Reinfeldts arbetslinje en grym flopp

Efter fem år vid makten har Reinfeldts regering misslyckats totalt med sin största mission; arbetslinjen. Varken jobbskatteavdragen, utförsäkringarna, den slaktade a-kassan, jobbcoacherna eller slavarbetena i fas 3 har minskat arbetslösheten eller ”utanförskapet”. Inga av regeringens åtgärder har fungerat. Konsekvenserna av politiken är istället ökade klyftor och större orättvisor.

Reinfeldts kanske största och grymmaste misslyckande är den så kallade ”rehabiliteringskedjan”. Varje utvärdering och analys som gjorts säger ungefär samma sak. För de enskilda utförsäkrade innebär utförsäkringen fortsatt sjukdom, ökad oro, fattigdom och ett ökat beroende av anhöriga. Inte ens de få som verkligen har fått rehabiliteringsinsatser har blivit friskare – många har tvärtemot blivit sjukare. Nära 60 procent av de utförsäkrade har hitills återvänt till försäkringen – för de flesta andra innebär utförsäkringen arbetslöshet – slutligen i fas 3. Alla siffror pekar dessutom på att färre arbetar efter utförsäkringen än före.

Under de år som gått sedan den nya sjukförsäkringen infördes (juli 2008) har en rad grymma och ibland absurda ”enskilda fall” presenterats i media. Vid flera tillfällen har medias rubriker inneburit panikreaktioner från regeringen. Man har lagt till ännu ett diagnosundantag eller ännu ett ”oskäligt”  i lagtexten. Konsekvenserna har blivit en lika usel men allt mer rättsosäker och diagnosbaserd sjukförsäkring.

Regeringens syfte har vid varje tillfälle varit att minska antalet svarta tidningsrubriker och ”enskilda fall”. Men det finns en grupp långtidssjuka som man vet aldrig blir några svarta rubriker; utslitna och utförsäkrade medelålders kvinnor – därför är de ointressanta för regeringen.

Trots att detta är den största grupen av alla utförsäkrade är den osynlig. Deras diagnoser är inte ”behjärtansvärda” nog för att platsa i regeringens diagnosbaserade sjukförsäkring. Deras arbetsskador finns inte, deras smärta syns inte och deras sjukdomar räknas inte.

I fredags presenterade Kommunal en utvärdering av hur deras långtidssjuka medlemmar drabbats av ”Rehabiliteringskedjan”. Den visar, precis som alla andra utvärderingar, att de långtidssjukskrivna i alliansens Sverige kan räkna med en hårdhänt och omild behandling. Tryggheten och anställningsskyddet är ett minne blott. Är du dessutom kvinna, medelålders och utsliten (av en stressig och fysisk hård arbetsmiljö) – då förpassas du snabbt ut i iskylan.

Några fakta från ”Kedjan som brast”;

  • Ca 84 procent av de sjukskrivna som intervjuats hade blivit av med jobbet – och av dem hade tre av tio åkt ut inom en månad. Efter ett år hade majoriteten blivit av med jobbet.
  • Bara var tionde utförsäkrad lyckades återvända till arbetslivet – men på andra villkor: deltid, visstid och dagtid. Sex av tio återvände till sjukförsäkringen eller beviljades sjukersättning (förtidspension) efter tiden hos Arbetsförmedlingen.
  • Över 80 procent av de intervjuade tror inte att deras chanser att arbeta ökat efter deltagande i arbetslivsintroduktion.
  • 8 av 10 har påverkats negativt ekonomiskt av utförsäkringen.

Slutsats; Det enda som hjälper mot regeringen Reinfeldts misslyckade ”arbetslinje” är en helt annan politik, en helt annan vilja  – och en helt annan regering!

Läs mer; Kommunals recept för ett sundare arbetsliv och en bättre sjukförsäkring!

Hela rapporten;  Kedjan som brast

*

Fler Lästips; Maodertaerna om Reinfeldts knapptryckarkompani, LO-tidningen; Läkaren som avslöjade vanvården hos Carema tvingades bort,

Bloggat; LO-bloggen om sjukförsäkringen, AnnetIvar om hur sjuka ska orka, Motvallsbloggen om ett förslag för att lösa den ekonomiska krisen, Sebastians tankar om en bloggutmaning, Lena Sommestad om obetalt arbete, Annarkia om ljuset i tunneln, Martin Moberg om Juholt i Agenda, Netroots

Press: ETC, Norrländska socialdemokraten, Arbetarbladet 1, 2, 3, Folkbladet 1, 2, 3, VBFB, Dagbladet 1, 2, Gotlands folkblad, Östran, LT, Folket, Ab 1, 2, 3, 4, 5, DN 1, 2, 3, SvD, SVT 1, 2, 3, Expr, DD

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Ingen jämställdhet utan jämlikhet

Denna bloggpost ingår i en bloggstafett om Jämställdhet.
Före mig bloggade Högbergs tankar.

Internationella kvinnodagen fyller 100 år. I dag handlar det om jämställdhet….

För mig är jämställdhet intimt förknippad med jämlikhet. Jag menar att ett orättvist och ojämlikt samhälle kan aldrig visa upp någon verklig jämställdhet mellan kvinnor och män.

Den moderatstyrda regering vill i dag framstå som förkämpar för jämställdheten – men konsekvenserna av deras politik visar på motsatsen. Sedan de kom till makten i november 2006 har de medvetet ökat på klyftorna i samhället. Deras politik har systematiskt gynnat de med höga inkomster, stora förmögenheter och dyra lyxvillor – i de flesta fall män. När klyftorna i samhället ökar – då minskar kvinnornas självständighet och makt. Då minskar jämställdheten.

Kvinnorna får betala – och mest får de kvinnor betala som redan befinner sig längst ned på samhällsstegen. Inom område efter område kan man se samma mönster. Det handlar om kön och om klass.

Sjukförsäkringen är kanske det värsta exemplet. Regeringen kallar det absurt nog för en jämställdhetsreform, men  struntade (sin vana trogen) före genomförandet i att göra en jämställdhetsanalys. Nu börjar vi se konsekvenserna. En klar majoritet av de som utförsäkras är kvinnor. De flesta har blivit fattigare. Många har förlorat sin ekonomiska trygghet och självständighet. Kvinnors arbetsplatser är oftare än männens fyllda av tunga lyft, stress och underbemanning. Runt 200 000 kvinnor arbetar redan deltid på grund av ”nedsatt arbetsförmåga eller bristande ork”. Nu blir de fler.

60 procent av regeringens skattesänkningar har gått till männen och den rikaste tiondelen av befolkningen. Samtidigt har gapet mellan kvinnors och mäns löner ökat med mer än tusen kronor i månaden. Skattesänkarorgien har hittills kostat oss 96 miljarder – pengarna har bland annat tagits från trygghetsförsäkringarna och välfärden. Bara under det senaste året har antalet anställda i kommuner och landsting blivit 25 000 färre. Regeringen framtidsplaner handlar om att fortsätta minska antalet anställda i välfärden och att ytterliggare sänka skatterna.

I dag presenterar Sifo nya siffror som visar att gapet mellan kvinnornas och männens politiska sympatier aldrig har varit större. De rödgröna har ett rekordövertag på nära tolv procent hos kvinnorna. Kvinnorna tycker att välfärden och trygghetsförsäkringarna är betydligt viktigare än vad männen gör. Kanske är det självklart – det är kvinnorna som får ta de värsta smällarna när välfärden stramas åt och trygghetsförsäkringarna slaktas.

Den svenska modellen med en generell och generös välfärdspolitik som omfördelar och utjämnar klyftorna har gjort Sverige till ett av världens mest jämställda länder. Det är ingen slump. Det har handlat om en lång kamp och medvetna reformer för att utjämna klasskillnaderna och öka jämställdheten mellan könen. Nu går vi snabbt i motsatt riktning.

Med alliansens politik ökar klyftorna i rekordfart – både de mellan rika och fattiga och mellan män och kvinnor. Valet i höst blir därför ett ödesval. Nu har vi chansen att vända utvecklingen. Vi måste ta den – både för jämlikhetens och för jämställdhetens skull!

*

Stafettpinnen går vidare…..

Sist ut i bloggstafetten –

kl 20 Rödgrönt samarbete, här skriver partiledarna och språkrören direkt eller via Martin Gelin. Kort och gott ett forum för dialog med sikte på valet 2010.

Alla deltagare i dagens bloggstafett;

kl 8 Mer vänster i Uppsala – Initiativtagare
kl 9 Anders Wallner
kl 10 HBT-sossen
kl 11 Trollhare
kl 12 Jens Holm
kl 13 Maria Ferm
kl 14 Mitt i Steget
kl 15 HannaVictoria – utbildningsminister nästa
kl 16 IdaVänster
kl 17 Christian Valtersson
kl 18 Högbergs tankar
kl 19 Ett hjärta rött
kl 20 Rödgrönt samarbete

Fler bra bloggar om kvinnodagen och jämställdhet; Annarkia, Roger Jönsson, Röda Malmö, Rödgrönt samarbete, Svensson, In your face, Peter Andersson, Martin Moberg,

Press, kvinnodagen, jämställdhet; DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, DN15, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7SvD8 AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB8, AB9, AB10, AB11, AB12, AB13, AB14, AB15, AB16,

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se