Kampen mot utförsäkringarna fortsätter

I går gick påskuppropet mot utförsäkringarna av stapeln. Runt om i landet protesterade tiotusentals människor mot de omänskliga sjukreglerna. Engagemanget var stort – likså mediaintresset.

Det enda svaret från regringen blev en kompakt tystnad;

Regeringen vill inte kommentera dagens protester.

I Stockholm hölls manifestationen på Medborgarplatsen. I de många talen fanns allt från helig vrede till djup smärta. Helle Klein, Jenny Fjell och Erik Videgård var några av talarna. En annan var Hjalmar Åsbrink som arbetar inom socialtjänsten i Stockholm. Hans berättelse och tal handlade om en svårt sjuk kvinna, Eva, som tvingades spendera sina sista månader i livet på Arbetsförmedlingen och hos socialtjänsten. Hans tal avslutades så här, citat;

Jag hade egentligen tänkt avsluta med att be om en tyst minut för Eva, och alla de andra människorna som, med Ulf Kristerssons terminologi, ”kommit i kläm” på grund av de nya sjukförsäkringsreglerna. Men kanske är det så att dessa människors minne inte hedras bäst genom våran tystnad. Därför vill jag istället be alla som samlats här idag att låta den sorg och vrede ni som känner höras, synas och märkas ända till den dagen då vi fått ett sjukförsäkringssystem som till sin konstruktion inte låter svårt sjuka människor gå under.

Läs hela talet på bloggen Storstad!

Påskupproret har engagerat väldigt många människor och organisationer runt om i landet, men påskuppropet var och är bara en del av en större rörelse. Protesterna och kritiken mot sjukförsäkringen har pågått ända sedan det första förslaget om ”utförsäkringskedjan” lades fram hösten 2007 – och kommer att fortsätta ända tills hela utförsäkringskedjan avskaffas och sjukförsäkringen görs om från grunden. De som protesterat är alltifrån forskare och läkare till fackföreningar, patientorganisationer, kyrkligt aktiva och enskilda medborgare.

En ny sjukförsäkring måste bygga på fakta, forskning, erfarenhet och medmänsklighet. Inte på myter, missförstånd och fördomar kombinerat med en blind tro på ekonomiska incitament och fattigdom som enda drivkraft att hela sjuka och utslitna människor.

Kampen mot utförsäkringarna och regeringens omänskliga politik fortsätter!

P.S. Här är ett initiativ; Solrosuppropet på facebook

*

Lyssna på Bernt Olofsson i Umeå, fd arbetsförmedlare, som arbetat med de utförsäkrade….

*

Läsvärt på Newsmill;

Sverige hade aldrig någon sjukskrivningsepedemi

Sjukförsäkringen gör stora vinster som staten konfiskerar

Bloggat; Seglora smedjaLO-bloggenMaskroskvinnanStorstad Stardust blogg, Martin Moberg, Löntagarbloggen, Annarkia, Röda berget, Human lab, Sebastians tankar, Kaj Raving, Netroots

Påskuppropet i media; tv4, svt, dagens eko dn1, dn2 Corren, UNT, VF, ab, svd, arbetaren

Mer Press: DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, AB1, AB2, AB3, AB4

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Nu är det dags för Påskuppropet!

Påsklov – men protesterna mot utförsäkringarna fortsätter!

Protestera mot utförsäkringarna på annandag påsk 25 april 2011

Manifestationer runt om i landet – mer på Facebook

Skriv på protestlistor;
Påskuppropet
Ett upprop om att riva upp sjukförsäkringen

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Ladda ned affisch och sätt upp runt om i landet

Påskupprop mot utförsäkringarna i Stockholm;
Medborgarplatsen 25 april kl 14;00

Mer information finns här;

Det finns bara ett påskupprop… men det är inte så bara!

Påskuppropet 2011

Charlotte Therese; Mer om Påskuppropet – länkar, info, artiklar

De Tystas röst; Påskuppropet engagerar

Ministern skenmanöver lurar ingen

Några av alla de som deltar och stöder Påskuppropet;

Kyrkans diakoner

Sveriges Kristna Råd

Biskopmötet

Seko

LO

Läkare

Fibromyalgiförbundet

Cancerhjälpen

*

Till sist önskar jag alla som tittar in en

Riktigt Glad Påsk…

…med massor av pussar, påskägg, vårblommor och påskupprop!


*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Dags att köpa egen räls och sjukförsäkring…

Anders Borg i riksdagen i går;

– Fler väljer jobb istället för bidrag…

Vad menar Anders Borg?

Att sjukförsäkringen och a-kassan är ”bidrag”?

Att sjuka väljer att bli sjuka?

Att sjuka väljer att bli av med sin sjukförsäkring och utförsäkras?

Att arbetslösa väljer att vara arbetslösa?

Att arbetslösa väljer att inte kvalificera sig för a-kassan?

Att arbetslösheten har minskat? (November 2006; ca 6 %, i dag ca 8 %)

Vad menar Anders Borg?

Lite fakta;

Socialförsäkringarna – betalas via skatter och social avgifter

Totalt överskott 2010-2014; + 89 miljarder

A-kassan – betalas via avgifter – sedan 2006 har försäkringen gått  med miljardöverskott. 2007 var överskottet 28 miljarder.

Vart tar överskotten vägen?

Gissa tre gånger…1.  jobs……., 2. jobbskat….., 3.  jobbskattevadrag

Lästips;

Sjuka kvinnor betalar borgarnas jobbskatteavdrag, citat;

Sjuka människor i vårt land har tvingats avstå 26 miljarder kronor, det är ungefär lika mycket som de 10 % rikaste (där 7 av 10 är män) har fått i skattesänkningar. Lägg därtill att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män har ökat med ca 10 000 kr/år under den borgerliga regeringen och vi har fått 115 000 fler ekonomiskt utsatta kvinnor, som tvingas leva i fattigdom. Det är inte rimligt – det är huvudlöst.

Mycket bra reportage om utförsäkringarna…

Metaforerna har tagit slut, Dagens Arena, citat;

Fattigare, sjukare och längre bort från arbetsmarknaden. Det är resultatet för de som utförsäkrats och skrivits in på Arbetsförmedlingen. För Gabriele, 44, blev arbetslivsintroduktionen en väg ner i mörkret.
– Metaforerna har tagit slut för att beskriva hur vansinnigt det är, säger hon./…/

Bernth Olofsson har jobbat med rehabilitering i 30 år och är nybliven pensionär. Under 2010 arbetade han som arbetsförmedlare på arbetslivsintroduktionen i Umeå. Dagligen mötte han sjuka människor som utförsäkrats och nu skulle tvingas leva på lägre ersättning från aktivitetsstödet.
– Systemet ruinerar människor. Alla typer av tilläggsförsäkringar, som arbetsskadeförsäkring eller bostadstillägg, är beroende av att du är sjukskriven. När du utförsäkras har du inte rätt till dem längre. Stressen och oron över ekonomin gör många betydligt sjukare än vad de var innan, säger han.

Läs hela!

Medierna sviker sitt demokratiska uppdrag i rapporteringen kring vårbudgeten, citat;

När finansminister Anders Borg på ondsagsförmiddagen presenterade den s k vårbudgeten var det en händelse av stor politisk betydelse. Budgeten fördelar våra gemensamma resurser och har därför en avgörande påverkan på samhällslivet och på vårt sätt att leva tillsammans. Hur påverkas sjukvården, järnvägen, skolorna, arbetslösheten, idrottsklubbarna?

Men i kvällspressen förminskas budgeten till att handla om din privatekonomi. Expressens löpsedel ropar ut: ”SÅ MYCKET MER FÅR DU AV BORG I DAG”. Aftonbladet är inte sämre: ”SÅ BRA BLIR DIN NYA EKONOMI”.

Läs hela!

Katrin Kielos, AB ledare, citat;

Regeringen inför ett femte jobbskatte­avdrag och flaggar för ett sjätte. Kostnad: mellan 12 och 20 miljarder. Sjukförsäkringen och järnvägen får knappt två miljarder. Och ingen kan köpa räls eller en fungerande sjukförsäkring ensam. Hur många hundralappar vi än får i sänkt skatt.

 

Ja, snart är det dags att vi alla går ut och köper vår egen räls, vår egen sjukförsäkring, vårt eget vårdhem, vår egen arbetslöshetsförsäkring, vår egen skola med egna lärare, vårt eget sjukhus med egna specialistläkare, vår egen väg och våra egna avloppsrör. Det går säkert bra 😉

Sedan får vi bara hoppas att alltihopa subventioneras lika frikostigt som överklassens ”nannys” och ”hushållsbiträden” görs i dag. Frågan är väl bara hur det ska gå till? Även subventioner betalas ju med skattepengar….

Ibland känns det som om tiden har stått stilla…

– Visst blir det dyrt, men man betalar i alla fall bara åt sig själv…

*

Bloggtips; HBT-sossen om ett nytt bloggpris, Annarkia om verkligheten kontra modellen, Begrundat och plitat om Borg och arbetslösheten, FASAN om fas 3, Kaj Raving om ökade klyftor, Röda Malmö om klasskamp, Motvallsbloggen – facebooknödrop!, Storstad om regeringens utråkande effekt, Martin Moberg om en unken människosyn, Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, dn9, dn10, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Jobbskatteavdragets välsignelse är en bluff

Det är svårt att i dessa dagar låta bli att fundera kring jobbskatteavdragets saliggörande effekt på arbetslösheten.

Varför skulle sänkt skatt för de som redan har ett jobb skapa fler jobb?

Hur går det till?

Funkar det?

Den enda i regeringskvarteren som egentligen har förklarat orsak och verkan är regeringens egen ekonomiska ”guru” Lars Calmfors (som nu visserligen fallit i onåd hos Anders Borg). Så här har han sagt, citat;

– Den viktigaste effekten är att den gör att arbetssökande accepterar jobb till lägre lön än vad de annars skulle göra och att det får de fackliga organisationerna att hålla nere lönekraven. /../ Lönerna kommer att utvecklas i långsammare takt…

Jobbskatteavdraget kan alltså minska arbetslösheten enbart genom att vi sänker lönerna, och accepterar jobb till lägre löner – om allt går som det var tänkt. Inte så konstigt då att Anders Borg nu öppet propagerar för sänkta löner – till att börja med för de som redan har de lägsta lönerna – i den kommunala servicesektorn.

Alliansfritt Sverige har tittat närmare på vad regeringens långtidsutredning nyligen kom fram till angående jobbskatteavdragets verkliga effekter på arbetslösheten.

I korthet; Utredarna konstaterar att det inte finns några studier som visar att avdraget fungerar i verkligheten – enbart mikrosimuleringar. Man kan helt enkelt inte se om avdraget har gett någon effekt, förutom att det kostar statskassan åtskilliga miljarder – man förslår därför att man avstår från fler avdrag i nuläget.

Studier av jobbskatteavdraget är simuleringar, citat;

De studier av jobbskatteavdraget som hittills har gjorts bygger på mikrosimuleringar. Simuleringarna utgår från vissa förväntade beteendeeffekter och därefter beräknas hur många fler personer som borde ha börjat arbeta tack vare de sänkta tröskeleffekterna. Studierna har typiskt funnit att reduktionen bör leda till avsevärda ökningar av arbetsutbudet, men har varit otydliga om vilka grupper det är som i störst utsträckning kan förväntas börja arbeta. Även om dessa beteendeeffekter (mätta som elasticiteter) i största möjligaste mån har byggt på den bästa tillgängliga kunskapen så är slutsatserna osäkra. Behovet av studier på faktiska utfall är därmed mycket stort.

Man avråder från fortsatta jobbskatteavdrag, citat;

Vår bedömning är att man i dagsläget bör vänta med att ytterligare förstärka jobbskatteavdraget. Anledningen är att tröskeleffekterna redan har sänkts betydligt i och med de genomförda stegen i jobbskatteavdraget. Det är därför sannolikt att många av de personer som i dag befinner sig utan arbete är relativt okänsliga för ytterligare finansiella incitament. Dessutom är barnomsorgen kraftigt subventionerad i Sverige, vilket i viss utsträckning också fungerar som ett jobbskatteavdrag eftersom det gör det betydligt billigare för småbarnsföräldrar som väljer att börja arbeta. Med tanke på jobbskatteavdragets utformning (dvs. utan utfasning) blir ytterligare förstärkta jobbskatteavdrag statsfinansiellt dyrt.

Alliansfritt Sverige har också lånat Anders Borg overheadbilder. Hur påverkar den höjda skiktgränsen för statlig inkomstskatt arbetslösheten – enligt Borg själv?

En ”viktig jobbskapande reform” som kostar statskassan 15 miljarder (tillsammans med det femte jobbskatteavdraget) – men inte ger ett enda jobb!

Bara en liten påminnelse – överskottet i socialförsäkringarna;

89 miljarder kronor – bra att ha när man sänker skatterna för de som har jobb och är friska…


*

Bloggat; Alliansfritt Sverige, Esbati, Jämlikhetsanden, Annarkia, Jonas Sjöstedt, Martin Moberg, Claes Krantz, Netroots

Media; exp1, exp2, exp3, exp4, exp5, e24, ab1, ab2, ab3, ab4, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, dn9, dn10, dn11, dn12svd1, svd2, sdv3 svd4, svd5, sv6, svd7, svt1, svt2

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Politik handlar om människosyn

I dag föreslår biskop Martin Modéus (DN debatt) att politikerna ska sluta en ”Borgfred om sjukförsäkringssystemet”. Hans syfte är gott, och så här låter hans argument, citat;

De långtidssjukskrivnas situation ska inte vara slagträn i det partipolitiska spelet. /…/I de partipolitiska eller lagtekniska dimensionerna tar kyrkan inte ställning, men i den här frågan finns ett perspektiv som är vidare än det partipolitiska, frågan om människosyn. I fråga om människosyn och grundläggande respekt för människors okränkbarhet bör de politiska partierna som finns representerade i Sveriges riksdagen vara ense. Visa det i handling när det gäller de sjuka.

Visst har biskop Modéus rätt – hur de långtidssjukskrivna behandlas har med vår ”människosyn” att göra. Men, det han glömmer är att även våra politiska ideologier handlar om vår människosyn.

Regeringens politiskt ideologiska grundsyn (nyliberalismen) bottnar i en syn på människan där vårt människovärde bestäms utifrån vad vi kan prestera, producera och konsumera. Vi är aktörer på en marknad. Enligt denna ideologi styrs vi enbart av personlig ekonomisk vinning. Våra drivkrafter utgår enbart ifrån vad vi själva kan vinna på en handling.

Utifrån denna ideologi har den nya sjukförsärkingen skapats. Därför har man sänkt ersättningen – för att öka incitamenten att jobba. Man menar nämligen att alla egentligen kan arbeta – det är bara en fråga om vilja och attityd. Även hur vi hanterar eventuella sjukdomar handlar om vår attityd. Det gäller bara att ”ta sig i kragen” och ”rycka upp sig”.  Sjuka blir kanske inte friskare av att bli fattigare – men deras drivkraft att arbeta ökar. Och drivkraften – det är ekonomisk vinning. Eller – att inte svälta ihjäl.

En av de moderata politiker som visar upp sin människosyn utan att maskera den i fina och tillrättalagda ord är Helene Riviére – som på Newsmill nyligen förklarade att den nya sjukförsäkringen är ”en seger för moralen” – och fungerar bra precis som den är, citat;

Att ställa krav är osvenskt och ”kallt” och att stryka medhårs är varmt och medkännande. Men kunde det uppstå något utrymme för lite sund skepsis mot alla svaga och trötta så skulle det troligtvis vara till gagn för dem.

Till dem som är så psykiskt bräckliga att de inte ens kan sätta på en kastrull med vatten skulle jag vilja säga: Lär er! Ni har allt att vinna på att försöka!

Med fortsatt sänkt skatt på arbete och normala krav på egenförsörjning i första hand kommer nog arbetslinjen att vinna över sjukförsäkringslinjen och därmed också en seger för moralen i en återupprättad svensk modell.

Så, även om vi är många som instämmer i det faktum att hur vi behandlar sjuka i vårt samhälle i grunden handlar om vår människosyn – så får  vi aldrig glömma att även politiska ideologier faktiskt handlar om människosyn.

Det är en skillnad på att se på människan som någon som drivs enbart av ekonomiska incitament – kontra att se människovärdet som större, okränkbart och oavhängigt av vad vi presterar.  Därmed inte sagt att denna människosyn slaviskt följer den politiska höger- och vänsterskalan. Det finns unkna och människofientliga ideologier på båda sidor planket. Man kan dock konstatera att sjukförsäkringen ser ut som den gör i dag av en anledning – det handlar inte bara om ”otur” eller okunskap.

I den bästa av världar finns det säkert en ”människosyn” som står över alla politiska val och alla politiska ideologier. Men, tyvärr har vi långt kvar – till den bästa av världar….


Läs;

Förändra sjuksystemet innan de drabbade ger upp

De starka ska hjälpa de svaga

*

Missa inte; Alliansfritt Sverige om fattigdomen under alliansregeringen

Bloggat; Johan Westerholm, Jinge, Martin Moberg, Röda berget, Netroots

Media; exp1, exp2, exp3, exp4, exp5, e24, ab1, ab2, ab3, ab4, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, dn9, dn10svd1, svd2, sdv3 svd4, svd5, sv6, svd7, svt1, svt2

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Så duperas massorna!

Man blir nästan lite full i skratt när man läser regeringens senaste propaganda-alster på DN debatt. Efter gårdagens kosmetiska finputsning av västvärldens hårdaste sjukregler återvänder man till sitt absoluta favoritämne – jobbskatteavdraget!

Just dessa rader känns extra komiska, citat;

Den starka ekonomin skapar förutsättningar för att redan tidigt under mandatperioden genomföra centrala delar av vårt valmanifest. Det handlar om viktiga jobbskapande reformer som ett ytterligare jobbskatteavdrag och sänkt moms för restaurang- och cateringtjänster.

Några kronor billigare restaurangbesök och cateringtjänster och en hundring extra i jobbskatteavdrag – det är ”viktiga jobbskapande reformer” för framtiden. Jo, man tackar! 😉

Och, visst vore det komiskt – om inte…

Vi hade en massarbetslöshet på runt 8 procent och en ständigt ökande långtidsarbetslöshet. En eftersatt arbetsmarknadspolitik och en slaktad arbetsmiljöpolitik. En infrastruktur som faller sönder. Socialförsäkringar och en välfärd som krackelerar och tynar bort. En av västvärldens sämsta a-kassor. Rekordmånga unga som saknar både jobb och bostad. En ökande barnfattigdom, och stadigt ökade klyftor mellan de som har och inte har.

Av ”reformutrymmet” på 25 miljarder går allt utom 0,1 miljarder till skattesänkningar.

Visst vore det komiskt, om det inte fanns så oerhört mycket annat att prioritera och satsa pengarna på!

Jobbskatteavdrag har blivit ett mantra som upprepas och upprepas. Det tycks inte längre behövas något annat än blind ideologi för att förklara och försvara de orättvisa skattesänkningarna. Det räcker med illusioner och Anders Borgs trosvissa predikningar – som omväxlande handlar om skatteavdrag för de som redan har mest och sänkta löner för de som redan har minst.

Och visst är det sant – Anders Borg har sagt det; ökade klyfter leder till minskade klyftor (you get pie in the sky).

Förlåt, men det känns som om luften håller på att går ur mig – är vi verkligen så egoistiska och kortsiktiga?

Eller är det bara så att propagandaminister Schlingmann vet hur man duperar massorna? I går var det sjukförsäkringen, i dag jobbskatteavdraget. Vi sväljer och jublar…

…och hoppas på  att det inte är vi som drabbas, nästa gång….


*

Till sist... efter alla rapporteringar från den fruktansvärda kärnkraftsolyckan i Japan som i media ständigt avlsutats med orden – ”det är helt ofarligt” – uppgraderas nu olyckan till samma nivå som Tjernobyl, en 7:a. Jag minns en kommentar jag fick på min blogg efter de första olycksrapporterna, citat;

Den fullständiga katastrofen förhindrades i samma ögonblick jordbävningen inträffade då reaktorerna stängdes av. Den största olycka som skulle kunna ske efter det är ett utsläpp av radioaktiva ämnen som inte är större än ett par röntgenundersökningar.//Erik, Teknisk Fysiker vid KTH

Ett par rötgenundersökningar…

Så säker kan bara en ”expert” vara. Så fel bara en ”expert” ha….

Lästips; Strålande lögner

*

Media; svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, dn9, dn10, ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, exp1, exp2

Bloggat; Annarkia, Roger JönssonSebastians tankar, Leines blogg, Martin Moberg, Högbergs tankar, Veikens blogg, Röda berget, Netroots

Bloggtips; Lena Sommestad om sin nominering till ordförande för S-kvinnor, Alliansfritt om Rivéres moral, Esbati om sjukförsäkringena Schlingmannisering

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Propaganda istället för förändring

I dag kom då äntligen regeringens senaste panikjustering av den hårt kritiserade sjukförsäkringen. På DN debatt presenterar Kristersson & Co. sitt förslag. Man kan konstatera att det som har föregåtts av ”mycket väsen” bidde ”ingenting” – annat än fernissa och nya undantag. Fokus tycks ligga på att stoppa de mest hjärtskärande rubrikerna i media och att putsa fasaden – bilden av en omänsklig och misslyckad ”sjukförsäkringsreform” måste stoppas. Propagandan blir en del av satsningen….

I korthet – de absoluta tidsgränserna blir kvar, utförsäkringarna fortsätter. Fernissan består huvudsakligen av följande urskiljbara ingridienser;

  • 1; Till den redan digra och luddiga listan på udantag lägger man nu detta; ”om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.” Hur Försäkringskassan handläggare ska tolka denna formulering återstår att se. Formuleringen läggs ovanpå de tidigare (i urval); ”allvarlig sjukdom”, ”avtagande arbetsförmåga” och att arbetsprövning inte ska göras efter 180 dagar om det anses vara ”oskäligt”. Hittills har inget ”undantag” stoppat utförsäkringarna.
  • 2; (citat LO-bloggen); ”De som utförsäkras från tidsbegränsad sjukersättning och nollklassas får nu en särskild sjukpenning, som ligger på samma nivå som de hade under arbetslivsintroduktionen (223 kr/dag). De får också möjlighet till ett bostadsstöd ”som tar hänsyn till försörjningsbörda”. De som berörs erbjuds alltså en ersättning som i bästa fall landar strax över existensminimum. Vad som händer med dem som hittills nollklassats, till följd av de orimliga regler som nu justeras något, framgår däremot inte av DN-artikeln.”

I sin debattartikel nämner man inte ens den prövning mot en fiktiv (”reguljär”) arbetsmarknad som i dag sker redan efter ett halvt års sjukskrivning. Det är den regeln som har förvandlat vår sjukförsäkring till västvärldens hårdaste – enligt regeringens egna utredare. Så länge denna prövning inte ändras, eller de fasta tidgränserna för utförsäkring tas bort, kommer inte heller utförsäkringarna att stoppas. Sjuka kommer även i fortsättningen kastas ut från sjukförsäkringen. Det kommer att vara näst intill omöjligt för de allra flesta att få permanent sjukersättning (förtidspension).

Den märkligaste punkten på listan är helt klart den sista. Där konstaterar man att; ”Tilltron till sjukförsäkringen behöver stärkas.” och föreslår därför ett slags propaganda eller reklamarbete för att förändra den rådande situtaionen. Citat; Vi vill nu starta ett brett upplagt arbete, inriktat på att stärka förtroendet för hela kedjan av beslut i sjukförsäkringen.”

Slutsats; Eftersom man inte tycks äga vare sig vilja eller förmåga att skapa en fungerande sjukförsäkring som människor känner tilltro till så får man försöka förändra människors uppfattning om sjukförsäkringen genom propaganda och reklam.

Läs mer här; LO-bloggen och Stardust blogg – missa inte heller Kristersson och sanningen

Mer om sjukförsäkringen;

Utförsäkrade nekas socialbidrag – ska arbeta till varje pris

Cancerhjälpen ansluter sig till Påskuppropet

Protestera mot utförsäkringarna…

Skriv på protestlistor;
Påskuppropet
Ett upprop om att riva upp sjukförsäkringen

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Ladda ned affisch och sätt upp runt om i landet

Påskupprop mot utförsäkringarna i Stockholm;
Medborgarplatsen 25 april kl 14;00

Påskuppropet – ännu fler länkar

*

Noterar till sist att Fredrik Reinfeldt fegar ur och inte vågar möta Håkan Juholt i en debatt. Hans förklaring är komiskt genomskinlig; ”Socialdemokraterna måste först börja presentera sakpolitik”. Vad menar Fredrik? Vill han ha en universalpolitisk 25 års-plan med alla sakpolitiska detaljer noga inplanerade, eller räcker det med de närmaste åren? Och i sådana fall kan man fråga sig – var finns hans egen sakpolitiska detaljplan? Har den någonsinn funnits, och vad innehöll den i sådana fall? Utförsäkringar, slaktad a-kassa, ökad barnfattigdom och ökade klyftor – eller?

När man hör Reinfeldts ursäkt skulle man kunna tro att Socialdemokraterna var ett helt nytt parti helt utan politik eller historia – eller så kan man få för sig att  Fredrik bara är livrädd för att möta Håkan Juholt. Det kan ju också vara så att han bara håller sig till sin linje som den ”store ledaren” –

Gärna besök i ”verkligheten” – men ingen politisk debatt!

*

Media; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, svd8, svd9, svd10, ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, svt1, svt2,

Bloggat; Alltid rött…, Från Marias utsiktstorn, Johan Westerholm, Högbergs tankar, Martin Moberg

Bloggtips; Peter Andersson om varför inte Reinfeldt debatterar, Veronica Palm om prioriteringar, Anders Widén om Fas 3, Netroots
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Vem sa nåt om bidragslinjen?

För ett par dagar sedan möttes Anders Borg och socialdemokraternas nye ekonomiskpolitiske talesperson Tommy Waidelich i en ”debatt” i TV:s Aktuellt. Det blev en blek tillställning där Anders Borg höll fast vid exakt samma retorik som han kört med de senaste dryga fyra åren – ”bidragslinjen” kontra ”arbetslinjen”. Och precis som vanligt fick han inget verkligt mothugg.

Varför ska det vara så fruktansvärt svårt för socialdemokratiska företrädare som uppträder i TV att våga stå upp för socialförsäkringarna? Varför accepterar de rakt av uttrycket ”bidrag” när det egentligen handlar om våra sociala försäkringar – sjukförsäkringen och a-kassan? Vi var säkert många som hade hoppats på en förändring nu – men icke!

De borde förstå att de genom att tiga och svälja samtycker – de hjälper till att skapa en illusion av att det faktiskt handlar om ”bidrag”. Upprepar man en lögn tillräckligt ofta och envetet blir den till slut en ”sanning” – i det offentliga medvetandet. Där är vi nu.

Men visst kan man förändra den bilden – genom att våga berätta sanningen. Och upprepa den, upprepa den – upprepa den! Upprepa den ännu oftare än lögnen upprepas. Ta tillbaks sanningen, ta tillbaks berättelsen!

Och hur enkelt vore det inte att slå hål på Anders Borgs tomma och ihåliga retorik. Ställ bara frågan;

  • Varför talar ni om ”bidrag” när ni menar socialförsäkringarna?

Vad skulle han svara?!

Om det är några som har bedrivit en ”bidragslinje” är det Anders Borg och alliansregering. I dag har bara ca 35 % av de arbetslösa rätt till a-kassa tack vare de hårdare reglerna. Sjuka utförsäkras på löpande band och allt fler står nu helt utan ersättning. Det är de söndertrasade socialförsäkringarna som gör att allt fler utförsäkrade tvingas vända sig till anhöriga, socialen eller kyrkans välgörenhet – för bidrag.

För att inte tala om alla ”bidrag” man satsar på överklassens ”nannys”, butlers, hushållsbiträden och lyxrenoveringar. Arbetarrörelsens tankesmedja har tittat närmare på RUT och ROT och visar i sin analys att avdragen kostar staten nästan lika mycket som hela polisväsendet år 2010 – 20 miljarder kronor. Citat; ”… frikostiga skattereduktioner för ROT- och RUT-tjänster har skapat en ny och snabbt växande klass av bidragstagare.”

Om det är några som står för en ”bidragslinje” så är det Moderaterna och alliansregeringen.

Socialdemokraternas nya ekonomisk politiske talesperson Tommy Waidelich dök upp igen i dagens DN (ej dn.se). Eller för resten, jag är inte säker på att det verkligen var han – det skulle nämligen lika gärna kunna vara Anders Borg.

Rubriken lyder ”Vi var för otydliga” – och man undrar, när man läser intervjun – om det är ironi. Man kan fråga sig om Juholt överhuvudtaget har en aning om vad Tommy håller på med här hemma? Håkan Juholts kongresstal känns alltmer avlägset.

I ingressen får vi veta att Waidelich inte säger nej till ett femte jobbskatteavdrag, att han tycker att det är bra med vinster i välfärden och han vill fortsätta subventionera hushållsnära tjänster. Själva intervjun är visserligen lite mer nyanserad – men samtidigt otydligare än någonsinn.Var finns analysen? Var finns kritiken av det samhälle som har växt fram? Var finns det självständiga tänkandet? Var finns de socialdemokratiska värderingarna?

Bra bloggat om Waiderlich intervjun;

Högbergs tankar – Fel väg, Tommy Waiderlich

Claes Crantz – Inte nej till 5 jobbskatteavdrag?

Martin Moberg – Aj, aj, Waiderlich, inte den vägen

*

Lästips;

Det är en begynnande revolt på gång i Sverige
Jobbskatteavdrag minskar inte barnfattigdomen
En sjuk försäkring
Här är din sjukförsäkring – 0 kronor
Helena Rivières syn på sjuka är inte riktigt frisk
*

Bloggat; Claes Krantz, Peter Andersson, Martin Moberg, Röda berget, Olas tankar, Annarkia, Netroots

Media; dn1, dn2ab1, dn3, dn4, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, sdv1, svd2, svd3, svd4, sdv5, svd6, svt1, svt2, lo1. lo2, lo3

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Rehabiliteringsmyten är krossad

I går presenterades en vetenskaplig undersökning som visade att regeringens satsning på att rehabilitera långtidssjuka har varit verkningslös.

Slutsatserna är dessa (svt citat);

….i dag visar det sig att de som deltagit i projektet är precis lika mycket sjukskrivna som de som inte deltagit./../

I vissa fall har rehabiliteringsgarantin till och med försämrat situationen. I sju av tolv undersökta landsting har de som deltagit i projektet blivit sjukare än de som inte deltagit. /…/

Enligt rapportern finns dock några positiva effekter av garantin. Flera av dem som deltagit i projektet känner sig friska, men inte tillräckligt friska för att återgå till arbete.

En annan oväntad effekt är att färre av de som deltagit har blivit utförsäkrade. De har alltså inte blivit friskare, men de har fått behålla sin sjukpenning och har därmed en bättre ekonomi än annars. Men sjukdagarna fortsätter att ligga på samma nivå, med eller utan rehabiliteringsgaranti.

Resultatet är intressant, men borde knappast vara förvånande. De två grupper som har berörts har varit de med ”depressioner” och ”smärtor i rygg och axlar”.  En orsak till att projektet inte lyckats är att man började i fel ände – med att införa hårdare sjukregler.

Citat;

-Den här insatsen var oerhört snabbt igångsatt. Den borde planerats bättre, säger utredaren Irene Jensen, professor vid Karolinska Institutet till Aktuellt.

Regeringen hade bråttom att genomföra garantin, eftersom de just hade beslutat om nya hårdare regler för sjukskrivning och många mänskor hotades av utförsäkring./../

Åtgärderna har stressats fram. Man tycks dessutom ha utgått ifrån att alla smärtpatienter kan rehabiliteras så pass att de klarar ett heltidsarbete. Men det är inte alltid möjligt – många får helt enkelt lära sig leva med livslång smärta och klarar i bästa fall att arbeta deltid.

Det är en seglivad och ständigt närvarande myt att alla människor kan rehabiliteras till kärnfriskhet. Där man inte lyckas skyller man ofta på att insatserna sats in för sent, eller på fel ”attityd” hos patienten. Men verkligheten är en annan.

Det finns en mycket intressant artikel från 2003 (HD) där Jan Lidbeck, överläkare och chef för Smärtrehab vid Helsingborgs lasarett, avslöjar de gängse myterna kring smärta och rehabilitering.

Smärtsam kamp mot gamla myter, citat HD;

Tusen och åter tusen, framförallt kvinnor, som sökt hjälp för smärtor i nacke, skuldror och rygg, kan vittna om hur de närmast kört huvudet i väggen. De har fått sin intellektuella förmåga ifrågasatt och anklagats för att vara arbetsskygga gnällspikar, när inga fel kunnat ses på röntgenplåtar eller i blodprov. I stället har de skickats till mer eller mindre standardiserad ”rehabilitering”, många gånger med katastrofala följder.

Modern forskning har rätat ut många frågetecken kring långvarig och svårbegriplig smärta. Värk vars orsaker inte går att finna vid röntgen eller i blodprov talar man i dag om som störd central smärtreglering. Alltså skador eller störningar i det centrala nervsystemet, CNS. Sådana smärtmekanismer har påvisats vid fibromyalgi, arbetsrelaterad nack- och skuldervärk, vid whiplashskada i nacke och axlar, vid nervverk som ischias samt vid kronisk ryggvärk./../
— Jag har sett patienter som har varit fullständigt sönderrehabiliterade på grund av okunnighet om centrala nervsystemets sensibilitet, säger Jan Lidbeck, överläkare och chef för Smärtrehab vid Helsingborgs lasarett./../

Det är en myt, säger Jan Lidbeck, som saknar stöd i modern forskning – att ju tidigare rehabilitering, desto bättre resultat. Citat HD;

— Att lära sig leva med långvarig smärta liknar mycket ett sorgearbete, man inser att livet blir sig aldrig riktigt likt igen. En rehabplan som kommer fel i tiden är dömd att misslyckas för de flesta och riskerar att totalt ramponera tron på framtiden.
— Man ska komma ihåg att dessa patienter lever i ett känslomässigt kaos, det gäller bara att överleva, de kan inte ta mer än en dag i taget.
Han understryker också att smärttillstånd som orsakas av störningar i CNS inte kan tränas bort. Tvärtom blir smärtorna oftast värre av fysioterapi som belastar en kropp som redan gör ont.
— Det är viktigt att göra en ordentlig smärtanalys, så att patienten inte blir ytterligare traumatiserad. Smärtupplevelsen är individuell, därför måste också rehabilitering och terapi vara individuella och ges när tiden är rätt för individen.

Regeringens ”rehabiliteringskedja” har, med facit i hand, missat alla mål. De utförsäkrade har inte blivit friskare – bara sjukare och fattigare. De som har förärats ”rehabilitering” har pressats ned i ett fack – lika för alla – utan individuell hänsyn. Den enda positva effekt man sett är att de som rehabiliterats har det bättre ekonomisk – tack vare att de då har sluppit utförsäkringen.

En stor orsak till misslyckandet är givetvis att man som prio ett har haft att sänka kostnaderna i sjukförsäkringen. Hur de sjuka mår har knappast varit det viktigaste – istället har målet varit att ”spara pengar till skattesänkningar”.  Man har sett på de sjukskrivna som ett fuskande kollektiv – med ”fel attityd”. Medan verkligheten var en helt annan. De sjukskrivna var verkligen sjuka, de hade verklig smärta, de hade svårare psykiska problem en bara en lättare depression.

Visst – det är aldrig fel med rehabilitering – men då måste den vara anpassad efter varje individ – och komma vid rätt tidpunkt för varje individ. Då måste man bortse ifrån kortsiktig ekonomisk vinning och sparade pengar. För i längden sparar man ingenting på att plåga sjuka människor. Att alla männsikor ska kunna leva ett drägligt liv – trots smärta och sjukdom – måste vara viktigare än att alla människor ska arbeta – oavsett hur de mår.

Till sist kanske man måse acceptera att det finns den hel del människor som helt enkelt måste få vara sjukskrivna – helt eller delvis. Alla klarar inte att arbeta till hundra procent. De fuskar inte, de är inte lata. De har slitit ut sig eller drabbats av sjukdomstillstånd som inte går att utförsäkra eller rehabilitera bort snabbt och kvickt.

Det handlar om människor – glöm aldrig det.

*

Läs; Att leva utanför utanförskapet

Länk; Smärtsam kamp mot gamla myter

Bloggat; Björn AnderssonMartin Moberg, Mitt i steget

Bloggtips; Offer jag?... om barnfattigdom, Litentanta om saker som stör, Alliansfritt om åsiktsgranskning av moderater, Kaj Raving om SD som högerparti, Netroots

Media; exp1, svt1, svt2 ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, ab8, ab9, dn1, dn2, dn3, svd1, svd2, svd3,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Så känns det att vara regeringens bödel

Den senaste tiden har ett stort antal läkare, cancerspecialister, diakoner och präster vittnat om den desperation som de möter hos de som drabbas av de nya sjukreglerna.

Men reglerna skapar inte bara ökad stress, oro och självmordstankar hos de direkt drabbade. Även deras anhöriga, barn, föräldrar och partners dras med i oron. Likså de som tvingas arbeta efter de nya lagarna och agera regeringens ”bödlar”  – även de lever med ökad stress och oro för vad de tvingas utsätta sina medmänniskor för.

Försäkringskassehandläggaren Steve Dahlin berättar i dag på på AB debatt hur det känns att tvingas administrera de nya omänskliga sjukreglerna.

Omänskliga sjukregler – ändå måste jag följa dem, citat;

Fredagen den 11 februari i år fick jag ett telefonsamtal från en försäkrad. Av bakgrundsljuden i telefonen att döma hördes det att den uppringande personen gick utomhus med grovt grus under skorna – vilket också stämde med den beskrivning som den 36-åriga mannen gav av den plats där han befann sig. Platsen var en banvall i Markaryd i Småland och anledningen till att han befann sig där var att han skulle låta sig köras över av tåget då Försäkringskassan tagit ifrån honom hans försörjning i form av den sjukersättning (tidigare förtidspension) som han hade haft att leva av sedan flera år. Hans desperation gick inte att ta miste på varför jag direkt efter vårt samtal ringde och larmade via 112. /…/

Då min tjänsteutövning helt och hållet styrs av de lagar som vår riksdag och regering har stiftat och inte av vad jag personligen anser vara rimligt eller försvarbart, fanns det inte någon möjlighet för mig ändra det av Försäkringskassan fattade beslutet. Det var dock med tungt hjärta och med en mycket stark känsla av obehag som jag skickade i väg mitt beslut./…/

Jag uppfattar inte mig själv som en speciellt blödig person. Men fredagen den 11 februari 2011 grät jag över att jag hade varit tvungen att följa omänskliga och för Sverige helt ovärdiga sjukförsäkringsregler, och genom att göra detta, göra någon så ofantligt illa. Att någon kallat mig svin och bödel har ingen som helst betydelse i sammanhanget.

Hur många av oss vill ha ett samhälle som är så omänskligt och skoningslöst?

Hur många av oss är beredda att själva utsätta våra medmänniskor för detta lidande? Hur många av oss skulle själva vilja bli behandlade på detta vis om vi hade oturen att drabbas av en allvarlig eller kronisk sjukdom?

Nu måste de omänskliga och kontraproduktiva sjukreglerna bort!

Nu måste utförsäkringarna stoppas!

Protestera mot utförsäkringarna…

Skriv på protestlistor;
Påskuppropet
Ett upprop om att riva upp sjukförsäkringen

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Ladda ned affisch och sätt upp runt om i landet

Påskupprop mot utförsäkringarna i Stockholm;
Medborgarplatsen 25 april kl 14;00

Påskuppropet – ännu fler länkar

Länkar;

Sluta straffa våra patienter, Vem sprider felaktigheter, Ulf Kristersson?

Se TCO seminariet – Återupprätta sjukförsäkringen

*

Läsvärt; Ny kunskapspolitik för vänstern i fem punkter

BloggtipsFASAN om fas 3,  Jinge om C, HBT-sossen om M:s idéprogram, Martin Moberg om bonusar i vattenfall, LO-bloggen om regeringens ödmjukhet, Röda Malmö om toppchefer, Netroots

Media; svd1, svd2, dn1, dn2, dn3, dn4, ab1, ab2, ab3, ab4

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Reinfeldts verklighet får inte ifrågasättas

Tre bilder ur verkligheten – Reinfeldts Sverige år 2011….

Del 1

DN följer Fredrik Reinfeldt på en av hans resor till ”verkligheten” (i ett stort reportage, 3 april). Denna dag besöker han Svenska kyrkans öppna ungdomsverksamhet Kraftstationen i Malmö för att möta ”tjugo utvalda ungdomar”.

Citat (ej dn.se);

Prästen Albin Davidsson ger instruktioner.

– Statsministern är intresserad av era tankar, känslor och rädslor, men vi ska inte ha någon politisk debatt. Då förstörs tillgången till Sveriges mäktigaste person. Ni får inte debattera, sånt är teve. Den skillnaden gör att det här samtalet kan äga rum.

Francine Holmgren Pedersen räcker upp handen;

– Men om jag känner att jag vill säga ”du gör fel”?

– Nej, då är det inte smart att du är med.

Francine väljer att lämna bordet och mumlar ”Reinfeldt har förstört så mycket för min familj /…/

Del 2

När 108 läkare i veckan beskrev hur deras patienters verklighet ser ut  på grund av de nya sjukreglerna – då svarade den ansvariga ministern med att anklaga dessa läkare för att ”sprida osanningar och felaktigheter”.

I dag svarar läkaren Bengt Annebäck så här på dessa anklagelser…

Vem sprider felaktigeter Ulf Kristerson?, citat;

Vi var mer än hundra läkare, som skrev under uppropet mot sjukförsäkringsreglerna, som publicerades på Brännpunkt 30/3.

Nu påstår Ulf Kristersson att vi sprider felaktigheter, det vill säga att vi ljuger. Hur vet du det, Ulf Kristersson? Hur vet du att våra patienter inte mår dåligt av tillämpningen eller kommer i kläm? Var någonstans i artikeln har vi fel?

/Läs hela!/

Del 3

Aftonbladets Ledarblogg kan vi läsa om hur Per Schlingmann instruerar de opolistiska tjänstemännen i regeringskansliet om hur de ska kommunicera med media.

Anders Lindberg, citat;

”En utmaning är att kommunicera reformer när de genomförs trots en ofördelaktig medialogik”, menade Schlingmann på mötet.

Han menar kanske de omfattande utförsäkringarna av sjuka eller fas 3 där arbetslösa tvingas jobba utan lön. Det är självklart en ”utmaning” att kommunicera att detta är något bra. Men är det verkligen en ”utmaning” för regeringskansliets tusentals opolitiska tjänstemän.

Ska inte de vara, just, opolitiska?

Är det inte sådant vi har valt politiker för?

Vidare ska de opolitiska tjänstemännen nu bygga bilden av Sverige som ett ”reformland” och prata om vikten av ”stabila statsfinanser”.

Idag pratas ofta om vikten av att partierna har en ”berättelse”. Det är den moderata berättelsen som de opolitiska tjänstemännen i regeringskansliet nu får i uppdrag att befästa. Det är så nästa val ska vinnas.

Fredrik Reinfeldt tänker alltså använda statens resurser och den svenska ämbetsmannakåren för att bedriva valkampanj.

Sammanfattning….

Visst är det någonting märkligt med en demokrati där;

  • Den politiskt valde ledaren reser runt för att möta ”sitt folk” – men bara under förutsättning att de han möter inte diskuterar politik med honom.
  • Där de som berättar om sin verklighet får kastat i ansiktet av den regerande politiska makten att de ljuger.
  • Där den politiska makten använder opolitiska tjänstemän för att föra ut sitt eget tillrättlagda partipolitiska budskap.

Visst är det någonting märkligt med Fredrik Reinfeldts demokrati – för Sverige i verkligheten…..

*

Protestera mot utförsäkringarna…

Skriv på protestlistor;
Påskuppropet
Ett upprop om att riva upp sjukförsäkringen

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Nu är 50 orter inbokade för manifestation – mer på facebook

Ladda ned affisch och sätt upp runt om i landet

Påskupprop mot utförsäkringarna i Stockholm;
Medborgarplatsen 25 april kl 14;00

Påskuppropet – ännu fler länkar

Centerpartist går med i påskuppropet

*

Lästips; Regeringen har tömt välfärden på pengar, En nanny går genom Sverige,

Bloggtips; Essbeck om media och s,  Sebastians tankar om M och barnfattigdomen, Martin Moberg om SD och alliansen, Högbergs tankar om val, Annarkia om Libyen,  Reflektioner och speglingar om tystnaden i medi, Stardust blog om sjukförsäkringen,  Netroots

Media; dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6 svd1, svd2, sdv3, sdv4, svd5, svd6, ab1, ab2, ab3, exp1
*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

intressant.se