Det handlar om solidaritet och omtanke

I dag är det 25 år sedan Olof Palme mördades. För de allra flesta av oss som var med då finns just den stunden, när vi fick veta vad som hänt, etsat i våra minnen för alltid.

Själv satte jag på TV:n tidigt på morgonen – klockan var inte ens 6 – för att se ett inspelat program från kvällen före på video. TV:n spelade sorgemusik och en bild visades från Sveavägen. Till slut förstod jag vad som hade hänt. Så såg jag DN:s första sida i brevinkastet. Stora svarta rubriker – Palme mördad. Senare på dagen åkte jag in till stan och passerade förbi mordplatsen på Sveavägen. Människor stod runt avspärrningen… överallt fanns tomheten, chocken. Ingen var oberörd – allt var overkligt.

Oavsett vad vi tyckte eller kände inför personen Olof Palme fanns han i våra liv. Han var en människa som inte lämnade någon oberörd. Han väckte känslor, han tog ställning, han dolde aldrig sin intellligens och han blixtrade till i debatter. För min egen del älskade jag just de sidor hos Olof Palme som jag vet att många retade sig på.

Men oavsett våra personliga känslor kring Palme som person, kan ingen säga emot det faktum att han betydde oerhört mycket för människor som kämpade för fred och frihet i andra länder runt om i världen. Överallt visste (och vet) folk vem Olof Palme var. Han vågade säga ifrån och tog ställning. Han gick emot stormakter och diktaturer – mot förtryck och för människovärdet. Han använde ord och uttryck som finns kvar för alltid. Vem minns inte ”diktaturens kreatur” eller ”satans mördare”?

I dag saknar vi honom mer än någonsin.

Det är som Olle Svenning skriver  i aftonbladet i dag, citat;

Olof Palme ställde sig på Rossio-torget i Lissabon 1975 och förenade sig med det folk som gjorde uppror mot diktaturen. Dagens europeiska politiker stänger in sig och gör kostnadsanalyser om de folkliga demokratirevolterna. Oljepris och invandrarströmmar väger tyngre än demokrati.

Att vända tillbaka till Palmeperioden är inte nostalgi; det är en påminnelse om demokratins och den internationella solidaritetens möjligheter. Det är vår egen tid som är så oändligt föråldrad.

Därför är jag demokratisk socialist
Jag är en demokratisk socialist med stolthet och med glädje.

Jag blev det när jag for omkring i Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen fast en del var oerhört rika, när jag for runt och såg en på sätt och vis ännu mer förnedrande fattigdom i Förenta Staterna, när jag som ung kom öga mot öga med kommunismens ofrihet och förtryck och människoförföljelse i kommuniststaterna. När jag kom till nazisternas koncentrationsläger och såg dödslistorna på socialdemokrater och fackföreningsmän.

Jag blev det när jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som bröt marken för demokratin i Sverige, när jag fick klart för mig att det var socialdemokratin som lyft landet ur fattigdom och arbetslöshet med 30-talets krispolitik. När jag själv fick vara med och arbeta för ATP och fick möta de privilegierades socialistkampanjer när vanliga löntagare ville trygga sin ålderdom, det var det ni höll på med då.

Jag blev det under många år av samarbete med Tage Erlander då jag lärde mig vad demokrati och humanism är och med nära vänner som Willy Brant, Bruno Kreisky och Tryggve Bratteli, som riskerade livet i kampen för människovärdet. Men viktigare är att jag bestyrks i min övertygelse när jag ser ut i världen, när jag ser krigen och kapprustningen och massarbetslösheten och klyftorna mellan människor.

Jag bestyrks i min övertygelse när jag i vårt eget land ser orättvisorna öka, arbetslösheten tillta, spekulation och fiffel gripa omkring sig. När jag ser hur högerpolitiken i land efter land driver ut människor i arbetslöshet, slår sönder tryggheten men ändå inte löser de ekonomiska problemen. När jag ser in i den framtid de borgerliga tydligen har att erbjuda där löntagarna ska bli fattigare och de rika rikare, där den social tryggheten blir bräckligare och lyxbåtarna fler, där solidariteten blir svagare och egoismen starkare, där de starka kan ta för sig och de svaga får ta skeden i vacker hand.

Visst är jag en demokratisk socialist. Jag är det med stolthet över vad denna demokratiska socialism har uträttat i vårt land, jag är det med glädje för jag vet att vi har viktiga arbetsuppgifter framför oss efter det borgerliga vanstyret. Och med tillförsikt, för nu vet människorna vad som händer med jobben och tryggheten och stabiliteten när högerkrafterna har ansvaret.

Jag är det på sätt och vis med ett roat leende för jag vet att den moderna svenska historien är full med värdefulla reformer som ni har skildrat som elak socialism men sedan slåss ni om att få äran av reformerna när människorna fått erfarenhet av vad den betyder.

Visst är jag demokratisk socialist; som Branting, när han genomförde rösträtten; som Per-Albin när han bekämpade arbetslösheten på 30-talet och talade om Folkhemmet; som Erlander när han byggde ut den sociala tryggheten och ATP. Det handlar om solidaritet och omtanke människor emellan.

Ett annat starkt minne är när Anna Lind läste denna dikt av Helga Henschen på Olof Palmes begravning….

tala

du som ännu har läppar
tala

tala med grannarna i farstun
tala med folk på gatan
och i tunnelbanan

/…/

skriv ord på papper
på väggar och plakat
bär orden genom staden
högt över huvudet
så alla kan se
dela ut flygblad
om frihet, motstånd, människovärde
fred solidaritet

/…/

tala

du som ännu har läppar

ord kan bli solar
ord kan bli floder
ord kan öppna portar
och bygga broar
ord kan störta tyranner
om tillräckligt många
av oss
beväpnar sig med ord

tala tala
det är vår skyldighet
mot dem som talade
medan de ännu
hade läppar

Nu hänger det på oss som är kvar…..

Det handlar om solidaritet och omtanke människor emellan.

*

Bloggat; Jinge, Alltid rött…, Röda Malmö, Bengt Bernström, Mitt i steget, Martin Moberg, Bengt Silfverstrand, Leif Mettävannio Netroots

Media; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, ab8svd1, svd2, svd3, svd4, exp1, exp2, exp3, svt1, sr

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Borg och Reinfeldt arkitekterna bakom systemskiftet

Jag förundras ofta över hur människor, som jag vet är kritiska till den politik som just nu förs, trots allt uttrycker sin oförbehållsamma beundran för Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Det är som om oavsett regeringens politiska missgrepp och oavsett vilka konsekvenser dessa får för vanliga människor och samhället i stort så går herrar Borg och Reinfeldt fria. De står där – obefläckade och rena.

Att det har blivit så är givetvis ingen tillfällighet. När konsekvenserna av de nya sjukreglerna blir för grymma och skrämmande skickar man fram socialförsäkringsministern som målvakt – som i sin tur skyller på försäkringskassan och handläggarna. När den nya arbetsmarknadspolitiken med Fas 3 och jobbcoacher visar sig vara ett kontraproduktivt resursslöseri med både människor och miljarder skickar man fram arbetsmarknadsministern – som i sin tur skyller på arbetsförmedlingen och deras handläggare.

Givetvis är detta en taktik som är noga genomtänkt. Genom att inte förknippas med sina egna misslyckanden kan de ytterst ansvariga få fortsatt makt och förtroende. Fredrik Reinfeldt uppträder ytterst sällan i media och aldrig när något går snett. Istället riktar han i sig på att visa upp sin ”ödmjuka” eller ”statsmannamässiga” sida. På så vis förstärker han hela tiden bilden av sig själv som en ledargestalt med mycket medkänsla och ödmjukhet. Anders Borg uppträder i stort sett aldrig i något annat sammanhang än som oemotsagd ”oberoende ekonomisk expert”.

Media är en stor del i detta spel. Ytterst sällan granskar man vad som ligger bakom den politik som förs. Aldrig ifrågasätter man de idéer som ligger till grund för de beslut som har fattats. Aldrig visar man vägen från idé till konsekvens. Skulden flyttas över till de som i sista ledet tvingas arbeta efter de lagar regeringen politik har skapat.

Men det är inte försäkringskassans personal som bär skulden till att tiotusentals sjuka kastas ut från sjukförsäkringen efter bestämda tidsgränser, eller till att tusentals utförsäkrade blir helt utan ersättning. Inte heller är det arbetsförmedlarnas fel att regeringens arbetsmarknadspolitik nu visar sig vara fullständigt misslyckad, grym och kontraproduktiv.

Det vi nu ser är ett systemskifte – och grunden för detta systemskifte är Anders Borg och Fredrik Reinfeldt politiska idéer. Målet med politiken är ett samhälle med större löneklyftor, sämre arbetsvillkor och kraftigt försämrade trygghetssystem. Fattigdom och hårdare tag används som ”incitament” för sjuka och arbetslösa att ”ta sig i kragen” och skaffa ett jobb. Strukturella samhällsproblem individualiseras. Arbetslöshet och ohälsa skylls på individen istället för på omständigheter och samhällsutvecklingen. Det handlar i grunden om de nyliberala idéer som professor Radetzki förde fram i Striptease 1997  – och de tankegångar Borg och Reinfeldt själva har beskrivit i sina egna politiska alster.

Finansminister Anders Borgs dröm (”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord”, 1992), citat;

Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre-fyra decennierna. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.

Fredrik Reinfeldt uttryckte sina idéer så här (“Det sovande folket”, 1993);

Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd./…/

Överge den generella välfärdspolitiken och sluta att uttala löften om att välfärden kan garanteras politiskt./…/

Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.

Lika lite som det är bödelns fel att giljotinen faller – lika lite är det handläggarnas fel att Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs politik får de konsekvenser de just nu får.

Givetvis kan man kritisera de som ställer upp, röstar igenom, administrerar och verkställer denna politik. Men det man borde rikta in sig på är de högsta politiska ansvariga. De vars idéer nu genomförs i praktisk politik. Istället förblir deras ansvar för dagens politiska misslyckanden luddigt och urskillningslöst för väldigt många människor. Tacka media för det…..

*

Lästips;

Offer för världens hårdaste sjukregler
Fas 3 sista delen i en trilogi utan slut
Två kronor för en månads jobb
Arbetslinjens konsekvenser
Nya moderaternas ideologi är slutet för välfärdssamhället
Fel skylla på handläggarna
Patetiskt utspel om jobbcoacher

Bloggtips; Nemokrati om Primehögern, Vänstra stranden om tågkaoset, Motvallsbloggen om Palme, Björn Andersson om opinionen, Lena Sommestad om ondskan, Martin Moberg om Mäster Olof, Roger Jönsson om kyrkan och de svaga, Netroots

Media; dn1, dn2, dn3, ab1, ab2, sydsv1, folkb1, lot1, lot2, lot3, lot4etc, svd1, svd2, svd3, tv4,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Här avlivas Myterna om Sjukförsäkringen!

På bloggen De Tystas Röst finns nu en mycket bra och läsvärd sammanställning av alla de Myter som har florerat kring sjukförsäkringen de senaste åren. Här nedan finns hela bloggposten.

Läs! Kopiera! Sprid fakta!

De Tystas Röst, citat;

Det finns ett antal myter om den svenska sjukförsäkringen. De florerar fortfarande och lever sitt eget liv; bland politiker och opinionsbildare, i tidningsartiklar och på bloggar, i samtal, diskussioner och kommentarer, i vardagen och på nätet. Det finns bara ett sätt att stoppa mytbildning – det är att dra fram myterna i ljuset, analysera dem och slå hål på dem en efter en med fakta.

Syftet med detta dokument är att bemöta myterna om den svenska sjukförsäkringen. Dokumentet har sammanställts i samarbete med andra och kommer att uppdateras löpande. Vi hoppas att det är till hjälp för dig som är intresserad av eller engagerar dig i sjukförsäkringsfrågan. Innehållet i detta dokument är public domain, vilket innebär att det är fritt att kopiera och sprida.

Myterna om sjukförsäkringen:

Myterna om sjukförsäkringen:

1. ”Världens friskaste folk samtidigt som världens mest sjukskrivna.”
2. ”Sverige hade en halv miljon förtidspensionärer.”
3. ”Förr förtidspensionerades 140 personer om dagen.”
4. ”Sjukförsäkringen kostade för mycket.”
5. ”Det fuskades mycket med sjukförsäkringen.”
6. ”Utförsäkrade återvänder till jobb.”
7. “Ersättning från sjukförsäkringen är bidrag.”

1. ”Världens friskaste folk samtidigt som världens mest sjukskrivna.”

Världens friskaste? Världens mest sjukskrivna? Eller varken eller..?

Två påståenden i ett, varianter finns.
Källhänvisningar utelämnas i stort sett alltid.

Vem har sagt det?
Fredrik Reinfeldt
(m), Göran Hägglund (kd), Ulf Kristersson (m), Cristina Husmark Pehrsson (m), Gunnar Axén (m), Hanne Kjöller (DN) m.fl.

”Friskaste” verkar man basera på medellivslängd/mortalitet vilket är en bristfällig måttstock; bara för att en person lever länge betyder inte detta att personen har haft ett liv fritt från sjukdom – det indikerar snarare att välfärdssamhället har fungerat väl. För övrigt har Sverige inte heller högst medellivslängd i världen. Vidare haltar jämförelsen med andra länder eftersom man inte preciserar vad man menar med ”friskaste”; tas det t.ex. hänsyn till psykiska sjukdomar såväl som fysiska, arbetsskador, trafikskador och funktionshinder? En undersökning visar att 39 procent av sjukfrånvarande svenskar anger psykiska problem som huvudorsak till sjukfrånvaron. Danmark toppar listan med 48 procent och därefter följer Schweiz med 42 procent (OECD, 2010).

”Mest sjukskrivna” verkar man basera på antalet människor som fick någon ersättning från Försäkringskassan utan att ta hänsyn till skillnader som deltids-, korttids- och långtidssjukskrivningar. Jämförelsen med andra länder haltar av flera olika anledningar, t.ex. ojämförbara sjukförsäkringssystem, varierande redovisning av sjuktal, varierande sysselsättningsandel och varierande antal yrkesverksamma kvinnor i olika länder.

Rekommenderat:

2. ”Sverige hade en halv miljon förtidspensionärer.”

Finn felen! I dessa fyra meningar hittar vi sex fel – hur många hittar du? (Källa: Fredrik Reinfeldt (m) och Cristina Husmark-Pehrsson (m), DN Debatt 2010)

Två påståenden i ett, varianter finns.
Källhänvisningar utelämnas i stort sett alltid.

Vem har sagt ”en halv miljon förtidspensionärer”?
Fredrik Reinfeldt
(m), Ulf Kristersson (m), Ulf Nilsson (fp), Birgitta Sellén (c), Göran Hägglund (kd), Cristina Husmark Pehrsson (m), Per Schlingmann (m), Hanne Kjöller (DN) m.fl.

Siffran syftar på antalet personer med sjukersättning (med eller utan tidsgräns) eller tidsbegränsad aktivitetsersättning på 25-100 procent. I siffran inkluderas alltså de som arbetade upp till 75 procent, och det har dessutom hävdats att dessa ”förtidspensionerades bort från arbetsmarknaden”.

Det första problemet är att ”förtidspension” avskaffades redan 2003 och idag heter det sjukersättning och inget annat. Det andra problemet är att siffran 500 000 inte stämmer. Som mest har vi i Sverige haft 329 789 personer med full sjukersättning utan tidsgräns (2004) och 2008 var siffran 308 008 (Källa: Försäkringskassan). Det är missvisande att kategorisera de som arbetar deltid upp till 75 procent som förtidspensionärer.

En variant är uttrycket ”750 000 sjukskrivna och förtidspensionerade” (se t.ex. Alliansens Vitbok, 2010). I detta påstående syftar man på ”en halv miljon förtidspensionärer” och lägger till långtidssjukskrivna för vilka ersättningarna var 25-100 procent. Många av dessa arbetade och en del hade t.ex. tidsbegränsad sjukersättning på 25 procent.

Rekommenderat:

3. ”Förr förtidspensionerades 140 personer om dagen.”

Det är något som inte stämmer här…

Två påståenden i ett, varianter finns.
Källhänvisningar utelämnas i stort sett alltid.

Vem har sagt ”140 personer om dagen”?
Fredrik Reinfeldt
(m), Jan Björklund (fp), Maud Olofsson (c), Göran Hägglund (kd), Per Schlingmann (m), Cristina Husmark Pehrsson (m), Sven Otto Littorin (m) m.fl.

Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (m) slog förmodligen något slags rekord 2008; i ett riksdagsanförande nämnde han inte bara ”140 personer om dagen”, han nämnde dessutom ”förtidspension” hela 44 gånger i samma anförande.

Det första problemet är att ”förtidspension” avskaffades redan 2003 och idag heter det sjukersättning och inget annat. Det andra problemet är att siffran 140 inte stämmer. Siffran är uträknad för åren 1998-2006, men sanningen är att mellan dessa år förtidspensionerades 51 personer om dagen, d.v.s. nybeviljade hela förtidspensioner/permanenta sjukersättningar (Källa: Försäkringskassan).

I begreppet ”förtidspension” buntar man ihop alla de människor som hade tidsbegränsad eller varaktig sjukersättning på del- eller heltid. Uttrycket är alltså missvisande bl.a. eftersom deltidsarbetande ingår i siffrorna. Med detta sätt att tala och räkna kallades t.ex. en person förtidspensionerad även om denne arbetade 75 procent med 25 procent tidsbegränsad sjukersättning.

Siffran 140 verkar nu ha slutat användas och ersatts med ”personer per år” – och med summor som verkar växla beroende på både månad och humör. Låt oss ta fram förstoringsglaset och se vad socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (m) har sagt;

Socialförsäkringsministerns förstoringsglas verkar onekligen få vissa utvalda saker att se ännu större ut än de var från början; 140 personer per dag har nu blivit upp till 200. Den korrekta siffran var alltså 51 per dag, vilket motsvarar 18 615 per år.

Göran Hägglund (kd) råkade i en direktsändning 2010 göra en komisk underskattning när han istället använde siffran 141 personer i veckan. Det är dock förståeligt; när felaktiga siffror slängs hit och dit i debatten blir det ganska förvirrande till slut.

Rekommenderat:

4. ”Sjukförsäkringen kostade för mycket.”

Åsikt utan kvantitativa eller kvalitativa jämförelser.
Källhänvisningar utelämnas oftast.

Sjukförsäkringssystemet har gått med vinst sedan 2003.

F.d. socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) berättade 2007 att de nya sjukförsäkringsreglerna skulle finansiera jobbskatteavdragen. Så har också skett; idag utförsäkras sjuka och får mindre eller ingen ersättning alls. Via statskassan slussas alltså idag pengar över från sjuka behövande människor till friska arbetande människor – detta är ett av fundamenten i Alliansens s.k. ”arbetslinje”.

Rekommenderat:

5. ”Det fuskades mycket med sjukförsäkringen.”

Antagande som fått karaktären av en vandringssägen.
Källhänvisningar utelämnas i stort sett alltid.

Sjukförsäkringsfusket tål att jämföras med skattefusket. Siffror från 2009:

 • 0,04 procent av alla bruttoutbetalningar inom socialförsäkringssystemet var fusk.
 • 1,3 procent av alla fuskutredningar ledde till dom eller strafföreläggande.
 • 193 miljoner kronor var fusk (totalt krävdes 354 miljoner tillbaka).
 • 133 miljarder kronor (133 000 miljoner) beräknas skattefelet vara årligen.
  (Källor: Försäkringskassan, Skatteverket, Dagens Arena, 2010)

Fusket i sjukförsäkringen har visat sig vara mycket litet. Vad som är betydligt allvarligare är den misstänksamhet, missunnsamhet och avundsjuka som följt i spåren av sjukförsäkringsdebatten. Vi har sett detta frodas på tidningars ledarsidor, vi har läst det i kommentarer till artiklar och på bloggar och vi har hört det i vardagen.

Ett fenomen är personer – oftast anonyma – som berättar om grannar eller vänner som ”rastar hunden”, ”går i trädgården” eller ”handlar mat”. Vad dessa vardagsanalytiker missar är att besvären av en sjukdom kan gå upp och ned och att t.ex. psykiska sjukdomar inte nödvändigtvis syns på utsidan.

Rekommenderat:

6. ”Utförsäkrade återvänder till jobb.”

Antagande utan kvalitativa eller kvantitativa jämförelser.
Källhänvisningar utelämnas oftast.

De som utförsäkras ur sjukförsäkringen hänvisas till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. I denna kartläggs individens behov och förutsättningar i syfte att hjälpa och slussa individen vidare. De som inte är eller bedöms som tillräckligt friska kan åter ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Återflödet från Arbetsförmedlingen till Försäkringskassan är måttstock på hur olika arbetsförmågan har bedömts hos först Försäkringskassan och sedan Arbetsförmedlingen;

 • I oktober 2009 var det förmodade återflödet 10 procent.
 • I februari 2010 var det förväntade återflödet 33 procent.
 • I maj 2010 var det faktiska återflödet 38 procent.
 • I september 2010 var det faktiska återflödet 50 procent.
 • I december 2010 var det faktiska återflödet 60 procent.
  (Källor: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, SVT, SR, ST Press)

Och hur gick det på Arbetsförmedlingen med jobb för utförsäkrade? Statistiken för de ca. 24 000 personer som utförsäkrades under det första halvåret 2010 (1 jan – 30 jun) visade att endast 320 personer, 1,3 procent, hade lämnat Arbetsförmedlingen för arbete utan stöd (Källa: Uppföljning…, Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan, okt 2010).

Vad det inte talas särskilt mycket om är de som tvingats till försörjningsstöd (socialbidrag). Antalet sjuka som blivit socialbidragstagare har ökat i kommunerna; en undersökning visade att 70 procent av de tillfrågade kommunerna fått ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av de nya sjukreglerna (TCO, 2010).

Och det finns många som inte är berättigade till försörjningsstöd eftersom de anses äga något av värde, t.ex. en för dyr lägenhet eller en bil. Vidare finns det personer som inte längre kan få ersättning från sjukförsäkringen oavsett hur sjuka de än är. De har blivit ”nollklassade”, d.v.s. förlorat sin SGI.

I december 2010 sade Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist att ”Kanske ska man kunna behålla sin sjukpenning medan vi rustar individens förmåga till arbete.” (ST Press, 2010). Generaldirektören satte det berömda huvudet på spiken; den främsta kritiken mot rehabiliteringskedjan har hela tiden varit de fasta tidsgränserna för hur länge en sjuk kan få ersättning. Att sjukdomar inte följer tidsgränser och att utförsäkring inte är rehabiliterande förstod många dock redan innan rehabiliteringskedjan infördes 2008.

Rekommenderat:

7. “Ersättning från sjukförsäkringen är bidrag.”

Omskrivning som syftar att rikta misstro mot sjukförsäkringen och skuldbelägga de sjuka.

Sjukförsäkringen finansieras främst med sjukförsäkringsavgiften  i de sociala avgifterna som är kopplad till varje anställd. När du har en hemförsäkring betalar du in försäkringspremier för ett försäkringsskydd. Om olyckan sedan är framme får du ut pengar från hemförsäkringen. Har du då fått ett bidrag från försäkringsbolaget? Nej – du har fått en ersättning enligt överenskommet avtal.

Omskrivningen från ”ersättning” till ”bidrag” fyller tre funktioner:

 • Att rikta misstro mot sjukförsäkringen; ”bidrag” låter sämre och mindre legitimt än ”ersättning”.
 • Att rikta misstro mot sjuka eftersom de då ”tar emot bidrag” istället för att ”erhålla ersättning” från sjukförsäkringen.
 • Att skuldbelägga sjuka, som då kan kallas ”bidragsberoende”.

Rekommenderad fördjupning

/Slut citat!/

*

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..

Skriv på namninsamlingen – OBS Ny lista; Påskuppropet

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Läs mer; Charlotte Therese – mer länkar, info,Seglora Smedja – Dags för ett påskupprop!, Ta ditt ansvar Kristersson, Parasitstämpeln får folk att ta livet av sig, SKR överväger upprop mot fattigdom, Kyrkan i uppror, Helle Klein om Påskuppropet – P1

Bloggtips; Kaj Raving, LO-Bloggen, Reflektioenr och Speglingar, Netroots

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Bidragspartiet M och den lilla knähunden

Läste en insändare i går i Aftonbladet. En talande sammanfattning av läget.

Den som sa det han var det, citat;

Reinfeldt kallade de rödgröna för bidragspartier. Han kallade den dåvarande situationen för massarbetslöshet och tjatade om och om igen om hur många som förtidspensionerades.

Han har misslyckats totalt.

Arbetslösheten har ökat. Fler ungdomar förtidspensioneras än någonsin. Bidragen blir bara fler och fler och delas ut endast till de som har arbeten och har det bra. Han har infört flera jobbskatteavdrag. Han har infört nystartsbidrag, rut-och rotavdrag.

Företag som är villiga att ta emot slavarbetare som arbetar utan lön får bidrag för att de gör det. Är det inte hög tid att ifrågasätta vilka som är bidragsgivare egentligen?

Till listan kan man givetvis också lägga de som tidigare fick del av våra socialförsäkringar – och som numera utförsäkrats och tvingas till socialbidrag.

Bidragen står som spön i backen med Reinfeldts regering vid makten – och för att det ska låta lite bättre kallar man vissa av dom för avdrag. Speciellt de bidrag som går till de som redan har!

Dags att byta namn igen kanske? Varför inte Nya bidragspartiet Moderaterna

Lästips; SKR – Stoppa utförsäkringarna

Och så över till något helt annat. Eller kanske inte – det handlar om samma regering….

Utrikesminister Carl Bildt har de senaste dagarna snabbt förvandlats från “A medium size dog with a big dogs attitude” till A Small Size Lap Dog (En liten knähund)

Carl Bildt, du får mig att skämmas, Åsa Petersen, citat;

Just när vi tror att Carl Bildt har lärt sig läxan från Egypten gör han det igen: vägrar stödja en folklig revolution mot en diktatur.

– Det handlar inte om att stödja den ena eller andra, det handlar om att få stabilitet och en rimlig utveckling, sa Bildt till Ekot samma dag som Libyens Moammar Gaddafi anföll demonstranter med stridsflyg.

Låt oss gissa att Bildt tycker att en mångårig diktator är stabilare än en oförutsägbar revolution för demokrati och mänskliga rättigheter./../

Med Bildt har Sverige fått en röst i världen som vägrar ta avstånd från diktaturer och folkmord. Det solidariska arvet från Olof Palme och Anna Lindh förvandlas från tradition till minne. I alliansregeringens vokabulär används orden ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter” för att skyla över tvivelaktiga affärer./…/

Carl Bildt verkar kapabel att tolerera brott mot mänskliga rättigheter – både när det gäller privata och statliga affärer med diktaturer. Om Bildt sympatiserar med något under den pågående revolutionen i Libyen så är det med Italiens oro för ”flyktingströmmar”. I Italien styr Beslusconi, god vän med Libyens Gaddafi.

Maktens män håller ihop mot människorna som längtar efter frihet och demokrati. Sveriges utrikesminister Carl Bildt är en av dessa män. Det är så att man skäms.

Det fanns en annan tid, när vi hade en statsminister som vågade kalla diktaturens kreatur för – just det – diktaturens kreatur!

*

Läs; Kaj Raving om fattigdomen, Lena Sommestad om skolan, Sjukskrivningsreglernas konsekvenser – Res dig upp

Bloggat; Jonas Sjöstedt, Röda Berget, Röda Malmö, Alltid Rött, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Annarkia, JingeNetroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, dn9, dn10, dn11, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, exp1,

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Rivière fortsätter håna utsatta!

Jag läser ett fruktansvärt cynisk inlägg Newsmill signerad Helena Rivière (m). Där avfärdar hon barnfattigdomen och hävdar att ”ingen går hungrig i Sverige”. Många minns säkert Rivière som en av de som hånade en utförsäkrad kvinna på Aftonbladet debatt tillsammans med Gunnar Axén. Nu fortsätter hon sin mission och hånar alla som har drabbats av den omänskliga, hjärtlösa och medvetna moderata politiken för ökade klyftor.

Några av ingridienserna har varit att utförsäkra långtidssjuka efter bestämda tidsgränser och att låta arbetsgivare och lycksökare utnyttja och förnedra långtidsarbetslösa. Man genomför nu professor Marian Radetzki recept fullt ut – hunriga lejon jagar bäst – om så både cancersjuka och funktionshindrade.

Det som är läsvärt med Rivières artikel är kommentarerna. Här är några exempel….

Citat;

Helena, din cynism både förvånar och upprör. Att bemöta din argumentation påstående för påstående är inte meningsfullt. Din förståelse för hur världen och människorna fungerar framstår som rudimentär. Ditt moraliserande som hjärtlöst.

Min utgångspunkt under en lång yrkesverksamhet har haft som utgångspunkt att människor i svåra situationer gör sitt bästa. Jag har sällan blivit besviken. Din utgångspunkt tycks vara att människor i svåra situationer är för lata att göra något åt det hela. Jag förstår om du ofta blir besviken över att dessa människor inte svarar mot dina förväntningar.

Din argumentation ryker av misantropi.

Anders Brynge
Barnpsykiater

Citat;

Du får gärna komma hem till mig!! jag har inte ätit mat på tre dagar.. jag har heller inga pengar att ta mig till mina cancerbehandlingar..

Du behöver verkligen uppdatera dig hur det ser ut i Sverige 2011.  Och om du bara visste hur många som INTE får socialahjälp att alla har rätt till en dräglig nivå !!!??????det är skrivbord beslut..DET EXISTERAR INTE I VERKLIGHETN!!

Vi är 1.1 miljon fattiga I sverige. Öppan ögonen och se det.. och jag tycker det är rätt kränkande att sitta och skriva att vi inte finns./../

Citat;

….och inte finns det några hemlösa heller….. Uppenbarligen så lever fru Riviere i sin egen bubbla och slipper se det andra ser. Jag är otroligt glad över att det står fd före riksdagsledamot. Det är nämligen inte lämpligt med riksdagsledamöter som föraktar det folk från vilket makten ska utgå.

De som lever närmare verkligheten än Rivière och som ser hur och varför den nya fattigdomen breder ut sig i Sverige är de som hjälper de allra mest utsatta – kyrkans diakoner. Nu verkar de för ett Påskupprop mot de omänskliga sjukreglerna som tvingar ut sjuka att tigga om hjälp för att ha råd med mat och hyra.

Ekot, citat;

Kyrkan har fått nog. Politikerna måste stoppa utförsäkringen av sjuka. I dag kommer Sveriges Kristna Råd att diskutera ett eventuellt nytt påskupprop för att kräva ändringar i sjukförsäkringsreformen.

Diakonerna Iréne Gunnehill och Mikaela Tehag i Helsingborg berättar om den ökade strömmen av behövande sen reformen infördes.

– Det är rätt vanligt med personer som har psykisk ohälsa och som blivit utförsäkrade. De har kanske fått brev om att det är dags att bli utförsäkrad men de har inte orkat med det, säger Iréne Gunnehill.

Är det många fler som söker hjälp hos kyrkan nu än tidigare?

– Det är fler som söker, absolut, säger Mikaela Tehag.

Cirka 42 000 personer utförsäkrades i fjol under första året med regeringens nya sjukförsäkring. Nu tycker sig många av kyrkans socialarbetare se resultatet av de nya reglerna – fler fattiga./…/

Sydöstran, citat;

– Vi som ser det här kan, och ska, inte tiga. Medmänniskor har kommit i kläm, och far illa. Jag stöder helhjärtat ett nytt påskupprop, säger diakonen Gunnel Grimhammar i Karlskrona stadsförsamling till Sydöstran.
Diakonerna poängterar att kritiken inte har med partipolitik att göra, utan med människosyn och rättfärdighet.

Diakoner hoppas på nytt Påskupprop, citat;

Diakonkritiken mot utförsäkring och ökande barnfattigdom växer nu till krav på ett nytt påskupprop. Frågan har redan varit uppe i Sveriges kristna råds ledning.

– Vi samtalar nu om formerna. Vi får väldigt mycket signaler – inte bara från diakonuppropet – utan över huvud taget från församlings­folk som alla ser samma sak, säg­er Sven-Bernhard Fast, avgående generalsekreterare för SKR och blivande biskop i Visby stift./…/

Vad diakoner och andra församlingsarbetare ser är hur hårt de nya reglerna om utförsäkring slår mot människor som anses för friska för att vara sjukskrivna, men för sjuka för att i praktiken kunna förvärvsarbeta. Utan a-kassa eller sjukersättning är de i stället hänvisade till försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag. /…/

*

Läs mer;

Allvarligt sjuka tvingas till socialen

Cancersjuka väljer bort medicin…

Påskuppropet – det handlar om människosyn!

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..

Skriv på namninsamlingen – OBS Ny lista; Påskuppropet

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Läs mer; Seglora Smedja – Dags för ett påskupprop!, Ta ditt ansvar Kristersson

*

Bloggtips; Netroots

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Vuxendagis leder inte till att fler får jobb

Jobbcoacher beskrivs ofta av regeringen och Arbetsförmedlingen som en lyckosam satsning för att ge arbetslösa jobb. Men trots att miljarderna haglar över de privata coacherna är resultatet magert. En ny utvärdering gjord av Arbetsförmedlingen visar att jobbcoaching i storts sett är meningslös eller rent av kontraproduktiv. Av de arbetssökande som har blivit jobbcoachade har färre fått jobb än av de som inte har blivit jobbcoachade.

Nyhetskanalen TV4 har samtidigt gjort en egen granskning av  jobbcoacherna, den visar att vart sjätte företag som arbetsförmedlingen anlitat har misskött ekonomin med anmärkningar och skulder, utebliven F-skattsedel eller momsregistrering. Granskningen visar också att många av jobbcoacherna fortfarande använder starkt kritiserade metoder – det kan handla om allt från nyandlighet för bättre självförtroende till att mäta de arbetssökande hjärtfrekvens.

Nyhetskanalen menar också att Arbetsförmedlingen medvetet beskriver hela jobbcoachsatsningen som betydligt mer lyckad än vad den är. Arbetsförmedlingens siffror säger att 40 procent får jobb – när den verkliga siffran ligger på 17 procent.

Arbetsförmedlingen kryddar resultatet, citat;

Arbetsförmedlingen blåser medvetet upp jobbcoachernas resultat. Till att börja väljer man att lyfta fram deltagarnas status långt efter det att coachningen avslutats, man använder siffror som mätts upp 90 dagar efter att insatsen är slut. Dessutom lägger man på de personer som fortfarande är inskrivna som arbetssökande, till exempel springvikarier och timanställda som fortfarande är deltidsarbetslösa.

Dessutom lägger man till dem som hamnat i arbete med stödåtgärder. Resultatet stiger då från 17% till 37%. Siffran blir då vad Arbetsförmedlingen hävdar – fyra av tio får jobb.
Fler brister

Det finns dessutom fler brister i utvärderingen. Arbetsförmedlingen tar överhuvudtaget inte reda på om coachningen i sig verkligen leder till anställningar./../

En av de som genomgått tre misslyckade coachningsprojekt är Mladen Letic, 51 år och högskoleutbildad ekonom. Han har tidigare jobbat på bank och revisionsbyrå, men för några år sedan blev han uppsagd. Mladen minns coachingen som förnedrande. Så här beskriver han sina upplevelser,

Förnedrande och utan resultat, citat;

När han skulle övas i anställningsintervjuer tappade instruktören medvetet ner papper och nycklar från sitt skrivbord, sen pekade han på en påhittad rymdraket och frågade om Mladen ville åka till månen med honom.

– Då sa coachen att om det hade varit på riktigt hade jag inte fått jobbet eftersom jag inte plockade upp nycklarna och inte ville följa med till rymden. Det skulle betyda att jag inte var samarbetsvillig och att jag var ifrågasättande, säger Letic.

– Det var dagis för vuxna, saker som jag lika gärna hade kunnat lära mig via nätet. Jag tror att om dessa coacher inte hade varit coacher, så hade de varit arbetslösa.

Min slutsats… visst vore det bättre med vuxenplugg än vuxendagis!

Läs mer; Lo-tidningen

*

Till sist…

…ser jag att fler än jag häpnade över Carl Bildts uttalande i gårdagens Rapport om läget i Libyen – där stridsplan och pansarvagnar just nu beskjuter fredliga civila demonstranter. Carl Bildt tycks inte se skillnad på en blodtörstig diktator och en fredlig civilbefolkning – åtminstone inte när olja finns med i spelet. Citat;

– Det handlar inte om att stödja den ena eller andra, det handlar om att försöka få stabilitet och en rimlig utveckling.

Vi får sannerligen skämmas för Carl Bildt.… och inte är det första gången heller …

*

Bloggat; Alliansfritt Sverige1, 2, Seppo Laine, Görans tankar och bagateller, Röda Berget

Bloggtips; Roger Jönsson om Miljöpartiet, Kaj Raving om arbetsskador, Annarkia om eljättarna, Martin Moberg om s, Storstad om tillväxt, Netroots

Media; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5ab1, ab2, ab3, svd1, svd2, svd3, exp1, exp2,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Den egentliga arbetslinjen

Så här skrev Henrik Berggren på DN (8 dec 2010), citat;

Inkomstbortfallsprincipen är ett av svenskans vackraste ord. Det står för det som jag uppfattar som den egentliga arbetslinjen, nämligen att uppmuntra arbete och samtidigt garantera ett fullgott skydd vid arbetslöshet och sjukdom. Men regeringens politik har lett till dyra avgifter som innebär att många låginkomsttagare inte har råd att vara med. Och enligt en ny studie från Uppsala Universitet har de låga inkomsttaken lett till att den svenska arbetslöshetsförsäkringen är mindre inkomstrelaterad än i de flesta andra OECD-länder, vilket gör att även höginkomsttagares betalningsvilja drabbas.

Men denna princip, som är grunden för den svenska välfärdsmodellen och som Henrik Berggren menar är den egentliga arbetslinjen – är på god väg att dö ut. Ja, den finns faktiskt inte längre.

Så här ser fakta ut i dag;

 • Endast 4 procent av de arbetslösa får i dag 80 procent av lönen i a-kassa. Om inte taket höjs kommer snart ingen (eller ytterst få) få 80 procent av lönen i a-kassa.
 • Endast 35 procent av de arbetlösa har överhuvudtaget rätt till a-kassa – antalet sjunker oavbrutet. 2006 hade ca 70 procent av de arbetslösa rätt till a-kassa.

I dag har Sverige en av västvärldens sämsta a-kassor och en arbetsmarknadspolitik som satsar på disciplin, förnedring, och svält istället för utbildning och omställning. Alliansen har övergett den svenska modellen till förmån för en stenåldersmodell.

A-kassan har redan havererat,Ingvar Persson ab, citat;

I dag är det bara fyra procent av de arbetslösa som faktiskt får en ersättning som motsvarar 80 procent av deras tidigare inkomst, den nivå som försäkringen formellt ska garantera.

En av tjugofem. Och det utan att någon har talat om att avskaffa inkomstbortfallsprincipen, grunden för den svenska välfärdsmodellen. Och utan att någon ifrågasatt principen att en god försäkring underlättar arbetslivets omvandling och ekonomins utveckling. /…/

Sverige har i dag inte en arbetslöshetsförsäkring som skapar inkomsttrygghet. Vi har inte en försäkring som underlättar omställning eller strukturomvandling, eller som underlättar steget in på arbetsmarknaden./../

Den moderatledda alliansregeringen har inte bara krossat a-kassan, man har också infört en arbetsmarknadspolitik som bygger på devisen hungriga lejon jagar bäst”.

Därför – Om vi inte vill satsa på en framtid där Sverige konkurerar med låga löner och urusla arbetsvillkor – då måste denna kontraproduktiva nedåtgående spiral brytas – och för att kunna bryta trenden krävs en helt annan politisk grundsyn än den moderatstyrda alliansregeringens.

Per Schlingmann; – Jag är moderat därför att jag tycker att politikens viktigaste uppgift är att människor får förutsättningar att använda sina begåvningar och komma till sin rätt….. (se klippet)

Kanske borde Per fundera på att  byta parti eller så borde moderaterna byta politik – inte bara retorik.

Så här ser nämligen verkligheten skapad av moderaterna ut;

Mikael Persson, 39, är arbetslös webbutvecklare och kommunikatör, med 160 högskolepoäng i Samhälls- och kulturanalys från Linköpings universitet, och en av deltagarna i det moderata arbetsmarknadsprogrammet Fas 3. Han får inte starta företag, utbilda sig eller konkurrera med andra på arbetsmarknaden.

– Systemet begränsar ens kreativitet. Regeringen har gått emot sin egen arbetslinje. Människor som står utanför arbetsmarknaden behöver nya kunskaper och referenser. Men nu får de ingen utbildning och får inte lära sig något nytt.

Tidigare bloggposter; M hyllar och krossar den svenska modellen , Den välutbildade medelklassen förnedras i fas 3, Fas 3 – förndrande men lönsamm slutförvaring

*

Lästips; Lena Sommestad om den gemensamma skolan, LO-bloggen om Högerns strategi när det gäller socialförsäkringarna, Alliansfritt Sverige ger fakta om det fria skolvalet, LO-tidningen om att bloggar påverkar

Bloggat; Röda Malmö, Alltid rött, FASAN, Claes Krantz, Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, svd1, svd2, sdv3, svd4, exp1, exp2, exp3, exp4,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Den välutbildade medelklassen förnedras i Fas 3

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms standardrepliker när frågan om Fas 3 kommer upp är dessa;

– Vi måste komma ihåg att det är sköra människor vi talar om…..
– Vi ger aldrig upp om en enda människa….

På bloggen FASAN skriver man så här, citat;

Om man ställer en fråga om varför fas3 jobbaren skall arbeta gratis så svarar du genom den första frasen, ställer man  frågan om hur fas3 kan ses som en merit för en arbetsgivare eller överhuvudtaget kan leda till ett avlönat arbete så svarar du med nästa fras.

Men sanningen om deltagarna i Fas 3 är en annan. Siffror från RUT visar att 60 procent av deltagarna är under 55 år. 22 procent har högskoleutbildning.

Nu berättar TCO tidningen och JUSEK-tidningen om hur de som tillhör den välutbildade medelklassen känner sig både begränsade och förnedrade av regeringens kontraproduktiva arbetsmarknadspolitik.

Han känner sig kvävd av FAS 3, TCO-tidningen, citat

Mikael Persson, 39, får inte starta företag, utbilda sig eller konkurrera med andra på arbetsmarknaden. Han är nämligen verksam i Fas 3.
– Systemet begränsar ens kreativitet, säger han.

– Här sitter civilingenjörer, matematiker, journalister och byggnadsarbetare. Det är en stor kunskapsbank som inte kommer till nytta. Många har gett upp, de känner att det inte är någon idé och sitter bara av tiden. Men jag har inte gett upp än, säger han.

Själv är han webbutvecklare och kommunikatör, med 160 högskolepoäng Samhälls- och kulturanalys från Linköpings universitet. Och han tycker att reglerna är mycket begränsande.

– Du ska göra det som normalt sett inte görs och får inte konkurrera med någon på arbetsmarknaden. Vi får inte vara i utbildning, göra praktik eller starta företag. Vad blir det då kvar? Att koka kaffe är inget man får jobb på, säger han./…/

– Vi får bara veta från Arbetsförmedlingen vad vi inte får göra och skulle de komma på att vi bryter mot reglerna förlorar man sin ersättning och sedan sin plats. Det är så mycket jag vill göra, men jag känner mig kvävd. Det här gynnar i stället den som vill sitta och googla hela dagarna.

Anordnaren Jobbfabriken får 225 kronor per dag och deltagare. Men Mikael Persson tycker egentligen inte att felet ligger hos dem utan i själva regelverket.

– Regeringen har gått emot sin egen arbetslinje. Människor som står utanför arbetsmarknaden behöver nya kunskaper och referenser. Men nu får de ingen utbildning och får inte lära sig något nytt.

/…/

– Många har beskrivits som förståndshandikappade eller äldre, men så är det inte. Det är människor med hög utbildning. Alla vill härifrån och många har sökt över 100 jobb men tappat gnistan, säger han.

En annan Fas 3-deltagare, tidigare  miljöchef och byrådirektör på bland annat SCB, berättar så här i Jusek-tidningen, citat;

– Man förlorar allt i Jobb- och utvecklingsgarantin. Jag har varit politiskt aktiv på fritiden men får inte vara det längre eftersom jag då inte står till arbetsmarknadens förfogande. Mitt uppdrag som nämndeman vid Migrationsdomstolen får jag behålla på nåder. För mig är praktiken meningslös. Jag kan inte överleva på de här pengarna och sysselsättningen kommer aldrig att leda till en anställning. Och att hitta en praktikplats som passar min kompetens är jättesvårt. De arbetsgivare som är seriösa vill inte ha något med Fas 3 att göra.

*

Tidigare Bloggpost; FAS 3 – förnedrande men lönsam slutförvaring

Tips; FASAN, De tystas röst – hur Fas 3 bryter mot ILO:s konventioner

Bloggat; FASAN, LO-bloggen, Martin Moberg, Netroots

Media; dn, dn1, dn2, dn3e24-1, e24-2, ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, exp1, exp2, exp3

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Jättemycket makt och sockervadd

Peter Wolodarski har sina ljusa stunder. Dagens krönika i DN är en sådan. Så här skriver han om Anders Borgs hantering av den finansiella krisen….

Turlandet Sverige, citat;

…..den historieskivning Borg lyckats etablera stämmer dåligt överens med verkligheten. Och vad värre är: den har blivit en återkommande ursäkt för passivitet i den ekonomiska politiken. De som försöker driva på regeringen i reformriktning bemöts allt oftare med repliken att Sverige är föregångslandet som klarat sig igenom krisen bättre än alla andra.

När till och med OECD säger att den svenska ekonomin är ”lika stark som Pippi” har Borg fått ytterligare ett argument för varför han ska sitta still i båten. Varför laga något som fungerar?

Skälet är naturligtvis att det finns mängder av saker att laga, som den höga arbetslösheten, det svaga nyföretagandet, de omfattande integrationsproblemen, den eftersatta infrastrukturen, de kontraproduktiva och orättvisa marginal­skatterna, bristerna inom sjukvården, den illa fungerande bostadsmarknaden i storstäderna.

Om exempelvis hyresrättens idé inte fungerar i Stockholms innerstad, för att citera statsminister Fredrik Reinfeldt ordagrant, borde regeringen inte göra något åt det i stället för att angripa dem som lyfter fram problemet?/…/

Så länge Anders Borg säger sig ha kontroll över debet och kredit i staten avfärdas de flesta reformförslag som vidlyftiga. I finansdepartementet har chefens liknöjdhet blivit det största hindret för framtidsarbetet.

Wolodarski träffar huvudet på spiken – även om man kan diskutera om marginalskatterna borde ligga på listan över sådant som behöver lagas. Mer brådskande områden är givetvis socialförsäkringarnas kollaps, de ökande klyftorna och den misslyckade arbetsmarknadspolitiken.

I media har annars granskningen av regeringens politik varit under all kritik. DN har visserligen granskat vissa fenomen i tiden med förtjänst – bland annat segregeringen i Stockholm och bostadsmarknaden – med följder som vi alla har kunnat bevittna. Reinfeldt surnade till och efterspelet har knappast varit till hans fördel. Som Björn Wiman skriver i dagens DN, citat; ”Det allra mest fascinerande i denna historia är ändå det faktum att vi har en statsminister vars utsagor är så inspunna i språklig sockervadd att de kan bli föremål för en tolkningsprocess.”

Min egen reflektion kring Reinfeldts reaktion och motsägelsefulla retorik  är följande…

När någon pressar Fredrik mörknar hans blick och han slingrar sig runt, runt i en retorisk kvicksand. Hans budskap blir ofta både motsägelsefullt och omöjligt att förstå.

Varför? Problemet uppkommer när Fredriks tankegångar inte passar ihop med det ”retoriska budskap” de ”nya moderaterna” ska föra fram. Det är i sådana ögonblick den ”mjuka retoriken” möter den ”iskalla politiken” och ridån faller.  Budskapet har nämligen ingenting med den praktiska politiken eller dess konsekvenser att göra. Då är det självklart att Fredrik blir arg, sur och tvär – då, när alla kan se att kejsaren är naken.

Förövrigt är DN:s och SvD:s granskning ofta obefintlig. Man nämner till exempel sällan sjukförsäkringskatastrofen – förutom i fantasifulla krönikor som beskriver hur fantastikt lyckad hela ”reformen” varit, verkligheten kan man i bästa fall hitta i små notiser.

I Svt:s nyhetsprogram avslutas all eventuell ”granskning” som regel med att Anders Borg får uttala sig som ”opolistisk sakkunnig expert” eller med att Mats Knutsson (eller valfri m-märkt ”opolitisk journalist”) vräker ur sig en osaklig sarkasm om sossarnas tillkortakommanden på området.

Trots mediemörkret finns det  ljuspunkter. En otippad vinnare när det gäller att granska regeringens misslyckanden är ofta Nyhetskanalen i TV4. De har den senaste tiden uppmärksammat både sjukförsäkringsreformens fruktansvärda konsekvenser och misslyckandet med jobb-och utvecklingsgarantin.  Det senaste reportaget kom i veckan och handlade om ”Störtsköna” tandläkaren Angeles Bermudez Svankvist, arbetsförmedlingens generaldirektör och regeringens förlängda arm, med en månadslön på 129 000 kr – och hennes uttalande (se klippet här);

– Vem vill inte bli minister, det är ju jättemycket makt….

*

Lästips;

Amerikanisera inte sjukvården, citat;

Sverige är på väg att införa en amerikansk modell i sjukvården med beställare och utförare. Problemet är att vinster då görs främst genom att förskjuta kostnader. Det skriver de tre läkarna Anders Fagerlind, Johan Sundström och Martin Wohlin….

Folkets ilska kan fälla EU, citat;

De hisnande klassklyftorna i Sverige och EU tvingar fram kamp mot slakten av välfärden. /…/Med motstånd, motstånd och åter motstånd ska vi skapa ett mera rättvist och solidariskt samhälle.

Eller, som Lars Forsell uttryckte det: ”Det finns inga skäl för optimism. Det finns inga skäl för pessimism. Det finns skäl för revolution.”

*

Bloggtips; Martin Moberg om ett grymt experiment, Peter Andersson om s-krisen, De tystas röst om fas 3, Björn Andersson om opinionen, Ekonomikommentarer om finanskrisen, Motvallsbloggen om klas 9a, Badlandshyena om  kriskommisioner, Netroots

Media; dn1, dn2, dn3,   e24-1, e24-2, ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, exp1, exp2, exp3

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Vinst går före kvalitet i skolan


Illustration Robert Nyberg

Friskolor gör i dag rekordvinster….

22 miljarder till friskolor, DI citat;

Friskolor har blivit en jätteindustri som varje år får 22 miljarder kronor från svenska kommuner. Nu vill Skolinspektionen skärpa tillsynen över skolföretagen.

Reglerna säger att vilket företag som helst kan starta en friskola och sedan få skolpeng från kommunen, en summa som är lika stor som den en kommunal skola får.

”Friskolorna har ekonomiska fördelar i förhållande till de kommunala skolorna. De behöver inte ha bibliotek, kuratorer eller gymnastiksalar och har färre undervisningstimmar. Det är fritt fram”, säger Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet till Dagens industri.

Lärartätheten och utbildningsnivån på lärarna är betydligt sämre i fristående skolor än i kommunala…..

Nyhetskanalen tv4, citat;

I fristående grund- och gymnasieskolor har 58 procent av lärarna en pedagogisk högskoleexamen, mot 81 procent i kommunala skolor, skriver Dagens Industri.

Även lärartätheten är olika. I fristående gymnasier finns 6,8 lärare per 100 elever, att jämföra med 8,2 lärare i kommunala gymnasier. Samma mönster går igen också i grundskolorna

Lärare i friskolor bränns ut och pressas. Lärarförbundets ordförande slår larm….

Friskolor pressar läare in i väggen, citat, DN;

Friskolornas allt större vinster, som DN Ekonomi rapporterade om i lördagens tidning, sker till priset av en undermålig arbetsmiljö. Det menar Lärarförbundet, vars ordförande Eva-Lis Sirén, nu varnar för en kraftig ökning av antalet utbrända lärare.

- Friskolornas affärsmodell bygger på att färre anställda ska göra mer. Lärarna får nästan ingen planeringstid och samtidigt har man dragit in på övrig administrativ personal. Det gör arbetsbördan för lärarna ohållbar och resultatet kan bli att sjukskrivningstalen nu skjuter i höjden

Den senaste Pisa- undersökningen visade att svenska elevers skolresultat sjunker, samtidigt som segregationen i skolan ökar och likvärdigheten i undervisningen minskar…..

Försämrade resultat för svenska elever, citat svt;

Sverige har tappat sin internationella topposition till att numera inte vara mer än ett genomsnittsland när det gäller likvärdighet. Det visar sig genom att skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever har ökat, likaså skillnaden mellan framgångsrika och svaga skolor. Dessutom har elevernas sociala bakgrund fått större betydelse för skolresultaten och är nu till och med större än OECD-genomsnittet.

Visst kan man fråga sig om det finns ett samband mellan dessa olika nyheter?

Kan det vara så att vinst har blivit viktigare än kvalitet i skolan – speciellt för de skolor som får ta ut obegränsat med vinstpengar från våra skattemedel?

Har vi råd att sälja ut vår framtid – våra barn och ungdomar – till riskkapitalbolag?

*

Läsvärt – Björn Friden ab; Låt Sclingman få förklara verkligheten, SvD opionion – Rädsland kultur breder ut sig, DN debatt – Blind kapitalism tar över efter medvetna puplicister

Bloggtips; Annarkia om låga löner, Alliansfritt om vilka som tjänar på FAS3, Jämlikhetsanden om s, Röda Berget om demokrati i arabvärlden, Svensson om svenskhet, Netroots

Media; dn1, dn2, svd1, sdv2,

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Påskuppropet – det handlar om människosyn

Ingen har väl missat Påskuppropet mot utförsäkringarna!

Nu vaknar äntligen Svenska Kyrkan – fattas bara att även Biskoparna vaknar….

För visst är det precis som Marie Larsson, diakon, säger;

– Det är vår uppgift att skrika när grupper av människor far illa och hamnar i kläm. Det har inte med partipolitik att göra, utan med människosyn och om vad som är rättfärdigt och inte

Diakoner hoppas på nytt Påskupprop, citat;

Diakonkritiken mot utförsäkring och ökande barnfattigdom växer nu till krav på ett nytt påskupprop. Frågan har redan varit uppe i Sveriges kristna råds ledning.

– Vi samtalar nu om formerna. Vi får väldigt mycket signaler – inte bara från diakonuppropet – utan över huvud taget från församlings­folk som alla ser samma sak, säg­er Sven-Bernhard Fast, avgående generalsekreterare för SKR och blivande biskop i Visby stift./…/

Vad diakoner och andra församlingsarbetare ser är hur hårt de nya reglerna om utförsäkring slår mot människor som anses för friska för att vara sjukskrivna, men för sjuka för att i praktiken kunna förvärvsarbeta. Utan a-kassa eller sjukersättning är de i stället hänvisade till försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag. /…/

Om biskopsmötet eller Sveriges kristna råd sluter upp bakom kraven återstår ännu att se.
– Det har varit uppe på presidiets bord, och där konstaterar man att det inte är så lätt att nå konsensus. Det är i så fall om man kan fånga det etiska perspektivet där vi utmanar de politiska makthavarna. Och det ska vi ju göra hela tiden, säger Sven-Bernhard Fast.

Sydöstran, citat;

– Vi som ser det här kan, och ska, inte tiga. Medmänniskor har kommit i kläm, och far illa. Jag stöder helhjärtat ett nytt påskupprop, säger diakonen Gunnel Grimhammar i Karlskrona stadsförsamling till Sydöstran.
Diakonerna poängterar att kritiken inte har med partipolitik att göra, utan med människosyn och rättfärdighet.

Rekomenderad läsning för de av Kyrkans företrädare som fortfarande tvekar att stödja Påskupproret….

Det finns en fortsättning på dessa ord… (Matteus evangelium, 25 kapitlet);

Ty var och en som har, åt honom skall varda givet….

Den lyder som följer;

Ty jag var hungrig, och I gåven mig icke att äta; jag var
törstig, och I gåven mig icke att dricka;
jag var husvill, och I gåven mig icke härbärge, naken, och I
klädden mig icke, sjuk och i fängelse, och I besökten mig icke.’
Då skola också de svara och säga: ‘Herre, när sågo vi dig
hungrig eller törstig eller husvill eller naken eller sjuk eller
i fängelse och tjänade dig icke?’
Då skall han svara dem och säga: ‘Sannerligen säger jag eder:
Vadhelst I icke haven gjort mot en av dessa minsta, det haven I
ej heller gjort mot mig.’
Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga
till evigt liv.»

Verkligheten; En ung människa finns inte längre, citat;

En ung tjej lever inte längre, hon tog sitt liv när allt rasade samma för henne. Mobbning på jobbet och omänskliga sjukförsäkringsregler var huvudorsaken till hennes drastiska beslut.

Hon jobbade med det hon hade utbildat sig till. Sedan började sjukdomarna komma. En mycket svår lunginflammation och svårigheter med arbetskamraterna gjorde att doktorerna sjukskrev henne gång på gång. Det gick så långt med sjukskrivningarna att hon blev utförsäkrad. Detta tog hon så hårt och tyckte det var förnedrade, som hon sa.

Hon och hennes sambo hade planerat att skaffa barn och hade sparat till att köpa hus. När hon blev utförsäkrad och uppmanad att söka annat jobb av Försäkringskassan, rasade allt och det blev kolsvart för henne, så hon tog det drastiska beslutet att ta sitt unga liv.

Hon är tyvärr inte den första och troligen inte heller de sista som av samma anledning tar sitt liv.

Alliansregeringens hårda regler dödar folk. Har ni tänkt på det, Maud Olofsson, Jan Björklund, Göran Hägglund, att ni är medskyldiga till hennes död?

Utförsäkrad; Öppet brev till Fredrik Reinfeldt, ”Så förnedrande att inte bli trodd”  Citat;

Tack, Fredrik för att du är med och ser till att alla svaga människor i samhället försvinner. Jag har varit sjukskriven för stressrelaterad depression sedan första dagen på det här nya året. men har nu fått besked att jag inte är berättigad sjukpenning. Jag äter antidepressivmedicin för att få kraft att komma tillbaka till mitt arbete. Men får inte en chans att rehabilitera mig för min kraft går åt till att kämpa MOT Försäkringskassan. Hur jag ska överleva och hur jag ska försörja mig och betala min hyra, mata min dotter har jag ingen aning om.

Det är så förnedrande att inte bli trodd, att inte tas på allvar. Jag är 50 år och har arbetat hela mitt liv och betalat skatt. Nu när jag kämpat och jobbat för mycket så jag gått in i den berömda väggen finns inga livlinor för mig. Kan du ens föreställa dig hur det är att vara psykiskt sjuk och inte bli trodd, inte få en chans att kurera sig och komma tillbaka till arbete? /…/

Läs hela!

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..

Skriv på namninsamlingen – OBS Ny lista; Påskuppropet

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Läs mer; Seglora Smedja – Dags för ett påskupprop!, Ta ditt ansvar Kristersson

*

Lästips; Så plundrade de världen

Bloggtips; Motvallsbloggen om valtvånget,  Silverstare om att kapitalismen är död, In your face om Kristersson, Roger Jönsson om ideologi, Eva Hillén Ahlström om påskupproret, Jinge om vårdval Stockholm, Claes Krantz om jobb-och utveckling, LO-Bloggen om sjukförsäkringen, Netroots

*

Media; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5

intressant.se