I Alliansens Sverige växer vård & klassklyftorna

Nu är det bevisat – kraftigt bantade och slimmade organisationer gör personalen sjuk.

Dagens Samhälle;

– Ett statistiskt säkerställt samband finns mellan nedskärningar och sjukskrivningar, säger Marie Åsberg, professor emerita i psykiatri.

Läs mer här!

Nyheten är knappast en sensation för alla de av oss som själva har arbetat i ständigt slimmade och bantade organisationer. Människor tar stryk både fysiskt och psykiskt. Trots det finns det många som vägrar se sambandet mellan arbetsmiljö och de anställdas hälsa. Man skyller ohälsoproblemen på individen – det är attityder, fusk och lathet som gör människor sjuka – inte arbetsmiljön, inte psykiskt stressande och fysiskt tunga arbeten – allt enligt vissa självutnämnda ”experter”.

( Se Hanne Kjöller, DN, citat;

Myterna om kvinnors sjuklighet har florerat så länge att de kommit att etablera sig som sanningar. Som att det är arbetsplatserna som gör kvinnor sjuka, och att ansvaret för rehabliteringen därför vilar på arbetsgivaren. Hur fel hamnar inte insatserna om arbetsmiljön visar sig vara mindre viktig än till exempel relationer till andra, grundstämning och inställning till livet. )

Nu finns det alltså bevis för motsatsen. Arbetsmiljön, stressen och pressen gör faktiskt människor sjuka!

Kanske är det därför regeringen lade ned Arbetslivsinstitutet så fort de tillträdde (och med det försvann 200 miljoner till arbetsmiljöforskningen). Allt för att arbetsmiljöproblemen inte ska synas – då kan man fortsätta att skylla på de individer som drabbas av ohälsa. Det är deras eget fel.

Dålig och stressig arbetsmiljö är en klassfråga. På samma sätt som de med sämre utbildning får sämre vård och bemöts på ett annat sätt än högutbildade, drabbas ofta lågutbildade och lågavlönade av en sämre och stressigare arbetsmiljö med sämre hälsa som följd.

Sämre arbetsmiljö, sämre ekonomi och trygghet för de som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet, ökade klyftor – allt detta som allianspartierna nu bäddar för gör knappast samhället mer jämlikt. Och ett ojämlikt samhälle är grundstommen för en ojämlik vård.

WHO:s ledande forskare Michael Marmot har konstaterat följande fakta (efter att ha lett WHO:s kommission om hälsa och sociala faktorer):

 • Sociala orättvisor leder till sämre hälsa och för tidig död.
 • Ojämlik hälsa finns i alla länder, fattiga som rika.
 • I Sverige har hälsoklyftan mellan fattiga och rika ökat de senaste 15 åren.

En mer jämlik vård skapas inte med hjälp av ”gräddfiler” i vården eller av privata vårdföretag som enbart är ute efter vinstmaximering och välbetställda eller mindre vårdkrävande patienter. Det skapas inte med hjälp av ”vårdval” där de friskaste och rikaste får den bästa vården.

Kort sagt – en mer jämlik vård blir en allt mer avlägsen dröm i alliansens Sverige.

*

Bloggat; Peter Andersson, Peter Swedenmarks blogg, In your face, Veronica Palm, Vänsterdebatt

Press; AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, DN1


*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Hur mycket är ett människoliv värt?

I förra veckan skrev tidningarna om en liten pojke som avled till följd av felaktiga råd vid en sjukvårdsrådgivning. En av sjuksköterskorna som gett de felaktiga råden förklarade att hon kände en ”stress och press att klara av samtalen på kort tid”.

Medhelp AB heter företaget som har tagit över sjukvårdsrådgivningen i bland annat Stockholm. Medhelp får betalt efter hur många samtal de tar emot. Ju snabbare det går dessto mer pengar tjänar de. Ju snabbare en sköterska klarar av sina samtal – dessto mer tjänar företaget. Sköterskan får i bästa fall en liten extra bonus.

Citat, DN;

Medhelp har ett tydlig incitament att ta emot så många samtal som möjligt. I avtalet med landstinget anges att Medhelp får mer betalt ju fler samtal de tar emot, utöver en viss grundersättning.

När en sjuksköterska loggar in på sin dator och börjar sin arbetsdag dyker det upp en ruta på skärmen som anger dagens genomsnittliga samtalstid. När sköterskan sedan tar emot egna samtal visas även de egna snittiderna. Sjuksköterskan kan alltså enkelt se hur han eller hon ligger till jämfört med kollegerna.

Arbetet är intensivt. ”Bonustiden” på 3.48 minuter anger tiden fram till att nästa samtal besvaras.

Att vårdföretag tjänar mer pengar ju fler och snabbare besök de tar emot är även principen i Filippa Reinfeldts ”Vårdval Stockholm” som nu ( med tvång och mot bättre vetande ) ska införas i hela landet. Utvärderingar visar att Vårdvalet gynnar vårdcentraler och läkare som tar emot många relativt friska patienter, medan sjuka och mer vårdkrävande patienter missgynnas.

fortjanst
Illustration Robert Nyberg

Mönstret är det samma – ju fler patienter som tas emot (ju fler samtal) dessto mer pengar att tjäna.

Man kan fråga sig – hur nycket är ett människoliv värt? En tusenlapp extra i månaden? Eller en mångmiljonvinst till privata riskkapitalister?

Borde inte människovärdet och människoliv fredas från privata vinstintressen och profithunger? Vare sig det gäller god och näringsriktig mat till sjukhuspatienter, sjuksköterskor som ska ge livsviktiga sjukvårdsråd eller vården på sjukhus, husläkarmottagningar och äldreboenden.

Borde inte vård och omsorg vara en fredad zon där andra värden än vinstmaximering får styra?

*

Bloggat; Lasses blogg, Svensson, Organisk Intellektuell, Alliansfritt Sverige,

*

Press; AB1, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6
*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Snabba slutsatser och privatiseringsivern

I DN rapporteras att ”sjukskrivna går tillbaka till jobbet” och att de nya sjukreglerna inte alls har inneburit de problem som ”oppositionen” varnade för.

Efter dryga två veckor har man alltså dragit sina slutsatser. Duktigt!

Åter till verkligheten.

Det är inte (bara) ”oppositionen” som har varnat för de nya reglerna. Det är Försäkringskassan och SKL som har gjort prognoser där man förutspår hur många som ska drabbas av de nya reglerna. Regler som just nu har börjat verka. Årsskiftet var startpunkten – inte någon slutpunkt. Att redan nu förutspå hur de slår är alltså omöjligt.

Så här skriver en läkare, om de nya reglerna, på sin blogg ”Settergern om allmänmedicin”, citat;

Varken läkare eller långtidssjukskrivna har knappt börjat förstå regeländringarna och min erfarenhet av försäkringskassans och arbetsförmedlingens arbetstakt gör att jag misstänker att väldigt lite av det som hänt vid årsskiftet syns än på ett tag…

När vi på min vårdcentral hade en genomgång av vad reglerna egentligen innebär var det lite av en chock. Antingen är du som patient så svårt påverkad att du aldrig får tillbaka din arbetsförmåga eller så har du ett år på dig att bli frisk. Det är vi som läkare som måste intyga att tillståndet är varaktigt (livslångt).

En patient med psykiatrisk problematik i 30-årsåldern är alltså beroende av att jag intygar att hans tillstånd är livslångt, annars blir han snabbt socialbidragstagare. Muntert.

DN:s artikelrubriken är märklig, och förmodligen satt i rent propagandasyfte.

Siffrorna i artikeln visar att man helt enkelt inte kan dra några slutsatser efter bara dryga två veckor (perioden från årsskiftet till 19 januari). Att de flesta sjukskrivna går tillbaka till sina jobb är ingenting märkligt eller nytt. Det som är nytt är att många sjuka nu tvingas ”bita ihop” och gå tillbaka till jobbet allt tidigare, trots smärta och sjukdom. Konsekvenserna av detta får vi kanske inte se förrän betydligt längre fram i tiden.

Det finns flera intressanta kommentarer på artikeln. Detta är den första, citat;

.. samtidigt i artikeln så visar man siffror på att 2000st ( 21%) är arbetslösa med eller utan stödåtgärder och anmält sig till Af. Nästan 1300 st (14%) har blivit förtidspensionärer. Resterande 65% vet man inte om de sökt social bidrag eller vad.

Att socialbidragen just nu ökar i kommunerna är dock ett faktum. Alla som vet någonting om hur det går till att söka försörjningsstöd vet också att man måste vara fullständigt utblottad för att få stödet. För många tar detta, tack o lov, längre än två månader. Dessutom måste man kunna intyga att man är aktivt arbetssökande. Hur många svårt sjuka kan göra det. Hur räknas de som hamnar i ett ingemansland?

Läs mer på Resursbloggen

*

Den borgerliga privatiseringsivern….

” – Det här är en ren kvalitetsupphandling som syftar till att öka mångfalden, det är inget vi gör för att spara pengar.”

Så förklarar moderaternas landstingsråd att man nu minskar anslagen för vård vid ”specialiserad rehabilitering efter akut neurologisk sjukdom” . I Stockholms läns landsting han den borgerliga majoriteten bestämt sig för att dela uppdraget för vården mellan tre aktörer och betala för ”vårdtilfällle” istället för ”vårddygn”.

I praktiken innebär detta att de svårast sjuka – de som kräver längre vårdtid – blir mindre lönsamma. Alltså just den princip som utmärker Vårdval Stockholm.

Beslutet innebär också att Ersta sjukhus, som har vårdat patienter med neurologiska sjukdomar som stroke MS och Parkinson sedan 1970-talet och haft ett obrutet avtal med Stockholms läns landsting i 30 år, nu tvingas lägga ned sin neurologiska klinik. Cirka 100 personer riskerar att bli av med jobbet.

Den borgerliga ivern att privatisera ”till varje pris” leder till allt mer absurda beslut. Alliansfritt Sverige skriver om hur man planerar att förbjuda Karolinska sjukhuset att vara med när Stockholms Vårdcentralers labbverksamhet ska upphandlas.

Vinstdrivna vårdbolag som ägs av riskkapitalbolag tillåts alltså vara med vid ”upphandlingen” men inte Karolinska sjukhuset. Tala om ”öststatsmentalitet”….


Bra bloggat; Resursbloggen

*

Mer bra Bloggtips; Smärtbloggen, Underdogblogg, Hellre upplyst än nedsläckt om kulturlivet i stockholm, Annas Rosblogg – love hurts!, In your face om bonusar, Kaj Raving om krisen

*
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se

Får vissa människor inte finnas?

Den 19 februari skrev Pernilla Zethraeus ett inlägg på SvD synpunkt om den sjukdom hon drabbats av – ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom).

Så här skriver hon om sjukdomstillståndet;

ME/CFS är en neuroimmunologisk, oftast obotlig sjukdom. Den genomsnittliga funktionsnedsättningen har av USA:s sjukvårdsmyndighet, CDC, jämförts med den hos cancer- och aidsdrabbade. De sjukaste är helt sängliggande.

För några dagar sedan läste jag så en kort liten insändare i samma tidning. Den har etsat sig fast. En kvinna som har drabbats av sjukdomen skriver så här;

Nu vet jag hur man blir bostadslös. Är rädd för att jag hamnar där snart. Min sjukskrivning är inte godkänd av Försäkringskassan (kroniskt trötthetssyndrom och elöverkänslighet – ja, ja, jag trodde inte heller att det fanns…)

Enligt Försäkringskassans läkare (som inte har träffat mig) kan jag arbeta heltid. Enligt Arbetsförmedlingen är jag för sjuk för att vara arbetssökande. För att få socialbidrag måste man ha intyg på att man är aktivt arbetssökande.

Ättestupan nästa? Vad är det som händer med vårt samhälle? Varför får inte jag finnas?

Allt fler förpassas ut från våra trygghetssystem, från sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Allt fler är på väg ut i samma ingemansland.

Vad ska de som inte ens kan kvalificera sig till kommunernas försörjningsstöd (socialbidrag) göra? De som är för sjuka för att söka jobb, de som Försäkringskassan (med hjälp av den nya sjukförssäkingslagen och de osynliga Försäkringsläkarna) friskförklarar trots läkarintyg, smärta och svåra sjukdomar.

Är det så att man i Sverige numera måste vara frisk och arbetsför för att ha ett människovärde?

Det finns all anledning att ställa frågan – får vissa människor inte finnas i det nya hårda Sverige? Vart tog medmänskligheten och humanismen vägen?

Kanske är det så att Fredrik Reinfeldts drömsamhälle nu är här;

Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.

(citat ur Reinfeldts bok Det sovande folket, 1993)

Kanske är Fredrik Reinfeldt nu på väg att få sitt ”drömsamhälle” förverkligat – och lite till. Ett samhälle där svårt sjuka människor drivs ut i hemlöshet.

P.S.

Läs mer om hur Fredrik Reinfeldt formade sitt politiska tänkande i boken Det sovande folket hos Alliansfritt Sverige (hela boken finns att ladda ned). I boken som Fredrik skrev 1993 myntades uttryck som ”utanförskap”, ”avknoppning” och ”generation av fuskare”. Så startade upptakten på den välfärdsslakt vi nu genomgår.

*

Till sist…

Mer om ”Det svenska friskolevansinnet” i dag på DN. Läs om den vinstdrivna friskolan Prolympia i Täby som numera ägs av riskkapitalbolaget Axcell.

– Mitt uppdrag är att driva bolaget med lönsamhet, säger Prolympias nye VD.

I dag går alltså vinsten före elevernas lärande och trygghet i våra svenska friskolor. Samtidigt som ett stort antal lärare nu sägs upp i kommunerna håvar privata intressen in stora miljonvinster från kommunernas skolpengar.

Press; DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, SvD1,


*

Bloggar; Peter Andersson, Dagens konflikt, Sjölander , Ingen ko på isen, Approximation, om Reinfeldts Det sovande folket

Mer bloggtips; Hanna Bergstedt varslar regeringen, Annas Rosblogg om friskolor, Mig äger CSN om fattigdom, Reflektioner och speglingar om arbetslivet, Annarkia om skolan, Resursbloggen om empati

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Orättvisa som ideologi

Vårdval Stockholm är ett bra typexempel på hur den borgerliga politiken numera drivs igenom.

Mottot tycks vara – Mot bättre vetande.

Det politiska målet – Ökade orättvisor.

Ett (för mig) helt nytt exempel på ”de rättrognas” ointresse att lyssna på analyser och experter och samtidigt (medvetet) skapa ökade orättvisor är det som centerpartisten Börje Hörnlund tar upp i dag på DN debatt i dag.

Citat;

Med berått mod har statsministern tillsammans med näringslivsministern och centerledaren Maud Olofsson beslutat att låta de allra svagaste kommunerna betala 100–200 kronor extra per invånare. Dessutom har de förhindrat kommunministern att ens skicka på remiss ett utredningsförslag som i stället förordade att de utsatta kommunerna skulle kompenseras ekonomiskt. Detta är rena maffiametoderna på högsta politiska nivå. Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson vill eller törs inte lyssna på vad kommunal och annan expertis anser.

På punkt efter punkt ser vi hur den borgerliga politiken skapar ökade klyftor mellan de som har och de som inte har. Samtidigt lyser konsekvensanalyserna med sin frånvaro. Man vägrar lyssna på experter och remissinstanser. Besluten drivs igenom så snabbt som möjligt. Sjukförsäkringen, a-kassan, vuxenutbildningen, vårdvalet – är bara några exempel. När de ödesdigra konsekvenserna blir för uppenbara kommer de små pudlarna fram. Man vill ju vinna även nästa val.

pudlar

Men aldrig att man erkänner att man hastat fram en nyordning av enbart ideologiska skäl, eller att de orättvisa konsekvenserna är en del av målet.

Summa sumarum….

Om denna (o)ordning enbart bygger på misstag och oförmåga är det sorgligt. Om den bygger på politisk vilja och ideologi är det ännu sorgligare.

*

Gårdagens bloggpost; Bittra sanningar om Filippas skötebarn

*

Länkar;AB , DN1, DN2, DN3
*
Bloggat; HBT-sossen, Utredarna, Peter Andersson, Morgan Johansson, Tingeling i politiken, Alliansfritt Sverige, Sjölander, Simone

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

intressant.se

Bittra sanningar om Filippas skötebarn

För drygt ett år sedan infördes ”Vårdval Stockholm”. I dag är de konsekvenser som många varnade för kalla fakta och bittra sanningar för vårdcentraler och patienter i socialt utsatta områden.

 • I mindre resursstarka områden har Vårdval Stockholm kostat vårdcentralerna i snitt 3,9 miljoner kronor – dubbelt som så mycket som i de friska och välbärgade stadsdelarna.
 • Rinkeby vårdcentral är en av det nya vårdvalets största förlorare. En tredjedel av verksamhetens intäkter gick i fjol förlorade – och 48 procent av personalen har tvingats sluta.
 • Nio av tio läkare som jobbat i primärvården i Stockholm det senaste året anser att systemet gynnar relativt friska patienter medan sjuka och mer vårdkrävande patienter missgynnas.
 • Läkarna stressas och känner att ”de inte kan göra ett bra jobb”.

Läkarförbundet som undersökt alla de olika vårdvalsmodeller som finns idag är allra mest kritiskt till ”Stockholmsmodellen”. De menar att ersättningssystemet måste garantera vård för patienter med störst behov.

Citat;

– Vi föreslår därför att ersättningssystemet tar åldersmässiga och socioekonomiska hänsyn. En särskild ersättning för glest befolkningsunderlag krävs också i många län.

Man konstaterar vidare att ”en hög andel besöksersättning, som exempelvis i Stockholm” leder till en efterfrågestyrd och inte behovsstyrd vård. Det vill säga, många korta besök ger klirr i kassan medan patienter med komplicerade sjukdomsbilder och stora vårdbehov kostar för mycket.

filippa210

När Filippa Reinfeldt berömmer sin vårdvalsmodell med att ”antalet läkarbesök har ökat” så visar hon egentligen bara (omedvetet?) på vilka problem och brister hennes vårdval har.

När vården styrs av efterfrågan och inte behov blir konsekvenserna just de som nu drabbar Vårdval Stockholm.

Systemet gynnar de realtivt friska och missgynnar de mer vårdkrävande patienterna. Systemet tar vårdpengar från de fattigaste och ger till de rikaste.

Någon som känner igen det moderata mönstret?

*

Press; AB, AB debatt, TV 4, SvD, Dagens Medicin

Tidigare Bloggposter;

Vet inte allianspartierna vad de sysslar med?

Snabbt, ogenomtänkt och med ödesdigra konsekvenser

Sicken otur, Filippa och Göran

Bloggat; Peter Andersson

Bloggtips; Ekonomikommentarer om tigerekonomierna, Annas Rosblogg om Victoria, Tankar i natten om arbetslösa, Eva-Lena om Ipred, Lasses blogg om Victoria och kärleksjakten, Alliansfritt Sverige om det kungliga bröllopet

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

Sjuk-kedja med svaga länkar

DN i dag – Vården klarar inte av rehabiliteringen.

Rehabiliteringskedjan (den nya sjukförsäkringslagen) trädde i kraft den 1 juli 2008. De viktigaste grundpelarna i lagen var att alla snabbt skulle få rehabilitering och företagshälsovård.

Utan dessa fungerande grundpelare skulle många sjuka riskera att snabbt (med korta tidsgränser) bli utförsäkrade utan att få någon möjlighet till vare sig rehabilitering eller vård (och i värsta fall tvingas vända sig till socialen).

Detta var vad alla de remiss instanser som kritiserade förslaget varnade för;

 • För snäva tidsgränser leder till risk att snabbt förlora anställningen.
 • Bara krav på den enskilde – inga krav på aktörerna som kan ge rehabilitering dvs arbetsgivare, företagshälsovård, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan.
 • Svårbegripliga regler för när man har rätt till sjukpenning och sjukersättning.
 • Stora risker att stå utan ersättning helt om man har haft en längre sjukperiod bakom sig.
 • Förändring av grunderna för sjukförsäkringen (som fastlades på 1950-talet) när man går över till att bara vissa diagnoser är berättigade till den högre nivån från sjukförsäkringen.

Regeringen visst vad de gjorde. De lyssnade inte på remissinstansernas kritik, istället drev de igenom de nya reglerna med rasande fart. Utan att först ha förvissat sig om att de viktigaste förutsättningarna för en fungerande ”rehabiliteringskedja” fanns på plats. Utan konsekvensanalyser, utan tid till förberedelser.

Företagshälsovård och rehabilitering är fortfarande frivillig. De sjukdomsdrabbade blir utelämnade till arbetsgivarens, försäkringskassans och vårdgivarnas godtycke.

Några exempel på de som drabbats av den icke existerande ”rehabiliteringskedjan”. Utebliven rehabilitering, svårtolkade regler och korta obönhörliga tidsgränser;

Men kom ihåg – de allra flesta som drabbas syns inte. De orkar inte visa sin ohälsa. De vågar inte stämplas som ”odugliga” av arbetsgivare eller som ”parasiter”, ”fuskare” och ”simulanter” av samhället. Men framförallt – de har nog av smärta, sjukdom och en oviss framtid – de orkar inte visa upp sitt lidande i media.

Slutligen…

Ceilia Udin, verksamhetsansvarig för sjukförsäkringen på Försäkringskassan, om den ansvariga ministern;

Jag tror inte att Cristina Husmark Pehrsson vill stå för lagen. Det verkar vara en sammanblandning av okunskap och ovilja att stå för den.

*

Bloggpost;

Ministerns bortförklaringar och lögner

*

Bloggtips; Resursbloggen om arbetsförmåga, Ung vänster om arbetslöshetslinjen, Nemokrati om liv och död, Motvallsbloggen om SD, Arvid Falk om Moderat moralpanik, Alliansfritt Sverige om ROT-avdraget

*
Andra bloggar om: , , , , ,

Verkligheten väntar inte

Den borgerliga regeringens nya ”rehabiliteringskedja” börjar nu skörda allt fler offer. I dag berättar DN om en av de första som får sin sjukpenning indragen efter 180 dagar (6 månader).

Artikeln handlar om Peter, 50 år, som nu arbetar halvtid med ett anpassat arbete efter en arbetsolycka och enligt läkaren aldrig mer klarar att arbeta heltid. Trots läkarintyg blir han nu av med sjukpenningen. Hans alternativ blir att, med hjälp av starka värktabletter, tvingas försöka arbeta heltid eller bli arbetslös.

Den tolkning av sin egen nya lag som Cristina Husmark Pehrsson har försökt att sprida om att ”det räcker med att klara av att arbeta halvtid hos sin arbetsgivare för att undvika prövning mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar” visar sig nu i praktiken vara en lögn.

Socialförsäkringsministern tolkning av reglerna har, inte heller denna gång, någonting med vare sig med hennes egen lag eller Försäkringskassans riktlinjer att göra.

Paula Söderholm på IF Metall Bergslagen, får många samtal om de nya reglerna från drabbade människor. Citat, DN;

– I går var det tre personer som sade: ”Det är nog dags att lämna in nu”, ”Vilken skitregering” och ”Jag vill inte vara med mer”. Skitregeringssnacket orkar jag med, men att möta medmänniskor som pratar om att avsluta sina liv för att de kommer hamna i ingenmansland, det är svårt.

Jakten på fuskare inom socialförsäkringssystemen har i praktiken lett till både omänskliga och svårtolkade regler och ökad och krånglig byråkrati. I slut ändan drabbas helt vanliga människor på ett ofta förödande sätt.

Man kan fråga sig om detta var tanken med ”fuskjakten”?

Att kasta ut sjuka med läkarintyg från försäkringen. Att tvinga människor med stark smärta till självplågeri eller socialbidrag. Att driva utsatta människor till ruinens brant där de inte ser någon annat val än att avsluta sina liv.

Om detta inte var tanken – är det nu hög tid för de ansvariga att tänka om. Verkligheten väntar inte längre….

*

För ett par dagar sedan skrev jag om hur sjuka och gamla människor (deras vård och omsorg) auktioneras ut till lägstbjudande vårdföretag. I dag kommer flera exempel på hur samhället försöker spara pengar på de allra sjukaste och mest utsatta….

DN berättar om det kaos som drabbat alla de som är beroende av färdtjänsten i Stockholm för att kunna leva ett drägligt liv.

Delar av resebeställningen har flyttats till Estland, Lettland och Moldavien – sedan dess har antalet klagomål fördubblats. De som ska ringa och beställa en bil vet aldrig vart deras samtal kommer att kopplas – ”det är som att spela på lotto”.

Så här säger cp-skadade Taina Laserna;

– De förstår inte vad jag säger. Det händer ofta att de skickar bilen till fel adress eller tar fel på tiden. Ibland lägger de till och med på luren mitt i samtalet.

Det finns ingen annan anledning än ekonomiska till att landstinget har flyttat färdtjänstbeställningen till andra länder. Konsekvenserna tycks vara oväsentliga när pengarna styr över både medmänsklighet, lag och förnuft!

*

Till sist…

Svensk a-kassa sämst i Norden

En ny TCO rappport visar att Sverige, sedan 2001, har halkat ned från sjätte till femtonde plats i OECD statistiken när det gäller ersättning från a-kassan. I Sverige har försäkringen urholkats och fungerar numera som en ”grundtrygghetsförsäkring”. Vi ligger nu sämre till än flera jämförbara länder och är sämst i Norden.

Läs mer på TCO bloggen Utredarna

Mer Press; Färdtjänst; DN1, DN2, DN3, DN4, AB om Arbetsförmedlingen,

Bloggat; Linnébloggen 2

Mer bloggtips; Out off Line om fattiga barn, Arvid Falk om förhandlingar på Bommersvik, Hannelores blogg med många länkar, Annarkia om Israel

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Sjuka och gamla säljs till lägstbjudande

I dag skriver DN om hur landstingets öppenvårds psykiatri i sydöstra Stockholm ska privatiseras. Carema Hjärnhälsan AB ska ta över i mars och samtidigt ska personalstyrkan minskas från 207 anställda till ca 150. Bara 3 av 38 läkare har valt att följa med.

På Carema är man säkra på att ”patienterna inte kommer att bli lidande”.

Inger Lindberg som är en av de psykologer som slutar säger så här;

– Det känns hemskt att sluta. Relationen mellan patient och terapeut är otroligt viktig och för många kan det verkligen bli traumatiskt att byta terapeut. Patienterna kommer att bli lidande då Carema använder mycket tillfällig personal.

Carema ägs till största delen av riskkapitalbolaget 3i Group. Söker man runt i pressklipp om Carema kan man bland annat hitta följande artiklar; Carema brister på 25 punkter, Carema anmäls för bristande vård, Carema anklagas för avtalsbrott i Värmland, Kritik mot Caremas arbetsmetoder, Carema under lupp, Kritiken ledde till möte med anhöriga, Avtal med Carema kritiseras hårt….

Kanske kan de psykiskt sjuka, som nu har ”auktionerats bort” till Caremas psykvård, hoppas på att de snart vaknar upp ur mardrömmen och får veta att allt bara är ett ”konstverk”….

Mer…

I SvD kan man läsa om hur pensionärer på särskilda äldreboenden och sjukhem tvingas betala för katetrar och särskilda hjälpmedel som enligt lag ska vara gratis. Entreprenörerna försöker sno åt sig alla slantar de kan.

För några dagar sedan kom nyheten att 9 av 10 läkare i Stockholm varnar för konsekvenserna av Filippa Reinfeldts ”Vårdval Stockholm”. Patienter med stort vårdbehov missgynnas. Ett exempel är Rinkebys Vårdcentral – där har man nära nog halverat personalstyrkan för att få ekonomin att gå ihop.

Små droppar i privatiserings och utförsäljarhavet, men en del av ett mönster.

Vård och omsorg har blivit ett sätt för multinationella riskkapitalbolag att tjäna stora pengar – skattepengar.

De bjuder så lågt de kan, i ett fall erbjöd sig till exempel Carema att driva sex servicehus för noll kronor. Ärliga konkurrenter har snart ingen chans. De som får betala priset är inte ”bara” psykiskt sjuka, äldre och de med stort vårdbehov, även personalen får ta konsekvenserna med stress och försämrade avtal och arbetsförhållanden.

Kanske är det inte så konstigt att det ibland känns som om tiden går baklänges. Till den tiden då barn auktionerades bort på fattigauktioner. Det nya i dag är att även äldre och sjuka säljs till de som bjuder lägst… men, det är väl det som kallas framsteg, eller?

fattiga

*

Press om konststudenten som ”spelade” psyksjuk; DN1, DN2, DN3

Bloggat om psykiatrin; Peter Andersson

Mer Bloggtips; Annas Rosblogg om Val?, Queen of Light om Hemlöshet, In your face om Centerpartiet, Nemokrati om Schlingmann och kärnkraft, Organisk Intellektuell om Hotet mot demokratin, Motvallsbloggen om äldrebomben
*
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

intressant.se

Regeringen bryr sig inte

I dag debatteras Försäkringskassans kris i riksdagen. En kris som slår mot kärnan i vårt välfärdssamhälle, och hårdast mot de allra mest utsatta.

Socialförsäkringsministern och den borgerliga regeringen fortsätter desperat att skylla alla problem på chefer som avgått och gamla socialdemokratiska regeringar. Men hur man än vrider och vänder på resonemanget blir de borgerliga bortförklaringarna allt mer ihåliga.

Slakten av  sjukförsäkringen och vanskötseln av Försäkringskassan är den borgerliga regeringens verk. Det går inte längre att skylla ifrån sig.

Detta har hänt med Försäkringskassan sedan borgarna kom till makten;

 • Försäkringskassans anslag har minskat med nära 600 miljoner kronor.
 • Antalet anställda har skruits ned med 2 500 personer (räknat i årsarbetskrafter). Fram till år 2010 beräknas personalstyrkan ha minskats med totalt 3 500 personer (nära en fjärdedel).
 • Nya komplicerade och hårt kritiserade sjukförsäkringsregler har införts.
 • Stora omorganisationer och flera genomgripande regelförändringar har genomförts.

Under det kommande året beräknas dessutom 10 tusentals människor slängas ut från den nya diagnosbaserade sjukförsäkringen. Utan fungerande rehabilitering och vård, utan realistiska möjligheter till ett nytt arbete. Kommunerna räknar, som en konsekvens av detta, med kraftigt ökade socialbidragskostnader.

Allt detta är den borgeliga regeringens verk. De borde ta ansvar för konsekvenserna. Och nästa gång – varför inte lyssna på remissinstanser och göra konsekvensutredningar av sina lagförslag innan katastrofen är ett faktum?

Men, kanske är det precis så som Håkan Boström skriver i DN i dag – Citat;

Misstanken smyger sig på att regeringen helt enkelt inte brytt sig så mycket om de grupper som drabbats värst: Människor i behov av behovsprövad ersättning – ofta utan möjlighet att göra sin röst hörd i opinionen.

*

Bloggat; Solidaritet & Rättvisa, Bellas väg tillbaka, Simone, jj.n, Utredarna

Press; SvD 1, SvD 2, AB 1, AB 2, AB 3, AB 4, AB 5

*
Andra bloggar om: , , , , ,

Vet inte allianspartierna vad de sysslar med?

Missa inte P C Jersilds ledarkrönika i dag i DN om hur Filippa Reinfeldts nya ”Vårdval Stockholm” slår mot de äldre, sjukaste och svagaste i samhället.

”Vårdvalet”, enligt Stockholmsmodellen, spär på och ökar klyftorna mellan fattiga och rika. Nu ska det tvångsinföras i hela Sverige – och som vanligt med alliansens ”reformer” – utan att man lyssnar på fakta och forskning och utan att man gör några konsekvensanalyser.

I samma DN (ej nätet) kan man läsa om hur Centern (av alla partier) nu vill ta hjälp av WHO:s ledande forskare Michael Marmot för att ”minska ojämlikheten i hälsa”.

Marmot har konstaterat följande fakta (efter att ha lett WHO:s kommission om hälsa och sociala faktorer):

 • Sociala orättvisor leder till sämre hälsa och för tidig död.
 • Ojämlik hälsa finns i alla länder, fattiga som rika.
 • I Sverige har hälsoklyftan mellan fattiga och rika ökat de senaste 15 åren.

Nu vill alltså ett alliansparti utröna vad vi ska göra åt just denna orättvisa. Kanske man borde börja med att titta på vad den politiska allians man är delaktig i har gjort för att utjämna klyftorna i samhället – alltså den klyfta mellan de fattigaste och de rikaste som leder till ojämlikhet i hälsa och för tidig död – allt enligt världens ledande forskare på området.

Varför inte börja med att titta närmare på de fakta som redan finns om hur alliansens politik har förvandlat Sverige;

 • Barnfattigdomen bland barn med ensamstående föräldrar har fördubblas från 15 till 27 procent
 • Skatterna har sänkts mest för höginkomsttagare och förmögna samtidigt som arbetslösa, sjuka, småbarnsföräldrar och pensionärer står för finansieringen. Det betyder att Sverige har fått vidgade klyftor.
 • Antalet “fattiga” har ökat med 146 000 personer.
 • De riktiga vinnarna på regeringens politik finns i segregerade, dyra villaområden.

Alliansens politik har alltså, redan efter två år, kraftigt ökat på klyftorna och segregationen i det svenska samhället. Kanske centern borde börja där – och granska sin egen politik. Varför vill man till exempel sänka skatten ytterliggare för de som tjänar mest? Vad gör det för klyftorna i samhället? Hur minskar det ”ojämlikheten i hälsa”?

Samtidigt – Allt fler vill stänga in sig och sina bostadsområden bakom grindar och galler. I dag berättar DN om en bostadsrättsförening i Uppsala som satt upp grindar runt sitt område. Så här säger Göran Cars som har gjort studier om fenomenet med gated communities;

– Det är sådant som ökar segregationen. Man stänger in sig med sina likar och det är inte bra för mångfalden. Dessutom är det förödande för staden, eftersom servicen samlas innanför murarna med dagis, hälsovård, parker och affärer. Det får konsekvenser eftersom den servicen i motsvarande grad försvinner från staden.

Den politiska utvecklingen går mot ökad segregation och mot allt större klyftor mellan fattiga och rika – även i Sverige. Alliansens politik spär på utvecklingen i rekordfart.

Man kan fråga sig om allianspartierna överhuvudtaget vet vad de själva sysslar med. Har de någon aning om vad deras politik får för konsekvenser för samhället och för vanliga människor?

Om inte – välkommen ut i den bistra ”verkligheten”!

*

Bloggtips; Reflektioner och Speglingar ger lästips, Badlands Hyena om våra murar, Annarkia om Obama, HBT-sossen om religiösa vårdcentraler, Arvid Falk om socialistiskt forum

*
Andra bloggar om: , , , , , ,

intressant.se