Professor sågar utanförskapsbegreppet

Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, ifrågasätter i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning den borgerliga alliansens stora ”valvinnare” – nämligen begreppet ”utanförskap”.

Begreppet har snabbt blivit allmänt accepterat, och ifrågasätts sällan i den politiska debatten. Däremot har det redan tidigare granskats och kritiserats av Levi Svenningsson och Bo Jangenäs i rapporten ”Innanför utanförskapet”. Där konstaterar man att regeringens användning av begreppet ”är grovt missvisande och ett oansvarigt bruk av offentlig statistik”.

Professor Bertil Holmlund, som knappast kan beskrivas som ”regeringskritisk” i andra sammanhang, angriper utanförskapsbegreppet av flera olika anledningar. Bland annat;

  • Begreppet mäter inte ”frånvaro från arbetsmarknaden i någon generell bemärkelse”, utan enbart sådan frånvaro som ”kompenseras med ekonomisk ersättning från socialförsäkringssystemen”.
  • ”Regeringen kan minska utanförskapet enbart genom att förkorta ersättningstiderna eller skärpa kvalifikationskraven, alldeles oavsett vilka effekterna blir på faktisk sysselsättning, arbetslöshet eller sjukfrånvaro.”
  • ”En indikator på utanförskap som baseras på ekonomisk ersättning kan lätt manipuleras för politiska syften.”
  • ”Utanförskap kan inte användas för meningsfulla internationella jämförelser av framgång i sysselsättningspolitiken. Välfärdsstater med generösa trygghetssystem, till exempel de skandinaviska länderna, kommer i sådana jämförelser att framstå som mindre framgångsrika enbart därför att personer som inte arbetar har större tillgång till offentliga trygghetssystem.”

Läs hela artikeln här!

Det är alltid skönt att få medhåll… 😉

Så här skrev jag själv nyligen om begreppet i bloggposten ”Den slutliga lösningen och alternativen”;

Hur många som tillhör “utanförskapet” är alltså egentligen enbart ett mått på hur starkt socialt skyddsnät ett samhälle har – om man som borgarna räknar in alla som har någon form av sjuk, arbetslös eller annan ersättning från våra trygghetssystem i begreppet.

Hade vi inget skyddsnät alls – bara fritt fall ner i hemlöshet för de som inte kan försörjas av anhöriga eller har ekonomiska tillgångar – försvann “utanförskapet” helt. Allt detta gör att många “bananrepubliker” har ett betydligt mindre “utanförskap” än de nordiska länderna – om man utgår ifrån regeringens utanförskapsdefinition.

Kanske är det den “slutliga lösningen” på “utanförskapsproblemet”. Alltså – att i praktiken avskaffa alla sociala skyddsnät – då försvinner ju även det berömda “utanförskapet” i ett slag.

*

Tidigare bloggposter i ämnet;
Influensans roll i utanförskapet
Alliansens nidbild blir sanning
Köp inte propagandan

Press om ”utanförskapet” idag – arbetslösheten och influensan 😉
AB – ledare, DN – ledare, SvD – Influensan 1, 2,
*
Bloggtips; Alliansfritt Sverige om Camilla Lindberg, Psykbryt på Arbetsförmedlingen, Tänk om ”Ruttna börser”, Ekonomikommentarer om åtgärdspaket i USA, Eva-Lena om Littorin o varsel, SALO om ”utanförskap” och arbetslöshet

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,
intressant.se