat arbetsmarknadsutbildningen.

Ny forskning visar att politiken är dömd att misslyckas; Den sänkta a-kassan leder inte till färre arbetslösa. På längre sikt är regeringens politik istället rent kontraproduktiv. Den forskning Anders Borg bygger sin arbetsmarknadspolitik på är både förlegad och missvisande vad beträffar svenska förhållanden.

Citat, Metro;

– Den allmänna teorin är att om man sänker a-kassan får man ut arbetslösa i jobb, men jag hittade inget sådant samband alls, säger Madelene Nordlund.

Tvärtom visar hennes undersökning att en hög ersättning på längre sikt leder till att den arbetslöse får ett mer välbetalt jobb.
– Om du har råd att vara arbetslös lite längre hittar du lättare tillbaka till ett mer stabilt arbetsliv.

Nordlund har jämfört hur arbetslösa som deltog i olika program under 1990-talet klarat sig jämfört med de som inte gjorde det. Programmens effekt har studerats under 5-10 år och effekterna av a-kassans nivå under 19 månader.

Enligt Nordlund lönar sig programmen på lång sikt, både i hög- och lågkonjunktur. I studier från andra länder har även effekter av sänkt a-kassa för att få ut personer i jobb iaktagits, men inte i Sverige. Det tror hon beror på att våra sociala skyddsnät lindrar effekterna.

Kan det vara så att arbetsmarknadspolitiken grundas på fel antaganden?
– Ja, absolut. Internationell forskning visar att det hjälper att straffa ut arbetslösa i jobb, men det verkar inte få den effekten på arbetslösheten i Sverige.

OECD ekonomen John P. Martin ger den Nordlunds forskning rätt. Han förespråkar bland annat stärkt arbetslöshetsförsäkring, kvalificerad och aktiv arbetsmarknadspolitik, slopa “första-bästa-jobb” politiken och att anställningsstöd ska vara riktade inte generella. Alla hans råd går alltså på tvärs med Borg och Reinfeldts praktiserade recept. (Läs mer på Utredarna TCO)

Mer forskning på tvärs med Borgs sanningslära (Esbati, citat); ”I Oxford Review of Economic Policy presenterar ekonomerna David Howell och Miriam Rehm resultat baserade på en analys av förbättrad OECD-statistik från de senaste 30 åren. De konstaterar att det inte går att finna stöd för den ”konventionella synen”, att en ”generös” arbetslöshetsförsäkring bidrar till högre och mer långvarig arbetslöshet.”

Även forskarna Lars Calmfors och Anders Kjellberg sågar regeringens a-kassepolitik med högre avgifter och sänkt a-kassa  som ett ”fundamentalt konstruktionsfel”. Professor Lars Calmfors, citat LO-bloggen;

Den här reformen var inte särskilt lyckad. Man kan vara ganska säker på att de effekter regeringen eftersträvar inte uppnås. Samtidigt har det blivit stora negativa bieffekter

*

– Fas 3, jobb och utvecklingsgarantin, jobbcoacherna

En av de senaste sågningarna rör Fas 3 och jobb och utvecklingsgarantin av forskaren Anders Forslund på IFAU. Citat Dagerns Arena; ”Fas 3 är inte bara ologiskt och ineffektivt. Det är dessutom felkonstruerat för merparten av deltagarna.”

De s.k. jobbcoacherna har utvärderats av Arbetsförmedlingen – resultatet visar att jobbcoaching i storts sett är meningslös eller rent av kontraproduktiv. Av de arbetssökande som har blivit jobbcoachade har färre fått jobb än av de som inte har blivit jobbcoachade.

*

– Vinstdriven välfärd

Moderaterna har länge varit pådrivanden när det gäller att sälja ut och privatisera välfärden. Forskning visar tydligt att kvaliteten kommer i andra hand när välfärden blir vinstdriven – vinster i vården kan till och med döda.  Trots detta fortsätter alliansens företrädare att sticka huvudet i sanden. Fredrik Reinfeldt menar att det handlar om ”enskilda fall” när äldre vanvårdas på vinstdrivna boenden, hans fru Filippa fortsätter att slumpa bort Stockholms vård och omsorg till sina moderata kompisar, medan Anders Borg skäller och gläfsar lite. Samtliga ignorerar de den forskning som faktiskt finns.

Marta Szebehely, professor i socialt arbete, citat; ”– Kvaliteten blir lägre för att kedjorna har ett kortsiktigt vinstintresse, liksom de riskkapitalägda företagen”

LO-tidningen;

…professor Inge Axelsson som i en ny rapport jämför vinstdrivande vårdinrättningar med icke vinstdrivande. I rapporten lägger han samman ett stort antal internationella studier, över 38 miljoner (!) patientöden kommer till tals, och han ställer sig frågan: Hur blir slutresultaten när det gäller kvalitet, effektivitet och kostnadsutveckling, när vården drivs med krav på vinst? Och svaret är: Sämre.

Slutsats;

Anders Borg har under sin tid vid makten valt att ignorerar i stort sett all relevant ny forskning. Inte heller har han lyssnat på remisskritik när nya reformer ska införas. Istället kör han på i ullstrumporna och följer de gamla fundamentalistiska nyliberala teserna. De fungerar visserligen inte – det visar både ny forskning och dagsaktuella fakta. Men vad gör det?

Anders Borg är nöjd, citat;

– Min känsla är att det fungerar rätt bra.

Så var det med den ”evidensbaserade politiken”…….

*

Till sist.… professor Bertil Holmlund sågar alliansens sätt att räkna arbetslösa…..

*

Läs mer;

Forskare och ekonomer sågar alliansens jobbpolitik

Borgs dogmer granskade

Esbatis kommentarer – Evidensbaserat fiasko

Bloggat: Ulf Bjereld om obstruerar Ulf Kristersson riksdagens beslut?, Lena Sommestad om vilka är det som slarvar?, Annarkia om att Ulf Kristersson (m) bryter mot grundlagen, Alliansfritt Sverige om M som förklarar hur utförsäkringar egentligen handlar om kärlek, Kristian Krassman om noll känsla för feeling, Helga von Pitbull om brott – en förutsättning för att bli jobbcoach?, Ola Möller om bankernas bolåneräntor, Martin Moberg om folkrepresentation på dekis, Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, ab8, dn1, dn2, dn3, dn4, svd1, svt1,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Lämna en kommentar

22 kommentarer

 1. Roland Gustafsson

   /  februari 17, 2012

  Priset för att basera politik på önsketänkande fick vi Studio Ett förra onsdagen av Joakim Palme.
  Heidi Avellan kommenterade det i sin krönika i lördags, med länk.
  Skall vi bevara vår välfärd utan pensionsåldershöjningar kostar det 13:50 per intjänad hundralapp.
  13,5%. Räknat på BNP hamnar vi runt 450 miljarder om året.

 2. Deborah Sandgren

   /  februari 17, 2012

  Ja allt detta borde skickas till Reinfeldt och Borg att läsa och begrunda! Men å andra sidan skiter de väl i hur deras politik egentligen slår.De kör sitt race i alla fall. Men vad som gör mig förskräckt är att stor del av svenska folket verkar vara så omevetna om hur det egentligen står till med svensk politik!
  Ullabulla

 3. Man vet fan inte om man ska skratta eller gråta…

 4. Det är bara ett fel med det här inlägget Ilse-Marie. Det förutsätter att Alliansen vill lösa de problem som tas upp här. Det vill den inte. Den här regeringen vill att en massa människor ska få det mycket eländigare fast den försöker låtsas något annat. Den för sin politik för att få ner lönerna och för det måste det finnas en stor kader arbetslösa och människor som kan fungera som avskräckande exempel.

 5. Ibland behöver de inte manipulera med siffror, de tvingar helt enkelt till det så det ser rätt ut. Jag har skrivit om min egen erfarenhet här http://tristessan.wordpress.com/2011/12/31/sanningen-om-utforsakringen/ Jag vårdades på sjukhuset, inlagd, samtidigt som jag tvingades (pga av ekonomiska skäl/utförsäkringen) vara inskriven på arbetsförmedlingen samtidigt. Det ser väl bra ut i nått papper.

 6. Så då får vi anta att Peter Diamond, Dale Mortensen, and Christopher Pissarides … 3 sådanadär Nobelpristagare har fel när de säger att arbetslösheten ökar (http://mises.org/daily/4777) tack allt för vidlyftiga arbetslösförsäkringar och ersättningar? Tänka sig…

 7. Janeric Ershag

   /  februari 19, 2012

  Även vetenskapare har sina färger

 8. Vilhem Moberg sa en gång
  ” När en politiker säger att vi sitter i samma båt, så var på din vakt – det betyder att det är du som skall ro”
  Det lär knappast bli någon förändring med tanke på hur man hittills har sätt hur alliansen uppträder och beter sig när de är överbevisade. Eller när demokratin har talat
  Tack för ett mycket läsvärt inlägg

 9. Mikael och Janeric, visst har forskare sina ”färger”. Likaså Nobelpristagare. De flesta av dagens nationalekonomer – ja, ända sedan 80-talet – har färgats av Milton Friedmans ”epistlar”. Detta färgar givetvis forkningen och ”vetenskapen” under de senaste 30 åren. Då är det väl skönt att detta nyliberala grepp börjar släppa taget – att fakta återigen kan spela en viss roll – inte bara egenintresse och blind ideologi. Precis det vi ser idag när t.o.m. OECD:s ekonomer erkänner att verklighetens fakta visar något annat än de gamla nyliberala teorierna.

 10. Att jag ens ska behöva tänka tanken ”Jag försöker en dag till på jobbet, för jag har inte råd att vara sjukskriven”. Ingen vet ju vilket beslut om sjukpenning eller ej, försäkringskassan tar i varje enskilt fall och eftersom handläggningstiden är så pass lång vågar jag inte ta någon risk att få avslag. Resultatet blir istället, som så många gånger att jag går till jobbet av rädsla för att inte ha pengar till räkningarna – så får det bli så. Undra på att Borg har en ”känsla är att det fungerar rätt bra” – skrämsel åt folket, så håller vi folket i schack och så kan Borg i lugn och ro fortsätta ha en känsla av att det fungerar bra.

 11. Ja vad ska man säga de som inget har ska ha mindre och de som har ska ha mer! Vad är det i den ekvationen som väljarna inte förstår! Jobbar själv med utsatta människor med psykisk och fysisk ohälsa och dessa har fått det hemskt mycket sämre under denna regeringen! Skämmas tycker jag att borgarna ska göra hela bunten!

 12. Vetenskap , politik och religion går genom de blindas kassa. Rena bedrägeriet livet kan bara leva allt annat som generaliserar eller begränsar det är rädslor som är en lögn genom den illusion den företräder..

  Dalai Bahama

 1. Regeringen bryter mot lagen om och om igen! » HumanLabRat bloggar
 2. Gång på gång.. « Sociofoben's Blog
 3. Nu får vi se vem som är köpt av Carema & co « Röda Berget
 4. Alliansen ljuger och patrioten förnekar | alliansbeda
 5. OM sossarna och vinst i välfärden – Rätt att kanske välja bort gamarna… « PEPPRAT RÖDGRÖNT
 6. Väntar ett tvåpartisystem bakom kröken? | Annarkia
 7. Uppblåsta bubblan Borg på väg att brista! « Ett hjärta RÖTT
 8. Borgs budgetteater « Ett hjärta RÖTT
 9. Anders Borgs (M)ediokra evidensbaserade politik… | Finns mitt Sverige kvar ?
 10. Socialmoderaternas grisfest är över | Nemokrati

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: