Försvara demokratin istället för nyliberalismen

Den senaste tiden har en rad intressanta perspektiv och spännande forskning uppmärksammats i finanskrisens spår. För några dagar sedan intervjuade exempelvis DN:s Stefan Jonsson den kontroversielle forskaren Immanuel Wallerstein, som tyckte sig se flera intressanta tecken i tiden och delade med sig av tankar om kapitalismens framtid. Läs artikeln här!

En annan minst lika intressant artikel är skriven av Bror Perjus som kommenterar en ny bok (”Superclass”) av David Rothkopf i dagens kulturdel i DN (den ligger tyvärr inte ute på nätet – än). Rothkopf analyserar effekter av den globala ekonomiska krisen som hittills knappast alls diskuterats.

Vi kan redan idag se tecken på intressanta och långtgående maktförskjutningar i världsekonomin, menar Rothkopf. Den politiska eliten i de västerländska staterna väljer idag oftast att avstå från att kräva verklig statlig aktieägarmakt, som insatserna för att rädda det finansiella systemet egentligen skulle kunna innebära.

När politikerna i väst gör detta val lämnar de samtidigt över makt till de politiska ledarna i diktaturstater som inte gör samma val. Blackstones, som ägs av den kinesiska staten, är exempelvis ett av de finansbolag som flyttat fram sina maktpositioner på Wall street till följd av finanskrisen. Abu Dabi går in som storägare i Citigroup, en av världens största banker med kontor i över 100 länder. I andra bolag och banker (JP Morgan Chase och Goldman & Sachs) sammanflätas västeliten med eliten i olika diktaturstater.

Ett av motiven bakom den västerländska politiska elitens handlande är naturligtvis att motverka den interna och systemstemkritiska vänsteroppositionens krav på ökad demokrati och jämlikhet. Men i sitt inåtvända och ideologiskt förblindade försvar av den privata äganderätten riskerar de västerländska eliterna istället att bana väg för ett ökat ekonomiskt inflytande för diktaturstater (Kina och en del av de oljeproducerande staterna i mellanöstern).

Detta är nog en utveckling som de flesta socialliberaler eller vänsterpolitiker, i USA och Europa, egentligen inte tycker är särskilt önskvärd.

Om staten avstår från att kräva demokratiskt inflytande över det kapital man ställer till finansbolagens och bankernas förfogande reduceras politikernas roll till att enbart bli moraliskt indignerade kommentatorer. Det är precis den rollen Anders Borg spelar idag, när han råskäller på bankerna för att de inte sänker bolåneräntorna.

Istället för att råskälla och moralisera borde Borg kräva verklig och långsiktig statlig makt över bankerna. Men det är klart, då skulle han ju tvingas överge sin nyliberala övertro på marknadens självläkande förmåga…

Nej, det enda rimliga i det läge som råder är därför att kräva att om staten (också den svenska) ska gå in med kapital och rädda olika finansiella insitutioner då skall också detta leda till ökad långsiktig statlig ägarmakt. Att försvara demokratin är viktigare än att försvara den råa kapitalismen!

*

Press:

DN 1, DN 2, DN 3, SvD 1, SvD 2, SvD 3, Aftonbladet 1, Aftonbladet 2, Expressen 1, Di 1

*

Bloggtips; Ekonomikommentarer om en tonsättning av finanskrisen, Arvid Falk – Leif Pagrotsky om Euron, Eva-Lena om rosa bandet, Cattis blogg om fantasier & frågor, Claes Krantz om moderaternas – upp till kamp, Nya Tänk om

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Föregående inlägg
Lämna en kommentar

19 kommentarer

 1. Voogi

   /  oktober 31, 2008

  Här tappade du bort mig, Ilse-Marie. Vilket är motsatsförhållandet mellan demokrati och kapitalism? Du får mig att tro att du menar socialism snarare än demokrati.

  Som jag har läst och tror mig ha förstått det, så kommer de västerländska staterna att ta och utöva ägarmakt i de banker till vilka man tillskjuter kapital. Även USA som dock började på en annan väg. Anders B har uttryckligen sagt att svenska staten avser att ta ägaransvar. I England har man redan gjort det. Runt om i Europa avser man att göra det.

  Om vi köper varor från ”diktaturstater”, så får de ett överskott av västerländsk valuta. I rimlighetens namn måste de väl få använda pengarna till att köpa varor och tillgångar i dessa valutor? USA motsätter sig vissa köp starkt genom sin protektionism även om den inte omfattar det finansiella systemet. I varje fall ännu så länge.

  Anders B:s skall mot bankerna är snudd på nonsens. Den statliga garantin blir ingalunda gratis utan skall avgiftbeläggas. Man har sagt att CDS-priserna på den internationella marknaden skall styra. I så fall innebär garantin inga lägre kostnader för bankerna utan bara en förbättrad tillgänglighet. Boräntorna påverkas i så fall endast högst marginellt.

  Bonusarna är en mycket liten droppe i havet, men som symbolfråga är den kanske viktig för många.

  Ditt rimliga krav om statlig ägarmakt när man tillskjuter kapital kommer med största sannolikhet att infrias.

  Hur länge man sedan behåller den är en politisk fråga. Kanske kommer en förändrad syn (genom t ex nästa val) på den frågan. Kanske inte.

 2. Voogi

   /  oktober 31, 2008

  Vi ”vanliga” medborgare kan utöva ägarmakten i många av de stora börsbolagen. Det gäller ”bara” att sätta press på våra företrädare, dvs fondförvaltarna. Det borde inte vara överdrivet svårt; det gäller bara att ta initiativ och beväpna sig med målmedvetenhet och uthållighet.

  Lika väl som att vi kan sätta vilken bank som helst i konkurs genom organiserade uttag, så kan vi agera på samma sätt mot fondbolagen. Det är bara att köra på. Förutsatt att det finns en majoritet för den riktning man väljer.

 3. Johan

   /  oktober 31, 2008

  Jag har svårt att se varför det är bättre att en majoritet röstar igenom att med statligt våld ta andras egendom än att man själv får behålla det man gjort sig förtjänt av genom hårt arbete.

  Men iofs har jag aldrig röstat rött heller.

 4. Styvbard Hårdnacke

   /  oktober 31, 2008

  Vi måste se till att få bort det privata ägandet…det är det som förstör demokratin!

 5. Voogi, visst går Sverige (via Borg) och andra stater just nu in med kapital för att rädda det finansiella systemet. Men detta är bara ett kortsiktigt ingrepp. Efter finanskrisen ska de enligt egen utsago sälja ut aktierna.

  Ja, Alliansen har ju till och med på agendan att sälja ut SBAB. Kanske kommer detta företag i likhet med Stockholms börsen att riskera köpas upp av en oljeproducerande diktaturstat.

  Det problem jag pekar på i bloggposten handlar om att Kina och andra diktaturstater inte drar sig för att köpa upp bolag i syfte att utöva makt, medan många av demokratierna väljer att avstå från detta. På lång sikt blir detta ett allvarligt hot mot demokratin, precis som Rothkopf visar.

  Voogi, ditt perspektiv är nog tyvärr allt för kortsiktigt. Poängen i mitt blogginlägg var att lyfta blicken och analysera utvecklingen på lite längre sikt.

 6. Johan*
  Förstog du själv vad du menade nu?

  Voogi*
  ”Bonusarna är en mycket liten droppe i havet, men som symbolfråga är den kanske viktig för många.”
  Viktig som markering och vill man få bort spekulation är det ett steg på vägen.

  Kina har hållt igång svenska järn verk och fått dem att gå för hög tryck i flera år. Om/när deras högkonjuktur viker kommer det ge än mer långt gående lågkonjuktur här i svedala.
  Vinsten av järn produktionen har inte återinvesterats i sverige utan spelats bort på den fria marknaden eller ätits upp av dem utländska ägarna till verken.

  Sverige bör nog ta över någon sorts kontroll över ekonomin om vi ska ha någon sådan kvar alls.

 7. Voogi

   /  november 1, 2008

  Ilse-Marie;

  Ett ev statligt ägande i en bank blir inte säljbart förrän långt efter nästa val. Så vi hinner ha synpunkter genom vår demokratiska rösträtt i september 2010.

  Vad skulle problemet vara om staten säljer SBAB? Skall de inte fungera som ett vanligt bolåneinstitut? Skall SBAB med staten som ägare ge lån på lättare villkor än vad som marknaden motiverar? Vore inte det en svensk variant av Fanny Mae och Freddie Mac?

  Jag har inte läst Rothkopfs bok, men väl en del kommentarer kring den. Vad jag läser imponerar inte på mig. Men Rothkopf känner sig kanske imponerad av att få vistas i utkanten av de av honom identifierade 6000 makthavarna? Som han inte namnger eftersom det är en ständigt föränderlig grupp.

  Så länge vi har ett kapitalistiskt grundsystem, så ser jag inte det rimliga i att försöka hindra ens diktaturstater från att investera överskottsmedel på det sätt de önskar. Västvärlden har stabila legala institutioner som förhindrar att man försöker utöva politisk makt genom ett ev ägande av vissa bolag.

  Förordar du en modern variant av imperialism genom ekonomisk protektionism? Eller ett socialistiskt övertagande av västvärlden och ett uppförande av en mur mot övriga omvärlden?

  USA:s ekonomiska situation är mycket besvärlig och kommer att bli än värre. Den stora oro vi övriga bör känna är vad USA hittar på när amerikanen i gemen inser att de inte längre har det ekonomiska herraväldet. De har historiskt lätt att ta till våld och eftersom de innehar världens överlägset största militära slagstyrka, så kan reaktionen bli dramatisk för omvärlden.

  På lång sikt upplever jag USA:s svaghet som en mycket större risk för världssamfundet än tillfälliga överskott hos diverse diktaturländer.

  Ja, jag befarar att vi kommer att få ett rejält kaos i världen, och det långt tidigare än vad Wallerstein ger uttryck för. Sannolikt redan under din livstid.

 8. Voogi

   /  november 1, 2008

  m00ns;

  Om vi hade ”skyddat” vår egen industri från utländskt ägande, är det då inte rimligt att andra länder hade gjort likadant?

  Sverige har en mycket hög andel av industriellt utlandsägande och vi hade varit mycket stora förlorare i ett sådant scenario.

 9. Voogi:
  ”skyddat” har jag nog inte nämnt förrns nu…

  Att behålla ett visst statligt ägande är inte alltid av ondo.
  Samma funktion som Spab har och komunala bostads bolag.
  komunala bostads bolag används som mått stock för hyror tex och förhindrar ”marknadshyror”

  Att inget av vinsten åter investerats är mer ett konstaterande.

  Att det kommer brytas uran i Sverige när sista droppen olja är upp eldad har väl dem flesta fattat?
  Frågan är om Usa tycker att vi behöver ”disiplineras” likt irak då…..

  Och man kan undra vilket inflytande staten kommer att ha då?
  Då det verkar med att peka på marken för att få rättigheten för vilket internationellt företag som helst oavsett om det är usa el kina.

 10. Voogi

   /  november 2, 2008

  m00ns;

  LKAB är gruvjätten i Sverige och är helägt av svenska staten. All vinst stannar i bolaget eller i statskassan.

  SSAB redovisar normalt en vinst efter skatt på kanske 4 miljarder, varav c:a 1 miljard delas ut till aktieägarna. Resterande 3 miljarder stannar i bolaget.

  C:a 1/3 av aktierna är registrerade på utländska ägare (men svenskar kan finnas bakom) vilket betyder att mindre än 10% av vinsten ”försvinner utomlands”.

  Eller vänd på det; c:a 75% av vinsten stannar i bolaget och drygt 15% betalas ut till svenska ägare (största ägare är Industrivärden och våra AP-fonder).

  Du måste ha missförtsått SBAB:s roll. De har inget uppdrag att ge bolån på icke-kommersiella villkor varför liknelsen med hyresregleringen är fel.

  Statliga subventioner, oavsett om de sker med staten som ägare eller inte, som påverkar konkurrenssituationen i mer än marginell omfattning är förbjudna enligt EU-lag. Jag vet inte om hyresregleringen har prövats i EU, men kan tänka mig att det är en känslig fråga.

  Jag har inget emot statligt ägande så länge man har tillräcklig professionell kompetens.

  Jag har heller inget emot om vi skulle lämna EU.

 11. Voogi du borde slå mig med hästlängder i såna här ämnen…
  =o)-|–<

  Ang gruv drift gällde det prospektering inte nuvarande drift.

  Sbab har säkert inget uppdrag men dem skulle heller inte höjja räntan med 10% för att införa någon sorts ”marknads mässig” ränta” i spekulations syfte.
  Liksom komunala bostadsbolag inte skulle höjja hyran med 10.000 för att bli marknads mässig och spekulativ.
  Givetvis är det vad jag tror iaf… och hoppas =)

  ””Ett uppsving
  Men nu råder andra tider. Den kinesiska industriella expansionen har skapat en enorm marknad för metaller och hela gruvnäringen upplever ett uppsving. Det prospekteras som aldrig förr, inte minst i Norrbotten. Både utländska och svenska gruv- och prospekteringsbolag finkammar länet på jakt efter brytvärda fyndigheter och nedlagda gruvor kan komma att öppnas igen. Sammantaget ger det här en glödhet arbetsmarknad för geologer””
  http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=3526724

  Jag har inget emot statligt ägande så länge man har tillräcklig professionell kompetens. <– håller med.

  Själv är jag nog för lite av både och men fria marknaden funkar inte och statligt monopol funkar inte heller så.

  Vette tusan hur jag ska förklara min ståndpunkt kort…
  men ha lite fantasi ffs 🙂

  Som du säkert förstått är jag inte utbildad ekonom utan överkörd takplåtslagare att gå in på djupet i ekonomi frågor är inte jag rätt person att göra.
  och eko myndigheten kommer snart att göra en razzia här i bloggen så mycke pengar de snackas här ändå =o)

 12. Voogi, jag kan hålla mig dig i mycket av det du skriver. Om du läst det jag skrivit tidigare förstår du att jag inte är anhängare av någon ekonomisk protektionism, eller för den delen vill förbjuda privat företagsamhet.

  Men jag kan inte hålla med dig när du skriver att ”västvärlden har stabila legala institutioner som förhindrar att man försöker utöva politisk makt genom ett ev ägande av vissa bolag.”

  Den ekonomiska historien är ju full av olika situationer när exempelvis amerikanska storbolag på olika sätt utövat politiskt inflytande både inom och utom det egna landets gränser. Denna påverkan som storbolagen (ej enbart de amerikanska) utövar på politik och samhälle är väl snarare regel än undantag.

  Om finanskrisen, vilket Rothkopf menar, leder till att olika diktaturstaters ekonomiska inflytande (via ett ökat aktieägande) stärks i västekonomierna har vi därför definitivt ett demokratiskt problem.

  Varför skulle exempelvis den kinesiska eller den saudiarabiska staten som aktieägare avstå från att, på samma sätt som amerikanska kapitalägare, påverka politiken och samhället i den riktning de önskar?

  Vad Rothkopfs beskrivning visar är att vi i västvärlden, som vill slå vakt om demokratin, idag har all anledning att fundera över hur vi kan skapa motkrafter mot denna utveckling.

  Så som det nu ser ut riskerar nyliberalerna med sitt dogmatiska motstånd mot en långsiktig statlig (och annan kollektiv och demokratiskt kontrollerad) ägarmakt bara att bana väg för en utveckling där olika diktaturstaters ekonomiska (och därmed politiska) inflytande över våra liv ökar.

 13. Fille

   /  november 2, 2008

  Mycket intressant blogginlägg, inte minst i dessa tider när det i princip är tabubelagt att tala om behovet av ökat demokratiskt ägande och en kollektiv kapitalbildning i folkflertalets intresse.

  Idag behövs detta kanske mer än någonsin, precis som du pekar på.

  De som inte vill inse detta går bara den kommunistiska diktaturens ärenden. Borg och nyliberalerna blir på detta sätt mer ”kommunistiska” än de själva inser! Vilken härlig (och välgrundad) poäng du har där! 🙂

  Det hedrar dig att du, till skillnad från många andra s.k. vänstermänniskor, vågar sticka ut och utmana den borgerliga hegemonin.

  Stå på dig! Och tack för ett mycket tänkvärt blogginlägg! Jag gör vågen! 🙂

 14. Voogi

   /  november 2, 2008

  m00ns;

  Jag hoppas inte du upplever att jag försöker slå dig på fingrarna. I så fall ber jag om ursäkt. Fortsätt att säg din mening; jag skall applicera så mycket fantasi jag förmår. Mitt problem är att jag är en ganska grå realist som gärna vill att siffror blir hyfsat korrekta.

  Ilse-Marie;

  OK, jag är medveten om att diktaturstaternas ekonomiska makt ökar, och skulle vi i västvärlden inte upprätthålla våra legala institutioner, så kan du (och Rothkopf) få rätt i er oro över demokratin. Demokrati är väl det överlägset bästa statsskicket. Eller?

  Fille;

  Jag deltar i vågen. Jag har lärt mig mycket av Ilse-Marie och div kommentatorer.

 15. Fille

   /  november 2, 2008

  Voogi, tror både jag, du och Ilse-Marie tycker att demokrati är det överlägset bästa statsskicket…tror inte vi behöver diskutera detta.

  Också jag har lärt mig en hel del av Ilse-Marie. Fortsätter därför att göra vågen (nu tillsammans med herr Voogi)! 🙂

 16. Voogi
  Tycker du slår för löst =)
  Men mitt kunnande i ekonomi är inte mycket mer än rent allmänna så svaren du kan få är ingen absolut sanning.
  Saknar helt kommentar ang förra inlägget.

  Iom att mina kunskaper är allmänna hoppas jag mer el mindre på rättelser. För hur ska man annars snappa upp något nytt?

  Att det inmutas områden för framtida gruv drift har väl inte gått dig förbi? Att dem bara behöver peka på vilka områden dem vill inmuta är väl ingen hemlis heller.
  Sen verkar det för mig el den uppfattningen jag fått är att Uran står högt på listan.

 17. Du får så många kommentarer av politisk karaktär, men här kommer bara kramar och så måste jag säga att din bild är underbart vacker.
  Ha en bra morgondag

 1. Peter Karlberg : Pagrotsky och den danska kronan
 2. Lasses blogg » Vet McCain vad han talar om?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: