Myter och faktafel om socialförsäkringarna

DN:s ledarsida efterlyser man idag en bred uppgörelse om socialförsäkringarna. Och visst skulle det behövas. Men initiativet borde givetvis ha kommit innan man förvandlade socialförsäkringarna till sociala katastrofer.

Därefter staplas en rad myter och faktafel på varandra om allt från ”oförklarliga förtidspensioneringar och sjukskrivningar” till insinuationer om skenande sjukförsäkringskostnader sedan lång tid tillbaka.

Fakta som avlivar myterna;

 • Den absolut största enskilda utgiften i socialförsäkringarna finns i ”ekonomisk trygghet vid ålderdom”. En försäkring det inte går att fuska med.
 • Trots 90-talskrisen minskades de relativa utgifterna för ”sjuk- o handikappersättning” mellan 1990-1998 – från 7,0 % av BNP till 3,8 % av BNP.
 • Utgifterna ”sjuk- o handikappersättning” har minskat från 6,3 % av BNP 1980 till 4,8 % av BNP år 2006.
 • I Sverige satsade man medvetet på att inte förtidspensionera bort sjuka under nittiotals krisen, istället försökte man på att behålla arbetslösa och sjukliga inom arbetskraften inför den kommande konjunkturuppgången – därav högre sjuktal än övriga norden – men betydligt lägre antal förtidspensionärer.

90-tals krisens ökade sjukskrivningar var inte ”oförklarliga”.

 • Krisen medförde ökade prestationskrav på de anställda. “Reträttplatser” togs bort, organisationerna slimmades. Rehabiliteringsinsatserna, anpassningen av arbetet och möjligheten till “delpension” drogs in.

DN föreslår att man ”lyfter ut sjukförsäkringen ur statsbudgeten”. Kanske en god idé, eftersom hela socialförsäkringssystemet går med ett kraftigt överskott. År 2006 översteg inkomsterna utgifterna med 119 miljarder kronor. Då skulle kanske fler sjuka och utslitna få bättre möjligheter till rehabilitering och anpassning av arbetet. Och de som inte klarar av att jobba full tid – en dräglig ersättning att leva på.

I den borgerliga regeringens stora misslyckanden kan man givetvis inkludera a-kassan. Försäkringen utesluter i dag en stor del av arbetskraften genom hårdare kvalifikationskrav och höjda avgifter. Den liknar i dag mer en grundtrygghetsförsäkring än en inkomstförsäkring. Den ”försämrad a-kassan för deltidsarbetslösa” gav inte fler heltidsjobb. Istället visar nya siffror att alltfler deltidsarbetslösa har lämnat sina jobb och gått ut i full arbetslöshet.

Att hantera socialförsäkringsfrågorna på det sätt som regeringen har gjort visar på inkompetens och okunskap. Brådska och fördomar tycks gå före både fakta och analyser.

P.S. Att den borgerliga regeringen trots sin inkompetenta hantering av den ekonomiska krisen, och flera andra viktiga frågor, närmar sig oppositionen i de senaste opinionsiffrorna är kanske inte så märkligt. Borgerligheten äger runt 90 procent av media och de stora dagstidningarna används dagligen i rent propaganda syfte – fakta förtigs och myter blir sanningar. Läget börjar snart likna det i Italien, speciellt när Filippa Reinfeldt tog plats i SvD:s styrelse. Det konstigaste är att oppositionen trots allt fortfarande behåller ledningen…

Men, det finns en annan väg – se på Island!

*

Tidigare Bloggposter;

Fusket är avslöjat – inga medicinska skäl finns

Fakta som avlivar myterna

Fakta;

Innanför utanförskapet

Jakten på superarbetskraften fortsätter

Liukkonen, Jämförelser med andra nordiska länder

Bakom ”bidragsfusket” och socialförsäkringarna

Sverige toppar SCB välfärdsliga

De nordiska ländernas hantering och väg ut ur 90-talskrisen


Bloggtips; Den osynliga patienten om sjukförsäkringen, Annas Rosbblogg om receptfria läkemedel, Reflektioner och speglingar om skolan, Alliansfritt Sverige om a-kassan, Annarkia om nyliberalismen, Eva-Lenas blogg om sjukförsäkringen mm, Lasses blogg om kärnkraften, Sjölander om SAAB, Veronica Palm om politiskt dubbelspel

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Lämna en kommentar

19 kommentarer

 1. Hej. Håller i stort med din beskrivning här.
  Men vill ändå påpeka att när du skriver ”den borgerliga regeringens misslyckande” etc, så är du överdrivet polemisk.

  Sanningen är ju att nedskärningarna pågick under lång tid under sosseregeringar. Det alliansen gjort är att fortsätta nedrustningen och att göra ytterligare skärpningar. Och i många fall helt felaktiga och ogenomtänkta nedskärningar.

  Men rent principiellt är det inga större skillnader mellan vad sossarna gjort och alliansen idag gör – trots att det nu är läge för sossarna (och vänsterp) att protestera.
  De är ju i opposition.

  Problemet med svensk politik idag är frånvaron av ideologiskt genomtänkta alternativ – dvs inom partierna.

  Ideologi har blivit något som enstaka personer bryr sig om, inom partierna ett fåta, utom dem är det fler.
  Men partierna har ett och samma övergripande mål: MAKTEN!

 2. Man blir bara så upprörd av att läsa hur regeringen vrider osanningar till fakta.

  Bra inlägg!!

  Ha det bra!

 3. Voogi

   /  februari 23, 2009

  Jag utgår från att du, som vanligt, har rätt i allt väsentligt vad gäller siffrorna för socialförsäkringarna.

  Men jag förstår inte ditt PS vad gäller regeringens hantering av den ekonomiska krisen. Min uppfattning är att de hanterat den relativt kompetent, och att det är delvis därför man fått lite bättre opinionssiffror.

  Den dominans man har inom media hade man även under tiden då man låg långt efter.

  Det är bra för S med medlöpare att alliansen fått lite bättre siffror. Kanske kan det få Mona et cons att kliva fram ordentligt med en trovärdig politik som kan locka även ännu icke frälsta.

 4. Jens

   /  februari 23, 2009

  Cred för i många avseenden en bra och kritisk artikel, även om jag inte delar dina grundläggande värderingar.

  Hela artikeln tappar dock trovärdighet när du rundar av det hela med en konspiratorisk knorr om att borgerligheten kontrollerar 90% av media. Det klart att man skulle kunna anse att all media som inte är statlig är borgerlig, eftersom den är privatägd och ägarna förmodligen är förmögna (kapitalister). Trots detta är det nog få som skulle kalla Sverige största tidning och socialdemokraternas eget nyhetskanal, Aftonbladet, för borgerlig, och man måste nästan vara kommunist för att tycka att DN är uppenbart borgerlig. Snarare socialliberal.

  SvD däremot…

  Plocka bort skygglapparna.

 5. Tack Ilse-marie för att du formulerar det jag tänker och inte orkar pränta ner! Särskilt din insiktsfulla kommentar om den borgerliga pressen! Redan den kloke författaren Dennis Potter (som tyvärr dog i cancer) såg detta komma. Murdock och Berlusconi var några av de herrar som visade vägen för mediamaktens oherhörda genomslagskraft att sålla i nyhetsflödet för egen vinning!

 6. Vill gärna visa er Anders Borg i unga år.

 7. Jens ..

  ”att man skulle kunna anse att all media som inte är statlig är borgerlig”

  .. men visst är det väl en borgerlig regering vi har? De förfogar över staten och hade vi haft en ‘statlig’ tidning så hade den per definition varit ‘borgerlig’?

  Ordklyveri från min sida – det är ett problem även i tidningsvärlden att det är en så stor borgerlig dominans – jag tror borgarpressen skulle välkomna ett motstånd som knappast Aftonbladet kan utgöra nu eller senare – även de ägda av ‘kapitalet’

  DN har sina ljusa sidor men återger ofta utan källgranskning saker som sedan upphöjs till sanning – se programmet ‘Debatt’ från förra veckan – där refererar man till en artikel i DN om försäkringskassan … tex

  SvD är ibland en glad överraskning … faktiskt

  Det stora problemet är inte VAD pressen skriver om utan vad de VÄLJER BORT att skriva om .. finns intressant forskning på området

  Janne

 8. Man ska nog inte göra misstaget och tro att människor inte nu börja drabbas av skräcken att också själva hamna i Utanförskapet – bättre då att sparka neråt och slicka uppåt.

  Och vad passar väl då bättre än att privatisera försäkringssystemen för de som fortfarande är ”innanför” – och så förpassa de i utanförskapet till en gemensam norm för alla som lever på det ”allmänna” – dvs socialbidragsnormen för sjukförsäkringen, a-kassan och alla övriga ersättningar.

  Nu tycker nämligen timbro.se att ”tiden är mogen” för en sådan ‘reform’.

  Villkoret blir ju då givetvis – vilket redan är uträknat – att privata försäkringar endast får tecknas för de som har ett jobb. Så då får de 90% av lönen.

  Resten – ja, det är ju bara det livsodugliga avskrapet – så dom kan gott ha det.

  Så är alla glada och nöjda.

  Det kallas tvåtredjedelssamhället, i genomfört skick.

  Och samhällstypen som därigenom skapas kallas Nattväktarstaten.

  Sen är det dags att börja rusta upp Försvaret och ‘rättsväsendet’ när alla offer är utsorterade.

 9. Denna artikel är ju då skriven i syfte att understödja lagförslaget som kommer då – låt oss säga inom ett halvår.

 10. Ilsemarie; jag tycker du ska maila in alla dina blogginlägg som insändare också så att fler får ta del av dem.

 11. Amigos, (vänner på spanska, för er som inte vet)

  Jag vill bara hålla med Ilse-Marie i hennes artikel, till 100 %!!

  Sedan finns det några notiser, jag gör kring utredningen och kommentarerna.

  -Den första är enkel. Det finns inga sjukpensionärer alls i Sverige! Alla som tilldelats sjukpension, även har fått det före sekelskifte, får endast sjukbidrag. Antalet som fått det utan ”tidsgränsning och nytilldelning”, sedan 2007 är ett absolut minimum!
  -Att summan för ”sjuk- och handikapersättning minskar i BNP”, är ju en självklarhet! De belopp som betalas till de försäkrade har sänkts i procent av reell inkomst!
  -Sjukvården fullständigt skriker ”efter mer pengar”, för att överhuvudtaget kunna leva upp till delar av regeringens rehabliteringsmålsättning. (Se tidningsartiklar i dagens tidningar.)
  -En A-kassa skapar aldrig arbetstillfällen!!!!!
  -Om sjukförsäkringen ska lyftas ut ur stadsbudgeten, vart ska den komma då? Vem ska admininstrera? Ska Försäkringskassan åter bli ett företag, gemensamt ägt av arbetsmarknadens parter?
  -Voogi skriver att regeringen ”hanterat den relativt kompetent”. Jag anser att han fått med ett ord för mycket – kompetent.

 12. Det är ju självklart det amerikanska systemet som man vill ha.

  Och over there vill de ha det svenska.

  Det som gör en upprörd är att den här regeringen inte talar om vad man tänker göra – utan för människor bakom ljuset. Det är inte politiskt hederligt – visserligen är kanske de två orden i kombination en s k ”contradiction of terms” men jag tycker det måste finnas gränser för ljugandet.

  För det första är det en renodlad moderatregering – övriga allianspartier har helt utan protest gått med på ‘extreme make-over’ allt för att sitta med vid makten, för det andra är det inte ens en moderat politik utan en ultraliberal light-brun variant som vi inte sett exempel på tidigare – Det Nya Arbetarpartiet – liknar mest Ny Demokrati.

 13. Pelle

   /  februari 25, 2009

  Kom att tänka på A-Kassan när jag läser detta.Var arbetslös en kort tid i mitten på nittiotalet där jag med min fortfarnde då patriotiska inställning betalt både fackavgift och även på denna tid en viss summa till A-Kassan varje månad i mer än tjugo år.Enligt facket var detta en bra försäkran vid arbetslöshet men när jag då skulle använda denna försäkring på några hundra kronor varje månad i dessa tjugo år satt där yngre fjollor och helt plötsligt kallade detta för bidrag … !?.Slog näven i bordet och sa vet hut rent ut sagt människa och var snäll och skaffa mig en ny handläggare omgående vilket jag också fick efter denna fadäs av anställda på bla AF.

  Har hört liknande historier från andra om denna helt plötsligt och mycket lämpliga förvandling från försäkring till bidrag även från regeringshåll där jag ju liksom andra som betalar några hundra kronor i månaden till t ex övriga försäkringar som bilen,hemmet,olycka mm aldrig någonsin hört någon som fått en ny bil för dessa inbetalningar vid olycka under formen bidragsbil.Tack för ordet.

 14. Bra artikel, men jag skulle vara försiktig med att använda bnp som jämförelsetal. Vi får ju inte glömma att bnp till stor del blåstes upp under perioden 2000-2008 av en gigantisk finansiell bubbla. Bni eller reella tal berättar mer om utvecklingen. Kanske berättar det samma sak, jag vet inte, men det ger i varje fall ett bättre underlag för att forma en politik, än BNP. Även om bnp ger smaskigare rubriker. 😉

 15. Håller med Nemokrati, att Ilse-Marie skulle mejla in alla sina blogginlägg som insändare!!!

 1. Stockholmsvänstern » Stockholmsvänstern lästipsar vol.2
 2. Claeskrantz.se » Myterna om inkomstförsäkringen a-kassa - En chimär enligt Göteborgsposten
 3. Claeskrantz.se » Myterna om inkomstförsäkringen a-kassa - En chimär enligt Göteborgsposten
 4. Motvallsbloggen » Hur sverigedemokraterna luras utan att ljuga, hur journalister inte gör sina jobb och varför politiker inte kan bemöta dem.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: