Borgs budgetbluffar och budgetstölder

Finansminister Anders Borg skryter gärna med hur fantastiskt väl han har skött den svenska ekonomin under sin tid vid makten – hur ”försiktig” och ”ansvarstagande” han varit. Men man behöver inte gräva särskilt djupt för att konstatera att det vare sig handlar om ”försiktighet” eller ”ansvarstagande”. Det handlar istället om ren stöld.

Mångmiljardbelopp som var avsedda att betala våra sociala försäkringar – bland annat vår sjukförsäkring, vår a-kassa och våra pensioner – används istället för att kunna betala de stora skattesänkningar som regeringen har genomdrivit sedan 2006.

Våra socialförsäkringar genererar miljardvinster till statskassan varje år.  Senaste prognosen; 89 miljarder plus under perioden 2010-2014.  A-kassan har under flera år skapat stora mångmiljardbelopp till staten. För att ta ett par exempel; 2007 var överskottet 28 miljarder , 2010 drygt 23 miljarder. Till och med pensionssystemet genererade förra året ett överskott på 103 miljarder kronor (enligt årsrapporten om den allmänna pensionen).

Läs mer här om våra sociala försäkringar betalas via avgifter och skatter – och hur dessa pengar förskingras och istället betalar regeringens stora skattesänkningarna – Borgs politiska stöld

Lägg där till de ca 25 miljarder per år (totalt ca 100 miljarder) som regeringen har kunnat lägga till statskassan tack vare utförsäljningen av en rad gemensamt ägda statliga bolag. Bolag som genererade löpande vinster till statskassan – men nu blev engångsbelopp att lägga till budgeten.

Men nu mörknar det vid Borgs budgethorisont – nu återvänder de utförsäkrade till sjukförsäkringen (idag ca 60% – och ju längre tiden går desto fler blir det). Sjukförsäkringens dagar som en stor kassako för staten kanske snart är över. I våras lyckades opostitionen (tillfälligt) stoppa utförsäljningen av fler statliga bolag, och den misslyckade jobbpolitiken (med svält, piska och coacher) har gjort att arbetslösheten bitit sig fast på en mycket hög nivå även när konjunkturen var som starkast (7-8%). Pensionärerna börjar också tröttna på att halka efter – och de är (till skillnad från sjuka och arbetslösa) en grupp att räkna med i nästa val – och att hålla sig väl med.

När Anders Borg nu predikar ”försiktighet” är det mer än det ekonomiska läget (och det väntade jobbskatte-nederlaget i riksdagen) som spökar. Hans ”inkomster” från både våra sociala försäkringar och utsålda gemensamt ägda bolag ser ut att minska rejält (tillfälligtvis?). Dessutom har han redan sparat in på välfärd, infrastruktur,  jobbpolitik, miljön, samhällsservice och en hel rad andra nyttiga samhällsinvesteringar. Var ska nu pengarna tas ifrån för att betala ytterligare skattesänkningar?

Sanningen är att hela Anders Borgs ”ansvarstagande” handlar om att sparka på de allra svagaste och mest utsatta – allt för att kunna balansera budgeten och samtidigt göda de redan rika och friska.

Många av de sjuka och arbetslösa som hjälpt till att betala för skattesänkningarna tvingas nu gå till socialen för att överleva.  Läs mer om detta i Ann-Marie Lindgrens snabbanalys;

Systemskiftet redan ett faktum (hela rapporten – pdf), citat;

Grunden för en generell välfärdspolitik är att arbetslöshets- och sjukförsäkringarna ska ge skydd vid inkomstbortfall. Den tanken har nu övergivits i Sverige. I stället har vi fått ett system som enbart ger grundskydd – och ett mycket bräckligt sådant. Därmed, visar en analys av Socialstyrelsens senaste rapport om ekonomiskt bistånd (socialbidrag), är systemskiftet redan ett faktum.

*

Lästips;
Borgs politiska stöld
Borg kan inte räkna
Mannen som såg rött

Bloggtips; Jonas Sjöstedt om Calmfors, Görans tankar och bagateller om DN och arbetsgivarna, Jämlikhetsanden om pensionärerna, Peter Högberg om avtalsrörelsen, Leines blogg om mammons makt,  Eva Hillén Ahlström om pensionärsskatten, Jinge om KD:s svek,  Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5,svd6dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, exp1, exp2, exp3arbetarb1, arbetarb2,
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Tar alliansen avstånd från sin egen ”arbetslinje”?

Dagens DN-debattartikel, signerad alliansens partiledare, får mig att undra….

1. Har alliansen slutat tro på sin egen ”arbetslinje”?

Mot slutet av artikeln kan man läsa följande, citat;

Vi står också kvar vid att en skillnad i inkomstbeskattning för pensionärer och löntagare inte har ett egenvärde och att vi vill verka för en gradvis minskad inkomstskatteskillnad framöver. Det ska löna sig att arbeta, men det ska också löna sig att ha arbetat. 

Alliansens ”jobbskatteavdrag” har varit själva grundbulten i deras ”arbetslinje”.  ”Det ska löna sig att arbeta” är mantrat som har upprepats. Följdaktligen har man medvetet, allt sedan man tillträdde, steg för steg skapat en skatteklyfta mellan pensionärer och löntagare. I dag har Sverige, just på grund av alliansens ”jobbskatteavdrag”, en unikt orättvist beskattning av pensionärer.

Det hela är mycket märkligt och motssägelsefullt. Man kan fråga sig varför de har ägnat hela sin tid vid makten åt att skapat detta orättvisa system – om det ”inte har ett egenvärde” – ja, inte ens i deras egen föreställningsvärd?

2. Varför väljer man att skriva en artikel om ett ”icke-löfte”?

Med en rubrik som skriker ut att pensionärer ska få skattesänkningar hoppas man givetvis vinna över ännu fler pensionärsröster. Men faktum är att hela artikeln, och det löfte som finns i rubrikerna, inte är något löfte – allt hänger nämligen på om ”de offentliga finanserna är i balans” om ett par år.

Det är svårt att tro något annat än att hela artikeln är ett verk av propagandaminister Schlingmann, och att den fomulering man nu stjäl rakt av från Socialdemokraterna ”det ska också löna sig att ha arbetat” finns med i artikeln enbart därför att man vill försöka dupera godtrogna pensionärsväljare. För – att dupera väljare har ju blivit lite av alliansens signum.

Till sist några reflektioner….

I delar av artikeln lyfter man fram ”de sämst ställda pensionärerna” som en grupp man ömmar speciellt för. Jag förmodar att de ”sämst ställda pensionärerna” redan vet att detta är en lögn och ett hån. Men för de äldre som på grund av ohälsa inte klarar av att arbeta ända fram till pensionen ser verkligheten än värre ut. Nu tvingas nämligen många av de äldre utförsäkrade stå med mössan i hand på landets socialkontor.

Skrämmande ny socialbidragsstatistik – äldre med ohälsa drabbas hårt!, LO-bloggen, citat;

Var fjärde socialbidragstagare (biståndsmottagare) i åldersgruppen 50-64 år tvingas söka hjälp från ”socialen” på grund av ett sjukförsäkringsrelaterat försörjningshinder. 25 procent av de äldre bidragstagarna tvingas alltså knacka på socialkontorets dörr för att de drabbats av ohälsa och inte får någon (eller otillräcklig) ersättning från sjukförsäkringen. En hel del av dem är sjukskrivna med läkarintyg.

Ser vi enbart till åldersgruppen 60-64 år, alltså dem som snart ska gå i ålderspension, är siffrorna ännu mer förskräckande. Där handlar det om att nästan var tredje (29 procent) av bidragstagarna tvingas söka socialbidrag på grund av att sjukförsäkringen brister. Vad statistiken indikerar är alltså att vi just nu, pga av brister i sjukförsäkringen, håller på att producera en växande grupp ”fattigpensionärer”.

I sin debattartikel berömmer sig regeringen med att man generöst har givit ”de ålderspensionärer som väljer att vara aktiva på arbetsmarknaden /…/ ett extra stort jobbskatteavdrag.” De äldre som har turen att vara friska och arbetsföra har alltså ”valt ” det. Precis som de som slitit ut sig eller drabbats av ohälsa på ålders höst – har ”valt” just detta öde.

Aldrig har livet varit smidigare eller mer lättbegripligt  än i alliansens Sverige. För nu handlar allt om vårt eget val. Sjuk eller frisk, fattig eller rik, gammal eller ung, arbetslös eller lönearbetande – det är bara att välja! Men, väljer du fel – skyll dig själv. I värsta fall får du efter ett långt och hårt arbetsliv ställa dig i kommunens socialbidragskö eller söka hjälp hos kyrkans välgörenhet.

Valet är ditt!!

*

Missa inte; Snabbanalys – Systemskiftet redan ett faktum! (pdf)

Bloggat; LO-bloggen, Alliansfritt Sverige, Björn Andersson, Martin Moberg, In your face

Fler bloggtips; Annarkia om välgörenhet, Reflektioner och Speglingar om manipulation och språk, Netroots

Media: Sydöstran, DN 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nyheterna, SvD 1, 2, 3, 4, 5Expr, SR, GP, Ab 1, 2, 3

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Kallt och tufft i Centerns och Alliansens Sverige

I går blev det klart vem som blir  Centerns nya partiledare. Som väntat blev det den unga, pigga och trevliga Annie Lööf.  Centern valde nyliberalism istället för den traditionella socialliberalismen. Granskar man Lööfs politiska ställningstaganden genom åren kan man inte heller där hitta mycket traditionellt centergrönt, snarare mörkaste mörkblått. Hennes förslag om ”platt skatt” skulle till exempel ge de allra rikaste rejäla skattesänkningar. På den punkten sammanfaller hennes förslag med de allra mest utflipprade amerikanska ultrahöger-republikanerna och nyliberalerna.

Några av Annie Lööfs poltiska ställningstaganden genom åren (svd via Alliansfritt sverige)

  • Avskaffa Las
  • Införa plattskatt
  • Inför marknadshyror
  • Gå med i Nato
  • Bygga ut kärnkraften

Annie Lööfs stora politiska förebild är den samme som både Fredrik och Filippa Reinfeldts Margaret Thatcher. Där hittar hon en tvillingsjäl även när det gäller sin inställning till facket – som kan sammanfattas (som C ungdomsföbund gjort) – ”Fuck facket 4-ever”. Thatcher myntade även uttrycket  ”There is no such thing as society”.  Alltså – var och en sin egen lyckas smed – eller  ”sköt dig själv och skit i andra”.

En annan av Annie Lööfs favoriter är Ayn Rand1950-talsfilosofen som ser altruism som ondska och som predikar att svaga människor varken förtjänar hjälp eller kärlek”, och vars största idol var en sadistisk massmördare.

Jag tvivlar inte på att Annie blir mycket populär bland väljarna – precis som Filippa och Fredrik har blivit. För vad spelar värderingar och ställningstagande i poltiska sakfrågor för roll när man har ett charmigt yttre och pengar nog till smart PR?

En centerpartist som själv har fått erfara hur hårt och iskallt samhället har blivit för de som hamnat utanför i Centerns och Alliansens Sverige är Johan Rylander. Så här berättade han i Uppsala Nya Tidning i tisdags  (klipp – se nedan):

” – De svagaste har hamnat utanför i Alliansens Sverige.”

/Han blev inte så väl mottagen på soc, men fick den hjälp han och familjen behövde hos Frälsningsarmén./
”…- den som hamnat utanför ska inte behöva söka hjälp hos kyrkorna för att klara sin vardagsförsörjning, det tycker jag är ett underbetyg åt åt makthavarna.”

/Han menar att politikerna inte vet hur verkligheten ser ut./
”Jag tycker att utanförskapet i Sverige blivit värre med allt från försämringar av a-kassan till att svårt sjuka tvingas ut på arbetsmarknaden. Jag mådde jättedåligt under perioden jag var arbetslös, hur ska det då vara för dem som inte kan prata för sig?”

*

Missa inte Johan Ehrenberg från Välfärdsmanifestationen;

– Hur mycket rikare har de allra rikaste blivit i Sverige? Ingen vet svaret!
– 2006 tog alliansen bort förmögenhetsskatten, samtidigt tog man bort anslaget för SCB att räkna förmögenhetsutvecklingen i Sverige!

OBS!Klicka om du vill att Aftonbladet ska granska
(OBS klicka på förstoringsglaset)

*

Klipp från UNT – klicka för större bild!

Lästips; Skrämmande ny socialbidragsstatistik – äldre med ohälsa drabbas hårt,  Redan rika gynnas av alliansen, En antifacklig partiledare?,

Bloggat om Annie Lööf; Löntagarbloggen, Alliansfritt Sverige, Jinge, Röda Berget, Martin Moberg, Lasses blogg

Fler bloggtips; Utredarna med nio råd till politikerna om ekonomin förvärras,  Svensson om att stoppa upphandlingar och privat busstrafik, Nemokrati om ett ”öppet samhälle, Netroots

Media; dn1, dn2, dn3, svd1, svd2, ab1, ab2, ab3, ab4,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

intressant.se

Kampen mot utförsäkringarna fortsätter

I går gick påskuppropet mot utförsäkringarna av stapeln. Runt om i landet protesterade tiotusentals människor mot de omänskliga sjukreglerna. Engagemanget var stort – likså mediaintresset.

Det enda svaret från regringen blev en kompakt tystnad;

Regeringen vill inte kommentera dagens protester.

I Stockholm hölls manifestationen på Medborgarplatsen. I de många talen fanns allt från helig vrede till djup smärta. Helle Klein, Jenny Fjell och Erik Videgård var några av talarna. En annan var Hjalmar Åsbrink som arbetar inom socialtjänsten i Stockholm. Hans berättelse och tal handlade om en svårt sjuk kvinna, Eva, som tvingades spendera sina sista månader i livet på Arbetsförmedlingen och hos socialtjänsten. Hans tal avslutades så här, citat;

Jag hade egentligen tänkt avsluta med att be om en tyst minut för Eva, och alla de andra människorna som, med Ulf Kristerssons terminologi, ”kommit i kläm” på grund av de nya sjukförsäkringsreglerna. Men kanske är det så att dessa människors minne inte hedras bäst genom våran tystnad. Därför vill jag istället be alla som samlats här idag att låta den sorg och vrede ni som känner höras, synas och märkas ända till den dagen då vi fått ett sjukförsäkringssystem som till sin konstruktion inte låter svårt sjuka människor gå under.

Läs hela talet på bloggen Storstad!

Påskupproret har engagerat väldigt många människor och organisationer runt om i landet, men påskuppropet var och är bara en del av en större rörelse. Protesterna och kritiken mot sjukförsäkringen har pågått ända sedan det första förslaget om ”utförsäkringskedjan” lades fram hösten 2007 – och kommer att fortsätta ända tills hela utförsäkringskedjan avskaffas och sjukförsäkringen görs om från grunden. De som protesterat är alltifrån forskare och läkare till fackföreningar, patientorganisationer, kyrkligt aktiva och enskilda medborgare.

En ny sjukförsäkring måste bygga på fakta, forskning, erfarenhet och medmänsklighet. Inte på myter, missförstånd och fördomar kombinerat med en blind tro på ekonomiska incitament och fattigdom som enda drivkraft att hela sjuka och utslitna människor.

Kampen mot utförsäkringarna och regeringens omänskliga politik fortsätter!

P.S. Här är ett initiativ; Solrosuppropet på facebook

*

Lyssna på Bernt Olofsson i Umeå, fd arbetsförmedlare, som arbetat med de utförsäkrade….

*

Läsvärt på Newsmill;

Sverige hade aldrig någon sjukskrivningsepedemi

Sjukförsäkringen gör stora vinster som staten konfiskerar

Bloggat; Seglora smedjaLO-bloggenMaskroskvinnanStorstad Stardust blogg, Martin Moberg, Löntagarbloggen, Annarkia, Röda berget, Human lab, Sebastians tankar, Kaj Raving, Netroots

Påskuppropet i media; tv4, svt, dagens eko dn1, dn2 Corren, UNT, VF, ab, svd, arbetaren

Mer Press: DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, AB1, AB2, AB3, AB4

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Vem sa nåt om bidragslinjen?

För ett par dagar sedan möttes Anders Borg och socialdemokraternas nye ekonomiskpolitiske talesperson Tommy Waidelich i en ”debatt” i TV:s Aktuellt. Det blev en blek tillställning där Anders Borg höll fast vid exakt samma retorik som han kört med de senaste dryga fyra åren – ”bidragslinjen” kontra ”arbetslinjen”. Och precis som vanligt fick han inget verkligt mothugg.

Varför ska det vara så fruktansvärt svårt för socialdemokratiska företrädare som uppträder i TV att våga stå upp för socialförsäkringarna? Varför accepterar de rakt av uttrycket ”bidrag” när det egentligen handlar om våra sociala försäkringar – sjukförsäkringen och a-kassan? Vi var säkert många som hade hoppats på en förändring nu – men icke!

De borde förstå att de genom att tiga och svälja samtycker – de hjälper till att skapa en illusion av att det faktiskt handlar om ”bidrag”. Upprepar man en lögn tillräckligt ofta och envetet blir den till slut en ”sanning” – i det offentliga medvetandet. Där är vi nu.

Men visst kan man förändra den bilden – genom att våga berätta sanningen. Och upprepa den, upprepa den – upprepa den! Upprepa den ännu oftare än lögnen upprepas. Ta tillbaks sanningen, ta tillbaks berättelsen!

Och hur enkelt vore det inte att slå hål på Anders Borgs tomma och ihåliga retorik. Ställ bara frågan;

  • Varför talar ni om ”bidrag” när ni menar socialförsäkringarna?

Vad skulle han svara?!

Om det är några som har bedrivit en ”bidragslinje” är det Anders Borg och alliansregering. I dag har bara ca 35 % av de arbetslösa rätt till a-kassa tack vare de hårdare reglerna. Sjuka utförsäkras på löpande band och allt fler står nu helt utan ersättning. Det är de söndertrasade socialförsäkringarna som gör att allt fler utförsäkrade tvingas vända sig till anhöriga, socialen eller kyrkans välgörenhet – för bidrag.

För att inte tala om alla ”bidrag” man satsar på överklassens ”nannys”, butlers, hushållsbiträden och lyxrenoveringar. Arbetarrörelsens tankesmedja har tittat närmare på RUT och ROT och visar i sin analys att avdragen kostar staten nästan lika mycket som hela polisväsendet år 2010 – 20 miljarder kronor. Citat; ”… frikostiga skattereduktioner för ROT- och RUT-tjänster har skapat en ny och snabbt växande klass av bidragstagare.”

Om det är några som står för en ”bidragslinje” så är det Moderaterna och alliansregeringen.

Socialdemokraternas nya ekonomisk politiske talesperson Tommy Waidelich dök upp igen i dagens DN (ej dn.se). Eller för resten, jag är inte säker på att det verkligen var han – det skulle nämligen lika gärna kunna vara Anders Borg.

Rubriken lyder ”Vi var för otydliga” – och man undrar, när man läser intervjun – om det är ironi. Man kan fråga sig om Juholt överhuvudtaget har en aning om vad Tommy håller på med här hemma? Håkan Juholts kongresstal känns alltmer avlägset.

I ingressen får vi veta att Waidelich inte säger nej till ett femte jobbskatteavdrag, att han tycker att det är bra med vinster i välfärden och han vill fortsätta subventionera hushållsnära tjänster. Själva intervjun är visserligen lite mer nyanserad – men samtidigt otydligare än någonsinn.Var finns analysen? Var finns kritiken av det samhälle som har växt fram? Var finns det självständiga tänkandet? Var finns de socialdemokratiska värderingarna?

Bra bloggat om Waiderlich intervjun;

Högbergs tankar – Fel väg, Tommy Waiderlich

Claes Crantz – Inte nej till 5 jobbskatteavdrag?

Martin Moberg – Aj, aj, Waiderlich, inte den vägen

*

Lästips;

Det är en begynnande revolt på gång i Sverige
Jobbskatteavdrag minskar inte barnfattigdomen
En sjuk försäkring
Här är din sjukförsäkring – 0 kronor
Helena Rivières syn på sjuka är inte riktigt frisk
*

Bloggat; Claes Krantz, Peter Andersson, Martin Moberg, Röda berget, Olas tankar, Annarkia, Netroots

Media; dn1, dn2ab1, dn3, dn4, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, sdv1, svd2, svd3, svd4, sdv5, svd6, svt1, svt2, lo1. lo2, lo3

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Fernissa stoppar inte utförsäkringarna

Redan när de nya sjukreglerna röstades igenom i riksdagen fanns alla varningar på bordet. Remisskritiken var massiv, dessutom kom varningar från forskare, läkare och patientorganisationer. Regeringen ignorerade alla varningar, ingen klagade – istället applåderade de borgerliga ledamötena när förslaget röstades igenom i riskdagen….

Strax före jul förra året hade så alla riksdagsledamöter en andra chans att dra i nödbromsen. Då la de rödröna fram sitt förslag om att ersätta de tvingande tidsgränserna med individuella bedömningar – för att försöka stoppa de allra mest inhumana konsekvenserna av de nya reglerna.

Då fanns inte bara varningarna – då fanns även fakta och verkligheten. Då fanns alla de ”enskilda fall” som passerat revy i media och de fakta som visade hur tusentals utförsäkrade blev fattigare och sjukare av de nya sjukreglerna. Men trots att det redan då fanns många kritiska röster inom alliansen valde samtliga borgerliga ledmöter att backa ut. Ingen vågade trotsa Anders Borgs och Fredrik Reinfeldts allianspiska.

Den senaste tiden har kritiken mot sjukreglerna varit massiv. Just nu pågår ett påskupprop som allt fler ansluter sig till. Kyrkans diakoner, Sveriges Kristna Råd, Biskopsmötet, fackföreningar och privatpersoner. Protestlistor cirkulerar både på nätet och runt om i landets församlingar. Att kritiken är så stark just från kyrkans företrädare skrämmer givetvis ett av allianspartierna mer än de andra – Kristdemokraterna.

I går kom därför KD, inte helt oväntat, med ett blekt försök till att dämpa och tysta kritiken – och blidka de kritiska rösterna inom de egna leden. Nu försöker man med ny fernissa och förslag till nya undantag, dölja problemen och tysta kritiken. Det är inte första gången – och hitills har ingentig hänt.

Man inleder sitt förslag till förändring med samma ord som Reinfeldt och Kristersson brukar använda; ”– Sjukförsäkringen fungerar i huvudsak bra, men det finns människor som faller mellan stolarna.” Sedan staplas nya undantag på varandra, kombinerat med den positiva grundhållningen. Bland annat utrycker man sig så här, citat;

– Våra kontakter med enskilda som berörs av sjukförsäkringen, anställda inom psykiatrin, på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vittnar alla om att förändringarna som Alliansregeringen har genomfört har varit bra och nödvändiga.

Man kan fråga sig vilka dessa ”kontakter” egentligen är? Så här säger några av de diakoner som har slagit larm – som ger en helt annan bild av sakernas tillstånd. Citat;

Det är bråttom – allt fler människor tar sitt liv i desperation, berättar diakon Rosita Borum-Halvars. /…/

-Reglerna måste ändras och vi vet hur hårt många människor drabbas. Många orkar inte själva överklaga. Vi måste vara de svagas röst. Det räcker inte med att sitta på sitt rum och be när människor går under./…/

-Vi möter dagligen problemet och förtvivlade människor som står med läkarintyg Försäkringskassan inte tror på. Läkarens ord betyder ingenting. Många skäms att komma, att behöva tigga i ett välfärdssamhälle, säger Isabel Ramberg, diakon i Näsby/Frövi och Ronald Henriksson, Västerås stadsmission håller med.

-De känner sådan vanmakt att vissa tar sitt eget liv, säger Rosita Borum-Halvars.

Och det är på grund av detta det är så bråttom. Det är inte att vänta, anser biskop Thomas Söderberg.

I dag berättar DN att alla eventuella regelförändringar dröjer till nästa år – alliansregeringen kan inte ena sig.  Tomt skrammel och tunn fernissa räddar inga liv och stoppar inte utförsäkringarna och dess konsekvenser. Och inte heller lär det stoppa protesterna.

Den enda förhoppningen på en verklig förändring är givetvis ett regeringsskifte. Så här säger S nye partiordförande Håkan Juholt i Stockholms Tidningen om sjukförsäkringen, citat;

– Regeringen har med nästan kirurgisk precision slagit sönder vår sjukförsäkring. Det här är självklart ett helt nytt Sverige. Vi kommer att presentera ett omfattande program om hur sjukförsäkringen och a-kassan ska förändras.

Tills dess kan vi bara protestera och få de krafter inom alliansen som trots allt är kritiska att lyssna på sina samveten och göra vad de kan för att  stoppa utförsäkringarna. De har makten!

Skriv på protestlistor;
Påskuppropet
Ett upprop om att riva upp sjukförsäkringen

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Nu är 50 orter inbokade för manifestation – mer på facebook

Ladda ned affisch och sätt upp runt om i landet

Påskupprop mot utförsäkringarna i Stockholm;
Medborgarplatsen 25 april kl 14;00

Länkar:

De tystas Röst; Påskuppropet engagerar
Charlotte Therese Björnström – Påskuppropet är varken höger eller vänster
Bitte Assarmo – Att agera mot utförsäkringarna är en kristen skyldighet
Svenska Kyrkan – Brev till Statminister Fredrik Reinfeldt
Tankesmedjan allmänmedicin – Förutspått om utförsäkrade
Sveriges Kristnas Råd – brev till regeringen
LO:s brev till regeringen (2008, 2009, 2011)
Påskuppropet i svt
Skrämmande varningar före de nya sjukreglerna röstades igenom
Landets alla fackförbund och patientorganisationer välkomnas att delta i påskuppropet
Myterna om sjukförsäkringen
Humanitär katastrof för de som drabbas
Hur kunde vi välja Moderaterna igen
Proteststorm mot utförsäkringarna
Förbön att användas under gudstjänsten annandag påsk 25/4 2011

*

Bra bloggat; Martin Moberg, Löntagarbloggen

Bloggtips; Utredarna avslöjar en myt, Röda Malmö om vem som är bedragaren,  Vänstra stranden om Juholts tal, Katarina Nyberg Finn om vem S valde, Kaj Raving om Jordens herrar, Netroots

Lästips; Rätt av Juholt att inget säga

Media; svd1, svd2, svd3, svd4, svd5dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, ab1, ab2 , ab3, exp1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Kristersson varnade själv för sjukreglerna

Ofta låter det från alliansens färeträdare som om de nya sjukreglernas konsekvenser kommit som en blixt från klar himmel. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Varningarna kom från flera olika håll – från remisssvar, experter och från forskare. Alliansens företrädare ignorerada alla dessa varningar och körde på.

Påskuppropet mot Utförsäkringarna har nu gjort en mycket intressant sammanställning med en stor mängd av de varningar som kom redan innan startskottet för utförsäkringskedjan – den 1 juli 2008.

En av de kanske mest otippade kritikerna var den nuvarande socialförsäkringsministern Ulf Kristersson – som då agerade som Stockholms socialborgarråd. Så här lät kritiken då (2008), citat;

*…det behövs längre perioder än vad som föreslås i promemorian” ”Det framstår som orimligt att kommunernas kostnader för försörjningsstöd ska vara beroende av regler i andra trygghetssystem och det är helt oacceptabelt att kostnaderna för både försörjning samt rehabiliteringsinsatser skjuts över från staten till kommunerna.”
Källa: Borgarrådsberedningen, Stockholms Stad (2008)

Andra exempel på varningar…

* De Handikappades Riksförbund: ”Föreliggande promemoria, liksom promemorian om sjukpenning, präglas av en människosyn där utgångspunkten tycks var att människor fuskar och är ovilliga att arbeta. Detta syjsätt står långt ifrån DHR´s erfarenhet” ”DHR är kritisk till flera av förslagen, då vi befarar att dessa leder till ännu större utanförskap” ”Förslagen minskar säkerligen socialförsäkringens kostnader under en kort tid, eftersom människor pressas arbeta trots sjukdom” ”Människor riskerar dessutom att falla mellan stolarna: de är för sjuka för att arbeta och för friska för att erhålla sjukpenning” ”Vi finner dem dessutom ogenomarbetade och präglade av okunskap om att leva med funktionsnedsättningar och under knappa ekonomiska förhållanden.”
Källa: DHR (2008)

* Försäkringsförbundet: ”Förslaget leder inte till att fler personer återgår i arbete utan endast till att allvarligt och långvarigt sjuka personer får sämre ekonomi.
Källa: Försäkringsförbundet (2008)

* Sveriges kommuner och landsting: ”Förbundet avstyrker promemorians förslag till fasta hållpunkter. De föreslagna fasta hållpunkterna är alltför snäva och därför inte realistiska för att arbetsgivare och övriga involverade aktörer på bästa sätt ska kunna fullgöra sina delar i rehabiliteringskedjan” ”SKL avstyrker förslaget att avskaffa tidsbegränsad sjukersättning.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (2008)

* Kristdemokraternas lokalavdelning i Ulricehamn:ett stort antal människor kommer att hamna utanför vårt trygghetssystem. Man kan inte vara så blåögd att tro att det är endast ett få antal människor som detta kommer att beröra.” ”Vi kan ej förstå hur detta synsätt är/förenligt med kristdemokratisk politik att värna den lilla människan.”
Källa: ”Hög tid för en parlamentarisk utredning om socialförsäkringen” (TCO, 2008)

Läs mer här!!

Tidigare Bloggposter;
Missa inte remisskritiken (2008)
Försäkringssjälvmord – ett nytt begrepp (2008)

Länkar;
Vi borde ha skrikit långt tidigare
Påskuppropet växer när utsattheten ökar
Skara stift gör upprop för de utförsäkrade
Fler länkar; Charlotte Therese

*

Något helt annat

Att välja ny s-ledare har utvecklats till en lång och plågsam process för Socialdemokraterna. Jag tror att partiet i långa loppet skulle tjäna på en mer öppen och demokratisk process. Som Stig Malm säger, citat; ”- Vi skulle självklart ha en helt öppen linje. Om man har ett antal kandidater så ska man ju inte tala ned en del för att få en enda kvar. Ställ fram ett antal kandidater som får tala om vad de vill och låt sedan kongressen välja.”

Ja, varför inte!? Demokrati kallas det för…..

*

Till sist...

Missa inte SvD:s nya serie om Välfärdens vinster till riskkapitalbolagen

Länkar; 1 23 Pengarna försvinner ur landet Så mycket tjänar de på offentlig verksamhet

*

Bloggat; Alliansfritt Sverige

Fler Bloggtips; Annarkia om s bakom låsta dörrar, FASAN om vägen ur FAS3, Gemensam om välfärdsvinsterna, Högbergs tankar – en berättelse, Peter Andersson om att s ska våga drömma, Reflektioner och speglingar om hur det möjliga blev omöjligt, Röda Berget om S framtid,  Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, dn1, dn2, dn3, dn4, exp1, exp2, exp3, svd1

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Eftertankens kranka blekhet…

I går tog Aktuellt upp den kris som KD befinner sig i. Den senaste opinionsmätningen gav partiet 2,7 procent. Inte ens de allra mest godtrogna väljarna tycks längre tro på  sagorna om ”ett mänskligare Sverige” – man ser ju hur det har blivit.

Nu vill partiet vinna tillbaks väljare genom att bli Alliansens goda fee. Man ska framförallt rikta in sig på sjukförsäkringen och verka för ”mjukare sjukregler”. Uppvaknade kom exakt vid den tidpunkt när man ligger där med kniven mot strupen.

Dessutom – runt om i landet har det den senaste tiden kommit flera upprop och protester mot de nya sjukreglerna från olika kristna företrädare. Redan före valet uppmande en rad kristna debattörer troende att rösta på de rödgröna. Nu skriver diakoner på protestlistor samtidigt som präster larmar om att de får rekordmånga nödsamtal från oroliga utförsäkrade och deras anhöriga.

Jourhavande präst får rekordmånga samtal, citat;

Telefonsamtalen till Jourhavande präst fortsätter att öka. I fjol slogs rekord på nytt: 61 093 registrerade samtal, tio procent fler än toppåret dittills, 2009. /…/
– Vi märker en väldigt stor oro hos många som ringer. Både hos dem som själva riskerar att utförsäkras och hos anhöriga till dem i riskzonen.
– Den allmänna nedrustningen av samhället påverkar.
Och hon skräder inte orden över den förda politiken:
– Den är inte värdig, oavsett om problemen beror på brister i systemet till följd av politiska beslut eller på fyrkantig handläggning hos myndigheterna.

Vid slutet av förra året ratade KD (tillsammans med övriga allianspartier och SD) det rödgröna förslaget om att i ett akut läge överge de tidsbestämda utförsäkringarna och övergå till individuella bedömningar. Innan dess har partiledningen med hull och hår försvarat alla regelförändringar och var 2008 med och applåderade införandet av de nya sjukreglerna i riksdagen.

Nu säger man sig vilja ”mjuka upp” sjukförsäkringen med ännu ”fler undantag”. Man vill skapa ännu mer av en diagnosbaserad sjukförsäkring – där vissa sjukdomar ska räknas som mer ”behjärtansvärda” än andra. Redan nu finns ett antal mer eller mindre luddiga undtantag – något som flera remissinstanser kritiserade redan när de första undantagen infördes 2008. Karolinska institutet konstaterade till exempel att en grundprincip i den svenska allmänna sjukförsäkringen är och bör vara att det inte är sjukdomen i sig som ska ge rätt till sjukpenning, utan graden av arbetsoförmåga en sjukdom eller skada har lett till. (läs mer här!).

Visst skulle det vara bra om KD verkligen reviderade hela sin inställning till den misslyckade och grymma sjukförsäkringsreformen. Inte minst med tanke på hur oerhört mycket onödigt mänskligt lidande den har skapat – och skapar varje dag. Men på det stora hela tycks man vara tämligen nöjd – precis som Ulf Kristersson. Inte heller tycks man vara beredd att samarbeta med oppositionen för att lägga fram ett motförslag. Nu tyder allt på att man nöjer sig med tomt prat.

Man håller sig alltså på samma nivå som vid valet. Falska lockrop och falsk propaganda.

Ett mänskligare Sverige – resulterade i den kanske mest omänskliga politik vi har sett under de senaste 60-70 åren här i Sverige.

Läs mer här; Sent ska syndaren vakna!


Illustration Robert Nyberg

Till sist... noterar jag att vårt nya moderata socialborgarråd i Stockholms stad rekomenderar välgörenhet (efter att ha inspirerats av en dokusåpa i kanal 5)  för att avhjälpa hemlöshet och ökade klyftor. Hennes motto är ”politiker kan inte skapa solidaritet”.   Förvisso – om man med ”solidaritet” menar medlidande. Men visst kan vi skapa ett solidariskt och  jämlikt samhälle med hjälp av politiska beslut.

Till exempel så skulle inte klyftorna i Stockholm ha ökat till lika alarmerande höga nivåer som i vissa städer i Asien – utan hjälp av politiska beslut. Inte heller skulle cancersjuka tvingas välja bort sin medicin för att kunna betala hyran eller utförsäkrade tvingas söka hjälp hos diakoner, ringa nödsamtal till jourhavande präst, tvingas till socialen och välgörenhetsorganisationer eller bli hemlösa – utan de senaste årens politiska beslut. För de som tvingas överleva med hjälp av allmosor och nådegåvor är det knappast något vackert – det är förnedrande.

På samma sätt som politiska beslut i dag skapar hemlöshet, ökade klyftor, desperata människor och segregation kan politiska beslut förbättra livet för de allra flesta och skapa mer jämlika samhällen. Samhällen där ingen behöver stå med mössan i hand och tigga.

Solidaritet handlar om jämlikhet och politisk vilja – inte om välgörenhet och nådegåvor!

*

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..

Skriv på namninsamlingen – OBS Ny lista; Påskuppropet

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Bloggat; Martin Moberg, Björn Andersson, Röda Berget, Sebastians tankar, Peter Andersson, Röda Berget 2

Bloggtips; Storstad om klyftorna och boendet, De tystas röst om ansvar i sjukförsäkringsfrågan, Jonas Sjöstedt om vårt klimatarbete,  Motvallsbloggen om en strimma ljus, Lasses blogg om hur borgarväljare känner sig nu,  Netroots

Läsvärt; Sverige blir allt mer delatAlliansen kommer att sänka skatten med 100 miljarder igen, Vår tids stora skam, Skadligt välbetalda lokalvårdare, Det förstärkta utanförskapet

Media; ab1, ab2, ab3,   dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, dn9, dn10, svd1, svd2, svd3, svt1, sr1, sr2,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

En kontraproduktiv utsortering


Illustration – Robert Nyberg

Arbetslivet har under lång tid blivit alltmer utsorterande. I dag accepterar arbetsgivare enbart ”superarbetskraft”. Det räcker inte med rätt utbildning och erfarenhet, nu krävs dessutom social kompetens, stresstålighet, inga funktionshinder och som kronan på verket – 70 procent av arbetsgivarna väljer bort ”överviktiga” som inte ser ”tillräckligt bra ut”.

Utsorteringen innebär att en stor grupp människor – som vill och kan arbeta – inte får möjlighet. Med hjälp av den nya sjukförsäkringen kan arbetsgivare i dag enkelt sortera bort medarbetare som drabbas av långvarig ohälsa, förslitningskador eller kroniska sjukdomar redan efter sex månader. Samtidigt som porten in i arbetslivet blivit allt trängre har vägen ut blivit allt bredare.

Denna alltmer utsorterande arbetsmarknad börjar nå en återvändsgränd. Vi kan inte längre stänga ute en stor del av alla som vill och kan arbeta – efter sina egna förutsättningar. Men pardoxen är denna – samtidigt som många som vill och kan arbeta inte får det – kastas svårt sjuka ut från sjukförsäkringen och används som slavarbetare i FAS 3 jobb, eller skyfflas över till försörjningsstöd.

Vi måste, som samhälle, ta tillvara den vilja till arbete som finns. Samtidigt måste vi låta svårt sjuka, utslitna och kroniskt sjuka – som inte orkar med eller klarar ett heltidsarbete – vara sjuka, eller arbeta bara så mycket de orkar och kan. Den poltik som nu bedrivs är inte bara människofientlig – den kommer att kosta samhället betydligt mer än den just nu smakar (Borgs tjocka penningpung) under lång tid fram över.

Regeringen arbetar nu hårt med att implementera sin egen ”arbetslinje”. Genom piska, hårdare tag, slavarbete, lägre ersättning och löner vill man trycka in såväl sjuka som långtidsarbetslösa på denna alltmer utsorterande arbetsmarknad – utan andra incitament än ”hårdare tag”. Men hitills har ”arbetslinjen” bara inneburit meningslös förvaring, ekonomisk stress, ökad fattigdom och ett allt mer polariserat samhälle med ökade klyftor.

Jon Weman skriver i dag i AB kultur en intressant betraktelse över den svenska arbetsmarknadpolitiken under senare år – just nu FAS 3 jobben. En arbetslinje ända in i döden…

Från arbetslös till meningslös, citat;

/…/Västmanlands Läns Tidning intervjuar två arbetslösa med obotlig cancer som just nu väntar på att få sina placeringar. Arbetslinjen gäller ända in i döden./…/

Den verkliga tanken bakom åtgärdspolitiken uttrycktes nyligen ovanligt klart av forskarna Anders Forslund och Johan Viklund, i Långtidsutredningen 2011: ”Genom att programmen ’konfiskerar’ den arbetslöses tid, så kan såväl en anvisning till ett program som förväntan om att en anvisning komma att inträffa påverka den arbetslöses sökaktivitet.” Det ger ”en avskräckande effekt … Den befintliga litteraturen visar att sådana anvisningseffekter, hoteffekter eller som vi valt att kalla det annonseringseffekter kan skapas på flera olika sätt. Lite tillspetsat skulle man kunna tala om ’träskjobb’ eller liknande insatser.” Så beskriver forskarna det yttersta syftet med alltihop: så många som möjligt av de arbetslösa måste fungera som ”effektiva konkurrenter om de befintliga jobben. Detta bör leda till en press nedåt på lönerna …”

En arbetslös i FAS 3 skriver denna kommentar i ETC;

”Jag vet inte hur jag hamnade här, jag vet inte vad det var jag gjorde fel egentligen, varför jag inte klarade av att vara attraktiv för arbetsmarknaden. Jag ser inre bilder från slakteriet jag sommarjobbade på när jag var femton, men jag står på fel sida av processen att förvandla levande varelse till ätbart kött. Jag är kanske ingen människa längre? Är det därför jag tänker på slaktdjuren? En människa är någon som arbetar och får betalt. Vem är jag om jag är den som man får betalt för att förvara och sysselsätta?”

Det finns givetvis en annan väg att gå

Till att börja med borde människor som har ett arbete, som trivs – men som trots detta drabbas av ohälsa – få en möjlighet att stanna på sin arbetsplats med ett anpassat arbete. Där finns trygghet och gemenskap – som betyder extra mycket för alla som drabbas av sjukdom. Om så behövs – på deltid (med deltidssjukskrivning/ersättning) hellre än att bli arbetslös, fattig och uttvingad i en meningslös arbetsmarknadsåtgärd eller obetalt slavarbete. Det vore både mer humat och bättre för samhällsekonomin – även om det innebar ett arbetsgivaren får göra ett avdrag eller att sjukersättning betalas ut.

För det andra. I dag sorteras allt fler unga ut redan i tidig skolålder och skyfflas in i en särskola. Vinstdrivna friskolor tjänar inga pengar på att ta hand om de som kanske (under en period) skulle behöva extraresurser. Denna utsortering får de drabbade leva med under lång tid framöver – de ratas av arbetsmarknaden och av högre utbildningar. Därför måste friskolereformen ses över – skolan ska inte få påbörja den utsortering som sedan arbetsgivarna fullföljer. Men även för de som verkligen har ett svårt funktionshinder och som behöver all hjälp och allt stöd de kan få finns mycket att göra. Det måste till krafttag så att alla unga som vill och kan arbeta också ska få göra detta.

Arbetslivet. Det måste till hårdare krav på arbetsmiljön och på arbetsgivarna att anpassa arbete för funktionshindrade och långtidssjuka. Inga arbetsplatser borde få slita ut och sortera ut människor på löpande band. Återupprätta skyddsombuden, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöforskningen – allt det som alliansregeringen rivit ned.

Arbetsmarknadspolitiken måste återigen inriktas på meningsfulla utbildningar, fortbildning och praktikplatser som leder till riktiga jobb. Dagens passiva förvaring i kombination med piska är en återvändsgränd mot ett alltmer tudelat samhälle.

Att inte låta alla som vill och kan arbeta göra detta – kostar mer än att låta bli – både för samhället och för de människor som ställs utanför.

Eller som Daniel Suhonen avslutar sin artikel i Östran, citat;

Vi har inte bara råd att arbeta. Att inte göra det ruinerar oss.

*

Bloggat, LO bloggen, Alliansfritt, De tystas röst, Martin Moberg, Peter Andersson, Röda Berget, Storstad, Netroots

Media; Sydöstran, VF, Östran ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, ab8, ab9, ab10, ab11, ab12, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, svd1, svd2, svd3, svd4, exp1, exp2, exp4,
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Sjukreglernas fruktansvärda konsekvenser – cancerläkare slår larm

Nu slår återigen cancerläkare larm om hur deras patienter drabbas av de nya sjukreglerna. TV4 berättar i dag hur de tar emot 30-40 brev i veckan från utförsäkrade cancersjuka som söker akut hjälp för att klara ekonomin.

Citat tv4;

På lördagen berättade Nyheterna att läkare slår larm om att cancersjuka blir ännu sjukare på grund av regelverket.
Sedan 1993 har Cancerhjälpen gett ekonomiskt stöd till cancerpatienter. Från början gällde det att få stöd till alternativa behandlingar, men sen de nya sjukreglerna infördes är det en helt annan typ av hjälp folk söker.
”Fruktansvärd situation”

Nu handlar det om utförsäkrade personer som behöver pengar akut.
– De har en fruktansvärt svår situation. Man förvånas hur de kan försörja 2-3 barn, på de här inkomsterna. Många ‘är för stolta för att gå till socialen. De säljer till och med sina barns cyklar. Det har förekommit, säger Yvonne Jacobsson, ordförande på Cancerhjälpen.
På försäkringskassan upplever man inte att cancerpatienter får ett dåligt stöd. Kassan bedömer arbetsförmågan – och de flesta cancerpatienter kan jobba när de börjar tillfriskna från sjukdomen, menar de.
Tar lång tid

I den nya sjukförsäkringen kan man bara få sjukpenning i två och ett halvt år om man inte riskerar att dö av sin cancer. Många cancerbehandlingar tar längre tid än så – och många har haft andra sjukdomar innan de fått cancer.

Cancerläkarnas brev till ministern, citat, tv4 Nyhetskanalen;

Bästa Ulf Kristersson !

/…/

Den medicinska vetenskapen gör framsteg. Alltfler allvarliga sjukdomar kan botas men kräver i många fall flera års behandling. Behandlingarna ger ibland upphov till biverkningar som nedsätter arbetsförmågan delvis under behandlingstiden. Om då behandlingstiden inte överensstämmer med tidsintervallen i den s k rehabiliteringskedjan tvingas många avsluta sin behandling i förtid med ökad risk att återinsjukna och kanske avlida. För att åskådliggöra detta ska vi ta bröstcancerpatienten som exempel. Bland patienter med bröstcancer är det framför allt tre grupper som drabbas hårt av de nya reglerna i sjukförsäkringen: de som får biverkningar av sin behandling som är värre än genomsnittet, de som får psykiatriska ”biverkningar”, och de som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av annan sjukdom redan när de får sin bröstcancerdiagnos.

/…/
Ungefär var femte kvinna som behandlas med antiöstrogen av typen aromatashämmare behöver sjukskrivas på deltid under behandlingstiden. Ofta kan kvinnan arbeta deltid när arbetsgivaren anpassat arbetet och behöver bara sjukpenning till 25 procent.
Försäkringskassan godkänner inte att kvinnorna är sjukskrivna på 25 procent under behandlingstiden. I stället ska de söka tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att gå på introduktionsprogrammet på Arbetsförmedlingen.

Undertecknaren Marie Sundquist arbetar som överläkare på Kirurgkliniken på Länssjukhuset i Kalmar och vittnar om den kränkning kvinnor upplever när de tvingas lämna sitt jobb de är delvis sjukskrivna från för att söka heltidsjobb på en arbetsmarknad där en majoritet av arbetsgivare inte vill anställa en långtidssjukskriven och allra minst en som fyllt 60 med begränsad arbetsförmåga. Upplevelse av stress och kränkning befrämjar inte tillfrisknande. Det förekommer att kvinnor som behandlas med antiöstrogen upphör att ta den ordinerade medicinen på grund av Försäkringskassans vägran att bifalla sjukskrivning på deltid.

Den andra gruppen där tillämpningen av lagen behöver ses över är de patienter som drabbas av någon form av psykiskt lidande i samband med sin cancerdiagnos.
En av oss, Monika König, arbetar som psykiatriker på Onkologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon träffar ofta patienter under eller efter cancerbehandling som riskerar att utförsäkras eller redan har blivit uteslutna ur sjukförsäkringen. Det kan bero på att man redan före cancerdiagnosen varit sjukskriven helt eller delvis på grund av annan sjukdom, och därmed redan förbrukat sjukskrivningsdagar.

Mycket få människor kan leva utan inkomst. Därför försöker man jobba fast man ännu inte är frisk. Följden blir ofta en påtaglig försämring såväl fysiskt som psykiskt. Detta gör att återhämtningen tar ännu längre tid. Inte sällan utvecklas en sekundär depression, en ”försäkringskasseutlöst depression”, som är svårare att behandla än vanliga depressioner. Den oro för ekonomin som uppstår när man plötsligt finner sig stå utan eller med avsevärt minskad inkomst, är högst reell och omöjlig att bortse från. Regelverket i sjukförsäkringen motverkar i dessa fall rehabilitering och återhämtning och försvårar därmed återgång i arbete. Detta leder till ökat lidande och ökade kostnader för samhället. Sjukförsäkringen har, i dessa fall, blivit kontraproduktiv.

/…/
Varje vecka tar Cancerhjälpen emot mellan 30 och 40 ansökningar från personer som på grund av sin cancersjukdom hamnat i ekonomiska svårigheter. Många av de sökande lever på existensminimum men kan nästan aldrig få socialbidrag eftersom de äger tillgångar i form av en bostadsrätt, en villa eller en bil. Det förekommer att de väljer bort livsviktiga mediciner för att de inte har råd.

Det finns människor som måste välja mellan att betala hyran eller fullfölja ordinerade cancerbehandlingar. Det är ett problem som borde beröra hela samhället. Att den svenska socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp är något som det råder politisk enighet om. Ingen ska behöva oroa sig för ekonomi när man drabbas av cancer eller en annan allvarlig sjukdom. Det är därför vår förhoppning att Du, Ulf Kristersson, i samband med översynen av sjukförsäkringsreglerna åtgärdar de problem som i dagsläget äventyrar dessa svårt sjukas hälsa såväl som ekonomi.

Ywonne Jacobsson
ordförande
Cancerhjälpen
Roslagsgatan 50
113 54 Stockholm

Monika König
psykiater
EPOR – Enheten för psykosocial onkologi och rehabilitering
Onkologkliniken
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Marie Sundqvist
Överläkare, Med dr
Kirurgkliniken
Länssjukhuset
39185 Kalmar

OBS! Detta är urklipp från brevet – läs hela brevet här!

*

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..

Skriv på namninsamlingen; Sjukupproret

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Tidigare bloggposter; Nya sjukregler försämrar sjukas hälsa, De osynliggjorda

Bloggat; Martin Moberg, Roger Jönsson, Kaj Raving, Alliansfritt SverigeNetroots

Fler Bloggtips; De tystas röst om flexibel arbetsmarknad, Lena Sommestad om jämlika villkor, Martin Moberg och Motvallsbloggen om utförsäljningar, Röda Malmö om USA och diktaturer

Media; dn1, dn2, dn3, svd1, ab1,

Läs mer; Cancersjuke Hans-Åke, 0 kronor i 15 veckor, Elisabet kräks av smärta, Nu har jag råd att äta – men.., Marie skickades från sjukhuset till arbetsförmedlingen,

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Reinfeldts inbrytningar i välfärden…

I sitt jultal berättade Fredrik Reinfeldt om hur hans regering nu storsatsar på välfärden…

Citat, svd;

– vi gör inbrytningar brett i välfärdsfrågor…

Facit, så här långt, är skrämmande…

Svårt sjuka utförsäkras till fattigdom och, i värsta fall, hemlöshet.

Citat, ab;

Det här blir sista julen i hemmet för svårt MS-sjuke Mattias Pettersson. Direkt efter helgerna tvingas han och sambon att flytta till en liten etta för att klara ekonomin./…/

Citat, Fagersta posten;

Hjärtsjuke Christer Nilsson förlorade sin sjukersättning och blev tvungen att söka socialbidrag. Det orsakade ett inkomstglapp som har gjort att skulderna har växt på hög. I dag är han bostadslös och vet inte hur han ska komma ifatt skulderna.

Citat, ab;

Multisjuka Linda Gustafsson, 38, har levt på 2 200 kronor i månaden sedan februari. Trots 16 diagnoser menar Försäkringskassan att hon är fullt kapabel att arbeta. Den 1 januari blir hon och 15-årige sonen Casper hemlösa. – Jag är desperat, jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger hon.

Välgörenhetsorganisationer får ta hand om en helt ny grupp av människor – utförsäkrade sjuka och arbetslösa.

Citat, svt;

….det senaste året har det dykt upp nya grupper av fattiga. Utförsäkrade som blivit av med sin a-kassa eller sjukpenning och som ofta får förlita sig på socialbidrag eller annat./../

-Flera av de utförsäkrade som kommer hit har för första gången i livet blivit tvungna att gå till socialtjänsten. Samtidigt är en del ensamma och saknar stöd, de har ingen familj och saknar socialt nätverk. Då är det lättare att ge upp, säger Magnus Helmner.

-Många som nu går på a-kassa är oroliga för vad som ska ske när den tar slut, att få leva på socialbidrag resten av livet./…/

Svårt sjuka som jagas in i döden i den nya ”arbetslinjens” namn, citat metro;

Christina Reyes vägde 36 kilo, led av svår värk i axlarna och gick med rollator.
Ett team av medicinska specialister konstaterade att hon saknade arbetsförmåga. Men i februari 2009 slog Försäkringskassan fast att hon kunde jobba halvtid – och drog in ersättningen.

Men hon kunde inte gå tillbaka till sitt jobb i äldreomsorgen och blev uppsagd.
– Det som gör så ont i mig är att hon verkligen ville jobba, hon levde för de gamla, säger dottern Benita Uusitalo till Kommunalarbetaren.

I september i år fick Christina Reyes rätt i domstol mot Försäkringskassan. Men då hade sjukdomarna redan tagit hennes liv. Den 11 januari hittades hon död i sin lägenhet i Gävle.

…och efter årsskiftet stärker regeringen Försäkringskassans makt, citat metro;

Nu stärks Försäkringskassans makt över de sjukskrivna ytterligare. Från årsskiftet ska inte läkare få uttala sig om arbetsförmågan – den bedömningen tas helt och hållet över av försäkringshandläggarna./…/

De nya riktlinjerna bekymrar läkarna.
– Om  bedömningen görs av en handläggare på Försäkringskassan som inte har sett patienten eller vet någonting om den medicinska biten så kan man som läkare vara väldigt orolig, säger Marie Wedin, ordförande för Läkarförbundet/…/

Ja, Reinfeldts regering har sannerligen gjort ”inbrytningar brett i välfärdsfrågor”…..

Man har, på bara fyra år, lyckats bryta loss och rasera de mest grundläggande byggstenarna i den svenska välfärdsmodellen; a-kassan och sjukförsäkringen. I ”arbetslinjens namn” har man kastat oss ned mot botten i de flesta välfärdsligor.

  • A-kassan – har halkat ned till en jumboplats bland OECD-länderna. Fortsätter det på samma sätt i två år till kommer färre än 25 procent av alla arbetslösa att ha någon a-kassa alls.

Vi ser alla fram emot ett Gott Nytt År… låt oss bara hoppas att Regeringen Reinfeldts ”inbrytningar brett i välfärdsfrågor” är över nu – för alltid!

Gott Nytt År!

*

Bloggat; CG Carlsson – Vakna nu!

Fler Bloggtips; Björn Andersson om arbetslösheten, Alliansfritt om skatt på tjocka, Ekonomikommentarer om Afghanistankriget, Röda Berget om Ylva, Jonas Sjöstedt om EU, Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, dn1, svd1, exp1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,