Vill vi ha det så här?

Kort paus i bloggsemestern….

Detta borde alla svenskar läsa…

Crister Enander vittnar om hur vårt svenska samhälle har förvandlats till något vi alla borde känna skam över.

Vill vi ha det så här? Är det så här vi vill behandla våra medmänniskor?

Skam över Sverige, HD citat;

Det är tidig morgon. Jag ska ut och gå min morgonpromenad. På gården möter jag Bengt. Han arbetar som vaktmästare. Bengt är inte enbart vaktmästare. Han utför även en hel del reparationer. Det är ett tungt arbete och det är ganska många fastigheter han sköter tillsammans med två kollegor. För ett tag sedan, ett knappt år eller så, fick Bengt cancer. Tumören satt mellan hjärnans nedre del och de övre halskotorna.

Han berättar att operationen tros ha gått bra. De får avvakta och se. Han har fått cellgiftsbehandling. Men han mår allt annat än bra. Han måste, där han står och pratar med mig, hålla sig i väggen. Han har svår yrsel. Han sover dåligt. Han har ständig värk, en smärta som strålar från nacken ner i ryggraden. Värst är det på nätterna. Han äter starka smärtstillande tabletter. Hörseln på högra örat är nästan helt borta.

Bengt är snart sextio. Han har arbetat hela sitt liv. Han har betalt skatt alltsedan han var sjutton år och tog sitt första jobb. Jag frågar honom om han inte borde vara sjukskriven.

”Jo”, svarar han. ”Min läkare har sjukskrivit mig, men Försäkringskassan godkände inte sjukskrivningen.” Han svajar till. Han griper efter ledstången som leder ner till källaren. Vi pratar om lite allmänna saker. Bengt berättar vilken tur det är att hans barn kan ställa upp för honom. Han klarar ännu inte att sköta sitt hushåll. Men arbeta måste han. Han säger att det inte hade fungerat om inte hans två arbetskamrater hade hjälpt honom genom att ta de tunga arbetena och låta honom sköta enklare uppgifter. Men arbeta måste han.

Jag säger att han borde gå till en psykiatriker och bli sjukskriven på nytt. ”Det märks ju på dig att du inte mår bra.” Bengt bekräftar det jag säger, och tillägger att det är en plåga att hela tiden ligga andra till last, inte minst de två arbetskamraterna. Jag berättar var han kan få tag i en läkare. När vi skiljs åt står han där. Han håller sig fortfarande i ledstången. Han gråter. Hans tårar trillar sakta. Han gråter enbart – som han säger – för att jag bryr mig.

Det jag känner är skam. Ren och rå skam.

Skam över vårt land. Skam över det samhälle jag lever i. Och Bengt är bara en av tusen och åter tusen som behandlas på detta oanständiga och inhumana sätt.

Det handlar inte längre, som jag ser det, om de olika äldre politiska ideologierna. Utvecklingen har gått så långt att denna systematiska förnedring av sjuka och på andra sätt drabbade människor, de svagaste och redan utstötta, berör själva människovärdet. Den idé som vår västerländska civilisation – med alla dess brister och förtjänster – grundar sig på.

Vilken gammal hederlig liberal hade varit beredd att försvara ett så här hårt och orättvist samhälle? Vilken centerpartist hade förr accepterat skrotandet av de sociala trygghetssystemen? Hur det kristna partiet kan vara en del av det här går inte att förstå. Inte ens de konservativa hade för ett antal år sedan varit beredda att visa denna hänsynslöshet eller sett de svagaste samhällsmedborgarna sakna grundläggande rättigheter och minimal försörjning.

Det kristna budskapet, som värdemässigt är förutsättningen för vår civilisation, dras i smutsen. Liberalismens idéer säljs ut. Anständigheten och respekten för den enskilde individen, den grundläggande medmänsklighet som är det kitt som håller samman ett samhälle, spottar nyliberalismen på.

Nyliberalismen är inget annat en svulst på samhällskroppen, den är den moderna politikens cancer. En tröst i eländet är trots allt insikten att den kräftan går att bota.

Länk till artikeln

*
Bloggtips; Martin Moberg, Claes Krantz, Alliansfritt Sverige, Anette Ivar, Röda Berget, Kaj Raving, Annarkia, Netroots
Media: AB 1, 2, 3, 4, 5, 6SR, DN, SvD, DI, Nyheterna, SVT
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Det finns en annan väg – om sjukförsäkringen

I Sverige har vi under lång tid haft en sjukförsäkringspolitik där misstron har fått styra. Vi har på alla sätt försökt att disciplinera de som drabbats av ohälsa genom lägre ersättning och hårdare regler och krav och – under de senaste åren – genom tidsgränser som till sist utförsäkrar människor som inte lyckats bli friska och arbetsföra inom dessa förutbetsämda tidsgränser.

Men det finns en annan väg att gå…

  • Tänk dig att vi utgick från att alla har samma människovärde – och är värda att lyssna på och tas på allvar – oavsett hälsotillstånd.
  • Tänk dig att vi utgick från att de av oss som drabbas av ohälsa egentligen skulle vilja vara friska, och att vi inte automatiskt blir fuskare och simulanter – bara för att vår hälsa försämrats.
  • Tänk dig att vi skulle ha 100 procent i sjuklön från första dagen, och att alla politiska partier var helt eniga om att detta var rätt.
  • Tänkt dig att vi skulle inrikta våra ansträngningar på ett inkluderande arbetsliv istället för ett exkluderande.
  • Tänkt dig att vi skulle  börja med att bekämpa sjukfrånvaron direkt på arbetsplatserna – med bättre arbetsmiljö, anpassning av arbetsplatsen och ökade möjligheter till sjukskrivning på deltid.
  • Tänk dig att vi på så vis kunde ge plats även åt de som drabbats av ohälsa i arbetslivet och samtidigt minska sjukfrånvaron.

Det jag beskriver är ingen ouppnålig framtidsdröm. Det finns ett land där detta är verklighet – Norge.

Läser en artikel i det senaste numret av tidningen Dagens Socialförsäkringar där man skriver om hur man i Norge minskat sjukfrånvaron genom IA-avtal (inkluderande avtal) – och där alla arbetsmarknadens parter och politiska partier är överens om att ”det finns andra sätt att minska sjukfrånvaron än att sänka ersättningen”. Där gäller 100 procent i sjuklön från första dagen.

Man behöver bara titta lite närmare på vad som egentligen var orsaken till att sjuktalen steg i slutet på 90-talet för att inse att det inte handlade om vare sig ”fusk” eller en plötslig förändring av ”attityder”. Speciellt med tanke på att de flesta som då fastnade i sjukförsäkringen var  hårt arbetande kvinnor i offentlig sektor. Ingen seriös samhällsdebattör, journalist, politiker eller forskare borde kunna påstå att just dessa kvinnors ”attityder” helt plötsligt förändrades till det sämre – inom loppet av några få år – och fortfarande bli betraktad som ”seriös”.

Verkligheten var denna; I början på 90-talet svepte den ekonomiska krisen och de nyliberala ekonomiska dogmerna in över Sverige.  Då slimmades arbetsorganisationerna ned, prestationskraven på de anställda ökade, “reträttplatser” togs bort och rehabiliteringsinsatserna minskade. Anpassningen av arbetet och möjligheten till “delpension” försvann. Nedskäringarna ledde i förlängningen till ökade sjukskrivningar, men huvudproblemet (85%) handlade om att sjukskrivningarna blev allt längre.

Det exkluderande arbetslivet gjorde sitt intåg – samtidigt som de som inte uppfyllde arbetsgivarnas nya krav på ”superarbetskraft” stängdes in i långa sjukskrivningar eller kastades ut i arbetslöshet. Att i detta läge lägga all skuld på de som ”inte platsar” eller inte får hjälp från sjukvården eller samhället – är både cyniskt, människofientligt och grymt.

Den politiska skulden till 90-talets ”sjukskrivningsexplosion” finns hos båda sidor av blockgränsen – likaså mytbildningen om ”attityder”, ”läkarnas slapphet” och” fusk”.

Men alliansen har med sin ”utförsäkringskedja” ställt allt på sin spets. Man har byggt hela den nya sjukförsäkringen på myter, fördomar och lögner – och ignorerat fakta och forskning. Allt för att spara pengar till skattesänkningar. Inte så konstigt att konsekvenserna har blivit så grymma och att misslyckandet varit så totalt.

En läkare och forskare som länge försökt att föra in ett annat perspektiv i debatten kring sjukförsäkringen är Jan Lidbeck. Framförallt är han känd som smärtspecialist – och har på ett mycket förtjänstfullt sätt förklarat och avlivat myterna kring smärtpatienter. Så här beskriver han utvecklingen sedan 90-talet. Citat;

Sedan mitten av 90-talet pågår ett tyst krig. Det är ett krig mellan läkare, de sjuka och Försäkringskassan. Politiska beslut kring sjukförsäkringen har ofta påverkats av hörsägen och mytbildning snarare än av medicinsk vetenskap. I dagens hårdnande samhällsklimat erbjuds ensidiga tolkningar av en komplex verklighet.

Detta har krävt många offer. Vi läkare är inlärda att förstå verkligheten utifrån objektiva mätvärden. Men de som drabbats av kronisk smärta kan inte förstås. De väcker känslor av hjälplöshet och ångest hos läkare. Förnekande och förskjutning blir för en del ett sätt att hantera sin frustration.

Detta destruktiva förhållningssätt har idag fått stöd i det inhumana regelverket kring sjukskrivning. Sjukvårdens möte med den smärtsjuke riskerar bli en katastrof med dödlig utgång.

Läs mer; Jan Lidbeck

*

Lästips;

Dagens Socialförsäkringar sid. 10

Sverige hade aldrig någon sjukskrivningsepedemi

Politik bakom ökad sjukfrånvaro (2005)

Sjukförsäkringen gör stora vinster som staten konfiskerar

Tidigare bloggpost; Nog nu – det har aldrig handlat om fusk,

Bloggat; LO-bloggen Sig-Britt Ahl, Stardust blogg, Martin Moberg, Reflektioner och speglingar

Fler bloggtips; Annarkia om ekokammarens förakt, Alliansfritt om  järnvägen, Eva Hillén Ahlström om unga arbetslösa, HBT-sossen om Juholt, Lena Sommestad om klimatpolitiken, Motvallsbloggen om USA, Netroots

Media; DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, AB1, AB2, AB3, AB4,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Kampen mot utförsäkringarna fortsätter

I går gick påskuppropet mot utförsäkringarna av stapeln. Runt om i landet protesterade tiotusentals människor mot de omänskliga sjukreglerna. Engagemanget var stort – likså mediaintresset.

Det enda svaret från regringen blev en kompakt tystnad;

Regeringen vill inte kommentera dagens protester.

I Stockholm hölls manifestationen på Medborgarplatsen. I de många talen fanns allt från helig vrede till djup smärta. Helle Klein, Jenny Fjell och Erik Videgård var några av talarna. En annan var Hjalmar Åsbrink som arbetar inom socialtjänsten i Stockholm. Hans berättelse och tal handlade om en svårt sjuk kvinna, Eva, som tvingades spendera sina sista månader i livet på Arbetsförmedlingen och hos socialtjänsten. Hans tal avslutades så här, citat;

Jag hade egentligen tänkt avsluta med att be om en tyst minut för Eva, och alla de andra människorna som, med Ulf Kristerssons terminologi, ”kommit i kläm” på grund av de nya sjukförsäkringsreglerna. Men kanske är det så att dessa människors minne inte hedras bäst genom våran tystnad. Därför vill jag istället be alla som samlats här idag att låta den sorg och vrede ni som känner höras, synas och märkas ända till den dagen då vi fått ett sjukförsäkringssystem som till sin konstruktion inte låter svårt sjuka människor gå under.

Läs hela talet på bloggen Storstad!

Påskupproret har engagerat väldigt många människor och organisationer runt om i landet, men påskuppropet var och är bara en del av en större rörelse. Protesterna och kritiken mot sjukförsäkringen har pågått ända sedan det första förslaget om ”utförsäkringskedjan” lades fram hösten 2007 – och kommer att fortsätta ända tills hela utförsäkringskedjan avskaffas och sjukförsäkringen görs om från grunden. De som protesterat är alltifrån forskare och läkare till fackföreningar, patientorganisationer, kyrkligt aktiva och enskilda medborgare.

En ny sjukförsäkring måste bygga på fakta, forskning, erfarenhet och medmänsklighet. Inte på myter, missförstånd och fördomar kombinerat med en blind tro på ekonomiska incitament och fattigdom som enda drivkraft att hela sjuka och utslitna människor.

Kampen mot utförsäkringarna och regeringens omänskliga politik fortsätter!

P.S. Här är ett initiativ; Solrosuppropet på facebook

*

Lyssna på Bernt Olofsson i Umeå, fd arbetsförmedlare, som arbetat med de utförsäkrade….

*

Läsvärt på Newsmill;

Sverige hade aldrig någon sjukskrivningsepedemi

Sjukförsäkringen gör stora vinster som staten konfiskerar

Bloggat; Seglora smedjaLO-bloggenMaskroskvinnanStorstad Stardust blogg, Martin Moberg, Löntagarbloggen, Annarkia, Röda berget, Human lab, Sebastians tankar, Kaj Raving, Netroots

Påskuppropet i media; tv4, svt, dagens eko dn1, dn2 Corren, UNT, VF, ab, svd, arbetaren

Mer Press: DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, AB1, AB2, AB3, AB4

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Rehabiliteringsmyten är krossad

I går presenterades en vetenskaplig undersökning som visade att regeringens satsning på att rehabilitera långtidssjuka har varit verkningslös.

Slutsatserna är dessa (svt citat);

….i dag visar det sig att de som deltagit i projektet är precis lika mycket sjukskrivna som de som inte deltagit./../

I vissa fall har rehabiliteringsgarantin till och med försämrat situationen. I sju av tolv undersökta landsting har de som deltagit i projektet blivit sjukare än de som inte deltagit. /…/

Enligt rapportern finns dock några positiva effekter av garantin. Flera av dem som deltagit i projektet känner sig friska, men inte tillräckligt friska för att återgå till arbete.

En annan oväntad effekt är att färre av de som deltagit har blivit utförsäkrade. De har alltså inte blivit friskare, men de har fått behålla sin sjukpenning och har därmed en bättre ekonomi än annars. Men sjukdagarna fortsätter att ligga på samma nivå, med eller utan rehabiliteringsgaranti.

Resultatet är intressant, men borde knappast vara förvånande. De två grupper som har berörts har varit de med ”depressioner” och ”smärtor i rygg och axlar”.  En orsak till att projektet inte lyckats är att man började i fel ände – med att införa hårdare sjukregler.

Citat;

-Den här insatsen var oerhört snabbt igångsatt. Den borde planerats bättre, säger utredaren Irene Jensen, professor vid Karolinska Institutet till Aktuellt.

Regeringen hade bråttom att genomföra garantin, eftersom de just hade beslutat om nya hårdare regler för sjukskrivning och många mänskor hotades av utförsäkring./../

Åtgärderna har stressats fram. Man tycks dessutom ha utgått ifrån att alla smärtpatienter kan rehabiliteras så pass att de klarar ett heltidsarbete. Men det är inte alltid möjligt – många får helt enkelt lära sig leva med livslång smärta och klarar i bästa fall att arbeta deltid.

Det är en seglivad och ständigt närvarande myt att alla människor kan rehabiliteras till kärnfriskhet. Där man inte lyckas skyller man ofta på att insatserna sats in för sent, eller på fel ”attityd” hos patienten. Men verkligheten är en annan.

Det finns en mycket intressant artikel från 2003 (HD) där Jan Lidbeck, överläkare och chef för Smärtrehab vid Helsingborgs lasarett, avslöjar de gängse myterna kring smärta och rehabilitering.

Smärtsam kamp mot gamla myter, citat HD;

Tusen och åter tusen, framförallt kvinnor, som sökt hjälp för smärtor i nacke, skuldror och rygg, kan vittna om hur de närmast kört huvudet i väggen. De har fått sin intellektuella förmåga ifrågasatt och anklagats för att vara arbetsskygga gnällspikar, när inga fel kunnat ses på röntgenplåtar eller i blodprov. I stället har de skickats till mer eller mindre standardiserad ”rehabilitering”, många gånger med katastrofala följder.

Modern forskning har rätat ut många frågetecken kring långvarig och svårbegriplig smärta. Värk vars orsaker inte går att finna vid röntgen eller i blodprov talar man i dag om som störd central smärtreglering. Alltså skador eller störningar i det centrala nervsystemet, CNS. Sådana smärtmekanismer har påvisats vid fibromyalgi, arbetsrelaterad nack- och skuldervärk, vid whiplashskada i nacke och axlar, vid nervverk som ischias samt vid kronisk ryggvärk./../
— Jag har sett patienter som har varit fullständigt sönderrehabiliterade på grund av okunnighet om centrala nervsystemets sensibilitet, säger Jan Lidbeck, överläkare och chef för Smärtrehab vid Helsingborgs lasarett./../

Det är en myt, säger Jan Lidbeck, som saknar stöd i modern forskning – att ju tidigare rehabilitering, desto bättre resultat. Citat HD;

— Att lära sig leva med långvarig smärta liknar mycket ett sorgearbete, man inser att livet blir sig aldrig riktigt likt igen. En rehabplan som kommer fel i tiden är dömd att misslyckas för de flesta och riskerar att totalt ramponera tron på framtiden.
— Man ska komma ihåg att dessa patienter lever i ett känslomässigt kaos, det gäller bara att överleva, de kan inte ta mer än en dag i taget.
Han understryker också att smärttillstånd som orsakas av störningar i CNS inte kan tränas bort. Tvärtom blir smärtorna oftast värre av fysioterapi som belastar en kropp som redan gör ont.
— Det är viktigt att göra en ordentlig smärtanalys, så att patienten inte blir ytterligare traumatiserad. Smärtupplevelsen är individuell, därför måste också rehabilitering och terapi vara individuella och ges när tiden är rätt för individen.

Regeringens ”rehabiliteringskedja” har, med facit i hand, missat alla mål. De utförsäkrade har inte blivit friskare – bara sjukare och fattigare. De som har förärats ”rehabilitering” har pressats ned i ett fack – lika för alla – utan individuell hänsyn. Den enda positva effekt man sett är att de som rehabiliterats har det bättre ekonomisk – tack vare att de då har sluppit utförsäkringen.

En stor orsak till misslyckandet är givetvis att man som prio ett har haft att sänka kostnaderna i sjukförsäkringen. Hur de sjuka mår har knappast varit det viktigaste – istället har målet varit att ”spara pengar till skattesänkningar”.  Man har sett på de sjukskrivna som ett fuskande kollektiv – med ”fel attityd”. Medan verkligheten var en helt annan. De sjukskrivna var verkligen sjuka, de hade verklig smärta, de hade svårare psykiska problem en bara en lättare depression.

Visst – det är aldrig fel med rehabilitering – men då måste den vara anpassad efter varje individ – och komma vid rätt tidpunkt för varje individ. Då måste man bortse ifrån kortsiktig ekonomisk vinning och sparade pengar. För i längden sparar man ingenting på att plåga sjuka människor. Att alla männsikor ska kunna leva ett drägligt liv – trots smärta och sjukdom – måste vara viktigare än att alla människor ska arbeta – oavsett hur de mår.

Till sist kanske man måse acceptera att det finns den hel del människor som helt enkelt måste få vara sjukskrivna – helt eller delvis. Alla klarar inte att arbeta till hundra procent. De fuskar inte, de är inte lata. De har slitit ut sig eller drabbats av sjukdomstillstånd som inte går att utförsäkra eller rehabilitera bort snabbt och kvickt.

Det handlar om människor – glöm aldrig det.

*

Läs; Att leva utanför utanförskapet

Länk; Smärtsam kamp mot gamla myter

Bloggat; Björn AnderssonMartin Moberg, Mitt i steget

Bloggtips; Offer jag?... om barnfattigdom, Litentanta om saker som stör, Alliansfritt om åsiktsgranskning av moderater, Kaj Raving om SD som högerparti, Netroots

Media; exp1, svt1, svt2 ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, ab8, ab9, dn1, dn2, dn3, svd1, svd2, svd3,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Så känns det att vara regeringens bödel

Den senaste tiden har ett stort antal läkare, cancerspecialister, diakoner och präster vittnat om den desperation som de möter hos de som drabbas av de nya sjukreglerna.

Men reglerna skapar inte bara ökad stress, oro och självmordstankar hos de direkt drabbade. Även deras anhöriga, barn, föräldrar och partners dras med i oron. Likså de som tvingas arbeta efter de nya lagarna och agera regeringens ”bödlar”  – även de lever med ökad stress och oro för vad de tvingas utsätta sina medmänniskor för.

Försäkringskassehandläggaren Steve Dahlin berättar i dag på på AB debatt hur det känns att tvingas administrera de nya omänskliga sjukreglerna.

Omänskliga sjukregler – ändå måste jag följa dem, citat;

Fredagen den 11 februari i år fick jag ett telefonsamtal från en försäkrad. Av bakgrundsljuden i telefonen att döma hördes det att den uppringande personen gick utomhus med grovt grus under skorna – vilket också stämde med den beskrivning som den 36-åriga mannen gav av den plats där han befann sig. Platsen var en banvall i Markaryd i Småland och anledningen till att han befann sig där var att han skulle låta sig köras över av tåget då Försäkringskassan tagit ifrån honom hans försörjning i form av den sjukersättning (tidigare förtidspension) som han hade haft att leva av sedan flera år. Hans desperation gick inte att ta miste på varför jag direkt efter vårt samtal ringde och larmade via 112. /…/

Då min tjänsteutövning helt och hållet styrs av de lagar som vår riksdag och regering har stiftat och inte av vad jag personligen anser vara rimligt eller försvarbart, fanns det inte någon möjlighet för mig ändra det av Försäkringskassan fattade beslutet. Det var dock med tungt hjärta och med en mycket stark känsla av obehag som jag skickade i väg mitt beslut./…/

Jag uppfattar inte mig själv som en speciellt blödig person. Men fredagen den 11 februari 2011 grät jag över att jag hade varit tvungen att följa omänskliga och för Sverige helt ovärdiga sjukförsäkringsregler, och genom att göra detta, göra någon så ofantligt illa. Att någon kallat mig svin och bödel har ingen som helst betydelse i sammanhanget.

Hur många av oss vill ha ett samhälle som är så omänskligt och skoningslöst?

Hur många av oss är beredda att själva utsätta våra medmänniskor för detta lidande? Hur många av oss skulle själva vilja bli behandlade på detta vis om vi hade oturen att drabbas av en allvarlig eller kronisk sjukdom?

Nu måste de omänskliga och kontraproduktiva sjukreglerna bort!

Nu måste utförsäkringarna stoppas!

Protestera mot utförsäkringarna…

Skriv på protestlistor;
Påskuppropet
Ett upprop om att riva upp sjukförsäkringen

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Ladda ned affisch och sätt upp runt om i landet

Påskupprop mot utförsäkringarna i Stockholm;
Medborgarplatsen 25 april kl 14;00

Påskuppropet – ännu fler länkar

Länkar;

Sluta straffa våra patienter, Vem sprider felaktigheter, Ulf Kristersson?

Se TCO seminariet – Återupprätta sjukförsäkringen

*

Läsvärt; Ny kunskapspolitik för vänstern i fem punkter

BloggtipsFASAN om fas 3,  Jinge om C, HBT-sossen om M:s idéprogram, Martin Moberg om bonusar i vattenfall, LO-bloggen om regeringens ödmjukhet, Röda Malmö om toppchefer, Netroots

Media; svd1, svd2, dn1, dn2, dn3, dn4, ab1, ab2, ab3, ab4

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Så förnedras sjuka i alliansens Sverige

En av de som drabbats av sjukreglerna är kändiskocken Erik Videgård.

Citat ab;

Krögarprofilen Erik Videgård drabbades av cancer i halsen. Mitt under den tuffa behandlingen kom chockbeskedet – Försäkringskassan vägrar honom sjukpenning.

– Jag vill inte bli någon snyfthistoria. Men så här ska det fan inte vara, säger Erik./../
– Det går inte ens att beskriva hur förnedrande det är att som 50-åring tvingas be sin mamma och pappa om pengar. Speciellt när de inte heller har så mycket pengar, säger Erik./…./

Läs och se mer här! och här; Nej Försäkringskassan, jag klarar mig inte själv

Ulf Kristersson blev ny socialförsäkringsminister därför att han ”ger ett empatiskt intryck”. I går upprträdde han i svt:s Agenda för att visa prov på sin omtalade talang.

I ett reportage fick vi se hur diakoner runt om i Sverige under det senaste året mött allt fler utförsäkrade som står helt utan försörjning. Allt fler tvingas söka hjälp hos kyrkans välgörenhet för att överleva. Därför har de nu startat ett Påskupprop mot utförsäkringarna.

En av de utförsäkrade är Jill. Tidigare jobbade hon som kock, men för sex år sedan drabbades av kronisk trötthetssyndrom. Hennes sjukdom innebär att hon inte klarar av att vara igång mer än korta stunder under dagen. Hon har läkarintyg som bekräftar att hon inte klarar av att arbeta. Innan regelförändringarna hade hon sjukersättning – nu är hon utförsäkrad. Hon tvingas nu leva på socialbidrag och före jul var hon tvungen att söka hjälp hos kyrkans välgörenhet för att ha råd med det allra nödvändigaste.

Efter detta reportage fick Kristersson visa sina ”empatiska sida”. Tyvärr staplade han okunskap och lögner ovanpå varandra – utan att visa prov på annat än en formidabel förmåga att slingra sig.

Bland annat hävdade han att det är en ”liten grupp” som är ”nollklassade”. Men redan i dag handlar det om ca. 5 000 som står helt utan ersättning, och antalet ökar. Därefter hävdadae han att 98 procent är helt ”nöjda” med sin kontakt med Föräkringskassan. Man kan fråga sig hur många av de 43 000 som kastades ut från sjukföräkringen förra året och som nu bollas runt mellan systemen och oroas både över sin hälsa och sin försörjning som egentligen är nöjda?

Vidare hävdade Kristersson att utförsäkringsexperimentet varit lyckat – hälften har kommit ”närmare arbetsmarknaden”. I själva verket hade drygt 60 procent av de utförsäkrade återvänt till sjukförsärkingen vid årsskiftet. Antalet sjukskrivna ökar nu lavinartat. I dag arbetar mellan 1,3 och 10 procent (beroende på hur man räknar) av de utförsäkrade. Före utförsäkringen arbetade nära 40 procent av de utförsäkrade (deltid).

Det finns alltså ingenting som tyder på att utförsäkringensexperimentet skulle ha lyckats med någonting annat än att göra långtidssjuka fattigare, sjukare och allt mer ”utanför”. De få utförsäkrade som arbetar i dag är inte fler än de som tidigare (före utförsäkringen) blev friska eller på annat sätt lyckades återkomma i arbete efter en längre sjukskrivning.  Av de sjuka och utförsäkrade som befinner sig ”närmare arbetsmarknaden” (Kristerssons ord) i åtgärder (jobb-och utvecklingsgarantin) har de allra flesta ingen realistisk chans att vare sig få  eller klara ett jobb. Slutstationen heter Fas 3!

Till sist uppträdde Emma Henriksson, KD, och hävdade att ”det aldrig var meningen” att det skulle bli så illa – som det blev. Det märkliga är att ingen av allianspartierna, som nu säger sig vara upprörda över resultatet av sin nya lag, hade en aaaning om att det skulle bli så här. Trots att det var precis detta när nog samtliga remissinstanser varnade för redan innan reglerna röstades igenom i riksdagen.

Alliansregeringen har skapat ett tudelat samhälle – där en växande och misstänkliggjord underklass av sjuka och långtidsarbetslösa blir allt fattigare och alltmer utstötta från samhällsgemenskapen. Det är inte värdigt en ”välfärdsstat”. I dag ser vi också att vem som helst kan drabbas av detta grymma öde. Oavsett om du är kändis, läkare eller professor – ingen går säker för världens hårdaste sjukregler. Tacka alliansregeringen för det!

Läs mer;

Stoppa den social nedrustingen, citat;

Vi som arbetar som diakoner och inom Stadsmissionen möter många av de utförsäkrade som drabbas dubbelt. Av sjukdom och psykiskt lidande – och av ett samhälle som sviker.

Vi möter dem som tvingas ut “i arbete“, trots att de är sjuka. De som känner sig fråntagna sin värdighet, ifrågasatta och kränkta av en myndighet som saknar klara riktlinjer för hur den ska utöva sin makt över människors dagliga liv.

Resultat: vi får en stor grupp människor i Sverige som är utanför sociala skyddsnät, som kanske inte har mat för dagen, inte har råd med tandvård, läkarvård och mediciner./…/

Vi lever i ett nytt och råare Sverige, citat;

Jag känner en sådan oerhörd vanmakt, frustration och ilska inför det nya Sverige som vuxit fram, ett Sverige där jag tillhör en marginaliserad grupp av långtidsarbetslösa, ensamstående och ekonomiskt fattiga. Ett Sverige där rå marknadsekonomi råder och egoism och ytlighet härskar, fackföreningarna tappar medlemmar och mark, folkrörelserna dör, uteliggarna blir fler, barnfattigdomen ökar, bostadssegregationen är tydlig och inkomstklyftorna gigantiska./…/

Det är inte förvånande att M dyker, citat;

Långtidsarbetslösheten, svårt sjuka som inte får vara sjuka, utförsäkringarna, fas 3 och gratis slavarbete och sist men inte minst den här förbannade maktlösheten som många känner.
Jag känner den också! Det har ingen betydelse hur människor protesterar, hur många som skriker på hjälp, eller hur många som bokstavligen talat ger upp.
Utanförskapet är som en slags boskap som vi föser mellan olika försäkringssystem med allt lägre ersättning för att till slut lämpa över dem till socialen. Men inte heller där är de välkomna. Kommunerna har inte råd med alla hjälpsökande./…/

*

Missa inte;
Charlotte Therese Björnström – Påskuppropet är varken höger eller vänster
Bitte Assarmo – Att agera mot utförsäkringarna är en kristen skyldighet
Svenska Kyrkan – Brev till Statminister Fredrik Reinfeldt
Tankesmedjan allmänmedicin – Förutspått om utförsäkrade

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..

Skriv på namninsamlingen – OBS Ny lista; Påskuppropet

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna


Bloggat; Högbergs tankar, Dragan Klaric, Kaj Raving, Ledarbloggen, Löntagarbloggen, Pellefantia, LO-bloggen, Martin Moberg, Netroots

Media; exp1, exp2ab1, ab2, svd1, svd2, svd3 svt – de svaga får det allt sämre
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Välfärden på väg nedför ett stup!

Siv Norlin, fackförbundet ST, om regeringens nya sparkrav på Försäkringskassan. DN, Citat;

Det är nu dags för allmänheten att få nästa chock från regeringen efter de nya sjukreglerna.

Försäkringskassan har meddelat rege­ringen att man kommer att stänga alla sina servicekontor och lokalkontor runt om i landet. I praktiken betyder detta att Försäkringskassan tar ner skylten och släcker ljuset i alla landets kommuner. Om man vill ha kontakt med kassan får man ringa till kundcenter eller gå in på internet. För många så kallade svaga grupper som till exempel nyanlända som inte kan språket eller personer som inte är världsmästare i ny teknik, betyder det att man blir helt utestängd från service från Försäkringskassan./../

Nyligen berättade IDG.se om ett nytt FK-projekt som ska göra handläggningen och hanteringen av FK:s ärenden mer ”automatiserad” och att ”regler ska skapas direkt från lagtexten”.  ”– De (besparings-)krav som ställs på oss kan bara lösas med it, säger Stefan Olowsson, it-direktör på Försäkringskassan.”

FK:s framtid; Personalen ska minimeras och servicekontoren läggs ned.

Regeringen har redan tidigare sparat in 600 miljoner på Försäkringskassan – samtidigt som man pressat igenom de nya sjukreglerna och stora organisatorsförändringar.  Resultatet är redan i dag att personalen ”går på knäna” och är sönderstressade av tidspress. Citat TV4;

– Det verkar som om regeringen har bestämt sig för att sänka Försäkringskassan, helt enkelt, säger Siv Norlin, ordförande för ST-facket på Försäkringskassan.

Nyligen slog både arbetsförmedlarna och Arbetsmiljöverket larm om att situationen var lika kaotisk på landets Arbetsförmedlingar; Personalen har en allt för alltför hög arbetsbelastning och utsätts för farlig stress.

Lägg därtill hur regeringens nya sjukregler skapat fattigdom, kaos och ökad stress för tiotusentals långtidssjuka. Och hur regeringens arbetsmarknadspoltik – med jobbcoacher och Fas 3 – visat sig vara kontraproduktivt resursslöseri.

För att inte tala om krisen i skolan, sjukvården, infrastrukturen, bostadsbristen

Regeringen tycks inte bara ha bestämt sig för att sänka Försäkringskassan – även Arbetsförmedlingen, socialförsäkringarna, och allt annat som tillhör den grundläggande samhällsbygget ligger på slaktbänken.

I går kväll uppträdde Andets Borg i Aktuellt. Statsmannamässigt och leende kommenterade han ett nytt avtal som gör att Skatteverket ska få insyn i svenska konton i Schweiz. Så här lät det från Aktuellts nya ”oberoende ekonomiska expert” Anders Borg;  ”– Det är bra. Vi ska ha in skattepengarna. Det är viktigt för att vi ska finansiera välfärden….”

Man såg att han själv inte riktigt trodde på det han sa….

Finansiera välfärden? Det var just det….

I dag får vi veta (av ”oberoende” nybliberal media) att ”Sveriges ekonomi är bäst i världen” och att ”tillväxten är rekordstor”.

En ekonomi i världsklass –  och en välfärd på väg nedför ett stup!

*

Missa inte, De Tystas Röst – Bilder av Fas 3

Läsvärt; På randen till tvåtredjedelssamhället, Vad skulle Palme ha sagt i dag, Var står Europas Ledare under Lybiens kamp

Bloggat om FK; Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, LO-bloggen

Bloggtips; Monica Green om bostäder och jobb, Annarkia om upproren i arabvärlden, Esbati om endimentionell vetenskap, Storstad om det goda samhället, Kreti och Pleti om vad regeringen vill, Lenes blogg om Borg,  Netroots

Media; svd1, svd2, svd3, vk , st.nuexp1, exp2, dn1, dn2, ab1, ab2, ab2, ab3, TV4

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Nya FK – från Hanna till helautomatik

Ingen har väl missat att alliansregeringen under sin tid vid makten genomfört den hårt kritiserade  ”sjukförsäkringsreform” – som fått förödande konsekvenser för många svårt och långvarigt sjuka.

Samtidigt har Försäkringskassan genomfört omfattande organisationsförändringar. Därtill har regeringen, under samma period, flera år i rad – beslutat om ekonomiska neddragningar. Pengar måste sparas (till skattesänkningar) – trots att socialförsäkringarna har gått med mångmiljardvinster varje år sedan 2003. Fackförbundet ST har flera gånger varnat för konsekvenserna. Så här skrev man på DN debatt redan i januari 2009…

Citat;

Sedan 2006 har Försäkringskassans anslag minskat med nästan 600 miljoner kronor. Under samma tid har antalet anställda (räknat som årsarbetare) skurits ned med 2.500 personer. Enligt vad ST nu erfar så kommer, om minskningen fortsätter som planerat, totalt 3.500 anställda vid Försäkringskassan att ha försvunnit fram till år 2010. Det motsvarar nästan var fjärde anställd, eller 23 procent av personalstyrkan./…/

Regeringen har nu nya friska planer för Försäkringskassan. Alltså – nya besparingar och neddragningar. För att klara målet att att spara ytterliggare en halv miljard måste servicen, handläggningen och hanteringen av ärenden bli mer ”automatiserad” med ”regler som skapas direkt från lagtexten”.

Ny storsatsning på Försäkringskassan, IDG.se, citat;

Från 2013 har regeringen beslutat att minska Försäkringskassans anslag med en halv miljard kronor.

För att klara målet måste myndigheten banta personalstyrkan, genom en ökad automatisering av ärendehanteringen. Det är återigen dags för Försäkringskassan att ge sig in i riktigt stora it-projekt.

– De krav som ställs på oss kan bara lösas med it, säger Stefan Olowsson, it-direktör på Försäkringskassan. /…/

Någon fortsättning med SAP blir det som bekant inte. Däremot behåller Försäkringskassan den så kallade regelmotor som togs in i samband med SAP-projektet./…/

Den har visat sig tillräckligt lättjobbad och flexibel – bland annat kan den skapa regler direkt från lagtexternaoch ska bli hjärtat i den nya lösningen.

Först tar man bort rätten för läkarna att bedöma sina patienters arbetsförmåga – och lägger hela beslutet på handläggarna. Nu tycks det som om man snart även rationaliserar bort handläggarna – och låter datorer ta besluten – direkt efter lagtexten.

Kanske innebär allt detta att den omåttligt populära Hanna snart är historia. Frågan är vad som väntar de stackare som i framtiden tvingas kontakta Försäkringskassan. Blir det bara ett automatiskt formulerat ”avslag” – i stil med Hannas eftertänksamma och initierade svar?

Det får givetvis konsekvenser när människor inte längre behandlas som människor – och i många fall inte heller blir ”behandlade” av människor. En av konsekvenserna är att desperationen ökar. Nya siffror berättar om hur självmordshoten ökar dramatiskt hos myndigheterna.

Självmordshot till myndigheter ökar, citat, Metro;

Under 2010 tog Kronofogden emot 191 självmordshot mot 37 fall 2006. Försäkringskassan tog under samma år emot 1 047 respektive 189 hot, varav 40 procent var självskadehot. Arbetsförmedlingen tog 2010 emot 144 självskadehot mot 8 året dessförinnan.

*

Missa inte; Ta ditt ansvar Kristersson, Citat ab;

Hur kommer det sig att Ulf Kristersson, när han konfronteras med de utförsäkrades öden, har tagit för vana att skylla ifrån sig på Försäkringskassan och läkarna? Som om det vore dessas fel att tiotusentals personer utsätts för det pågående gigantiska utförsäkringsexperimentet. /…/

Vi är många sjuka, anhöriga, vänner, läkare, anställda på FK och AF och sympatiserande med partier från vänster till höger, som tycker att skam har gått rundgång på torra land alltför länge, med förödande konsekvenser för människor. Det finns inte längre en fungerande försäkring för den som har oturen att bli sjuk. Ett påskupprop har därför dragits igång, en facebooksida och ett evenemang har startats och manifestationer på Annandag påsk planeras runt om i landet. Vi hoppas att svenska folket går samman den här dagen, går ut på gator och torg och visar att vi inte tycker att det är människovärdigt att sjuka behandlas på detta sätt! Vi accepterar inte att vi har blivit kollektivt rånade på vår gemensamma sjukförsäkring. Vi vill inte att sjuka hänvisas till socialbidrag och aktiviteter som förvärrar sjukdomarna. Vi vill att läkarnas utlåtanden respekteras.

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..

Skriv på namninsamlingen – OBS Ny lista; Påskuppropet

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

*

Utförsäkrade; På väg mot ekonomisk ruin, Sjuka tvingas att söka socialbidrag, Brevet; Jag dog i natt, Stoppa Utförsäkringarna, Jag vet inte hur jag ska överleva, Moderaternas groteska förändringar i sjukförsäkringen,

Rekommenderad läsning – fler länkar; De tystas röst

Bloggat om Sjukförsäkringen;

Media; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Sprid detta – Orimliga sjukregler

Fick i dagarna ett mail ifrån en kvinna som har drabbats av de nya sjukreglerna. Hennes berättelse är en av många exempel på hur orimliga reglerna är och hur de fungerar i praktiken.

Hennes brott består av en cykelolycka på väg hem från arbetet.

Efter en godkänd arbetskada (på deltid) har hon inte rätt att vara sjuk och få sjukpenning på den del som hon faktiskt arbetar. De regler hon drabbats av är bara ett exempel på hur den ”nya arbetslinejn” knappast stimulerar till arbete – speciellt för de som lyckas återgå i arbete på deltid efter sjukdom eller arbetsskada. Nu känner hon istället att hon hamnat i ett verkligt ”utanförskap”.  Hennes arbetsinsats räknas inte och hennes sjukförsäkringsavgift (för den del hon arbetar) är inte värd ett öre.

Kort beskrivning av fallet; Brevskrivaren får ingen sjukpenning (på den del hon arbetar) därför att hennes 25% sjukskrivning (för ryggen) har nått tidsgränsen 550 dagar. Samtidigt har hon en godkänd arbetsskada på 25% (för knäet).  Hon är alltså utförsäkrad på 25% – i och med detta upphör hennes rätt till sjukpenning även på den del hon faktiskt arbeter (50%). Hon beskriver det så här;  ”Min kropp är uppdelad i två fjärdedelar och en halva enl. dessa regler.”

Brevskrivaren vill vara anonym.

Hela mailet, citat;

Mitt brott består i att jag kört omkull på cykel på väg hem från jobbet, och fått en komplicerad knäledsfraktur samt svåra smärtor i ländrygg och höft.

Det förekommer stora orättvisor genom de nya regler som införts i sjukförsäkringssystemet vilket jag själv har drabbats av. Jag behöver hjälp med att påtala hur fel dessa regler slår.

Trots stora besvär har jag kommit upp i en arbetstid på 50% .

När 550 dagar gått i den så kallade rehabiliteringskedjan kan man ansöka om förlängd sjukpenning på grund av arbetsskada. Samtidigt blir man erbjuden ett överlämnandemöte på arbetsförmedlingen. Om man tackar nej till det riskerar man att inte ha rätt till sjukpenning och man mister sin SGI.

Tackar man ja till att överlämnas till arbetsförmedlingen så läggs arbetsskadeutredningen ner, vilket man inte blir informerad om av sin handläggare.

Hur många arbetsskadeutredningar har lagts ner på grund av detta? Får de drabbade ens veta att arbetsskadeutredningen lagts ner?

Själv blev jag informerad sedan jag tackat nej till överlämnande och själv tog kontakt med arbetsskadeenheten.

Jag fick en godkänd arbetsskada på knät (25%) och har varit sjukskriven på 50% för knä och rygg. Ryggen tar inte försäkringskassan hänsyn till eftersom den inte är en godkänd arbetsskada. Under tiden har ryggen varit under utredning samtidigt som jag arbetat 50% sedan ca två år tillbaka. Sedan mina 550 dagar var slut 2010-01-02 har jag levt på halv lön samt en sjukpenning på 25%. Efter flera undersökningar hos en ortopedspecialist kom han fram till att en operation kanske kunde hjälpa mig.

Jag tog kontakt med handläggaren på försäkringskassan för att få vetskap om jag vid en operation hade rätt att få sjukpenning för de 50% som jag arbetade och det sa hon att jag hade rätt till. Vilket en tid efter operationen visade sig vara fel information.

Om man är sjukskriven på deltid för arbetsskada och fått sjukpenning(25%) utan uppehåll så har man inte rätt att få sjukpenning ens på den del man arbetat (50%) och betalat sjukförsäkringsavgift för.

Jag får alltså varken lön eller sjukpenning för läkning och rehabiliterig efter operationen. Min kropp är uppdelad i två fjärdedelar och en halva enl. dessa regler.

Ortopedspecialisten som opererade mig konstaterade att skadorna, säkerligen var orsakat av traumat när mitt knä skadades och att de också orsakat mina ländryggsmärtor. Därför har jag ytterligare en gång ansökt om förlängd sjukpenning p.g.a. arbetsskada.

Blir rygg, höft godkänd arbetsskada kan försäkringskassan ta hänsyn till både rygg, höft och knä i sin bedömning.

Det konstiga är att om jag får förlängd sjukpenning p.g.a. arbetsskada på deltid så har jag inte rätt som alla andra att vara sjuk och få sjukpenning på den del (50%) som jag arbetar.

Det måste väl vara en miss i reglerna!!! Jag har svårt att tro att det var menat att det skulle bli så här komplicerat. Känner det som att jag hamnat i ett utanförskap.

Brevskrivaren vill gärna att detta uppmärksammas mer i media. Ni som läser – tipsa gärna media, använd gärna texten, och sprid berättelsen. Dessa absurda regler måste uppmärksammas!

P.S. Läs ett tidigare mail om samma ämne från december 2010 – I spåren av utförsäkringspolitiken

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..

Skriv på namninsamlingen – OBS Ny lista; Påskuppropet

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

*

Till sist måste jag givetvis nämna Egypten – folkets seger över en diktator! Det var helt fantastiskt att få uppleva gårdagens händelser – om så bara i TV.  Utvecklingen går för en gångs skull åt rätt håll! Nu återstår ”bara” den långa och krokiga vägen mot demokrati i Egypten.

*

Lästips; Lena Andersson – Feminism som rasim

Bloggtips; Michael Granstedt – riv upp sjukförsäkringen, De tysats röst om en ansvarslös sjukförsäkrings retorik, Roger Jönsson om Jämlikhetsanden, Jonas Sjöstedt om EU och folkrätten,  Martin Moberg om friskolor,  LO-bloggen om klasser,  Kaj Raving om klassklyftor, Resursbloggen om påskuppror,  AlliansfrittSverige om kockbidrag, Stardust blogg om SD i media, Röda Malmö om hyckleri och Egypten, Annarkia om folkets seger, Veronic Palm om kloka föräldrar, Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6,exp1, dn1,dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, svd1, svd2, svd3, svd4,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Grymhet och välgörenhet eller politik

Jag noterar att Lena Melin i Aftonbladet intar samma position som Ulf Kristersson när det gäller de konsekvenser de nya reglerna i sjukförsäkringen har fått för de drabbade. Av hennes krönika att döma tycks hon lägga all skuld på FK:s handläggare för att sjuka blir sjukare av utförsäkringspolitiken. Kristersson och regeringen tycks hon se mer som en möjlig välgörare än som själva boven i dramat.

Men faktum är att de konsekvenser vi nu ser, som ”försäkringskasseutlöst depression” eller ”försäkringssjälvmord”, varnade flera experter och remissinstanser för redan före de nya sjukreglerna trädde i kraft. Bland annat varnade professor Töres Theorell för de konskvenser som kan uppstå när människor som redan är stressade av sitt sjukdomstllstånd dessutom stressas av yttre omständigheter och ekonomisk oro. Egentligen borde det inte vara svårt för någon människa (frisk som sjuk) som begåvats med en gnutta medkänsla att förstå detta fenomen.

Inte heller är det så att det enbart är cancerpatienter som drabbas av denna stress som försämrar de sjukas hälsa. Inom psykiatrin märks en kraftig ökning av antalet patienter som till stor del tycks ha med de skärpta sjukskrivningsreglern att göra. Såväl psykiskt sjuka som patienter med fysiskt smärta mår sämre av den psykiska och ekonomiska stress som ett hot om utförsäkring innebär.

Kraftig tillströmning av patienter till psykiatrin, Dagens Medicin citat;

Antalet patientbesök inom den specialiserade psykiatriska vården ökar snabbt. En förklaring kan vara de skärpta sjukskrivningsreglerna.

– Man kan allmänt säga att det är större efterfrågan på specialistvård inom psykiatrin nu än tidigare. Ökad press med sjukskrivningsregler gör att specialistvården används i större utsträckning, säger Ing-Marie Wieselgren, psykiatrihandläggare på SKL, till Siren.

Visst kan det finnas enstaka FK-handläggare som inte passar för sitt jobb – som gör felbedömningar eller saknar medkänsla. Men det är sannerligen enfaldigt att tro att en hel yrkesgrupp helt plötsligt har blivit grymmare, hårdare och omänskligare över en natt – speciellt som denna massepedemi av grymma kollektiva handlingar till stor del sammanfaller med regeringens regelförändringar. De konsekvenser vi nu ser beror givtvis till största delen på de nya reglerna – inte på enskilda handläggares personliga tillkortakommanden.

*

I veckan uppmanade Stockholms stads moderata socialborgarråd, Anna König Jerlmyr, att följa exemplet i dokusåpan om en ”hemlig miljonär” i Kanal 5 som ägnar sig åt välgörenhet. I dag ger Roger Mogert svar på tal, ab citat;

Politik kan inte skapa solidaritet, påstår König Jerlmyr. Det är gravt felaktigt. Olika samhällsmodeller får naturligtvis olika effekter. Det tarvar bara några ganska enkla internationella jämförelser för att konstatera detta.

Ett mer solidariskt samhälle är möjligt. Den bästa modell vi känner till är utan tvekan den så kallade svenska modellen. Det är dock just den modell socialborgarrådet vill fly ifrån, trots att lösningen snarare är det omvända. Att inleda ett politiskt arbete för att återigen skapa ett samhälle där var och en bidrar efter förmåga och får efter behov.

TV kan vara flykt från verkligheten. Ibland är det skönt under korta stunder. Men det är skrämmande när Stockholms högste politiskt ansvarige flyr in i dokusåpornas låtsasvärld, för att slippa se verkligheten. Och för att slippa se effekterna av sin egen politik.

Visst är det så.

När välfärdssystemen urholkas tvingas de frivilliga hjälporganisationerna och Svenska kyrkan ta emot offren. De enda som tycks välkomna denna utveckling är de välbeställda – som nu får en chans att visa sig generösa och givmilda och stilla sina dåliga samveten. Precis som de gjort i alla tider. Ju större sociala orättvisor och klyftor – dessto fler tillfällen att visa upp sin godhet.

Men de som lever närmare verkligheten och som inte drivs av sin egen självtillfredställelse – har fått mer än nog. Nu slår allt fler kristna företrädare och diakoner larm…. och inte är det mer välgörenhet de efterfrågar!

SKTF-tidningen, citat;

De nya reglerna i sjukförsäkringssystemet har fått Svenska kyrkans diakoner i flera stift att reagera. Nu skickar de ett upprop till regeringen./../

– Om vi inte får en förändring ser jag inget slut på det. Då får vi ett oerhört segregerat samhälle med stora grupper människor som blir väldigt fattiga, säger Marie Larsson till Sveriges Radio Gotland.

Dalarnas Tidning, citat;

– Detta är den största nedmonteringen av vår välfärd som skett i modern tid. Jag önskar att Svenska kyrkan tar sitt profetiska ansvar, ställer sig upp och talar om orättfärdigheten i att slå på den som redan ligger, orättfärdigheten att vända sig mot det som inte är friskt och perfekt och orättfärdigheten att skapa ett samhälle där inte alla får plats./…/

*

Bloggat; Lillannas bloggsida, Alliansfritt Sverige, LO bloggen, Stardust blogg, Reflektioner och speglingar,

Bloggtips; Martin Moberg om moderat fernissa till äldreomsorgen, Veronica Palm om en utmaning, Motvallsbloggen om utvandringen,  Netroots

Media; AB1, AB2, AB3, AB4, AB5DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Sjukreglernas fruktansvärda konsekvenser – cancerläkare slår larm

Nu slår återigen cancerläkare larm om hur deras patienter drabbas av de nya sjukreglerna. TV4 berättar i dag hur de tar emot 30-40 brev i veckan från utförsäkrade cancersjuka som söker akut hjälp för att klara ekonomin.

Citat tv4;

På lördagen berättade Nyheterna att läkare slår larm om att cancersjuka blir ännu sjukare på grund av regelverket.
Sedan 1993 har Cancerhjälpen gett ekonomiskt stöd till cancerpatienter. Från början gällde det att få stöd till alternativa behandlingar, men sen de nya sjukreglerna infördes är det en helt annan typ av hjälp folk söker.
”Fruktansvärd situation”

Nu handlar det om utförsäkrade personer som behöver pengar akut.
– De har en fruktansvärt svår situation. Man förvånas hur de kan försörja 2-3 barn, på de här inkomsterna. Många ‘är för stolta för att gå till socialen. De säljer till och med sina barns cyklar. Det har förekommit, säger Yvonne Jacobsson, ordförande på Cancerhjälpen.
På försäkringskassan upplever man inte att cancerpatienter får ett dåligt stöd. Kassan bedömer arbetsförmågan – och de flesta cancerpatienter kan jobba när de börjar tillfriskna från sjukdomen, menar de.
Tar lång tid

I den nya sjukförsäkringen kan man bara få sjukpenning i två och ett halvt år om man inte riskerar att dö av sin cancer. Många cancerbehandlingar tar längre tid än så – och många har haft andra sjukdomar innan de fått cancer.

Cancerläkarnas brev till ministern, citat, tv4 Nyhetskanalen;

Bästa Ulf Kristersson !

/…/

Den medicinska vetenskapen gör framsteg. Alltfler allvarliga sjukdomar kan botas men kräver i många fall flera års behandling. Behandlingarna ger ibland upphov till biverkningar som nedsätter arbetsförmågan delvis under behandlingstiden. Om då behandlingstiden inte överensstämmer med tidsintervallen i den s k rehabiliteringskedjan tvingas många avsluta sin behandling i förtid med ökad risk att återinsjukna och kanske avlida. För att åskådliggöra detta ska vi ta bröstcancerpatienten som exempel. Bland patienter med bröstcancer är det framför allt tre grupper som drabbas hårt av de nya reglerna i sjukförsäkringen: de som får biverkningar av sin behandling som är värre än genomsnittet, de som får psykiatriska ”biverkningar”, och de som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av annan sjukdom redan när de får sin bröstcancerdiagnos.

/…/
Ungefär var femte kvinna som behandlas med antiöstrogen av typen aromatashämmare behöver sjukskrivas på deltid under behandlingstiden. Ofta kan kvinnan arbeta deltid när arbetsgivaren anpassat arbetet och behöver bara sjukpenning till 25 procent.
Försäkringskassan godkänner inte att kvinnorna är sjukskrivna på 25 procent under behandlingstiden. I stället ska de söka tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att gå på introduktionsprogrammet på Arbetsförmedlingen.

Undertecknaren Marie Sundquist arbetar som överläkare på Kirurgkliniken på Länssjukhuset i Kalmar och vittnar om den kränkning kvinnor upplever när de tvingas lämna sitt jobb de är delvis sjukskrivna från för att söka heltidsjobb på en arbetsmarknad där en majoritet av arbetsgivare inte vill anställa en långtidssjukskriven och allra minst en som fyllt 60 med begränsad arbetsförmåga. Upplevelse av stress och kränkning befrämjar inte tillfrisknande. Det förekommer att kvinnor som behandlas med antiöstrogen upphör att ta den ordinerade medicinen på grund av Försäkringskassans vägran att bifalla sjukskrivning på deltid.

Den andra gruppen där tillämpningen av lagen behöver ses över är de patienter som drabbas av någon form av psykiskt lidande i samband med sin cancerdiagnos.
En av oss, Monika König, arbetar som psykiatriker på Onkologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon träffar ofta patienter under eller efter cancerbehandling som riskerar att utförsäkras eller redan har blivit uteslutna ur sjukförsäkringen. Det kan bero på att man redan före cancerdiagnosen varit sjukskriven helt eller delvis på grund av annan sjukdom, och därmed redan förbrukat sjukskrivningsdagar.

Mycket få människor kan leva utan inkomst. Därför försöker man jobba fast man ännu inte är frisk. Följden blir ofta en påtaglig försämring såväl fysiskt som psykiskt. Detta gör att återhämtningen tar ännu längre tid. Inte sällan utvecklas en sekundär depression, en ”försäkringskasseutlöst depression”, som är svårare att behandla än vanliga depressioner. Den oro för ekonomin som uppstår när man plötsligt finner sig stå utan eller med avsevärt minskad inkomst, är högst reell och omöjlig att bortse från. Regelverket i sjukförsäkringen motverkar i dessa fall rehabilitering och återhämtning och försvårar därmed återgång i arbete. Detta leder till ökat lidande och ökade kostnader för samhället. Sjukförsäkringen har, i dessa fall, blivit kontraproduktiv.

/…/
Varje vecka tar Cancerhjälpen emot mellan 30 och 40 ansökningar från personer som på grund av sin cancersjukdom hamnat i ekonomiska svårigheter. Många av de sökande lever på existensminimum men kan nästan aldrig få socialbidrag eftersom de äger tillgångar i form av en bostadsrätt, en villa eller en bil. Det förekommer att de väljer bort livsviktiga mediciner för att de inte har råd.

Det finns människor som måste välja mellan att betala hyran eller fullfölja ordinerade cancerbehandlingar. Det är ett problem som borde beröra hela samhället. Att den svenska socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp är något som det råder politisk enighet om. Ingen ska behöva oroa sig för ekonomi när man drabbas av cancer eller en annan allvarlig sjukdom. Det är därför vår förhoppning att Du, Ulf Kristersson, i samband med översynen av sjukförsäkringsreglerna åtgärdar de problem som i dagsläget äventyrar dessa svårt sjukas hälsa såväl som ekonomi.

Ywonne Jacobsson
ordförande
Cancerhjälpen
Roslagsgatan 50
113 54 Stockholm

Monika König
psykiater
EPOR – Enheten för psykosocial onkologi och rehabilitering
Onkologkliniken
Södersjukhuset
118 83 Stockholm

Marie Sundqvist
Överläkare, Med dr
Kirurgkliniken
Länssjukhuset
39185 Kalmar

OBS! Detta är urklipp från brevet – läs hela brevet här!

*

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..

Skriv på namninsamlingen; Sjukupproret

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Tidigare bloggposter; Nya sjukregler försämrar sjukas hälsa, De osynliggjorda

Bloggat; Martin Moberg, Roger Jönsson, Kaj Raving, Alliansfritt SverigeNetroots

Fler Bloggtips; De tystas röst om flexibel arbetsmarknad, Lena Sommestad om jämlika villkor, Martin Moberg och Motvallsbloggen om utförsäljningar, Röda Malmö om USA och diktaturer

Media; dn1, dn2, dn3, svd1, ab1,

Läs mer; Cancersjuke Hans-Åke, 0 kronor i 15 veckor, Elisabet kräks av smärta, Nu har jag råd att äta – men.., Marie skickades från sjukhuset till arbetsförmedlingen,

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se