Sent ska syndaren vakna….

Strax före valet uppmanade en rad kristna företrädare och debattörer sina medtroende att tänka efter innan de röstade – att pröva sina hjärtan – och att byta block. De menade att den politik som alliansen och Kristdemokraterna förde inte var förenlig med de kristna värderingarna. I en debattartikel i Aftonbladet skrev man så här, citat;

Alliansens politik har under fyra år på flera sätt försämrat för olika utsatta grupper i samhället, skapat större klyftor mellan människor och motarbetat en fredlig, hållbar utveckling i världen. Som vi förstår det kristna uppdraget ingår där att sätta de svagas behov i centrum, att överskrida gränser mellan människor och att verka för fred och försoning.

När det gällde hur alliansen skött välfärden och hur de hade behandlat de svagaste och mest utsatta i vårt samhälle var kritiken stenhård.

Citat, AB;

Välfärd i Sverige: Genom alliansens politik har klyftan mellan de som har och de som inte har vidgats. Sjukskrivna och arbetslösa har fått betala för att skatten på arbete skulle sänkas. Individens köpkraft värderas högre än satsningar på det gemensamma. Genom privatiseringar av alltfler av samhällets funktioner överlämnar vi makten från oss själva till kommersiella intressen, och frånsäger oss möjligheten att påverka annat än som konsumenter.

Samma kritik har under de senaste två åren kommit från flera andra kristna företrädare som på nära håll sett konsekvenserna av den politik som förts. Diakoner har slagit larm, Röda Korset har berättat om hur läget är så illa att man överväger att omprioritera sin verksamhet och satsa pengar på de mest utsatt här hemma – något man aldrig tidigare har gjort. Även Frälsningsarmén har slagit larm och varnat för att samhället är på väg åt fel håll.

Samtidigt har de kristnas specielle företrädare i regeringen – Göran Hägglund – under hela den gångna mandatperioden inte med ett ord protesterat mot den förda politiken. Tvärtom har han vid upprepade tillfällen försvarat den nya inhumana sjukförsäkringen samtidigt som han har ignorerat dess konsekvenser för de svårast sjuka och de allra mest utsatta. Han har röstat för alla de skattesänkningar som skapat ökade klyftor. När det gäller att sälja ut välfärden till riskkapitalbolag och privata vinstintressen har han varit en av de allra mest pådrivande krafterna. Han ser, tvärtemot sina kristna vänner på Aftonbladets debattsida, gärna att sjuka, gamla och svaga grupper i samhället säljs ut till lägstbjudande.

Efter valet svek alla kristdemokrater i riskdagen återigen sina grundläggande kristna värderingar och röstade mot de rödgrönas förslag att stoppa de urskiljningslösa utförsäkringarna av svårt sjuka människor efter bestämda tidsgränser och istället införa individuella bedömningar i sjukförsäkringen. Hägglund lyssnade inte på alla de kristdemokratiska politiker ute i landet som menade att sjukförsäkringsreformen hade gått fruktansvärt snett.

I gårdagens Rapport försökte så Göran Hägglund, till sist, krypa till korset. Nu talade Hägglund plötsligt om att ”välfärden går före” ytterliggare jobbskatteavdrag. Ja, det vill säga – ett till går bra – sedan ska äntligen välfärden gå före.

Man kan fråga sig varför välfärden helt plötsligt skulle vara viktig för Göran Hägglund – när han hittills inte har brytt sig det minsta om den tidigare? Det kan väl i alla fall inte ha något med Kristdemokraternas fallande opinionssiffror att göra….?

Nej, tänkte väl det 😉

Men visst är det bra. Nu vet vi alla var Göran Hägglund står…. och var hans egen gräns går – när han själv känner att han bryter mot sina egna grundläggande kristna värderingar.

Han betraktar och bistår när svårt sjuka kastas ut från sjukförsäkringen, när funktionshindrade nekas assistanshjälp och stöd att leva ett värdigt liv,  när långvarigt sjuka tvingas till socialbidrag eller hemlöshet. Han driver själv på att sjukhus, äldreomsorg och vårdboenden ska säljs ut till lägstbjudande riskkapitalbolag… och han lyssnar inte när hans egna medtroende slår larm om hur fattigdomen ökar och hur samhället sviker de allra mest utsatta.

Ingen varningsklocka har ringt… men ….

Någonstans där gick tydligen Göran Hägglunds gräns… kanske är det dessa Bibelord som äntligen talar till honom;  ”Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta….”

För alla oss andra som inte är organiserat troende – eller kanske inte tror alls utan bara tvivlar – men ändå har en inre kompass som säger något i stil med att ”man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad”…. för oss är nog gränsen nådd för länge sedan…..

Men tack i alla fall Göran…. nu vet vi…. sent ska syndaren vakna!!

Läs mer; Apell till Svenska Kyrkans biskopar och församlingar

*

Tidigare bloggposter; Vad helst i haven gjort mot en av dessa mina minsta

Bloggtips; Peter Andersson, Martin Moberg, Eva Hillén Ahlström, Alliansfritt Sverige, Reflektioner och speglingar, Netroots

Press; dagens arena, dn1, svd1, exp1, KA- Ministern nöjd med sjukreglerna

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se