Vilket samhälle vill vi ha?

Läser en analys i dagens DN av Johan Schück. Där berättar han om OECD:s råd till Sverige för att minska arbetslösheten. Det är samma gamla nyliberala dunderkur som alltid; sänkta löner och sämre anställningsskydd (kamouflerat som ”ökad flexibilitet”).

Ingenting nytt under solen… och som vanligt inga andra motiv till att försämra anställningsskydd och löner än ideologiska. Fakta och forskning ger nämligen inget stöd för att de länder som följer de nyliberala arbetsmarknadslagarna skulle ha lägre arbetslöshet.

Redan i de tabeller som presenteras i DN kan man se att lägre minimilöner inte ger lägre arbetslöshet.

Sverige har högsta minimilönerna i den tabell som visas upp. USA de lägsta. Tabellen består av 21 utvalda länder. Till att börja med kan man ju fråga sig hur urvalet har gått till? Varför finns till exempel inte Norge med… där arbetslösheten är rekordlåg – samtidigt som lönerna är högre än i Sverige?

Studerar man sedan tabellen som visar hur hög arbetslösheten är i olika länder och börjar med de två länder som har högst respektive lägst minimilöner enligt DN:s märkliga urval – USA och Sverige – ser vi att USA har högre arbetslöshet än Sverige.

Redan där spricker teorin;  Höga löner skapar inte arbetslöshet, lika lite som svältlöner trollar bort arbetslösheten.

Samma sak i diagrammet (här nedan) som visar hur löneandelen av företagens vinster sänkts i västvärlden – samtidigt som arbetslösheten har ökat stadigt.

Det andra OECD tipset är att försämra anställningstryggheten (öka ”flexibiliteten”). Det ska bli ännu enklare att sparka äldre som har lång anställningstid. Men inte heller där stämmer den nyliberala kartan med verkligheten. Sverige har halkat efter rejält när det gäller anställningstrygghet (se tabell nedan), men har fortfarande högre skydd än i USA. Samtidigt som arbetslösheten, som sagt, är högre i USA än i Sverige.

DN:s tabeller visar inget annat än att de nyliberala teorierna inte håller – inte ens om man dribblar med statistik och manipulerar fakta.

På en punkt kan man dock konstatera att även OECD ger ett relevant råd; arbetsmarknadspolitiken måste (återigen) bli mer inriktad på utbildning. Den borgerliga regeringens fullständigt misslyckade arbetsmarknadspolitik är omöjlig att ignorera.

Lagom till lågkonjunkturen slaktade alliansens arbetsmarknadspolitiken;

 • Under alliansens första tre år minskades resurserna till AMS ned med 13 miljarder, antalet programplatser minskade med ca 50 000.
 • Antalet platser på yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat från drygt 13 000 hösten 2006 till mellan 3 000 och 4 000 under 2009.
 • Vuxenutbildningen minskades med 42 000 platser från slutet av 2006 till 2008.

Kanske tror Anders Borg att de nyliberal teorierna om ökade klyftor och hårdare piskor fortfarande är den enda sanningen. Men inte ens i OECD-ekonomernas forskning finns numera bara ett svar och en lösning på samhällsproblemen. Hur vi väljer att lösa problemen beror på vilken typ av samhälle vi vill leva i.

OECD:s senaste forskning….

OECD ekonomen John P. Martin förespråkar bland annat stärkt arbetslöshetsförsäkring, kvalificerad och aktiv arbetsmarknadspolitik, slopa ”första-bästa-jobb” politiken och att anställningsstöd ska vara riktade inte generella. Tvärtemot Anders Borgs arbetsmarknadspolitik.

Dessutom….

Redan år 2006, när alliansen tillträdde, reviderade OECD sin tidigare enkelspåriga inställning till hur man skapar en bra arbetsmarknad. Då slog man fast att det fanns två modeller – som resulterade i två helt olika typer av samhällen;

 1. Den ”anglosaxiska” – USA, Storbritannien och Irland. Gemensamma nämnare är; låga ersättningar vid arbetslöshet, låga skatter och svag arbetsrättslagstiftning. Stora klyftor i samhället och många av jobben har dåliga villkor och löner som knappt går att överleva på. Fler som står helt utanför arbetsmarknaden.
 2. Den ”nordiska” – med generösa ersättningar, kollektivavtal och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Där finns variationer, t.ex. Danmark har sämre arbetsrättslagstiftning, men också generösare ersättningsnivåer. Klyftorna i dessa samhällen är mindre och fler människor är i arbete.

Vilket samhälle vill Anders Borg ha?

Vilket samhälle vill du ha?

*

Missa inte; Charlotte Thérèse Björnström upprop mot utförsäkringarna!

Bloggtips; LO-bloggen om ett upprop mot utförsäkringarna, Kaj Raving om arbetsmiljö, Alliansfritt om bostadskrisen som individuellt problem, Eva-Lena om extremism, Peter Andersson om skolan, Röda berget om Bildts SD flirt, Ekonomikommentarer om terrorn…, Netroots

Media; svd1, dn1, dn2,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Egenintresset styr…

Under de senaste fyra åren har borgerliga majoriteter, med paret Reinfeldt i spetsen, styrt Sverige och Stockholm. Samtidigt har hushållet Reinfeldt tjänat 125 000 kronor om året på sitt eget maktinnehav – i rena skattesänkningar.

Egenintresset styr – det är samma gamla höger som alltid….

Så här skriver Ibrahim Baylan i AB;

….Under mandatperioden har borgerliga majoriteter i riksdag och kommunfullmäktige beslutat att statsministerns eget hushåll ska få skatten sänkt med 125 000 kronor per år. Vår beräkning utgår från hur mycket mindre skatt statsministerns hushåll betalar 2010 jämfört med om 2006 års regler hade gällt istället.

Samtidigt har arbetslösheten och klyftorna i Sverige ökat. Politik gör skillnad. Den borgerliga regeringen har satt skattesänkningar först. Det politiska målet har varit att öka klyftorna i Sverige. Klyftorna och inkomstskillnaderna har vuxit under den borgerliga regeringen och är nu de största sedan mätningarna började på 1970-talet. Det genuina utanförskapet – långtidsarbetslöshet och socialbidragsberoende – har som direkt effekt av regeringens politik ökat dramatiskt under de senaste fyra åren. För en statsminister som säger sig representera allmänintresset är det ett svårförklarligt resultat.

……

För ett år sedan granskade AB vilka politiker som hade tjänat mest på regeringens skattesänkningar. Den överlägsna vinnaren var då den moderate talmannen Per Westerberg. Han hade redan förra året tjänat 1,3 miljoner om året på sitt partis skattepolitik. Utrikesminister Carl Bildt hade ensam tjänat 136 000 kronor. Skattesänkningarna har fortsatt, samtidigt har allt fler sjuka och arbetslösa tvingats ut från socialförsäkringarna till kommunernas försörjningsstöd (socialbidrag) – eller i värsta fall till kyrkornas välgörenhet.

Alliansregeringen har som uttalat mål att öka klyftorna mellan de som har och de som inte har (arbete, hälsa och förmögenhet). Man lever kvar i den gamla nyliberala myten och föreställningen; om de som redan har mest får mest så sipprar rikedomen till sist ned till resten av folket – och alla blir lyckliga. Alltså inte just nu – men någon gång i en tänkt framtid.

Men ”trickle-down” ekonomin har aldrig fungerat i praktiken. Ökade klyftor har aldrig fört med sig minskade klyftor. I USA  blev resultatet av Bush och Reagans praktiska ”trickle-down” övningar rekordstora klyftor och ökad fattigdom. Kort sagt – en katastrofal ekonomisk och social utveckling. Knappast något att ta efter…

Läs mer; Borgs dogmer

Tidigare bloggposter; You get Pie in the skyBidragsberoendet ökar i rekordfart, Borg borde veta bättre,

Bloggtips; Vi har räknat på det här, Storstad – Vad säger Nobelpristagarna, Storstad – Dynamiska effekter – eller mer voodo i ekonomin, Otto Keyser, Tord Oscarsson, Kulturbloggen

Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, dn1, dn2, svd1, exp1

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kapitalismen – en kärlekshistoria…

I går kväll fick jag äntligen möjlighet att se Michael Moores film ”Capitalism a love story”. Nu finns den på DVD, och extramaterialet är minst lika intressant som själva filmen. Som vanligt, med Moores filmer, väcker den starka känslor. Med dråplig humor och mycket allvar undersöker han hur och varför det amerikanska samhället och politikerna har kapitulerat för den oreglerade och fria kapitalismen. Allt är till salu, allt kan köpas för pengar – allt kan förloras på ett ögonblick.

En av de mest absurda berättelserna i filmen handlar om hur företag tjänar storkovan på att deras anställda dör – ju yngre desto mer pengar – genom att de köper en avdragsgill ”dead peasents” livförsäkring (död ”lantis”). Samtidigt som de anhöriga får en sjukvårdsräkning på 100 000 dollar att betala får den avlidnes före detta arbetsgivare ut minst lika mycket pengar på livförsäkringen.

I Sverige ser verkligheten lite annorlunda ut – men riktningen har under lång tid varit glasklar.  Vi är just nu på god väg att slumpa bort vår gemensamma välfärd till marknaden. Skola, vård och omsorg, infrastruktur och samhällsservice – allt har blivit handelsvaror.  Det är vinstmaximering som gäller när människovärdet säljs ut till lägstbjudande. Samtidigt spelas våra pensionspengar bort på ”världens största kasino” (börsen) och våra trygghetssystemen urholkas i snabb takt – med målet att avskaffa den generella välfärden  och skapa en marknad för privata försäkringar.

Det är lätt att ge upp och känna att vi inte kan ändra på utvecklingen. Nu när arbetslösheten når rekordhöjder och vi har en regering som aktivt verkar för ökade klyftor och ett samhälle där ”vi” ställs mot ”dom”.

Men visst går det, och snart är det val. Nu måste vi. Det handlar om våra liv, om framtiden, om människovärdet. Eller som Micke Wiehe sjunger i Ta det tillbaka…..

Kan dom ta från oss
kan vi ta från dom
Fram och tillbaks
är precis lika långt
Livet var det
som det handlade om
Och nu ska vi ta det tillbaks

……

Några intressanta lästips i kölvattnet av privatiseringar och borgerlig välfärdsslakt….

 • Björn Elmbrant Dagens Arena – Vårdvalsmyten är punkterad, citat; ”De folkvalda har gett vårdföretagen ensamrätt att lägga sina läkarmottagningar där de kan tjäna mest pengar, har förbjudit sig själva att styra lokaliseringen och kallar det hela för valfrihet.”
 • Läs om Fusket med kömiljarderna, Dagens Arena, citat; ”Köerna i landstingborgarrådets Filippa Reinfeldts (M) Stockholms län är alltså rekordhöga med 10 000 fler patienter i kö jämfört med när hon kom till makten 2006.”

*

Bloggtips; Alliansfritt om Ask nya lagförslag, Ekonomikommentarer om räddningspaketen, Röda berget om att M gynnar männen, Björn Johson om kritiken mot FK, Martin Moberg om alliansens bidragslinje, Storstad om att kvinnorna förlorat, Svensson om den ökande arbetslösheten, Mer – Netroots

Media; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, svd1, svd2, svd3, sr1, sr2, ab1, ab2
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Ökad fattigdom – ett medvetet val

2010 är ett ”fokusår” för fattigdomen i Europa berättar Ekot i dag – men det går inge vidare. I Europa är hemlösheten just nu den högsta på 50 år och fattigdomen ökar. Samma sak i Sverige, även här ökar fattigdomen och hemlösheten. I EU har man numera gett upp målet om att utrota fattigdomen.

Sonja Wallbom på organisationen European Anti poverty network menar att den ekonomiska krisen nu är på väg att bli en social kris. Citat, ekot;

Finansiella stödpaket under krisen har också grävt djupa hål i EU-ländernas stadsbudgetar och flera medlemsländer tvingas nu skära ner på välfärden.

– Vi kan se det i Sverige, vi kan se det över Europa över lag att man sänker a-kassor och sjukförsäkringssystem. Det resulterar i att människor blir fattiga, det resulterar inte att de börjar arbeta bättre.

Men, i Sverige ser problemet annorlunda ut än i de flesta andra länder. Här har vi en regering som inte alls ”tvingats till” att skära ned välfärden, sänka a-kassan eller försämra sjukförsäkringen på grund av krisen. Här genomförde den då nyvalda borgerliga regeringen alla förändringar med öppna ögon – före den ekonomiska krisen slog till och när ekonomin var på topp.

Att klyftorna och fattigdomen ökar i Sverige beror alltså inte enbart på den ekonomiska krisen. Att ”vanliga Svenssons” som haft oturen att drabbas av arbetslöshet eller sjukdom nu tvingas till socialen samtidigt som de rikaste bara får det bättre – det har att göra med regerings medvetna politik – inte med lågkonjunkturen.

Redan för ett år sedan berättade DN om hur klyftorna ökade i kölvattnet efter de hårdare reglerna i a-kassan och sjukförsäkringen. Citat DN;

Förändringarna av a-kassan och nya riktlinjer hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör att socialkontoren får besök av grupper som inte tidigare varit aktuella för socialbidrag. En sådan grupp är ensamstående mellan 40 och 59 år som mist sin sjukersättning från Försäkringskassan….

Forskaren Tapio Salonen pekade på att bara 55 procent av de arbetslösa uppfyller kraven i arbetslöshetsförsäkringen. År 2004 var det 70 procent. Citat, DN;

– Regeringen har ensidigt inriktat sig på att ställa krav på dem som stått utanför arbetsmarknaden. Det är som om det vore deras personliga egenskaper som är problemet.

– Allt fler står utanför det försäkringssystem som vi vant oss vid. Och när jobben då försvinner får vi en väldigt alarmerande situation.

Den sociala krisen i Sverige – med ökad fattigdom och ökade klyftor – är alltså till stor del skapad av regeringens medvetna politik  – inte av den ekonomiska krisen.

Mönstret är förövrigt detsamma i större delen  av världen och i EU – den nyliberala politiken (sämre trygghetssystem, privatiseringar, lägre skatter, avregleringar) har successivt ökat fattigdomen och klyftorna under de senaste 30 åren. Vinsterna stannar i företagen och hos de välbärgade – samtidigt som löntagarna får en allt mindre del av kakan och gemensamma satsningar på välfärd och infrastruktur stryps. Det är medvetna politiska val som drivit fram denna utveckling – ingen naturlag.

Det är smått ironiskt – I USA tar man nu små steg i rätt riktning med sjukvårdsreformen – i EU och i Sverige går vi baklänges. Här satsar vi på sämre trygghetsförsäkringar och vinstdrivna riskkapitalbolag som tar över mer och mer av  välfärden.

Istället för färre fattiga blir det fler och fler för varje dag som går…


*

Till sist…

I dag tar DN upp hur man kan vrida och vända siffror för att ”förvirra debatten”. Senast har sett det i RUT-debatten och när det gäller Reinfeldts jobbsiffror. En annan förvriden siffra som alliansens ständigt upprepar är ”140 förtidspensionerades varje dag”…

RESURS har granskat siffrorna – så här ser det ut;

Enligt statistiken på nybeviljade sjukersättningar på 100 procent utan tidsgräns (motsvarande full förtidspension) var det  som mest 59 personer (år 2003) från det att förtidspensionen upphörde fram till idag….

Läs mer här!

P.S. Däremot är det sant att 148 personer utförsäkras varje dag i år med alliansens politik!

*

Missa inte ETCSjuka tvingas ut på gatan

Facebook – Det pågår en tragedi i Sverige just nu

Tidigare bloggpost; Den enda vägen förblindar

Bra bloggat; Reflektioner och speglingar

Bloggtips; Annarkia om kärnkraften, Björn Andersson om smutsiga valkampanjer, Eva-Lena om justitieministern, Kaj Raving om äldre och valfrihet, Yttrandefrihet ftw; om lagar och sexköp, Peter Andersson om utanförskap, Mer – Netroots

Mer press; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, ab1, ab2, exp1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Då samlar kd in sovsäckar….

DN berättar i dag att ”allt fler amerikaner tvingas ta emot nödhjälp i form av mat” från välgörenhetsorganisationer.

Citat, DN;

37 miljoner människor, däribland 14 miljoner barn, behövde akut mathjälp varje år mot 25,3 miljoner för fyra år sedan. Det är mer än tio procent av befolkningen på 300 miljoner.

I Europa är hemlösheten just nu den högsta på 50 år, och även i Sverige ökar fattigdomen och hemlösheten.

Under hösten såg alla frivilligorganisationer i Sverige en kraftig ökning av antalet människor som sökte hjälp. I spåren efter högerregeringens politik – med kraftigt försämrade trygghetsförsäkringar – tvingas allt fler arbetslösa och sjuka söka sig till organisationer som Stadsmissionen, Svenska kyrkan och Frälsningsarmen. Till och med Röda Korset överväger att satsa pengar på att hjälpa utsatta i Sverige – något man aldrig tidigare har gjort.

Nu har kristdemokraten Annelie Enochson startat en insamling för att samla ihop sovsäckar till hemlösa. Citat Expressen;

Initiativet till insamlingen kom från riksdagens kristna grupp efter att S:ta Clara kyrka i Stockholm bestämt sig för att öppna kyrkan för hemlösa.

Men många hemslösa är kritiska, likaså riksdagsledamöter. Citat;

S-ledamoten Monica Green (…):
– De har ökat klyftorna och fattigdomen – och då ska vi ägna oss åt allmosor! I stället för att ha en politik som gör det möjligt att få ett arbete och en bostad.

Niklas Eklund, 55, har ett förflutet som hemlös under tio år:
– Tänk dig förnedringen! Det är människor vi pratar om. Kom igen du riksdagsman om du tagit emot fyra personer som bor i din gillestuga. Då kan vi snacka om att hjälpa.
Se till att det finns nånstans att bo i stället.

Klyftorna har ökat i hela västvärlden mellan de rikaste och de fattigaste. Det är ingen tillfällighet att allt fler slås ut, att allt fler blir hemlösa, att allt fler hungrar. Det är en konsekvens av en medveten politik. Den kallas ibland för ”nyliberal”. I praktiken betyder den att makten har lämnats över till marknaden – allt ska ske på marknadens villkor. Människan har inte längre något annat värde än i egenskap av ”kund”, ”konsument” och hur mycket hon ”producerar”. De som av olika anledningar hamnar utanför har inte längre något människovärde.

I Sverige har vi nu en regering som helt öppet talar om att de mest utsatta – sjuka och arbetslösa – ska få det sämre. De kallar det för ”arbetslinjen” och ”att öka drivkraften” till arbete. Utgångspunkten är att människor är lata. Sjuka fuskar och simulerar och arbetslösa behöver bara ”ta sig i kragen”. Fattigdom och hunger är drivkraften i denna nyliberala lära. De ökade klyftorna ska sänka lönerna – vilket i sin tur ska skapa fler jobb. Så ser den läran ut som nu praktiseras av regeringen – allt paketerat i termer av ”rättvisa”, ”jämlikhet” och ”arbetslinjen”.

Det är konsekvenserna av denna politik vi nu ser runt om i västvärlden – och i Sverige. Klyftorna är störst i det land som hårdast har praktiserat den nyliberala politiken. I USA hungrar 37 miljoner människor – 10 procent av befolkningen. Det är i denna riktning regeringen med sin politik vill driva det svenska samhället. USA är drömmen och målet – vill vi ha det så?

Nu, när allt fler människor i Sverige sparkats ut från trygghetssystemen, när allt fler arbetslösa inte längre har någon a-kassa, när allt fler sjuka kastats ut från sjukförsäkringen, när allt fler unga saknar både arbete och bostad – då samlar kristdemokrater in sovsäckar i riksdagen…

Illustration Robert Nyberg

*

Missa inte; Björn Elmbrant – Ett sjukt samhälle, citat;

….medborgarna numera är att betrakta som fuskare och svindlare tills motsatsen bevisats. Det är en mycket stor samhällsförändring.

Läs Monica Green(s) blogg – Därför är jag arg på allmosepolitik

Mer In your face – 44 procent minskning av bostadsbyggandet

DN recension ”Jämlikhetsanden”

*

Tidigare bloggposter;

Vad helst i haven gjort mot en av dessa mina minsta…

Fredrika och Filip konsumerar

Fler bloggar; Rödgrön.seAnnarkiaMartin MobergKommunisternas blogg, Badlands Hyena, Röda berget, Alltid rött, Röda Malmö

Netroots

Press; Dagen, AB1, AB2, AB3, AB4, Expr1, DN1, DN2, DN3, DN4SvD1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Bubblaren Sven Otto och retstickan Moore

Vem får de nya toppjobben i EU? Det handlar inte bara om vem som ska bli Sveriges EU-kommissionär, det handlar om flera andra topp-positioner.  Spekulationerna är i full gång.

När man läser i Aftonbladet om vilka som är de svenska kandidaterna kan man ju fråga sig om allt bara är ett skämt. Inte bara Carl Bildt, Cecilia Malmström, Gunilla Carlsson och Lena Ek nämns, utan även arbetsmarknadsminister  Sven Otto Littorin.

Jo, det är faktiskt sant  – Sven Otto är en ”bubblare” för ett toppjobb i EU (enligt AB) – han ska ta hand om arbetsmarknadsfrågorna. Han är ju ”expert” och arbetsmarknadsfrågor ligger ju Sverige ”varmt om hjärtat”. Jo, jo…

littorin

För visst gillar Sven Otto det där med ”arbetsmarknad” och duktig är han ju också  😉

Se bara vad han har åstadkommit här hemma, allt med enbart en ”bluffexamen” från Fairfax University

 • En av Sven Ottos första insatser på arbetsmarknadsområdet var att lägga ned Arbetslivsinstitutet – svensk världsledande arbetsmiljöforskning, därefter att skära ned Arbetsmiljöverket så att antalet arbetsmiljöinspektörer hamnar långt under det FN (ILO)  rekommenderar.
 • Han och regeringen gjorde arbetslöshetsförsäkringen dyrare, sämre och mer svårtillgänglig lagom till lågkonjunkturen. En halv miljon lämnade försäkringen, och  fler utestängs på grund av hårdare villkor.
 • Han förvandlade ”världens generösaste arbetslöshetsförsäkring” till Nordens sämsta.  När TCO jämförde en rad Europeiska länder (Sverige, Danmark, Finland, Norge Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien) låg Sveriges numera sämst till när det gäller generositet och skydd mot inkomstbortfall för medelinkomsttagare.

Sven Otto – ett självklart val för EU-toppen!  För att inte tala om den alltid lika populära Carl Bildt  – universalexperten och topp-diplomaten, men det är ju en historia för sig 😉

Missa inte Ingvar Persson i AB – A-kassan är vandaliserad

*

Till sist…

…ser jag fram emot Michael Moores nya film ”Capitalism – a love story”.

En film som verkar reta gallfeber på alla frälsta och renläriga nyliberaler. Därför – ett måste!

Ni har väl inte missat  Johan Cronemans recension i DN, citat;

Det finns i stort sett en enda röst ute på den populärkulturella marknaden som har en radikalt annan politisk åsikt än den rådande: de så kallade marknadskrafterna skyr Michael Moore som pesten.

….

När Michael Moore i sin nya film ”Capitalism. A love story” avskärmar New York-börsen med polisens gulsvarta brottsfallstejp, kör upp en pansarvagn utanför fifflande banker och bolag, och kräver att få ta sig in i byggnaden och göra en citizen arrest – samt ta tillbaka de amerikanska skattebetalarnas pengar – möts han dels av vakter och poliser. Men framför allt: Förakt. Från makten givetvis, men också från politiker och medier.

Det är inte ”seriöst”.

Systemet sköljer över oss med hela sin propagandamaskin varje dag, tidningar, tv, filmer, reklam. En enda liten gubbe har lyckats ta sig in på den kommersiella filmmarknaden och hävdar en annan sanning, vill se en annan lösning. Häromdagen skrev ett svensk högerspöke i Svenska Dagbladet, Per Gudmundson (som numera i ett eget intressant journalistiskt crossoverprojekt är lika mycket film- och musikkritiker som ledarskribent) att Michael Moore tagit sig vatten över huvudet. Så här avslutade han sin överlägsna och tvärsäkra recension (eller vad det nu var):

”Vad som tidigare framstod som lustfyllt överhetstrots blottas som naket demokratiförakt.”

”Capitalism. A love story” är en av Michael Moores allra roligaste filmer, nej han ger inte mycket för ett system som gör de rikare allt rikare och de fattigare allt fattigare, han redogör rätt pedagogiskt för hur marknaden spelat roulett med de amerikanska arbetarnas pengar, vilka som får gå från hus och hem, blir av med jobben – och vilka som obekymrat fortsätter sina affärer.

….

Jag uppmanar alla till att gå och få sig en skruvad, rolig och sevärd bild av hur kapitalismen fungerar. Till skillnad från den snedvridna och humorlösa vrångbild vi matas med dagligen.

*

Press; DN1, SvD1, SvD2,

Bra Bloggtips; Alliansfritt Sverige om EU och Reinfeldt, HBT-sossen om jobbkongressen, In your face om MUFs spritfester, Lasses blogg om SJs auditions, Peter Andersson om Mona o bloggar, Veronica Palm om sossarna, Horisonten om dagens demonstration!, Marlene om sossarnas högerfalang

Mer progressiva bloggar – Netroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Forskning som slår hål på gamla myter

Missa inte Daniel Linds Essä i DN idag som slår hål på myten om den ”amerikanska drömmen”.

Citat;

Det sägs ofta att de små inkomstskillnaderna i Sverige leder till social orörlighet, medan större skillnader, som i England och USA, skapar gynnsammare möjligheter för alla. Men forskningen visar att det är precis tvärtom.


Forskningen är entydig – den sociala rörligheten är lägre i USA (och Storbritannien) än i Sverige (och övriga Norden) och detta är inte ett resultat av statistiska spetsfundigheter, utan är ett faktum det inte går att blunda för. Framför allt är det i svansarna av inkomstfördelningen som rörligheten skiljer sig åt. Möjligheten för de fattigaste grupperna i USA att skapa ett drägligare liv för kommande generationer är avsevärt mindre än i andra länder; det är lätt att bli fattig och svårt att lämna fattigdomen bakom sig. Så här uttrycker sig några brittiska forskare: ”Bilden som framträder visar att Nordeuropa och Kanada har särskilt hög rörlighet medan Storbritannien och USA har den lägsta sociala rörligheten mellan generationerna. Föreställningen om USA som ’möjligheternas land’ är lika seglivad som uppenbart felaktig.”

I traditionell ekonomisk teori antas att stora inkomstskillnader ökar benägenheten att röra sig uppåt i inkomstfördelningen (hungriga vargar jagar bäst). Forskningen om social rörlighet visar det motsatta – den sociala rörligheten är högst i de länder där inkomstskillnaderna är små, skatterna höga, den offentliga sektorn väl utbyggd och transfereringssystemen (något så när) generösa. På motsvarande sätt är den sociala rörligheten lägst i marknadsliberala länder med stora inkomstskillnader och starka ekonomiska incitament. Friheten att bli den vi vill bli – möjligheten att lämna en tuff bakgrund bakom oss – är i realiteten större i mer välfärdsorienterade länder.

…..
Den nordiska samhällsmodellen genererar varken låg social rörlighet eller ekonomisk ineffektivitet. Tvärtom. Den sociala rörligheten är hög och produktiviteten är minst i paritet med jämförbara länder. Är det så att det senare förklaras av detta förra? I en modern kunskapsekonomi blir en hög social rörlighet en allt viktigare konkurrensfaktor. Varje individ som inte får ut sin fulla potential i arbetslivet blir en större förlust för oss alla. Är minskade inkomstskillnader egentligen ett sätt att öka individens frihet och att stärka Sveriges ställning i den globala konkurrensen? Är världen mer komplicerad än det vi dagligen får oss till livs av näringslivets tankesmedjor? Hemska tanke.

Läs hela essän här!

P.S. Man kan väl bara glädjas åt att USA nu har en president som tycks vara kapabel att se på världen, och USA,  på ett nytt sätt!

*

Intressanta länkar; Reflektioner och speglingar om ironi, synism och förakt för svaghet, Arvid Falk om tankesmedjor, Ekonomikommentarer om imperialism, Jonas Sjöstedt om vem som saknar muren, Motvallsbloggen om den nya budgeten
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Det nya Sverige – medelklassen till socialen

Runt om i landet ökar nu socialbidragskostnaderna. Det är framförallt unga som är de nya socialbidragstagarna. Men nu börjar också arbetslösa utan a-kassa och utförsäkrade från den nya sjukförsäkringen dyka upp på socialkontoren rapporterar Aftonbladet.

Den borgerliga regeringen räknade kallt med att socialbidragskostnaderna för kommunerna skulle öka redan när man införde den nya ”utsoteringskedjan” i sjukförsäkringen. Så kom den ekonomiska krisen…. nu köar arbetslösa, ungdomar och utförsäkrade på landets socialkontor. En ny grupp har dykt upp på socialkontoren – medelklassen – de som inte längre platsar i de nya moderata trygghetssystemen.

Regeringen bryr sig inte – inget tillskott till kommunerna i år.

Man bäddade medvetet för den sociala krisen genom att sabotera trygghetssystemen – det enda man inte hade räknat med var att krisen skulle komma så snabbt och vara så djup.

Regeringens ”storsatsningar” mot ungdomsarbetslösheten i vårbudgeten är småpotatis jämfört med vad man tidigare har skurit bort från arbetsmarknadsutbildningen och Arbetsförmedlingen.

Citat, SvD Brännpunkt om regeringens jobbpolitik;

Ett grundläggande problem är att regeringen har minskat anslagen för att bekämpa arbetslöshet idag när behoven är större, jämfört med när tiderna var goda. Ramanslaget för arbetsmarknadspolitiken har minskat från drygt 70 miljarder kronor år 2006, till drygt 55 miljarder idag.

Jämfört med år 2006 har anslaget till Arbetsförmedlingen skurits ned med en halv miljard kronor. Detta har bland annat inneburit en personalminskning från 11000 anställda år 2006, till 9000 anställda idag.

*

Våren är här och jag, liksom många andra, känner mer för att njuta av solen, värmen och vårblommorna än att skriva (och läsa) politiska bloggar…. men, tack o lov är inte alla andra lika ”lata”.

Här kommer några lästips…

Läs om den sociala rörligheten – som är sämst i USA!

Citat, AB;

Den sociala rörligheten är sämst i USA tätt följt av Storbritannien, Italien och Frankrike. Höga skatter och omfördelande transfereringar verkar inte hämma rörligheten i samhället. Tvärtom.


Läs rapporten av Daniel Lind – Hur långt från trädet faller äpplet?

*

Björn Elmbrant i Dagens Arena – om den ekonomiska krisen, skatteparadisen och regeringen Reinfeldts sjuka argument…

Citat;

Sverige har också på senare år allt mer börjat likna ett skatteparadis, med slopad arvs- och gåvoskatt 2005, avskaffad förmögenhetsskatt 2007 och lindrigare fastighetskatt för de allra rikaste samma år.

Alla de medborgare som i det senaste halvårets opinionsmätningar gått över till Moderaterna borde läsa hur sjukt regeringen Reinfeldt argumenterade för några år sedan, när förmögenhetsskatten slopades.

Gömda pengar skulle strömma tillbaka till landet, trodde man, något som naturligtvis inte har skett. Det var skatten som var skadlig, enligt regeringen. Inte den skyddande banksekretessen, inte skatteparadisen, inte det osolidariska i att gömma sina förmögenheter utomlands. Det var – kort sagt – mest synd om de rika.

Men att slopa förmögenhetsskatten kommer ju inte åt skatteparadisen. Huvuddelen av den privata äldrevården och flera friskolekoncerner ägs exempelvis av riskkapitalbolag, vars vinster hamnar i skatteparadis. Mycket pensionskapital har också placerats hos dessa skatteskygga riskkapitalister.

”Våra” pengar, som tillhör pensionssparare och skattebetalare, läcker via dessa bolag ut till skatteparadis. Möjligheten att finansiera välfärden urgröps alltså inte en gång, utan flera gånger. Om det går att uppbåda ilska över förre AMF-chefens pension, ger skatteparadisen mångdubbelt större utrymme för folklig vrede.

*

Bra bloggat; Peter Andersson, Eva-Lena, Alliansfritt Sverige, Annarkia, Arvid Falk

Mer Press; AB1, AB2, DN1, DN2, SvD1

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Som regeringen bäddar får vi ligga

Nobelpristagaren Paul Krugman om krisen i Agenda;

– Jag uppfylls alltmer av en mardrömskänsla. Det vi ser nu påminner om det som hände under den stora depressionen. Men trots alla lärdomar – så gör vi inte det som måste göras.

– USA gör inte tillräckligt, men EU gör ännu mindre. Makroekonomiskt befinner vi oss i upp-och-ned-vända världen. De normala reglerna gäller inte. Sparsamhet är en synd, inte en dygd. Återhållsamhet och försiktighet är dåligt.

Samtidigt har vi här i Sverige en regering som om och om igen predikar återhållsamhet, försiktighet och sparsamhet. Just det som Krugman menar är helt fel medicin för att ta oss ur krisen. Han menar att regeringar som försöker att spara sig ur krisen istället kommer att få en allt större kris att hantera.

Den borgerliga regeringens obefintliga och passiva krispolitik kritiseras numera från i stort sett alla håll. Allt ifrån regeringens egen ekonomiska rådgivare Lars Calmfors till bankekonomer, opposition och fack. Mer stimulanser behövs! Stöd till välfärdstjänsterna i kommuner och landsting behövs! Satsningar på mer arbetsmarknadsåtgärder och utbildning behövs! Satsningar på miljö och klimat behövs!

I går presenterade också KI nya ”katastrof siffor”, och manade regeringen till stora satsningar. Både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg upprepade sina entoniga mantran som svar…

”-Ordning och reda i statsfinanserna, försiktighet och sparsamhet.”

Men det är inte bara dagens krispolitik som regeringen missköter. Det kanske mest fatala är alla de misstag som begicks strax innan krisen bröt ut.

 • Man försämrade, försvårade och fördyrade medlemskapet i fack och a-kassa. Allt detta ledde till att nära ½ miljon människor lämnade a-kassan lagom till lågkonjunkturen.
 • Arbetsmarknadspolitiken urholkades kraftigt med minskade resurser både till utbildning och andra arbetsmarknadsåtgärder.
 • Sjukförsäkringen införde hårdare kvalificeringskrav och kortare tidsgränser. Allt fler sjuka utförsäkras (37 000 nästa år) och många av dessa kommer att hänvisas till Arbetsförmedlingen.

Våra socialförsäkringar har allt större hål och revor. De som tidigare kunde vara säkra på att få hjälp från a-kassan eller sjukförsäkringen hamnar nu allt oftare mellan stolarna eller helt utanför systemen. Allt fler hänvisas till kommunernas försörjningsstöd. Regeringen bäddade medvetet för en social katastrof lagom till lågkonjunkturen – nu börjar vi sakta se konsekvenserna.

I dag spår Anders Borg och regeringen att Sverige kommer att drabbas av ”massarbetslöshet” år 2011. Då beräknas arbetslösheten vara uppe i 12 procent. De av er med gott minne kommer säkert ihåg att Borg redan vid maktövertagandet deklarerade att –Sverige har massarbetslöshet. Till saken hör att den just då var exakt 6,1 procent.

Dubbelt så stor arbetslöshet som vid det borgerliga maktövertagandet – då först är det ”massarbetslöshet” i den borgerliga världen. Intressant att se hur begreppen ändras och att Anders Borg har makten att styra över begreppen – utan att ens bli ifrågasatt i media…..

Dagens Aprilskämt i DN var att kollektivtrafiken i Stockholm skulle införa gräddfiler. De som betala mer skulle få garanterade sittplatser, bättre service och få kliva på bussen först av alla. Skämtet var enkelt att avslöja – klasskillnaderna skulle bli för uppenbara, orättvisorna för tydliga och konflikterna för stora. Det är bättre att återinföra orättvisorna lite mer i smyg.

För det är precis den utvecklingen hela samhället går emot. De som har råd med en privat sjukvårdsförsäkring får gå före i kön och har numera sina egna kliniker och gräddfiler i sjukvården. Ibland är det inte så lätt att veta vad som är aprilskämt och vad som är verklighet…

Det riktiga Aprilskämtet som jag ser det är annars DN:s insida som idag har moderaten och Timbromannen Thomas Idegard som talar om ämnet ”solidaritet”. För honom är solidaritet det samma som välgörenhet.

”- Välgörenhet är vackert” säger Thomas Idegard.

Jag undrar om de som står i de allt längre matköerna till välgörenhetsorganisationerna på USA:s gator håller med.

I USA finns det ”drömsamhälle” Idegard talar om. Samhällets skyddsnät för de som förlorar jobben eller blir sjuka är minimala. Många går från att ena dagen ha varit en respekterad, hårt arbetande samhällsmedborgare till att, nästa dag som hemlös, tvingas tigga vid välgörenhetsorganisationernas soppkök.

Det är ”vackert” säger Tomas Idegard…..

homeless11

Bloggat; Jj,n, Politik&Filosofi, Röda Berget, Lasses Blogg, Åsa Westlund, Peter Andersson

Press; AB1, AB2, AB3, ABkultur, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12,

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se

Svält – dunderkur mot arbetslösheten

Missa inte Janne Josefssons intervju med ekonomi professorn Marian Radetzki. Intervjun sändes i ”Striptease” 1997. Kanske är det fler än jag som minns den och vilka känslor Radetzkis resonemang väckte. Hans dunderkur mot arbetslöshet är svält. Hör och häpna…

Svt. Play; Öka klyftorna för att sänka arbetslösheten

Radetzki har följande (nyliberala) recept för att minska arbetslösheten;

 • Sänk lönerna i Sverige ”kraftfullt” ned till 5 000 kronor i månaden för ”lågpresterande”.
 • Arbetslösa ska ha en ännu lägre ersättning.
 • De extremt lågavlönade ska inte räkna med att kunna försörja sig själva. De får ”slå sig ihop” och bo tillsammans.
 • Att vara fattig, rättslös och hungrig är incitament för att ”lyfta sig själv i håret” – rycka upp sig.
 • Strejker kan liknas vid terrorism. Strejkrätten ska avskaffas.
 • Demokratin är en ”försvårande omständighet” för att genomföra den ”rätta politiken”.
 • Det finns inget alternativ (för att få bukt med arbetslösheten) än att skapa en verkligt hungrig ”underklass” och kraftigt ökade klyftor.
 • Radetzki själv utnyttjar ”svart” polsk arbetskraft för 30 kr/tim – av ren godhet. Det är vad hon är värd. Ingen skatt, inga sociala avgifter.

Denne man är alltså professor i nationalekonomi. En av de stackars ”produktiva” satarna som tvingas försörja många av oss ”lågpresterande” obildbara arbetare (eller er med ”manchettyrken”).

Den ny-moderata retotiken låter givetvis inte alls som Radetzkis. Men, den politik regeringen genomför är på många områden kusligt lik Radetzkis recept. Vi marscherar i rask takt mot de ökade klyftornas drömsamhälle.

Här är några exempel…

 • Privat – ”Svarta” pigor och svarta tjänster användes flitigt – nu subventionerade via skatten.
 • Kraftigt försämrade trygghetssystem. Högre avgifter, hårdare kvalifikationskrav. Lägre ersättningar.
 • Ser ökade klyftor som incitament för sjuka och arbetslösa att ”rycka upp sig”.
 • En politik som kraftigt ökar klyftorna i samhället, som skapar en ny ”underklass”.
 • Försvagar facken genom höjda a-kasseavgifter och fördyrat medlemsskap.
 • Vill överlåta alltmer makt till ”marknaden” – privatiseringar och utförsäljningar.

*

P.S. Jag fick syn på detta alldeles makalösa klipp på bloggen Sultans politiska blogg (via Den osynliga patienten). Hoppas ni inte misstycker att jag använder klippet på min blogg. Det måste ses!

*

Bloggtips; Vägen till himmelen läs boken ”åtta år med Reinfeldt”, Queen of light – funderingar, Ingen ko på isenvackra bilder och musik, La Montagne – hybris, Veronica Palm om VAB-krångel, Annas Rosblogg – om SAAB och krisen, Badlands Hyena om aktiebolaget Sverige

*

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Bakom rubrikerna…

I dag kan jag rekommendera Björn Elmbrants intressanta essä i DN – Obama kan lära av Roosevelt.

En av kärnpunkterna och slutsatserna i Elmbrants essä är denna, citat;

…det är bättre att göra någonting, än att göra ingenting. För politisk handling är det enda som kan lyfta ”den glömda människan” och vända spiralen av fruktan.

En lärdom som vår borgerliga regering har svårt att ta till sig. Där handlingsförlamning istället tycks vara den största ledstjärnan.

*

Dagens DN debatt artikel, av Vernon Bogdanor, är ännu ett exempel på hur tidningarnas egna värderingar styr rubrikformuleringarna – istället för innehållet i artikeln.

Innehållet handlar om hur de nyliberala värderingarna tagit över världens ekonomier och politiska arenor under de senaste 30 åren. De europeiska socialdemokratiska partierna har i processen tappat bort en del av sina egna grundläggande värderingar, även i Sverige. Nu finns en möjlighet att, i den ekonomiska krisens svallvågor, hitta tillbaka till ”den fruktbara filosofi som de svenska socialdemokraterna hade funnit under sin glanstid”.

Bogdanors formulering lyder som följer;

Egendomligt nog är det så i dagens Sverige att det är statsminister Fredrik Reinfeldt och partierna i koalitionsregeringen som ses som mer pålitliga socialdemokrater än Mona Sahlin och den socialdemokratiska oppositionen.

Med sin rubrikformulering får DN det att låta som om den borgerliga regeringen verkligen skulle leva upp till sin retorik. Men hur pressen speglar politiken och hur alliansens politik upplevs har ingenting med verkligheten att göra.

Den politik som regeringens allianspartier genomför i praktiken är allt annat än ”gammal hederlig socialdemokratisk”. Istället bygger den på alla de, numera starkt ifrågasatta, nyliberala ”sanningarna”. Utförsäljnings- och marknads – fundamentalism, stora skattesänkningar som ökar på klyftorna i samhället, försämrade socialförsäkringar och en snabb marsch framåt mot ett alltmer tudelat samhälle där egoism alltid går före solidaritet.

Alliansens ”sosseretorik” har alltså väldigt lite med deras politik att göra!

Man kan också fundera över varför man lätt kan få intrycket att regeringen numera har ett stort övertag i opinionen – när man läser alla de borgerliga ledarsidor (och media) som dominerar den politiska debatten . När sanningen är att den rödgröna oppositionen har haft ett mer eller mindre kraftigt övertag i samtliga opinionsundersökningar ända sedan borgarna vann valet. Inte bara i den senaste….

Bakom rubrikerna döljer sig ofta en helt annan sanning – bara man orkar läsa…

*

Bloggpost; Det finns en förklaring

Bloggat; Simone, Jj.n

Mer bloggtips; Kaktusblomman om Kärnkraft, Ingen ko på isen om vanmakt, Vänstra Stranden om Centern, La Montagne om Ekdals krönika, Alliansfritt Sverige om integrationspolitiken, Arvid Falk om demokratin

Mer Press; DN ledare1, DN ledare2, SvD1
Lästips; Niklas Ekdal om finanskrisen

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se