Vinst går före kvalitet i skolan


Illustration Robert Nyberg

Friskolor gör i dag rekordvinster….

22 miljarder till friskolor, DI citat;

Friskolor har blivit en jätteindustri som varje år får 22 miljarder kronor från svenska kommuner. Nu vill Skolinspektionen skärpa tillsynen över skolföretagen.

Reglerna säger att vilket företag som helst kan starta en friskola och sedan få skolpeng från kommunen, en summa som är lika stor som den en kommunal skola får.

”Friskolorna har ekonomiska fördelar i förhållande till de kommunala skolorna. De behöver inte ha bibliotek, kuratorer eller gymnastiksalar och har färre undervisningstimmar. Det är fritt fram”, säger Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet till Dagens industri.

Lärartätheten och utbildningsnivån på lärarna är betydligt sämre i fristående skolor än i kommunala…..

Nyhetskanalen tv4, citat;

I fristående grund- och gymnasieskolor har 58 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen, mot 81 procent i kommunala skolor, skriver Dagens Industri.

Även lärartätheten är olika. I fristående gymnasier finns 6,8 lärare per 100 elever, att jämföra med 8,2 lärare i kommunala gymnasier. Samma mönster går igen också i grundskolorna

Lärare i friskolor bränns ut och pressas. Lärarförbundets ordförande slår larm….

Friskolor pressar läare in i väggen, citat, DN;

Friskolornas allt större vinster, som DN Ekonomi rapporterade om i lördagens tidning, sker till priset av en undermålig arbetsmiljö. Det menar Lärarförbundet, vars ordförande Eva-Lis Sirén, nu varnar för en kraftig ökning av antalet utbrända lärare.

- Friskolornas affärsmodell bygger på att färre anställda ska göra mer. Lärarna får nästan ingen planeringstid och samtidigt har man dragit in på övrig administrativ personal. Det gör arbetsbördan för lärarna ohållbar och resultatet kan bli att sjukskrivningstalen nu skjuter i höjden

Den senaste Pisa- undersökningen visade att svenska elevers skolresultat sjunker, samtidigt som segregationen i skolan ökar och likvärdigheten i undervisningen minskar…..

Försämrade resultat för svenska elever, citat svt;

Sverige har tappat sin internationella topposition till att numera inte vara mer än ett genomsnittsland när det gäller likvärdighet. Det visar sig genom att skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever har ökat, likaså skillnaden mellan framgångsrika och svaga skolor. Dessutom har elevernas sociala bakgrund fått större betydelse för skolresultaten och är nu till och med större än OECD-genomsnittet.

Visst kan man fråga sig om det finns ett samband mellan dessa olika nyheter?

Kan det vara så att vinst har blivit viktigare än kvalitet i skolan – speciellt för de skolor som får ta ut obegränsat med vinstpengar från våra skattemedel?

Har vi råd att sälja ut vår framtid – våra barn och ungdomar – till riskkapitalbolag?

*

Läsvärt – Björn Friden ab; Låt Sclingman få förklara verkligheten, SvD opionion – Rädsland kultur breder ut sig, DN debatt – Blind kapitalism tar över efter medvetna puplicister

Bloggtips; Annarkia om låga löner, Alliansfritt om vilka som tjänar på FAS3, Jämlikhetsanden om s, Röda Berget om demokrati i arabvärlden, Svensson om svenskhet, Netroots

Media; dn1, dn2, svd1, sdv2,

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se