Glöm inte människan!

I dag kan man hitta flera intressanta artiklar om hur vi globalt ska klara av att utforma en hållbar framtid tillsammans. Efter den senaste stora finanskraschen har en insikt fötts, hos politiker och experter, om att vi behöver ett gränsöverskridande samarbete för att kontrollera finansmarknaderna och bankerna i den globaliserade ekonomin.

Det samma gäller givetvis miljön. Visst finns det fortfarande vissa grupperingar som hävdar att allt är okej. Förhoppningsvis blir det inte dessa stoppklossar som får styra dagordningen. För, hur man än vrider och vänder på resonemanget är sanningen den att vi människor påverkar vår miljö på ett negativt sätt. Vi har plundrat naturen på dess tillgångar, förgiftat vatten och rubbat ekobalansen på alla upptänkliga sätt under alltför lång tid.

Bo Ekman, orförande i Tällberg Foundation, ifrågasätter i dag på SvD Brännpunkt den ”världsordning” som har lett fram till den globala finanskrisen. Hans föreslår bland annat mer samarbete över nationsgränser och nya globala institutioner.

Citat;

Vi behöver en världsordning där den heliga suveränitetsprincipen, som fragmenterar nationers intressen, ersätts av ett nationsbegrepp som kan förena den globaliserade ekonomiska verkligheten och allas beroende av ett fungerande ekosystem med nationell tillhörighet.

Tällberg Foundation tycks vara en av få näringslivsorganisationer som ens diskuterar och ifrågasätter den övergripande illusionen om att ekonomisk tillväxt i sig kan rädda jorden från alla problem.

En annan intressant artikel i SvD berättar om Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre och Stockholm Environment Institute (SEI) ”två tvärvetenskapliga forskningsorganisationer, som bidrar med kunskap för en hållbar framtid för mänskligheten”.

Rockström har några viktiga förslag för att vända den förödande utvecklingen. Bland annat dessa två;

  • Världens ledare sätter miljöfrågorna över den ekonomiska tillväxten.
  • Vi byter tillväxtmodell. I dag mäts framsteg med hjälp av bruttonationalprodukten, BNP, värdet på alla varor och tjänster, utan att ta hänsyn till om det från miljösynpunkt är bra eller dåliga varor och tjänster som produceras.

Att vi måste ändra hela vårt synsätt för att kunna bevara och rädda vår planet från oss själva är uppenbart. Jag är bara rädd att för att vi återigen glömmer människan mitt i alla goda föresatser.

Faran, som jag ser det, är att vi denna gång enbart inkluderar finansiella regleringar och miljöhänsyn i våra nya globala överenskommelser och institutioners målsättningar och policys, men fortsätter att acceptera exploateringen av människor.

Det är inte heller själva ”globaliseringen” som är problemet, det är istället den nyliberala dagordning som styrt flera av de internationella organisationerna (som G7, IMF, Världsbanken) och hela den globala ekonomin. Målet har varit (med inspiration från USA) att staten ska backa, avreglera och överlämna välfärden (som viktig infrastruktur, sociala försäkringar, skola, vård och omsorg) till privata vinstintressen. Ingen har brytt sig om hur vanliga människor drabbas.

Konsekvenserna har blivit ökade ekonomiska klyftor runt om i världen. Otryggheten och avsaknaden av väl fungerande välfärdssystem gör att många människor nu, i den globala finanskrisens kölvatten, faller hårt och utan skyddsnät.

En ny ”världordning” måste ta hänsyn även till människans livsvillkor, utveckling och trygghet.

Eller som Roger Mörtvik (TCO) uttrycker det på ”Utredarna” ;

I den nya globala världsordningen måste också följa en seriös diskussion om värdet av de råd om hur ekonomisk utveckling skapas som gång på gång levereras av OECD, IMF och andra globala aktörer.

*

Bloggat; Radar, Emretson, Hogrelius

*
Andra bloggar om: , , , , ,

intressant.se

Attendo Care, Täby och Jonas Morian

Täby kommun fick nyligen svidande kritik när det gäller hemtjänstens verksamhet. En undersökning av SKL visade att kommunen hade ”lägst service poäng och uppvisade högsta kostnad per service poäng”.

Täby hade den högsta andel privata utförare av de jämförda kommunerna.

Vidare visade socialstyrelsens äldreguide nyligen att Täby kommun får bottenbetyg när det gäller personaltäthet, kompetens och yrkesutbildad personal inom äldreomsorgen. Även där är andelen privata utförare mycket hög.
(källa Mitt i Täby)

Täby kommun har gjort utförsäljningar och privatiseringar av skola, vård och omsorgstjänster till sitt paradnummer. Resultatet är avslöjande. De privata vårdföretagen gör stora förtjänster medan personalen och ”brukarna” får betala priset.

Lokaltidningen ”Mitt i Täby” skriver nu i sitt senaste nummer om hur det skandalomsusade vårdföretaget Attendo Care för ett år sedan tog över hemtjänstens larm och nattpatrull i Täby.

Nu har ett ”anonymt brev” dykt upp där hård kritik riktas mot vårdföretaget. Brevet är ”med stor sannolikhet” skrivet av en anställd och där påpekas att arbetsmiljön är under all kritik, arbetsförhållandena beskrivs som ”omänskliga”, och att kvaliteten på den vård som ges ”måste ifrågasättas”. Brevskrivaren påpekar att det ”kan ta väldigt lång tid innan äldre som larmar får hjälp då personalen ibland får åka från Danderyd till Täby eller tvärtom.”

Kritiken avisas av Attendo Cares informationschef Jonas Morian. Han anser inte att ”arbetsbelastningen är för stor” och tillägger ”visst finns en uppfattningen om att det är ett tight schema, men vi har satt brukaren främst”.

Vårdföretaget Attendo Cares historia har kantats av skandaler och vanvård. Täbyfallet är bara den senaste i en lång rad. Nyligen dök ett liknande anonymt brev upp i Lund.

Citat, Sydsvenskan;

Brevskrivarna, som säger sig vara språkrör för en stor del av personalen, framför stor oro för brukarna, deras välmående och livskvalitet.
Personalen är enligt brevet underbemannad, trots att Attendo Care visar upp scheman med god personaltäthet för kommunen. Två undersköterskor ska på morgonen ha ansvar för fjorton boende.

Anonyma brev? Varför? Offentlighetsprincipen gäller inte på privata företag.

Tidningen Arbetaren publicerade nyligen en genomgång av Attendo Cares skandalomsusade historia. Där får vi veta att Attendo Cares vårdinrättningar har dragit på sig 28 Lex Maria-anmälningar till följd av vanvård av sina patienter.

Två av de mest uppmärksammade fallen är dessa (citat);

  • I Uppsala fick en svårt cancersjuk dement man ligga så länge i sin egen avföring att den torkade fast. När han till sist togs om hand hade han så svåra smärtor att han måste få morfin för att tvättas. Mannen fördes till en kommunal vårdinrättning och dog ett dygn senare.
  • På äldreboendet Baggebo gård på Lidingö fick en man inte sina bandage omlagda på fjorton dagar. Både personalen och de anhöriga slog larm, vilket ledde till att Kommunen återtog driften och då nästan fördubblade personalstyrkan.

En granskning av Kalla Fakta visade nyligen att Attendo Care ägs av ett riskkapitalbolag som är baserat på skatteparadisön Jersey. Ägarkonstruktionen gör att Attendo Cares vinster kan förflyttas obeskattade från Sverige till Jersey. På så vis kan man konkurrera ut andra vårdföretag och vinna upphandlingar.

Attendo Cares informationschef är ”socialdemokraten” Jonas Morian. Man får bara gratulera företaget till en lyckad värvning!

*

Media: Mitt i Täby, Sydsvenskan, SvD, DN

Bloggat;Jonas Morian och vårdbolaget Attendo care, Min vanvårdade farbror Erik


*
Bloggtips; Annbookworms om hur anställningsskyddet urholkas, Svensson om Penser, Reflektioner och speglingar om girghet, Som jag bäddar om Islands nyliberalism, Badlands Hyena om USA, Alliansfritt Sverige om försvaret, Esbati om Stiglitz, Motvallsbloggen undrar hur man ska rösta, Arvid Falk (Badlands Hyena) om ismer

*
Andra bloggar om: , , , , ,
intressant.se