Kylig matematisk logik vs. verkligheten


Fukushima 4

De fruktansvärda katastrofer som just nu utspelar sig i Japan har lett till en märklig debatt här hemma. Kärnkraftskramande högerdebattörer och ledarskribenter hävdar att alla de som i skenet av den pågående kärnkraftskatastrofen i Japan ifrågasätter kärnkraftens framtid och säkerhet är ”cyniska”. Jag förmodar att de då också inkluderar Fredrik Reinfeldts tyska bundsförvant Angela Merkel i denna ”cyniska” skara?

Debatten känns igen från en helt annan inrikespolitisk fråga. När ”enskilda fall” har nått rubrikerna i kölvattnet av sjukförsäkringsreformen dyker samma märkliga argument upp från samma skara debattörer. De som vågar tala om att människor faktiskt begår självmord eller ens vågar tala om att människor av kött och blod faktiskt plågas, stressas och mår fruktansvärt dåligt på grund av de nya sjukreglerna – de är känslokalla cyniker – som enbart utnyttjar andra människors tradgedi för egen vinning. Detta oavsett om de som tar upp problemet exploaterar människor mot deras vilja eller faktiskt enbart berättar om vad de drabbade själva vill nå ut med och förmedla.

Att i ljuset av det som nu sker i Japan ifrågasätta vår egen kärnkraftspolitik har givetvis ingenting med ”cynism” att göra. Det är en så besynnerlig och utstuderad anklagelse att den faller på eget grepp. Att i dagsläget däremot inte alls reflektera över hur den katastrof som just nu utspelar sig i Japan påverkar oss här hemma – och vår egen kärnkraftspolitik – tyder kanske inte på cynism men väl på feghet.

För min egen del har jag oerhört svårt att släppa den katastrof som just nu utspelar sig i Japan ens för ett ögonblick. Jag ser hur de som drabbats av naturkatastroferna får hela sina liv ödelagda. Samtidigt drabbas de som har överlevt av en ny katastrof – som i värsta fall kan ödelägga och förstöra liv i generationer. Visst måste vi som människor få reflektera över detta?!

Kärnkraftshaverierna i Japan visar hur sårbar kärnkraften är som energikälla. Det som sker visar att vi aldrig kan räkna bort de risker kärnkraften för med sig. Det osannolika och otänkbara kan hända – även här. Den påminner oss om att frågan om kärnkraftens vara eller inte vara är mer än en fråga om kall matematik och ofelber teknik. Den handlar om värderingar och etik – och vad vi är beredda att utsätta framtida generationer för. Att reflektera över dessa frågor just nu är ingenting annat än mänskligt – och viktigt.

Politik som bara bygger på kylig (m)atematisk logik men som faller i bitar när den praktiseras i verkliga livet – den är både cynisk och känslokall. Att kritisera och ifrågasätta en sådan politik är givetvis inte cyniskt. Det är istället något vi är skyldiga att göra – vare sig det handlar om kärnkraft eller hur vi behandlar sjuka och utslitna människor av kött och blod – om vi fortfarande vill behålla en gnutta medmänsklighet, moral och etik i våra liv och samhällen.

*

Tidigare bloggposter; Kärnkraftens pris, Ögonblick av katastrof – decennier av lidande

Bloggat; Martin Moberg, Annarkia, Approxiamtion, Högbergs tankar, Motvallsbloggen, Lena Sommestad, Röda Malmö, Röda Berget, Svensson, Knapsu bloggar, Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, exp1, exp2, exp3, svt1, svt2, svt3, svt4,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Kärnkraftens pris

Läget blir allt allvarligare i Japan. Nya explosioner, nya risker för härdsmältor och nya utsläpp av radioaktivitet. Det är svårt att släppa tankarna – det är som en  fruktansvärd pågående mardröm.

Det blir också alltmer tydligt att frågan om kärnkraftens vara eller inte vara är mer än en fråga om säkerhet, kostnader och teknik. Det är också en fråga om etik och värderingar. Vad är vi beredda att utsätta framtida generationer för – våra barn, barnbarn – och alla de som kommer därefter. Vilka risker vill vi att de ska behöva leva med?

Kärnkraftens kostnader är större och mer svårgripbara än de vi ser just nu – just i dag.

Lars Linder, dn citat;

Svindlande, och likafullt är det nog i det här ögonblicket inte särskilt många som ägnar ens en tanke åt pengar. Det som oroar oss är den anade konturen av en mänsklig apokalyps i ännu större skala än den som redan inträffat.

En verkligt kuslig känsla som kan vara värd att minnas och ta med i kalkylen nästa gång vi väger kärnkraftens kostnader mot andra ­energikällors. Vad kostar ett ödelagt Uppland?

Lena Sommestad, citat;

”Vänta med slutsatser” är rubriken på dagens ledare i Dagens Nyheter. Budskapet är att kärnkraftsolyckan i Japan inte bör leda till förnyad prövning av kärnkraften som energikälla. Först behövs nämligen fakta i målet, menar DN, och fakta i målet handlar om teknik: hur väl reservsystem fungerar, hur reaktorer placeras, etc. Slutsatsen tycks vara att om vi bara har förutsättningar att ytterligare förbättra tekniken så finns det inga skäl att ”låta rädslans panik styra handlandet”.

Det stora problemet med DN:s resonemang är att kärnkraftens lämplighet som energikälla inte kan reduceras till en fråga om tekniska lösningar. Många av kärnkraftens risker handlar nämligen inte om teknik i begränsad mening, utan om människors och samhällens förmåga att hantera komplicerad teknik. Hur kärnkraftens risker ska hanteras kan heller inte enkelt besvaras utifrån tekniska riskkalkyler. Riskhantering är också en fråga om värderingar och etik./…/

Det finns politiska beslut som är mycket svåra att ta, eftersom de tvingar oss att tänka bortom dagspolitikens kompromisser och kortsiktiga mål. Frågan är hur stora katastrofer som ska behöva möta oss innan vi inser att stora risker kan kräva mod att byta väg?

I många andra länder tar man nu ett kliv tillbaka – tänker över, lyssnar in och väger in det som händer. Den svenska regeringen bryr sig inte. Här har man bestämt sig – kärnkraften är framtidens energi. Detta trots att det scenario som nu utspelar sig i Japans kärnkraftverk redan har en parallell i Sverige – Forsmark 2006. Då  klarade vi oss bara på ren ”tur”…

Expert: Fukushima är en direkt parallell till Forsmark 2006, citat;

Med anledning av kärnkraftshaverierna i Fukushima omvärderar nu Tyskland och Schweiz sina kärnkraftsplaner. Även den svenska kärnkraftsexperten Lars-Olov Höglund menar att det är omöjligt att se härdsmältorna som en isolerad japansk händelse. ”Det här är en direkt parallell till olyckan i Forsmark 2006. Det var bara tur som gjorde att vi inte fick en härdsmälta då”, säger han till DN.se/…/

*

Lästips; Kärnkraften har ingen framtid

Gårdagens bloggpost; Ögonblick av katastrof – decennier av lidande

Bloggat; Annarkia, Lena Sommestad, Kaj Raving, Peter Andersson, Högbergs tankar, Martin Moberg, Enn Kokk, Johan Westerholm, Aproximation, Netroots

Media; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, ab1, ab2, ab3, exp1, exp2, svt1, svt2

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Ögonblick av katastrof – decennier av lidande

Japan drabbas jus nu av flera fullständigt ofattbara och grymma katastrofer.  Jordbävningar,  tsunamin och till följd av dessa – flera kärnkraftshaverier.

Naturkatastroferna har vi människor inte någon skuld till eller makt över. Det enda vi kan göra är att förbereda oss och försöka minska skadeverkningarna. När det gäller kärnkraften är det något helt annat.

Vi människor har själva skapat riskerna – vi har till och med kalkylerat med dem. Vi har som samhällen bestämt oss för att det är värt att riskera framtiden för att utvinna den energi vi vill ha just i dag. Mycket av det resonemanget handlar om precis det Tage Danielsson så träffande talade om i sin monolog ”Om sannolikhet”.

Vi vet att riskerna finns – därför har vi försökt att förhindra att katastrofen ska inträffa genom att bygga extrema och kostsamma säkerhetssystem runt omkring kärnkraftverken. Det gör kärnkraften nära nog ”säker” – men bara så länge det osannolika inte inträffar.

Hur säker är kärnkraften, citat dn;

Ett modernt kärnkraftverk har mycket mer omfattande säkerhetssystem än andra typer av energiverk. Men om något går fel kan konsekvenserna bli långt värre.

Konsekvenserna kan alltså bli långt värre än av andra typer av energiverk. Det är just det som borde få oss att tänka ett varv till när det gäller kärnkraften. Precis som Lena Sommestad så träffande skriver på sin blogg, citat;

….Jag tror att vi måste  skapa sådana säkerhetsmarginaler i vårt samhälle att ögonblick av katastrof inte skapar decennier av lidande./…/

Just nu kommer ytterliggare rapporter som tyder på att den fullständiga katastrofen snart är ett faktum. Frigyes Reisch, en av Sveriges ledande experter på kärnkraftsäkerhet säger så här i aftonbladet, citat;

Fukushima är lika allvarligt som Tjernobyl.
/…/på den sjugradiga Ines-skalan klassas olyckan bara som en fyra av de japanska myndigheterna.
– Det säger de på grund av ekonomiska intressen. Det här är en sjua./…/

– Det ligger oerhörda kommersiella intressen i det här. Hela världens kärnkraftindustri är japansk.

Säkerhet är ett av Japans signum. Man planerar för risker och katastrofer i alla moment – man vet exakt hur man ska hantera alla tänkbara scenarier. Men trots detta inträffar det ”osannolika” just där. Grundorsaken till katastrofen är givetvis jordbävningen och tsunamin – men inte i sig. Istället handlar det om att elkraften försvann – och därefter reservkraften. En naturkatarof må vara extremt osannolik i Sverige – men hur osannolikt är det egentligen att elkraften slås ut?

Citat, svd;

Vilken är orsaken till nödläget vid de japanska kärnkraftverken? Problemen vid Fukushima-reaktorerna uppstod när elkraften försvann, som en följd av tsunamin. Därefter slogs reservkraften ut, så att systemet som ska kyla bränslehärden fallerade. I går larmade IAEA om nödläge även från kärnkraftverket i Onagawa, sedan förhöjd strålning konstaterats. Även kärnkraftverket Tokai 2, norr om Tokyo har problem med kylsystemet. I går uppgav den japanska regeringen att en härdsmälta kan ha inträffat vid reaktor 1 och 3 i kärnkraftverket Fukushima 1.

Vår nuvarande regering har öppnat upp för att bygga nya kärnkraftverk med obegränsad livslängd. I samma andetag har man avsagt sig att aktivt satsa på förnyelsebar energi. Man avstår från framtiden och satsar på ”gårdagens” tunga, dyra och sårbara teknik.

Kärnkraftens verkliga pris, citat ab;

Sanningen är att det inte går att planera för alla risker. Den mänskliga faktorn, naturkatastrofer eller terroristattacker kan kullkasta det mesta. Frågan är vilka konsekvenser det får. När det handlar om kärnkraft kan hela samhällen, i värsta fall hela landsändar, slås ut. Är det en rimlig risk att ta?

I Sverige har den borgerliga regeringen valt att satsa på kärnkraft i stället för att lägga resurserna på en omställning till en mer hållbart energisystem.

Tv-bilderna från Fukushima är en obehaglig påminnelse om hur feltänkt den politiken är.

Men det finns fler risker med kärnkraften – utöver naturkatastrofer och att det ”osannolika” inträffar;

  • Radioaktiviteten som skapas är extremt farlig, frågan om säker slutförvaring är ännu inte löst.
  • Vi lastar över ännu ett miljöproblem på kommande generationer.
  • Brytningen av uran skadar naturen, sprider radioaktivitet och sker i svår arbetsmiljö.
  • Strålning sprids och läcker under hela processen från brytning till slutförvaring – inte bara om en verklig olycka skulle inträffa.
  • Risken för terroristattacker.
  • Kärnkraften är ingen förnybar energikälla.

*

Tidigare bloggposter;
Kärnkraft, barncancer och sannolikhetskalkyler
Kortsiktigt glädjerus som förblindar

Läsvärt; Vinster i välfärden går ut över personalen

Bloggat om Japan och kärnkraft; Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Knapsu bloggar, I huvudet på Pagrotsky, Röda Malmö, Svensson, Annarkia, Kulturbloggen, Netroots

Media; svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, svd8, svd9, svd10, svd11,svd12dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, dn9, dn10, dn11, ab1, ab2, ab3, svt1, svt2, exp1

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Statliga företag är till för att säljas

Det enda som upprör DN:s ledarskribenter när det gäller hela Vattenfall-affären tycks vara Maud Olofssons minst sagt inkompetenta massmediala agerande.  Hon har – enkelt uttryckt – ställt till det för regeringen och för dess möjligheter att sälja ut bolaget.

Citat, DN;

Den senaste tidens turbulens är inte skapad av företaget utan av näringsministern. Det är hennes impulsiva agerande som åstadkommit en allvarlig förtroendeskada både på henne själv och på Vattenfall.

I DN:s nyliberala tankeverkstad finns enbart ett övergripande mål för alla företag  – statliga eller ej – vinstmaximering och för statliga bolag –  en slutlig privatisering (utförsäljning). För de som tillber marknaden över allt annat räcker tydligen inte fantasin eller förståndet längre än så.

Men, det finns faktiskt en viktig anledningen till att staten ska och bör äga vissa företag. Då kan man nämligen sätta upp andra och viktigare mål än just vinstmaximering. Då kan man låta miljöaspekter, service, bra villkor, hälsa och andra viktiga motiv styra verksamheten – som ett gott exempel.

Vinstmaximerings principen, att gynna den fria marknaden, är ju den övergripande tanken med hela EU projektet numera (som ju Sverige är en del av) – oavsett hur mycket man talar om miljöavtal och miljöhänsyn. Den nyliberala agendan har tagit över. Men, det borde och kunde vara annorlunda.

Ett statligt energibolag har alla möjligheter att gå i täten när det gäller miljösatsningar – även om det i ett inledningsskede inte ger en omedelbar maximal vinstutdelning.  Att rädda miljön och framtiden borde vara viktigare än att förse statskassan eller privata fickor (VD, styrelse) med maximal vinst och stora bonusar.

*

Mer press; DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3 SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, AB1,AB2, AB3

*

Bloggar; Alliansfritt Sverige, Kilden & Åsman, Jinge, Annarkia, Peter Andersson

Mer; S-buzz, Netroots

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Alla vill ha kärnkraft men ingen vill…

Sex av tio vill ha nya kärnkraftsreaktorer. Så löd den propagandistiska DN rubriken strax efter den borgerliga ”kärnkraftsuppgörelsen”. Men granskade man undersökningen och frågorna lite närmare blev svaret allt annat än självklart.

Fria Tidningen, Linus Brohult, citat;

Granskar man undersökningsföretaget Synovates material ser man dock att detta påstående är en lögn. Den frågan ställdes nämligen inte i undersökningen. ‘Sverige bör inte bygga några nya reaktorer’ var det alternativ som fick stöd av flest personer – 43 procent.
‘Sverige bör stänga de äldsta reaktorerna och bygga nya som ersätter de gamla’ fick stöd av 26 procent. Även det skulle säkert många kärnkraftskritiska personer kunna hålla med om – att de gamla reaktorerna just nu är oanständigt osäkra. Alternativet är mycket lömskt formulerat, eftersom det är det enda svarsalternativet som ger möjligheten att svara ja på en stängning av de nuvarande äldsta reaktorerna, som drabbats av flera incidenter på sistone.

Det som DN antyder – att varannan svensk vill bygga ut kärnkraften – stämmer inte alls om man läser undersökningens resultat. ‘Sverige bör kunna bygga nya reaktorer utöver dem som redan finns’ får i undersökningen stöd av bara 26 procent av de tillfrågade.

Nu har Naturskyddsföreningen ställt frågan på lite mer nyanserat sätt. Man har undersökt vilka energialternativ som svenska folket helst vill satsa på.

Vi har låtit opinionsinstitutet Synovate fråga 1000 svenskar vilket energislag de tycker det är viktigast att investera i. 63 procent vill satsa de 20 första miljarderna på förnybara energislag som vind, sol och bioenergi. 18 procent anser att energieffektivisering ska prioriteras högst.

Endast 15 procent anser att pengarna ska gå till att ersätta gamla kärnkraftverk med nya. Oavsett partisympati gavs förnybar energi högsta prioritet. Därmed faller ett huvudargument för den politiska omsvängningen i kärnkraftsfrågan.

Samtidigt kan man se att intresset för att bryta är uran är näst intill obefintligt hos svenska kommuner. Men efter regeringens nya ”kärnkraftsuppgörelse” är många rädda att kommunernas veto mot uranbrytning ska försvinna….

För de som tror på DN:s propaganda ser läget alltså ut ungefär så här….

Alla vill ha kärnkraft men ingen vill bryta uran…

Man kan konstatera att det är något som inte riktigt stämmer…

*

Bloggat; Intisbloggen, Naturskyddsföreningen, Kaktusblomman, Bengt Silverstrand, Röda Malmö, Radar

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

DN o kärnkraftslobbyn – hand i hand

I förra veckan basunerade en rad media – med DN i spetsen – ut siffror som visade att kärnkraften nu är populärare än någonsin.

Sex av tio vill ha nya reaktorer löd DN:s rubrik. Dessutom hävdades det att en majoritet av socialdemokraterna längtade efter fler svenska kärnkraftverk.

Lögnen accepterades både media och allmänhet, ända tills man började titta närmare på hur undersökningen hade gått till… och hur siffrorna egentligen såg ut.

I verkligheten har motståndet mot att bygga nya kärnkraftverk ökat från 39 till 40 procent det senaste året och de som är för nya kärnkraftverk har minskat från 48 till 43 procent.

När det gäller de socialdemokratiska väljarna har deras kärnkraftsentusiasm minskat betydligt.

Förra året ville 46 procent av s-väljarna bygga nya kärnkraftverk, nu endast 33 procent. Alltså raka motsatsen till det DN hävdar – att en majorietet av s-väljarna skulle föredra alliansens kärnkraftslinje.

Man kan konstatera att DN väljer sina nyheter och hur de ska vinklas med precision – allt för att spela den borgerliga regeringen i händerna.

Läs mer; Helle Klein – Konsten att luras med opinioner, Ett varningens finger för kärnkraftslobbyn

Opinionsundersökningen

Tidigare blogg; Kortsiktigt glädjerus som förblindar

Press; Fria Tidningen, DN1, DN2, Dagens Arena, DN ledare, Ekdal, SvD

*

Bloggat; Radar, Approxiamation, Vägen till himmelen
Andra bloggar om: , , , , , , ,

Panik i Schlingmanns PR-verkstad

I sin Newsmill artikel hävdar moderaternas partisekreterare Per Schlingmann att ”uppgörelsen om kärnkraften är en del av regeringens krispolitik”.

Sannt?

Nej, knappast. Istället handlar det scenario vi har sett under de senaste veckorna med KD:s och Centerns omsvängningar och ”kärnkraftsuppgörelsen” om ren allianspanik.

Mastermind Schlingmann har som vanligt tänkt till. Hur ska vi vinna nästa val? Finns det någon fråga där vi skulle kunna tänkas få opinionen med oss?
Hur ska vi kunna lura väljarna ännu en gång?

Återstår alltså att hitta en fråga där det finns en chans att få opinionen med sig – samtidigt som man kan framstå som mer eniga och samspelta än ”de rödgröna”. Varför inte kärnkraften? Lite mossig och dammig kanske, men efter år av ointresse finns där en opinion som har svängt. Dessutom – vi kan splittra LO och sossarna! Den tar vi!

Men glädjeyran kan snabbt lägga sig för de nya moderaterna och alliansen, i alla fall om detta blir upptakten till en mer seriös kärnkraftsdebatt. Alla de negativa konsekvenserna av kärnkraften som diskuterades vid folkomröstningen (1980) finns kvar, fler har tillkommit. Kärnkraften är helt enkelt gårdagens teknik.

Schlingmanns nya PR-trick kan gå samma öde tillmötes som hans idé om att utlysa tävlingen ”årets arbetare”. Det kan bli en total flopp!

tjernobyl2
Kärnkraftsuppgörelsen – Årets Arbetare del 2 ?

Bloggat; Birger Schlaug, Sjölander

*

Till sist är vi nog många som kan hålla med Göran Rosenbergs analys när det gäller vårt nuvarande pensionssystem.

De statliga pensionsfonderna har de senaste månaderna förlorat 200 miljarder kronor, eller 20 procent av sin samlade förmögenhet. Ett belopp som motsvarar 40 procent av den svenska statsbudgeten.

Frågan är om det är rätt att använda våra kollektivt sparade pensionspengar till att dramatiskt öka inflödet av ”ansiktslöst” kapital på börsen och på det viset elda på den spekulationshysteri som till sist har resulterat i finanskriser och börskollapser.

Pensionerna handlar om trygghet. De pengarna borde inte tillåtas spelas bort på ”hasardspel”.

*

Mer Bloggtips; Alliansfritt Sverige utlyser en tävling 😉 , Kildén&Åsman om Sopstrejken, Lasse blogg om bankerna
*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se

Kortsiktigt glädjerus som förblindar

…om nu kärnkraften skall permanentas, kanske utvidgas, kan vi med facit i hand vinka farväl till den gryende svenska sol-, vind- och vågkraften.

Den som säger detta är landets kanske främsta miljöhistoriker, Sverker Sörlin (DN). En lika självklar som klarsynt slutsats av en forskare som ingående studerat miljö- och kärnkraftshistorien i ett globalt perspektiv.

Kärnkraften är helt enkelt ”gårdagens industri”, en föråldrad teknik som ett modernt industriland borde akta sig för att låsa sig fast vid. Ändå är det just detta som den borgerliga alliansen och Centerns (nyliberala ledning) vill göra.

Sörlin avslutar:

Framsynta länder satsar på framtidens lätta industrialism, bort från gårdagens tunga, dyra och framför allt sårbara teknik. Hur kommer det sig att borgerliga regeringar är så självdestruktiva?

Svaret på denna fråga är kanske simplare än många vill erkänna. Det handlar om makt. Med sitt kärnkraftsutspel hoppas allianspolitikerna att de ska lyckas splittra oppositionen och själva framstå som det ”gladare och enigare laget”.

Mitt i den massmediala ”glädjeyran” över den borgerliga enigheten verkar alla kunskaper och insikter i själva sakfrågan vara som bortblåsta. Det viktigaste, det som diskuteras, är istället hur man kortsiktigt vinner politiska poänger och väljare.

I alla fall för ett ögonblick…

Jag hoppas inte på ännu en kärnkraftsolycka eller en allvarlig incident för att väcka debatten. Men, om Sverige ska slå in på en väg helt i motsatt riktning mot vad kärnkraftsomröstningen utstakade krävs återigen en seriös debatt och kanske rent av en ny folkomröstning.

Nu kör man över både demokratin, förnuftet, framtiden och miljön i ett slag…

atomkraft

*

Läs; Tjernobyl- bilder och fakta, Vårt kulturella avtryck kommer att bli Tjernobyl

Gårdagens bloggpost; Kärnkraft, barncancer och sannolikshetskalkyler

Bloggat; Kulturbloggen, Lasse online, Sånger från nedre botten, Lidmans legender, Röda Malmö, Badlands Hyena

Press; Miljörörelsens kritik-DN, Lotta Gröning, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, AB1, AB2, AB3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DI

*
Andra bloggar om: , , , , , , ,

intressant.se