Snabbt, ogenomtänkt och med ödesdigra konsekvenser

Regeringen har bestämt sig – nu ska hela Sverige få sitt eget ”Vårdval” – efter Filippas Stockholmsmodell.

Som brukligt är, hos den borgerliga regeringen, ska förslaget drivas igenom så snabbt som möjligt. Utan konsekvensanalyser och utan hänsyn till remissinstansernas åsikter och varningar. Snart är det ju val igen!

Det handlar alltså återigen om blind ideologi. Vården ska privatiseras – till varje pris, om man så ska bryta mot hälso och sjukvårdslagen (1982:763). Där står det att “målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” och att “den som har det största behovet… ska ges företräde till vården.”

Det handlar inte om patienternas rätt att välja vårdgivare – den rätten är ingen emot.

Men, ”fri etableringsrätt” innebär att man inte längre kan styra primärvården dit behoven är som störst. Istället blir det patienternas efterfrågan (som inte följer behov) och vårdföretagens vinstmöjligheter som avgör. I framtiden blir det de ”kommersiella vårdgivarna” som bestämmer och avgör var vårdcentraler ska finnas – inte demokratiskt valda församlingar.

Allt mer av våra skattepengar – de som egentligen ska gå till sjukvård – kommer istället att gå till aktieutdelning, reklam och hamna i privata vårdföretags välfyllda fickor. Konsekvenserna blir en utarmad sjukvård och kan på sikt bli ödesdigra, då vård inte längre ges efter behov utan efter plånbokens tjocklek och bostadsort.

Läs DN debatt i dag – om hur ”privata vinstintressen går för demokratiska beslut”.

Tidigare bloggpost; Sicken otur Filippa och Göran

Bloggat; Simone, Om att bo och annat viktigt, Alliansfritt Sverige, Linda Strand

Mer press; AB – Vård, men inte för alla

*

Snabbt, ogenomtänkt och med ödesdigra konsekvenser – igen….

Socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson svarar i dag på Ylva Thörns DN debatt artikel i förra veckan. Som vanligt ser hon inga problem med den nya ”utsorteringsringskedja” som regeringen införde i somras – snabbt, ogenomtänkt och med ödesdigra konsekvenser!

Den diagnosbaserade och otydliga sjukförsäkringen gör att Försäkringskassans handläggare inte ens själva vet hur alla nya reglerna ska tolkas. Det har vi redan sett flera exempel på. Bland annat när det gäller cancerpatienter.

Rehabiliteringsinsatser och företagshälsovård bygger på frivillighet och fungerar än så länge inte alls som det är tänkt. De nya tidsgränserna ger arbetsgivaren möjlighet att enkelt (med ett intyg) sparka sjukskrivna redan efter ett halvårs sammanlagd sjukskrivning. Om försäkringskassan sedan gör bedömningen att du är arbetsför (oavsett vad din läkare säger) åker du dessutom ut från försäkringen.

De hårdare reglerna har inte funnits i mer än drygt tre månader, men redan syns konsekvenserna för sjuka och utslitna. Det handlar inte bara något ”man upplever” – det är verklighet. Något som Ylva Thörn också skriver ”Nu ser vi i Kommunal landet runt att fler arbetsgivare säger upp eller köper ut sjukskrivna.”

Siffror om hur många som beräknas sparkas ut från sjukförsäkringen visar också på hur allvarligt läget är. Mer än 50 000 beräknas sparkas ut från sjukförsäkringen 2010 och minst 30 000 av de som i dag har tidsbegränsad ersättning beräknas bli av med sjukersättningen.

Inga problem – eller hur Cristina?

Mer press; NSD – Fler får socialbidrag

Tidigare bloggposter;
Den slutliga lösningen och alternativen
På besök i verkligheten

Bloggat; jj,n,

*

Fler bloggtips; Resursbloggen om ekonomi, Ekonomikommentarer om banker

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se