Ministerns bortförklaringar och lögner

arligt-doktorn
Illustration Robert Nyberg

Debatten om kaoset på Försäkringskassan och de nya sjukförsäkringsreglerna går vidare. I förra veckan träffade Christina Husmark Pehrson representanter från Försäkringskassan, fack, arbetsgivare och forskningsvärlden.

Förvirringen blev stor när socialförsäkringsministern tolkade sina egna regler och lagar på ett alldeles eget sätt.

Inger Hjärtström, ombudsman på kommunal, sa så här efter mötet;

– Det var så oklart och luddigt och förvånande det hon sa att jag inte kan bedöma om hon inte vet vad hon lagstiftat om eller om hon inte vill stå för den.

Mönstret upprepas. Christina Husmark Pehrson skyller ifrån sig och vägrar ta ansvar för de beslut och förslag regeringen genomfört.

Ett första exempel var när ministern inte ville kännas vid sitt eget sjukförsäkringsförslag – efter ett par månader av tung och välgrundad kritik. De konsekvenser, som remissinstanserna (inklusive Försäkringskassan) varnade för, och som nu har blivit verklighet avfärdar ministern som ”feltolkningar” om och om igen.

Socialförsäkringsministern har därtill låtit Adriana Lender, ansvarig för beslutet om den s.k. ”klippstrategin” (där FK:s handläggare gjorts onåbara), återvända till ”brottsplatsen” och bli ny chef för Försäkringskassan.

Till allt detta kommer många av de lögner och halvsanningar som har spridits av ministern, andra borgerliga politiker och ledarskribenter under det senaste årens debatt om sjukförsäkringen och de nya sjukskrivningsreglerna.

En av de mest upprepade lögnerna den senaste tiden är att alla, men framförallt unga människor, i stora antal regelmässigt fick permanent sjukersättning efter ett års sjukskrivning – dvs. ”förtidspensionerades” bort för gott före det att ”rehabiliteringskedjan” infördes.

Vi som lever i verkligheten (och inte bara besöker den då och då i propaganda syfte) vet att det inte stämmer.

Sjuka har inte beviljats sjukersättning om de har kunnat arbeta. Allt färre har beviljats permanent sjukersättning, ofta har istället sjukskrivningar dragit ut på tiden. Tidsbegränsad ersättning har varit mer regel än undantag, och prövningar mot ”hela arbetsmarknaden” har under flera år varit en regel. Sjukskrivningarna har minskat, sedan 2003, och försäkringen har sedan dess gått med stora vinster varje år.

När det gäller åldersfördelningen av beviljade sjukersättningar ser den ut som följer (av det totala antalet);

  • Mindre än 5 procent är under 30 år.
  • Nära 80 procent är över 45 år.
  • Drygt 53 procent är över 55 år.

En övervägande del av ”sjukpensionärarerna” har alltså varit yrkesverksamma under minst 25-30 år, oftast längre. I de andra nordiska länderna hade många av dessa redan varit ”riktiga” pensionärer.

Läs mer i bloggposten; ”Världens högsta sjukfrånvaro, eller?”

Den stora och ödesdigra förändringarna med den nya ”utsorteringskedjan” är istället att reglerna för att bevilja sjukersättning och sjukskrivning har stramats åt in absurdum. Korta, strikta tidsgränser har införts som riskerar att motverka sitt syfte. Istället för ”rehabilitering” eller fortsatt sjukskrivning riskerar nu många att kastas ut från både arbetsplatsen och sjukförsäkringen redan efter sex månader.

Man kan konstatera att kriterierna för att Försäkringskassan ska godkänna en sjukskrivning inte bara har blivit fullständigt omänskliga, utan även katstrofalt otydliga. Att inte ens den minister som är ansvarig för den nya lagen tycks veta hur den ser ut eller ska tolkas är en (för många människor) ödesdiger skandal!

*

Press; Ministern fick en kaosvarning för ett år sen!, Försäkringkassans kris är en poltisk kris

Tidigare bloggposter; Världens högsta sjukfrånvaro, eller?, Fakta som avlivar myterna , Sjuka rehabiliteras på socialen, Läkare protesterar mot FK och regeringen, Den slutliga lösningen och alternativen, På besök i verkligheten

Läs mer om konsekvenserna av de nya stenhårda reglerna FK ålagts att följa här!

Bloggat; Queen of lightNemokrati, Kaj Raving, Smärtbloggen, Hellre Upplyst…, Resursbloggen 1, Resursbloggen 2

*
Andra bloggar om: , , , , ,

intressant.se