Kärlek vs. den råa kapitalismen

I natt kraschlandade det stora ”räddningspaketet” i representanthuset. Störst var motståndet bland de mest ”rättrogna” republikanerna. De som menar att det är en dödssynd för staten att på något sätt “rubba balansen” och ingripa i den fria marknadskapitalismen.

Inga offer tycks vara för stora – mänskliga, ekonomiska eller miljömässiga – för de rättrogna tillbedjarna av den nyliberala “religionen“.

Naomi Klein skrev i sin bok “Chockdoktrinen” (2007) om hur anhängarna av Friedrich Hayeks och Milton Friedmans “nyliberala” doktriner med den “oförfalskade kapitalismen” som mål, först möttes av skepsis när de förde fram sina idéer på 1950-talet. Det senaste försöket hade resulterat i den stora börskraschen 1929, och dess fruktansvärda konsekvenser fanns fortfarande i folks minnen. Efter andra världskriget menade många ekonomer att det var “det sista försöket” att låta marknaden styra sig själv.

Men, ett par decennier senare var allt glömt. Nu inleddes den “nyliberala revolutionen” runt om i världen. Milton Friedman tilldelades Nobelpriset i ekonomi 1976. Reagan och Thatcher blev de politiska härförarna i början på 80-talet. De fick hjälp och uppmuntran av ett stort antal renläriga nyliberala ekonomer. Snart erövrades världen. Med våld, tvång, krig, tortyr och ekonomiska chocker om så behövdes.

Experimentet upprepades – mot alla odds.

Många länder har tvingats genomgå det “nyliberala stålbadet”. Utan en stabil demokrati, och med en ekonomi beroende av lån ifrån USA och Världsbanken, har de inte haft något val. Andra länder, som Sverige, har dragits med av strömningarna, men trots allt ändå haft ett visst spelrum. Vi har kunnat omfamna eller förkasta de mest “galna” idéerna. Men, den globala kapitalismens spelregler har vi inte kunnat kontrollera. Oberoende av vår demokrati är vi beroende av vår omvärld.

Men, sist och slutligen – i de demokratier vi i västvärlden lever i ligger det slutliga ansvaret för “finanskrisen” och dess konsekvenser hos politikerna. Det är politikerna (i västvärldens demokratier) som har “släppt markanden fri” att styra världen.

Det är ingen naturkraft.

Frågan är – Ville vi (väljarna) ha ett samhälle där vinst går före allt annat? Där företag kan ignorera mänskliga rättigheter, hälsorisker och miljökonsekvenser för största möjliga aktieutdelning och egen vinning?

Om inte – kan vi förändra världen?

De flesta artiklar som skrivs i media idag ser enbart till de direkta ekonomiska konsekvenserna av krisen. Men den råa kapitalismen har fler offer än så. Den påverkar oss som människor, den påverkar våra liv och våra relationer. Den påverkar vårt sätt att tänka.

Så här skrev Helle Klein i gårdagens Aftonblad;

Vår tids kvartalskapitalism är inte bara ett nyliberalt ekonomiskt system utan också en ideologi med en människosyn som säger: satsa på dig själv, sök största möjliga vinst för din egen skull.

Dess ideal är själva motsatsen till solidariteten och kärleken. Den kalkylerande egoismen bryter ned både samhällsekonomier och medmänskliga relationer.
Västvärldens kris är både ekonomisk och existentiell.

Stefan Johansson tar upp tråden i dagens DN. Missa inte artikeln “Tro, kärlek och pengar”.

Frågan – Är “kärleken” (solidariteten, gemenskapen och omtanken) kanske rentav större och starkare drivkrafter än “största möjliga vinst för egen vinnings skull”?

Slutligen, ett citat av Naomi Klein från Stefan Johanssons artikel;

”Men var så säker: ideologin kommer att återvända med storm när lånen är återgäldade.

Den massiva skuldsättning som det offentliga då dragit på sig för att köpa ut spekulanterna kommer att ge upphov till väldiga budgetunderskott som i sin tur får rättfärdiga djupa nedskärningar i välfärdssystemen och förnyade initiativ för att privatisera vad som återstår av offentlig sektor. Man kommer också att meddela oss att alla våra förhoppningar om en grönare framtid dess värre kostar alltför mycket.”

Men kanske har medborgarna denna gång lärt sig att genomskåda budskapet, fortsätter Klein. ”I Nordamerika har varje människa under fyrtio blivit itutad att staten inte kan ingripa för att förbättra våra liv, att staten alltid är ett problem snarare än en lösning, och att laissez faire är enda alternativet. Nu bevittnar vi plötsligt en extremt aktivistisk stat, som tycks villig att göra vad som helst för att rädda investerarna från sig själva.”

Och då måste man förstås ställa följande fråga. Om staten över en natt kan frigöra hundratals miljarder dollar för att köpa upp skuldsatta försäkringsfirmor och hypoteksbolag, varför kan den inte agera lika kraftfullt för att ge alla amerikaner rimlig sjukvård?

*

Bloggat; Kulturbloggen, Helle Klein, Queen of light, Claes Krantz

Senaste artiklarna; DN – Bush pressad, DN – Henry Paulsson, DN – Ragnar Roos

Mer press: AB 1, AB 2, DN 1, DN 2, DN 3, DN 4, DN ledare, SvD 1, SvD 2, SvD 3, E 24

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se

Moderat dubbelspel om socialförsäkringarna

Svenskarnas förtroende för våra socialförsäkringar har minskat under det senaste året enligt en ny rapport från Folksam.

NT.se, citat;

Svenskarnas förtroende för välfärdssystemet sviktar. Nästan var tredje svensk har en privat sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring, visar Folksams Välfärdsbarometer, som presenterades på fredagen. Det är betydligt fler än när motsvarande undersökning gjorts tidigare år.

– Känslan av trygghet är viktig, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam och författare till rapporten.

Han kritiserar regeringens förändringar av socialförsäkringssystemet:

– Om nu politikerna bestämt sig för att göra reträtt på socialförsäkringssidan måste det ske under ordnade former. Fokus nu är att statsfinanserna ska gå ihop, och det är behjärtansvärt, men det får ju inte gå ut över försäkringssystemet som det gör nu, på ett okontrollerat sätt.

Man skulle kunna tillägga; En nedmontering av våra socialförsäkringar borde inte bara ske ”under ordnade former”. Först borde man gå till val och öppet fråga svenska folket om det verkligen är det de vill.

En undersökning nyligen genomförd av SKL (Sveriges kommuner och landsting) visade att uppemot 90 procent av svenska folket är beredda att betala mer skatt för en bättre välfärd (vård, skola, omsorg).

Solidariskt finansierad välfärd är populärt bland svenska folket. Därför skulle ingen vinna ett val i Sverige på att säga att man vill rasera den solidariskt finansierade välfärden och våra trygghetssystem.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson ”beklagar” (enligt NT.se) att förtroendet för trygghetssystemen sviktar. Däremot ser hon inget samband med den politik den borgerliga regeringen har fört.

Finns det någon, förutom regeringen, som inte tror att det finns ett samband mellan den politik som förs och det förtroende vanliga människor känner för våra sociala försäkringar och vårt välfärdssystem?

Men, problemet är större än så. När de som har råd (och är friska) skaffar privata försäkringar, minskar viljan att betala lika mycket i skatt för att finansiera våra gemensamma trygghetssystem. De mest sårbara blir lämnade åt sitt öde. Solidariteten kastas snabbt på soptippen och snart är vi på väg mot ett samhälle mer likt det amerikanska. Ett samhälle som när lågkonjunkturen och den ekonomiska krisen kommer drabbas så mycket hårdare.

(Läs Bo Rothstein SvD Brännpunkt)

Förnekelsen är en viktig del av det moderata dubbelspelet.

Man säger sig vara ”det nya arbetarpartiet” samtidigt som man fördyrar medlemskap i fack och a-kassa och försämrar villkoren och skärper reglerna. Man säger sig ha skapat en ”rehabiliteringskedja” som i själva verket bidrar till att slänga ut sjuka människor från både jobb och sjukförsäkring i ett slag. Man pumpar ut sitt budskap om ett allomfattande och gigantiskt ”bidragsfusk” och trampar samtidigt på de mest utsatta i samhället. Man låter sjuka och arbetslösa betala stora skattesänkningar åt de välbeställda.

I ett slag slår man sönder solidariteten och förtroendet mellan människor. Skattesänkningar är, som alltid hos högern, det slutgiltiga målet. Offren blir våra sociala trygghetssystem och vår gemensamma välfärd.

Givetvis är det en medveten, men outtalad, politik.

En politik en majoritet av svenska folket aldrig skulle godkänna om de fick chansen.

*

Bloggpost; Folkets vilja en obekväm sanning

*

Bloggtips; Badlands hyena om ”nudelmaffian”, Cattis blogg om Vitryssland, Claes Krantz om Marita Ulvskog, Esbati om ”skitjobb”, Resursbloggen om Vårdvalet

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

intressant.se

Klass avgör!

I söndags berättade Ekot (Sveriges Radio) om hur klass och utbildning styr hur äldre blir behandlade i vården.

Citat;

Äldre med låg utbildning får fler läkemedel än högutbildade, enligt en ny svensk studie. De mediciner de får är oftare omoderna och har en lägre kvalitet, säger Johan Fastbom, docent i äldrefarmakologi.

….

– Äldre med låg utbildning ställer kanske inte lika mycket frågor och kanske inte står på sig på samma sätt i ett möte med läkaren. Det kan också vara så att läkaren beter sig på ett annat sätt med en lågutbildad och inte känner att han eller hon har ögonen på sig på samma sätt.

Skrämmande fakta , men ingen som själv tillhör arbetarklassen, har ett ”osvenskt” namn eller saknar högre utbildning blir förmodligen förvånad över forskningsresultaten. Vi vet att klass, kön och etnicitet är avgörande faktorer som bestämmer hur vi blir bemötta i kontakter med läkare och myndigheter. Vi vet det därför att vi själva har upplevt det!

Nu finns forskning och fakta (inom flera områden – se nedan) som visar att det vi upplever är en realitet. Det är skrämmande, men det borde också fungera som en väckarklocka.

I alla fall för de som anser att alla människor har samma värde.

Läs även DN debatt ”En klassfråga vem som får mammografi”.

Tidigare bloggposter i ämnet;
Om kön, klass, fördomar, godtycklighet och ödet
Tilliten är reserverad för socialgrupp ett

*

Läs SvD Brännpunkt i dag där RFSU föreslår att kyrkan fråntas sin vigselrätt.

Att kyrkan och andra samfund i framtiden ska ha rätt att vägra viga vissa människor, bara för att de älskar en person av samma kön, innebär att myndighetsutövningen blir diskriminerande.

Men myndighetsutövning får aldrig vara diskriminerande. Inte någon annanstans i svensk lagstiftning finns det möjlighet för myndighetsutövare att diskriminera människor på grund av deras sexuella läggning.

Därför föreslår vi nu ett annat system: ta ifrån kyrkan och andra religiösa samfund rätten att viga folk. Återför myndighetsutövningen till staten, där den hör hemma, och sluta göra skillnad på människor.

Kan bara instämma!

Bra blogga i ämnet; HBT-sossen

*

Bloggtips; Alliansfritt Sverige om Husmark Pehrsson, Svensson om FRA

*
Andra bloggar om: , , , , ,

Nu kommer baksmällan

Historiskt sett har borgerliga regeringar i modern tid (Fälldin och Bildtregimerna) alltid haft betydligt lättare att genomföra stora skattesänkningar än att finansiera dem.

En finansiering hade krävt nedskärningar i de offentliga utgifterna (d.v.s. välfärden). Detta klarade varken Fälldin eller Bildt av att göra. Det visade sig vara betydligt lättare att dela ut “godis” (via skattesänkningar) till sina egna kärnväljare än att fatta impopulära beslut (skära i välfärden). Resultatet blev skenande budgetunderskott, växande statsskulder och ett statsfinansiellt moras.

Skillnaden mellan de tidigare borgerliga regeringarna och regeringen Reinfeldt är att Reinfeldt medvetet och systematiskt gjort stora och djupgående nedskärningar i välfärden. Skattesänkningarna har finansierats genom att arbetslöshets- och sjukförsäkringen förts till slaktbänken.

De ”statsfinansiella säkerhetsmarginaler” som Anders Borg, i skuggan av finanskrisen, hänvisar till har till stor del byggts upp genom att hushållens osäkerhetsmarginaler medvetet ökats.

Sänkta ersättningsnivåer och skärpta regelverk gör att färre idag kan få ersättning om de har oturen och drabbas av arbetslöshet eller sjukdom. Aldrig tidigare i modern tid har någon svensk regering på detta sätt, trots goda statsfinanser, medvetet försämrat villkoren för de mest utsatta så som regeringen Reinfeldt gjort.

Med hjälp av utanförskapsretoriken har nedskärningarna i trygghetssystemen motiverats med att de är till för att ”hjälpa” de mest utsatta ut ur deras s.k. ”utanförskap”. Denna ”hjälp till de utsatta” (nedskärningarna i välfärden) har sedan använts för att sänka skatten, framför allt för de borgerliga kärnväljarna i storstäderna och dess välbeställda villaförorter.

På detta sätt har utanförskapsbegreppet systematiskt används som murbräcka för att slå hål på den socialdemokratiska välfärdsstaten. Stegvis ersätts den av en annan välfärdsmodell, en som är mer lik den som praktiseras i de anglosaxiska länderna (bland annat i USA). Privata försäkringar lockar de som har råd, resten lämnas åt sitt öde. Till skillnad från tidigare borgerliga statsministrar talar inte Reinfeldt om systemskifte. Han genomför det.

Vad vi ser Reinfeldt genomföra är gammal känd högerpolitik. Det vill en majoritet av svenska folket inte ha, därav de för Reinfeldt så förödande opinionssiffrorna.

Man skulle kanske kunna likna lanseringen av ”de nya moderaterna” med lanseringen av bag-in-box-vinet. Ny och rymligare förpackning men samma gamla vin. Precis som bag-in-box vinet så har regeringens politik visat sig ha ett kort bäst före datum. Reinfeldt öppnade vintappen och de lättpåverkade drack. Nu kommer baksmällan.

Nu visar till exempel riksrevisonens senaste granskning att centrala delar av regeringens jobbpolitik till stor del är verkningslös och kostar skattebetalarna betydligt mer än det smakar.

Citat, svt;

Den studie som Riksrevisionen gjort av ungdomsstödet visar att mer än hälften går till unga som redan har jobb och att varje ungdomsjobb kostar statskassan omkring en miljon kronor.
Det kan jämföras mot att en arbetsmarknadsutbildning i genomsnitt kostar 270.000 kronor och ett nystartsjobb 75.000 kronor, enligt Riksrevisionen.
-Man kan tycka att det är ett märkligt sätt att hantera statliga pengar, konstaterar riksrevisor Karin Lindell.

Mer press; SvD Brännpunkt – Bo Rothstein

*

Veckans ris går till en rosutdelare – SSU i Stockholm.

Mer talande exempel på dåligt omdöme och bristande empati är det väl bara Svensk Näringsliv själva som kan uppvisa i sina ”bästa” stunder.
Skärpning SSU-Stockholm!

Press; SvD, AB, DN 1, DN 2
*

Bloggtips; Reflektioner och speglingar om Susan Falludi, Tankar i natten om indianer och vita, Alliansupproret om FRA, Cattis blogg om Burma, Kaj Raving om lurade arbetare, Motvallsbloggen om Maud Olofssons lögn

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

intressant.se

Återigen en ”pudel” i borgarnas kennel

Idag är tidningarna fyllda av artiklar om hur bra regeringen ”lyssnat” in FRA-kritiken. Men är regeringen Reinfeldts hantering av FRA-frågan verkligen ett exempel på politisk lyhördhet? Är det inte precis tvärtom?

Regeringen Reinfeldt har ett otal gånger hårdnackat och in absurdum hållit fast vid dåligt underbyggda beslut ända fram tills det inte håller längre. Då gör de en ”pudel”. Då försöker statsministern, med sina gråtmilda och blanka ögon, intala oss att han äntligen ”lyssnat in kritiken”.

Är det någon som längre tror på det skådespeleriet?

Exemplen på regeringen Reinfeldts ”pudlar” kan, trots att de bara regerat i drygt två år, staplas på varandra:

  • Försvaret. Försvarsminister Odelberg avgick för att försvaret fick för lite. Kort därefter, i ljuset av oroligheterna i Kaukasus, backar regeringen och slår in på Odelbergs linje och tilldelar försvaret mer resurser.
  • Vuxenutbildningen. Förra året skar man ned på Komvux. 600 miljoner och 1200 platser försvann. I årets budget backer man och återställer de 600 miljoner man tidigare dragit bort från vuxenutbildningen.
  • Pensionerna. Först diskriminerar man pensionärerna genom att undanta dem från sina jobbskatteavdrag. Sedan kompenserar man denna orättvisa och ”skänker” majoriteten av pensionärerna 68 kr mer i månaden att leva på.
  • Arbetsmiljöfrågorna. Man avskaffade arbetslivsinstitutet (350 miljoner till arbetsmiljöforskningen), man minskade Arbetsmiljöverket med en tredjedel (158 miljoner sedan 2007) så att antalet arbetsmiljöinspektörer hamnade under FN:s rekommendationer. Sedan backar man och återför en liten del av det man skurit ned (33 miljoner) i höstbudgeten.
  • A-kassan. Först höjer man a-kasseavgiften upp till 300 kr/mån och försämrar inträdesvillkoren, sedan backar man och sänker avgiften med 50 kr/mån och lättar upp inträdesvillkoren.
  • Sjukförsäkringen (ett antal gånger). Först föreslår man ett avtals- och försäkringsförbud i sjukförsäkringen, som man sedan tvingas backa ifrån. På samma sätt tvingas man också backa från andra delar av de fortfarande hårda och omänskliga sjukskrivningsregler man infört från och med 1 juli i år.

Ja, listan kan nästan göras hur lång som helst.

Alliansens valslogan inför nästa val framstår som given: ”voff!, voff!”

Press; DN 1, DN 2, DN Pinsam reträtt

SvD Göran Eriksson, SvD 1, SvD 2, SvD 3

AB 1, AB Lena Melin 1, Lena Melin 2, AB Ledare

Sydsvenskan 1, Sydsvenskan 2, Sydsvenskan 3

Några tidigare bloggposter i ämnet;
Tänkte inte på det, sa Borg och Bush
Att vakna eller inte vakna
Lyssnande, jomenviss
Men, det var inte sant

*
I finanskrisens spår har några välbekanta textrader etsat sig fast i min hjärna. Jag hör dem om och om igen… inte så konstigt kanske….

sida vid sida tillsammans hjälps dom åt
staten och kapitalet dom sitter i samma båt
men det är inte dom som ror, som ror så att svetten lackar
och piskan som kittlar, kittlar inte heller deras feta nackar

Press; SvD 1, SvD 2, AB 1, AB 2, DN 1, DN 2, Johan Schück, DN 3

*

Till sist…
Aftonbladet (AB 1, AB 2) tar upp ”blogghatet” som många bloggande kvinnor möter. Ett bra råd att följa när man drabbas är detta;

Hans Kullin menar att man inte ska ge tillbaka med samma mynt. Han påminner om att allt man skriver är offentligt. Dessutom brukar han själv tänka ”mata inte trollen”.
– Trollen är de som har som livsuppgift att förstöra. De kan lämna trettio inlägg i en diskussion och går igång på att hetsa. Du kommer aldrig att kunna övertyga dem, säger han.

… något som jag har insett för länge sedan. Därför har jag slutat att ens försöka… 😉

*

Bloggtips; Queen of light – Vem har anledning att hylla Alliansen, Den osynliga patienten – Lamt av regeringen, Badlands Hyena – Risk för psykos och politik, Claes Krantz om Aktiespekulation, Lasses blogg om Finanskrisen, Alliansfritt Sverige om SL
*

Andra bloggar om: , , , , , , , ,
intressant.se

Kamrat Bush praktiserar omvänd socialism

Prioriteringarna har under hela Bush tid som president varit helt glasklara – krig, död, tortyr och vapen går före människan, miljön och mänskligheten. Hans presidentperiod får betraktas som en fullständig katastrof – på alla fronter.

Citat från svt.se i samband med Bush senaste budget;

USA:s statsskuld har växt med över 55.000 miljarder under George W Bush tid som president och uppgår nu till cirka nio biljoner. Det innebär att USA i genomsnitt är skyldig varje människa på jorden över 8.000 kronor.

Detta var alltså före den stora finanskrisen. I natt vädjade president Bush direkt till det amerikanska folket om ”en massiv uppoffring” för att rädda den amerikanska ekonomin.

Citat, DN;

Det handlar om att få kongressen att anta ett krispaket på 700 miljarder dollar (4.600 miljarder kronor) – en summa som väl överstiger Sveriges årliga bruttonationalprodukt, och som skulle kosta varje amerikan tusentals dollar.

Ekonomer och politiker, som har förespråkat och hyllat den fria och laglösa marknaden, går fria. Marknadens aktörer har redan håvat in sina miljardvinster. Nu ska folket betala för all inkompetens, marknadens girighet och för det nyliberala experiment som (till stor del) har påtvingats USA:s (och resten av världens) befolkning.

Plötsligt har Bush börjat förespråka en ny form av socialism (omvänd socialism). Kostnaderna ska socialiseras medan vinsterna sedan lång tid tillbaka har privatiserats.

Hugo Chavez lär, enligt bloggen Motbilder, ha kommenterat Bush räddningsplan så här;

– Jag nationaliserar strategiska företag och blir kritiserad, men när Bush gör det är det OK. Bush börjar bli socialist. Hur är det, kamrat Bush?

*

Läs Björn Elmbrant i Dagens Arena om Bush och finanskrisen.

Bloggat; Kulturbloggen, Lassetycker , Arbetarens klimatblogg,

Press;
DN 1, DN 2, DN 3, DN 4, DN 5, SvD, AB 1, AB 2, Sydsvenskan

*

Andra bloggar om: , , , , , , , ,
intressant.se

Medelklassen, miljön och hyckleriet från ovan

En ny intressant blogg, Utredarna, har dykt upp på blogghimlen i dagarna skriver Jonas Morian. Givetvis klickar jag på länken och upptäcker att min senaste bloggpost (Är medelklassen mutbara egoister) har fått Roger Mörtvik (samhällspolitisk chef på TCO) att kommentera och analysera min fråga. Intressant och kul, speciellt som hans slutsats ligger nära min. 😉

Citat, (bloggposten; Är medelklassen egoistisk?);

Ur dessa utgångspunkter kan man med fog säga att regeringens budget saknar åtskilligt om målet är att göra medelklassen lyckligare. Pengar i den egna plånboken är uppenbarligen inte allt’ även om många gläds över de skattesänkningar som faktiskt gynnar utbildning och ansvarstagande. Ska man vinna medelklassen hjärtan måste man ta välfärdspolitiken på mycket större allvar och förstå den oro och stress som många känner – inte minst när ekonomin sviktar och jobben hotas.

Att det finns mer än den egna plånboken som intresserar medelklassen tvivlar inte jag heller på. Istället finns det säkert många som kortsiktigt gynnas av skattelättnaderna som trots allt inser att det finns så mycket mer som är viktigt än några hundralappar mer i lönekuvertet varje månad.

Förutom den egna tryggheten och möjligheten att försörja sig vid sjukdom eller arbetslöshet, finns det säkerligen många i denna grupp som även förstår vikten av utbildning och därför vill satsa mer på att ge alla chansen till vidareutbildning (både praktisk och teoretisk).

Även arbetsmiljöfrågor (som stress, anpassning av arbete och rehabilitering) är förmodligen saker som intresserar många i denna grupp. Regeringens politik på området har hittills bestått av svepande anklagelser om ”bidragsfusk” och att utifrån denna hållning fullkomligt slakta sjukförsäkringen och därtill arbetsmiljöarbetet. Själv tror att inte ens den (ur Borgs synvinkel) ”åtråvärda” medelklassen ser detta som något positivt.

En annan fråga som oroar många, och berör alla, är miljön och hur vi hanterar de hot som vår överkonsumtion innebär. I DN kan vi läsa att ”i tisdags tog jordens resurser slut”, då inträffade ”Earth overshoot day”.

Citat, DN;

Redan 1987 förbrukades mer resurser än som producerades. Sedan dess har det negativa saldot bara vuxit. 1995 tog jordens resurser slut den 21 november, år 2006 den 9 oktober.

Men alla länder utgör förstås inte samma belastning på de ekologiska resurserna. Om hela mänskligheten levde som den genomsnittlige USA-medborgaren skulle det krävas mer än fem jordklot, den svenska konsumtionsnivån motsvarar drygt tre jordklot och den indiska bara ett halvt.

Allt detta är givetvis inte den borgerliga regeringens fel 😉 Men, på DN debatt i dag påpekar Motormännen och Svenska Naturskyddsföreningen i en gemensam artikel att den svenska regeringen ”är en bromskloss för EU:s miljöarbete”. Man kan återigen konstatera att den moderatledda regeringens nyvakna intresse för miljön till stor del är en läpparnas bekännelse.

Och kanske man kan säga det samma om EU parlamentet. I går kväll visade Rapport ett inslag om det tak som under sommarledigheten rasade in i Strasbourg. Man skulle ha kunnat se det som ett tecken från ovan. Man har redan sparat in runt 30 miljoner kronor på uteblivna resor och traktamenten.

De ständiga flyttlassen som går mellan Bryssel och Strasbourg är ingenting annat än en miljöskandal, dessutom en dyr sådan.

Men trots att många nu vill stanna i Bryssel för gott och spara både på miljön och EU:s pengar vägrar Tyskarna och Fransmännen att lyssna. Den tyska EU parlamentarikern Ingeborg Grässle (CDU) hade en direkt uppmaning till alla svenskar som nu ser chansen att stoppa de ständiga flyttlassen för gott;

– Sluta slösa tid, och sluta slå spit i våra led!

Strasbourg är symboliskt… Det handlar om vår historia”, sa den franska parlamentarikern Birgitte Fouré.

Vilket snack!

Det handlar istället om vår framtid, vår miljö, om resursslöseri, och om översitteri. Med ett sådant hyckleri (från ovan) på miljöområdet är det svårt att ta EU på allvar i den här frågan. Sorgligt, för just på det området (om något) hade det behövts mer ärligt samarbete.

Min uppmaning till EU-parlamentet blir istället;

Ta vara på tecknen från ovan!

*

Mer Press;

AB – Fattiga betalar för vårt välstånd

DN – Återupptaget resande gläder inte Bryssel

*

Bloggtips; HBT-sossen om kvinnorna som förlorare, Queen of light om Egohögern, Knapsu om paranoida marknadsliberaler, Alliansfritt Sverige om MUF:s pinsamheter, Motvallsbloggen om vår korrupte utrikesminister, Eva-Lena om påhittade nyheter

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Är medelklassen mutbara egoister

Anders Borgs budget har en tydlig inriktning. ”Alla ska få” som DN skriver, stämmer förstås om man enbart ser till propagandan som varit. Men de små ”nådegåvor” som till exempel Sveriges pensionärer eller låginkomsttagare får kommer knappast att göra någon skillnad för dessa grupper. Istället satsar regeringen på att vinna tillbaka den vacklande medelklassen. TCO:s tjänstemannagrupper är de som Anders Borg själv titt som tätt nämner. Och när nu ”brytpunkten” flyttas upp kan det bli en extra slant i börsen för den redan välmående medelklassen. Så länge de har jobb vill säga.

Frågan är bara hur ”mutbar” och ”egoistisk” medelklassen är?

Ser denna grupp enbart till sin egen lilla trygga värld och sin egen plånbok just för stunden, eller finns det människor med ett socialt samvete som tänker längre än till nästa lönekuvert även bland denna grupp?

När tryggheten (även för medelklassen) minskar och när arbetslösheten stiger (till följd av lågkonjunkturen) satsar alliansen allt sitt hopp på att medelklassen är tillräckligt egoistiskt för att inte bry sig om annat än sin egen börs.

Men, ett ”jobbskatteavdrag” räcker inte långt när du blir arbetslös eller drabbas av sjukdom, inte ens om du just nu räknar in dig själv bland ”vinnarna”.

Samtidigt kan man konstatera att alliansens ”jobbavdrag”, utförsäljningar av statliga företag (inklusive dess vinster), borttagandet av förmögenhets och andra skatter, eroderar skattebasen alltmer. Om ett par år blir det oerhört svårt att återskapa ens ett uns av våra trygghetssystem i de skick de en gång var, och än svårare att förbättra.

Men, ju längre herrar Borg och Reinfeldt får hållas desto värre lär det bli. Därför finns det bara en sak att göra vid nästa val – rösta! Och för guds skull inte på något av allianspartierna!

Om du inte tillhör de ”vinnande egoisterna” förstås…

Press;

AB; Jobben skapar budgetdramatik, Borgs finansplan

DN; Anna får 200 kronor i sänkt skatt, Alliansen tar inte hänsyn till lågkonjunkturen, Här är budgetens vinnare, Ris och ros, Alla ska få

SvD; Framtidens frågor…, Lågkonjunktur halmstrå för Borg

Bloggat; Anarkia, Tomas Johnsson, Mad World,

Mer; Psykbryt om FK, Queen of Light om ett Tips, Som jag bäddar om Bruno K, Badlands Hyena om skolan, Alliansfritt Sverige om budgeten

Missa inte SALO, Sveriges Anställningslösa Centralorganisation
*

I valet och kvalet – USA

Vem står du närmast politiskt? Obama eller McCain? Aftonbaldet har testet. (på första sidan)

När AB frågade partiledarna om de ville göra deras test ställde bara Sahlin och Ohly upp.

Testet var märkligt.. Bland annat ska man gradera olika kandidater efter hur ”patriotiska” de är. Om det ska vara en positiv egenskap eller inte förtäljer inte historien. Dessutom kan man fråga sin varför Hillary Clinton och George W. Bush var med (på ”tillits”frågorna) istället för Palin och Biden.

Själv hamnade jag en bra bit ovanför Obama mellan Sahlin och Ohly. Ungefär som i verkligheten med andra ord 🙂

SvD berättar att kandidaterna i USA nu tycks ha vissa problem med sina vice president kandidater. Värst är det på den republikanska sidan där McCain har planer på att göra Palin ansvarig för energifrågor. Eftersom Palin inte riktigt tycks tro på att människan har någon inverkan på klimatet kan det bli problem. Att hon själv bor i Alaska – där verkningarna är påtagliga – tycks inte ha ändrat hennes uppfattning.

Citat;

Palins hemstat Alaska har gjort att hon absolut inte kan bortse från att global uppvärmning finns, men däremot har hon uttryckt åsikter som antyder att det handlar om att anpassa sig till värmen, inte om att stoppa den. Detta är något som går helt emot allt John McCain yttrat i frågan. Den senare har slagit fast att klimathotet måste motas med minskade utsläpp och satsningar på gröna bränslen, åtgärder Sarah Palin visat sig negativ till som Alaskas guvernör.

*

Andra bloggar om: , , , , , , , ,
intressant.se

Samma hjärnor, nya tankar

Gårdagskvällens Agenda tog upp finanskrisen. Nobelpristagaren Josef E. Stiglitz sammanfattade krisen så här;

Samma hjärnor som drev oss in i krisen ska hjälpa oss ur den. Är det inte vansinnigt?
…..
Under 25 års tid, sen Reagan och Thatcher, har mantrat varit – att slopa allt vad regleringar heter. Ni är lite inne på det i Sverige. ”Låt den fria marknaden köra på” är budskapet. Och visst körde marknaden på – och körde över USA:s skattebetalare.

(Let the free market rip. And they ripped – they ripped off the american taxpayers)

Den laglösa kapitalismens verkningar är tydliga. Vinsterna privatiseras medan förlusterna socialiseras.

En gång i tiden ville Anders Borg varken ha ”någon riksdag eller demokrati”. Han ville att alla skulle få göra ”exakt vad de själva vill”. Inga regler och begränsningar skulle finnas i samhället. I gårdagkvällens Agenda, där även Borg var gäst, var tonläget ett helt annat. Numera anser denna man (Sveriges finansminister) att vi ska hålla banker i ”herrans tukt och förmaning”.

Grabben tycks ha växt upp, och är i alla fall inte lika naivt nyliberal som den gången han uppträdde hos Aschberg. I alla fall inte på ytan.

Men kanske är grundinställningen ändå nästan den samma – han tror sig nämligen fortfarande ha alla svaren. Hans beräkningar av hur ekonomin ska fungera är noggrant uträknade och uppspaltade. Hans slutsats och enkla doktrin tycks numera vara – människor är lata. För att minska arbetslöshet och sjukskrivningar finns enbart en metod – piskan.

I regeringens politik och i Anders Borgs budget finns ett enda svar för att hantera konjunkturnedgången – större skillnad mellan de som jobbar och de som inte jobbar minskar arbetslösheten och får fler att ”välja” jobb istället för ”bidrag”.

Hur endimensionell hans uträkningar är ser vi idag. Konjunkturen vänder, arbetslösheten stiger, tillväxten minskar. Det verkliga ”utanförskapet” ökar när tusentals människor under de närmaste åren beräknas kastas ut från sjukförsäkringen, när sjuka och arbetsskadade sorteras ut från sina arbetsplatser. Klyftorna ökar, tryggheten minskar. Inga jobbavdrag i världen tycks kunna ändra på detta faktum.

Det blir allt tydligare att regeringens politik är fullständigt verkningslös.

Allt har inte gått enligt planerna. Piskor gör inte att fler får jobb eller att sjuka blir friskare. Återställarna och alla regeringens ”gåvor”, som en efter en basunerats ut på regeringens nya klotterplank (DN debatt) under de senaste veckorna, är lika tomma och innehållslösa som Anders Borgs enda metod mot lågkonjunkturen – jobbskatteavdraget.

Det finns helt enkelt andra orsaker och förklaringar till arbetslöshet och ohälsa än lathet och ”bidragsfusk”. Kanske det återigen börjar bli dags för Anders Borg att ta sig en ordentlig funderare…

*

Press;

Kommunalarbetaren – Sjuka får sparken

DN; Vänsterkritik mot budgeten, Högavlönade får mest, Debatt, Ragnar Roos, Budgetdebatt i riksdagen, Sysselsättningspolitiken…, Barbro Hedvall, Finansieringsavgift kostar..., Höststorm över ekonomin, Tung demokrat kritisk till räddningsplanen, Skepsis och kritik mot Bush paket, stockholmsbörsen faller

SvD; Borg går promenaden, Så påverkas du av budgeten,

AB; Borgs promenad…, Ledare – Rika barn läka bäst

*

Bloggtips: Kulturbloggen om budgeten, Kvinnotankar om Försäkringskassan, Vänstra stranden om stöld och egendom, Simone om SD, Sjölander om FRA, Alliansfritt Sverige om a-kassan

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
intressant.se

Tänkte inte på det, sa Borg o Bush

I dag meddelas det att regeringen är på väg att göra ännu en ”pudel”. Denna gång gäller det a-kassan. Avgiften ska sänkas och reglerna förenklas, tvärtemot vad man inledde sin regeringstid med.

Intrycket är att regeringens politik är lite av en experimentverkstad där man testar mer eller mindre galna skrivbordsprodukter. Det sorgliga är att det är vi – svenska folket – som agerar försökskaniner.

Reinfeldt och Borgs förebild tycks vara mannen från Sumpan i Lorry som alltid tvingades avsluta sina högtflygande planer med konstaterandet – ”tänkte inte på det”.

Det kanske är roligt i en TV-sketch, men när det omvandlas till praktiskt politik blir konsekvenserna för oss försökskaniner ofta förödande. Omkring en halv miljon människor har lämnat a-kassan. Nu går vi mot en lågkonjunktur.

oj då… tänkte inte på det…

Press; DN, SvD, AB

*

Nyliberalismens krasch

Lennart Pehrsson, New York för DN;

För Bush utgör krisen en bitter slutpunkt på hans åttaåriga presidenttid. Efter att länge och hänfört ha predikat marknadskrafternas välsignelse, förespråkat avregleringar och lägre skatter måste han nu orkestrera en kostsam räddningsaktion som innebär att staten tar en kontroll över finansmarknaderna i en omfattning som sannolikt aldrig tidigare skådats i USA.

Niklas Ekdahl, DN – Superbubblan;

I nöden prövas principerna. Administrationen i Washington, den fria marknadsekonomins förespråkare nummer ett, har tvingats till ingripanden som skulle få vänsterekonomer att rodna. Vinsterna var privata så länge lånefesten ångade på, men förlusterna socialiseras.

Man kan konstatera att både Bush, Borg och DN:s journalister nu tycks ha vaknat upp ur sitt nyliberala delirium…

Det är mycket man inte tänker på… eller hur grabbar?

P.S. Varför inte ta en titt på Robert Reich´s bloggpost – Why Wall Street is melting down, and what to do about it

Press:
DN; En traditionell kris, Finanskris bittert slut på Bush eran, Skepsis och kritik mor Bush paket

SvD; Bankerna riskerar allas välfärd

AB; Wall Street-kaptalismen över – tid för en ny epok

*

Slutligen…
Visst undrar man ibland om det man skriver på bloggen har någon betydelse. Uppenbarligen har det de´.. läs om mannen som inte fick jobb som lärare på grund av det han skrivit på sin blogg.

*
Bloggtips: Mona Sahlins svar på Resursbloggens brev, Alliansfritt Sverige om högerns syn på vänstern, Den osynliga patienten – Det har urartat, Ekonomifakta om Ekonomiska system, Lasses blogg om galenpannor, Kamferdroppar – Reclaim the demokrati, Eva-Lena om Reinfeldts regeringsförklaring

*

Andra bloggar om: , , , , , , ,
intressant.se

Klotter och avlyssning

På regeringskansliets nya klotterplank (DN-debatt) har en rad ministrar den senaste tiden presenterat olika typer av ”satsningar”, ofta anslag i miljardklassen. Idag ”skänker” Anders Borg och Nyamko Sabuni två miljarder till flyktingmottagandet.

Samtidigt tycks allt fler tro att de återstående två åren av mandatperioden blir de två sista för Regeringen Reinfeldt. Inte lär förutsättningarna heller förbättras av att vi just nu är på väg in i en lågkonjunktur. Sex av tio väljare tippar idag att socialdemokraterna är tillbaka i regeringsställning 2010. Inte så konstigt när opinionsifforna har visat på en klar majoritet för vänsterblocket ända sedan strax efter valet.

Alliansministrarnas försök att via miljardanslag (”godis till folket”) köpa tillbaks det förtroende man försinkat (bland annat genom slakten av a-kassan och sjukförsäkringen) fungerar inte.

Regeringen Reinfeldt tycks vara mer intresserad av att avlyssna folket än att lyssna till det.

Men det är klart, den ledare som anser att det folk som valt honom är ett gäng sovande och ”bidragstrixande” slöfockar förtjänar heller inte något förtroende.

Den som gräver en grop av misstro åt andra riskerar själv att trilla däri….

*
Press:
DN; Sex av tio tippar s-regering, Glädjeyra på börsen, Girighet fällde investmentbankerna,
SvD; FRA-lagen visar på bloggarna makt, Klara siffror om bloggosfärens betydelse, Pusta ut men det är inte över

*

Bloggtips: Svensson om bloggarnas betydelse, Motvallsbloggen om en liberal regeringsombildning, Rödgrön solidaritet om arbetets värde, Underdogblogg om Finansvalpar, Mig äger CSN om ”bubblor”

*

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,