Välfärdens kärna tynar bort

DN skriver i dag om hur ”sjukhusen går på knäna” i Stockholmsområdet. Vintern har varit värre än någonsin. Personalen på Södersjukhuset säger att vissa dagar liknat läget vid katstrofsjukvård. Ibland har patienter fått ligga på golven för att ta EKG. ”– Patienterna undrar hur det kan vara så illa i det här landet, säger Axel Dahl, sjuksköterska.

Men visst finns det förklaringar. Vi får det vi betalar för – vi får vad vi väljer. Privata aktörer plockar russinen ur kakan och vinstpengar från välfärden. Heliga skattesänkningar ger välfärden mindre resurser. I Stockholm har vi själva röstat fram just denna politik – ingen borde vara förvånad över konsekvenserna.

Stockholm har minst antal vårdplatser i landet och Sverige har lägst andel vårdplatser per 1000 innevånare (2,8 – Tyskland högst med 8,2) bland 16 jämförbara OECD-länder. Utvecklingen har pågått en längre tid, men i Stockholm har det under de senaste alliansåren blivit allt värre. Istället för att satsa på mer personal och fler platser satsar Stockhols politikerna på resursslösande ”vårdval”, privatiseringar och utförsäljningar.

Frustrationen växer över att allianspolitikerna i Stockholm inte agerar, citat, DN;

– Vi sitter i mitten av tre skruvar: Vi måste klara patientsäkerheten, vi måste klara personalens arbetsmiljö och vi måste klara ekonomin, säger Carl-Göran Ericsson, chefsläkare på Danderyds sjukhus.

Dessutom måste sjukhusen klara att kapa köerna – Stockholm var ett av få landsting som på grund av långa väntetider 2010 gick miste om minst 200 miljoner kronor i ”kömiljardsbonus”.

– Vi börjar tappa tålamodet eftersom det inte tas några beslut över huvud taget i de här frågorna. Problemet har i många år varit väl känt, säger Carl-Göran Ericsson.

Stefan Engqvist på Karolinska sjukhuset menar att politikernas senfärdighet är ”provocerande mot alla dem som jobbar i vården och mot alla de utredningar som gjorts”.

Den politiska ledningen menar å sin sida att sjukhusen själva måste göra en stor del av jobbet. /…/

Även allianspolitikerna i Uppsala sparar på sjukvården. citat;

Orsakerna är flera. Dels det överskottskrav på fem procent om året som den borgerliga alliansen ålagt primärvården för att skapa konkurrensneutralitet mot de privata vårdcentralerna. Kravet kostar primärvården i storleksordningen 35 miljoner kronor per år. Dels på grund av att den rörliga ersättningen för patienter inte räknats upp i år.

Inte ens ”kärnan” i välfärden tycks längre betyda annat för alliansen än ytterliggare en möjlighet att realisera de nyliberala visonerna om utförsäljning, privatisering och och skattesänkningar  (till förmån för ”egenavgifter” och privata försäkringar).

Alliansfritt Sverige berättar mer om hur det ser ut i Stockholm just nu…

Privat till varje pris, citat;

Att allianspartierna vill sälja ut, knoppar av och privatisera så mycket kommunal verksamhet som i huvud taget går har antagligen inte undgått någon. Ibland går det fel som i exempelvis ålderdomshemmet Vintertullen på södermalm. Södermalmsnytt:

”Södermalmsnytt har tagit del av ett brev från högskolan till Södermalms stadsdelsförvaltning som skickades veckan före jul.

Högskolans studenter är på Vintertullen för att lära av proffsen. Det de möter är en verksamhet som har grava brister. Brevet är tre sidor långt och radar upp 39 allvarliga fel. Flera punkter handlar om bemötandet:

  • De äldre vågar inte ringa efter hjälp av rädsla för att bli utskällda. De som ringer för att få hjälp att gå på toaletten blir ifrågasatta och utskällda samt uppmanade att kissa i blöjan. Studenterna uppmanas att inte vara ”för mesiga” och hjälpa de äldre att gå på toaletten.
  • Studenterna uppmanas att inte tvätta patienterna så noga. Exempelvis ska de inte skölja bort tvål utan bara torka bort den. Att skölja tar för lång tid.
  • Personalen gör narr av patienter inför andra på boendet.”

Ulf Kristersson försvarar att vården blivit en handelsvara…

Sverige är unikt när det gäller att sälja ut den skattefinansierade välfärden. Här finns ingen lag som begränsar vinst- eller aktieutdelning, samtidigt som etableringsrätten är fri. Det ger riskkapitalbolag och privatpersoner fri dragningsrätt på skattebetalarnas pengar. Istället för behov styr vinstmöjligheter var ett välfärdsföretag ska etablera sig.


Illustration Robert Nyberg

Riskkapitalbolagen ser välfärdssektorn som ett säkert och riskfritt sätt att tjäna pengar genom att köpa och sälja företag. De privata vårdföretagen gör rekordvinster på skattebetalarnas bekostnad. Vinstmarginalen för vårdföretagen låg på 19 procent år 2007 – betydligt högre än för andra privata företag som har ett snitt på 10 procent (borträknat företag som enbart sysslar med finansiella tjänster). Bolagens intäkter kommer i huvudsak från de beställningar som kommuner och landsting gör. De har ökat kraftigt på senare år – och fortsätter att öka. Samtidigt minskar personalen. I Stockholm har ”1000 vårdbiträden och annan personal försvunnit under den (första) borgerliga mandatperioden” inom äldreomsorgen. För riskkapitalbolag ses välfärdssektorn som en ”trygg och säker” investering. Branschen ger hög vinstutdelning och är samtidigt okänslig för konjunktursvängningar.

I alliansens Sverige tynar både välfärdens frukt och kärna bort i samma takt som skattesänkningarna haglar och riskkapitalbolagen växer…..

*

Lästips; KA – Liv Beckström om hur Stockholms politikernas onödiga slöseri

Bloggat; Peter Andersson om äldreomsorg, Annarkia om s, Eva Hillén Ahlström om SD politik, FASAN om Fas3, Homo Politicus om statsministern, Kaj Raving om AF, Martin Moberg om fattiga barn, LO-bloggen om sjukförsäkringen,  Netroots

Media; ab1, ab2, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, svd1, svd2, ka1, ka2

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se