99 procent håller med de rödgröna

Nya opinions siffror från DN/Synovate visar att Moderaterna ökar sitt stöd i opinionen till, vad DN kallar, ”nya rekordsiffror”.

Samma opinionsinstitut (Synovate) gjorde i september 2008 en helt annan undersökning där man frågade 1 016 personer mellan 25 och 64 år om skatten.

Resultatet;

  • 96 procent av de intervjuade tyckte att pensionärer ska betala samma eller lägre skatt än yrkesverksamma.
  • 1 procent tyckte att de skulle betala högre skatt.
  • Enbart 21 procent av de intervjuade visste om att pensionärerna i dag betalar högre skatt än löntagare.

Det så kallade ”jobbskatteavdraget”, som ju är alliansens och moderaternas stora paradnummer, uppskattas alltså bara av 1 procent av Sveriges befolkning (enligt Synovate).

Jobbskatteavdraget är grundbulten i den orättvisa politik den borgerliga regeringen för. Skattelättnaderna för gruppen ”friska med jobb” betalas av pensionärer, sjuka, arbetslösa och andra utsatta grupper. 1 procent av befolkningen gillar läget.

Man kan alltså konstatera att om svenskarna var lite mer insatta i hur den borgerliga regeringens politik egentligen såg ut så skulle den rödgröna oppositionen vinna nästa val med minst 96 (kanske rent av 99) procent av rösterna.

Kanske är det dags att (som Aftonbladet skriver) ”tydliggöra” det rödgröna alternativet till den politik som nu förs?

*

På tal om pensioner…

Ögnade häromdagen igenom mitt avtalspensionssparande som damp ned i brevlådan. Avtalspensionen är alltså den del av pensionen som ens arbetsgivare står för. Beskedet var allt annat än muntert.

Under året hade pengarna krymp från (avrundade siffror) 60 ooo kronor till 50 000. Värdeutveckligen var minus 13 000 kronor bara i år. Administrativa avgifter låg på 350 kronor och ”avkastningsskatten” låg på nära 400 kronor (hur man nu kan betala skatt på en förlust?). Sammanlagt har värdet av min avtalspension minskat med 4 500 kronor sedan start. Så mycket av min pension har alltså försvunnit fram tills nu.

Fortsätter utvecklingen på samma sätt kan man gott fråga sig om man vid 65 års ålder får ett inbetalningskort varje månad istället för pensionspengar?

Ingen behöver alltså aktivt spekulera på börsen för att förlora besparingar och pensionspengar längre. Det finns det andra som sköter åt en numera…

😉

Bloggat; Solidaritet & Rättvisa, Åsa Westlund, Sjölander

Press; AB, SvD – Mona Sahlin

*

P.S. Missa inte Inger Efriamssons debattinlägg i AB om Försäkringskassan och hur den borgerliga regeringen, och socialförsäkringsmistern Cristina Husmark Pehrson, saboterade alla förutsättningar för en lyckad omorganisation av myndigheten.

Skriv på; Namninsamling mot de nya sjukskrivningsreglerna

Mer press; Göran Greider

*

Bloggtips; Queen of light om Israel, Reflektioner och speglingar om FK, Alliansfritt Sverige om Utrikesdepartementet och Bildt, Svensson om protester i Frankrike, Utredarna frågar – Ska sjuka skämmas?

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Klippstrategin, ett otrevligt ord…

Adriana Lender har, av socialförsäkringsministern, presenterats som Försäkringskassans ”räddare i nöden”. Hon fick ta över chefsjobbet när den hårt kritiserade Curt Malmborg slutade.

Adriana Lender – en obefläckad hjälte? Nej, knappast.

Adriana Lender ansvarade i november 2007 , då överdirektör på Försäkringskassan, för beslutet om den så kallade ”klippstrategin”. Beslutet innebär att de som ringer till kassan inte längre får tala med sin handläggare, utan istället (i bästa fall) kopplas till en allmän kundtjänst.

Claes Jansson, enhetschef LO-TCO Rättsskydd, säger (till TV4) att strategin och beslutet är ”ett brott mot förvaltningslagen”. Människor har rätt att få tala med den person som handlägger deras ärende.

Facket varnade för konsekvenserna av beslutet. Men, Adriana Lender ångrar ingenting. Det enda hon är missnöjd med är det ord som användes – ”klippstrategin” – ”det låter väldigt otrevligt”.

Hur otrevligt ordet än låter är det ingenting mot den känsla av maktlöshet som alla de som råkat ut för denna ”klippstrategi” känner när de av Försäkringskassan förvägras tala med sin handläggare.

Nu är alltså den som skapat en stor del av kaoset på Försäkringskassan och med sitt beslut förorsakat ett rekordstort antal JO-anmälningar (”ett brott mot lagen”) satt att åtgärda det.

Men, det är väl kanske sant som man säger –
Brottslingen återvänder alltid till brottsplatsen! 😉

Fakta: TV4, Beslutet PDF

*

Rehabiliteringskedjan var det lovande namnet på Cristina Husmark Pehrsons nya sjukförsäkring. Den började verkställas redan den 1 juli förra året. Löftet var att rehabilitering och förtagshälsovård skulle garanteras till alla långtidssjukskrivna. Men hur ser det ut i verkligheten?

Både ”rehabiliteringsgarantin” och förtetagshälsovården är frivillig. I de flesta landsting finns ännu ingen fungerande rehabilitering att få. Vissa landsting har planer på att införa garantin, andra tycks inte bry sig alls. Trots detta genomförs nu den så kallade ”rehabiliteringskedjan” med strikta, korta tidsgränser.

Enligt FK:s senaste uppskattning rör det sig om runt 130 000 långtidssjukskrivna som står på tur att ”testas” för sin arbetsförmåga. De sjukskrivna försäkringskassan bedömer kan jobba kastas ut från försäkringen oavsett om de har hunnit få någon rehabilitering eller ej. Det handlar om sjukskrivna med läkarintyg där försäkringskassan överprövar de behandlande läkarnas utlåtanden och intyg.

LO och TCO har krävt att en ”utförsäkringsspärr” ska införas. Ingen ska kunna kastas ut från försäkringen utan att ha fått alla möjligheter och hjälp med rehabilitering – medicinsk och arbetlivsinriktad.

Socialförsäkringsministern och regeringen blundar, skyller ifrån sig och vägrar ta ansvar för sina beslut och misslyckanden. Det är sorgligt och grymt – framför allt mot alla de hårt pressade och sjuka människor som får leva med konsekvenserna av de omänskliga sjukreglerna, kaoset på Försäkringskassan och den brutala nonchalansen av regeringens ansvariga ministrar.

*

Läs; AB ledare – Hon är ansvarig för kassakrisen,

Läs om hur läkarintyg överprövas av Försäkringskassan; AB – Vem vill ha en gubbe på kryckor?

Press; AB 1, DN1, DN 2

Bloggpost; Läkare protesterar mot FK och regeringen

*

Bloggat; Karneval Verbal – om läkarnas reaktioner, Den osynliga patienten, Utredarna, Smärtbloggen, Björn Andersson, Rygggraden om rehabiliteringsbluffen, Eva-Lenas blogg

Mer bloggtips; Ekonomikommentarer om Kronan och Euron, Motvallsbloggen om förintelsen, Lasses blogg om försvaret

*
Andra bloggar om: , , , , ,

intressant.se

Regeringen bryr sig inte

I dag debatteras Försäkringskassans kris i riksdagen. En kris som slår mot kärnan i vårt välfärdssamhälle, och hårdast mot de allra mest utsatta.

Socialförsäkringsministern och den borgerliga regeringen fortsätter desperat att skylla alla problem på chefer som avgått och gamla socialdemokratiska regeringar. Men hur man än vrider och vänder på resonemanget blir de borgerliga bortförklaringarna allt mer ihåliga.

Slakten av  sjukförsäkringen och vanskötseln av Försäkringskassan är den borgerliga regeringens verk. Det går inte längre att skylla ifrån sig.

Detta har hänt med Försäkringskassan sedan borgarna kom till makten;

  • Försäkringskassans anslag har minskat med nära 600 miljoner kronor.
  • Antalet anställda har skruits ned med 2 500 personer (räknat i årsarbetskrafter). Fram till år 2010 beräknas personalstyrkan ha minskats med totalt 3 500 personer (nära en fjärdedel).
  • Nya komplicerade och hårt kritiserade sjukförsäkringsregler har införts.
  • Stora omorganisationer och flera genomgripande regelförändringar har genomförts.

Under det kommande året beräknas dessutom 10 tusentals människor slängas ut från den nya diagnosbaserade sjukförsäkringen. Utan fungerande rehabilitering och vård, utan realistiska möjligheter till ett nytt arbete. Kommunerna räknar, som en konsekvens av detta, med kraftigt ökade socialbidragskostnader.

Allt detta är den borgeliga regeringens verk. De borde ta ansvar för konsekvenserna. Och nästa gång – varför inte lyssna på remissinstanser och göra konsekvensutredningar av sina lagförslag innan katastrofen är ett faktum?

Men, kanske är det precis så som Håkan Boström skriver i DN i dag – Citat;

Misstanken smyger sig på att regeringen helt enkelt inte brytt sig så mycket om de grupper som drabbats värst: Människor i behov av behovsprövad ersättning – ofta utan möjlighet att göra sin röst hörd i opinionen.

*

Bloggat; Solidaritet & Rättvisa, Bellas väg tillbaka, Simone, jj.n, Utredarna

Press; SvD 1, SvD 2, AB 1, AB 2, AB 3, AB 4, AB 5

*
Andra bloggar om: , , , , ,

De skyldiga duckar

Krisen inom Försäkringskassan blir allt mer uppenbar. Försenade utbetalningar skapar stora problem för de som drabbas. Krångliga, otydliga och omänskliga nya sjukregler skapar osäkerhet, onödigt lidande och rättsosäkerhet. Antalet JO anmälningar är rekordstort. Försäkringskassans egen personal vantrivs.

Enligt socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson är ansvaret för alla dessa missförhållanden helt och hållet Försäkringskassans eget, och då speciellt den förre chefens Curt Malmborgs, fel. Men, hennes retorik klingar allt mer ihålig och falsk. Syndabocken Malmborg är utsedd i ren desperation. Ingen hade förmodligen klarat av den uppgift han ålades så mycket bättre. Hans förutsättningar att lyckas har varit katastrofala.

Man kan fråga sig vad socialförsäkringsministern hade väntat sig skulle hända med Försäkringskassan och deras service efter hennes och den borgerliga regeringens ”behandling” av kassan och sjukförsäkringen under de senaste åren? Ingenting – bara tip top service?

Detta är vad som har hänt sedan 2006 (citat DN debatt);

Sedan 2006 har Försäkringskassans anslag minskat med nästan 600 miljoner kronor. Under samma tid har antalet anställda (räknat som årsarbetare) skurits ned med 2.500 personer. Enligt vad ST nu erfar så kommer, om minskningen fortsätter som planerat, totalt 3.500 anställda vid Försäkringskassan att ha försvunnit fram till år 2010. Det motsvarar nästan var fjärde anställd, eller 23 procent av personalstyrkan.

Under samma period har en rad hårt kritiserade regelförändringar genomförts i bland annat sjukförsäkringen. Remisskritiken var massiv, både från Försäkringskassan och alla andra ”tunga” instanser. Därtill har Försäkringskassan (även detta under samma period) genomgått stora omorganisationer.

Om alla dessa förändringar och neddragningar inte skulle ha märkts av i Försäkringskassans servicenivå skulle det ha varit betydligt mer förvånande än det omvända.

Det som nu sker är logiskt och väntat. Den enda som inte tycks ha förstått eller brytt sig om vartåt det har barkat är den (de) skyldiga. Nämligen socialförsäkringsministern och den borgerliga regeringen.


*

Mer om FK och regeringens politik; Sjuka rehabiliteras på socialen, Läkare protesterar mot FK och regeringen, Den slutliga lösningen och alternativen, På besök i verkligheten

Läs mer om konsekvenserna av de nya stenhårda reglerna FK ålagts att följa här!

Bra bloggat; Tidvatten, Stockholmsvänstern, Utredarna, Resursbloggen

*

Till sist kan man konstatera att till och med Svensk Näringsliv nu går ut och kritiserar regeringen – på DN debatt. Läs mer på Alliansfritt Sverige!

*

Andra bloggar om: , , , , ,
intressant.se

Fuskkontroller och köttfärs

Återigen kommer en ”rapport” om att arbetslösa inte söker alla de jobb de har blivit anvisade av arbetsförmedlingen. Underförstått – arbetslösa är lata och fuskar.

För att få en liten annan vinkel på nyheten kan jag rekommendera bloggposten ”Vem kontrollerar kontrolllanterna” hos Ting och tankar.

Verkligheten är mer komplicerad än vad tidningsrubrikerna antyder.

Vilka jobb ska man söka som arbetslös? De man är kvalificerad för? De man passar för? De man har någon rimlig chans att få? De man är utbildad för? De man tror sig klara av? Alla jobb som överhuvudtaget existerar? Eller, de som arbetsförmedlingen anvisar?

Man kan fråga sig vad de ökade kontrollerna egentligen ska kontrollera. Att alla anvisade jobb söks eller att rätt jobb anvisas?

Bloggat; Claes Krantz, Annas Rosblogg

Lästips: Låg a-kassa försämrar chansen att få jobb

*

P.S.

Det har talats en hel del den senaste tiden om att apoteken ska avregleras och privatiseras enligt ”ICA-modellen”. Vi får bara hoppas att detta inte innebär att även den medicin som säljs kommer att behandlas enligt ICA-modellen ( som köttfärsen )

kottfars

Press; LMV, DN

*

Bloggtips; Queen of light får ny skribent, Badland Hyena om EU kontroll, Annarkia om Gaza, Lasses blogg likaså om Gaza

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

Tack för att ni betalar…

Lars Ohly i riksdagen i går;

Men gör något då! Människor blir arbetslösa i en omfattning vi inte sett på årtionden, sjuka utförsäkras från våra socialförsäkringssystem. Människor lider av er politik. Det är dags nu. Gör nåt! Det är ni som är regeringen!

Och visst är det dags att regeringen gör något åt alla de problem de i vissa fall själva har bidragit till (massakrerade trygghetssystem), i andra fall har drabbats av.

Oavsett vilket – Gör nåt! Det räcker inte med att skälla på banker och bolag, eller på oppositionen. Det är ni som är regeringen! Gör nåt!

Men, det är inte bara den rödgröna oppositionen som kritiserar regeringen för deras passivitet. Kritiken kommer nu från alla håll – även från de egna borgerliga leden.

I dag protesterar även alliansens egna politiker i 12 av de 18 mest drabbade kommunerna. De vill ha mer statliga pengar i stöd redan i år. (SvD i dag – ej nätet)

Pengarna behövs till vård, skola, omsorg och till ökade kostnader för försörjningsstöd som många kommuner nu drabbas av när allt fler beräknas kastas ut från sjukförsäkringen och/eller inte platsar i den nya a-kassan.

Snart är det väl bara de egna alliansministrarna som tycker att allt är frid och fröjd (eller inte vågar säga något annat), och så de borgerliga ledarskribenterna förstås…

Press; SvD 1, SvD 2, SvD 3, SvD 4 , DN 1, DN 2, DN 3, AB 1,

*

På SvD brännpunkt uppmärksammas det faktum att maktkoncentrationen inom TV och media blir allt snävare. Allt färre privata ägare har kontrollen över vilka nyheter och TV program vi matas med. Det är en farlig utveckling som begränsar demokratin.

Nu hotas den sista reklamfria och oberoende utposten – public service – av en ny EU lag som som de svenska tidningsutgivarna tillsammans med bland andra TV4 och Svenskt Näringsliv just nu försöker ”lobba” igenom i EU.

Utvecklingen är skrämmande, därför behövs public service som motvikt. Men, en reklamfri TV är inget som betalar sig själv….

tbillstegoborelius

Tack Tobias Billström för att du har betalat din TV avgift, och tack Cecilia och Maria och många många fler…

man får nästan tårar i ögonen….

P.S. Vi får väl hoppas att SVT:s programdirektör i alla fall har betalt sin TV-licens… 😉

*

Bloggat; Hellre Upplyst…, Kildén & Åsman, Alliansfritt Sverige, Arvid Falk, Ekonomikommentarer, Resursbloggen, Reflektioner och speglingar, Svensson

*
Andra bloggar om: , , , , , ,