Vilka har levt över sina tillgångar?

Runt om i Europa presenteras just nu stora sparpaket. Det handlar i första hand om åtstramningar och försämringar som drabbar ”vanliga människor”. Marknaden går i stort sett fri – den dikterar bara villkoren.

Men, kan vi verkligen spara oss ur en kris – skapad av en oreglerad marknad, och av politiker som blint har följt de nyliberala dogmer som styrt världen under de senaste 30 åren – skattesänkningar för de rikaste, avregleringar, privatiseringar, utförsäljningar. Nu fortsätter man att bekämpa en obefintlig inflation samtidigt som arbetslösheten och klyftorna växer.  Vilka är det som ska spara, egentligen?

Eller, som Per Wirtén skriver i Dagens Arena, citat; ”1968 tjänade GM:s vd 66 gånger mer än företagets arbetare. 2005 drog Wal-Marts vd in 900 gånger mer än de anställda. Situationen närmar sig det sena 1800-talets när amerikanska populister, den tidens radikaler, myntade begreppet plutokrati om den hejdlöst nyrika överklassen.”

Vilka är det som har levt över sina tillgångar? Vilka är det som borde spara, egentligen?

Björn Elmbrant – Sparsamhetsspöket, citat;

….De som inbillar sig att stater kan spara sig till välstånd, pläderar i praktiken för en återgång till 1910- och 1920-talens fiskala konservatism, dumheter som skapade Den Stora Depressionen. Sedan kom John Maynard Keynes teorier om en aktiv konjunkturpolitik – att staten ska spendera i dåliga tider, spara när ekonomin går för fullt.

Det är därför Polly Toynbee i The Guardian liknar den nye brittiska premiärministern David Cameron och hans vice Nick Clegg – som häromdagen lade fram ett gigantiskt sparpaket – vid gamla tiders läkare, som trodde att patienten blev frisk genom åderlåtning.

Det finns ingen som helst rationalitet i det skifte av ekonomisk strategi som nu är på väg, bara känslan av att man ”måste”. Som OECD:s ekonomer uttryckt saken, om underskottsländer inte sanerar sina skulder ”riskerar man fientliga reaktioner från finansmarknaderna”.

Det betyder i realiteten att de banker som spekulerat i vansinneslån och som hjälpts undan konkurs av regeringarna, nu anses kompetenta nog att sätta sig till doms över och mästra samma politiker. Vid mäklarborden på bankerna ska det i praktiken avgöras hur höga barnbidragen ska vara och hur mycket en pensionär kan klara sig på i månaden. ”Vem är det som styr – är det regeringarna eller finansmarknaderna?” undrar ekonomiprofessorn Robert Skidelsky i Financial Times.

Läs hela!

Nobelpristagaren i ekonomi, Paul Krugman, kritiserar även han hur världens ledare hanterar den ekonomiska krisen. Krugman menar att vi kan vara på väg in i en ny depression – och att det primärt är ett politiskt misslyckande. Citat DN;

….Runt om i världen – senast vid helgens nedslående G20-möte – oroar sig regeringarna för inflation när det verkliga hotet är deflation, de predikar behovet att dra åt svångremmen när det verkliga problemet är otillräckliga utgifter….

Trots allt, arbetslösheten – särskilt långtidsarbetslösheten – ligger ännu på nivåer som skulle ha betraktats som katastrofala för inte så länge sedan, och det syns inga tecken på att den kommer ned snabbt……

I Sverige håller Anders Borg hårt i plånboken och predikar ”försiktighet” (enligt egen utsago) – en sparsamhetens mästare. Det budgetöverskott på 70 miljarder han fick ärva av de rödgröna har förvisso vänts till ett budgetunderskott på nära 100 miljarder, men vad gör det? Statliga verk och myndigheter har sålts ut, välfärden har slaktats och de rikaste har fått sina skattesänkningar. Nu använder man socialförsäkringspengar till ytterliggare skattesänkningar och låter istället sjuka och arbetslösa gå till socialen. Anders Borg är inte bara sparsamhetens mästare – han är även mästare på nyliberal politik och ökade klyftor….

P.S. Det finns andra lösningar än skattesänkningar och ökade klyftor!

Bra bloggar i ämnet; Utredarna, Motvallsbloggen

Fler bloggtipps; Eva-Lena om politiskt engagemang, Alliansfritt om höjda priser för bilprovning, Jinge om rödgrön politik, Peter Andersson om sjukvårdspolitik, Storstad om deltidsjobb, Stardust blogg tipsar om Almedalen och debatt omsjukförsäkringen, Netroots

Press; ab – Anders Borg borde oroa sig, ab2, dn1, svd1, svd2, svd3, exp1, exp2,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Ökad fattigdom – ett medvetet val

2010 är ett ”fokusår” för fattigdomen i Europa berättar Ekot i dag – men det går inge vidare. I Europa är hemlösheten just nu den högsta på 50 år och fattigdomen ökar. Samma sak i Sverige, även här ökar fattigdomen och hemlösheten. I EU har man numera gett upp målet om att utrota fattigdomen.

Sonja Wallbom på organisationen European Anti poverty network menar att den ekonomiska krisen nu är på väg att bli en social kris. Citat, ekot;

Finansiella stödpaket under krisen har också grävt djupa hål i EU-ländernas stadsbudgetar och flera medlemsländer tvingas nu skära ner på välfärden.

– Vi kan se det i Sverige, vi kan se det över Europa över lag att man sänker a-kassor och sjukförsäkringssystem. Det resulterar i att människor blir fattiga, det resulterar inte att de börjar arbeta bättre.

Men, i Sverige ser problemet annorlunda ut än i de flesta andra länder. Här har vi en regering som inte alls ”tvingats till” att skära ned välfärden, sänka a-kassan eller försämra sjukförsäkringen på grund av krisen. Här genomförde den då nyvalda borgerliga regeringen alla förändringar med öppna ögon – före den ekonomiska krisen slog till och när ekonomin var på topp.

Att klyftorna och fattigdomen ökar i Sverige beror alltså inte enbart på den ekonomiska krisen. Att ”vanliga Svenssons” som haft oturen att drabbas av arbetslöshet eller sjukdom nu tvingas till socialen samtidigt som de rikaste bara får det bättre – det har att göra med regerings medvetna politik – inte med lågkonjunkturen.

Redan för ett år sedan berättade DN om hur klyftorna ökade i kölvattnet efter de hårdare reglerna i a-kassan och sjukförsäkringen. Citat DN;

Förändringarna av a-kassan och nya riktlinjer hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör att socialkontoren får besök av grupper som inte tidigare varit aktuella för socialbidrag. En sådan grupp är ensamstående mellan 40 och 59 år som mist sin sjukersättning från Försäkringskassan….

Forskaren Tapio Salonen pekade på att bara 55 procent av de arbetslösa uppfyller kraven i arbetslöshetsförsäkringen. År 2004 var det 70 procent. Citat, DN;

– Regeringen har ensidigt inriktat sig på att ställa krav på dem som stått utanför arbetsmarknaden. Det är som om det vore deras personliga egenskaper som är problemet.

– Allt fler står utanför det försäkringssystem som vi vant oss vid. Och när jobben då försvinner får vi en väldigt alarmerande situation.

Den sociala krisen i Sverige – med ökad fattigdom och ökade klyftor – är alltså till stor del skapad av regeringens medvetna politik  – inte av den ekonomiska krisen.

Mönstret är förövrigt detsamma i större delen  av världen och i EU – den nyliberala politiken (sämre trygghetssystem, privatiseringar, lägre skatter, avregleringar) har successivt ökat fattigdomen och klyftorna under de senaste 30 åren. Vinsterna stannar i företagen och hos de välbärgade – samtidigt som löntagarna får en allt mindre del av kakan och gemensamma satsningar på välfärd och infrastruktur stryps. Det är medvetna politiska val som drivit fram denna utveckling – ingen naturlag.

Det är smått ironiskt – I USA tar man nu små steg i rätt riktning med sjukvårdsreformen – i EU och i Sverige går vi baklänges. Här satsar vi på sämre trygghetsförsäkringar och vinstdrivna riskkapitalbolag som tar över mer och mer av  välfärden.

Istället för färre fattiga blir det fler och fler för varje dag som går…


*

Till sist…

I dag tar DN upp hur man kan vrida och vända siffror för att ”förvirra debatten”. Senast har sett det i RUT-debatten och när det gäller Reinfeldts jobbsiffror. En annan förvriden siffra som alliansens ständigt upprepar är ”140 förtidspensionerades varje dag”…

RESURS har granskat siffrorna – så här ser det ut;

Enligt statistiken på nybeviljade sjukersättningar på 100 procent utan tidsgräns (motsvarande full förtidspension) var det  som mest 59 personer (år 2003) från det att förtidspensionen upphörde fram till idag….

Läs mer här!

P.S. Däremot är det sant att 148 personer utförsäkras varje dag i år med alliansens politik!

*

Missa inte ETCSjuka tvingas ut på gatan

Facebook – Det pågår en tragedi i Sverige just nu

Tidigare bloggpost; Den enda vägen förblindar

Bra bloggat; Reflektioner och speglingar

Bloggtips; Annarkia om kärnkraften, Björn Andersson om smutsiga valkampanjer, Eva-Lena om justitieministern, Kaj Raving om äldre och valfrihet, Yttrandefrihet ftw; om lagar och sexköp, Peter Andersson om utanförskap, Mer – Netroots

Mer press; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, ab1, ab2, exp1,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

EU:s demokratier kör över sina väljare

EU har utvecklats till en superstat vars nyliberala ekonomiska diktat pressar sina medlemsstater att slakta välfärden, de sociala skyddsnäten och arbetsrätten – allt för att passa in i den misslyckade ekonomiska sammanslutningen de kallar EMU. Arbetslösheten, de sociala klyftorna och fattigdomen ökar i hela Europa.

Hur länge kan EU:s demokratier köra över sina väljare?

Missa inte Olle Svenning i AB Missnöjets vinter härskar i Europa, citat;

….

Sexton mycket olika ekonomier kan inte tvingas ihop i ett enda svepande penningpolitiskt system utan att de ekonomiskt svagaste länderna faller ur. De kan bara överleva EMU genom att sänka löner, skära sönder sociala skyddsnät och räkna in svindlande hög arbetslöshet. Ur detta växer politisk, social och demokratisk kris.

…..

EU-idealister föreställer sig, obekymrade om demokratins krav, att en gemensam regering för EU-ekonomierna skulle kunna bädda in kapitalismen. För närvarande är det uppenbart, att de högerregeringar som så massivt styr EU föredrar att bekämpa facket framför att tygla kapitalet.

2010 har högtidligt förklarats vara året för Europas kamp mot fattigdom och utslagning. En vacker gest i en gammal världsdel, där redan bortåt var femte invånare enligt statistiken är fattig och alltfler drabbas eller hotas av exklusion.

….

Läs mernationalekonomen Stefan de Vylder i SvD, citat;

….

Inom EU är det bland de 16 EMU-medlemmarna som vi hittar de allvarligaste problemen. Den genomsnittliga arbetslösheten är högre inom EMU än utanför, och nästan alla EMU-länder brottas med stora underskott i både bytesbalans och statsbudget.

*

Mer intressant om EU och EMU – Jonas Sjöstedts blogg

Bloggtips; Nemokrati om EMU och EU,  Greiderbloggen – mer lästips, In your face – filmtips, Horisonten om desperata politiker, Kulturbloggen – mer boktips, Martin Moberg om tvetydiga moderater

Mer progressiva bloggar – Netroots

Press; SvD1, SvD2, DN1, DN2,
*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Lästips och ett RÖTT hjärta

Några lästips inför helgen…..

Bra bloggposter – missa inte;

Storstad – Till dem som hävdar att klyftorna inte växer

Ekonomikommentarer – Ökat risktagande med dina pensionspengar

Jonas Sjöstedt – EMU blir valfråga

PolitiQ – Strålande faktagranskning

Alliansfritt Sverige – Husmark Pehrsson ger sig på Försäkringskassan igen

Martin Moberg – Att vara sjuk i det Moderatstyrda Sverige

Peter Andersson – En träffande musikklassiker

Mer;

Gemensam LO-kampanj om det kalla samhället

Kalla Sverige – Ny Hemsida

*

Till sist…

Ett varmt RÖTT hjärta till alla er som läser min blogg!

Tack för allt stöd! Tack alla ni som kommenterar! Tack alla som länkar!

Varma kramar!!!!!

Kärleken är större
än vi själva,
liknar lysmasken –
omöjlig att dölja,
sveper du in den
tindrar den genom höljet.
– Akahito, Japan 700-talet

*

Press;AB1 , Ex1, Ex2, Ex3, AB2, AB – Grekland är bara början, Unga drabbas av försäkringssystemet

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Kaos och uppgivenhet

I går blev det alltså klart vilka som blir EU:s president och utrikesminister. Valet föll slutligen på två politiker som ytterst få känner till (utanför den innersta kretsen) och ingen tycks ha några åsikter om.

Politisk blev valen ändå acceptabla – det blev en politiker på varje sida om mittlinjen. Ingen kan klaga – ingen orkar bryr sig. Kanske är det så man vill ha det – ett uppgivet och lättmanipulerat folk….?

Men, varför kallar man dessa två EU-talespersoner för ”president” och ”utrikesminister”? En president borde väl väljas av folket, inte av en maktelit – allt mer distanserad från de människor de sägs företräda.

Se bara på hur Lissabonfördraget till sist lyckades bli godkänt. Först hette det EU-konstitutionen. De två länder som faktiskt fick folkomrösta – Frankrike och Holland – sa NEJ. Därefter kom små omformuleringar och ett namnbyte. Nu vågade inget land utom Irland (som har det inskrivet i sin konstitution) folkomrösta. Det blev ett klart NEJ. Naturligtvis var det inte acceptabelt, alltså – en ny folkomröstning. Man fortsätter tills man får det svar man vill, och får man inte det slutar man helt enkelt att fråga.

Men , trots allt – nu finns inga andra alternativ för oss som är EU-kritiska än att göra det bästa av situationen. Vi är med, och det finns för många viktiga frågor för att vi ska helt ska ge upp. Kritiska röster behövs nu mer än någonsin…

Läs Jonas Sjöstedt – Farväl till folkens Europa

Alliansfritt Sverige – The Econimist outar Reinfeldt

Mer Bloggat; Jinge, Röda Malmö, Kildén & Åsman, EUgranskning, Nemokrati

Press; DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, SvD1, SvD2, SvD3, AB1, AB2, AB3, Sydsvenskan

*

Till sist…

Vårdkaoset i Stockholm – kring svininluensavaccinet..

Här är det inte de som har störst behov av vaccinet som får det. Nej, i det nya vård-stockholm har inte behov någon betydelse. Här är det vassa armbågar, efterfrågan och plånbok som gäller.

Själv har jag flera i min närmaste omgivning som tillhör de s.k. ”riskgrupperna”. En av dessa är över 80 år och har en svår lungsjukdom. Han uppmanas titta på nätet när vaccinet finns inne och stå i kö – som alla andra – för att bli vaccinerad. Men, att stå i kö med trängsel och kaos i timmar är en risk i sig för sköra personer med svåra sjukdomar. Dessutom – även för de som orkar stå i kö i timmar är vaccinet slut innan de når fram. Så borde det inte få gå till.

Kaoset kring influensavaccineringen i Stockholm är som en illustration över hela vårdval stockholm kasoet. Dags att vakna nu Filippa – innan kaoset tvingas på resten av Sverige!

Press; DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD4, AB-debatt

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Det ser i alla fall bra ut på bild

– Miljön är ingen prioriterad fråga för moderaterna” sa Fredrik Reinfeldt under politikerveckan i Almedalen 2006. Då var det ”utanförskapet” och ”massarbetslösheten” som var gällde. Allt handlade om ”jobb,jobb,jobb”.

I dag är det knäpptyst från Reinfeldts håll när det gäller både ”utanförskapet”, ”massarbetslösheten” och jobben.

Istället far den nymoderata statsministern världen runt som en nyfrälst, men innehållslös, miljöprofet. På hemmaplan är det tyst om både jobb, ”utanförskapet” och ”massarbetslösheten”.  Journalisterna ställer inga frågor, istället berömmer man och hyllar statsministern för hans ”ledarskap” och ”miljöengagemang”.

Men, vart tog kärnfrågorna i valet 2006 vägen….

Varför är du så tyst om ”utanförskapet”, Fredrik?

För det första – ”utanförskapet” (enligt den nymoderata definitionen) ökar och kommer enligt Riksdagens Utredningstjänst att vara 1 311 000 individer nästa år. En ökning från 17,9 till 22 procent under mandatperioden. Alltså – inte mycket att skryta med!

För det andra – begreppet är starkt ifrågasatt från flera håll. Till exempel har Uppsalaprofessorn Bertil Holmlund kritiserat begreppet för att vara ”lättmanipulerat” – det räcker med att (som regeringen har gjort) förkorta ersättningstiderna eller skärpa kvalifikations kraven för att minska ”utanförskapet”, eftersom det enbart mäter ” frånvaro från arbetsmarknaden som kompenseras med ekonomisk ersättning från socialförsäkringssystemen”.  Länder utan sociala skyddsnät har alltså inget ”utanförskap”. Bland flera kritiker finns Johan Schück. Bo Jangenäs och Levi Svenningsson har kallat begreppet för ”statistikmissbruk”.

Varför är du så tyst om ”massarbetslösheten” och jobben, Fredrik?

När regeringen tillträdde beskrev man Sverige som ett land i ”massarbetslöshet”.  Då  – i september 2006 – låg arbetslöshetssiffran på 6,1 procent. I september i år låg samma siffra på 8,3 procent (räknat med alliansens nya beräkningssätt).  Prognoserna inför de närmaste åren ser inte heller särskilt ljusa ut. Anders Borg spådde själv tidigare i år att arbetslösheten kunde stiga till uppemot 12 procent om ett par år, nu skriver han ned siffran – men en verklig ”massarbetslöshet” är trots allt ett faktum.

Alliansregeringen har alltså misslyckats dubbelt upp när det gäller jobben, arbetslösheten och ”utanförskapet” – för trots att man har försökt att manipulera ”utanförskapssiffrorna” med hårdare kvalifikationskrav och skärpta regler (i såväl a-kassan som sjukförsäkringen) rusar siffrorna i höjden.

Därför – bättre fly än illa fäkta.

Fredrik Reinfeldt har hittat sin nisch, ett område där hans gigantiska inrikespolitiska misslyckanden inte blir lika uppenbara och lätta att genomskåda. När det gäller miljöavtal, EU och utrikespolitik, är resten av världens ledare något som Fredrik Reinfeldt tomma ord och påklistrade nyvunna engagemang knappast kan påverka – däremot ser det väldigt bra ut på bild….

reinfobam

”den store ledaren” Fredrik Reinfeldt

*

Till sist …

Läs om kapitalismens stora misslyckandeBara 11 procent av närmare 30 000 tillfrågade i en undersökning i 27 länder anser att den fria marknadskapitalismen fungerar väl.

*

Arena – In i utanförskapet

Press; AB Jobbpolitiken faller sönder AB debatt, AB 1, AB2AB3, AB4, AB5 , DN1SvD1, SvD2, SvD3,SvD4, SvD5

Bloggtips; Alliansfritt Sverige om jobbcoacher, Annarkia om främlingsfientlighet, Martin Moberg om moderata misslyckanden, Nemokrati om högerflummet, Reflektioner och speglingar om kapitalismen som religion

Mer progressiva bloggar – Netroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

intressant.se

Bubblaren Sven Otto och retstickan Moore

Vem får de nya toppjobben i EU? Det handlar inte bara om vem som ska bli Sveriges EU-kommissionär, det handlar om flera andra topp-positioner.  Spekulationerna är i full gång.

När man läser i Aftonbladet om vilka som är de svenska kandidaterna kan man ju fråga sig om allt bara är ett skämt. Inte bara Carl Bildt, Cecilia Malmström, Gunilla Carlsson och Lena Ek nämns, utan även arbetsmarknadsminister  Sven Otto Littorin.

Jo, det är faktiskt sant  – Sven Otto är en ”bubblare” för ett toppjobb i EU (enligt AB) – han ska ta hand om arbetsmarknadsfrågorna. Han är ju ”expert” och arbetsmarknadsfrågor ligger ju Sverige ”varmt om hjärtat”. Jo, jo…

littorin

För visst gillar Sven Otto det där med ”arbetsmarknad” och duktig är han ju också  😉

Se bara vad han har åstadkommit här hemma, allt med enbart en ”bluffexamen” från Fairfax University

  • En av Sven Ottos första insatser på arbetsmarknadsområdet var att lägga ned Arbetslivsinstitutet – svensk världsledande arbetsmiljöforskning, därefter att skära ned Arbetsmiljöverket så att antalet arbetsmiljöinspektörer hamnar långt under det FN (ILO)  rekommenderar.
  • Han och regeringen gjorde arbetslöshetsförsäkringen dyrare, sämre och mer svårtillgänglig lagom till lågkonjunkturen. En halv miljon lämnade försäkringen, och  fler utestängs på grund av hårdare villkor.
  • Han förvandlade ”världens generösaste arbetslöshetsförsäkring” till Nordens sämsta.  När TCO jämförde en rad Europeiska länder (Sverige, Danmark, Finland, Norge Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien) låg Sveriges numera sämst till när det gäller generositet och skydd mot inkomstbortfall för medelinkomsttagare.

Sven Otto – ett självklart val för EU-toppen!  För att inte tala om den alltid lika populära Carl Bildt  – universalexperten och topp-diplomaten, men det är ju en historia för sig 😉

Missa inte Ingvar Persson i AB – A-kassan är vandaliserad

*

Till sist…

…ser jag fram emot Michael Moores nya film ”Capitalism – a love story”.

En film som verkar reta gallfeber på alla frälsta och renläriga nyliberaler. Därför – ett måste!

Ni har väl inte missat  Johan Cronemans recension i DN, citat;

Det finns i stort sett en enda röst ute på den populärkulturella marknaden som har en radikalt annan politisk åsikt än den rådande: de så kallade marknadskrafterna skyr Michael Moore som pesten.

….

När Michael Moore i sin nya film ”Capitalism. A love story” avskärmar New York-börsen med polisens gulsvarta brottsfallstejp, kör upp en pansarvagn utanför fifflande banker och bolag, och kräver att få ta sig in i byggnaden och göra en citizen arrest – samt ta tillbaka de amerikanska skattebetalarnas pengar – möts han dels av vakter och poliser. Men framför allt: Förakt. Från makten givetvis, men också från politiker och medier.

Det är inte ”seriöst”.

Systemet sköljer över oss med hela sin propagandamaskin varje dag, tidningar, tv, filmer, reklam. En enda liten gubbe har lyckats ta sig in på den kommersiella filmmarknaden och hävdar en annan sanning, vill se en annan lösning. Häromdagen skrev ett svensk högerspöke i Svenska Dagbladet, Per Gudmundson (som numera i ett eget intressant journalistiskt crossoverprojekt är lika mycket film- och musikkritiker som ledarskribent) att Michael Moore tagit sig vatten över huvudet. Så här avslutade han sin överlägsna och tvärsäkra recension (eller vad det nu var):

”Vad som tidigare framstod som lustfyllt överhetstrots blottas som naket demokratiförakt.”

”Capitalism. A love story” är en av Michael Moores allra roligaste filmer, nej han ger inte mycket för ett system som gör de rikare allt rikare och de fattigare allt fattigare, han redogör rätt pedagogiskt för hur marknaden spelat roulett med de amerikanska arbetarnas pengar, vilka som får gå från hus och hem, blir av med jobben – och vilka som obekymrat fortsätter sina affärer.

….

Jag uppmanar alla till att gå och få sig en skruvad, rolig och sevärd bild av hur kapitalismen fungerar. Till skillnad från den snedvridna och humorlösa vrångbild vi matas med dagligen.

*

Press; DN1, SvD1, SvD2,

Bra Bloggtips; Alliansfritt Sverige om EU och Reinfeldt, HBT-sossen om jobbkongressen, In your face om MUFs spritfester, Lasses blogg om SJs auditions, Peter Andersson om Mona o bloggar, Veronica Palm om sossarna, Horisonten om dagens demonstration!, Marlene om sossarnas högerfalang

Mer progressiva bloggar – Netroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Sätt miljön och människan före den fria marknaden

För ett par dagar sedan skrev DN om Djurö skola som vill servera ekologisk odlad och närproducerad skolmat. Men, EU:s lagar om offentlig upphandling sätter käppar i hjulet. Enligt dessa får man kräva giftfri mat men inte lokalt producerad  –  det diskriminerar nämligen företag som ligger längre bort.

Nyligen kom Livsmedelsverket med råd om vad vi svenskar ska äta om vi vill värna miljön. Man rekommenderade bland annat svenska folket att handla närproducerad mat.  Då sa EU-kommissionen stopp – så får man inte göra – det ”går emot principen om fri rörlighet av varor på den interna marknaden”.

Så här skriver svt.se (ställ om);

Den fria rörligheten för varor finns inskriven i EU:s så kallade grundlag, Romfördraget. Saken är bara den att i samma fördrag finns också något annat inskrivet – nämligen att miljön ska beaktas.

Två principer står alltså emot varandra här, och det är tydligt vilken som EU anser väger tyngst.

Nu när EU har tagit steget fullt ut mot att bli en ”superstat” med en enda (i praktiken) övergripande agenda – att gynna den fria marknaden – börjar ordförande Reinfeldts tal om minskade utsläpp och att EU ska  ”gå i täten för miljöarbetet” att klinga allt mer falskt. Man borde börja med att sopa rent framför den egna dörren.

Istället för att försvåra och till och med stoppa de som vill köpa närproducerat borde EU göra allt för att uppmuntra och stödja alla sådana initiativ. Det borde vara självklart – lika självklart som att stoppa flyttlassen mellan Bryssel och Strasbourg –  i alla fall om man i framtiden ska ha någon trovärdighet när det gäller miljöarbetet.

EU:s lagar och regler måste skrivas om så att dessa på alla områden sätter både miljön och människan  före ”den fria marknaden”.

Det är dags att slänga de gamla övergripande nyliberala EU-lagarna på soptippen!


*

Länk; Folkrörelsen Nej till EU

Bloggar; NemokratiRöda Malmö1, Röda Malmö2, Röda Malmö3Kildén & Åsman,

Press; NewsmillDN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, AB1,AB2

Netroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Välkommen MR Borg, vi väntar på blommorna

Ni minns väl filmen (och boken) om trädgårdsmästaren Mr Chance med Peter Sellers i huvudrollen? Han som av en slump kastas in i maktens centrum och blir betraktad som en stor visionär och begåvning.

Så här kan man läsa i en recension av filmen, citat;

Chance ser ut som en statsman, proper och fåordig. Det han säger är trivialt, men tolkas av omgivningen som något speciellt. Hans uppfattning om trädgårdens utveckling, och detta som om han skulle förklara något för en 3-åring, tolkas som stora finansiella visioner och eftersom Chance i sin utvecklingshämmade simpelhet inte kan argumentera, så tolkas hans smil eller allvar som betydande jakanden och nekanden.

borgminister

Anders Borg i går bland EU: finansministrar, citat DN;

– Ekonomin håller på att stabiliseras efter finanskrisen; vi ser gröna skott och väntar på blommor.

Samtidigt får vi veta att (DN);

”Hela EU ska följa svenska regeringens jobblinje för att få fart på tillväxten efter krisen.”

Hur ser det då ut med tillväxten och  jobben här i det alliansstyrda föregångslandet Sverige? Det land som ska leda hela EU ut ur krisen. Det land som har den store statsmannen och finansvisionären vid rodret – Anders Borg!?

Man behöver inte leta så länge för att få ett svar. DN berättar i dag att Sveriges jobbsiffror nu ligger i EU-botten.

  • Sverige har högre arbetslöshet än EU genomsnittet både jämfört med de ”gamla” och de ”nya” EU-staterna.
  • Ökningen av den relativa arbetslösheten under första halvåret 2009 är mer än dubbelt så högt som för EU snittet – detta gäller även om man räknar in de ”nya” EU länderna där de ”hårt drabbade baltiska staterna ingår”.
  • Arbetslösheten ökar med 27,8 % i Sverige, 13,4 % i EU (de 15 första medlemmarna), 13,7 % i EU (nuvarande 27 medlemmar)

Samtidigt kan man läsa om hur Norge nu söker svensk arbetskraft. Arbetslösheten i det rödgröna Norge, som inte ens är med i EU,  ligger på låga 2,7 % och där behövs bland annat vårdpersonal, elektriker och ingenjörer. Lönerna är högre och inom offentlig sektor är arbetsvillkoren bättre – ”mindre fabrik”. Där har man inte ens en karensdag i sjukförsäkringen och satsar på jobb inom offentlig sektor. Det finns uppenbarligen ett bättre recept mot hög arbetslöshet än Borgs och EU:s nyliberala ”arbetslinje”.

I Sverige har alliansen kört på med sina ”jobbavdrag”, sina ”åtstramningar i bidragssystemen” och försökt att svälta och piska människor ut i jobb. Nu kan man konstatera att floppen är total. Numera tillhör vi EU-botten! Och då är ändå EU betydligt sämre än Norge – som står utanför.

Visst får man en känsla av att Anders Borg är något av en verklighetens Mr Chance i Europa i dag.  Han pratar blommor och väder och de stora finansministrarna lyssnar.  Anders Borg den store visionären…. hmmm…  😉

Men visst Mr Borg, vi väntar på blommorna…

De Röda rosorna, Maskrosorna och Nejlikorna!Alliansfritt Sverige – Det bästa jag har sagt!

Mer film; Anders Borg ”Revolutionär på ett farligt sätt”

*

Mer länkar; DN1, DN2, DN3,

Om EU; SvD1, SvD2, DN1, DN2, DN3, AB1,

*

Bloggat; Peter AnderssonEsbati

Mer Bloggtips; Reflektioner och speglinger om verklig frihet, Alliansfritt Sverige om moderat politik, Gästbloggat hos Arvid Falk om socialtjänsten, Ekonomikommentarer om det globala finanssystemet

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

intressant.se

Välfärdsslakt, ökade klyftor och utförsäljningar…

Överallt i världen ifrågasätts nu (i finanskrisens svallvågor) den nyliberala överideologin – utförsälnjningar, privatiseringar, sänkta skatter till de rikaste, ökade klyftor och sämre välfärd och sociala skyddsnät.

I Sverige fortsätter regeringen utan att blinka på den inslagna vägen….

Klyftorna ökar. Den 30 april i år hade DN ett stort uppslag om hur regeringens ekonomiska politik vidgar klyftorna mellan fattiga och rika (ej DN.se). Under 90-tals krisen fick alla samhällsgruppper det sämre, nu drabbas istället de som blir av med jobbet mycket hårdare. Det är regeringens ”jobbskatteavdrag” och kraftiga försämringar av de sociala skyddsnäten (a-kassa och sjukförsäkringen) som gör att klyftorna mellan de som har jobb och de som inte har jobb växer i rekordfart.

Välfärden försämras. Den i den nymoderata retoriken så omhuldade ”välfärdens kärna” – skola, vård och omsorg – tvingas nu till stora neddragningar i kommuner och landsting. Krisen och regeringens passiva jobb- och krispolitik gör att skatteintäkterna minskar kraftigt samtidigt som socialbidragskostnaderna ökar lavinartat till följd av de hårdare kraven och nedskärningarna i a-kassan och sjukförsäkringen. Allt fler sjuka och arbetslösa tvingas nu vända sig till socialen.

Utförsäljningarna fortsätter. Nu står Apoteken på tur. Privata vinstintressen står beredda att tjäna ännu mer pengar på sjuka och gamla. Aktörerna som går in på Apoteksmarknaden gör det knappast av ren godhet – målet är givetvis att de ska tjäna pengar. Vem som får betala övervinsterna? Ja, gissa tre gånger…

Så här skriver Helle Klein i AB;

I måndags kväll fick alla apotekschefer runtom i landet öppna de kuvert som ­anlänt samma dag. Kuverten innehöll ­information om hur deras apotek skulle drivas efter avregleringen.

Bilden är surrealistisk. ”Ditt apotek ska ­säljas till ett storföretag, ”Ditt apotek ska drivas av småföretagare i Småland”, ”Ditt apotek kvarstår i statlig regi”. Kuvertöppnandet har drag av tv-show där vinnare och förlorare ska utses.

Spelets logik präglar regeringens utförsäljningspolitik. Mycket av vår gemensamma egendom ska nu ut på marknaden till högstbjudande. Också något så angeläget som vård och hälsa.

Är det verkligen dags att ta ”borgfred” och ”tona ned det inrikespolitiska bråket” nu?

Nej knappast! Debatten och kritiken måste givetvis få fortsätta.

Eller som Bo Lundgren skrev 2001 under Sveriges förra ordförandeskap; ”Det vore ett orimligt svaghetstecken för svensk demokrati om vi ­inte skulle kunna ha en levande inrikesdebatt samtidigt som vi har att hantera ett ordförandeskap i EU.

*

Läs mer om Apoteken hos Peter Andersson; Vinstjagande Apotekare är det sista Sverige behöver

Mer bra Bloggat; Röda Malmö, Annarkia, Alliansfritt Sverige, Ekonomikommentarer, Jinge, Organisk Intellektuell, Eva-Lenas blogg, Ingen ko på isen

Press; SvD1, SvD2, SvD3, AB1

Om EU; SvD1,DN1, DN2, DN3, AB1

*

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

intressant.se

Borgs underskottsångest och dubbla budskap

aborg

Ander Borg kom i går med nattsvarta besked. Arbetslösheten väntas stiga till nära 12 procent år 2011. Han konstaterade att 90 procent av världen befinner sig i en recession. Därefter förklarade han att man får gå tillbaks ”till Ernst Wigforss tid för att hitta ett motsvarande ekonomiskt läge”.

Men Wigforss förde en helt annan krispolitik än vad regeringen gör. Han bekämpade ”massarbetslösheten” med statliga insatser och en aktiv politik. Precis som Svensk Näringsliv, LO, SKL, TCO, KI och många fler experter, ekonomer och organisationer kräver i Sverige och runt om i världen. På G20 mötet dras i dag upp riktlinjer för en mer expansiv krispolitik.

Men Anders Borg har inga sådana planer. Istället satsar han på dubbla budskap och tomma ord.

Å ena sidan – inga (eller endast ett mindre tillskott) till kommuner och landsting – alltså till ”välfärdens kärna”. Å andra sidan – ”vi ska värna välfärdens kärna”. Hur ska detta gå till – utan pengar, utan stöd? Bara genom tomma ord?

Å ena sidan – Anders Borg skryter med att Sverige för en av världens absolut mest ”expansiva politik”, ja till och med den mest expansiva (i går). Fakta visar (visseligen) något helt annat. Enligt EU-kommisionen ligger Sverige på plats 10 i Europa i år och nästa år. Enligt Bruegelinstitutet ligger Sverige (hitills) på en blygsam 10 plats i världslistan när det gäller stimulansåtgärder för 2009. Å andra sidan – är ”sparsamhet”, ”värna de offentliga finanserna” och ”försiktighet” ledorden.

Nej – Några stora satsningar och någon expansiv krispolitik kan vi inte förvänta oss av regeringen som för ”världens mest expansiva politik”.

Tomma ord och dubbla budskap tycks vara Anders Borgs populistiska krisrecept. Men Borgs rädsla för att lossa på svångremmen kan bli ödesdiger. Ju längre regeringen väntar, desto högre arbetslöshet. Ju högre arbetslöshet desto svårare att göra någonting åt den. Till slut återstår bara en självuppfyllande profetian om ”massarbetslöshet” och hoppslöshet.

Helt uppenbart är att rädslan för att återigen skapa ett gigantiskt (borgerligt) budgetunderskott förlamar regeringen. Det sorgliga är att det är många oskyldiga människor som kommer att få lida för den borgerliga underskotts-ångesten…..

Värt att notera….

I september 2006 när den borgerliga regeringen tillträdde var arbetslösheten 6,1 procent. Då beskrev Anders Borg detta som ”massarbetslöshet”. I gårdagens prognos varnade Anders Borg för att Sverige nu är på väg mot ”massarbetslöshet” , denna gång nära 12 procents arbetslöshet.

I Anders Borgs retoriska värld krävs det alltså dubbelt så hög arbetslöshet för att en borgerlig regering ska drabbas av ”massarbetslöshet” jämfört med en socialdemokratisk.

Frågan är också hur många av de över ½ miljon människor som beräknas vara arbetslösa om ett par år som då också står utanför a-kassan. Lika många (500 000) lämnade a-kassan efter regeringens a-kasse-slakt vid makttillträdet. Mycket tyder på att en stor del av de arbetslösa kommer att tillhöra just denna grupp – de som har en svag ställning på arbetsmarknaden, har ohälsa, deltid eller vikariat. De ryker först i svåra tider…

Regeringen är givevis inte skyldiga till den ekonomiska krisen – även om deras passivitet kommer att fördjupa den – men väl till att allt fler svenskar faller mellan stolarna när de blir arbetslösa eller drabbas av ohälsa. De visste vad de gjorde, de visste bara inte om att krisen skulle komma… just nu…

P.S. Om du blir arbetslöspassa dig för att skriva dagbok på nätet (blogga). Då kan du förlora din a-kassa!

_______

Höj taket i a-kassan – skriv på namninsamling!

Bra Bloggat; Sjölander, Utredarna, Peter Andersson, Arvid Falk, Nemokrati, In your face, Eva Hillén Ahlström

För alla som behöver tröstIngen ko på isen...

Press; SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, DN1, DN2, DN3, AB1, AB2, AB3, ABGröning, ABledare, AB4

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

intressant.se