Trovärdighet är nyckeln

I går kom siffror som visade att socialdemokraterna tappat ytterliggare väljare efter valet – medan moderaterna har gått framåt och nu är Sveriges största parti. Resultatet är knappast förvånande. Ingen kan ha undgått det kaos som uppstått inom socialdemokratin efter valförlusten – medan moderaterna och herrar Borg och Reinfeldt har hållit sig i bakgrunden och slickat i sig segerns sötma.

Det vi väljare har fått höra av socialdemokratiska företrädare har inte heller varit särskilt uppmuntrande. Vi hade ”fel” politik har det hetat. Dessutom har det gamla kodordet ”förnyelse” upprepats likt ett mantra. Ett ord som får många med hjärtat till vänster att känna uppgivenhet och motvilja. Inte så mycket beroende på att det skulle vara fel att förnya sig – men beroende på att ordet sedan 90-talet varit liktydigt med en nyliberal högersväng av politiken. Dessutom – var finns partiledaren? Nej, det är kanske inte så konstigt att många väljare vacklar.

Men, varför förlorade de rödgröna och S egentligen valet?

Jag tror att den socialdemokratiska valanalysen som lades fram i förra veckan innehöll många sanningar. Det handlade om en valrörelse utan ett tydligt budskap – där löften spreds till höger och vänster. Man försökte hela tiden skugga regeringen och hamnade på defensiven. Ena dagen skulle man höja bensinpriset och fastighetsskatten – nästa skulle man sänka skatten för pensionärer och ta bort rutavdraget, fixa fotbolls-EM och införa ”butlers i t-banan. Prioriteringarna i valmanifestet och valpropagandan var obegripliga och saknade udd – samtidigt som de viktigaste frågorna – och de övergripande ideologiska skiljelinjerna blev osynliga. Delvis beroende på moderaternas medvetna retoriska kullerbyttor – men också beroende på de rödgrönas och s otydlighet (och, i vissa sammanhang, feghet). Man vågade inte ta striden om socialförsäkringarna – med rädsla att stämplas som ”bidragsparti” – förrän ”de enskilda fallen” dök upp i media – och då var det för sent.

Men, det finns en fråga som man inte ens har vågat röra vid… nämligen ”ledarskapsfrågan”. Jovisst – S har ”sparkat” sin partiledare, men självkritiken har varit inriktad på allt annat än ”ledarskapet”. Nästan 84 procent av moderaternas väljare uppgav att partiledaren hade stor betydelse för deras val. För socialdemokraterna var siffran inte i närheten. De som röstade på moderaterna röstade till stor del på person – inte på politik, för S-väljarna var det tvärt om. De som var osäkra valde till slut den person de hade störst förtroende för – speciellt när det gällde det som till slut kanske blev viktigaste valfrågan – jobben och ekonomin.

Under lång tid före valet hade olika undersökningar pekat ut Reinfeldt som överlägsen Sahlin när det gällde ”att leda landet”. Media hade hittat Mona Sahlins svaga punkt och nötte in den i folks medvetande. Förtroendet sjönk i takt med antalet opinionsundersökningar. Men, det handlade inte bara om det ytliga mediala ”förtroendet”. Det handlade om den gamla barlasten Mona Sahlin bar på – hennes egna privatekonomiska missgrepp. Och det är ett faktum (även om det bär emot att säga det) – Mona Sahlin saknade helt trovärdighet när det gällde den ekonomiska politiken.

Vissa har försökt peka ut vänsterpartiet som de rödgrönas sänke när det gäller förtroendet för den ekonomiska politiken – även Mona Sahlin själv (nyligen hos Sverker). Men det är att ge vänstern en alltför stor betydelse i det rödgröna samarbetet. Sanningen är denna; Socialdemokraterna har traditionellt ett mycket stort förtroende hos svenska folket när det gäller ekonomin. Denna gång kunde man inte ta debatten. Mona hade inte kunskapen, men framförallt inte trovärdigheten.

Det fanns alla förutsättningar att slå hål på Anders Borgs myter – som att sparsamhet och försiktighet alltid är en dygd – även i kristider. Nu hade S både forskarna, fakta och verkligheten bakom sig – men man kunde och vågade inte ta den debatten på ett trovärdigt sätt.

Borgs ekonomiska politik var och är ett misslyckande. Arbetslösheten är betydligt högre än den var när han själv tog över (det han då kallade ”massarbetslöshet”). Klyftorna har ökat, investeringarna minskat, arbetsmarknadspolitiken har urartat till ett passivt förvarande av arbetslösa, utflipprad jobbcoaching för miljarder, och ”slavarbete” för långtidsarbetslösa.

Vem som än blir S nye partiledare måste den personen ha just denna trovärdighet. S måste kunna ta debatten – nu när fakta och forskning har visat att den svenska modellen, generell välfärd och jämlika samhällen är överlägsna den nyliberala återvändsgränd som alliansregeringen har slagit in på.

Den kritik mot Borgs budget och ekonomiska kris-politik som i stort sett alla (från borgerliga ledarskribenter till ekonomer, svenskt näringsliv och forskare) har uttryckt efter valet har gett de rödgrönas mer offensiva ekonomiska politik rätt.

Det var den inte den grundläggande politiken det var fel på, inte på ideologin, inte på värderingarna – det var valkampanjens feghet och missgrepp, prioriteringarna och – det politiska ledarskapet.

P.S. Ett tips till nästa gång – När M höjer bensinpriset har de inte detta som ett vallöfte – de bara gör det.

Till sist;

Borgs hyllade politik – inte särskilt ansvarsfull, citat E24;

Vår högt firade svenske finansminister Anders Borg hävdar att han för en ansvarsfull ekonomisk politik med sin ständiga betoning på ordning i statsfinanserna, med vilket menas budgetbalans och sparande. Lyfter man blicken något och sätter in Sveriges ekonomi i ett globalt sammanhang, vilket är det rätta för en öppen ekonomi som den svenska, så är detta kamerala fokus knappast ansvarsfullt, vare sig för Sverige eller för omvärlden. /…/
Sverige, liksom många andra länder, har nämligen exceptionellt goda förutsättningar för att göra stora offentliga investeringar. Det kan exempelvis vara infrastruktur, utbildning, forskning, rättsväsende eller varför inte integration av nysvenskar. /…/
Med det ensidiga och enögda fokus på skuldsidan i en stats balansräkning som Anders Borg och hans mera välklippta statsrådkollega och chef Fredrik Reinfeldt företräder gör att de glömmer bort att en stat även har tillgångar och att de är väl så viktiga att vårda som skuldsidan. /…/
Det är märkliga tider när en poet och Dalademokrat som Göran Greider förefaller ha bättre pejl på vad som är en ansvarsfull ekonomisk politik än vår finansminister.

*

Läsvärt;

LO-tidningen – V och MP inget sänke för S

Magnus Linton – Moderat metamorfos

Bloggat; Alliansfritt om fas 3, Esbati om ”utanförskapet”, Kaj Raving om invandringen, Martin Moberg om Fp, Netroots

Media; dn1, dn2, svd1, svd2, svt1, ab

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

S har bitit sig själv i svansen

Sociologen Stefan Svallfors har regelbundet, sedan 1981 vid sex tillfällen, undersökt svenska folkets stöd för välfärdsstaten. De senaste siffrorna för 2010 visar att stödet för skattefinansierad välfärd är fortsatt starkt och dessutom har förstärkts sedan den förra undersökningen 2002.

Uppemot 75 procent av svenskarna är i dag beredda att betala mer skatt för att finansiera sjuk- och hälsovård, skola och äldreomsorg. Undersökningen visar också att en majoritet av svenskarna vill att välfärden ska finansieras via skatten – och att de anser att egenfinansiering och fler privatiseringar av välfärdstjänster är negativa för samhället. Skattebetalningsviljan är betydligt större än 2002, och misstankarna om att bidrag och tjänster missbrukas mindre nu än för åtta år sedan.

Liknande siffror har presenterats flera gånger under de senaste åren. År 2008 gjorde till exempel SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) en undersökning som visade att uppemot 90 procent av svenskarna var villiga att betala mer skatt för att trygga välfärden.

Flera undersökningar har under de senaste åren också visat att en mycket stor majoritet av svenskarna anser att det är fel att ägare till friskolor och vård- och omsorgsföretag har fri dragningsrätt på vår skattefinansierade välfärd.

I ljuset av alla dessa insikter kan man fundera kring det senaste valresultatet. Hur kunde väljarna föredra den borgerliga alliansen före de rödgröna? De – som så målmedvetet och metodiskt är på god väg att montera ned hela den generella välfärden, sälja ut vår gemensamt ägda välfärd till riskkapitalbolag och skapa en ny marknad för privata vård- och sjukförsäkringar? Hur kunde så många svenskar rösta så tvärt emot sina egna värderingar?

Så här säger Stefan Svallfors själv, citat; ”– Lite tillspetsat kan man säga att den socialdemokratiska välfärdsstaten vann valet men det socialdemokratiska partiet förlorade./…/ – Jag tror att folk i största allmänhet inte ser någon större skillnad mellan de största partierna /…/

Visst har Stefan Svallfors rätt….

Visst finns det många olika orsaker till att väljarna svek – men den viktigaste, när det gäller den långsiktiga trenden, finns förmodligen i den feghet (eller likgiltighet) som socialdemokraternas ledare har visat under väldigt många år. Partiets toppskickt har till stor del anammat de nyliberala ”sanningarna” om utförsäljningar, avknoppningar och avregleringar – men inte väljarna, och inte heller den alltmer krympande skaran s-medlemmar. Man kan konstatera att en stor del av s toppskikt sedan lång tid tillbaka har tappat kontakten både med väljarna och med de grundläggande socialdemokratiska värderingarna.

Tron på välfärdsstaten och förmågan att se fördelarna med ett jämlikt samhälle tycks vara starkare hos svenska folket än hos många ledande socialdemokrater.

Och, trots att vi i dag kan se allt fler av de nackdelar som den avreglerade och utsålda välfärden och servicen har inneburit – med en mer segregerad skola och vård, kaos i tågtrafiken, och hur välfärdens skattefinansierade tjänster göder riskkapitalbolag (för att ta några exempel) vågade (eller ville) inte s ta striden i valrörelsen – denna gång heller.

Inte heller vågar (eller vill) stora delar av s-ledningen ta verklig ställning för socialförsäkringarna. Det finns en stark rädsla att bli stämplat som ett ”bidragsparti” eller bakåtsträvare om man talar klarspråk – därför har man ofta hållit tyst eller kopierat alliansens retorik. På så vis tror man att man ska vinna väljarna. Men, det är precis som Helle Klein uttryckte det i gårdagens Agenda när hon kommenterade Mona Sahlins tal, citat;

– Att överhuvudtaget kalla socialförsäkringarna för ”bidrag” är ett hån.

Socialdemokraterna biter sig själva i svansen när de tar avstånd från sina egna grundläggande värderingar och försöker kopiera den moderata retoriken  – och till viss del politiken.

Glöm aldrig – det var först när moderaterna stal socialdemokraternas retorik om välfärd och arbete som de lyckades vinna väljarna.

*

Fakta: Många vill betala mer skatt

”Kan du tänka dig att betala mer skatt om den går till…” (andel i procent)

Ja, 2002 Ja, 2010
Sjuk- och hälsovård 65 75
Stöd till äldre 60 73
Stöd till barnfamiljer 39 51
Socialbidrag 25 40
Skolan 61 71
Sysselsättningspolitiska insatser 31 54

Källa: Välfärdsopinion 2010, Umeå universitet (TT)

*

Till sist… äntligen någon som vågar säga sanningen om Carl Bildt.

Citat, dn;

Bildt beskrevs förra året av USA-ambassadens högste politiske tjänsteman Robert Silverman som en politiker med stor tro på sin egen makt, med amerikanska ord: ”medium size dog with big dog attitude”.

*

Tidigare bloggposter; Väljarna dömer ut regeringens politik, Därför får vi en rödgrön regering

Bloggat; Olsson betalar, Rasmus Lenefors, Hållplats Hådén, Martin Moberg, Lena Sommestad, Eva Hillén Ahlström, Reflektioner och speglingar, Motvallsbloggen

Media; tv4, svd1, svt, ab1, ab2

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inse faktum Fredrik!

Statsminister Fredrik Reinfeldt har under de senaste dagarna lagt hela ansvaret för hur hans regering och hela riksdagsarbetet kommer att fungera på oppositionen.

Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt är det Mona Sahlins fel om Reinfeldt själv inte klarar av att regera. Han, och den borgerliga pressen, tycks på fullt allvar mena att Mona Sahlin och de rödgröna ska lägga ned allt oppositionsarbete under de närmaste fyra åren – och inte lägga ett enda eget förslag.

Men, givetvis är det oppositionens skyldighet att lägga egna förslag och rösta för dom. Lika mycket som det är statsministerns ansvar, för en minoritetsregering, att söka samförstånd och diskutera sina förslag med oppositionen för att få majoritet.

Så här säger MP:s Peter Eriksson om Fredrik Reinfeldts agerande, citat AB;

– För första gången prövas hans ledarskap. Och han klarar inte testet. Han skyller bara ifrån sig. En minoritetsregering som inte ens är beredd att diskutera vem som ska bli riksdagens nästa talman, är totalt oansvarig.

Jag kan bara hålla med!

Inse faktum Fredrik – din regering har inte egen majoritet längre…

*

Till sist….

Läser ett citat av Benny Andersson från Tidningen Vi;

Sverige har blivit ett samhälle där ordet solidaritet är utplånat. Det betyder ingenting längre. Girigheten har tagit över.

*

Bloggat; Martin Moberg, Veronica Palm, Röda Berget Stig-Björn LjunggrenTord Oscarsson, Reflektioner och speglingar – Bara individen som gäller, Netroots

Media; svd1, svd2, dn1, ab1, ab2, ab3, exp

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Att blogga är inte nog…

Fritt efter H C Andersen;

Att blogga är inte nog…. solsken, frihet och en liten blomma måste man ha….

Allt sedan jag började blogga har jag många gånger funderat på att sluta helt och hållet. Jag har tagit några långa bloggsemestrar, men varje gång har jag återkommit. Till sist har jag tänkt – fram till valet ska jag fortsätta – sen är det slut, oavsett hur det går…

Nu är valet och rösträkningen över… ja, nästan i alla fall….

Mörkret har sänkt sig – Sverige har blivit ännu kallare, råare och hårdare och den grymma verkligheten fortsätter för alla ”dom” som utsetts till samhällets syndabockar. Vare sig det handlar om sjuka och arbetslösa eller invandrare. Givetvis får ingen av oss tystna helt i ett sådant läge.

Ett av mina sätt att fundera över hur samhället utvecklas, att formulera frågor och försöka hitta svar har varit genom min blogg. När jag började skriva var det mest för att få ut en del av min ilska över samhällsutvecklingen – för min egen skull – inte trodde jag att någon skulle läsa och kommentera.

Men… jag har fått ett fantastiskt gensvar – både här och på facebook. Jag vill passa på att tacka alla okända (och kända) vänner som har följt och peppat mig genom de här fyra frustrerande alliansåren. Jag vet att jag har haft några riktigt trogna läsare genom åren och många av er har betytt oerhört mycket. Ni har gett mig självförtroende, inspiration, massor med tips och massor med uppmuntran. Utan er hade jag inte orkat eller haft glöd nog att fortsätta.

Nej, jag kan givetvis inte släcka ned bloggen nu – inte för gott.

Min blogg kommer att finnas kvar, men visst kommer jag att ta det lite lugnare med bloggandet en tid framöver…

Men, kampen måste gå vidare… nu mer än någonsin…

Vi börjar med en tyst minut – men sedan är det dags att tala igen…

tala

du som ännu har läppar
tala

tala med grannarna i farstun
tala med folk på gatan
och i tunnelbanan

den som ännu har öron
han höre

skriv ord på papper
på väggar och plakat
bär orden genom staden
högt över huvudet
så alla kan se
dela ut flygblad
om frihet, motstånd, människovärde
fred solidaritet

/…/

tala

du som ännu har läppar

ord kan bli solar
ord kan bli floder
ord kan öppna portar
och bygga broar
ord kan störta tyranner
om tillräckligt många
av oss
beväpnar sig med ord

tala tala
det är vår skyldighet
mot dem som talade
medan de ännu
hade läppar

– dikt av Helga Henschen

*

Läs; Sjukskrivna kräver – Stig Orustfjord avgåVi är alla ”enskilda fall”

Bloggat; Alliansfritt Sverige – Möt Stig Orustfjord, Reflektioner och speglingar om valet, Greiderbloggen – bloggpaus!, Martin Moberg – efter valet

Netroots

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Om att ge ett empatiskt intryck…

I går stod vår store ledare – Fredrik Reinfeldt – återigen i en direktsänd presskonferens och förkunnade samma lögnaktiga propaganda som före valet; Vi värnar tryggheten och välfärden…..

Då hade precis den svårt sjuka Annica Holmqvist återigen fått avslag från Försäkringskassan.

I fredags, precis före valet, lovade FK:s överdirektör Stig Orustfjord att se över fallet och lösa det. Samtidigt sa Orustfjord att FK enbart följer de lagar de får från riksdagen. Det vill säga – Fredrik Reinfeldts och alliansregeringens lagar.

Trots detta lyckades Fredrik Reinfeldt i de sista TV-debatterna ge intrycket av att det handlade om ”ett enskilt ärende” där FK gjort ett misstag – som nu skulle rättas till.

Citat AB;

Även statsminister Fredrik Reinfeldt sade i SVT:s slutdebatt i fredags att han trodde på en lösning för Annica Holmquist på måndagen. Hans motståndare Mona Sahlin är upprörd.

– Det var uppenbarligen bara ett cyniskt spel för att slippa svara på det som debatten handlade om. Nu är det måndag och Annica är tillbaka i förtvivlan, som så många andra. Det här är en skandal, varken mer eller mindre/…/

Nu står Annica Holmqvist där tillsammans med alla de andra tiotusentals svårt sjuka som utförsäkrats. Utblottade och hånade. De som Fredrik Reinfeldt pekar ut som ”bidragstagare”. De som tvingats ned till botten – enbart därför att de hade oturen att bli sjuka. Den store ledaren pratar om ”trygghet” och sparkar samtidigt ut de allra mest sårbara och utsatta långt bort från all trygghet och välfärd – ut i förtvivlan och ekonomiskt kaos.

Jag ser att hennes dotter Emelie, som skrev det uppmärksammade blogginlägget om sin mammas fruktansvärda öde i förra veckan, blir hånad och påhoppad på sin blogg. Hennes blogg, som tidigare hade 0-20 besökare per dag, har efter uppmärksamheten angripits av det gift som länge har härjat i bloggvärlden. En helt öppen kommentarsfunktion är tyvärr omöjlig att ha, och det tar lång tid att vänja sig vid personliga påhopp och andra grova kommentarer – trots att man  förstår att de som  kommenterar straffar sig själva och sin sak allra mest.

När det gäller sjukförsäkringens fortsatta öde i alliansregering ser jag följande rader i svd, citat;

Cristina Husmark Pehrsson har haft klara problem med att försvara omläggningen av sjukförsäkringen. Men Gunnar Axén är inte en given efterträdare. Flera lyfter fram Ulf Kristersson, som anses vara bättre på att ”ge ett empatiskt intryck”.

Detta ger en tydlig illustration över hur alliansregeringen ser sitt uppdrag. Det handlar om vilket ”intryck” man ger – inte om vad man verkligen gör – och vilka konsekvenser det får för vanliga människor.

När det gäller vem som ska regera landet – med vem, med vilka… så kan jag bara hoppas på att de rödgröna håller ihop. Miljöpartiets språkrör förklarade i går med all tydlighet på sin presskonferens var de stod. Blir det samtal – då ska de inbegripa alla de rödgröna partierna.

När det gäller de rödgrönas och Miljöpartiets viktigaste politiska valfrågor och löften, som – sjukförsäkringen, välfärden, kärnkraften, miljön, satsningar på järnvägen osv… finns milsvida skillnader mellan blocken…. precis som Maria Wetterstrand påpekade i går.

Lästips; Lämna inte walkover

*

Bloggat; Kulturbloggen, Alliansfritt Sverige, Röda Berget, De tystas röst, Jonas Sjöstedt, Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, svd8, svd9, exp1, exp2,
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Bortom det sista svikna hoppet…

Gårdagens valvaka i svt blev en både mörk och absurd tillställning. De absurda inslagen beskriver Björn Wiman på DN:s kulturblogg så här.. citat;

Det var valrörelsen då TV4:s Peter Jihde vevade med armarna, drog i bildskärmar och Lars Ohly försökte fria i direktsändning. Det var valrörelsen då även SVT försökte sig på politisk satir och blandade in kupletter i sina partiledarutfrågningar.

/…/
Kulmen kom i kväll, strax efter 20.00, då stora delar av svenska folket genomgick en kollektiv frossbrytning vid beskedet att Sverigedemokraterna kunde komma att få en vågmästarroll i riksdagen.

Vad gjorde SVT?

Jo, man skickade in sin löpande valvakereporter Kristian Luuk i sminklogen för att intervjua – av alla människor – Bert Karlsson.

Vad han gjorde där kan och bör bli föremål för en av de svenska mediernas allvarligare eftervalsanalyser.

Vad var tanken? En dokusåpamässig repris av valet 1991? Eller en gestaltning av vår tids paniska rädsla för allvar? /…/

Nästa gång bör SVT ta konsekvensen av sin nyvunna programpolitik och förlägga valvakan till Globen. Idoljuryn kan välja statsminister.

I gårdagens val var helt klart person viktigare än politik. Nästan 84 procent av moderaternas väljare uppgav att partiledaren hade stor betydelse för deras val. De som röstade på Moderaterna röstade alltså till stor del på Reinfeldt (ledaren) – inte på den moderata politiken. Det är på ett sätt trösterikt….

Allt fler väljare tycks se på valet av regering och politik som en Big Brother eller Idol-tävling. Och media driver på. Överallt har vi kunnat läsa om vilken partiledare vi svenskar helst skulle vilja resa på semester tillsammans med, bjuda på middag eller låta passa våra barn. Och överallt vinner Reinfeldt – ja, förutom när det gäller att passa barnen då… det får Maria Wetterstrand göra (vad trodde ni, en karl som passar barn?)

Nu står vi där med en brunorange sörja vid makten. En majoritet som bakom sin välputsade kuliss döljer en människosyn som skrämmer. ”Vi mot dom”… antingen det handlar om sjuka och arbetslösa eller invandrare. Makten pekar ut samhällets parasiter – ”dom” –  som lever på oss – ”samhällsbärarna”.

Men visst finns det hopp. Så länge en majoritet av befolkningen inte delar de ideologiska grundvärderingarna som döljer sig bakom affischnamnen (vare sig det handlar om Fredrik Reinfeldt eller Jimmie Åkesson) – så länge finns det hopp….

Men, där finns också en läxa att lära för många socialdemokrater. Som Marika Lindgren Åsbrink skriver i Dagens Arena, citat;

När vi började låta som socialdemokrater igen – när vi pratade om arbetslivet och lönerna, om sjukförsäkringen, om klyftorna – då började det gå bättre för oss. När vi äntligen började närma oss ett svar på frågan ”varför behövs vi?”, då vann vi också fler röster.

*

Vi som hade hoppats på ett rättvisare och mer humant samhälle har all anledning att känna sorg och tomhet i dag. Men visst finns det ljusglimtar – bortom det sista svikna hoppet….

En dikt av Elmer Diktonius…

När mörkret dig kramar
med sin knotiga hand
och du tror att du inte orkar mera:
gå ännu en liten sträcka –
kanske det ljusnar.

(Jag har en vän som har ordet gud
för det som ligger bortom det
sista svikna hoppet:
ljusknippet som tränger genom
någon oanad springa
och får gråa dammkorn att
glimra likt ädelstenar.)

*

Bloggat; Annarkia, Björn Andersson, In your face, Martin Moberg, Nemokrati, Motvallsbloggen, Netroots

Media; svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, ab1, ab2, ab3, ab4,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Nu ska vi ta det tillbaka!

Nu är det dags att välja –

Medmänsklighet eller hjärtlöshet.

Solidaritet eller egoism.

Välfärd till alla eller sänkt skatt för de rika och friska.

Vi, tillsammans och framtiden eller jag, här och nu….

Bloggposter;

Därför får vi en rödgrön regering

Döende patienter skickas till arbetsförmedlingen

Hjärtlöshet mot en chokladbit

Ödmjukhet räcker inte Fredrik

Det viktigaste valet hittills…

Nu ska vi ta det tillbaka… (text Mikael Wiehe)

Vi fattade inget
Vi stod där som fån
medan tjuvarna snodde
allt dom kom åt
Vi trodde vi drömde
Dom trodde vi sov
Och nu ska vi ta det tillbaks

Dom beröva oss allt
som vi sparat ihop
a-kassa, sjukpeng
lön och pension
Sen bjöd dom ut det
till spekulation
Och nu ska vi ta det tillbaks

Tillbaka, tillbaka
Nu ska vi ta det tillbaka
Friheten ger dom oss aldrig
Friheten måste vi ta
Tillbaka, tillbaka
Allt som var vårt ska vi ha
Inget är nånsin förlorat
Nu ska vi ta det tillbaks

Dom tog våra löner
Dom tog våra jobb
Dom tog våra drömmar
och släckte vårt hopp
Dom raserade allt
som vi hade byggt opp
Och nu ska vi ta det tillbaks

Dom tog våra skolor
våra sjukhus och tåg
Dom tog våra tankar
förgifta vårt språk
Dom tog ifrån oss vår stolthet
och det land som var vårt
Och nu ska vi ta det tillbaks

Tillbaka, tillbaka…

Dom sålde vår välfärd
och vår solidaritet
Dom sålde vår rättvisa
och vår jämlikhet
Dom sålde vår känsla
för rätt eller fel
Och nu ska vi ta det tillbaks

Dom tog och tog över
gator och torg
Dom köpte vår glädje
och sålde vår sorg
Dom byggde ett samhälle
iskallt och hårt
Och nu ska vi ta det tillbaks

Tillbaka, tillbaka…

Sen gav dom oss fattigdom
klyftor och gap
tiggare, hemlösa
missmod och hat
ensamhet, hopplöshet
brist på ansvar
Och nu ska vi ta det tillbaks

Kan dom ta från oss
kan vi ta från dom
Fram och tillbaks
är precis lika långt
Livet var det
som det handlade om
Och nu ska vi ta det tillbaks

Tillbaka, tillbaka….

Om gårdagens slutdebatt, ab citat;

Hjärtlösheten blir tydligast i debatten om den förstörda sjukförsäkringen. ­Exemplen på svårt sjuka människor som utförsäkrats och tvingats till arbetsförmedlingen är numera otaliga.

Jag vet inte vad som är värst, att ni ­inte visste om effekterna och trots remissinstansers varningar genomförde förändringarna eller om ni visste och ändå genomförde dem”, sa Lars Ohly.

Det här är baksidan av er idé om att det ska löna sig att arbeta, för det betyder i själva verket att det ska kosta att ­vara sjuk eller arbetslös”, fortsatte Maria Wetterstrand.

Är det detta som ger Kristdemokraternas mänskligare Sverige?”, undrade Mona Sahlin.

Reinfeldt upprepade gång på gång att regeringen har ”minskat inflödet till ­sjukförsäkringen och förtidspensioneringen”.

Så talar teknokraten. Så säger landets statsminister till alla förtvivlade tusentals människor som knuffats ut ur trygghetssystemen och till deras anhöriga som just nu upplever vanmakten när samhället sviker.

På söndag ska väljarna säga sitt. Domen mot den borgerliga alliansens nedmontering av välfärdslandet Sverige borde bli hård.

*

Att läsa före valet; Eva Hillén Ahlström – Den lilla lågan

Fler bloggar; Netroos
Media; svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, svd8ab1, ab2, ab3, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, exp1, exp2, exp3, exp4, exp5, exp6, exp7, exp8

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Döende patienter skickas till AF

Så här ser verkligheten ut för svårt sjuka i alliansens Sverige idag 2010.

Läs distriktsläkaren Daniel Håkanssons berättelse….

Citat;

Daniel Håkansson arbetar som distriktsläkare i Stockholm. Han möter många patienter som far illa av försäkringskassans regler.
– Patienterna känner sig fråntagna sin värdighet.

– Tidigare kunde vi doktorer samarbeta med försäkringskassan och göra upp en plan för patienten. Idag har försäkringskassan blivit som vår fiende.
Daniel Håkansson upplever att förändringen har kommit gradvis, men blivit värre sedan tidsgränserna för sjukskrivning infördes. Systemet gör också att patienter känner sig stressade och oroliga för hur de ska klara sig ekonomiskt. I värsta fall kan det leda till ökad sjuklighet.
– Någon som har varit sjukskriven i ett eller två år och sedan får höra att denne är frisk upplever sig inte som trodd, utan utpekad som fuskare. Patienter fråntas sin värdighet.
Ofta får läkare ägna tid åt att förklara regler och hjälpa patienter att fylla i formulär på rätt sätt.

Döende på arbetsförmedlingen

Många av de sjukskrivna som idag hamnar på arbetsförmedlingen har redan tidigare gått ”varvet runt” som Daniel Håkansson uttrycker det. De har utretts på alla möjliga sätt för rehabilitering med resultat att de funnits för sjuka för att kunna arbeta.

– Jag har haft patienter som varit döende när de skickats till arbetsförmedlingen.
Att tala om sjukskrivnas arbetsförmåga tycker han i många fall är direkt hyckleri. Han tar som exempel att någon med en förslitningsskada hypotetiskt skulle kunna klara av att läsa sagor på en förskola ett par timmar varje dag – men ett sådant arbete existerar helt enkelt inte.

–  I den bästa av världar skulle möjligheten att ordna någon form av sysselsättning anpassad till den sjukskrivne finnas. Det skulle till och med vara bra för många patienter, men de jobben finns inte idag, det är väldigt slimmat på arbetsplatser. När inte ens friska ungdomar får jobb, hur ska de med allvarliga sjukdomar få det?

Förändringarna i sjukförsäkringssystemet slår framför allt mot människor från arbetarklassen. Daniel Håkansson påpekar att man redan innan förändringarna genomfördes var fullt medveten om att många inom LO-yrken inte orkar arbeta fram till pensionsåldern.

Tar ut pension

Konsekvenserna är ökade kostnader för försörjningsstöd för kommunerna, vilket bidrar till en ännu större skillnad mellan rika och fattiga kommuner. Daniel Håkansson har också märkt att sjukskrivna tvingas försöka klara sig utan sjukpenning.

– Framför allt deltidssjukskrivna försöker klara sig på sin lön, eller lever på sin partner. Sedan har jag träffat äldre personer som väljer att ta ut sin pension i förtid. Det är vanligt bland dem som är över 60 år, även om de förlorar ekonomiskt på det.
Att det nya systemet skulle hindra fusk med sjukförsäkringen tror han inte alls på.

–  Det är till att börja med en mycket, mycket liten andel som fuskar och de som gör det vet oftast hur man utnyttjar systemet. De åker inte dit ändå.

Fler läkare säger ifrån i dag….

Cancersjuka tvingas till arbetslöshet och misär, AB debatt, citat;

Det här är en vädjan i valets sista stund. Oavsett vilken regering som kommer till makten efter valet måste den sätta stopp för den hantering av cancersjuka som nu pågår. Idag kan en cancerdiagnos innebära att du tvingas ut i arbetslöshet och misär. Sjukförsäkringens och a-kassans regler – som ska vara ett stöd och hjälp att komma igen för den som är sjuk och arbetslös – kan få just de följderna. /…/ Läs Hela!!!

Svårt sjuka Annica Holmqvist är en av de drabbade… (läs berättelsen; Sveket…)

Senaste nytt;

Försäkringskassan granskar Annica Holmqvist fall, citat, sr;

Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan, säger att utredare i dag återigen tittar på fallet.

– Det är några experter som går igenom det här ärendet, det är ett komplicerat ärende, säger han.

Men Stig Orustfjord håller inte med de politiker som påstår att det är Försäkringskassan som tolkar de nya sjukreglerna som infördes den 1 juli 2008 fel.

– Vi följer de lagar vi får från riksdagen, precis som alla andra myndigheter gör.

Men hur kan det då vara så när företrädare för regeringen står och säger att är man sjuk så ska man få vara sjukskriven alternativt förtidspensionär?

– Det kan man säga, men till slut måste man sätta sig ner och titta på ett enskilt ärende med de omständigheter som finns kring ärendet, och pröva det mot lagstiftningen. Och antingen har man rätt till ersättningen eller så uppfyller man inte villkoren för att få ersättningen.

Fredrik Reinfeldt och hans regeringsföreträdare kan inte längre skylla ifrån sig på Försäkringskassan. Regeringen är ansvarig för sina regler – och de är glasklara!

Det finns bara ett sätt att stoppa denna omänskliga hantering av svårt sjuka och utsatta männsikor – rösta bort alliansregeringen på söndag!

Rösta Rödgrönt!

*

Läs mer, gårdagens bloggpost; Hjärtlöshet mot en chokladbit

Bloggat; StorstadEmil Broberg, Stefans konspirationer, Annarkia, In your face, Netroots

Media; ab1, ab2, dn1, dn2, svd1, svd2, expr1, expr2, expr3, expr4, expr5

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

När ytan krackelerar….

Intressanta lästips – att ladda med inför valspurten….

Sven-Eric Liedman, DN Kultur, citat;

/…/

Reinfeldt vill inte avslöja var hans parti får sina pengar ifrån. Förklaringen är enkel. Då skulle den blanka ytan krackelera.

I stället väljer han med stor skicklighet att göra förtroendet till den avgörande frågan i valet mellan alliansen och de rödgröna partierna. Vem har människor störst förtroende för, honom eller Mona Sahlin?

Reinfeldt är som en hovmästare, rak i ryggen och klädd i diskret mörk kostym. Han är beredd att servera alla och envar, inte bara grevar och baroner utan också Kolingen och hans kompis. Men på ett villkor! Kolingen måste ha jobb – annars åker han ut.

Arbetslinjen måste gälla.

Reinfeldts arbetslinje kommer mig att tänka på den engelska fattigvårdskommission som var så viktig för det samhälle som industrialismen höll på att skapa. I kommissionens betänkande från år 1834 hyllas verkligen arbetslinjen. De avgörande orden lyder: ”Varje öre i bidrag som tjänar till att göra de fattigas villkor mer tilltalande än den frie arbetarens är en premie för lättja och synd.”

Mikael Wiehe, DN Kultur, citat;

/…/

– Jag träffade en kompis häromdagen som talade om sin magkänsla, hon sade: ”Jag är inte alls så säker på att de rödgröna förlorar.” Och jag viskade tillbaka: ”Inte jag heller.” Jag misstänker inga konspirationer och falskspel, men ibland kan jag tro att den borgerliga pressen är så förblindad av sitt stöd åt alliansen att den inte förstår den vrede, bitterhet och kampanda som också finns i det här landet. Den kommer inte riktigt till tals i medierna, säger han med illa dold sarkasm och tillägger:

– Jag möter helt andra politiska åsikter, men så spelar jag ju inte heller för den mutade medelklassen.

/…/

All makt i dag är samlad i näringslivet, DN debatt, citat;

/…/

Den ekonomiska och mediala makten är nu samlad i en krets kring Moderaterna och Svenskt Näringsliv liksom makten över den långsiktiga opinionsbildningen. Det vet vi. Finansieringen av Moderaternas parti och valkampanj kan vi bara spekulera över eftersom de vägrar att offentliggöra sina bidragsgivare.

Är det rimligt att politisk propaganda och långsiktigt opinionsarbete ska bedrivas så helt utan balans och offentlig insyn? Ska även demokratin underordnas den ekonomiska marknaden?

/…/

Johan Croneman, citat;

/…/

Nya opinionsundersökningar toppar varenda tv-sändning, det har blivit en blandning mellan VM-kval och en Melodifestivalomröstning.

/…/

Jag tycker nog att medierna visat rätt allvarliga brister på självrannsakan, alliansen har vinden i ryggen – och medierna i handen. Högern har i 40 år hävdat att medierna är vänster, med viss rätt. De har haft helt fel i alla fall de senaste 10–15 åren, men illusionen fungerar fortfarande, till och med kommunistskräcken har dammats av. Carl Bildt vill varken se Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet i Rosenbad. Han vill inte jämföra de bägge partierna – men säger att de ju är ytterlighetspartier bägge två. Om man jämför. Hade Bildt blåst upp den ballongen på 70-talet hade medierna prickskjutit på den. Nu ligger landet lugnt. Jasså, jaha, säger han det.

Tv-debatterna har präglats av den här synen på blocken, en slagkraftig allians, en loserstämplad rödgrön röra. Den här bilden har helt kommit att skymma politiken./…/

*

Bra bloggar;  Netroots

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Därför får vi en rödgrön regering

Därför vinner de rödgröna valet….

1.

Sjukförsäkringen – 

64 procent av väljarna anser att den borgerliga regeringen har försämrat sjukförsäkringen. Endast 16 procent av svenskarna tycker att sjukskrivna behandlas väl i dag.

Den borgerliga alliansens misslyckande är totalt. Ingen som ser vad som nu händer kan med gott samvete och lägga sin röst på alliansen.

Jag råder alla att läsa denna sanna berättelse som utspelar sig just nu i alliansens Sverige – Sveket, citat; ”Det svek som Alliansen visat de allra svagaste lämnar mig alldeles uppgiven och oförstående.” Läs hela!

Så här säger Mona Sahlin i dag, citat ab;

– Det här börjar bli fruktansvärt illa av regeringen. Man inför ett system som knuffar ut människor, som förnedrar människor, som skapar oro och ångest hos tusentals. Och sedan, varje gång det uppstår en diskussion flyttar man en liten del av det.

– Första gången var det: ”okej, döende undantas”, sen var det: ”okej, cancersjuka undantas”. Är det inte bättre att erkänna att hela det här systemet är vansinnigt fel och orättvist.

2.

Jobben och arbetslösheten

Den borgerliga regeringens jobbpolitik stavas jobbskatteavdrag och lägre a-kassa. Detta ska enligt deras teori fungera så här; Genom sänkt a-kassa ska de lägsta lönerna pressas nedåt. Genom lägre löner ska fler jobb skapas.

Men, endast 14 procent av svenskarna anser att lönerna ska sänkas – även om det skulle leda till fler jobb. Lika få tror på alliansens teori. Inte så konstigt – arbetslösheten har ökat kraftigt hur man än mäter. Dessutom är både ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten rekordstor.

84 procent av svenskarna vill hellre satsa på ökade utbildningsmöjligheter för fler jobb och högre löner. Över 80 procent av svenskarna föredrar alltså i praktiken de rödgrönas jobbpolitik framför alliansens.

3.

Välfärden

90 procent av svenskarna vill hellre ha bättre vård, skola och omsorg än sänkt skatt!

Alliansens vill sänka skatterna – de rödgröna vill satsa på välfärden!

4.

Utförsäljningarna, avregleringar och privata vinster

87  procent  av alla, oavsett partisympatier, vill inte att ägarna till friskolor själva ska få ta hand om eventuella vinster.

70 procent av svenskarna nej till utdelning av privata vinster för ägarna till vård och omsorgsföretag.

De rödgröna vill starkt begränsa möjligheten till vinstuttag genom nya regler. Det enda riksdagsparti som helt tar avstånd från att riskkapitalbolag tar ut vinstpengar från vår gemensamma välfärd är Vänsterpartiet.

Den borgerliga regeringen vill fortsätta med avregleringar och utförsäljningar. Närmast på tur står en total avreglering av järnvägen (om en månad) – något som lett till ökade kostnader, högre biljettpriser, tågkaos och flera allvarliga olyckor i länder som har försökt (dessa har nu återreglerat).

Lyssna till Stellan Skarsgård lysande tal om bland annat utförsäljningar och avregleringar…

”- Varför är det bra att Sverige ägs?”

5.

Miljön

Vi måste ha en regering som är seriös nog att bry sig om miljö- och klimatpolitiken under hela valperioden – inte bara när det råkar vara populärt i media, eller när man vill vinna opinionen!

Miljön och klimatet väntar inte….

6.

Klyftorna

Nittio procent av svenskarna säger nej till ökade klyftor .

Den borgerliga alliansens politik går ut på att medvetet öka klyftorna – mellan de som har (jobb, hälsa) och de som inte har.

7.

Skatterna

96 procent av alla väljare tycker att pensionärer ska betala samma eller lägre skatt än andra.

En majoritet av väljarna stöder de rödgrönas förslag om höjd skatt för dem med höga inkomster.

53 procent av väljarna anser, i linje med de rödgrönas vallöften, att det vore bra med skattehöjningar för dem som tjänar över 40 000 i månaden.

Hela 60 procent anser dessutom att det är dåligt för Sverige att de som jobbar betalar lägre skatt än de som inte jobbar.

Alliansens har skapat skatteklyftorna – en majoritet av svenska folket och de rödgröna säger nej!

8.

Vi behöver en ny regering – som fokuserar på ”vi, tillsammans och framtiden” inte ”jag, här och nu”!

*

Sammanfattning; om svenska folket följer sin politiska övertygelse – då vinner de rödgröna!

P.S. På söndag röstar vi fram en ny regering!

*

Efter en utmaning från Joakim Hörsing… alla som vill får anta utmaningen!

*

Missa inte; Nedmonteringsbeskrivning, svenska modellen… AB;

*

Bloggtips; Annarkia om alliansens grymma sjukförsäkring, Yttrandefrihet PTW om sjukförsäkringen, Storstad om lögner, Motvallsbloggen om valdagen, Röda Malmö om det samhälle vi har fått, Stardust blogg om arbetslinjen, Netroots

Media; ab1, ab2, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7svd1, svd2, svd3, svd4, exp1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Ödmjukhet räcker inte Fredrik…

I gårdagens TV4-utfrågning av alliansens partiledare handlade det bland annat om den nya sjukförsäkringen.  Ett par av partiledarna visade visserligen ”ödmjukhet” mot de ”enskilda fall” som ”hamnat mellan stolarna”, men som vanligt saknades all form av självkritik . Varför lyssnade inte regeringen på alla de remissinstanser och kritiker som redan före införandet av den nya sjukförsäkringen varnade för de konsekvenser som vi nu ser?

Man kan fråga sig hur många ”enskilda fall” det måste till för att regeringen ska inse att hela reformen var feltänkt i från början. Räcker tio tusen, eller krävs det hundra tusen?

Man kan också fråga sig om det är acceptabelt att regeringen har använt svårt sjuka människor som försökskaniner för att snygga till sjukstatistiken och för att betala skattesänkningarna för de rika och friska?

Om det var rehabilitering för de långtidssjuka man var ute efter – varför inte satsa på det? Varför kasta in svårt sjuka i en utförsäkringskarusell som enbart inneburit sämre hälsa, ekonomisk kaos, osäkerhet och stress för redan utsatta människor.

Och om man verkligen ville bryta ”långa passiva sjukskrivningar” – varför då även utförsäkra tiotusentals sjuka och funktionshindrade som redan arbetade så mycket de orkade och kunde. Varför tvinga dessa att säga upp sig, ta tjänstledigt eller gå ned på deltid och betala sin sjukdom själva? De var varken passiva eller isolerade. Nu är de fattigare och många av dem sjukare.

I dag presenteras en ny undersökning på MyNewsDesk som visar att….

Sjukförsäkringsreformen blev ett fiasko. citat;

Den stora sjukförsäkringsreformen blev en flopp. Målet att få sjuka i arbete har misslyckats. I vissa län har mindre än en handfull av de utförsäkrade fått jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, visar en sammanställning som Försäkringskassan har gjort på begäran av Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt. Istället kommer allt fler tillbaka till sjukförsäkringen – och är då ofta allvarligt försämrade i sina sjukdomstillstånd.

Målet med sjukförsäkringsreformen var att få de sjuka i arbete. Man föreställde sig att alla kan göra något, trots funktionsnedsättningar. De uppföljningar som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har gjort av dem som utförsäkrades vid årsskiftet visar att nästan 90 procent inte klarar något som helst arbete, inte ens i skyddad verksamhet på deltid. Till den ordinarie arbetsmarknaden – slutmålet – har färre än tre procent nått, inklusive deltidsjobb och tillfälliga anställningar. I flera län är antalet sjuka som kommit ut i jobb utan stöd inte fler än att det i genomsnitt blir två-tre per kommun. I Blekinge har fem utförsäkrade i hela länet gått till jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. (Se tabeller nedan).

En osäkerhet i siffermaterialet är att det inte finns någon redovisning av hur mycket de sjuka har ökat sin arbetstid. 39 procent av de utförsäkrade var deltidssjukskrivna, och har således redan jobb på deltid. Hur många utöver de redan deltidsarbetande som har kommit i jobb redovisas inte.

/… / Läs hela!

De sammanställningar som gjorts hittills visar att regeringens antagande att enbart 10 procent av de utförsäkrade skulle komma tillbaks till sjukförsäkringen var en grov missbedömning. Trots de i dag stenhårda reglerna har redan över hälften av de utförsäkrade sökt sig tillbaks. Samtidigt tvingas allt fler sjuka leva på anhöriga eller söka socialbidrag när de gjorts försäkringslösa. Regeringens antaganden som de fortfarande predikar som sanningar – att de allra flesta långtidssjuka egentligen är fullt friska och arbetsföra – har visat sig vara påhittade lögner och rent nonsens byggt på myter.

Fakta visar att regeringen har använt långtidssjuka som försökskaniner i ett grymt, misslyckat och noga planlagt experiment. Fredrik Reinfeldts ödmjukhet räcker inte som ursäkt….


*

Tips; Alliansfritt Sverige om 300 000 fler i utanförskap, Uppdrag Granskning som i kväll granskar 15 års skolpolitik.

Läsvärt; Bokslut i det tuffa Sverige, Ett hån mot demokratin att inte rösta,

*

Bloggtips; Svensson, Annarkia, Röda Malmö, Begrundat och plitat, In your face om att en röst på FI och PP är en röst på alliansen, Kaj Raving om  sjukförsäkringen, Veronica Palm om Fredriks lögn

Mer –Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, smp, nwt.se, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, svd1

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se