Regeringens snålhet bedrar visheten

Ingen tvivlar längre – vi befinner oss i början på den kanske värsta globala ekonomiska krisen sedan 30-talet. Den krisen föregicks, liksom dagens, av en period av blind tro på ”den fria och oreglerade marknaden”, de sociala skyddnäten var näst intill obefintliga. Konsekvenserna blev förödande.

Räddningen ut ur 30-tals krisen blev till slut aktivare stater, välfärdspolitiska projekt och offentliga jobbsatsningar. 8,5 miljoner amerikaner anställdes till exempel av staten för att bygga upp den moderna infrastrukturen.

Men, snart glömdes läxan om aktiva stater, regleringar och politiska ingripanden bort. Dagens kris har på samma sätt som 30-tals krisen föregåtts av en fundamentalistisk tro på ”den fria marknaden” och dess undergörande krafter.

I Dagens Arena skriver Björn Elmbrant om den amerikanska forskaren Peter J. Katzenstein. Han menar att svaga sociala skyddsnät skapar protektionism, medan ”öppna, dynamiska ekonomier som den svenska” klarar kriser bättre. Det som behövs är en generös a-kassa och en utvecklad arbetsmarknadspolitik. Sociala skyddsnät ger trygghet, upprätthåller efterfrågan även i kristider, och skapar förutsättningar att våga satsa framåt. Precis det som länge varit kännetecken för den svenska ekonomin och arbetsmarknaden.

Motsatsen hittar vi i USA. För de amerikanska företagen har till exempel sjukvårdskostnaderna blivit en ödesdiger konkurrensnackdel. De stora amerikanska biljättarna, som nu är på väg att dra med sig Volvo och SAAB i sina fall, beskrivs ofta som “sjukvårdsföretag med biltillverkning”. Sjukvårdskostnaderna uppgår till ca 10 000 kronor för varje bil som tillverkas. Motsvarande siffra i t.ex. Japan är 1 000 kronor – där företagen betalar via skattsedeln. De som förlorar sina jobb i USA, förlorar både sin sjukvårdsförsäkring och sin ekonomiska trygghet. Den kombinationen ger en säker grogrund för protektionism.

I Sverige har nu en del av vårt vinnande koncept naggats i kanten av den borgerliga regeringen. Många har lämnat a-kassan sedan reglerna skärpts, avgifterna höjts och ersättningen minskat. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder och vuxenutbildning har skurits ned. Vår ”öppna och dynamiska ekonomi” riskerar att bli alltmer protektionistisk.

Otryggheten och rädslan går hand i hand.

Samtidigt backar regeringen från allt ansvar. Inga statliga ingripanden finns i sikte. Det enda som står på den borgerliga agendan är gammal skåpmat som ytterliggare ”jobbskatteavdrag” och bleka halvhjärtade återställare på områden där riktiga satsningar skulle ha gjorts redan under högkonjunkturen.

Regeringens och den svenska statens passivitet är näst intill unik om man ser sig om i världen just nu. Överallt minns man läxan från 30-talet. Överallt inser man att tesen om den ”fria marknadens” allomfattande välsignelse var överdriven och ödesdiger. Staten måste ta sitt ansvar och satsa. Att stå passiva och titta på kostar i förlängningen betydligt mer än att ingripa. I vissa fall måste satsningen kanske till och med innebära att stödja och förstatliga för Sverige ytterst viktiga företag.

Nobelpristagaren Paul Krugman skriver i senaste numret av Arena om hur Obama ska hantera den djupa ekonomiska krisen;

…det skulle vara gynnsamt för den nya administrationen att framhålla hur konservativ ideologi, tron att snålhet alltid är bra, var med och skapade krisen. Det som F. D. Roosevelt sa i sitt andra installationstal – ”Vi har alltid vetat att tanklös egoism ger dålig moral; nu vet vi att det ger dålig ekonomi” – har aldrig varit mer aktuellt.

*

Press; AB 1, AB 2, AB 3, AB 4 , AB Melin, AB ledare1, AB ledare 2, SvD 1, SvD 2, SvD 3, SvD 4, DN 1, DN 2, DN 3, DN 4, DN 5

*

Bloggat; Alliansfritt Sverige om apoteken, JJ,n om politik och rattfylla, Resursbloggen om unga sjuka, Petter partikulär om nazister, likaså Queen of light

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Annonser
Följande inlägg
Lämna en kommentar

16 kommentarer

 1. Voogi

   /  december 3, 2008

  En fundering i marginalen är varför så många i Sverige ansåg att Barack Obama skulle vara den bästa av presidenter i USA. Visserligen hade jag röstat på BO om jag hade haft rösträtt, men jag var samtidigt klar med att BO sannolikt är den sämre av de två vad gäller ekonomin för omvärlden. BO:s alla löften om att värna om amerikanska arbetstillfällen kommer att kosta en hel del, inte minst för oss icke-amerikaner. Skall Sverige gå samma väg och skydda svensk tillverkningsindustri?

  Man kan hoppas att BO et cons kommer ihåg lärdomen från 20/30-talskriserna att protektionism förvärrade situationen för alla parter.

  Jag håller med dig om att staten måste vara offensiv och satsa inom diverse områden, men jag tvekar inför ditt påstående att:

  ”I vissa fall måste satsningen kanske till och med innebära att stödja och förstatliga för Sverige ytterst viktiga företag.”

  Alldeles bortsett från EU-lagstiftningen, så blir det mycket besvärligt att definiera ”ytterst viktiga”. El, vatten, avlopp, vissa kollektiva kommunikationer, någon radio/tv-kanal, och några branscher till är livsviktiga för oss. Men vilka andra? Är SAAB viktigare än hustillverkaren som är den dominerande arbetsgivaren i sitt samhälle?

  Byggbranschen står inför en kraftig inbromsning. Skall byggbolagen stödjas med skattepengar? Skall staten köpa in NCC om de får problem? Jag tror inte det, men däremot kan man tidigarelägga offentliga byggnationer och anläggningar.

  Är Volvo/SAAB ytterst viktiga för Sverige? Om ja, varför? Jag har full förståelse för socioekonomiska aspekter, men tillgodoser vi dem bäst genom att pumpa in skattepengar i de här bolagen? De har bevisligen förbrukat mycket kapital på senare tid, och vad är det som garanterar att de inte kommer att fortsätta att göra det?

  Om vi t ex köper Volvo och pumpar in pengar, hur skall man då behandla Volvo:s utländska verksamheter? Skall svenska skattepengar användas för att rädda sysselsättningen utomlands?

  Visst skall en duglig regering vara aktiv, och det finns massor med möjligheter där insatser tveklöst ger effekt.

  Lägre skatt är nonsens i den här typen av konjunktur. Risken är överhängande att man tar tillfället i akt och sparar, vilket dessutom kan vara lönsamt om vi hamnar i deflation. Sådant sparande är negativt såvida inte det slussas ut till investeringar. Kopplingen mellan privat sparande och sysselsättningsdrivande investeringar är svagt.

  I det här konjunkturläget borde vi snarare höja skatterna och se till att medlen förbrukas inom Sverige. Hur nu det skall gå till? Och vad det leder till för konsekvenser i framtiden skall vi tala tyst om.

 2. fri

   /  december 3, 2008

  Uhm, det känns som att du har missuppfattat situationen väldigt grovt.

  Det är inte avregleringar som har skapat den här finanskrisen – tvärtom, denna kris har uppkommit är för att amerikanska politiker har tvingat banker att låna ut pengar till människor för att de skulle kunna köpa hus, även om de inte hade råd att betala tillbaka pengarna.

  Det här är vad som verkligen har hänt då, sedan kan man såklart dra upp löjliga konspirationsteorier, men en rationell människa bör givetvis inte tro på sådant.

 3. Ja det finns bara två sätt att förstå alliansregeringens agerande nu:
  1: Att den faktiskt inte förstår vad som håller på att hända och vilka konsevenserna blir, eller
  2: Att den småler i mjugg och ser världens chans att genomföra en rejäl chockterapi.

  Båda alternativen är lika ruskiga.

 4. Eriya

   /  december 4, 2008

  Eller kanske ditt hjärta som bedrar din hjärna….

 5. Så länge makthavarna slipper ta ansvar och konsekvenserna av sitt beteende och agerande kommer detta samhälle aldrig att förändras

 6. Gaspode

   /  december 4, 2008

  Hur kan du och vänstern faktiskt tro att regeringen inget gör? Det krävs åtgärder genast från vänsterhåll och det utan att egentligen analysera konsekvenserna av dessa åtgärder. Trots att du i ett annat inlägg faktiskt citerar din nya idol Paul Krugman när han säger att man skall analysera mycket noggrant innan man gör något så skall likförbannat pengar håvas ut utan eftertanke. För vad menar du faktiskt att man skall göra den dag man slängt ut hela kassan på att rädda en dödsdömd och förlegad bilindustri och man plötsligt upptäcker att byggbranschen eller telekomindustrin behöver samma hjälp? Att som St Just förespråka revolution där arbetarna mer eller mindre med våld tar över företagen har tack och lov ingen vidare förankring bland sansade medborgare.

 7. St Just

   /  december 4, 2008

  Signaturen ”fri” har uppenbart inte hängt med i nyliberalismens utförsbacke. ”fri” hävdar att de stackars bankerna och finansinstituten av politikerna tvingats att låna ut pengar till fattiga utan betalningsförmåga.

  Allt annat är bara en konspiration som vi övriga rationella människor gått på – enbart ”fri” har genomskådat den stora illusionen.

  Jösses!

  Gaspode, tvingas beskriva varje åtgärd där bilarbetare får mer makt över produktionen (istället för att kastas som äppelskruttar när vinsterna inte flyter in) – som en våldsam revolution. I nästa inlägg kommer säkert även blodet rinnande.

  Att påstå att denna regering gör något annat än att avvakta aktieägarnas beslut är bara tomt tal. Lika innehållslöst som när minister Maud påstår sig ha täta kontakter med Fords och GM:s ledningar (Någon journalist borde kolla upp sanningshalten i dessa påståenden).

  För övrigt är det onekligen oroande om en näringsminister utan adekvat utbildning och med minimal arbetslivserfarenhet är regeringens representant. Hur duger meriten Västerbottens hushållningssällskap i de påstådda samtalen?

  Men Gaspode och andra liberaler litar väl på ministern?

 8. Voogi

   /  december 4, 2008

  St Just;

  Även en blind höna kan hitta något korn ibland….liksom en slumpgenerator.

  Jag är helt övertygad om att vi har bättre användningsområden för våra skattepengar än att investera i bilbranschen, som nu riskerar att utveckla sig alltmer till en kamp mellan regeringar och statskassor. Många människor riskerar att hamna illa till, och i insatser för dem gör våra pengar mycket mer nytta.

  Förutsatt att den politiska viljan finns.

  En ”fri” tänkare måste väl tillåtas att sväva i det blå och inte belastas av verkligheten? Och eventuella okunniga uttalanden behöver man inte bevärdiga med några mer omfattande kommentarer.

 9. Gaspode

   /  december 4, 2008

  St Just skrev:

  ”Men Gaspode och andra liberaler litar väl på ministern?”

  Min tilltro till vår regerings förmåga att mildra skadeeffekterna av denna recession är oändligt mycket större än den skulle vara om vi lhade en regering ledd av (den akademiskt mycket meriterade…) Mona Sahlin. Fast det är klar hos St Just så är den enda utbildning som räknas den man får ”på golvet”.

 10. St Just

   /  december 4, 2008

  Häromdagen hörde jag Volvoarbetaren Lars Henriksson på Nordegren i P1. Denne facklige företrädare argumenterade med stor skicklighet för lösningar som tillvaratog både arbetarnas, miljöns och samhällets intressen. Så borde en näringsminister tala. Istället får vi lyssna till en okunnig centerpartist. Sahlin är tyvärr en mycket svag oppositionsledare som bara väntar på valet 2010 – en livsfarlig strategi i dessa kristider.
  Ja, till skillnad mot för liberaler litar jag mer på arbetare som Henriksson med dryga 30 års erfarenhet av bilindustrin än en outbildad fd ordf för ett hushållningssällskap.
  Fast inkompetensen är ju legio inom alliansregimen – den pedagogiska analfabeten Björklund leder ju utbildningsväsendet istället för en pluton soldater vilket vore mer passande.

 11. Ypperlig idé att låta arbetarna köpa volvo.
  Blir väl en sån en kronas lösning iaf.
  Var så bra och köpa telia varför inte volvo?
  Då förra ägarna visat sig vara inkompenta kanske det är facket som ska bli dom nya ägarna.

 12. Ilse-Marie – Hela den här kriskarusellen bågnar av hyckleri.

  Här har vi ett ekonomiskt system som är uppbyggt på ett antal slipsnissars gissningar om framtiden. Är det så himla konstigt att det kraschar sen?

  Fan vet om inte den mörka medeltiden trots allt var mer vetenskapligt när det gäller ekonomin än dagens spåkärringar? Då hade man ju åtminstone Gud och bibeln som grund för sina handlingar. Idag är det ju rena gissningar.

  Märkligast blir det när Anders Borg skäller på bankerna för att de varit giriga. Herreguuuuud – hela systemet bygger ju på girighet. Största möjliga vinst på kortast möjliga tid.

  Hyckleri!

 13. Ingen i utanförskap. Men är det inte så att ju större missär ett land har av arbetslösa utförsäkrade sjuka uteliggare missbrukare och folk som inte har råd. Desto större utanförskap i ett land. Inte kan man påstå att de som har hamnat i ”situation” tillhör samhället. Dessa människor spyr det galla över varje dag. Denna regering påstår att om man får mindre a-kassa eller sjukersättning då kommer det per automatik att bli fler i arbete och sjuka får anstränga sig lite mer. Man har vunnit naiva svenskars eller egoismens ansikte med påstående om hur det är. Inte någon stans finns det bevis för motsatsen. Om så var fallet borde då inte USA var fritt från arbetslöshet. Där folk har förmånen att köpa sin egen sjukförsäkring där man i många fall även har turen att behöva två jobb för att betala hyran. Alla är ju inte Hollywood stjärnor. Vi småfolket utan talan kanske borde tänka efter vem som orsakar kriserna i världen och vända blicken dit i stället för till våra jämlikar. Men jag antar att rädslan sitter djupt hos de flesta och man vågar inte kritisera den så kallade eliten för att själv kanske hamna i onåd

 14. Oj, vilken intressant debatt detta ämne väckte!
  Ju fler som hamnar utanför systemet, syns ju inte i det sk utanförskapet.
  Allting blir till slut statistik och de med feta plånböcker kan ruska av sig obehgliga sanningar och kliva över uteliggarna från limousinen!
  Så har det ju gjorts i andra hyllade kontinenter i åratal!!!

  Håller fullständigt med ”ST Just” och ska därför inte upprepa det som redan är sagt, måste bara applådera några strofer:
  ”Fast inkompetensen är ju legio inom alliansregimen – den pedagogiska analfabeten Björklund leder ju utbildningsväsendet istället för en pluton soldater vilket vore mer passande.”

  Man behöver inte ha akademisk bakgrund för att inse att detta kaos alliansen har satt i rullning, kommer att sätta spår i flera decennier. Det har tagit många år att bygga upp men det går snabbt att rasera.

 15. Snart fler utanför än innanför i det här ”Skapet”

  ”Det börjar med du och jag…
  Men vi blir snart fler än de…
  Vi ska klara det här…
  Tillsammans”

  Men det ordnar väl Borg
  Han säger att han har koll på det här.

 1. Lasses blogg » Fler tvingas bli mammutar och papputar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: