Kultur för moderater

Clemens Poellinger slår i SvD huvudet på spiken när han kommenterar de senaste ”kulturprovokationerna” så här;

Jag ser det som att vissa Konstfackelever riktar sin energi åt fel håll. Går den lätta vägen när de ger sig på något som redan går på knäna – det offentliga samhället. Vad är det värdigaste målet för ifrågasättande konstprojekt som förmodas rikta sig mot förtryck från makten och härligheten? En hårt pressad vårdsektor, en nedskärningshotad kollektivtrafik, eller exempelvis marknaden i sina olika manifestationer som banker, börser och storföretag?

Kan det vara så att många av de konststudenter som nu vill väcka uppmärksamhet och provocera är påverkade och färgade av det samhällsklimat de har växt upp i? Den tidsanda som har präglat de senaste 20 – 30 åren. En tid där respekten för andra människors värde och vårt gemensamma samhällsbygge har suddats ut. Där ordet ”solidaritet” har varit ett osynligt skämt.

En tid där ”jag älskar att äga” har varit mottot.

Den moderata kulturministern kanske bara får de konststudenter hon förtjänar. För vad ska barn av den nyliberala eran ägna sig åt för projekt – om inte att slå mot en sargad välfärd och mot det bespottade kollektiva samhället?

Humorn och konsten – båda dessa oerhört viktiga ventiler och drivkrafter för samhälldebatten – har till stor del förvandlats från att provocera makten och slå uppåt till att marknadsföra sin egen person och slå nedåt. En kultur som gjord för ett moderat samhälle.

Den senaste kulturutredningen lär knappast ändra på den saken…

*

Bloggat; Alliansfritt Sverige, Bloggers Notes,

Press; DN ledare, DN, AB kultur, SvD1, SvD2

*

Andra bloggar om: , , , , ,

Den moderata människosynen

billsvensk

Moderaternas utspelet på DN debatt i dag om invandrarpolitiken följer samma mönster och samma linje som partiet slagit in på under de senaste åren – inom de flesta områden.

Populism parad med en rå, inhuman och riktigt skrämmande människosyn.

Med de senaste utspelen är det tydligt att man vill vinna över så många SD väljare som möjligt, men kanske ännu hellre så många ”smygrasister” som möjligt. Man gör det genom att upphöja okunskap och klyschor till politisk retorik och lagförslag.

Ett exempel – ”I Sverige gäller svensk lag”. Man kan fråga sig var svensk lag annars skulle gälla? I Nigeria, eller kanske i Kina?

Krav på ”språktester” upprepas – ”Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige.” Man kan fråga sig om detta gäller alla medborgare? Såväl infödda som invandrare? Innebär detta att man kommer att utvisa alla som har läs- o skriv- svårigheter eller svåra mentala funtionshinder – de som, med all säkerhet, aldrig kommer att uppnå vad man kallar ”grundläggande kunskaper i svenska”? När skall denna kunskapsnivå vara ”uppnådd”? Efter en viss tid, direkt vid ankomst till Sverige eller från födseln? Innebär detta att vissa svenskar kommer att mista sitt medborgarskap (kanske till och med individer inom vårt omhuldade svenska kungahus)?

Så här uttrycker man sig på DN debatt;

Vi kommer antagligen anklagas för respektlöshet och nationalism av dem som föredrar bidrag och välmenande fraser framför tydlighet om rättigheter och skyldigheter. Vi får ta det.

Återigen pekar man (mellan raderna) ut gruppen invandrare som olönsamma, brottsliga bidragstagare. Man skyller de problem invandrare möter i det svenska samhället, den diskriminering de utsätts för, på invandrarna själva. Retoriken känns igen från den om sjukskrivningar – där man svepande har anklagat sjuka och funktionshindrade för ”bidragsfusk”.

Dessutom – ingen ”föredrar bidrag” (ett billigt retoriskt trick). Däremot finns det behov av trygghetssystem och sociala försäkringar som fungerar för alla som vid olika tillfällen i livet behöver hjälp och stöd. I alla fall i ett humant samhälle.

Människor av kött och blod, såväl invandrare som infödda svenskar, har av moderaterna reducerats till arbetsmaskiner. Arbete ger frihet, och enbart perfekta, friska, svensktalande och arbetsdugliga människor har ett sant värde för moderaterna och Sverige som nation.

Den moderata människosynen blir allt tydligare, och alltmer skrämmande.

Slutligen – Lars Ohly;

– Det värsta som kan hända är inte att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen utan att etablerade partier tar över deras politik.

Nu är vi där…. och mer därtill…

*

Tidigare bloggpost; Moderaterna det nya rasistpartiet

Bra Bloggat; Utredarna, Annas Rosblogg, Queen of light, Radar, Jinge, Simone, Alliansfritt Sverige, Ulrika Falk, Självgod och bitter

Motvallsbloggen

Press; DN debatt, DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, AB3, AB4, SvD

*
Andra bloggar om: , , , , ,

intressant.se