Meningen med livet….

Ser att Johan Schück (dn) i dag igen framhärdar med påståendet att Sveriges ”höga” minimilöner är orsaken till vår höga arbetslöshet, och då speciellt ungdomsarbetslöshet. Även finansminister Anders Borg, och ett flertal nyliberala tankesmedjor och ekonomiska sammanslutningar brukar upprepa påstående. Men trots att deras påståenden ockuperar en stor del av medieutrymmet är det inte sant. Fakta och forskning ger inget stöd för att länder med extremt låga minimilöner  skulle ha lägre arbetslöshet.

Fakta; USA har en högre arbetslöshet än Sverige trots att minimilönerna är minimala och anställningsksyddet sämst i västvärlden. Norge har betydligt högre löner än Sverige och minst lika höga ingångslöner – men betydligt lägre arbetslöshet. Mer fakta om forskning och siffor finns här – Vilket samhälle vill vi ha?!

Slutsats – höga löner skapar inte arbetslöshet, lika lite som svältlöner trollar bort arbetslösheten.

Samtidigt kan man fundera kring hur stor del av företagens vinster som går till löner – och hur det har förändrats under de senaste åren. Diagrammet här nedan, som visar hur löneandelen har  sänkts i västvärlden – samtidigt som arbetslösheten har ökat stadigt, är intressant. Den visar att det i alla fall inte är företagens vinster som kräver att vi ska hålla igen på lönerna.

De anställda får alltså lägre löner i förhållande till företagens vinster i dag än på 1970-80 talet. Precis då var klyftorna som minst – sedan förändrades allt när de nyliberala ekonomiska dogmerna tog över agendan.

Precis då när klyftorna och arbetslösheten började öka och lönandelen började minska – precis då slutade vi också med att sänka arbetstiden. Efter denna tidpunkt har det varit ”förbjudet” att ens tänka kortare arbetstid. I dag är kravet om kortare arbetstid helt lagt på is. Men måste vi hela tiden sträva efter att ”jobba mer”.

Frågan är: om företagen inte tillåtits ökat sin vinstandel hade vi då istället haft råd att minska arbetstiden och dela på jobben?

En annan fråga är: Är evig tillväxt möjlig och gör den oss i så fall lyckligare? Men kanske framför allt – håller vi och vår planet för evig tillväxt? Är det ens möjligt att ständigt öka tillväxten?

En som ifrågasätter hela vårt sätt att tänka och leva är Tim Jackson, författare till boken ”Välfärd utan tillväxt”. I Dagens Arena finns en lång intervju med Jackson – Adjöss till tillväxtsamhället

Professorn som gör upp med tillsväxt kramarna, KA, citat;

– Att ifrågasätta tillväxten tycks dömt att vara förbehållet dårar, idealister och revolutionärer. Likväl måste vi ifrågasätta den. Välstånd för ett fåtal till priset av ekologisk ödeläggelse och ihållande social orättvisa är inte en grundval för ett civiliserat samhälle.

Visst är det värt att fråga sig – vad är meningen med livet? Är det ständig tillväxt, prylar och  jobb, jobb, jobb – eller kanske det är så att vi människor också behöver tid, eftertanke, kärlek, naturupplevelser, vänner och allting annat ”onyttigt”? Ja, tänk om det faktiskt vore så att meningen med livet var att leva…..?

*

Läs mer; Skadligt välbetalda lokalvårdare, Stimulera efterfrågan i ekonomin, Moderata idéer för 2010-talet, Munkavel i åtgärdslandet

Bloggtips; Annarkia om Egypten, Björn Andersson om SD, Jämlikhetsanden om valfrihet och förtroende, Jinge om nedlagd kollektivtrafik, Lena Sommestad om jämlika villkor,  Peter Andersson om Timbro, Netroots

MediaHur länge kan vi jobba, VF, Morgan Johansson om arbetstidsförkortningDaniel Suhonen om S och kortare arbetstid,, Lena Sommestad om arbetets värde, ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, da1, da2, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

intressant.se