KD vill utvidga sorteringen av sjuka i A- och B-lag

KD:s senaste förslag till en ”humanare” sjukförsäkring är egentligen ganska häpnadsväckande. Huvudprincipen är att man vill införa ”fler undantag”.  Man vill fortsätta att klassa vissa sjukdomar som ”mer behjärtansvärda” än andra, och sortera upp sjuka i  ett A- och ett B-lag. Man följer alltså den linje som alliansen har satsat på från första början. En linje som flera tunga remissinstanser dömde ut redan före reglerna infördes – och som alla riksdagspartier dömde ut för mindre än sex år sedan.

Så här ser historien ut – behjärtansvärda diagnoser döms ut!

När regeringens första förslag till ”rehabiliteringskedja” lades fram kom kritik från flera håll mot att man nu började undanta vissa diagnoser. En av de allra tyngsta remissinstanserna var Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet (KI) påpekade i sitt remissvar att…

Såväl medicinska som rättviseskäl talar för att vissa diagnoser inte skall ge rätt till högre förlängd sjukpenning än andra.

KI underströk också att…

…sjukförsäkringen är en inkomstbortfallsförsäkring, där avsikten är att tillförsäkra personer en inkomst när man p.g.a. sjukdom eller skada inte kan försörja sig genom arbete.

Debatten hos Moderaterna långt innan valet….

2003 lade M fram ett förslag där man ville sänka ersättningarna i (bland annat) sjukförsäkringen till 75 procent. Kritiken blev skarp och man backade. 2004 förklarade Fredrik Reinfeldt att ”väldigt sjuka” med vissa diagnoser skulle undantas.

Kritiken blev återigen massiv och 2005 retirerade Reinfeldt från en diagnosbaserad sjukförsäkring, citat;

– Vi har inte hittat något system som inte skulle upplevas som att vi sorterar sjukdomar.

Mikael Odenberg (M) sa så här i riksdagen samma år; 

– Man kan inte säga att någon diagnos eller sjukskrivningsorsak är mer behjärtansvärd än någon annan. Därför har vi kommit till slutsatsen att nej, det går inte att differentiera på det sättet, utan vi ska ha en enhetlig ersättningsnivå för alla oavsett orsaken till sjukskrivningen.

När den nya sjukförsäkringslagen infördes den 1 juli 2008 hade alltså såväl Moderaterna som resten av allianspartierna helt ändrat åsikt. Plötsligt var det helt okej att att vissa sjukdomar och diagnoser räknades som ”mer behjärtansvärda” än andra.

KI konstaterade alltså i sitt remissvar att en grundprincip i den svenska allmänna sjukförsäkringen är och bör vara att det inte är sjukdomen i sig som ska ge rätt till sjukpenning, utan graden av arbetsoförmåga en sjukdom eller skada har lett till.

Samma sak konstaterade ett antal experter på sjukförsäkringen på DN-debatt i oktober 2010.

De sjuka i Sverige delas in i ett A och ett B-lag, citat;

Sjukförsäkringen har funnits sedan mitten av 1950-talet och utgångspunkten har alltid varit att rätten till sjukpenning ska baseras på en individuell bedömning av hur sjukdom påverkar den enskildes förmåga att arbeta. Försäkringen har ofta beskrivits som ett generellt standardskydd, eftersom den omfattar alla dem som på grund av sjukdom inte längre kan försörja sig genom förvärvsarbete, oberoende av sjukdomstyp eller orsaken till den.

Sedan 1 juli 2008 bedöms rätten till sjukpenning enligt den så kallade rehabiliteringskedjan. Till skillnad från tidigare infördes en tidsgräns på ett år för sjukpenning. Tidsgränsen kan dock förlängas under vissa villkor och dessa villkor har sedan införandet förändrats efter kritik från bland annat läkarkåren (DN Debatt 2/12 2009). Gränsen är dock i vissa fall beroende på typ av sjukdom. Lagstiftaren räknar där upp vissa sjukdomar (cancer, ALS eller väntan på transplantation av vitalt organ) som skäl.

Rätten till sjukpenning efter ett år blir alltså beroende av vilken sjukdom den enskilde har. Vissa sjukdomar kan därför uppfattas som mer legitima och mer värda än andra. Människor med svår smärta på grund av sjukdomar i rörelseorganen räknas till exempel inte upp, lika lite som en deprimerad och suicidbenägen person. För den enskilde kan en sjukdom som inte betraktas som allvarlig av lagstiftaren ha svåra konsekvenser för möjligheterna till ett normalt liv både i arbete och på fritid. Å andra sidan kan vissa former av cancer behandlas framgångsrikt och på sikt innebära en mycket god prognos och normalt fortsatt liv även om personen behöver längre tids sjukskrivning.

Problemet är inte att man kan förlänga sjukpenningen för dem med allvarliga sjukdomar utan att man delar in de sjuka i ett A- och ett B-lag.

I dag har vi alltså redan en diagnosbaserad sjukförsäkring. En försäkring som inte ens de mest råbarkade moderaterna ville ha för några år sedan. Nu är inte bara så att vissa sjukdomar och diagnoser kan få förlängd sjukpenning  och högre ersättning. De som inte har rätt diagnos riskerar inte bara lägre ersättning – de riskerar att bli helt utan ersättning och att utförsäkras.

Nu vill alltså KD – i sin outsägliga godhet – utvidga sorteringen av sjuka i A- och B-lag. Men, det är knappast ett utslag av godhet – enbart av desperation. Man är rädd att helt utplånas när allt fler svenskar inser att den sjukförsäkring vi har i dag är inte bara inhuman och rättsosäker – den är också grym och människofientlig – och har ingenting med kristna värderingar att göra.

Man behandlar helt enkelt inte sjuka och utslitna människor på det sätt som vi gör i Sverige i dag. Det är varken humant eller förenligt med kristen etik.

Det är hög tid att stoppa både utförsäkringarna och sorteringen av sjuka i A- och B-lag.

*

Länkar;

Läkaruppropet mot utförsäkringarna – svt Gomorron

Kritik för döva öron

Vi måste våga se systemfelen

Bloggat; Stardust blogg, Ledarbloggen, Alliansfritt Sverige, Vägen till himmelen, Nemokrati, Martin Moberg, LO-bloggen, Netroots

Media; allehanda, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, svd8, svd9, sv10, svd11,   dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, ab1, ab2, ab3, ab4

 

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

108 läkare – stoppa utförsäkringslagen!

Proteststormen mot utförsäkringarna fortsätter. Efter kyrkans diakoner, Sveriges Kristna Råd, Biskopsmötet, LO och flera fackföreningar, cancerläkare och privatpersoner skiver i dag också 108 läkare på Brännpunkt ett upprop till regeringen.

”En lag som förutsätter att tillfrisknande sker efter tidtabell är inget annat än omänsklig. Vi möter ofta patienter som har hamnat i kläm i den nya sjukförsäkringsreformen. Utförsäkringarna måste stoppas nu.”

Sluta straffa våra patienter, svd (hela texten);

En ung man med Aspergers syndrom fick avslag på ansökan om sjukersättning, och hamnade i ett så svårt tillstånd att han fick läggas in för elbehandling, skriver Läkartidningen. I radions P1 framträder en annan ung man vars tillfälliga sjukersättning efter en hjärnskada för fem år sedan gått ut. Han anses för frisk för sjukersättning, för sjuk för att jobba och får inte försörjningsstöd eftersom han bor i en bostadsrätt som hans mamma har betalat.

Förra året väckte det uppseende i massmedierna när en grupp onkologer beskrev hur Försäkringskassan tvingar deras patienter att avbryta cancerbehandling för att delta i arbetsträning. Från psykiatriska kliniker rapporteras om fall av självmord, där beskedet om utförsäkring blivit det slag som fått personen att definitivt tappa livsviljan.

Vi 108 undertecknande läkare vet att dessa humanitära tragedier bara är toppen på ett isberg. Vi möter ofta patienter som kommit i kläm i den nya sjukförsäkringsreformen, den ”reform” som infört benhårda tidsgränser för sjukpenning och avskaffat den tillfälliga sjukersättningen. Under det närmaste året kommer många tusen personer ytterligare att utförsäkras och den ansvarige ministern Ulf Kristersson planerar inga snabba åtgärder.

När vi klagar får vi ofta höra att det är vi läkare som skriver dåliga intyg. Och i vår frustration frestas vi att slå tillbaka och säga att Försäkringskassan är hård och hjärtlös.

Men låt det vara fullständigt klart – oavsett hur bra intyg vi läkare skriver, oavsett hur empatiska Försäkringskassans handläggare är – att felet ligger i en lag

• …som förutsätter att tillfrisknande även efter mycket svåra och långvariga sjukdomar sker efter tidtabell.

• …vars hävdande att all arbetsförmåga ska tillvaratas bygger på en fiktiv arbetsmarknad.

I den verkliga svenska arbetsmarknaden har vi som arbetat länge i yrket sett hur möjligheterna att återkomma till arbetslivet krympt årtionde för årtionde.

• …som brutalt tvingar läkare att rycka hoppet från sina patienter, när det är endast hoppet som ibland kan hjälpa patienten till rehabilitering, om inte ända till jobb så åtminstone till ett drägligare liv.

Vi tror inte att lösningen ligger i förslaget om att ta bort läkarnas roll i den särskilda arbetsförmågebedömningen. Även om vår arbetsbörda skulle lindras, skulle vår oro för patienterna öka. Ett vårdteam med flera olika kompetenser kan i dialog med patienten, och givetvis med Försäkringskassan, bäst planera för en realistisk rehabilitering.

Vi kräver att statsmakterna omedelbart slutar att skada de långvarigt sjuka genom en omänsklig lag. Utförsäkringarna måste stoppas nu. Skrota förslaget att ta bort vårdpersonalen från den särskilda arbetsförmågebedömningen. Utred snarast om en mänskligare lag, och sätt snarast in nödvändiga resurser för att nå en verklig rehabilitering för dem som drabbats av sjukdom.

/underskrift 108 läkare och specialister – se svd/

Läs mer;

Psykiskt sjuka tvingas lämna sina hem

Ett ruttet land

Upprop står utanför politiken

Det finns bara ett påskupprop… men det är inte så bara!

Skriv på protestlistor;
Påskuppropet
Ett upprop om att riva upp sjukförsäkringen

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Nu är 50 orter inbokade för manifestation – mer på facebook

Ladda ned affisch och sätt upp runt om i landet

Påskupprop mot utförsäkringarna i Stockholm;
Medborgarplatsen 25 april kl 14;00

*
Bloggat; LO-bloggen, Röda berget, Livets egen skola, Linnébloggen, Martin Moberg, Kaj Raving, Maskroskvinnan, Gunvpors hemsida, Peter Andersson, Netroots

Media; DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Svd6, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Fernissa stoppar inte utförsäkringarna

Redan när de nya sjukreglerna röstades igenom i riksdagen fanns alla varningar på bordet. Remisskritiken var massiv, dessutom kom varningar från forskare, läkare och patientorganisationer. Regeringen ignorerade alla varningar, ingen klagade – istället applåderade de borgerliga ledamötena när förslaget röstades igenom i riskdagen….

Strax före jul förra året hade så alla riksdagsledamöter en andra chans att dra i nödbromsen. Då la de rödröna fram sitt förslag om att ersätta de tvingande tidsgränserna med individuella bedömningar – för att försöka stoppa de allra mest inhumana konsekvenserna av de nya reglerna.

Då fanns inte bara varningarna – då fanns även fakta och verkligheten. Då fanns alla de ”enskilda fall” som passerat revy i media och de fakta som visade hur tusentals utförsäkrade blev fattigare och sjukare av de nya sjukreglerna. Men trots att det redan då fanns många kritiska röster inom alliansen valde samtliga borgerliga ledmöter att backa ut. Ingen vågade trotsa Anders Borgs och Fredrik Reinfeldts allianspiska.

Den senaste tiden har kritiken mot sjukreglerna varit massiv. Just nu pågår ett påskupprop som allt fler ansluter sig till. Kyrkans diakoner, Sveriges Kristna Råd, Biskopsmötet, fackföreningar och privatpersoner. Protestlistor cirkulerar både på nätet och runt om i landets församlingar. Att kritiken är så stark just från kyrkans företrädare skrämmer givetvis ett av allianspartierna mer än de andra – Kristdemokraterna.

I går kom därför KD, inte helt oväntat, med ett blekt försök till att dämpa och tysta kritiken – och blidka de kritiska rösterna inom de egna leden. Nu försöker man med ny fernissa och förslag till nya undantag, dölja problemen och tysta kritiken. Det är inte första gången – och hitills har ingentig hänt.

Man inleder sitt förslag till förändring med samma ord som Reinfeldt och Kristersson brukar använda; ”– Sjukförsäkringen fungerar i huvudsak bra, men det finns människor som faller mellan stolarna.” Sedan staplas nya undantag på varandra, kombinerat med den positiva grundhållningen. Bland annat utrycker man sig så här, citat;

– Våra kontakter med enskilda som berörs av sjukförsäkringen, anställda inom psykiatrin, på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vittnar alla om att förändringarna som Alliansregeringen har genomfört har varit bra och nödvändiga.

Man kan fråga sig vilka dessa ”kontakter” egentligen är? Så här säger några av de diakoner som har slagit larm – som ger en helt annan bild av sakernas tillstånd. Citat;

Det är bråttom – allt fler människor tar sitt liv i desperation, berättar diakon Rosita Borum-Halvars. /…/

-Reglerna måste ändras och vi vet hur hårt många människor drabbas. Många orkar inte själva överklaga. Vi måste vara de svagas röst. Det räcker inte med att sitta på sitt rum och be när människor går under./…/

-Vi möter dagligen problemet och förtvivlade människor som står med läkarintyg Försäkringskassan inte tror på. Läkarens ord betyder ingenting. Många skäms att komma, att behöva tigga i ett välfärdssamhälle, säger Isabel Ramberg, diakon i Näsby/Frövi och Ronald Henriksson, Västerås stadsmission håller med.

-De känner sådan vanmakt att vissa tar sitt eget liv, säger Rosita Borum-Halvars.

Och det är på grund av detta det är så bråttom. Det är inte att vänta, anser biskop Thomas Söderberg.

I dag berättar DN att alla eventuella regelförändringar dröjer till nästa år – alliansregeringen kan inte ena sig.  Tomt skrammel och tunn fernissa räddar inga liv och stoppar inte utförsäkringarna och dess konsekvenser. Och inte heller lär det stoppa protesterna.

Den enda förhoppningen på en verklig förändring är givetvis ett regeringsskifte. Så här säger S nye partiordförande Håkan Juholt i Stockholms Tidningen om sjukförsäkringen, citat;

– Regeringen har med nästan kirurgisk precision slagit sönder vår sjukförsäkring. Det här är självklart ett helt nytt Sverige. Vi kommer att presentera ett omfattande program om hur sjukförsäkringen och a-kassan ska förändras.

Tills dess kan vi bara protestera och få de krafter inom alliansen som trots allt är kritiska att lyssna på sina samveten och göra vad de kan för att  stoppa utförsäkringarna. De har makten!

Skriv på protestlistor;
Påskuppropet
Ett upprop om att riva upp sjukförsäkringen

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Nu är 50 orter inbokade för manifestation – mer på facebook

Ladda ned affisch och sätt upp runt om i landet

Påskupprop mot utförsäkringarna i Stockholm;
Medborgarplatsen 25 april kl 14;00

Länkar:

De tystas Röst; Påskuppropet engagerar
Charlotte Therese Björnström – Påskuppropet är varken höger eller vänster
Bitte Assarmo – Att agera mot utförsäkringarna är en kristen skyldighet
Svenska Kyrkan – Brev till Statminister Fredrik Reinfeldt
Tankesmedjan allmänmedicin – Förutspått om utförsäkrade
Sveriges Kristnas Råd – brev till regeringen
LO:s brev till regeringen (2008, 2009, 2011)
Påskuppropet i svt
Skrämmande varningar före de nya sjukreglerna röstades igenom
Landets alla fackförbund och patientorganisationer välkomnas att delta i påskuppropet
Myterna om sjukförsäkringen
Humanitär katastrof för de som drabbas
Hur kunde vi välja Moderaterna igen
Proteststorm mot utförsäkringarna
Förbön att användas under gudstjänsten annandag påsk 25/4 2011

*

Bra bloggat; Martin Moberg, Löntagarbloggen

Bloggtips; Utredarna avslöjar en myt, Röda Malmö om vem som är bedragaren,  Vänstra stranden om Juholts tal, Katarina Nyberg Finn om vem S valde, Kaj Raving om Jordens herrar, Netroots

Lästips; Rätt av Juholt att inget säga

Media; svd1, svd2, svd3, svd4, svd5dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, ab1, ab2 , ab3, exp1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Gamla älskade barn…

Jag läser en reportageserie i Svenska Dagbladet om rut-avdraget och den nya ”nannybranschen”.  Alla fakta visar att rut-avdraget har blivit en överklassprivilegium som få vanliga löntagare, och ännu färre ensamstående med barn, har råd eller ens lust att använda sig av regelbundet. En av de ensamstående mammorna som SvD talat med säger så här; ”– Om jag visste att personen som skulle städa hemma hos oss också hade råd att köpa hjälp skulle det kännas okej. Inte annars.”

Inom nannybranschen vet man precis vilka stamkunderna är. Därför lär man de blivande barnpassarna hur de ska bete sig i överklassens boningar för att smälta in och inte väcka anstöt. De allra flesta kunderna tillhör ”övre medelklass, överklass – och adel.”

Rätta looken ett krav, citat;

Det handlar om fenomenet spegling, förklarar hon. Om vi beter oss som kunden, känner familjen att vi är som dem. Och kunderna, förklarar personalchefen, är:
–Övre medelklass, överklass – och adel. De flesta ligger kring övre medelklass. Av den enkla anledningen att de är de enda som har råd.
Hon räknar upp var kunderna bor: Lidingö, Östermalm, Danderyd, Saltsjöbaden och Bromma. Och uppstickarna: Hammarby sjöstad – och Vasastan. Vasastan är det nya Östermalm, får vi veta.

En kulturhistoriker som SvD talat med säger så här om det nya sättet att träna upp ”nannys” på….

Jag gillar inte människosynen, citat;

– Det här är ett typiskt tecken på att det åter är viktigt att markera status inför andra människor. Jag gillar inte människosynen som ligger bakom detta, under ligger att man är en bättre människa. Det påminner väldigt mycket om hur det såg ut i början av 1900-talet när det också var status att ha barnflicka, säger Ulrika Holgersson.

De ”lyckligt lottades” barn växer nu upp med tjänstejon som passar in och passar upp – precis som överklassen alltid har gjort. Den största skillnaden är att nu är tjänsterna skattesubventionerade. Kanske är det överklassens hånfulla hämd på arbetarklassen. Kanske är det bara överklassens självklara vetskap om att de ”är bättre” än oss andra som får dem att utan att rodna kasta sig över rutavrdaget. Som om det vore självklart att deras önskan om hembiträde ska betalas av samhället. Nu får vi återigen veta vår plats.

Barnfattigdomen breder ut sig och klyftorna ökar samtidigt som överklassen får sina ”nannys” och sina städerskor subventionnerade av staten. Hur vi prioriterar våra gemsamma resurser  berättar en hel del om vår människosyn. I dag finns obegränsat med pengar för att subventionera överklassens tjänster. Men inga över för att sjuka, funktionshindrade, arbetslösa och äldre ska kunna leva ett värdigt liv.

I helgen följde jag den socialdemkratiska kongressen på TV och lyssnade givetvis på Håkan Juholts tal med stort intresse.

Inledningen var mycket gripande och tankeväckande, citat;

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson.
Jag läste nyligen en artikel av henne.
Med en blandning av vrede och sorg beskrev hon hur Sverige förvandlats från ett land där kulturpolitiken varit en viktig del av vår samhällsmodell till något som handlar om pengar, marknad och marginalisering.

”Vi håller på att förhandlas till de framtidens människor som vet priset på allt men inte värdet av något”, skrev Stina med en sådan kraft att det tog tid för mig att ta in ordens styrka./…/

I artikeln berättar Stina att hon i enlighet med den nya kulturpolitikens villkor kontaktat de ansvariga i Stockholms stadshus. Hon ville få svar på frågan om hon måste tacka ja till den arrangör som vill betala bra för att hyra Orionteatern för en strippdanstävling.

/…/Ytterst handlar det om synen på människan och människovärdet:
– människan som medborgare i ett samhälle eller människan som kund på en marknad.

Och precis så är det….

Även en statsmakts kulturpolitik är på många sätt en spegel av den politiska maktens människosyn.

I diktaturer bränner man böcker och förbjuder alla kulturyttringar som motsäger eller ifrågasätter den rådande makten och ordningen. Såsom man behandlar kulturen – så behandlas människorna.

I nyliberala marknadsstyrda stater har kulturen sitt värde enbart genom sitt marknadsvärde – sin prislapp. Där har kulturyttringar inget värde om de inte kan skapa ekonomisk vinst. Såsom man behandlar kulturen – så behandlar man människorna.

Vi är nu på god väg mot den marknadsstyrda staten, där marknadens lagar och regler styr över allt och alla. Där kulturen inte har ett värde utöver sin prislapp. Där människan inte har ett värde utöver vad hon kan producera och konsumera. Där sjuka, arbetslösa och pensionärer förvandlas till samhällsparasiter utan människovärde.

Någonstans på vägen har vi tappat vårt tilltro till varandra. Vi har fått lära oss att sjuka ”fuskar” och att arbetslösa ”är lata”. Vuxnas utsatthet är, i den nu rådande samhällsandan, deras eget fel. Därför kan de straffas – utan att vi ens behöver ha dåligt samvete.

Men trots att vi har tappat medmänskligheten och värmen – finns någonstans ändå en känsla av att barnet är oskyldigt. Barnet väljer inte sina föräldrar. Barnet ”fuskar” inte. Barnet är inte ”lat”. Barnet gör så gott det kan – tills det en dag blir vuxet – och förvandlas till en samhällets parasit. Eller kanske till en ”samhällets stöttepelare”….

Kanske är det därför vi måste börja med att förklara krig mot ”barnfattigdomen” – trots att vi vet att barnens fattigdom är de vuxnas fattigdom. Vi vet att de fattiga barnen inte är isolerade öar i ett hav av rikedom. Vi vet att barnen är fattiga för att deras föräldrar är fattiga. Och vi vet till och med varför de blir fler och fler….

Vilken dag upphör ett barn med att vara barn?
Vilken dag slutar barnens vän att vara vän?
Vilken dag mister en människa barnets rätt
till trygghet och tröst och förlåt?

Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen
och stor och får själv ta hand om sin gråt?

*

Till sist rekomenderar jag alla att lyssna på Håkan Juholts tal…

P.S. Mitt hjärta är rött – men partipolitiskt obundet….vill bara säga det – först som sist.

*

Missa inte; Newdesk – Enskilda fallHans Wallman(m) är ute och cyklar,  Carin Jämtin Skattepengar går i fel fickor, Motvallsbloggen – Nu spelar vi det moderna Monopolspelet, nyliberalism

Bloggat; LedarbloggenRasmus Lenfors, Annarkia, Eva Hillén Ahlström, Högbergs tankar, Löntagarbloggen, Martin Moberg, Lena Sommestad, Storstad, Netroots

Media; svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, svd8, svd9, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7exp1, exp2, exp3, exp4, dagen1, dagens arena

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Gratis skattesänkningar – en illusion

Läser en insändare av Gertrud Sigurdsen i Stockholmstidningen. Hon tar bland annat upp vad vi får för våra skattepengar och vad välfärden egentligen kostar.

Citat;

Vad får vi då för våra skatter? En plats i grundkolan kostar ca 83 000 kronor per år, i gymnasiet 92 000. Ett kejsarsnitt 50 000, en höftledsoperation 100 000 och en plats på ett särskilt boende 509 000.

Vad betalar vi? Ett besök hos läkaren på vårdcentralen kostar i Stockholm 150 kronor, däri ingår även laboratorieprov. För läkemedel finns det högkostnadsskydd. Ett dygn på sjukhus kostar 80 kronor./…/

Texten illustrerar på ett tydligt sätt att välfärd kostar. Skolan, vården, omsorgen – skulle vi betala allt ur egen ficka skulle många av oss helt enkelt inte ha råd. Tack vare att vi betalar den gemensamt och solidariskt via skatten får vi billigare och bättre välfärd. Dessutom en välfärd som inkluderar alla – oavsett plånbokens tjocklek, ärvda förmögenheter eller oturliga  sjukdomar.

Regeringen har under sina första dryga fyra år vid makten fört en politik där allt har fokuserats kring skattesänkningar – runt 100 miljarder har det blivit.  Samtidigt har man skapat en illusion av att alla skattesänkningar är gratis för samhället. Ingenting blir sämre – alla får bara mer pengar i plånboken. Det är ett magiskt trick helt utan nackdelar. För vem vill inte ha mer pengar i plånboken – helt  utan någon gentjänst eller uppoffring?

Ja, man har till och med predikat att skattesänkningarna skapar ett mervärde i sig. Jobbskatteavdraget skulle till exempel skapa fler jobb. I dag befinner vi oss mitt i en kraftig konjunkturuppgång men har trots detta en rekordhög arbetslöshet på runt 8 procent, och framförallt en ständigt växande långtidsarbetslöshet. Jobbskatteavdraget har hitills varit verkningslöst.

Visst har Skattesänkningarna gett resultat – men på ett helt annat sätt än alliansen vill erkänna eller skryta med. Välfärden fungerar allt sämre och socialförsäkringarna har urholkats näst intill oigenkännlighet. Dessa konsekvenser är givetvis inga överraskningar för alliansens arkitekter. Tvärtom bygger de på medvetna politiska val – man vill skapa ett samhälle med ökade klyftor där plånbokens tjocklek avgör  vår välfärd. Den generella välfärden ses som en fiende som måste utrotas.

I dag  har vi en a-kassa som utestänger allt fler –  endast 35 % av de arbetslösa har överhuvudtaget rätt till a-kassa – när alliansen tog över 2006 var det 70 % . Sjukförsäkringen kastar ut långtidssjuka efter bestämda tidsgränser. Konsekvenserna har blivit så grymma att allt fler långtidssjuka tvingas till socialbidrag och till kyrkans välgörenhet för att överleva. Satsningar på infrastruktur, miljön och klimatet, utbildning, bostadsbyggande och arbetsmarknadspolitik har slimmats ned på ett sätt som kan få konsekvenser för lång tid framöver.


Illustration Robert Nyberg

Överallt i Sverige ser prioriteringarna likartade ut. Kommuner lockar väljarna med skattesänkningar och ”valfrihet” och skär samtidigt ned i välfärden och ”knoppar av”. Pengarna som var tänkta till välfärd går dessutom i en allt stridare ström till riskkapitalbolag som skattefritt håvar in miljardvintser från välfärdspengarna. Eftersom nedskärningarna oftast drabbar de svagaste, äldsta och sjukaste blir konsekvenserna ofta osynliga för de flesta i samhället – tills den dag de själva eller en närstående drabbas.

Ett praktexempel på hur skattesänkarpolitiken fungerar i praktiken är Stockholm. Den borgerliga alliansen vinner val på skattesänkningar – samtidigt som besparingar och ”avknoppningar” staplas på varandra inom vård, skola och omsorg. DN berättar i dag om hur hemtjänsten går på knäna efter kraftiga besparingar och nya pressade tidscheman. De som får betala priset för skattesänkningarna är personalen och de äldre som är beroende av hemtjänst och omsorg.

Citat, DN;

Hemtjänsten på Södermalm i Stockholm går på knäna. Det senaste halvåret har stressen och pressen ökat kraftigt och nu går det inte längre, säger Sonja. ”Omsorgen finns inte, de gamla har inget värdigt liv”, menar hon.

Sonja har jobbat inom hemtjänsten i många år och nu säger hon att antalet timmar inte räcker till längre. Fackförbundet Kommunal säger att tiden som ges till de gamla minskats med nästan 25 procent.

– När jag började arbeta inom hemtjänsten skulle man besöka kanske fyra pensionärer på en dag. I dag ska vi hinna med 14-15 stycken, säger hon./…/

Hon beskriver en vardag där både hon och hennes arbetskamrater mår psykiskt och fysiskt dåligt. /../

Situationen är dock inte unik för Stockholm. Välfärden får stryka på foten runt om i landet – sänkta skatter prioriteras. I aftonbladet berättade nyligen en kvinna som arbetar inom äldrevården om hur arbetssituationen  ser ut i dag på hennes arbetsplats – ett äldreboende i Jönköping (Jag känner igen berättelsen från en nära vän som också jobbar inom äldrevården – så illa är det!).

Citat;

Jag ligger i min säng när jag skriver det här. Jag ligger och gråter, för jag är helt slut. Jag har jobbat inom vården i sju år och jag älskar mitt jobb. Men jag lider av värk i ryggen, axlarna, armarna och händerna. Jag är snudd på utbränd.

Så fort jag kommer hem efter ett arbetspass slänger jag mig i sängen och somnar. Jag är 25 år gammal!/…/

Hela tiden ska pengar sparas. Cheferna blir tvungna att dra in på personal. Samtidigt läggs allt fler uppgifter på vårdbiträden och undersköterskor./…/

*

Missa inte – svar på SvD artikel;
Martin Moberg; Nej för h*lvete Nord och Sundberg
Min politiska sida; Kapitalisterna är inte lösningen
Örfilar och Gladsparkar; Äldrevård på ackord

Tidigare bloggposter; Borg och Reinfeldt arkitekterna bakom systemskiftet, Välfärden på väg nedför ett stup, Reinfeldt hycklar om skattebetalarnas pengar, Välfärden på väg nedför ett stup

Bloggat; Min politiska sida, Martin Moberg, Rädda Sverige nu,

Fler bloggtips; Alliansfritt Sverige om finanspolitiska, Utredarna om hur välfärdssystem påverkar ekonomin, Annarkia om media och S, Eva Hillen Ahlström om att socialliberalism, Högbergs tankar om S, Kaj Raving om Sveriges bästa sjukvård, Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, dn9, dn10, dn11, exp1, exp2, svd1, svd2
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Våga analysera (M)arknadsexperimentet

De senaste 20 årens ideologiskt drivna marknads experiment inom den statliga och kommunala sektorn ifrågasätts av allt fler. Välfärdens tjänster ger säkra miljardinkomster till privata riskkapitalbolag medan kvaliteten sjunker och arbetsvillkoren blir allt tuffare. Avreglering och utförsäljning av nödvändig infrastruktur har inte lett till  lägre priser och bättre kvalitet – snarare tvärtom.

Nu efterlyser Sverker Sörlin och Jesper Meijling på DN debatt, i en mycket intressant artikel, en genomgripande analys av hela detta marknadsexperiment. Speciellt Socialdemokratin måste våga analysera frågan på djupet – och borde våga ifrågasätta marknadsfundamentalismen. Citat; ”För S borde frågan vara akut, partiet kan inte fortsätta huka och vela om riktningen för moderniseringens och välfärdens kärna”

S måste hitta en riktning för samhällsomvandlingen, citat;

/…/

Det är orealistiskt att tro att ett nytt socialdemokratiskt ledarskap kan bli framgångsrikt utan att man kan formulera en politik för dessa frågor. Frågorna är dessutom långtifrån partiinterna, de skapar osäkerhet också bland mittenpartierna på den borgerliga sidan. Är det så säkert att värdegrundade partier som KD, FP och C i längden kommer att kunna stödja marknadsexperimenten när deras egna kärnvärderingar om etik, kunskap och ett levande Sverige far illa?

På skolområdet visar sig just nu svårigheterna med fallande resultat. Skolan fylls av lycksökande investerare, som vill ta för sig av de offentliga medlen utan avskräckande höga prestationskrav. Efter en inledning med sympati från bildningsvänner i breda läger växer nu kritiken från i stort sett alla håll. Det blev inte ideellt drivna skolor av den typ som finns ute i Europa, skötta i generationer av samfund och stiftelser. I stället blev det internationella riskkapitalister som tog över. Det ingick inte i argumenteringen från dem, oss inkluderade, som en gång förordade en möjlighet till mångfald för elevernas och kunskapens skull./…/

Vad vi ser just nu är på många sätt ett vägval. Och det saknas inte alternativ. Dagens utveckling pekar i riktning mot en modell där samhällstjänster i stor skala utförs i privat regi och kontrolleras av riskkapitalbolag. I många länder i Europa finns en modell med större inslag av det civila samhället där ideella värderingar snarare än vinst är drivkraften. Ännu i viktiga delar intakt finns den nordiska välfärdsmodellen. Under tjugo år har Sverige dansat som en kork på marknadiseringsexperimentens vilda sjöar. Nu behövs en samlad begrundan av samhällsomvandlingens riktning. För socialdemokratin borde frågan vara akut, man kan inte fortsätta huka och vela om riktningen för moderniseringens och välfärdens kärna.

Bra bloggat – Storstad; Marknad vs demokrati

Till sist

Missa inte Expressens ledare – Reinfeldt borde lära av Persson, citat;

I veckan förlorade regeringen tre omröstningar i riksdagen. /…/

Förlusterna förvandlade honom från en samlad statsman till en patetisk liten grinolle. I flera intervjuer har han bölat om att de rödgröna partierna svek sina löften om att inte samarbeta med SD, genom att stå upp för sin egen politik. Det är oklart om statsministern även menar att han själv gjort sig skyldig till samarbete i de fall Sverigedemokraterna röstat med regeringen.

Intervjuad i Expressen (18/3) förordar Reinfeldt en praxis där man alltid lägger ner sina röster i voteringen om man inte är säker på att man har en majoritet bakom sitt förslag.
Ska den regeln bara gälla oppositionen? För hittills har regeringen inte haft några betänkligheter med att vinna omröstningar tack vare Sverigedemokraternas plötsliga stöd./../

Fredrik Reinfeldt borde besinna sig. Hans tjuriga uppträdande i veckan vore mindre problematiskt om det inte påminde så mycket om maktarrogans.
Reinfeldt gjorde sig känd för sin ödmjukhet. Det är dags för honom att påminna sig om hur Göran Perssons karriär tog slut. Väljarna tröttnade på hans maktfullkomlighet och röstade bort honom.

Ja, vi kan bara hoppas att svenska folket snart tröttnar även på Reinfeldt….. och röstar bort honom!

*

Tidigare bloggposter; Reinfeldt hycklar om skattebetalarnas pengar, Vinst går före kvalitet i skolan, Välfärdens kärna till salu

Bloggat; Martin Moberg, Högbergs tankar, Röda berget, Alltid rött…, Lena Sommestad, Netroot

Media; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, exp1, exp2, svd1, ab1

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Protestlistor mot utförsäkringarna – det är bråttom nu!

Påskuppropet mot utförsäkringarna är i full gång – runt om i  landet samlar nu diakoner in namnlistor i protest mot sjukreglerna.

Dalarnas Tidning, citat;

Det är bråttom – allt fler människor tar sitt liv i desperation, berättar diakon Rosita Borum-Halvars. /…/

-Reglerna måste ändras och vi vet hur hårt många människor drabbas. Många orkar inte själva överklaga. Vi måste vara de svagas röst. Det räcker inte med att sitta på sitt rum och be när människor går under, sa Rosita Borum-Halvars

-Vi möter dagligen problemet och förtvivlade människor som står med läkarintyg Försäkringskassan inte tror på. Läkarens ord betyder ingenting. Många skäms att komma, att behöva tigga i ett välfärdssamhälle, säger Isabel Ramberg, diakon i Näsby/Frövi och Ronald Henriksson, Västerås stadsmission håller med.

-Det borde finnas en känsla, ett sätt att hantera detta på ett vettigt sätt och konstruera ett system som fungerar, säger Ronald Henriksson.

Men det är bråttom för diakonerna berättar att det går fort utför med många människor.

-De känner sådan vanmakt att vissa tar sitt eget liv, säger Rosita Borum-Halvars.

Och det är på grund av detta det är så bråttom. Det är inte att vänta, anser biskop Thomas Söderberg.

5 000 har skrivit på kyrkans upprop i Skara stift

*

Skriv på protestlistor;
Påskuppropet
Ett upprop om att riva upp sjukförsäkringen

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Nu är 50 orter inbokade för manifestation – mer på facebook

Ladda ned affisch och sätt upp runt om i landet

Påskupprop mot utförsäkringarna i Stockholm;
Medborgarplatsen 25 april kl 14;00

Länkar:

Martin Moberg; Sjuka sjukförsäkringen
De tystas Röst; Påskuppropet engagerar
Charlotte Therese Björnström – Påskuppropet är varken höger eller vänster
Bitte Assarmo – Att agera mot utförsäkringarna är en kristen skyldighet
Svenska Kyrkan – Brev till Statminister Fredrik Reinfeldt
Tankesmedjan allmänmedicin – Förutspått om utförsäkrade
Sveriges Kristnas Råd – brev till regeringen
LO:s brev till regeringen (2008, 2009, 2011)
Påskuppropet i svt
Skrämmande varningar före de nya sjukreglerna röstades igenom
Landets alla fackförbund och patientorganisationer välkomnas att delta i påskuppropet
Myterna om sjukförsäkringen
Humanitär katastrof för de som drabbas
Hur kunde vi välja Moderaterna igen
Proteststorm mot utförsäkringarna
Förbön att användas under gudstjänsten annandag påsk 25/4 2011

*

Bloggat; Alliansfritt om att rösta i riksdagen, Annarkia om Libyen, Greiderbloggen om kärnkraft, Kaj Raving om övertidsarbete, Lena Sommestad om en privatiserad stat, Netroots

Media; dn1, dn2, dn3, dn4, svd1, ab1

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Reinfeldt hycklar om skattebetalarnas pengar

Fredrik Reinfeldt i gårdagens Rapport (angående att riksdagen satte stopp för fortsatta utförsäljningar av staliga bolag);

– För mig och regeringen är det viktigt med jobb, ordning i offentliga finanser, och att pengarna – skattebetalarnas pengar – går till välfärd; sjukvård, skola.

En enkel undran…

Varför tillåter man då att riskkapitalbolag tjänar miljarder på vår skattefinansierade välfärd? Och inte bara tillåter –  man driver på för att allt mer av vår gemensamt ägda välfärd ska säljas ut.

Skattebetalarnas pengar går numera i en allt stridare ström rakt ned i riskkapitalbolagens fickor – istället för till välfärd.

Att riskkapitalbolag kan ta ut miljarder av våra skattepengar varje år i skattefri vinst är ingen naturlag. I våra nordiska grannländer ser det annorlunda ut, citat dn;

Våra nordiska grannländer har sett till att täppa till de här läckagen från skolan. I Norge är det ett krav att alla offentliga medel ska komma eleverna till del. I Finland drivs skolorna av allmännyttiga samfund och får inte drivas för ekonomisk vinning. I Danmark får bara icke-vinstdrivande stiftelser vara huvudmän, inte aktiebolag. Dessutom får en enskild huvudman inte driva fler än en skola. På det sättet försvarar politiker i Norge, Finland och Danmark barnens rätt till en god utbildning före vinstintresset.

Men i Sverige är det fritt fram att ta ut stora vinster från fristående skolor.

Några fakta;

  • Riskkapitalbolag har tjänat miljarder på företag inom vård, skola och omsorg. Samtidigt gör de allt för att undvika att betala skatt. När ett företag tas över av riskkapitalbolag sjunker skatteinbetalningarna till noll i nittio procent av fallen.
  • Varje år försvinner minst 4 miljarder skattekronor från svensk sjukvård – rätt ner i fickorna på privata aktieägare. Det är pengar som skulle räcka till 10 000 fler sjuksköterskor.
  • Vinsten hos privata välfärdsföretag låg 2007 på i snitt 19 procent för sjukvårdsföretagen, 16 procent för utbildningsföretagen, och 14 procent för omsorgsföretagen. Avkastningen för samtliga företag i Sverige (utom finansiella) var ca 10%. För riskkapitalbolag ses välfärdssektorn som en ”trygg och säker” investering. Branschen ger hög vinstutdelning och är samtidigt okänslig för konjunktursvängningar.
  • Sverige är unikt när det gäller att sälja ut den skattefinansierade välfärden. Här finns ingen lag som begränsar vinst- eller aktieutdelning, samtidigt som etableringsrätten är fri. Det ger riskkapitalbolag och privatpersoner fri dragningsrätt på skattebetalarnas pengar. Istället för behov styr numera vinstmöjligheter var ett välfärdsföretag ska etablera sig.

Är detta att värna ”skattebetalarnas pengar” Fredrik Reinfeldt?

Vi är många som undrar!

*
Läs mer;
Vinst går före kvalitet i skolan
Välfärdens kärna till salu
Skolan glödhet för riskkapitalet
Vinster i välfärden går ut över personalen
Skolan är en sedelpress för aggressiva aktiebolag
Världens bästa välfärd
Socialistiska läkare

Storstad; Dina skattepengar

Esbati; Den stora dragkampen om välfärdstjänsterna

Mer om utförsäljning av statliga bolag; There is no such thing as society
*

Bloggtips; LO-bloggen om en vänsterförnyelse,  Peter Andersson om S, Alliansfritt Sverige om jobbskatteavdraget, Jämlikhetsanden om Kärnkraft, Röda Berget om Japan, Reflektioenr och Speglingar om ett alliansfritt Sverige, Jinge om kärnkraftsolyckan, Netroots

Media; svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, dn1, dn2, ab1, ab2, ab3, exp1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Kylig matematisk logik vs. verkligheten


Fukushima 4

De fruktansvärda katastrofer som just nu utspelar sig i Japan har lett till en märklig debatt här hemma. Kärnkraftskramande högerdebattörer och ledarskribenter hävdar att alla de som i skenet av den pågående kärnkraftskatastrofen i Japan ifrågasätter kärnkraftens framtid och säkerhet är ”cyniska”. Jag förmodar att de då också inkluderar Fredrik Reinfeldts tyska bundsförvant Angela Merkel i denna ”cyniska” skara?

Debatten känns igen från en helt annan inrikespolitisk fråga. När ”enskilda fall” har nått rubrikerna i kölvattnet av sjukförsäkringsreformen dyker samma märkliga argument upp från samma skara debattörer. De som vågar tala om att människor faktiskt begår självmord eller ens vågar tala om att människor av kött och blod faktiskt plågas, stressas och mår fruktansvärt dåligt på grund av de nya sjukreglerna – de är känslokalla cyniker – som enbart utnyttjar andra människors tradgedi för egen vinning. Detta oavsett om de som tar upp problemet exploaterar människor mot deras vilja eller faktiskt enbart berättar om vad de drabbade själva vill nå ut med och förmedla.

Att i ljuset av det som nu sker i Japan ifrågasätta vår egen kärnkraftspolitik har givetvis ingenting med ”cynism” att göra. Det är en så besynnerlig och utstuderad anklagelse att den faller på eget grepp. Att i dagsläget däremot inte alls reflektera över hur den katastrof som just nu utspelar sig i Japan påverkar oss här hemma – och vår egen kärnkraftspolitik – tyder kanske inte på cynism men väl på feghet.

För min egen del har jag oerhört svårt att släppa den katastrof som just nu utspelar sig i Japan ens för ett ögonblick. Jag ser hur de som drabbats av naturkatastroferna får hela sina liv ödelagda. Samtidigt drabbas de som har överlevt av en ny katastrof – som i värsta fall kan ödelägga och förstöra liv i generationer. Visst måste vi som människor få reflektera över detta?!

Kärnkraftshaverierna i Japan visar hur sårbar kärnkraften är som energikälla. Det som sker visar att vi aldrig kan räkna bort de risker kärnkraften för med sig. Det osannolika och otänkbara kan hända – även här. Den påminner oss om att frågan om kärnkraftens vara eller inte vara är mer än en fråga om kall matematik och ofelber teknik. Den handlar om värderingar och etik – och vad vi är beredda att utsätta framtida generationer för. Att reflektera över dessa frågor just nu är ingenting annat än mänskligt – och viktigt.

Politik som bara bygger på kylig (m)atematisk logik men som faller i bitar när den praktiseras i verkliga livet – den är både cynisk och känslokall. Att kritisera och ifrågasätta en sådan politik är givetvis inte cyniskt. Det är istället något vi är skyldiga att göra – vare sig det handlar om kärnkraft eller hur vi behandlar sjuka och utslitna människor av kött och blod – om vi fortfarande vill behålla en gnutta medmänsklighet, moral och etik i våra liv och samhällen.

*

Tidigare bloggposter; Kärnkraftens pris, Ögonblick av katastrof – decennier av lidande

Bloggat; Martin Moberg, Annarkia, Approxiamtion, Högbergs tankar, Motvallsbloggen, Lena Sommestad, Röda Malmö, Röda Berget, Svensson, Knapsu bloggar, Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, exp1, exp2, exp3, svt1, svt2, svt3, svt4,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Proteststorm mot utförsäkringarna

Kritiken mot de nya sjukreglerna har varit massiv ända sedan det allra första förslaget till ”reformen” lades fram. Remissinstanserna och experterna varnade för alla de konsekvenser vi ser i dag. En av varningarna kom till och med från Ulf Kristersson. Då agerade han som Stockholms socialborgarråd. Nu agerar han som socialförsäkringsminister och har förvandlats till en av regeringens starkaste försvarare av sjukreglerna. Då varnade han för hur kostnader för de utförsäkrade skulle skjutas över till kommunerans försörjningsstöd. Nu blundar han och rapar upp massproducerade och konserverade myter och lögner om utförsäkringen och dess konsekvenser.

Men, trots en enorm propaganda apparat har man inte lyckats dölja alla fakta. De grymma och kontraproduktiva konsekvenserna har blivit uppenbara för allt fler. Nu är det är snart sagt bara regeringen och dess allra mest trogna bundsförvanter som fortfarande kan försvara utförsäkringspolitiken.

Just nu pågår ett samlat Påskupprop mot Utförsäkringarna – där både privatpersoner, kyrkans diakoner, fackföreningar och många andra som ser de fruktansvärda konsekvenser ansluter sig. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin har i dagarna skrivit ett öppet brev till samtliga riksdagsledamöter om sjukförsäkringen. Sveriges Kristnas Råds styrelse skickade ett öppet brev till regeringen i förra veckan om de utförsäkrades situtaion. Ärkebiskop Anders Wejryd har även han tagit ställning för diakonernas upprop mot utförsäkringarna.

I går höll LO ett seminarium om sjukförsäkringsreformens effekter. Här är ett par reflektioner kring seminariet….

Pressa Kristersson – inte de sjuka, citat;

Pressen ökar nu på högerregeringen i allmänhet och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, M, i synnerhet. Han är för övrigt väldigt stolt över den nya sjukförsäkringen och han stöder sig på egen statistik. Men det är han som skall pressas och inte landets alla långtidssjuka. Av de som utförsäkrades årsskiftet 2009/2010 har ca 60 procent återvänt till sjukförsäkringen – inte tio procent som regeringen trodde. /…/

Marie Larsson, diakon från Gotland vittnade igår om en ny fattigdom som breder ut sig. Utförsäkrade kommer helt utblottade till kyrkorna.
Jenny Fjell, läkare, pekade på den ökade stressen i arbetslivet. En stress som skapar hälsoproblem och som nu möts med ännu mer ekonomisk stress. Kjell Rautio, expert på socialförsäkringar betonade att svenskarnas förhållande till sjukförsäkringen inte är något attitydproblem. Det finns inget utbrett fusk eller ”överutnyttjande av sjukförsäkringen” som förklarar höga sjuktal. Ett mänskligare Sverige förutsätter en individanpassad rehabilitering. Människor ska hjälpas – inte stjälpas.

Stoppa Utförsäkringarna, Lena Sandlin VF, citat;

Rapporterna duggar tätt om dem som drabbats av högerregeringens hårda utförsäkringspolitik. Den ena historien är värre än den andra och visar på högerregeringens kalla människosyn.
LO uppmärksammade i går effekterna av högerpolitiken genom seminariet ”Sjukförsäkringsreformens effekter” i LO-borgen. Expertis från olika delar av samhället deltog för att reda ut hur effekterna egentligen blir. Hur många har kommit tillbaka i arbete, hur många har hamnat mellan stolarna och vilka får i dag ta försörjningsansvaret över de sjuka som tvingats lämna systemet?/…/

Nu måste regering och riksdag lyssna till alla som påtalar det orimliga och rättsosäkra i dagens regelverk och det handlar inte om några småjusteringar.
LO gör helt rätt i att kräva ett utförsäkringsstopp samtidigt som de kräver en skyndsam,
i nära dialog med arbetsmarknadens parter, översyn av hela det regelverk som utgör den så kallade rehabiliteringskedjan.

I ett välfärdsland som Sverige måste människor ha rätt att känna ekonomisk trygghet vid sjukdom.

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..


Skriv på namninsamlingen – OBS Ny lista; Påskuppropet

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Påskupprop mot utförsäkringarna;
Medborgarplatsen, Stockholm 25 april kl 14;00

Länkar:
De tystas Röst; Påskuppropet engagerar
Charlotte Therese Björnström – Påskuppropet är varken höger eller vänster
Bitte Assarmo – Att agera mot utförsäkringarna är en kristen skyldighet
Svenska Kyrkan – Brev till Statminister Fredrik Reinfeldt
Tankesmedjan allmänmedicin – Förutspått om utförsäkrade
Sveriges Kristnas Råd – brev till regeringen
LO:s brev till regeringen (2008, 2009, 2011)
Påskuppropet i svt
Skrämmande varningar före de nya sjukreglerna röstades igenom
Landets alla fackförbund och patientorganisationer välkomnas att delta i påskuppropet
Myterna om sjukförsäkringen

Förbön att avändas under gudstjänsten annandag påsk 25/4 2011

*

Bloggtips; Annarkia om kärnkraften, Alliansfritt om Fas 3 jobbet som kostade livet, Begrundat och plitat om oron kring ränkraften, FASAN om alla de som får se upp, Kaj Raving om sjukvården, LO-bloggen om Wanjas brev,  Netroots

Media; dn1, dn2

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Kärnkraftens pris

Läget blir allt allvarligare i Japan. Nya explosioner, nya risker för härdsmältor och nya utsläpp av radioaktivitet. Det är svårt att släppa tankarna – det är som en  fruktansvärd pågående mardröm.

Det blir också alltmer tydligt att frågan om kärnkraftens vara eller inte vara är mer än en fråga om säkerhet, kostnader och teknik. Det är också en fråga om etik och värderingar. Vad är vi beredda att utsätta framtida generationer för – våra barn, barnbarn – och alla de som kommer därefter. Vilka risker vill vi att de ska behöva leva med?

Kärnkraftens kostnader är större och mer svårgripbara än de vi ser just nu – just i dag.

Lars Linder, dn citat;

Svindlande, och likafullt är det nog i det här ögonblicket inte särskilt många som ägnar ens en tanke åt pengar. Det som oroar oss är den anade konturen av en mänsklig apokalyps i ännu större skala än den som redan inträffat.

En verkligt kuslig känsla som kan vara värd att minnas och ta med i kalkylen nästa gång vi väger kärnkraftens kostnader mot andra ­energikällors. Vad kostar ett ödelagt Uppland?

Lena Sommestad, citat;

”Vänta med slutsatser” är rubriken på dagens ledare i Dagens Nyheter. Budskapet är att kärnkraftsolyckan i Japan inte bör leda till förnyad prövning av kärnkraften som energikälla. Först behövs nämligen fakta i målet, menar DN, och fakta i målet handlar om teknik: hur väl reservsystem fungerar, hur reaktorer placeras, etc. Slutsatsen tycks vara att om vi bara har förutsättningar att ytterligare förbättra tekniken så finns det inga skäl att ”låta rädslans panik styra handlandet”.

Det stora problemet med DN:s resonemang är att kärnkraftens lämplighet som energikälla inte kan reduceras till en fråga om tekniska lösningar. Många av kärnkraftens risker handlar nämligen inte om teknik i begränsad mening, utan om människors och samhällens förmåga att hantera komplicerad teknik. Hur kärnkraftens risker ska hanteras kan heller inte enkelt besvaras utifrån tekniska riskkalkyler. Riskhantering är också en fråga om värderingar och etik./…/

Det finns politiska beslut som är mycket svåra att ta, eftersom de tvingar oss att tänka bortom dagspolitikens kompromisser och kortsiktiga mål. Frågan är hur stora katastrofer som ska behöva möta oss innan vi inser att stora risker kan kräva mod att byta väg?

I många andra länder tar man nu ett kliv tillbaka – tänker över, lyssnar in och väger in det som händer. Den svenska regeringen bryr sig inte. Här har man bestämt sig – kärnkraften är framtidens energi. Detta trots att det scenario som nu utspelar sig i Japans kärnkraftverk redan har en parallell i Sverige – Forsmark 2006. Då  klarade vi oss bara på ren ”tur”…

Expert: Fukushima är en direkt parallell till Forsmark 2006, citat;

Med anledning av kärnkraftshaverierna i Fukushima omvärderar nu Tyskland och Schweiz sina kärnkraftsplaner. Även den svenska kärnkraftsexperten Lars-Olov Höglund menar att det är omöjligt att se härdsmältorna som en isolerad japansk händelse. ”Det här är en direkt parallell till olyckan i Forsmark 2006. Det var bara tur som gjorde att vi inte fick en härdsmälta då”, säger han till DN.se/…/

*

Lästips; Kärnkraften har ingen framtid

Gårdagens bloggpost; Ögonblick av katastrof – decennier av lidande

Bloggat; Annarkia, Lena Sommestad, Kaj Raving, Peter Andersson, Högbergs tankar, Martin Moberg, Enn Kokk, Johan Westerholm, Aproximation, Netroots

Media; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, ab1, ab2, ab3, exp1, exp2, svt1, svt2

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se