Nya sjukreglerna försämrar sjukas hälsa

Regeringens nya stenhårda sjukregler handlar inte ”bara” om att svårt och långvarigt sjuka utförsäkras. Nu kommer allt fler larm från läkare om hur deras patienters hälsa blir allvarligt försämrad av den oro och stress det nya regelverket skapar. Nya begrepp har skapats – efter ”försäkringssjälvmord” talas det nu allt oftare om ”försäkringskasseutlöst depression”.

Men, egentligen borde det kallas för ”alliansutlöst depression”. De som skapat de nya reglerna borde vara de som får ta skulden – inte de som är satta att verkställa alliansregeringens beslut och följa de nya riktlinjerna.

Men, oavsett vad de nya tillstånden kallas är situationen som den är i dag ohållbar. De nya reglerna har inte gjort någon sjukskriven friskare. Istället kommer nu allt fler läkarlarm om att läget är det motsatta – de nya sjukreglerna försämrar de sjukas hälsa. Det måste till en total översyn och en snabb regelförändring. För att detta ska ske måste de ansvariga politikerna först  erkänna sitt ansvar  – därefter erkänna att hela det nya regelverket är ett misstag.

Försäkringskassan gjorde Eija sjukare, tv4 citat;

De nya reglerna för långtidssjukskrivning har inte anpassats efter långa behandlingstider. Läkare börjar nu tala om en ny diagnos på cancersjuka som mår så dåligt av kontakten med Försäkringskassan att de har svårare att bli friska.

Psykiatrikern Monica König på Södersjukhuset säger att hon varje vecka får remisser där det handlar om cancerpatienter som mår dåligt på grund av Försäkringskassans hantering av deras ärenden. /…/

– Jag kallar det försäkringskasseutlöst depression, säger hon.

Försäkringskasseutlösta depressioner är bara ett av de problem som drabbar cancersjuka i det nya regelsystemet, trots att reglerna redan ändrats en gång för att svårt cancersjuka ska få behålla sin sjukpenning. Nu har flera cancerläkare skrivit till regeringen för att påtala problemen.

Det handlar inte bara om cancerpatienter. Här är fler exempel….

Försäkringskasseutlöst stupor vid Aspergers syndrom, Läkartidningen citat;

De strängare reglerna för sjukersättning drabbar psykiatrins patienter hårt. Artikelförfattarna illustrerar detta med ett fall från den kliniska verkligheten. De fäster samtidigt läsarnas uppmärksamhet på att individer med neuropsykiatriska handikapp kan gå in i allvarliga stuporösa tillstånd vid stress. /…/

Läs hela!

Kraftig tillströmning av patienter till psykiatrin, Dagens Medicin citat;

Antalet patientbesök inom den specialiserade psykiatriska vården ökar snabbt. En förklaring kan vara de skärpta sjukskrivningsreglerna.

– Man kan allmänt säga att det är större efterfrågan på specialistvård inom psykiatrin nu än tidigare. Ökad press med sjukskrivningsregler gör att specialistvården används i större utsträckning, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrihandläggare på SKL, till Siren.

*

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..

Skriv på namninsamlingen Sjukupproret

Gå med i Facebookgruppen Påskupprop mot utförsäkringarna

Tidigare bloggposter; Diakoner i upprop mot utförsäkringarna, Skriv på mot de omänskliga utförsäkringarna, Ekumeniskt upprop

Läs mer; Cancersjuke Hans-Åke, 0 kronor i 15 veckor, Elisabet kräks av smärta, Nu har jag råd att äta – men.., Marie skickades från sjukhuset till arbetsförmedlingen,

Bloggat; Martin Moberg, Roger Jönsson, Netroots

Media; dn1, ab1, ab2, svd1,exp1, exp2,

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se