Sjukreglernas fruktansvärda konsekvenser – cancerläkare slår larm

Nu slår återigen cancerläkare larm om hur deras patienter drabbas av de nya sjukreglerna. TV4 berättar i dag hur de tar emot 30-40 brev i veckan från utförsäkrade cancersjuka som söker akut hjälp för att klara ekonomin.

Citat tv4;

På lördagen berättade Nyheterna att läkare slår larm om att cancersjuka blir ännu sjukare på grund av regelverket.
Sedan 1993 har Cancerhjälpen gett ekonomiskt stöd till cancerpatienter. Från början gällde det att få stöd till alternativa behandlingar, men sen de nya sjukreglerna infördes är det en helt annan typ av hjälp folk söker.
”Fruktansvärd situation”

Nu handlar det om utförsäkrade personer som behöver pengar akut.
– De har en fruktansvärt svår situation. Man förvånas hur de kan försörja 2-3 barn, på de här inkomsterna. Många ‘är för stolta för att gå till socialen. De säljer till och med sina barns cyklar. Det har förekommit, säger Yvonne Jacobsson, ordförande på Cancerhjälpen.
På försäkringskassan upplever man inte att cancerpatienter får ett dåligt stöd. Kassan bedömer arbetsförmågan – och de flesta cancerpatienter kan jobba när de börjar tillfriskna från sjukdomen, menar de.
Tar lång tid

I den nya sjukförsäkringen kan man bara få sjukpenning i två och ett halvt år om man inte riskerar att dö av sin cancer. Många cancerbehandlingar tar längre tid än så – och många har haft andra sjukdomar innan de fått cancer.

Cancerläkarnas brev till ministern, citat, tv4 Nyhetskanalen;

Bästa Ulf Kristersson !

/…/

Den medicinska vetenskapen gör framsteg. Alltfler allvarliga sjukdomar kan botas men kräver i många fall flera års behandling. Behandlingarna ger ibland upphov till biverkningar som nedsätter arbetsförmågan delvis under behandlingstiden. Om då behandlingstiden inte överensstämmer med tidsintervallen i den s k rehabiliteringskedjan tvingas många avsluta sin behandling i förtid med ökad risk att återinsjukna och kanske avlida. För att åskådliggöra detta ska vi ta bröstcancerpatienten som exempel. Bland patienter med bröstcancer är det framför allt tre grupper som drabbas hårt av de nya reglerna i sjukförsäkringen: de som får biverkningar av sin behandling som är värre än genomsnittet, de som får psykiatriska ”biverkningar”, och de som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av annan sjukdom redan när de får sin bröstcancerdiagnos.

/…/
Ungefär var femte kvinna som behandlas med antiöstrogen av typen aromatashämmare behöver sjukskrivas på deltid under behandlingstiden. Ofta kan kvinnan arbeta deltid när arbetsgivaren anpassat arbetet och behöver bara sjukpenning till 25 procent.
Försäkringskassan godkänner inte att kvinnorna är sjukskrivna på 25 procent under behandlingstiden. I stället ska de söka tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att gå på introduktionsprogrammet på Arbetsförmedlingen.

Undertecknaren Marie Sundquist arbetar som överläkare på Kirurgkliniken på Länssjukhuset i Kalmar och vittnar om den kränkning kvinnor upplever när de tvingas lämna sitt jobb de är delvis sjukskrivna från för att söka heltidsjobb på en arbetsmarknad där en majoritet av arbetsgivare inte vill anställa en långtidssjukskriven och allra minst en som fyllt 60 med begränsad arbetsförmåga. Upplevelse av stress och kränkning befrämjar inte tillfrisknande. Det förekommer att kvinnor som behandlas med antiöstrogen upphör att ta den ordinerade medicinen på grund av Försäkringskassans vägran att bifalla sjukskrivning på deltid.

Den andra gruppen där tillämpningen av lagen behöver ses över är de patienter som drabbas av någon form av psykiskt lidande i samband med sin cancerdiagnos.
En av oss, Monika König, arbetar som psykiatriker på Onkologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon träffar ofta patienter under eller efter cancerbehandling som riskerar att utförsäkras eller redan har blivit uteslutna ur sjukförsäkringen. Det kan bero på att man redan före cancerdiagnosen varit sjukskriven helt eller delvis på grund av annan sjukdom, och därmed redan förbrukat sjukskrivningsdagar.

Mycket få människor kan leva utan inkomst. Därför försöker man jobba fast man ännu inte är frisk. Följden blir ofta en påtaglig försämring såväl fysiskt som psykiskt. Detta gör att återhämtningen tar ännu längre tid. Inte sällan utvecklas en sekundär depression, en ”försäkringskasseutlöst depression”, som är svårare att behandla än vanliga depressioner. Den oro för ekonomin som uppstår när man plötsligt finner sig stå utan eller med avsevärt minskad inkomst, är högst reell och omöjlig att bortse från. Regelverket i sjukförsäkringen motverkar i dessa fall rehabilitering och återhämtning och försvårar därmed återgång i arbete. Detta leder till ökat lidande och ökade kostnader för samhället. Sjukförsäkringen har, i dessa fall, blivit kontraproduktiv.

/…/
Varje vecka tar Cancerhjälpen emot mellan 30 och 40 ansökningar från personer som på grund av sin cancersjukdom hamnat i ekonomiska svårigheter. Många av de sökande lever på existensminimum men kan nästan aldrig få socialbidrag eftersom de äger tillgångar i form av en bostadsrätt, en villa eller en bil. Det förekommer att de väljer bort livsviktiga mediciner för att de inte har råd.

Det finns människor som måste välja mellan att betala hyran eller fullfölja ordinerade cancerbehandlingar. Det är ett problem som borde beröra hela samhället. Att den svenska socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp är något som det råder politisk enighet om. Ingen ska behöva oroa sig för ekonomi när man drabbas av cancer eller en annan allvarlig sjukdom. Det är därför vår förhoppning att Du, Ulf Kristersson, i samband med översynen av sjukförsäkringsreglerna åtgärdar de problem som i dagsläget äventyrar dessa svårt sjukas hälsa såväl som ekonomi.

Ywonne Jacobsson
ordförande
Cancerhjälpen
Roslagsgatan 50
113 54 Stockholm

Monika König
psykiater
EPOR – Enheten för psykosocial onkologi och rehabilitering
Onkologkliniken
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Marie Sundqvist
Överläkare, Med dr
Kirurgkliniken
Länssjukhuset
39185 Kalmar

OBS! Detta är urklipp från brevet – läs hela brevet här!

*

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..

Skriv på namninsamlingen; Sjukupproret

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Tidigare bloggposter; Nya sjukregler försämrar sjukas hälsa, De osynliggjorda

Bloggat; Martin Moberg, Roger Jönsson, Kaj Raving, Alliansfritt SverigeNetroots

Fler Bloggtips; De tystas röst om flexibel arbetsmarknad, Lena Sommestad om jämlika villkor, Martin Moberg och Motvallsbloggen om utförsäljningar, Röda Malmö om USA och diktaturer

Media; dn1, dn2, dn3, svd1, ab1,

Läs mer; Cancersjuke Hans-Åke, 0 kronor i 15 veckor, Elisabet kräks av smärta, Nu har jag råd att äta – men.., Marie skickades från sjukhuset till arbetsförmedlingen,

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se