Försäkringskassan bryter mot lagen

Rättssäkerheten för de som tvingas ta kontakt med Försäkringskassan är under all kritik.

Sedan årsskiftet har JO fått in över 500 anmälningar mot Försäkringskassan, bland annat från LO-TCO Rättskydd. Det handlar om långsam och otydlig handläggning. Dessutom är det näst intill omöjligt att få kontakt med försäkringskassans handläggare.

Nu har JO beslutat att granska Försäkringskassan.

Så här skriver Jusektidningen, citat;

I sin JO-anmälan pekar LO-TCO Rättsskydd på en rad exempel där Försäkringskassan gör sig skyldig till vad man menar är en häpnadsväckande nonchalans mot de försäkrade och brott mot lagen.

– Det rör sig inte om enstaka misstag eller förbiseenden, utan om ett systematiskt och medvetet åsidosättande av grundläggande bestämmelser i förvaltningslagen. Försäkringskassans organisation tycks bygga på att den försäkrade inte ska kunna komma i kontakt med handläggaren eller föredraganden, säger Claes Jansson, chef för enheten för försäkringsrätt på LO-TCO:s rättsskydd.

”Förvaltningslagen säger att det ska vara möjligt för enskilda att kontakta myndigheten på ett enkelt sätt. I praktiken är detta omöjligt. Den försäkrade får inte reda på vem det är som handlägger hans eller hennes ärende. Faxnummer och e-postadresser sätts inte ut på kassans brev, ett beslut som tagits på chefsnivå,” skriver LO-TCO Rättsskydd i sin anmälan.

Läs mer här!

Dessutom har TCO beslutat tillsätta en expertgrupp som ska granska konsekvenserna av den borgerliga regeringens nya sjukförsäkringsregler som man menar i praktiken är rättsosäkra och otydliga.

Citat, TCO;

– Reglerna i sjukförsäkringen idag är inte tillräckligt juridiskt och medicinskt tydliga, säger TCO:s ordförande Sture Nordh. Denna otydlighet leder till rättsosäkerhet för den enskilde och till att de som är svårast sjuka ibland inte vet vilken ersättning de har rätt till. Därför krävs nu en skyndsam översyn för att säkerställa kvalitén i försäkringen.

Press; AB, SvD

*

Det står 3-0 till ”blåa laget” meddelar Aftonbladet. Frågan är om det ”röda laget” någonsin vunnit en TV-debatt enligt tidningarnas mer eller mindre ovetenskapliga ”tittarundersökningar”? Jag kan inte påminna mig om att det har hänt någon gång under min livstid (vilket är minst lika länge som ”TV-debatter” har exciterat). Kan du?

Det märkliga är att ”det röda laget” trots allt ligger så mycket bättre till än det ”blå” i alla opinionsundersökningar, och att det ”röda laget” allt som oftast vinner riksdagsval. Och när de ”röda” förlorar är det med ytterst knapp marginal. Frågan är – hur går det ihop?

*

Lästips; Västerbottens Folkblad – Reinfeldt leker med statistik

Bloggtips; Simone om försakt för svaghet, Trotten om bloggportaler och kriminella, Lowdin om samma sak, Resursbloggen om psykakuten, Reflektioner och speglingar om finanskrisens debattartiklar

*
Andra bloggar om: , , , , ,
intressant.se