Propaganda istället för förändring

I dag kom då äntligen regeringens senaste panikjustering av den hårt kritiserade sjukförsäkringen. På DN debatt presenterar Kristersson & Co. sitt förslag. Man kan konstatera att det som har föregåtts av ”mycket väsen” bidde ”ingenting” – annat än fernissa och nya undantag. Fokus tycks ligga på att stoppa de mest hjärtskärande rubrikerna i media och att putsa fasaden – bilden av en omänsklig och misslyckad ”sjukförsäkringsreform” måste stoppas. Propagandan blir en del av satsningen….

I korthet – de absoluta tidsgränserna blir kvar, utförsäkringarna fortsätter. Fernissan består huvudsakligen av följande urskiljbara ingridienser;

  • 1; Till den redan digra och luddiga listan på udantag lägger man nu detta; ”om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.” Hur Försäkringskassan handläggare ska tolka denna formulering återstår att se. Formuleringen läggs ovanpå de tidigare (i urval); ”allvarlig sjukdom”, ”avtagande arbetsförmåga” och att arbetsprövning inte ska göras efter 180 dagar om det anses vara ”oskäligt”. Hittills har inget ”undantag” stoppat utförsäkringarna.
  • 2; (citat LO-bloggen); ”De som utförsäkras från tidsbegränsad sjukersättning och nollklassas får nu en särskild sjukpenning, som ligger på samma nivå som de hade under arbetslivsintroduktionen (223 kr/dag). De får också möjlighet till ett bostadsstöd ”som tar hänsyn till försörjningsbörda”. De som berörs erbjuds alltså en ersättning som i bästa fall landar strax över existensminimum. Vad som händer med dem som hittills nollklassats, till följd av de orimliga regler som nu justeras något, framgår däremot inte av DN-artikeln.”

I sin debattartikel nämner man inte ens den prövning mot en fiktiv (”reguljär”) arbetsmarknad som i dag sker redan efter ett halvt års sjukskrivning. Det är den regeln som har förvandlat vår sjukförsäkring till västvärldens hårdaste – enligt regeringens egna utredare. Så länge denna prövning inte ändras, eller de fasta tidgränserna för utförsäkring tas bort, kommer inte heller utförsäkringarna att stoppas. Sjuka kommer även i fortsättningen kastas ut från sjukförsäkringen. Det kommer att vara näst intill omöjligt för de allra flesta att få permanent sjukersättning (förtidspension).

Den märkligaste punkten på listan är helt klart den sista. Där konstaterar man att; ”Tilltron till sjukförsäkringen behöver stärkas.” och föreslår därför ett slags propaganda eller reklamarbete för att förändra den rådande situtaionen. Citat; Vi vill nu starta ett brett upplagt arbete, inriktat på att stärka förtroendet för hela kedjan av beslut i sjukförsäkringen.”

Slutsats; Eftersom man inte tycks äga vare sig vilja eller förmåga att skapa en fungerande sjukförsäkring som människor känner tilltro till så får man försöka förändra människors uppfattning om sjukförsäkringen genom propaganda och reklam.

Läs mer här; LO-bloggen och Stardust blogg – missa inte heller Kristersson och sanningen

Mer om sjukförsäkringen;

Utförsäkrade nekas socialbidrag – ska arbeta till varje pris

Cancerhjälpen ansluter sig till Påskuppropet

Protestera mot utförsäkringarna…

Skriv på protestlistor;
Påskuppropet
Ett upprop om att riva upp sjukförsäkringen

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Ladda ned affisch och sätt upp runt om i landet

Påskupprop mot utförsäkringarna i Stockholm;
Medborgarplatsen 25 april kl 14;00

Påskuppropet – ännu fler länkar

*

Noterar till sist att Fredrik Reinfeldt fegar ur och inte vågar möta Håkan Juholt i en debatt. Hans förklaring är komiskt genomskinlig; ”Socialdemokraterna måste först börja presentera sakpolitik”. Vad menar Fredrik? Vill han ha en universalpolitisk 25 års-plan med alla sakpolitiska detaljer noga inplanerade, eller räcker det med de närmaste åren? Och i sådana fall kan man fråga sig – var finns hans egen sakpolitiska detaljplan? Har den någonsinn funnits, och vad innehöll den i sådana fall? Utförsäkringar, slaktad a-kassa, ökad barnfattigdom och ökade klyftor – eller?

När man hör Reinfeldts ursäkt skulle man kunna tro att Socialdemokraterna var ett helt nytt parti helt utan politik eller historia – eller så kan man få för sig att  Fredrik bara är livrädd för att möta Håkan Juholt. Det kan ju också vara så att han bara håller sig till sin linje som den ”store ledaren” –

Gärna besök i ”verkligheten” – men ingen politisk debatt!

*

Media; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, svd8, svd9, svd10, ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, svt1, svt2,

Bloggat; Alltid rött…, Från Marias utsiktstorn, Johan Westerholm, Högbergs tankar, Martin Moberg

Bloggtips; Peter Andersson om varför inte Reinfeldt debatterar, Veronica Palm om prioriteringar, Anders Widén om Fas 3, Netroots
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Annonser