Tar alliansen avstånd från sin egen ”arbetslinje”?

Dagens DN-debattartikel, signerad alliansens partiledare, får mig att undra….

1. Har alliansen slutat tro på sin egen ”arbetslinje”?

Mot slutet av artikeln kan man läsa följande, citat;

Vi står också kvar vid att en skillnad i inkomstbeskattning för pensionärer och löntagare inte har ett egenvärde och att vi vill verka för en gradvis minskad inkomstskatteskillnad framöver. Det ska löna sig att arbeta, men det ska också löna sig att ha arbetat. 

Alliansens ”jobbskatteavdrag” har varit själva grundbulten i deras ”arbetslinje”.  ”Det ska löna sig att arbeta” är mantrat som har upprepats. Följdaktligen har man medvetet, allt sedan man tillträdde, steg för steg skapat en skatteklyfta mellan pensionärer och löntagare. I dag har Sverige, just på grund av alliansens ”jobbskatteavdrag”, en unikt orättvist beskattning av pensionärer.

Det hela är mycket märkligt och motssägelsefullt. Man kan fråga sig varför de har ägnat hela sin tid vid makten åt att skapat detta orättvisa system – om det ”inte har ett egenvärde” – ja, inte ens i deras egen föreställningsvärd?

2. Varför väljer man att skriva en artikel om ett ”icke-löfte”?

Med en rubrik som skriker ut att pensionärer ska få skattesänkningar hoppas man givetvis vinna över ännu fler pensionärsröster. Men faktum är att hela artikeln, och det löfte som finns i rubrikerna, inte är något löfte – allt hänger nämligen på om ”de offentliga finanserna är i balans” om ett par år.

Det är svårt att tro något annat än att hela artikeln är ett verk av propagandaminister Schlingmann, och att den fomulering man nu stjäl rakt av från Socialdemokraterna ”det ska också löna sig att ha arbetat” finns med i artikeln enbart därför att man vill försöka dupera godtrogna pensionärsväljare. För – att dupera väljare har ju blivit lite av alliansens signum.

Till sist några reflektioner….

I delar av artikeln lyfter man fram ”de sämst ställda pensionärerna” som en grupp man ömmar speciellt för. Jag förmodar att de ”sämst ställda pensionärerna” redan vet att detta är en lögn och ett hån. Men för de äldre som på grund av ohälsa inte klarar av att arbeta ända fram till pensionen ser verkligheten än värre ut. Nu tvingas nämligen många av de äldre utförsäkrade stå med mössan i hand på landets socialkontor.

Skrämmande ny socialbidragsstatistik – äldre med ohälsa drabbas hårt!, LO-bloggen, citat;

Var fjärde socialbidragstagare (biståndsmottagare) i åldersgruppen 50-64 år tvingas söka hjälp från ”socialen” på grund av ett sjukförsäkringsrelaterat försörjningshinder. 25 procent av de äldre bidragstagarna tvingas alltså knacka på socialkontorets dörr för att de drabbats av ohälsa och inte får någon (eller otillräcklig) ersättning från sjukförsäkringen. En hel del av dem är sjukskrivna med läkarintyg.

Ser vi enbart till åldersgruppen 60-64 år, alltså dem som snart ska gå i ålderspension, är siffrorna ännu mer förskräckande. Där handlar det om att nästan var tredje (29 procent) av bidragstagarna tvingas söka socialbidrag på grund av att sjukförsäkringen brister. Vad statistiken indikerar är alltså att vi just nu, pga av brister i sjukförsäkringen, håller på att producera en växande grupp ”fattigpensionärer”.

I sin debattartikel berömmer sig regeringen med att man generöst har givit ”de ålderspensionärer som väljer att vara aktiva på arbetsmarknaden /…/ ett extra stort jobbskatteavdrag.” De äldre som har turen att vara friska och arbetsföra har alltså ”valt ” det. Precis som de som slitit ut sig eller drabbats av ohälsa på ålders höst – har ”valt” just detta öde.

Aldrig har livet varit smidigare eller mer lättbegripligt  än i alliansens Sverige. För nu handlar allt om vårt eget val. Sjuk eller frisk, fattig eller rik, gammal eller ung, arbetslös eller lönearbetande – det är bara att välja! Men, väljer du fel – skyll dig själv. I värsta fall får du efter ett långt och hårt arbetsliv ställa dig i kommunens socialbidragskö eller söka hjälp hos kyrkans välgörenhet.

Valet är ditt!!

*

Missa inte; Snabbanalys – Systemskiftet redan ett faktum! (pdf)

Bloggat; LO-bloggen, Alliansfritt Sverige, Björn Andersson, Martin Moberg, In your face

Fler bloggtips; Annarkia om välgörenhet, Reflektioner och Speglingar om manipulation och språk, Netroots

Media: Sydöstran, DN 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nyheterna, SvD 1, 2, 3, 4, 5Expr, SR, GP, Ab 1, 2, 3

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se