Ännu en svart dag i den nyliberala bunkern

På tal om privatiseringshysterin inom vård, skola och omsorg….

Igår riktade Riksrevisonen ovanligt skarp kritik mot den privata äldreomsorgen:

  • Det finns stora brister när det gäller ansvariga myndigheters granskning och uppföljning av kvaliteten i verksamheten.
  • De anställdas möjligheter att framföra och diskutera kritiska synpunkter och komma med förslag till förändringar, d.v.s. sådant som normalt ingår i yttrandefriheten, är kraftigt beskurna.
  • De anhöriga och ansvariga kontrollmyndigheter har allt för dålig insyn i hur verksamheten bedrivs.

Riksrevisionens rapport visar tydligt att de missförhållanden som uppdagats i den privata ”omsorgsverksamheten” har kunnat pågå därför att de ideologiskt förblindade politikerna i stat och kommun struntat i att ställa grundläggande arbetsrättsliga och demokratiska krav vid privatiseringen.

”Privatisering till varje pris” verkar vara den ledstjärna som styr politikerna, i Täby och andra kommuner, där den nyliberala privatiseringshysterin gjorts till överideologi.

Men det var inte bara den moderata privatiseringshysterin som utsattes för tung expertkritik igår. Även insatserna i den moderate finansministern Anders Borgs ”superbudget” ansågs otillräckliga för att bekämpa de annalkande lågkonjunkturen av statliga Konjukturinstitutet (KI).

Hushållen är idag mer pessimistiska än de någonsin varit i någon tidigare KI-prognos. KI tror därför att den Alliansbudget som nyligen klubbades i riksdagen inte räcker för att motverka lågkonjukturen.

Anders Borg lär få svårt att strunta i KI:s rekommendationer på samma lättvindiga och arroganta sätt som han strax innan avfärdade samma synpunkter när de framfördes av oppositionen.

En rimlig ”prognos” blir att vi snart kommer att få se ett nytt utspel från Reinfeldt/Borg. Vad kommer utspelet att innehålla?  Fler skattesänkningar naturligtvis! Kan man förvänta sig något annat svar inifrån den nyliberala bunkern?

*

Press; DN – Hårda tider, DN – Johan Schück, SvD – ledare

*

Bloggtips; Reflektioner och speglingar om USA, Alliansfritt Sverige om bedrägerier, Ekonomikommentarer om privatiseringar 😉 , Motvallsbloggen om legoknecktar

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se