Rättvisan ligger i betraktarens ögon

I dag fortsätter den borgerliga regeringen att ”klottra” vidare på regeringens egen ”anslagstavla” (DN debatt).

Bland annat slår man sig för bröstet och hävdar att;

En målmedveten reformpolitik för att återupprätta arbetslinjen och prioritera trygghet i välfärden har gett resultat.

En gång i tiden, i boken ”Det sovande folket” 1993, uttryckte sig Fredrik Reinfeldt mer rakt på sak;

Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav finansieras.

Överge den generella välfärdspolitiken och sluta att uttala löften om att välfärden kan garanteras politiskt.

Hur ser det då ut i verklighetens Sverige halvvägs in i Regeringen Reinfeldts mandatperiod? Vänsterpartiet har låtit granska konsekvenserna av den politik regeringen har fört med hjälp av riksdagens utredningstjänst (RUT). Så här ser det ut (se hela rapporten här);

  • Barnfattigdomen bland barn med ensamstående föräldrar fördubblas från 15 till 27 procent
  • De 10 procent som har högst inkomster har fått 5000 kronor per månad mer i inkomster, inflationen borträknad. De 30 procent som har lägst inkomster har inte ens fått en hundralapp mer i månaden.
  • Skatterna har sänkts mest för höginkomsttagare och förmögna samtidigt som arbetslösa, sjuka, småbarnsföräldrar och pensionärer står för finansieringen. Det betyder att Sverige har fått vidgade klyftor.
  • I segregerade områden med dyra villor hittar vi de riktiga vinnarna på regeringens politik.
  • Regeringens politik gynnar män på bekostnad av kvinnor. Inkomstskillnaden mellan män och kvinnor har ökat med 1000 kr per månad på två korta år. 2006 var mäns nettoinkomster 3400 kronor i månaden högre än kvinnors, och nu ligger den på 4400 kronor.
  • Sänkta ersättningsnivåer för sjuka, deltidsarbetslösa och småbarnsföräldrar påverkar kvinnor i högre utsträckning än män eftersom kvinnor oftare än män är sjukskrivna, deltidsarbetslösa och föräldralediga.
  • Antalet ”fattiga” har ökat med 146 000 personer.

Citat, klyftrapporten;

Sverige har blivit ett land där cancersjuka får betala skattesänkningar och där barnfattigdomen ökar. Samtidigt får miljardären och byggherren Fredrik Lundberg behålla 39 miljoner kr 2007 till följd av avskaffad förmögenhetsskatt.

I budgetpropositionen för 2008 uttrycker regeringen sin vision för fördelningspolitiken:

Fördelningspolitiken avser att åstadkomma en fördelning som i något avseende betraktas som mer rättvis än den skulle ha blivit utan politiska ingripanden.

Rättvisan ligger alltså (precis som kärleken), enligt den borgerliga regeringens egna ord, i betraktarens ögon.

En mer cynisk tolkning av ordet ”rättvisa” än i borg-arnas budegtproposition är det nog svårt att hitta!

P.S. ”Vad som ansetts som skönt har genom historiens lopp bestämts av de styrande klassernas behov” skriver idag Lennart Bromander på Aftonbladets kultursida. Historien upprepar sig alltså, på alla områden.

*

Press; DN debatt, SvD, AB ledare, AB om försäkringskassan,

*

Bloggat; Claes Krantz, JJ.n

Mer bloggtips; Badlands Hyena om växthuseffekten, Tankar i Natten om en ”börsrapport” från 1950, Queen of light om Vänsterpartiet, Ekonomikommentarer om USA och finanskrisen

*

Andra bloggar om: , , , , , , ,
intressant.se