Ekumeniskt upprop; Stoppa utförsäkringarna

Missa inte;

Charlotte Thérèse Björnström i Uppsala föreslår ett stort landsomfattande ekumeniskt påskupprop mot utförsäkringarna.

”Jag frågar mig var kyrkorna finns i det här och hoppas att alla kristna ska inse hur illa det faktiskt är. Nu, innan det är för sent för ännu fler! Tänk om vi kunde gå före och visa vägen till ett människovänligt samhälle.”

Stoppa utförsäkringarna, Citat;

Den som blir sjuk i Sverige i dag möts av nya regler och absurda tidsgränser. Handläggare utan medicinsk kunskap fattar beslut, oavsett läkarintyg och hälsotillstånd. Bedömningen sker gent­emot fiktiva jobb; även om man ligger på dödsbädden eller på operationsbordet så kan det tänkas finnas en teoretisk arbetsförmåga…
Vi har fått ett rättsosäkert system i stället för en sjukförsäkring som gick med rejäl vinst.

I media ljuger ansvariga politiker om statistiken för sjukskrivningar och förtidspensioneringar, sjuka har med orätt pekats ut som ”fuskare” som inte vill arbeta. Våra gemensamma sjukförsäkringspengar har fördelats till dem som just nu råkar vara friska och ha arbete, och ännu ett jobbskatteavdrag är på gång, meddelar Göran Hägglund.
Jag förstår inte hur svenska folket kan gå med på denna totala nedmontering av välfärdssystemet. Vem vill ha en hundralapp i skatteavdrag i stället för en fungerande sjukförsäkring?

Svår sjukdom kan drabba precis vem som helst. Men intresset för frågan är märkligt nog svalt. Även bland politiker. Jag och andra har kommit med konkreta förslag till förändringar utifrån den tuffa verklighet vi dagligen möter, men får bara intetsägande standardsvar.
Ulf Kristersson, som ansvarar för sjukförsäkringsutredningen, är nöjd med reformen; som bäst blir det små justeringar av de allvarligaste felen, tidigast år 2013. Det är bara det att under tiden blir ännu fler sjuka hemlösa, hamnar i social misär, ja, de till och med dör! Ingen vet exakt hur många självmord utförsäkringarna hittills har orsakat.

Många som har fysiska sjukdomar får även psykiska besvär och blir alltså sjukare. Vanligen halveras inkomsten och alla har inte sparade pengar. Valet kan stå mellan att betala hyran eller nödvändiga mediciner.

Nya grupper hamnar i en permanent fattigfälla. Barn drabbas genom att föräldrarna drabbas. Någon rehabilitering erbjuds inte. Är detta ett bra system? Jag tycker inte det.
Röda Korset inriktar för första gången sin verksamhet på nödlidande i Sverige, insatser från fler organisationer behövs. Och eftersom den akut nödvändiga förändringen inte kommer att initieras från politiskt håll, då inte ens oppositionen driver frågan längre nu när valet är över, så borde alla som ser vad som händer gå samman och protestera. Hur länge ska vansinnet få pågå? Tusentals är redan drabbade. Utförsäkringarna måste stoppas!

Jag frågar mig var kyrkorna finns i det här och hoppas att alla kristna ska inse hur illa det faktiskt är. Nu, innan det är för sent för ännu fler! Tänk om vi kunde gå före och visa vägen till ett människovänligt samhälle.
För vem eller vilka ska annars göra det? Om evangeliet ska klinga trovärdigt mellan kyrkvalven, så krävs tydliga symbolhandlingar offentligt när saker är uppåt väggarna i samhället, särskilt när det rör grupper som är för svaga för att själva protestera mot vad de utsätts för. Så jag föreslår härmed ett stort landsomfattande ekumeniskt påskupprop. Med krav på omedelbar förändring.

Charlotte Thérèse Björnström
Uppsala

*
Bloggar; Martin Moberg, Kaj Raving, LO-bloggen, De tystas röst, Netroots

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Vilket samhälle vill vi ha?

Läser en analys i dagens DN av Johan Schück. Där berättar han om OECD:s råd till Sverige för att minska arbetslösheten. Det är samma gamla nyliberala dunderkur som alltid; sänkta löner och sämre anställningsskydd (kamouflerat som ”ökad flexibilitet”).

Ingenting nytt under solen… och som vanligt inga andra motiv till att försämra anställningsskydd och löner än ideologiska. Fakta och forskning ger nämligen inget stöd för att de länder som följer de nyliberala arbetsmarknadslagarna skulle ha lägre arbetslöshet.

Redan i de tabeller som presenteras i DN kan man se att lägre minimilöner inte ger lägre arbetslöshet.

Sverige har högsta minimilönerna i den tabell som visas upp. USA de lägsta. Tabellen består av 21 utvalda länder. Till att börja med kan man ju fråga sig hur urvalet har gått till? Varför finns till exempel inte Norge med… där arbetslösheten är rekordlåg – samtidigt som lönerna är högre än i Sverige?

Studerar man sedan tabellen som visar hur hög arbetslösheten är i olika länder och börjar med de två länder som har högst respektive lägst minimilöner enligt DN:s märkliga urval – USA och Sverige – ser vi att USA har högre arbetslöshet än Sverige.

Redan där spricker teorin;  Höga löner skapar inte arbetslöshet, lika lite som svältlöner trollar bort arbetslösheten.

Samma sak i diagrammet (här nedan) som visar hur löneandelen av företagens vinster sänkts i västvärlden – samtidigt som arbetslösheten har ökat stadigt.

Det andra OECD tipset är att försämra anställningstryggheten (öka ”flexibiliteten”). Det ska bli ännu enklare att sparka äldre som har lång anställningstid. Men inte heller där stämmer den nyliberala kartan med verkligheten. Sverige har halkat efter rejält när det gäller anställningstrygghet (se tabell nedan), men har fortfarande högre skydd än i USA. Samtidigt som arbetslösheten, som sagt, är högre i USA än i Sverige.

DN:s tabeller visar inget annat än att de nyliberala teorierna inte håller – inte ens om man dribblar med statistik och manipulerar fakta.

På en punkt kan man dock konstatera att även OECD ger ett relevant råd; arbetsmarknadspolitiken måste (återigen) bli mer inriktad på utbildning. Den borgerliga regeringens fullständigt misslyckade arbetsmarknadspolitik är omöjlig att ignorera.

Lagom till lågkonjunkturen slaktade alliansens arbetsmarknadspolitiken;

  • Under alliansens första tre år minskades resurserna till AMS ned med 13 miljarder, antalet programplatser minskade med ca 50 000.
  • Antalet platser på yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning har minskat från drygt 13 000 hösten 2006 till mellan 3 000 och 4 000 under 2009.
  • Vuxenutbildningen minskades med 42 000 platser från slutet av 2006 till 2008.

Kanske tror Anders Borg att de nyliberal teorierna om ökade klyftor och hårdare piskor fortfarande är den enda sanningen. Men inte ens i OECD-ekonomernas forskning finns numera bara ett svar och en lösning på samhällsproblemen. Hur vi väljer att lösa problemen beror på vilken typ av samhälle vi vill leva i.

OECD:s senaste forskning….

OECD ekonomen John P. Martin förespråkar bland annat stärkt arbetslöshetsförsäkring, kvalificerad och aktiv arbetsmarknadspolitik, slopa ”första-bästa-jobb” politiken och att anställningsstöd ska vara riktade inte generella. Tvärtemot Anders Borgs arbetsmarknadspolitik.

Dessutom….

Redan år 2006, när alliansen tillträdde, reviderade OECD sin tidigare enkelspåriga inställning till hur man skapar en bra arbetsmarknad. Då slog man fast att det fanns två modeller – som resulterade i två helt olika typer av samhällen;

  1. Den ”anglosaxiska” – USA, Storbritannien och Irland. Gemensamma nämnare är; låga ersättningar vid arbetslöshet, låga skatter och svag arbetsrättslagstiftning. Stora klyftor i samhället och många av jobben har dåliga villkor och löner som knappt går att överleva på. Fler som står helt utanför arbetsmarknaden.
  2. Den ”nordiska” – med generösa ersättningar, kollektivavtal och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Där finns variationer, t.ex. Danmark har sämre arbetsrättslagstiftning, men också generösare ersättningsnivåer. Klyftorna i dessa samhällen är mindre och fler människor är i arbete.

Vilket samhälle vill Anders Borg ha?

Vilket samhälle vill du ha?

*

Missa inte; Charlotte Thérèse Björnström upprop mot utförsäkringarna!

Bloggtips; LO-bloggen om ett upprop mot utförsäkringarna, Kaj Raving om arbetsmiljö, Alliansfritt om bostadskrisen som individuellt problem, Eva-Lena om extremism, Peter Andersson om skolan, Röda berget om Bildts SD flirt, Ekonomikommentarer om terrorn…, Netroots

Media; svd1, dn1, dn2,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se