På besök i verkligheten

Ända sedan Cristina Husmark Pehrsson la fram sitt förslag till en ny sjukförsäkring strax före jul förra året har kritiken mot de nya reglerna varit massiv; ogenomtänkta, otydliga, för tajta tidsgränser och ensidiga krav på de sjukskrivna. Remissinstanserna varnade för konsekvenserna. Och, redan i somras, när de infördes, kunde vi se de första tecknen på hur de sjukskrivna drabbades. Nu duggar kris och kaos rapporterna tätt.

På Försäkringskassan råder det total förvirring. Verkligheten ligger långt ifrån det man utlovar i sin absurda reklamkampanj. Där skriver man;

För dig som behöver särskilt stöd har vi på Försäkringskassan nästan tretusen personliga handläggare. Dessa finns till för att hjälpa dig….

I verkligheten vågar många handläggare inte träffa de försäkrade, man förskansar sig på sina kontor och vägrar systematiskt att uppge vem som handlägger ett ärende. Sedan årsskiftet har JO tagit emot över 500 anmälningar mot Försäkringskassan.

Den nya sjukförsäkringen fick namnet ”rehabiliteringskedja” av socialförsäkringsministern. Men rehabiliteringen lyser med sin frånvaro, och satsningen på företagshälsovården är frivillig. Det finns inga krav vare sig på arbetsgivare eller Försäkringskassan. De nya tidsgränserna i försäkringen ger arbetsgivarna istället nya möjligheter att utan konsekvenser rensa ut sjuka och utslitna från sina arbetsplatser.

Anna Östbom, expert på sjukskrivningsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, menar att den omtalade ”rehabiliteringsgarantin” inte existerar i dag;

– Vi är ju glada för om den finns inom tre till fyra år, skulle jag säga. Det är bara att titta på vårdgarantin, som har funnits i tio år och inte fungerar än.
– Det är självklart att folk kommer att komma i kläm.

Den enda som inte tycks se några som helst problem med rehabiliteringsarbetet eller de otydliga och inhumana sjukreglerna är socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson; ”Rehabiliteringen fungerar bra…” säger hon till ST press och skyller alla problem med bristfällig rehabilitering på landstingen. På samma sätt har hon tidigare lagt all skuld på Försäkringskassan för långa handläggningstider och problem med nya svårtolkade och inhuma regler. Hennes och regeringens sparbeting och politiska beslut tycks vara irrelevanta. Mönstret och förnekelsen känns igen.

I dag skriver Ylva Thörn (Kommunal) på DN debatt om hur verkligheten ser ut;

  • Attityden mot långtidssjukskrivna har blivit betydligt tuffare och hårdare de senaste två åren, både från arbetsgivare och Försäkringskassans sida.
  • Sjukskrivna och utslitna sorteras ut från sina arbeten – trots att deras ohälsoproblem oftast beror på arbetsmiljön.
  • Rehabilitering och anpassning av arbetet är mycket bristfällig. Arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagen glöms bort, istället blir personalen en slit o släng vara.

Sammantaget – så ser den nya inhumana verkligheten ut;
All skuld och allt ansvar till ohälsoproblemen har förskjutits från arbetsmiljö och arbetsplats till individen. De som sliter ut sig genom hårt arbete får stå sitt kast. De som drabbas av sjukdom eller arbetsskada har sig själv att skylla.

Så ser alltså den nya moderata ”arbetslinjen” och ”rehabiliteringskedjan” ut i verkligheten.

Välkommen till ”verkligheten” Cristina!

*
Tidigare bloggposter;
Den ”slutliga lösningen” och alternativen
Utan att blinka
Socialen för sjuka och arbetslösa

Länkar, press;

SvD om vården – Patientavgifter höjs, Ett krav på nedskärningar,
ST Press 1, 2, 3, 4, 5, TCO remisskritik, Jusektidningen – JO anmälan mot FK, DN debatt – Ylva Thörn, VF – Nya stenhårda regler

*
Bloggtips; Reflektioner och speglingar om Göran Greider, Alliansfritt Sverige om Alliansen och media, Ekonomikommentarer om inbördeskrig, Lasses blogg om bostadsbrist, Svensson om borgarnas politik, Kilden & Åsman om Bildt, Badlands Hyena om arbetslinjen, Resursbloggen om ett brev från vp

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se