Reinfeldts arbetslinje en grym flopp

Efter fem år vid makten har Reinfeldts regering misslyckats totalt med sin största mission; arbetslinjen. Varken jobbskatteavdragen, utförsäkringarna, den slaktade a-kassan, jobbcoacherna eller slavarbetena i fas 3 har minskat arbetslösheten eller ”utanförskapet”. Inga av regeringens åtgärder har fungerat. Konsekvenserna av politiken är istället ökade klyftor och större orättvisor.

Reinfeldts kanske största och grymmaste misslyckande är den så kallade ”rehabiliteringskedjan”. Varje utvärdering och analys som gjorts säger ungefär samma sak. För de enskilda utförsäkrade innebär utförsäkringen fortsatt sjukdom, ökad oro, fattigdom och ett ökat beroende av anhöriga. Inte ens de få som verkligen har fått rehabiliteringsinsatser har blivit friskare – många har tvärtemot blivit sjukare. Nära 60 procent av de utförsäkrade har hitills återvänt till försäkringen – för de flesta andra innebär utförsäkringen arbetslöshet – slutligen i fas 3. Alla siffror pekar dessutom på att färre arbetar efter utförsäkringen än före.

Under de år som gått sedan den nya sjukförsäkringen infördes (juli 2008) har en rad grymma och ibland absurda ”enskilda fall” presenterats i media. Vid flera tillfällen har medias rubriker inneburit panikreaktioner från regeringen. Man har lagt till ännu ett diagnosundantag eller ännu ett ”oskäligt”  i lagtexten. Konsekvenserna har blivit en lika usel men allt mer rättsosäker och diagnosbaserd sjukförsäkring.

Regeringens syfte har vid varje tillfälle varit att minska antalet svarta tidningsrubriker och ”enskilda fall”. Men det finns en grupp långtidssjuka som man vet aldrig blir några svarta rubriker; utslitna och utförsäkrade medelålders kvinnor – därför är de ointressanta för regeringen.

Trots att detta är den största grupen av alla utförsäkrade är den osynlig. Deras diagnoser är inte ”behjärtansvärda” nog för att platsa i regeringens diagnosbaserade sjukförsäkring. Deras arbetsskador finns inte, deras smärta syns inte och deras sjukdomar räknas inte.

I fredags presenterade Kommunal en utvärdering av hur deras långtidssjuka medlemmar drabbats av ”Rehabiliteringskedjan”. Den visar, precis som alla andra utvärderingar, att de långtidssjukskrivna i alliansens Sverige kan räkna med en hårdhänt och omild behandling. Tryggheten och anställningsskyddet är ett minne blott. Är du dessutom kvinna, medelålders och utsliten (av en stressig och fysisk hård arbetsmiljö) – då förpassas du snabbt ut i iskylan.

Några fakta från ”Kedjan som brast”;

 • Ca 84 procent av de sjukskrivna som intervjuats hade blivit av med jobbet – och av dem hade tre av tio åkt ut inom en månad. Efter ett år hade majoriteten blivit av med jobbet.
 • Bara var tionde utförsäkrad lyckades återvända till arbetslivet – men på andra villkor: deltid, visstid och dagtid. Sex av tio återvände till sjukförsäkringen eller beviljades sjukersättning (förtidspension) efter tiden hos Arbetsförmedlingen.
 • Över 80 procent av de intervjuade tror inte att deras chanser att arbeta ökat efter deltagande i arbetslivsintroduktion.
 • 8 av 10 har påverkats negativt ekonomiskt av utförsäkringen.

Slutsats; Det enda som hjälper mot regeringen Reinfeldts misslyckade ”arbetslinje” är en helt annan politik, en helt annan vilja  – och en helt annan regering!

Läs mer; Kommunals recept för ett sundare arbetsliv och en bättre sjukförsäkring!

Hela rapporten;  Kedjan som brast

*

Fler Lästips; Maodertaerna om Reinfeldts knapptryckarkompani, LO-tidningen; Läkaren som avslöjade vanvården hos Carema tvingades bort,

Bloggat; LO-bloggen om sjukförsäkringen, AnnetIvar om hur sjuka ska orka, Motvallsbloggen om ett förslag för att lösa den ekonomiska krisen, Sebastians tankar om en bloggutmaning, Lena Sommestad om obetalt arbete, Annarkia om ljuset i tunneln, Martin Moberg om Juholt i Agenda, Netroots

Press: ETC, Norrländska socialdemokraten, Arbetarbladet 1, 2, 3, Folkbladet 1, 2, 3, VBFB, Dagbladet 1, 2, Gotlands folkblad, Östran, LT, Folket, Ab 1, 2, 3, 4, 5, DN 1, 2, 3, SvD, SVT 1, 2, 3, Expr, DD

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Alliansens Bidragssamhälle del 1

Anders Borg, Fredrik Reinfeldt, och med dom borgarpressen, benämner regelmässigt både a-kassan och sjukförsäkringen för ”bidrag”. I går var det dags igen. På sin presskonferens efter oppositionens skuggbudgetar kom deras sedvanliga besvärjelser om oppositionens ”bidragspolitik”.

I verklighetens Sverige är det Borg och Reinfeldts politik som har kastat oss in i ett riktigt bidragssamhälle. Idag tvingas tiotusentals arbetslösa och sjuka som utförsäkrats från våra trygghetssystem att söka försörjningsstöd – socialbidrag.

Alliansens Sverige – från välfärdssamhälle till bidragssamhälle

Del 1 – A-KASSAN

Den svenska a-kassan har under de senaste åren gått från OECD-toppen till OECD botten. I dag är den inledande ersättningsnivån för medelklassen sämre än i USA! Sedan alliansens a-kasseslakt 2006 har den svenska a-kassan försämrats snabbare än i något annat OECD-land. Hårdare kvalifikationskrav, kraftigt höjd avgift och lägre ersättning är bara en liten del av alliansens massaker på a-kassan.

Den initiala ersättningsnivån olika år för ensamstående medelinkomsttagare (klipp från TCO)

Fakta om a-kassan 2011;

 • Endast 4 procent av de arbetslösa får i dag 80 procent av lönen i a-kassa. Om inte taket höjs kommer snart ingen (eller ytterst få) få 80 procent av lönen i a-kassa.
 • Endast 35 procent av de arbetslösa har överhuvudtaget rätt till a-kassa – antalet sjunker oavbrutet. 2006 hade ca 70 procent av de arbetslösa rätt till a-kassa.
 • En servitris betalar idag 385 kr/mån medan en läkare betalar 90 kr/mån

Del 2 – SJUKFÖRSÄKRINGEN

Efter alliansens regelförändringar 2008 har över 50 000 utförsäkrats  efter bestämda tidsgränser. Enligt regeringens egna utredare har Sverige i dag västvärldens hårdaste regler för sjukersättning (förtidspension), bara Mexico har i dag ett lägre inflöde i förtidspension än Sverige av OECD-länderna. Sjuka och utförsäkrade tvingas nu stå med mössan i hand på landets socialkontor – eller söka sig till kyrkans välgörenhet.

Så här såg det ut förra julen – fattigdomen och bidragsberoendet breder ut sig. Välgörenhetsorganisationer får nu ta hand om en helt ny grupp av människor – utförsäkrade sjuka och arbetslösa.

Citat, svt;

….det senaste året har det dykt upp nya grupper av fattiga. Utförsäkrade som blivit av med sin a-kassa eller sjukpenning och som ofta får förlita sig på socialbidrag eller annat./../

-Flera av de utförsäkrade som kommer hit har för första gången i livet blivit tvungna att gå till socialtjänsten. Samtidigt är en del ensamma och saknar stöd, de har ingen familj och saknar socialt nätverk. Då är det lättare att ge upp, säger Magnus Helmner.

-Många som nu går på a-kassa är oroliga för vad som ska ske när den tar slut, att få leva på socialbidrag resten av livet./…/

Till sist…

Våra socialförsäkringar genererar miljardvinster till statskassan varje år.  Senaste prognosen; 89 miljarder plus under perioden 2010-2014. A-kassan har under flera år skapat stora mångmiljardbelopp till staten. För att ta ett par exempel; 2007 var överskottet 28 miljarder , 2010 drygt 23 miljarder. Till och med pensionssystemet genererade förra året ett överskott på 103 miljarder kronor (enligt årsrapporten om den allmänna pensionen).

Trots att trygghetssystemen  går med miljardöverskott har herrar Borg och Reinfeldt skyfflat över sjuka, arbetslösa och fattigpensionärer till det nya Sverige – Alliansens Bidragssamhälle.

Vem var det som sa något om ”bidragspolitik”?

Läs; Borgs fantasivärld sabbade a-kassan

*

P.S.

Hörde precis att Tomas Tranströmer fick Nobelpriset i Litteratur….

ÄNTLIGEN!!!!

Ett litet smakprov från en stor tänkare och poet….

Den störste fanatikern är den störste tvivlaren.
Han vet det inte.
Han är en pakt mellan två
där den ene skall vara synlig till hundra
procent och den
andre osynlig.
Vad jag avskyr uttrycket ”till hundra procent”!

De som inte kan vistas någonannanstans
än på sin framsida
de som aldrig är tankspridda
de som aldrig öppnar fel dörr och får
se en skymt av Den
Oidentifierade –
gå förbi dem!”

– (ur Guldstekel) Tomas Tranströmer

Nobelpriset;  SvD SvD2 DN DN2 AB1, AB2, GP HD Exp SkD Svt

*

Lästips; Vi står över borgarnas hätska personkampanjer

Mer fakta om a-kassan;  LO tema a-kassanTCO – Svensk a-kassa kvar i strykklass, Borg snart ensam i synen på a-kassan

Bloggat; Martin Moberg om den sjuka sjukförsäkringen, Lena Sommestad om skuggbudgeten, Motvallsbloggen om Natos bombningar, Peter Andersson om Sara Palin, Röda berget om KD, Röda Malmö om litteraturpriset, Netroots

Media politik; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, ab1, ab2, exp, ka

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Borg predikar sänkta löner och ökade klyftor

Läser en mycket intressant bloggpost i dag hos Lena Sommestad. Den handlar om hur regeringen inte bara för en medveten politik för ökade klyftor – man har dessutom arbetat aktivt i EU för att förändra fattigdomsbegreppet (från relativ- till absolut) och för att stoppa fattigdomsbekämpningen och EU:s fattigdomsmål. Allt för att dölja hur regeringens egen politik ökar klyftorna i Sverige.

Citat, GP;

Det uppenbara skälet till att Reinfeldt säger nej till tillväxtstrategin Europa 2020 är att den står i strid med alliansregeringens egen tillväxtmodell. Reinfeldt anser att fattigdom – eller hot om fattigdom – ska öka arbetskraftsutbudet. Denna idé, som ligger bakom sänkta inkomster för sjuka och arbetslösa i Sverige, går rakt emot EU-kommissionens tes att social sammanhållning främjar hållbar tillväxt. Till skillnad från EU-kommissionen vill den svenska regeringen ha mer fattigdom, inte mindre.

Och visst vill regeringen ha mer fattigdom – inte mindre…


Illustration – Robert Nyberg

I går predikade Anders Borg sänkta lägstalönerframförallt inom service sektorn. I alliansens Sverige räcker det inte med att sjuka och arbetslösa lever på svältgränsen – även lågutbildade som arbetar heltid ska nu pressas dit. Målet tycks vara en arbetslinje efter amerikans modell – där många tvingas att ta 2 eller 3 olika jobb för att överleva.

Alliansens politik ligger nu mycket nära det professor Marian Radetzki föreslog  i ”Striptease” 1997.  (Se klippet här; Öka klyftorna för att sänka arbetslösheten)

Här är några av Radetzkis förslag och tankar kring hur samhället bör fungera och hur arbetslösheten ska sänkas;

 • Sänk lönerna i Sverige ”kraftfullt” för ”lågpresterande”.
 • Arbetslösa ska ha en ännu lägre ersättning.
 • De extremt lågavlönade ska inte räkna med att kunna försörja sig själva. De får ”slå sig ihop” och bo tillsammans.
 • Att vara fattig, rättslös och hungrig är incitament för att ”lyfta sig själv i håret” – rycka upp sig.
 • Strejker kan liknas vid terrorism. Strejkrätten ska avskaffas.
 • Demokratin är en ”försvårande omständighet” för att genomföra den ”rätta politiken”.
 • Det finns inget alternativ (för att få bukt med arbetslösheten) än att skapa en verkligt hungrig ”underklass” och kraftigt ökade klyftor.
 • Radetzki själv utnyttjar ”svart” polsk arbetskraft för 30 kr/tim – av ren godhet. Det är vad hon är värd. Ingen skatt, inga sociala avgifter.

Den ny-moderata retotiken låter givetvis inte alls som Radetzkis. Men, den politik regeringen genomför är på många områden kusligt lik Radetzkis recept. Vi marscherar i rask takt mot de ökade klyftornas drömsamhälle.

Här är några exempel…

 • Privat – ”Svarta” pigor och svarta tjänster användes flitigt – nu subventionerade via skatten.
 • Kraftigt försämrade trygghetssystem. Högre avgifter, hårdare kvalifikationskrav. Lägre ersättningar.
 • Ser ökade klyftor som incitament för sjuka och arbetslösa att ”rycka upp sig”.
 • En politik som kraftigt ökar klyftorna i samhället, som skapar en ny ”underklass”.
 • Försvagar facken genom höjda a-kasseavgifter och fördyrat medlemsskap.
 • Vill överlåta alltmer makt till ”marknaden” – privatiseringar och utförsäljningar.

Vi kan också se hur utvecklingen i Sverige nu ligger kusligt nära den som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg själva helt öppet förespråkade i mitten på 90-talet.

Finansminister Anders Borgs dröm (”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord”, 1992), citat;

Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre-fyra decennierna. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.

Fredrik Reinfeldt uttryckte sina idéer så här (“Det sovande folket”, 1993);

Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd./…/

Överge den generella välfärdspolitiken och sluta att uttala löften om att välfärden kan garanteras politiskt./…/

Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.

Man kan konstarera att utvecklingen går framåt (eller kanske man skulle säga bakåt). De tankar som en gång chockerade Tv-tittarna praktiseras nu (helt öppet, men ackompanjerad av en mjuk retorik) av en populär, hyllad och beundrad regering….

*

Läs; Klyftan mellan fattiga och rika växer, citat;

De fattiga blir fattigare och de rika allt rikare. SCB:s nya siffror visar att inkomstskillnaderna i Sverige ökar. År 2009 fick de fattigaste Stockholmarna 7 224 kronor mindre i plånboken om året – medan de rikaste fick 8 990 kronor mer.

Indexet som mäter ekonomisk ojämlikhet är nu i Sverige 0,353 och i Stockholm är den betydligt högre, 0,404 . Lika alarmerande hög som i städer i Asien.

Bloggtips; Alliansfritt Sverige om Borgs löesänkningar, De tystas röst om alltings värde, In yuor face om moderat nepotism, Kaj Raving om Maudan, Martin Moberg om Fas 3, Lo bloggen om en svensk sputnik som aldrig lyfter, Netroots

Media; svd1, svd2, svd3, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, ab1, ab2, exp1, exp2, exp4,

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

M hyllar och krossar den svenska modellen

I förra veckan ”glänste” statsminister Reinfeldt på toppmötet i Davos. Där försökte han och våra andra moderata företrädare bland annat ta åt sig äran för ”den nordiska/svenska modellen”. En modell som traditionellt bygger på generella och generösa socialförsäkringar, starka fackföreningar, en aktiv arbetsmarknadspolitik, och en solidariskt finansierad välfärd. Resultatet har blivit samhällen med realitvt små klyftor och större jämlikhet och jämstäldhet mellan kvinnor och män.

Den ”svenska modellen” har byggts upp under decennier. Dess grundarkitekt är det socialdemokratiska partiet – många gånger med hjälp och stöd från flera andra partier – allt ifrån (dagens) Vänsterparti till Folkpartiet och Centern. Men, ett riksdagsparti har under alla dessa år utmärkt sig – Moderaterna – de har sagt nej, nej, nej, nej och åter nej! Faktum är att hade Moderaterna fått bestämma så hade vi i dag varken haft allmän rösträtt eller någon ”svensk modell”.

Men nu blåser det alltså nya vindar – nu tar NEJ-sägarpartiet Moderaterna internationellt åt sig äran för hela ”den svenska modellen” – samtidigt som de medvetet krossar den på hemmaplan.

För, samtidigt som regeringen lyckats dupera både utländska och svenska medier och en stor del av svenska folket  med sin välfärdsvänliga retorik – rasar nya alltmer förskräckande siffror in. Den svenska välfärden och modellen – som vi under de senaste årtiondena tagit för given – håller på att förtvina och vittra sönder. Och, det handlar inte om några omedvetna missgrepp eller ”olycksfall i arbetet” från de moderata företrädarna. Det handlar om noga genomtänkta strategier för att knäcka hela modellen innifrån.

Några skräck-exempel;

 • Arbetsmarknadspolitiken; En aktiv arbetsmarknadspolitik med utbildning och aktiva åtgärder har bytts mot passivitet, hårdare tag och lägre ersättning – eller ingen alls. Antalet långtidsarbetslösa ökar dramatiskt.  Slutstationen FAS 3 innebär för 99 procent av deltagarna en återvändsgränd – utan vettiga arbetsuppgifter, lön, vidareutbildning eller några rättigheter.
 • A-kassan; När moderterna tog över år 2006 hade runt 70 procent av de arbetslösa rätt till a-kassa. Nu, efter bara fyra år, har bara 35 procent samma rätt – antalet sjunker oavbrutet. Som DN redovisade i helgen är orsakerna ett antal medvetna politiska beslut. De två viktigaste är kraftigt högre a-kasseavgift och skärpta arbetsvillkor. Idag intar den svenska a-kassan en jumboplats bland OECD-länderna – samtidigt som allt färre arbetslösa ens kvalificerar sig för den.
 • Facken; Avdragsrätten för fackavgiften togs bort och gjorde det dyrare för löntagare att vara med i facket (icke för arbetsgivare). Ju färre medlemmar desto svagare fack.
 • Sjukförsäkringen; Den moderatledda regeringen har infört västvärldens hårdaste regler, med korta tidsgränser och lägre ersättning, och ett system där läkarens intyg har gjorts betydelselöst. Allt detta har lett till att tiotusentals sjuka utförsäkras. Många kastas nu fram och tillbaka mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen – utan en chans att hinna läka eller rehabiliteras. Samtidigt tvingas tusentals svårt sjuka till socialen när de blir helt utan ersättning.
 • Välfärden; Samtdidigt som vård, skola och omsorg får en allt mindre del av den minskande kakan plockar riskkapitalbolag ut miljonvinster från välfärdstjänsterna. Inom skolan har de svenska resultaten försämrats och segregationen ökat. Även inom vården och omsorgen är klassamhället på frammarsch. De som har tjockaste plånböckerna vinner. I samma takt som den generella välfärden avvecklas och avgifterna höjs utvecklas ”bidrag” för överklassnära tjänster. Vi går mot ett samhälle där var och en själv får fixa sin välfärd. Ett samhälle för friska och rika – för de lönsamma.

Den svenska modellen har länge haft ett mycket stakt stöd hos svenska folket. Detta insåg till slut Moderaterna. Ska man vinna val kan man aldrig säga så här; vi vill öka klyftorna, bryta ned välfärden, sabbotera socialförsäkringarna och tvinga arbetslösa och sjuka till socialen. Ändå är det precis det Fredrik Reinfeldt och Anders Borg med sin medvetna politik har åstadkommit.

Så, samtidigt som herrar Borg och Reinfeldt far jorden runt och skryter om hur de ”värnar den svenska modellen” krossar de den bakvägen – på hemmaplan. På så vis märker många av oss ingenting förän vi själva drabbas. Precis som det var tänkt.

För då – då är det nämligen för sent…

*

P.S.Visst är det naivt att tro att sänkta skatter med över 100 miljarder (eller mer) inte får konsekvenser för välfärden, när 300 miljoner i minskade anslag, enligt Anders Borg, just nu håller på att knäcka hela regeringskansliet.

*

Missa inte; Björn Fridén – Bussiga tips istället för politisk handling, Stefan Svallfors – S blev part för ”svaga”, Lena Andersson  – Alliansens nya vän, Reinfeldts attack mot den svenska modellen,

Bloggat; LO bloggen1, LO bloggen2, De tystas röst, Peter Andersson, Martin Moberg, Högbergs tankar, Lena Sommestad, Motvallsbloggen, Veronica Palm, Netroots

Media; nsd, ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6 dn1, dn2,dn3, dn4, dn5, dn6, svd1, svd2, lo-t1, lo-t2lo-t3
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Alliansens recept – otrygghet och ökade klyftor

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg tar numera gärna orden ”trygghet” och ”välfärd” i sina munnar. Man skulle kunna tro att de verkligen menar vad de säger – om det inte vore så att den verklighet de har skapat under sina 4 år vid makten visar på någonting helt annat.

LO-TCO Rättsskydd AB företräder människor som har hamnat i kläm och drabbats av de nya sjukreglerna och den hårdare arbetsrätten. De ser konsekvenserna på nära håll. De vet vad de talar om. Så här beskriver de situationen i alliansens Sverige i sin senaste årsredovisning….

Citat, LO-TCO Rättsskydd;

36 BESLUT SOM HAR FÖRÄNDRAT SVERIGE

medvetna beslut

I dagens Sverige gäller det att vara frisk och ha ett fast jobb hos en stabil arbetsgivare. Allt annat innebär en risk för att du ska drabbas av nedskärningarna i sjukförsäkringen och a-kassan och av förändringarna i arbetsrätten.

Sedan valet 2006 har den borgerliga regeringen på punkt efter punkt gått in och försämrat de svenska trygghetssystemen. Nu är det mindre pengar, tuffare bedömningar, högre avgifter och ökad otrygghet som gäller.

Regeringens beslut är inte slumpmässiga, de är mycket medvetna. De grundar sig på föreställningen att det är klyftor och skillnader som sporrar människor och utvecklar Sverige – inte att det är trygghet som får människor att växa. Underförstått pekas grupper av människor ut som fifflare och arbetsskygga som måste tvingas ur sjukdom in i arbete.

Många har redan drabbats av nedskärningarna. Socialbidragen ökar nu dramatiskt och i en undersökning som Rapport genomfört sa många kommuner att en av de främsta orsakerna var försämringarna i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

Bara under 2010 kommer 54 000 människor att bli utkastade ur sjukförsäkringen trots att alla, även Försäkringskassan, anser att de är sjuka och saknar arbetsförmåga. Sjukpenningdagarna är helt enkelt slut. Deras ekonomiska framtid är ytterst osäker.

På LO-TCO Rättsskydd ser vi också effekterna, även om det kan ta lite tid innan ärendena når oss. Vi har en stor ökning av antalet sjukpenning- och sjukersättningsärenden och under 2009 var dessa ärenden för första gången fler än antalet arbetsskadeärenden.

På följande sidor har vi listat 36 beslut som har förändrat Sverige – till det sämre. Använd dem i din argumentation för att värva nya medlemmar till facket och för att få fler att fatta ett väl underbyggt beslut i höstens val.

Dan Holke, VD och chefsjurist

Nu är det exakt en månad kvar till valet. Ett val som handlar om mer än de närmaste fyra åren – nu väljer vi väg. Vill vi att det svenska välfärdssamhället ska skrotas och förvandlas till en billig kopia av det amerikanska samhället?

Vill vi fortsätta på den inslagna vägen mot ökade klyftor och ett allt mer otryggt och inhumant samhälle eller vill vi försöka återskapa ett mänskligare samhälle där alla människor blir behandlade med respekt. Ett samhälle där lagar och regler skyddar även de svagaste – inte enbart de starkaste.

Det är dags att välja väg nu….

*

Missa inte Dagens Medicin; Attityden till sjukskrivna är farlig och måste förändras

Bloggar; Martin Moberg om ungdomsarbetslöheten, Alliansfritt Sverige fler jobbcoacer,  Annarkia Reinfeldt vs Sahlin, Greider – efter valet, Kaj Raving – även djurens rätt,  Röda Malmö ökade klyftor, Emil Broberg Borgs historielöshet, Lasse tycker om pensioner, mer- netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, svd1, svd2, nsd

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Och Sovjet gick det ju bra för…

RUT-debatten fortsätter, och en av de mest intressanta inläggen gör Lars Bodén i Västerbotten Folkblad. Det stinker om avdragen, citat;

(…..)

Medier sprider dagligen osanningar om avdragsrätten.
För övrigt stinker det om denna nya avdragsekonomi som de borgerliga etablerat: avdragsrätten har öppnat för fusk och enorma orättvisor där ekonomiskt svaga subventionerar de rika.

ALMEGA, som organiserar företag i hemtjänstbranschen, påstod i en rapport i tisdags att ”en av fyra” som köper hustjänster och beviljas avdrag för det tjänar mindre än 16 700 kronor.
Denna nyhet basunerades ut som en viktig sanning.
Trots att följande fakta begränsar möjligheten till avdrag om du tjänar under 16 700 kronor:
* För att fullt ut kunna nyttja avdraget måste du tjäna minst 24 000 kronor i månaden.
* Har du andra avdrag, exempelvis skuldräntor och kostnader för arbetsresor, minskas värdet av husavdraget för lågavlönade.

(….)

…. Läs hela!

SvD:s Per Gudmundsson är en av de som fortsätter att snurra till siffrorna för att vilseföra väljarna. Så här skriver han i dag, citat;

….SCB har sagt att en stor del av dem som drar nytta av reformen är lågavlönade…

Så här skriver SCB, citat;

Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under 200 000 kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. Bland de fem procent av befolkningen som hade över en halv miljon i årsinkomst var det däremot betydligt vanligare. Drygt sju procent av dem hade skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Martin Lindblom i LO-tidningen funderar kring vilka jobb som ska subventioneras – och varför. Det ”nya arbetarpartiet” får allt fler likheter med Sovjetstaten – inte bara viljan att utse ”årets arbetare” – nu vill moderaterna även sätta marknadskrafterna ur spel.  citat;

(…..)

På egna ben
Statsministern vill göra gällande att städbranschen är en framtidsbransch. Men om städbranschen nu har så fantastiska framtidsutsikter, varför ska den då inte liksom bilindustrin stå på egna ben?

Varför ska uppsagda bilarbetare, fattiga pensionärer och låginkomsttagare, ja i stort sett alla, betala städningen för personer som utan vidare har råd att bekosta den själva?

Det är djupt oroande att Sverige har en statsminister som tror att landets framtid ligger i att skattesubventionera lågproduktiva tjänster som inte kan bära sina egna kostnader.

Om det vore så enkelt att skapa jobb, varför ska vi då inte skattesubventionera även bilverkstäder, pizzabagare, frisörer, it-telefoni, datatjänster, turistanläggningar och andra tjänster som folk gärna vill ha?
Hur var det i Sovjet?
Alla dessa näringsidkare tvingas jobba på marknadens villkor utan statsstöd. Och det ska vi vara glada för. I det långa loppet har vi bara nytta av företag som bär sina egna kostnader.

Det finns för all del länder som satt marknaden ur spel genom att i stor skala subventionera privat konsumtion, och allra mest den styrande nomenklaturans konsumtion.

Östtyskland och Sovjetunionen är två historiska exempel. Det gick inte så bra för dem.

Göran Greider tar upp den tråd jag funderade kring i går – kan  det vara så att storstads journalisterna och media eliten har ett egenintresse av att förstora upp hushållsavdragets betydelse…. de hushållsnära medierna som Greider skriver  😉

Äntligen städas pigavdraget bort! – citat;

(….)

Annars är det nog tyvärr så att den kanske viktigaste aktören och drivande kraften i denna fråga är vad jag skulle vilja kalla för de hushållsnära medierna.
Kort sagt alla dessa mediechefer och journalister som får sina hem städade med hjälp av skattepengar. I hög grad är det dessa som drivit på och gjort denna fråga större än vad den är.
Där, hos de hushållsnära medierna, är nog sorgen idag rätt stor över det utmärkta beskedet från de rödgröna.

*

Till sist…

Missa inte Lena Hallengrens Brännpunkts inlägg om tågkaoset – Nu måste avregleringen stoppas, citat;

(…..)

Regeringen har varit ideologiskt förblindad i sin tro att det enbart är ökad konkurrens och fler operatörer på spåren som kan leda till förbättrad och utökad trafik. Detta trots att all internationell erfarenhet visar att en avreglering minskar attraktionskraften för tåg- och kollektivtrafiksresande.

Läs hela!

*

Bloggat RUT; Reflektioner och speglingarny adress!Nemokrati, Johanna Graf, Knapsu bloggar, Lasses blogg, Universalpolitik

Bloggat om tågkaoset; Svensson

Mer – Netroots

Press; SvD1, SvD2, SvD3, SvD4DN1, DN2,
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Populära moderata bidrag

I går kom nyheten att socialbidragen har ökat kraftigt (med 20 procent) under det senaste året. Redan förra året var ökningen dramatisk. Då förklarade kommunerna största delen av ökningen med arbetslösheten och de strängare reglerna för sjukförsäkringen (84,8%) och i a-kassan (75,8%). Gårdagens nyhet fick en liten sidospalt i de flesta tidningar och på sin höjd en kort mening i TV nyheterna. Inga förklaringar, inga analyser – bara ett konstaterande. Fattigdomen och socialbidragen ökar dramatiskt – vem bryr sig?

Ett par dagar tidigare hade socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson uppmanat utförsäkrade att gå till socialen för att klara av hyran. Det var inte första gången – i november förra året kom hon med samma uppmaning i en radiointervju. Socialbidrag har uppenbarligen blivit populärt i alliansens Sverige – något regeringens moderata ministrar gärna uppmuntrar till.


Illustration Robert Nyberg – Nyberg på nätet

Ett annat populärt moderat bidrag är det man numera får på skatten när man köper en ”hushållsnära tjänst”. I går blev ännu en gammal nyhet förstasides stoff. Aftonbladet hade förmodligen i sitt arkiv grävt fram uppgifterna från 2008 om att sossetoppar hade använt sig av RUT-avdraget – och hakat på. Det säljer ju alltid lösnummer att trasha ”sossepampar” – även om det är gammal skåpmat. Speciellt i dessa tider – när näringslivets propaganda apparat tycks ha lyckats med konststycket att få alla att älska ett avdrag som endast 1,3 procent av den vuxna befolkningen använder.

Det finns mycket som är märkligt och ologiskt i rutdebatten….

När socialdemokratiska politiker föreslår att man ska avskaffa ett avdrag som vissa av dem själva utnyttjar och som i första hand gynnar dem själva och deras välbärgade vänner – då får de höra att de hycklar och har dubbelmoral.

När allianspolitiker inför och utnyttjar samma avdrag – som gynnar dem själva och deras välbärgade vänner – då får de höra att de är solidariska och goda.

Egoistiska handlingar blir till en dygd, medan oegennyttiga önskningar blir till hyckleri?

Kan media-drevet mot ledande sossar och kampanjen för RUT delvis bero på journalisternas egenintresse? Kan det vara så att det är storstadsjournalisterna själva som är några av de största brukarna av skattesubventionen?

Ingvar Persson påminner i Aftonbladet om hur den amerikanska författarinnan och journalisten  Barbara Ehrenrecih för tre år sedan kommenterade det faktum att Sveriges regering då var på väg att införa en skatterabatt på halva kostnaden för hushållsnära tjänster, framförallt städning, citat AB;

–Inte ens George W Bush skulle ha kommit undan med det, sa Ehrenreich förskräckt.

Dagens RUT-avdrag bör avskaffas, men samtidigt håller jag helt med LO:s Wanja Lundby Wedin när hon säger så här, citat;

– Det vore bra om man hade någon form av möjlighet till tjänster för äldre, som inte ska behovsprövas – att de till en billigare penning kan få hjälp med sysslorna i hemmet. Det vore ett bra sätt att skjuta på inträdet i den kommunala äldreomsorgen och det vore bra för individen och för samhället, säger hon till TT.

– Men vi vill inte ha ett avdrag där det är så uppenbart att det är de med de högsta inkomsterna som kan nyttja det. Det är helt fel sätt att använda de gemensamma resurserna.

Det är givetvis inte städjobben det är fel på – det är subventionen som går till de som redan har råd.

Läs Dala-DemokratenRätt att sossar gör rutavdrag!

*

Till sist…

Något helt annat – läs om hur avregleringen av Apoteken gör det svårare att få tag på rätt medicin. Det finns inte längre någon samlad information om lager. Det börjar likna tågkaoset – vem har ansvaret?

Och missa inte Alliansfritt Sverige om hur Sverige halkar efter och uppvisar en ökande negativ tillväxt – långt sämre än de övriga nordiska länderna…..

*

Bloggat; Bengt Silfverstrand, Röda Malmö 1, 2, Högbergs tankar, Peter Andersson, Alliansfritt Sverige, In your face, Netroots,

Missa inte; Martin Moberg – om det kalla Sverige, Annarkia – om att lägga locket på

Press; DN1, DN2, DN3, DN4, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5Exp1, Exp2, Exp3, Exp4, SvD1, SvD2, SvD3,
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Moderaterna – med ändan före in i det nya året

I dag backar alltså regeringen ännu en gång när det gäller sjukförsäkringen.

En ny reträtt i elfte timmen– tio dagar innan tusentals sjuka kastas ut från försäkringen.  Tio dagar innan det s.k. ”sista steget i rehabkedjan” ska börja gälla. Fyra dagar före Jul…

I går, söndag, kunde vi i  Rapport få ett första smakprov på reträtten. Så här lät det;

Alla långtidssjukskrivna som en gång haft en inkomst kommer att få behålla samma ersättning som de har i dag, om de väljer att delta i arbetsförmedlingens introduktionsprogram. De beskedet ger nu moderaterna, och regerings beslut väntas i morgon.

Så fortsatte  inslaget… Ordföranden i riksdagens arbetsmarknadsutskott, Hillevi Engström, uttalar sig så här;

De flesta kommer att få en liknande ersättning som de har i dag, så det finns inget skäl för de allra flesta att känna någon oro….för ska man jobba med att kunna bli frisk så måste man känna en trygghet i att kunna försörja sig…. 

Men, hur trygga tror ni att de som fortfarande är sjuka känner sig när de nu kastas ut från försäkringen – efter att i flera år ha behandlats som försökskaniner i en moderat experimentverkstad?

De remissinstanser som granskade det nya förslaget varnade även denna gång för kaos – till och med ett värre kaos än när första steget av ”utsorteringskedjan” röstades igenom. Och nu ser vi ju hur bra det gick…

Så här ser det ut – denna gång, oavsett de nya förändringarna;

 • De som redan arbetar och har sjukersättning eller sjukpenning på deltid, och inte klarar av att arbeta mer än i dag –  får  klara sig utan ersättning när de kastas ut från försäkringen – om de inte tar tjänstledigt för att kunna vara med på introduktionsprogrammet.
 • Många som kastas ut från sjukförsäkringen får inte alls ”högre eller samma ersättning”. Alla som haft tidsbegränsad ersättning, hel eller deltid, blir inte bara av med sin sjukersättning, de mister även sin eventuella tjänstepension.  Det kan röra sig om flera tusenlappar i mellanskillnad per månad för den som har en anställning i grunden.
 • FK konstaterade nyligen att 16 000 av de som kastas ut från försäkringen riskerar att bli beroende av socialbidrag.

TCO granskade nyligen ”Sista steget i Rehabkedjan. Hur är det med rehabiliteringen? Vilka konsekvenser blir det för de som drabbas? Här är några fakta – inga av dessa förändras, trots det nya förslaget ;

 • Av de 17 miljarder som nu sägs satsas på rehabilitering går NOLL kronor till medicinsk rehabilitering. Utbyggd företagshälsovård och den s.k. rehabiliteringsgarantin, som ska täcka upp för denna brist, finns ännu inte på plats.
 • 72 procent av pengarna går till förflyttningar av förvaltningskostnader och ersättningar mellan de olika systemen och myndigheterna. 28 procent av pengarna ska gå till olika former av ”insatser” som lönebidrag, arbetsmarknadsprogram, Samhall osv. Frågan är om detta kan räknas som ”rehabilitering”?
 • 78 procent av ”satsningen” avser perioden 2011-2012, trots att 58 procent av de försäkrade blir av med sin ersättning redan nästa år.
 • 600 personer på arbetsförmedlingen ska ta hand om de 54 000 som utförsäkras nästa år.
 • Förslaget är ogenomtänkt och oklart, både för de enskilda och för myndigheterna. Många berörda riskerar bli helt försäkringslösa och ställas utan möjligheter att försörja sig själv.
 • De utförsäkrade blir nu beroende av 2 myndigheter och en a-kassa för att få sin ersättning.
 • Försäkringskassan har varnat för rättsosäkerhet och för att systemen inte är förberedda i tillräckligt hög grad. Detta kan leda till att människor står helt utan försörjning. Socialförsäkringsministern kalkylerar själv i en radiointervju (från 18 november) med att ett antal av de personer som berörs kommer att få söka försörjningsstöd i kommunerna.

Faktum kvarstår – sjuka kastas ut från försäkringen – inte på grund av att de är friska – men på grund av världens hårdaste regler för sjukersättning och på grund av bestämda tidsgränser.

Och vem bryr sig om de tusentals sjuka som trots allt blir av med sin försörjning och sin trygghet?  Människor kommer i kläm – så är det bara, som Reinfeldt sa… Kanske är det meningen att vi ska tänka – skiter väl vi i, det handlar bara om några tusen….

Med det snurret som tycks vara i sjukförsäkringen just nu så blir man inte längre förvånad över någonting.  Reträtter, nya luddiga och diagnosbaserade sjukregler och panikåtgärder. Allt kan numera hända i den moderata experimentverkstaden där sjuka och funktionshindrade används som försökskaniner.

Men kom ihåg, – ”– känn ingen oro

Mer Press; Exp1, Exp2, Exp3, Exp4, Exp5, Exp6AB1, DN1, DN2, DN3,  SvD1, SvD2,
*

Till sist…

Läs om hur företag har satt i system att avskeda personal och sedan ta in samma personal från bemanningsföretag, eller hyra in personal från bemanningsföretag istället för att återanställa tidigare uppsagd personal. Ohly i AB, citat; ”Enligt OECD har Sverige redan idag ett av de mest ”flexibla”, i betydelsen arbetsgivarvänliga, systemen när det gäller företags möjlighet att anlita bemanningsföretag.”

Mer; AB1, AB2, AB3, AB4, AB5,

*

Läs Alliansfritt Sverige – 90 procent av svenskarna säger nej till större klyftor!

Bloggtips; Annarkia – söndagsfunderingar, Jasna Zubic – sjukförsäkringen,Eva Hillén Ahlström – mail till partiledningen, HBT-sossen – återkomsten, In your face – om SvD:s ledare, Jobboutveckladg – om verkligheten, Netrroots
*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Noll kronor i rehabilitering – en storsatsning

I går försvarade sig socialförsäkringsministern Husmark Pehrson precis på det sätt som man kunde förvänta sig – hon skyllde ifrån sig på Försäkringskassan. Det är deras fel att svårt cancersjuka tvingas ut att jobba 100 procent efter 180 dagar.

Citat;

Är man svårt sjuk och inte kan arbeta eller inte har arbetsförmåga då ska man heller inte prövas mot hela arbetsmarknanden

Problemet är att HP är helt omedveten om hur hennes egna regler ser ut. Antingen förstår hon inte bättre – eller så vill hon inte förstå.

På Försäkringskassan säger man att reglerna är ”glasklara”. Efter 180 dagar ska den försäkrades arbetsförmåga prövas ”mot hela arbetsmarknaden”. De undantag som finns gäller (i de flesta fall) inte cancersjuka.

Aina Johnsson, kurator och forskare på Onkologkliniken, säger så här;

-Det som händer i dag, är att våra allra sjukaste patienter utsätts för pressen att återgå i arbete. Försäkringskassan flåsar folk i nacken ända fram till döden. Vi har patienter där man krävt att de ska återgå i arbete ett par veckor innan de dött

Problemet med cancersjuka har, som jag skrev i går, funnits ända sedan rehabiliteringskedjan startade den 1 juli 2008. Kritiken har funnits där ända sedan förslaget lades fram – Husmark Pehrson har hela tiden kommit med bortförklaringar och skyllt ifrån sig. Det duger inte.

Rehabkedjan skulle helt enkelt aldrig ha införts – så som den ser ut i dag.  Den enda orsaken var förmodligen att det snabbt behövdes pengar.  Sanningen är väl den att alla – även cancersjuka – som har ”arbetsförmåga” ( i ett fiktivt jobb) ska vara med och betala skattesänkningarna. Eller som Husmark Pehrson sa redan för över två år sedan – när planeringen var i full gång;

– De nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar.

Allt har hastats fram – utan hänsyn till de sjuka och drabbade, utan fungerande rehabilitering eller företagshälsovård och utan att man har lyssnat på all den kritik som har funnits. Man viftar bort och skyller ifrån sig, och när man själva har insett att katastrofen var ett faktum har man hastat fram nödlösningar – som ställer till ännu fler problem – den senaste i raden är det som kallas ”det sista steget i rehabiliteringskedjan”.

Men….

vad innehåller egentligen denna ”storsatsning” på ”rehabilitering” som regeringen säger sig göra? Hur mycket går egentligen till rehabilitering? Ingenting visar det sig. Inte ett öre går till medicinsk rehabilitering för de svårast sjuka som nu slängs ut från försäkringen. Trots att de som nu kastas ut inte är friska – de faller bara offer för ”rehabkedjans” fasta tidsgränser.

TCO har granskat ”storsatsningen”. Så här ser det ut;

 • Inga pengar går till medicinsk rehabilitering. 0 kronor!
 • Av de 17 miljarder man säger sig ”satsa” går största delen (62%) till ersättningar och förvaltningskostnader som flyttas mellan myndigheterna.
 • Högst 4,7 miljarder (28%)  anslås till ”insatser”. Där räknar regeringen in sådant som lönebidrag, arbetsmarknadsprogram och Samhall.

 • 78 procent av satsningen avser perioden 2011 till 2012, alltså åren efter riksdagsvalet. Trots att 58 procent av de av försäkrade förlorar sin ersättning under 2010 anvisas endast 22 procent av medlen för detta år.
 • 600 nya arbetsförmedlare ska ta hand om de 54 000 personer som utförsäkras nästa år.
 • Många berörda kommer att gå från en högre ersättning till en betydligt lägre.

 • Förslaget är ogenomtänkt och oklart. Det är omöjligt för enskilda att veta vilka ekonomiska och rehabiliteringsmässiga förutsättningar som kommer att gälla efter årsskiftet.

 • Många riskerar att stå helt utan försörjning.  Socialförsäkringsministern uppmanar de som drabbas att söka försöjningsstöd.
 • Totalt kommer 92 700 under en treårsperiod att utförsäkras..

Citat, TCO;

Under samma treårsperiod, 2010-2012, räknar regeringen själv med att sjukförsäkringen ska generera ett överskott på 48 miljarder, på grund av att man tar in mer i sjukförsäkringsavgift än man betalar ut. Det handlar alltså under denna period om ett ”överskott” som är drygt tio gånger högre än vad regeringen satsar på rehabiliteringsinsatser.

Så här säger Sture Nordh, TCO om förslaget;

– När vi analyserat förslaget är jag skakad över att så många riskerar bli fattiggjorda efter nyår. Regeringens initiativ för att få personerna tillbaka till arbetslivet är gott, men varför måste dessa insatser kombineras med att man sätter redan utsatta människor under ekonomisk press? Och varför hastar man igenom ett förslag med så många olösta frågor och där risken är stor att människor inte får sina ersättningar i tid eller hamnar mellan stolarna?

Läs mer; TCO:s granskning – ”Vad händer efter årsskiftet?

*

Mer Press om hälsa; AB1, AB2, AB3, AB4, SvD1,

Bloggar; Ola Möller, Peter Andersson, Anders Widén, Eva-Lenas blogg, Martin Moberg, In your face, Veronica Palm

Progressiva bloggar – Netroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Ökade klyftor – inget olycksfall i arbetet

I dessa tider av ekonomiska teorier (och priser) kan man fundera över vilka teorier som den borgerliga regeringen bygger sin politik på, och vad målet med deras politik egentligen är?

Ett av deras absolut viktigaste och ständigt återkommande recept är det så kallade ”jobbskatteavdraget”.  I varje ny budget är det regeringens stora paradnummer, det tycks vara lika bra i hög- som i låg-konjunktur och det sägs alltid skapa tusentals nya jobb och minska det regeringen kallar ”utanförskapet”.

reinborg

Men hur skapar egentligen jobbskatteavdraget nya jobb? Hur går det till, och gör det verkligen det? Varför skulle fler få jobb bara för att de som redan har ett jobb betalar en lägre skatt?

Hittills har jag inte hört vare sig Borg eller Reinfeldt förklara sig. Inte många  journalister har ställt frågan, och om någon har frågat har vi inte fått något klart svar. Den enda i närheten av regeringen som har gett en förklaring tycks vara Lars Calmfors som i september (i studio ett) förklarade hur jobbskatteavdragen skapar jobb – så här;

Den viktigaste effekten är att den gör att arbetssökande accepterar jobb till lägre lön än vad de annars skulle göra och att det får de fackliga organisationerna att hålla nere lönekraven.

En annan förklaring ger Björn Elmbrant i Dagens Arena som nyligen beskrev  Borgs utspel i budgetdebatten i riksdagen så här;

I riksdagens budgetdebatt i går bollade Anders Borg med en siffra på 90 000 jobb som jobbskatteavdragen påstås ska ge. Finansministern bygger här på en teori från 1700-talet, Says lag. Den går ut på att efterfrågan på potatis ökar om det blir större utbud av dessa rotknölar.

Så här skriver Peter Gustavsson i ETC om de nymoderata teoriererna under rubbriken ”Borg vill ha hungriga lejon”, citat;

Teorin om att ”hungriga lejon jagar bäst” har på nymoderat nyspråk döpts om till ”arbetslinjen”. Detta är den verkliga förnyelsen av Moderaterna – istället för att säga att sänkt skatt ökar folks frihet säger de nu att skattesänkningar skapar fler jobb.

Den nymoderata arbetslinjens hörnsten är att vi fått två parallella skattesystem – ett för dem som får sina inkomster genom arbete och ett för alla andra. Den berömda tusenlappen i plånboken försvinner i det ögonblick löntagaren blir tvungen att leva på sjukpenning, a-kassa eller pension.

Peter Gustavsson visar också hur Borgs recept sammanfaller med den nyliberala ekonomen Marian Radedzkis tankar och teorier – om att ”hungriga lejon jagar bäst”.

Så här ser Radedzkis ”inspirerande” ekonomiska recept ut för ett ”bättre” samhälle (se intevjun);

 • Sänk lönerna i Sverige ”kraftfullt” ned till 5 000 kronor i månaden för ”lågpresterande”.
 • Arbetslösa ska ha en ännu lägre ersättning.
 • De extremt lågavlönade ska inte räkna med att kunna försörja sig själva. De får ”slå sig ihop” och bo tillsammans.
 • Att vara fattig, rättslös och hungrig är incitament för att ”lyfta sig själv i håret” – rycka upp sig.
 • Strejker kan liknas vid terrorism. Strejkrätten ska avskaffas.
 • Demokratin är en ”försvårande omständighet” för att genomföra den ”rätta politiken”.
 • Det finns inget alternativ (för att få bukt med arbetslösheten) än att skapa en verkligt hungrig ”underklass” och kraftigt ökade klyftor.

De ekonomiska teorier som Borg och Reinfeldt bygger hela sin politik på har alltså stora likheter med Radedzkis råa och omänskliga resonemang. Visst låter det kanske trevligare att säga ”vi är det nya arbetarpartiet” eller ”en sjuksköterska får en tusenlapp mer i månaden” (så länge hon inte själv blir sjuk) – men i grunden är det samma ekonomiska teori.

Peter Gustavsson i ETC;

Högerekonomer har alltid hävdat att arbetslösheten beror på att de arbetslösa ställer för höga lönekrav. Mot detta satte Keynes och andra på sin tid att låga löner bara leder till minskad köpkraft och förstärker nedgången.
Höga löner är en motor i ekonomin. Den som är trygg vågar sig på att pröva på det nya. Mätta människor är friskare människor som kan utföra ett bättre arbete. Hungriga människor jagar faktiskt inget vidare.

Men minskar arbetslösheten när lönerna sjunker? Hur ser det ut i verkligheten?

I Europa har arbetstagarnas löneandel av BNP minskat ända sedan 1970-talet. Lön­tagarna har ökat produktionen dubbelt så snabbt som lönerna har höjts. Övervinsterna har gått kapitalägarna och företagen. Under samma period har arbetslösheten i EU ökat stadigt. Se tabell;

spångarb

Och hur ser det ut i Sverige? Har jobbskatteavdraget skapat nya jobb? Hur klarar vi den ekonomiska krisen jämfört med resten av Europa?

Nyligen fick vi svaret  i DN;

 • Sverige har högre arbetslöshet än EU genomsnittet både jämfört med de ”gamla” och de ”nya” EU-staterna.
 • Ökningen av den relativa arbetslösheten under första halvåret 2009 är mer än dubbelt så högt som för EU snittet – detta gäller även om man räknar in de ”nya” EU länderna där de ”hårt drabbade baltiska staterna ingår”.
 • Arbetslösheten ökar med 27,8 % i Sverige, 13,4 % i EU (de 15 första medlemmarna), 13,7 % i EU (nuvarande 27 medlemmar)

I Sverige är vi alltså på väg mot ”massarbetslöshet” och befinner oss i ”EU-botten” när det gäller jobbskapandet.  De teorier som skulle visa att ökade klyftor skapar fler jobb är gamla och oprövade i moderna välfärdssamhällen.

Så här skriver Roger Mörtvik, TCO, Utredarna;

De ekonomer som förespråkar denna metod hänvisar ofta till gamla studier från hur effekterna har blivit i Storbritannien eller USA – ofta med sekelgamla studier som grund. Och utan att ifrågasätta om det överhuvudtaget är rimligt att rakt av översätta effekter av studier i länder med diametralt olika samhällssystem och arbetsmarknadsmodeller. Och då har man heller inte tagit hänsyn till att de nordiska länder som har gjort det motsatta till det som ekonomerna har rekommenderat har lyckats bättre än de länder som följt rekommendationerna.

Det finns alltså ingen seriös nyare forskning som visar att ”jobbskatteavdraget” verkligen fungerar, eller exakt hur många jobb det skulle skapa. Borg och Reinfeldts påståenden om tiotusentals nya jobb bygger på mycket lösa ekonomiska teorier.

Hela idén med jobbskatteavdraget är alltså att öka skillnaderna mellan de som har och de som inte har ett jobb – oavsett orsak. Det spelar ingen roll om det handlar om svårt sjuka människor, ålderspensionärer, frivilligt eller ofrivilligt arbetslösa. Deras ”hunger” ska göra att de ”rycker upp sig” och hittar ett jobb. Enligt denna teori skapas låga lönekrav genom låga ersättningar i socialförsäkringarna (det som alliansen benämner ”bidragssystemen”). Svält, piska och desperation är drivkrafterna i den nymoderata modellen.

Ökade klyftor är alltså inget olycksfall i arbetet för den borgerliga alliansen – det är själva målet och meningen  med deras politik.


*

Länkar; AB Tar från de sjuka,  AB Undersköterskor blir också sjukaNT – Jobbskatteavdraget har inte fungerat, NSD ledare, AB-ledare, Arbetaren, LO-tidningen,

Mer press; DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD2, SvD3, SvD4,

Bloggar; Peter AnderssonAnna Wikström, Utredarna, Kaj RavingVK Moström, Alliansfritt Sverige, Tord Oscarsson, In your face

Mer bloggtips; Alliansfritt Sverige om presskonferenser, Fritt ur hjärtat om Kultur, Horisonten om sjukskrivningsreglerna
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,
intressant.se

LAS, lönerna och arbetslösheten

Lagen om Anställningsskydd (LAS)  är inte orsaken till den höga svenska ungdomsarbetslösheten.

De argument som ständigt upprepas av borgerliga ledarsidor, Näringslivsorganisationer och andra politiska debattörer på högerkanten faller platt på marken när man studerar verkligheten.

Så här skriver TCO på AB debatt, citat;

Turordningsreglerna kan inte ens förklara en liten bråkdel av ungdomsarbetslösheten. Om turordningsreglerna hade haft den stora betydelse som hävdas skulle svensk ungdomsarbetslöshet vara bland de lägsta i världen.

Statistiken från SCB visar också att de få ungdomar som blivit uppsagda på grund av drifts­inskränkningar snabbt hittar nya jobb. Inom fyra veckor var en av fyra åter i arbete och resten följde snabbt efter. Den genomsnittliga arbetslöshetstiden var mindre än tio veckor. Andelen som var arbetslösa mer än ett halvår var inte ens mätbar.

Siffrorna som tagits fram med hjälp av statistik från SCB visar också att de som borde ha lägst risk att bli uppsagda  om LAS vore boven i dramat – de över 45 år – istället har en kraftigt ökad risk att bli uppsagda i förhållande till yngre mellan 25 och 44 år.

Så här skrev Unionen för en tid sedan i DN, citat;

…skyll inte ungdomsarbetslösheten på turordningsreglerna.Verkligheten för alltför många ungdomar är att de får korta tidsbegränsade anställningar och därmed över huvud taget inte är aktuella vid turordningsdiskussioner.

De svenska reglerna är heller inte krångligare än i många andra länder, snarare tvärtom. På kontinenten är anställningsskyddet ofta mycket hårdare reglerat. I Finland kan företag tvingas ha kvar anställda på grund av deras försörjningsbörda. I Danmark, som ofta beskrivs som ett land i avsaknad av lagar om anställningsskydd, finns regler för uppsägningar i kollektivavtalen som liknar de svenska.

En ironi i vår ”sköna nya nyliberala värld” är att rädslan för LAS  tycks vara betydligt farligare för den svenska arbetsmarknaden än själva lagen.  Utbildning verkar behövas –  inte bara för arbetslösa ungdomar ….. 😉

*

Missa inte heller en intervju i Kommunalarbetaren med Roland Spånt där han förespråkar ”högre löner” som ett sätt att bekämpa krisen och arbetslösheten. KA visar i en tabell hur lönerna har minskat i takt med att arbetslösheten har ökat;

spångarb

Läs också om en studie från europeiska fackliga utredningsinstitutet ETUI-REHS om hur Europas löntagare har pressats tillbaka. Citat KA;

1995-2005 ökade de anställdas produktivitet med 20,3 procent i EU-länderna. Men lönen för mödan förbättrades bara med 13,9 procent. Resten tog företags- och kapitalägarna.
Speciellt stor var löneåterhållsamheten i Euro-länderna. Lön­tagarna ökade produktionen dubbelt så snabbt som lönerna höjdes. I Sverige har löntagarna inte tagit igen det man tappade under 90-talskrisen.

kakan

Tabellerna visar tydligt hur utvecklingen har påverkats av de nyliberala ekonomiska teorierna som dominerat debatten, ekonomikåren och politikernas idévärld sedan slutet på 70-talet.

Visst är det dags att ändra på utvecklingen?!

*

Bra bloggat; In your face
Mer Bloggtips; Reflektioner och Speglingar om Barskrapad, Badlands Hyena om Fattiga på gatan, Annarkia om Rasism, Ekonomikommentarer om Invandring, Jonas Sjöstedt om Antisemitism och Israel

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,