Krisen och tryggheten

Finanskrisen slår hårt mot USA och dess medborgare. Samtidigt är de sociala skyddsnäten i det amerikanska samhället minimala eller obefintliga. De allra flesta förlorar till exempel sin sjukvårdsförsäkring samtidigt med jobbet. Många faller djupt och hårt, från toppen till botten i ett slag.

Även i Sverige duggar nu varslen in i rekordfart. Allt fler får sparken eller riskerar att bli av med sina jobb.

Skillnaderna mellan USA och Sverige kan tyckas vara milsvid. Men, den skillnad som finns tack vare våra sociala skyddsnät och trygghetssystem är ingen naturlag. Den är en följd av politiska beslut. Det trygghet vi har byggt upp under lång tid kan snabbt rivas ned.

När Regeringen Reinfeldt tillträdde befann vi oss på väg in i en dånande högkonjunktur. Arbetslösheten minskade snabbt, utan att regeringen ens hade börjat genomföra sina politiska förslag. Regeringen sparade därför in på till exempel vuxen- och arbetsmarknadsutbildningen, och andra jobbskapande åtgärder. Istället belönades de som var friska och hade ett jobb med det berömda ”jobbskatteavdraget”.

Men jobbskatteavdraget är inget effektivt sätt att skapa nya jobb i en lågkonjunktur. Skatten sänks framförallt för de som redan har så mycket pengar att de inte behöver använda dem. Sjuka, arbetslösa och pensionärer blir utan, alltså precis de grupper som till stor del skulle ha använt pengarna till konsumtion.

Den politiska agendan på socialförsäkringsområdet har bestått av två viktiga förändringar;

  • Kraftigt fördyrad a-kasseavgift, tillsammans med hårdare regler och krav. Nu kan i praktiken alla som blir av med jobbet tvingas flytta från hem och familj från första dagen. 500 000 lämnade a-kassan till följd av de höjda avgifterna och de hårdare regler som gjorde mångas medlemskap meningslöst (otillräckligt antal arbetade timmar).
  • Genomförandet av en hårt kritiserad ny sjukförsäkringslag. En lag som i praktiken belönar arbetsgivare som sparkar ut sjuka och utslitna från sina arbeten istället för att försöka anpassa jobben efter de som drabbas av ohälsa. En lag som beräknas kasta ut minst 33 000 av de som i dag är sjukskrivna från försäkringen, dessutom en stor del av de runt 80 000 som idag har tidsbegränsad sjukersättning.

Effekterna av den förda politiken gör att vi i Sverige i dag står sämre rustade än på mycket länge inför en lågkonjunktur.

Klyftorna, som regeringens politik redan har ökat på, kommer i en lågkonjunktur att bli förödande för samhället och för alla de individer som drabbas. Många riskerar att få gå från hus och hem vid arbetslöshet eller sjukdom.

Just i en lågkonjunktur är de sociala trygghetssystemen som viktigast.

Just nu – när regeringen Reinfeldt har inlett slakten!

*

Press;

SVD – Press på Reinfeldt…, SvD brännpunkt – Brödsmulor till pensionärerna, SvD – Svante Nycander, NSD – Borgs politik funkar inte, AB – Rädda inte bankerna, rädda löntagarna, AB – Maria, du är inte ensam, AB – Allmänkunskap är yrkeskunskap, DN – Sämre läge än på fjorton år

Finanskrisen, press;
DN – Chockhöjda räntor på bolån, DN – Nej till planen…, DN – Den här versionen av planen.., DN – Dansk bank vinner..

*

Bloggtips; Den osynliga patienten om fördomar som frodas, Queen of ligth om ensamheten, Kamferdroppar om miljöpartiet och vänstern, Motvallsbloggen om krisen, Alliansfritt Sverige om Björklund, Resursbloggen om Psykiatrin

*

Andra bloggar om;, , , , , , ,

intressant.se