Konsekvenserna av den nyliberala politiken

En ny undersökning visar att ”en av tre svenskar vill bo i ett inhägnat område dit obehöriga inte har tillträde”. En tredjedel av Sveriges befolkning vill alltså gärna bo i ett ”gated comunity”.

En svag stat, avsaknad av sociala skyddsnät och samhällen med stora ekonomiska klyftor mellan fattiga och rika är traditionella kännetecken på de samhällen där ”gated communities” växer fram.

Exemplen finns runt om i världen, inte bara i USA. Det är en naturlig effekt av en lång period färgad av nyliberal ekonomisk politik. En politik som skapar en perfekt grogrund för ”gated communities” med ständigt ökade ekonomiska klyftor och stater som abdikerat från en stor del av ansvaret för ett sammanhållet, tryggt samhälle med en solidariskt finansierad välfärd. Istället är detta samhällen där klyftorna medvetet tillåts öka.

Ett exempel, förutom USA, är dagens Sydafrika, som blev utsatt för ett påtvingat nyliberal ”chockterapi” efter avskaffandet av apartheid. Privatiseringar, avregleringar och kraftiga nedskärningar av statliga utgifter var receptet. Det är nu det ekonomiskt mest ojämlika landet i världen.

Sue Parnell, professor i humangeografi vid Kapstadens universitet, säger så här om fenomenet som har blivit så populärt bland de rikaste i Sydafrika;

– Gated communities är tecken på en svag stat. Avsaknaden av ett fungerande skyddsnät lägger över ansvaret på individen att finna egna lösningar på problemet. En sådan lösning är dessa låsta subsamhällen.

I Sverige har inkomstskillnaderna ökat kraftigt under se senaste åren till historisk höga nivåer. Så här skriver SCB;

Parallellt med hushållens höjda inkomster från mitten av 1990-talet har även inkomstskillnaderna ökat. Inte sedan SCB började med sina mätningar 1975 har skillnaderna varit större.

Den borgerliga regeringens politik har ytterligare spätt på ojämlikheten och nu ökar klyftorna i samhället med en rasande fart.

Vi börjar bli ett cyniskt samhället uppdelat i ”vi och dom”. ”Vi” sköter oss själva – vi som har råd, vi som har arbete, vi som är friska. Resten av er får klara er bäst ni kan!

Att många svenskar nu börjar längta efter att låsa in sig i små trygga samhällen där de slipper se konsekvenserna av den förda politiken, som skapat ett samhälle där segregationen och klyftorna ökar, är ett sorgligt varningstecken.

*

Länkar;

SCB – Hushållens ekonomi

Press; AB 1, Lotta Gröning, SvD, AB – Finanskris blir jobbkris, DN 1, DN2

Bloggat; Svensson, Jinge, HBT-sossen, Arvid Falk, Kaj Raving, Loke

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se