Fakta att förtiga och när demokrati blir ett misstag

Arbetsmiljön blir allt sämre visar en ny LO-rapport. De hårdast drabbade är numera kvinnor i den privata tjänstesektorn. En förklaring är förmodligen att allt fler tunga tjänstejobb privatiseras.

Arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöforskningen har regeringen redan sett till att slakta. Nu återstår fackens rapporteringar. Men även denna sista utpost borde tydligen slaktas enligt DN:s Hanne Kjöller. Och visst vore det väl enklare om vi helt la ner all form av arbetsmiljöforskning, när slutsatsen ändå är så enkel att förstå – var och en som blir sjuk eller sliter ut sig har sig själv att skylla. De flesta är ändå bara lata simulanter. Alla andra faktorer, som till exempel arbetsmiljön, är ovidkommande – eller?

TCO, en annan (enligt DN) förhatlig fackförening, har i sin senaste rapport sammanfattat läget så här;

I dag skuldbeläggs och ifrågasätts i allt större utsträckning de individer som drabbas av ohälsoproblem. Strukturella arbetsmarknadsproblem har kommit att individualiseras.

Citat ur LO-tidningen från LO-rapporten;

Utvecklingen med slimmade organisationer, mer stress och hårdare press på de anställda som började på 90-talet håller i sig. Samtidigt fortsätter det egna inflytandet över arbetet att minska.

Allt fler utför enformig arbete där de upprepar samma arbetsmoment. Det gäller 78 procent av de kvinnliga arbetarna inom privat service, som toppar statistiken före industrikvinnorna. Värk i axlar och armar drabbar också allt fler i så gott som alla grupper på arbetsmarknaden.

Samtidigt minskar andelen som har tillgång till företagshälsovård. Bara var tredje kvinnlig arbetare inom handel, transport och service har tillgång till företagshälsovård, att jämföra med sju av tio arbetare i övriga branscher.

Utveckling är minst sagt oroväckande. Regeringens nya slaktade sjukförsäkring bygger bland annat på att det finns fungerande rehabilitering och på att alla har tillgång till företagshälsovård. Men, den är frivillig, och de (ofta kvinnor) som har de mest slitsamma jobben lämnas till stor del åt sitt öde när kroppen säger ifrån.

Läs mer i Kommunalarbetaren

*

I dag röstar Sveriges riksdag om EU:s Lissabonfördrag. Allt tyder på att det blir ja.

Utan en verklig debatt, utan en folkomröstning. Så kör rädda politiker över sina egna folk runt om i Europa. För, de såg ju hur ”illa” det har gått i de länder som har gjort ”misstaget” att fråga sina medborgare.

Inom EU är demokrati ett misstag… det säger en hel del om organisationen!

Läs om de Fyra domar som går emot facket och en som är på väg…

Press; AB1, AB 2, AB 3, AB ledare, KA 1, KA 2

*
Bloggtips;Hellre upplyst än nedsläckt ger hopp, Alliansfritt Sverige om Moderat Hemlöshet, Kaj Raving om EU, Sjölander om facket, Ekonomikommentarer om bankakuten, Arvid Falk om Liassabonfördraget

*
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Skratt, en kloakbrunn och rädda makthavare

Till att börja med så kan jag konstatera att Bo Rothstein återigen är ute och anklagar hela bloggvärlden för att vara en ”kloakbrunn” – utan urskillning. Själv har jag varken tid eller lust att kommentera hans kategoriska utfall. Jag kan bara konstatera att det finns flera andra bloggare som redan har gjort det på ett förtjänstfullt sätt…

Bra bloggat om Bo Rothstein; Claes Krantz, Motvallsbloggen, Martin Jönsson SvD, Ulf Bjereld

OBS! Tilägg: När Rothstein avfärdar alla bloggare som kloakråttor antar jag att han samtidigt applåderar alla de diktaturstater som nu blockerar, censurerar och släcker ned bloggar runt om i världen. Kanske han också borde titta på gårdagens Korrespondenterna i SvT. Intressant om media och makt!

P.S. Jag undrar i mitt stilla sinne om Rothstein även läste min bloggpost där jag länkade till hans artikel… är den skriven från botten av en kloakbrunn? 😉

Bloggpost med Rothstein länk; Moderat dubbelspel om socialförsäkringarna

*

Finanskrisen drabbar oss allt hårdare, och allt fler drabbas. Regeringen står handlingsförlamad och tittar på. Än så länge tycks det inte finnas någon antydan till insikt, från regeringshåll, om hur krisen drabbar ”vanliga” människor.

För många känns det förmodligen som om krisen och lågkonjunkturen har kommit från ingenstans. För ett år sedan såg allt ljust ut – arbetslösheten sjönk och ingen såg några mörka moln på himmelen. Eller?

För de av er som eventuellt har missat Motvallsbloggens klipp från youtube med Peter Schiff kommer det här. En av de få (till höger i den amerikanska politiken) som tidigt förutsåg finanskrisen – blev utskrattad på kuppen och kallad ”Dr Doom”.

P.S: Tack Kerstin för tipset!

*

I dag kan jag konstatera att debatten nu äntligen tycks ha kommit igång om Lissabonfördraget – i elfte timmen. Redan i morgon sker omröstningen i Sveriges riksdag.

Läs Sören Wibe i dag på AB debatt, citat;

I morgon skall riksdagen rösta om Lissabonfördraget. För ett godkännande krävs 75 % av ledamöterna. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen kan i dag deklarera att man inte godkänner fördraget om inte strejkrätt och kollektivavtal garanteras, till exempel genom ett svenskt undantag. Och man kan utan vidare kräva att ratificeringen senareläggs tills utredningen om Lavaldomens konsekvenser lagts fram…

Det minsta man kan begära är att s lägger ned sina röster tillsvidare. Det man borde begära – när det gäller en så viktig och grundläggande fråga – är en folkomröstning. Men, jag förmodar att makthavarna, i detta fall, är alltför rädda för sitt eget folk…

Tidigare bloggpost i ämnet; Kejsarens nya kläder

Mer press om Lissabonfördraget; SvD brännpunkt, Dagens Arena, Kommunalarbetaren, DN ledare

*

Bloggtips; Kildén & Åsman om EU, Svensson om politiker som inte lyssnar, Resursbloggen om föraktfrossa

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

Kejsarens nya kläder x 2

Kejsarens nya käder, del 1;

På torsdag, den 20 november, ska Sveriges riksdag rösta om det nya EU fördraget, det så kallade ”Lissabonfördraget”. Debatten om fördraget har till stor del tigits ihjäl av media och makten. Få svenskar vet i dag ens om vad som håller på att hända. På spel står inte minst demokratin, vårt självbestämmande och den svenska modellen.

Lyssna på Jonas Sjöstedt redogörelse för vad det nygamla ”Lissabonfördraget” egentligen innebär – en variant av ”Kejsarens nya kläder”. Ett förslag som alla länders folk, som har fått folkomrösta, har sagt NEJ till – både i den nuvarande formen, och i den förra nästan identiska skrivelsen. Trots detta fortsätter processen mot ett EU:s ”förenta stater” – oberoende av vad medlemsländernas folk vill.

EU:s grundlag – en fräck repris

” – Ett odemokratiskt sätt att förändra EU på”

_

Protestera i dag på Mynttorget!

Bloggat; Kaj Raving, Ryggraden, Bo Widegren, Jinge, Alliansupproret

Press; AB debatt, Norran – Sören Wibe

*

Kejsarens nya kläder, del 2;

Nobelpristagaren Paul Krugmans recept för att bekämpa lågkunjunkturen;

– Analysera noggrant hur mycket stimulans ekonomin behöver, lägg därefter på 50 procent.

Att finansminister Anders Borg och ”hans” regering står på läktaren och tittar på när Sverige är på väg in i recession tycks snart sagt alla ”experter” och ekonomijournalister ha invändningar emot. Det behövs stimulansåtgårder och statliga satsningar på både jobb, utbildning och bättre välfärd och trygghet för att få igång ekonomin och dämpa krisens verkningar.

Anders Borg tycks dock ha bestämt sig, det blir inga ytterligare satsningar – ”superbudgeten” är den som gäller. Istället fortsätter regeringen att förlita sig på sitt eget specialrecept mot allt och alla – ”jobbskatteavdraget”.

Jobbskatteavdraget, som fick äran, tillsammans med slakten av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, för att arbetslösheten gick ned under en brinnande högkonjunktur, tycks nu vara verkningslöst. Hur kan man annars förklara att detta välsignade ”avdrag” inte skapar fler jobb även i en lågkonjunktur?

Faktum är att Anders Borg och regeringen nu står där med rumpan bar. ”Kejsarens nya kläder” visade sig inte vara annat än luft och en extra slant till alla som har tur med både jobb och hälsan. Det är hög tid att regeringen tar sitt ansvar och inser allvaret i krisen – inte bara för bankerna utan även för ”vanliga” människor.

De skattepengar regeringen skänkt till alla som redan har jobb och stora förmögenheter (sammanlagt mer än 100 miljarder kronor), hade kunnat användas betydligt bättre – speciellt i dessa kristider.

*

Missa inte: Göran Greider i AB – Vakna Vänstern!

Mer Press; AB ledare, SvD – ledare, SvD – TCO, SvD – facket, DN – Schück, DN – debatt, DN -ledare

*

Bloggtips; Svensson om Anders Borg, Claes Crantz om regeringens sataniska politik, Ekonomikommentarer om frihandel och protektionism, Mullvaden om kapitalismens kris, Motvallsbloggen om ekonomiska förutsägelser, Alliansfritt Sverige – senaste nytt om homoäktenskap

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Regeringen står handfallen, oppositionen smågnabbar

Krisen slår allt hårdare mot Sverige. Till och med Anders Borg och regeringen har börjat inse allvaret och varnar nu för att vi går mot en recession och att arbetslösheten kan bli så hög som uppemot 9,2 procent. Med tanke på att detta bara är en överoptimistisk regerings-prognos ser läget verkligen dystert ut.

Trots alla dessa fakta och trots att allt fler, även från högerkanten, nu uppmanar regeringen till offentliga satsningar för att möta lågkonjunkturen, svarar Anders Borg med samma ramsa;

– Det är viktigt med god ordning i de offentliga finanserna

Anders Borgs planer får uppenbarligen inte rubbas – oavsett hur verkligheten ser ut.

I USA rapporteras nu ”självmord kopplade till finanskrisen”. Där har många förlorat allt i samband med krisen. Arbete, inkomst, status, hem, sjukförsäkring, pensionsbesparingar och framtidstro.

I Sverige har vi länge haft ett starkt, solidariskt skyddsnät och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Sedan alliansregeringen tillträdde har bilden snabbt förändrats. Nu när lågkonjunkturen sveper in kommer många att känna av skillnaden. De med ohälsoproblem kommer att i allt snabbare takt sorteras ut både från arbetsplatser och från sjukförsäkringen. Redan vid årsskiftet åker de första 30 000 sjukskrivna ut från både försäkring och jobb. Arbetslösa kan snabbt hamna i ekonomisk kris och tvingas från hus och hem.

Regeringen står handfallen och vägrar agera, oppositionen diskuterar ”budgettak” och smågnabbar om detaljer samtidigt som allt fler drabbas allt hårdare.

Aftonbladets ledare (om socialistiskt forum), citat;

På ett seminarium arrangerat av socialdemokratiska kulturarbetare berättar Bengt Göransson, före detta kulturminister, vad den brittiske författaren Horace Walpole skrev: ”This world is a comedy to those who think, a tragedy to those that feel.”

Politik ska tänkas och kännas. En viktig påminnelse under en höst då den internationella politiken äntligen vinner mark från marknaden, men den svenska socialdemokratin är upptagen med att försvara ett budgettak.

En replik (kommentar), på samma ämne i bloggposten ”Är det inte snart dags för lite opposition?”, skriven  av LeoH på hans blogg ”Tankar i natten”;

Jag ser hur riksdagen t ex anser att de vet bättre än läkare vilka som är sjuka. Jag ser hur människor kommer att utförsäkras från sjukförsäkringen. Jag ser hur människor kommer att kastas ut från A-kassan. Jag ser människor som hänvisas till socialkontoren för att bli förnedrade av tjänstemän som tvingats av politiker att spara pengar. Jag ser hur medellivslängden kommer att minska hos stora grupper av människor på grund av ekonomisk och social stress.

Jag ser hur gamla får en lista på “godkända” omsorgsföretag att välja mellan. Om de valt fel och företaget konkar får de en ny lista från kommunen. Jag ser hur anställda som protesterar och påtalar missförhållanden avskedas, därför att kommunerna inte kräver meddelarfrihet av utförarna.

Jag ser hur den förda politiken drar vårdresurser och anställda till storstäderna och utarmar glesbygden. Jag ser hur det är mer lönsamt att etablera en vårdcentral i välbärgade områden och vårda de rikas snuvor, än att satsa på områden med gamla, invandrare, socialt utsatta. De ger inga snabba och stora pengar.

Jag ser hur hårt och målmedvetet sammanhållningen i samhället mals sönder och hur frustrationen och motsättningarna växer. Känslan av otrygghet ökar. Krav på hårda tag, fängelser ökar i styrka. Och vi har den onda spiralen här. Snart kanske trygghet blir som för Palin, en laddad AK 4 i paraplystället.

Funnes det någon rim och reson i tillvaron, så skulle alliansens egna medlemmar opponera sig mot sina partiers fullständigt orättfärdiga politik.

Istället för att sitta och tjafsa om vem som ska sitta i regeringen med vem vilket bara är kontraproduktivt borde oppositionen dels opponera sig mot den förda politiken och dels organisera motståndet.

P.S. LeoH – hoppas du ursäktar att jag kopierat ditt svar – men det var så bra att fler måste få läsa!

*

Mer press; SvD 1, SvD 2, DN 1, AB Lena Melin

*

Mer bloggtips; Hellre upplyst… om fel i statistiken, Reflektioner och speglingar om hälsa o skolan m.m., Annarkia om pensionsåldern, Ekonomikommentarer om vad som händer när hyresrätter blir bostadrätter, Esbati om socialistiskt forum, Lasses blogg om centern och pensionsåldern

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Vet inte allianspartierna vad de sysslar med?

Missa inte P C Jersilds ledarkrönika i dag i DN om hur Filippa Reinfeldts nya ”Vårdval Stockholm” slår mot de äldre, sjukaste och svagaste i samhället.

”Vårdvalet”, enligt Stockholmsmodellen, spär på och ökar klyftorna mellan fattiga och rika. Nu ska det tvångsinföras i hela Sverige – och som vanligt med alliansens ”reformer” – utan att man lyssnar på fakta och forskning och utan att man gör några konsekvensanalyser.

I samma DN (ej nätet) kan man läsa om hur Centern (av alla partier) nu vill ta hjälp av WHO:s ledande forskare Michael Marmot för att ”minska ojämlikheten i hälsa”.

Marmot har konstaterat följande fakta (efter att ha lett WHO:s kommission om hälsa och sociala faktorer):

  • Sociala orättvisor leder till sämre hälsa och för tidig död.
  • Ojämlik hälsa finns i alla länder, fattiga som rika.
  • I Sverige har hälsoklyftan mellan fattiga och rika ökat de senaste 15 åren.

Nu vill alltså ett alliansparti utröna vad vi ska göra åt just denna orättvisa. Kanske man borde börja med att titta på vad den politiska allians man är delaktig i har gjort för att utjämna klyftorna i samhället – alltså den klyfta mellan de fattigaste och de rikaste som leder till ojämlikhet i hälsa och för tidig död – allt enligt världens ledande forskare på området.

Varför inte börja med att titta närmare på de fakta som redan finns om hur alliansens politik har förvandlat Sverige;

  • Barnfattigdomen bland barn med ensamstående föräldrar har fördubblas från 15 till 27 procent
  • Skatterna har sänkts mest för höginkomsttagare och förmögna samtidigt som arbetslösa, sjuka, småbarnsföräldrar och pensionärer står för finansieringen. Det betyder att Sverige har fått vidgade klyftor.
  • Antalet “fattiga” har ökat med 146 000 personer.
  • De riktiga vinnarna på regeringens politik finns i segregerade, dyra villaområden.

Alliansens politik har alltså, redan efter två år, kraftigt ökat på klyftorna och segregationen i det svenska samhället. Kanske centern borde börja där – och granska sin egen politik. Varför vill man till exempel sänka skatten ytterliggare för de som tjänar mest? Vad gör det för klyftorna i samhället? Hur minskar det ”ojämlikheten i hälsa”?

Samtidigt – Allt fler vill stänga in sig och sina bostadsområden bakom grindar och galler. I dag berättar DN om en bostadsrättsförening i Uppsala som satt upp grindar runt sitt område. Så här säger Göran Cars som har gjort studier om fenomenet med gated communities;

– Det är sådant som ökar segregationen. Man stänger in sig med sina likar och det är inte bra för mångfalden. Dessutom är det förödande för staden, eftersom servicen samlas innanför murarna med dagis, hälsovård, parker och affärer. Det får konsekvenser eftersom den servicen i motsvarande grad försvinner från staden.

Den politiska utvecklingen går mot ökad segregation och mot allt större klyftor mellan fattiga och rika – även i Sverige. Alliansens politik spär på utvecklingen i rekordfart.

Man kan fråga sig om allianspartierna överhuvudtaget vet vad de själva sysslar med. Har de någon aning om vad deras politik får för konsekvenser för samhället och för vanliga människor?

Om inte – välkommen ut i den bistra ”verkligheten”!

*

Bloggtips; Reflektioner och Speglingar ger lästips, Badlands Hyena om våra murar, Annarkia om Obama, HBT-sossen om religiösa vårdcentraler, Arvid Falk om socialistiskt forum

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

intressant.se

De fattiga och de rika

I stort sett alla som har svarat i Aftonbladets webbfråga om Nordeas gigantiska pensionsavtal anser att de är för höga och att bankerna lika väl skulle kunna rekrytera ”bra” chefer utan dessa extrema excesser.

Naturligtvis. För inte blir väl en chef bättre för att han är omättligt girig?

De styrelseproffs som flyttar runt mellan de olika styrelserna och godkänner alla dessa extrema avtal till sina vänner gör det förmodligen av en enda anledning – de hoppas på en gentjänst. Och de får det. Och (i stort sett) alltid är det gubbar, män, grabbar…

I går fick vi veta att Lidl förgiftar maten i sina sopcontainrar, allt för att inte hemlösa ska få ”festa” på de bortkastade och utgångna resterna från vårt överflöd. Samtidigt kan vi läsa att unga hemlösa inte får något stöd eller någon hjälp från socialtjänsten. Just de som kanske skulle behöva det allra mest lämnas åt sitt öde.

Så ser det alltså ut i dag i Sverige – och förmodligen i en stor del av den ”underbara” marknadsfundamentalistiska världen. Hemlösa förgiftas som råttor och lämnas åt sitt öde, medan bankdirektörer och riskkapitalister får statligt stöd och kan fortsätta att trixa till sig absurda pensioner och bonusar, och stänga in sig bakom höga murar.

Samtidigt…

Hela EU-området har gått in i en recession och den borgerliga regering tittar på när krisen kastar ut allt fler i arbetslöshet och när tiotusentals sjuka sparkas ut från den ”upp-piffade” och omänskliga sjukförsäkring. De har sin ”superbudget” och ingenting mer.

Det enda de har lyckats med är konststycket att uppfylla sin ”profetia” – att göra ”bidrag” (en nådegåva) av de sociala försäkringarna.

I dag kan ingen som blir sjuk känna sig trygg med att vi har en sjukförsäkring som gäller för alla. Arbetslöshet innebär likaså, för väldigt många, inte bara en social utan även en ekonomisk katastrof.

Men, vad gör det? Vi har ju ”jobbavdraget”!!

*

Somliga går med trasiga skor….

*

Bloggat; jj.n, hellre upplyst än nedsläckt, Alliansfritt Sverige, Arvid Falk

Mer press; SvD, AB ledare1, ledare2, AB Odell om Nordea

*

Andra bloggar om: , , , , , ,

Drömmar, mardrömmar och idioti

Finanskrisen har utvecklats till en kris för hela marknadsekonomin. Det blir allt mer uppenbart att staten inte bara kan pytsa in fler och fler mångmiljard belopp i banker och finansinstitut, pengar som i sin tur redan har försnillats i extrema pensionsavtal, till bonusar och spekulation.

Det krävs inte bara nya regler utan ett helt nytt synsätt – en radikal förändring om vi inte vill att samma härva ska återupprepas igen om några år.

Johan Ehrenberg presenterar en lösning på problemet i Aftonbladet i dag – förstatliga bankerna!

Och varför ska inte staten (vi) kontrollera de banker och finansinstitut vi nu bara göder med våra pensionspengar, besparingar och avgifter?

Ehrenberg berättar om en tv-debatt han deltog i för någon vecka sedan där han föreslog att Carnegie skulle förstatligas. Då blev han idiotförklarad. Nu, en dryg vecka senare, är det genomfört.

Citat;

Det finns mycket få rena fingrar kring den syltburk av finansbubbla, spekulation och snabba pengar som varit ”ekonomisk tillväxt” de senaste femton åren.

Mycket få som inte försökte ta genvägen till rikedom genom att låta andra ”placera”, det vill säga spela, med andras pengar.

Det som var ”idioti” för några dagar sedan är nu genomfört.

Press; DN 1, DN 2, DN 3, DN ledare, SvD 1, E24

*

Så här väljer regeringsorganet SvD att citera Mona Sahlin

Så här sa hon i ekot;

– Det är bara ett uttryck för hur misslyckad och satanisk som regeringens så kallade arbetslinje är. Färre omfattas. Färre har råd. Färre får en rimlig nivå. Färre får del av aktiva åtgärder. Det är sataniskt, elakt och väldigt konservativt.

Och visst är det så. ”Arbetslinjen” i moderattappning handlar inte om att hjälpa arbetslösa och sjuka tillbaka till arbetsmarknaden. Det handlar i princip enbart om att öka skillnaderna mellan de som har (arbete, hälsa) och de som inte har. I gammal konservativ stil tror man att människor är lata och inte vill jobba – därför ska de straffas medan de som har tur med både arbete och hälsa får en extra belöning.

Det är stenålders politik – och nu i kristider blir konsekvenserna mardrömslika – förödande och omänskliga.

Läs mer – Aftonbladet ledare; Arbetslösa och sjuka ska spotta i närvarna

Lagom till årsskiftet sparkas de ”första” 30 000 sjukskrivna ut från sjukförsäkringen…mer om a-kassa och sjukförsäkring (längst ned)

*

iraktimes

Bush åtalas, utrikesminister Condoleezza Rice ber om ursäkt för att historien om Iraks massförstörelsevapen hittades på och USA ska äntligen få en nationell sjukförsäkring.

En ”drömutgåva” av New York Times delades i går ut gratis till alla New York bor. Där fick de bland annat veta att Irak-kriget var över… kanske är det därför min gamla bloggpost ”Elak Bildt och ett påhittat krig” har haft så många besökare i ett par dagar – eller finns någon som har en annan förklaring?

*

Bloggtips; Annarkia om arbetslösa och sjukskrivna, Kildén & Åsman om kapitalismen, Svensson om minskad jämlikhet, Claes Krantz om arbetslinjen

…och missa inte Svensson om Bo Rothstein i Bloggträsket

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

De val vi inte gör…

… funderingar kring ordet ”valfrihet”…

I en insändare i SvD berättar i dag en specialistläkare (Lars Henningsohn) om hur det kan gå till i det nya vårdvalets Stockholm. Häromdagen fick han ett samtal från en kollega i primärvården som berättade att han ”av ekonomiska skäl” inte kunde ombesörja en utredning av blod i urinen på en patient som varit vid sjukhusets akutmottagning. Den politiska ”pengen” han får från landstinget för att hjälpa ”sina” patienter räcker inte.

Specialistläkaren frågar sig vad de vackra begrepp som”valfrihet” och ”självbestämmande” egentligen betyder för den som är (eller blir) sjuk och kostar extra pengar, när vårdgivarna endast är intresserade av de som ger klirr i kassan – de friska. Vem ska ta hand om de som kostar pengar? De som behöver dyra mediciner, kontroller och terapeutiska samtal?

Ann-Marie Lindgren diskuterar ”den fria etableringsrätten” för både skola och sjukvård i ”aktuellt i politiken”. Rätten har visat sig ge ekonomiska problem inom skolan – speciellt nu när elevantalet minskar. Överetableringen kostar pengar och många kommuner, även borgerliga, börjar tänka i nya banor.

Men, nu ska systemet med ”fri etabeleringsrätt” införas i hela Sverige även inom vården, där efterfrågan (till skillnad från i skolan) är omättlig.

Mer ”fria val” …

I DN undersöker Kajsa Ekis Ekman vår imaginära ”valfrihet” i en intressant artikel – Har du gjort dina val?.

Hon visar hur vi numera tvingas välja mellan ”samma sak”. Alla vill ha bra skolor, bra vård, en hyfsad pension och billig och miljövänlig el. ”Man tar något människor redan har och säger att för att vi ska fortsätta ha detta, måste vi välja mellan olika alternativ.” Om det blir ”rätt” val har mer med tur än med skicklighet att göra.

Citat;

För den här typen av valfrihet har det inte demonstrerats, strejkats ­eller protesterats i någon nämnvärd utsträckning. Dä­remot förkommer den ofta i barnuppfostringslitteraturen – som ett sätt att få barnet mer lätthanterligt.

Ordfront artikeln ”Valfrihetsen” visar hur vår ”valfrihet” tar både tid och pengar – om vi väljer att välja – och ibland har vi ju inget annat val. Skulle vi följa alla råd och tips och ”välja smart” skulle det kosta ett hushåll uppemot 60 arbetstimmar per år till en sammanlagd kostnad av 24 miljarder kronor (hela Sverige).

Kanske är den värld av chimär valfrihet som vi nu lever i till för att vi inte ska hinna tänka på de riktigt viktiga valen i livet – för att vi ska bli ”mer lätthanterliga”.

Och hur mycket betyder egentligen de val vi nu, i valfrihetens namn, har möjlighet att göra (pensionsval, val av elleverantör och teleabonnemang, vårdval osv) i förhållande till de val vi inte gör?

Några ord i inledningen av filmen Gone baby gone (rekomenderas), fick mig att fundera…

Jag har alltid trott att det är sådant man inte väljer som formar en som människa. Ens hemstad, området man växer upp i, familjen…

Man skulle kunna tillägga klass, kön och etnicitet. Frågor som det intressanta, utmärkta och utskällda programmet Halal-tv tar upp. Dessa ämnen är givetvis förbjudna att fundera kring i TV på bästa sändningstid. Kanske är det därför dessa tre unga sjalbeklädda kvinnor gör många så förbannade.

Nu träder dessutom en ”anonym” ledarskribent på DN in på Halal-scenen. I en något förvirrad argumentation får vi veta att ”ta i hand” är en förutsättning för att ”kunna göra ett bra arbete, som exempelvis reporter eller läkare”. Annars är man diskvalificerad och får ”välja ett annat yrke” eller ”hitta någon som vill försörja en” – för ”leva på bidrag” (som underförstått många invandrare gör) det är förkastligt i arbetslinjens namn.

Resonemanget är lika fördomsfullt och märkligt som Carl Hamiltons. I valfrihetens namn borde alla världens medborgare få välja hur de inte vill hälsa – lika väl som de kan välja hur de vill hälsa. Men en hälsning inbegriper två människors fria val. Därför – respekt!

*

Bloggat om DN ledaren; Radar, Badland Hyena

*

Läs även: Ordfront – Valfrihetsen, AB – Så sattes vår framtid på spel – om pensionpengarna

Tidigare bloggposter;
Smarta kundval – från vaggan till graven

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

intressant.se

Läkare protesterar mot FK och regeringen

Tidningen helagotland.se berättar i dag om distriksläkaren Susanne Belfrages reaktion på att Försäkringskassan nekat en av hennes patienter sjukskrivning – lång tid efter det att sjukdomsanmälan gjordes.

Nu har hon skrivit ett brev till socialminister Göran Hägglund.

Citat;

– Jag skäms över att arbeta i det officiella Sverige som inte skyddar svaga och sjuka i samhället. Jag skäms å mina medmänniskors vägnar på Försäkringskassan som tillägnat sig den cyniska inställningen till människors lidande. Var har den etiska nivån hamnat i Sverige i detta förnekande av människors lidande och kamp för sin tillvaro?

Liknande kritik kommer från Claes von Segebaden i Dagens Medicin. Han berättar hur han numera fungerar lika mycket som ”juridiskt ombud” som läkare för de patienter som får avslag från FK trots att de inte, enligt hans mening, ”står till arbetsmarknadens förfogande”.

Försäkringskassan tycks befinna sig i kaos. Rapporter om långa handläggningstider och förnedrande och rättsosäker behandling av de fösräkrade är vardagsmat. JO anmälningarna duggar tätt.

Det är enkelt att skylla alla problem enbart på Försäkringskassan och dess handläggare. Men, de följer bara de regler och lagar som riksdagen beslutat om. Nu senast den nya sjukförsäkringslagen. De hårda, omänskliga och otydliga reglerna har bidragit till mycket av det kaos som nu utspelar sig. Likaså de sparbeting och de stora omorganisationer och personalminskningar som regeringen initierat – samtidigt som man i panik drivit igenom flera stora och ogenomtänkta regelförändringar det senaste året.

Försäkringskassans personal har knappast genomgått personlighetsförändringar och blivit så mycket elakare och omänskligare de senaste åren. Det finns givetvis andra, politiska, orsaker…

*

Bloggposter; Utan att blinka, På besök i verkligheten

*

Bloggtips; Vägen till himmelen, Den osynliga patienten, Lasses blogg, Resursbloggen, Alliansfritt Sverige

*
Andra bloggar om: , , , , ,

intressant.se

Littorins grymma a-kasseexpriment

De varslade volvoanställda som tillhör IF Metall har ingen tilläggsförsäkring om de bli arbetslösa och får nöja sig med den nedskurna a-kassa som Alliansen fixat till.

Vid arbetslöshet är det halva lönen som gäller för många av volvoarbetarna. Den som tidigare fått ut 20 000 kr i månaden får vid arbetslöshet ut lite drygt 10 000 kr/mån. Med karenstiden inräknat hamnar man på just under 8 000 kr den första arbetslösa månaden.

I kvällspressen skildras hur skoningslöst detta slår på ”människor av kött och blod”. Det handlar om Anna, Caroline, Johan och Bafel och många, många fler…

När arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i dagens Aftonbladet ställs inför denna verklighet pratar han om ”skrämselpropaganda”. Han skickar sedan bara frågan vidare till fackförbundet IF Metall: ”– Varför har de då inte den här typen av inkomstförsäkring? Det är helt enkel ett dåligt medlemserbjudande.”

Av en arbetsmarknadsminister borde man faktiskt kunna kräva lite mer insikt. Vad Sven-Otto inte tänker på är att för de grupper som har högst arbetslöshetsrisk (dit metallarbetare hör) skulle avgiften till en sådan tilläggsförsäkring bli orimligt hög. De ”högriskgrupper” som övervägt att teckna sådana försäkringar har av just den anledningen snabbt övergett tanken.

Situationen för dem skulle, något hårddraget, kunna liknas med de villkor som ”de cancersjukas förening ” skulle erbjudas om de försökte teckna en privat gruppsjukförsäkring. Om de ens skulle få ett enda erbjudande från något seriöst försäkringsbolag skulle det vara en försäkring med en så hög avgift eller så dåliga villkor att det knappast vore rationellt att teckna den.

Man kan bara hålla med de av Aftonbladets läsare som säger: ”Littorin du lever inte i verkligheten!”

b-kassa
Illustration av Robert Nyberg

*

Läs mer här; Regeringens hantering av a-kassan är en stor skandal

Press; AB 1, AB 2, AB 3, SvD 1, SvD 2, SvD 3, DN 1, DN 2, DN 3, DN 4, DN 5

*

Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Ännu en lex Maria för Attendo Care

Återigen Attendo Care, återigen i Täby, återigen en lex Maria anmälan

För ett par veckor sedan skrev jag om ett anonymt brev som dykt upp i Täby där brevskrivaren (med stor sannolikhet en anställd) riktade allvarlig kritik mot det privata vårdföretaget Attendo Care. Arbetsförhållandena beskrevs som ”omänskliga” och kvaliteten på vården ifrågasattes. Då handlade det om hemtjänstens larm och nattpatrull i Täby som övertagits av företaget för ett år sedan.

Denna gång rör det sig om ett alldeles nytt Äldreboende i Täby som också det sköts av Attendo Care. För två veckor sedan ”glömdes” en dement kvinna bort på sitt rum. Anhöriga hittade henne efter nära ett dygn där hon legat utan mat och mediciner.

Händelsen är nu anmäld enligt lex Sarah och lex Maria.

Attendo Cares informationschef Jonas Morian har ingen vettig förklaring eller ursäkt till det som inträffat, men säger så här till tidningen Mitt i Täby;

… jag kan säga att även om hon inte kunde ta sig upp ur sängen själv och var rädd så gick det ingen medicinsk nöd på henne.

Det känns ju skönt att veta eftersom det rör sig om en människa av kött och blod…

*
Tidigare bloggposter;
Attendo Care, Täby och Jonas Morian
Förnedringskassan, Attendo Careless och rättsosäkerheten

*

Bloggtips; Alliansfritt Sverige om rättsstaten och fildelning, Ekonomikommentarer om USA och förändringen, Motvallsbloggen om USA och frihet, Svensson om EU toppmöten 2009

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,