Bittra sanningar om Filippas skötebarn

För drygt ett år sedan infördes ”Vårdval Stockholm”. I dag är de konsekvenser som många varnade för kalla fakta och bittra sanningar för vårdcentraler och patienter i socialt utsatta områden.

  • I mindre resursstarka områden har Vårdval Stockholm kostat vårdcentralerna i snitt 3,9 miljoner kronor – dubbelt som så mycket som i de friska och välbärgade stadsdelarna.
  • Rinkeby vårdcentral är en av det nya vårdvalets största förlorare. En tredjedel av verksamhetens intäkter gick i fjol förlorade – och 48 procent av personalen har tvingats sluta.
  • Nio av tio läkare som jobbat i primärvården i Stockholm det senaste året anser att systemet gynnar relativt friska patienter medan sjuka och mer vårdkrävande patienter missgynnas.
  • Läkarna stressas och känner att ”de inte kan göra ett bra jobb”.

Läkarförbundet som undersökt alla de olika vårdvalsmodeller som finns idag är allra mest kritiskt till ”Stockholmsmodellen”. De menar att ersättningssystemet måste garantera vård för patienter med störst behov.

Citat;

– Vi föreslår därför att ersättningssystemet tar åldersmässiga och socioekonomiska hänsyn. En särskild ersättning för glest befolkningsunderlag krävs också i många län.

Man konstaterar vidare att ”en hög andel besöksersättning, som exempelvis i Stockholm” leder till en efterfrågestyrd och inte behovsstyrd vård. Det vill säga, många korta besök ger klirr i kassan medan patienter med komplicerade sjukdomsbilder och stora vårdbehov kostar för mycket.

filippa210

När Filippa Reinfeldt berömmer sin vårdvalsmodell med att ”antalet läkarbesök har ökat” så visar hon egentligen bara (omedvetet?) på vilka problem och brister hennes vårdval har.

När vården styrs av efterfrågan och inte behov blir konsekvenserna just de som nu drabbar Vårdval Stockholm.

Systemet gynnar de realtivt friska och missgynnar de mer vårdkrävande patienterna. Systemet tar vårdpengar från de fattigaste och ger till de rikaste.

Någon som känner igen det moderata mönstret?

*

Press; AB, AB debatt, TV 4, SvD, Dagens Medicin

Tidigare Bloggposter;

Vet inte allianspartierna vad de sysslar med?

Snabbt, ogenomtänkt och med ödesdigra konsekvenser

Sicken otur, Filippa och Göran

Bloggat; Peter Andersson

Bloggtips; Ekonomikommentarer om tigerekonomierna, Annas Rosblogg om Victoria, Tankar i natten om arbetslösa, Eva-Lena om Ipred, Lasses blogg om Victoria och kärleksjakten, Alliansfritt Sverige om det kungliga bröllopet

*
Andra bloggar om: , , , , , ,