KD vill utvidga sorteringen av sjuka i A- och B-lag

KD:s senaste förslag till en ”humanare” sjukförsäkring är egentligen ganska häpnadsväckande. Huvudprincipen är att man vill införa ”fler undantag”.  Man vill fortsätta att klassa vissa sjukdomar som ”mer behjärtansvärda” än andra, och sortera upp sjuka i  ett A- och ett B-lag. Man följer alltså den linje som alliansen har satsat på från första början. En linje som flera tunga remissinstanser dömde ut redan före reglerna infördes – och som alla riksdagspartier dömde ut för mindre än sex år sedan.

Så här ser historien ut – behjärtansvärda diagnoser döms ut!

När regeringens första förslag till ”rehabiliteringskedja” lades fram kom kritik från flera håll mot att man nu började undanta vissa diagnoser. En av de allra tyngsta remissinstanserna var Karolinska Institutet.

Karolinska Institutet (KI) påpekade i sitt remissvar att…

Såväl medicinska som rättviseskäl talar för att vissa diagnoser inte skall ge rätt till högre förlängd sjukpenning än andra.

KI underströk också att…

…sjukförsäkringen är en inkomstbortfallsförsäkring, där avsikten är att tillförsäkra personer en inkomst när man p.g.a. sjukdom eller skada inte kan försörja sig genom arbete.

Debatten hos Moderaterna långt innan valet….

2003 lade M fram ett förslag där man ville sänka ersättningarna i (bland annat) sjukförsäkringen till 75 procent. Kritiken blev skarp och man backade. 2004 förklarade Fredrik Reinfeldt att ”väldigt sjuka” med vissa diagnoser skulle undantas.

Kritiken blev återigen massiv och 2005 retirerade Reinfeldt från en diagnosbaserad sjukförsäkring, citat;

– Vi har inte hittat något system som inte skulle upplevas som att vi sorterar sjukdomar.

Mikael Odenberg (M) sa så här i riksdagen samma år; 

– Man kan inte säga att någon diagnos eller sjukskrivningsorsak är mer behjärtansvärd än någon annan. Därför har vi kommit till slutsatsen att nej, det går inte att differentiera på det sättet, utan vi ska ha en enhetlig ersättningsnivå för alla oavsett orsaken till sjukskrivningen.

När den nya sjukförsäkringslagen infördes den 1 juli 2008 hade alltså såväl Moderaterna som resten av allianspartierna helt ändrat åsikt. Plötsligt var det helt okej att att vissa sjukdomar och diagnoser räknades som ”mer behjärtansvärda” än andra.

KI konstaterade alltså i sitt remissvar att en grundprincip i den svenska allmänna sjukförsäkringen är och bör vara att det inte är sjukdomen i sig som ska ge rätt till sjukpenning, utan graden av arbetsoförmåga en sjukdom eller skada har lett till.

Samma sak konstaterade ett antal experter på sjukförsäkringen på DN-debatt i oktober 2010.

De sjuka i Sverige delas in i ett A och ett B-lag, citat;

Sjukförsäkringen har funnits sedan mitten av 1950-talet och utgångspunkten har alltid varit att rätten till sjukpenning ska baseras på en individuell bedömning av hur sjukdom påverkar den enskildes förmåga att arbeta. Försäkringen har ofta beskrivits som ett generellt standardskydd, eftersom den omfattar alla dem som på grund av sjukdom inte längre kan försörja sig genom förvärvsarbete, oberoende av sjukdomstyp eller orsaken till den.

Sedan 1 juli 2008 bedöms rätten till sjukpenning enligt den så kallade rehabiliteringskedjan. Till skillnad från tidigare infördes en tidsgräns på ett år för sjukpenning. Tidsgränsen kan dock förlängas under vissa villkor och dessa villkor har sedan införandet förändrats efter kritik från bland annat läkarkåren (DN Debatt 2/12 2009). Gränsen är dock i vissa fall beroende på typ av sjukdom. Lagstiftaren räknar där upp vissa sjukdomar (cancer, ALS eller väntan på transplantation av vitalt organ) som skäl.

Rätten till sjukpenning efter ett år blir alltså beroende av vilken sjukdom den enskilde har. Vissa sjukdomar kan därför uppfattas som mer legitima och mer värda än andra. Människor med svår smärta på grund av sjukdomar i rörelseorganen räknas till exempel inte upp, lika lite som en deprimerad och suicidbenägen person. För den enskilde kan en sjukdom som inte betraktas som allvarlig av lagstiftaren ha svåra konsekvenser för möjligheterna till ett normalt liv både i arbete och på fritid. Å andra sidan kan vissa former av cancer behandlas framgångsrikt och på sikt innebära en mycket god prognos och normalt fortsatt liv även om personen behöver längre tids sjukskrivning.

Problemet är inte att man kan förlänga sjukpenningen för dem med allvarliga sjukdomar utan att man delar in de sjuka i ett A- och ett B-lag.

I dag har vi alltså redan en diagnosbaserad sjukförsäkring. En försäkring som inte ens de mest råbarkade moderaterna ville ha för några år sedan. Nu är inte bara så att vissa sjukdomar och diagnoser kan få förlängd sjukpenning  och högre ersättning. De som inte har rätt diagnos riskerar inte bara lägre ersättning – de riskerar att bli helt utan ersättning och att utförsäkras.

Nu vill alltså KD – i sin outsägliga godhet – utvidga sorteringen av sjuka i A- och B-lag. Men, det är knappast ett utslag av godhet – enbart av desperation. Man är rädd att helt utplånas när allt fler svenskar inser att den sjukförsäkring vi har i dag är inte bara inhuman och rättsosäker – den är också grym och människofientlig – och har ingenting med kristna värderingar att göra.

Man behandlar helt enkelt inte sjuka och utslitna människor på det sätt som vi gör i Sverige i dag. Det är varken humant eller förenligt med kristen etik.

Det är hög tid att stoppa både utförsäkringarna och sorteringen av sjuka i A- och B-lag.

*

Länkar;

Läkaruppropet mot utförsäkringarna – svt Gomorron

Kritik för döva öron

Vi måste våga se systemfelen

Bloggat; Stardust blogg, Ledarbloggen, Alliansfritt Sverige, Vägen till himmelen, Nemokrati, Martin Moberg, LO-bloggen, Netroots

Media; allehanda, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, svd8, svd9, sv10, svd11,   dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, ab1, ab2, ab3, ab4

 

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se

Annonser
Lämna en kommentar

14 kommentarer

 1. Mette

   /  mars 31, 2011

  Och i domstolarna sitter alliansens vänner, tillsatta att kosta enorma summor för samhället, för att stoppa de mänskliga rättigheterna. Utförsäkra mera och du skall bonus hava.

 2. Så sant vi reser tillbaka i tiden med ett rasande tempo.
  tack Ilse-marie för ditt engagemang för de utsatta i alliansens version av medmänsklighet.

 3. En annan Fas3:are

   /  april 1, 2011

  Moderaterna kommer aldrig att ändra riktning på grund av inhumana missförhållanden i sjukförsäkringssystemet. Att sjuka stryker med är inget belägg för att man är på fel väg snarare motsatsen. Om man ska lyckas göra Sverige till en komplett miniversion av USA eller Storbritannien så måste vissa individer offras. Här ska en fattig, sjuk, arbetslös underklass tjäna och betjäna. De alltför sjuka håller inte måttet och sorterar bort sig själva, så att säga… Moderaterna behöver inte lyssna till bjäffsanden och ynk från småpudlarna fp, c och kd. Man har dem kopplade med struparna mot staketet. Så länge man har de väljarsympatier man har. Jag hatar moderater. Allihopa över en kam. Ja, jag vet att det är riktigt urusel samtalsteknik att säga att man hatar. Det är inget seriöst argument. Det är bomberjacka och skinnboots och rakad skalle. Det är när frustrationen blir så stor att språket inte kan täcka över den råa känslan som pyr därunder intellektualiteten. Det är ett vrål inifrån folkhemssjälen. Jag hatar moderater!!!

 4. Mrs

   /  april 1, 2011

  sen finns det faktiskt sjukdomstillstånd som det ännu inte går att få en diagnos på
  vetenskapen vet ännu inte allt om människokroppen och alla sjukdomar den kan drabbas av
  så om man är svårt sjuk utan att vetenskapen lyckats (elelr orkat eller velat…) ta reda på vad det kan bero på
  så ska man i alliansens värld ut och arbeta bara för att ens tillstånd inte har fått ett namn?
  Sjukt är bara förnamnet på det alliansen håller på med!
  Människofientligt och föraktfullt!

 5. @en annan fas3:are: inte har vi det som i USA eller UK!?! Det är mycket sämre här.

  1) Fas3 är ju närmast att betrakta som spinnhuset, och, åtminstone engelsmännen, är livrädda för det. Det var faktiskt en av anledningarna till att de slogs i 2:a världskriget.

  2) både i USA och UK får du ersättning om du är sjuk och äger en bil eller hus. Det är inte säkert att så är fallet här i Sverige. (själv har jag tex ingen SGI).

 6. Ludde

   /  april 1, 2011

  En mkt bra sammanställning Ilse-Marie! Det är INTE ok att behandla sjuka människor så som det görs idag! En dag hoppas jag att de ansvariga ska ställas inför rätta och de drabbade få skadestånd för det fruktansvärda lidande de utsatts för!

 7. neon

   /  april 2, 2011

  Oavsett regeringsfärg och sjukförsäkringens utformning, finns det alltid de som skall bedömma om, och hur sjuk en person är. A-lag och B-lag är att förenkla det hela.

  Jag har i min närhet två personer som fått diagnosen cancer. En gick hel ur det hela, den andre gick tyvärr bort. Den förstnämnde både kunde och ville jobba både innan, under och efter behandlingen. Den senare kunde inte jobba alls.

  Med den logiken som den förra regeringen förde skulle alltså båda ha sjukskrivits och troligtvis förtidspensioneras. Med den nya skulle båda ha prövats om de kunde jobba lite eller inte alls, om de kan återvända till sitt tidigare jobb, alt till något annat jobb, eller sjukskrivits tills de blivit friska. Nu blev inte person b frisk, och skulle således aldrig prövats mot arbetsmarknaden alls.

  Det jag vill peka på är att de tragiska fall som kvällstidningarna gör krigsrubiker på är inte representativt för alla som är sjuka. De är exempel på brister i reglerna, brister som ska åtgärdas. Det är inte heller så många fall som kvällstidningarna vill få oss att tro, utan bland alla de ärenden som FK och AF hanterar, relativt få.

 8. neon

   /  april 2, 2011

  Mrs: I Sverige har vi ur global synvinkel det väldigt komfortabelt. Vi har sjukförsäkringar, arbetslöshetsförsäkringar, flera hundra dagar föräldraledigt, 5v semester, flera röda dagar och några mellandagar. Många har även kollektivavtal med extra lediga dagar och arbetstidsförkortning. Vi har övertidsersättning, ob och andra olika typer av tillägg.

  Det är inte många länder på jorden som har det så bra. Ändå är vi ett av världens sjukaste folk. Vi sjukskriver oss ofta och länge och vi har sjukdomar som inte finns någon annastans. I en S-regering är det inte alls märkligt utan helt naturligt. Det är bara att öka bidrag, öka myndigheters handlingsförlamning och förtidspensionera folk som inte kan ta sig tillbaka på arbetsmarkanden snabbt nog.

 9. Katrin

   /  april 2, 2011

  Jag har ju egna erfarenheter om vilka sjukdomar som inte ”duger” att ha om man ska kunna få sjukersättning.

  Den ena sjuldomen är aorta och kranskärlsaneurysmer (uppsprickande blodkärl) som lett till 2 livshotande situationer och stora hjärt/kärl operationer. Där läkarintygen specificerar att personen inte kan arbeta med något, inte får utsättas för stress, inte kan lyfta, inte inte inte… Och där den drabbade nu är utförsäkrad och deprimerad. Hur kan man tycka att en person som går runt med hjärta och kärl som en tickande bomb och som har arbetat i 30 år i ett vårdyrke ska hitta ett annat arbete eller leva på ingenting?

  Den andra sjukdomen är stroke (blodpropp i hjärnan) som lett till att personen fått allvarliga följder, försvagad vänstersida, svårt med rums- och tidsuppfattning, har svårt att koncentrera sig, får kraftig huvudvärk och svår trötthet. Läkarintygen specificerar att personen är helt sjukskriven med 0 % förmåga att arbeta. Personen har efter nyår börjat hälsa på på jobbet, på 25 % och utför vissa arbeten, och det ska trappas upp till 50 % i sommar som en del av rehabiliteringen. De besöken är redan nu på gränsen vad personen klarar av, eftersom huvudvärken blir svårare och personen sover resten av dagen efter intensivt tankearbete. MEN nu blir personen UTFÖRSÄKRAD och ska till arbetsförmedlingen och söka jobb TROTS att personen har ett arbete som han är sjukskriven ifrån…

  Jag blir GALEN på tokerierna!
  Jag HATAR också Moderater som ”En annan Fas3are” skriver här ovanför. HATAR!

  Så vad du än gör, få inte aneurysmer eller stroke!

 10. Elin

   /  april 2, 2011

  Byte av socialförsäkrings-minister till en som lystrar till namnet Kristersson var kosmetika, han och företrädaren är ju stöpta i samma cyniska form.

 11. Neon
  Jag föreslår du läser på lite, vi har inte varit och vi är inte ett av världens sjukaste folk och det finns inte sjukdomar här som inte finns någon annanstans. Du har gått på propagandan precis som många andra! Däremot är vi världens mest arbetande befolkning, en hemmafru i Frankrike som blir sjuk kommer inte med in någon sjukstatistik!

  Det som händer nu är att folk med ej godkända diagnoser pressas ut i aktiviteter som de kanske inte överlever. Bara för man ännu inte har förstått vad den nya bakterien gör i kroppen, eller vilka samband olika gentyper har. Det är väldigt få som vill vara sjukskriva, redan tidigare gav det ekonomiska bekymmer att blir sjuk, nu är det en katastrof! Utgå från att människor faktiskt vill jobba istället för tvärt om, utgå från att människor är ärliga tills motsatsen bevisas. En brottsling är oskyldig till motsatsen bevisats, en sjuk är frisk tills motsatsen bevisats….

 12. Maria

   /  april 3, 2011

  Neon= tröttsamt troll som sprider halv- och osanningar.

 13. neon

   /  april 6, 2011

  Eko: Presentera gärna statistik och fakta som styrker det du säger, för jag kan inte hitta det. Återigen, jag syftar här på personer som arbetar, står till arbetsmarknadens förfogande, studerar, personer som är sjukskrivna från jobb eller som förtidspensionerats från sitt jobb. Jag räknar inte med hemmafruar (och liknande )som inte står till arbetsmarknadens förfogande och inte heller ingår i försäkringssystemen och vidare då inte heller räknas in i en rad andra områden. Din version i sin yttterlighet är länder som inte för någon statistik alls, för där är ingen sjuk. JAg syftar naturligtvis på länder där det finns system och myndigheter som för statistik.

  Faktum är att vi har ett enormt generöst försäkringssystem och arbetsklimat med allt jag nämner ovan. Det finns många länder som inte har detta. Tvärtom, de har hårdare villkor. I mitt tidigare jobb reste jag mycket internationellt. Ganska snabbt kunde jag se tydliga skillnader. Hur länge de var föräldralediga, hur länge de var sjuka, vilka åkommer de blev sjukskrivna för, hur länge de har semester o andra ledigheter. osv osv. Jag står fast vid att svenskar blir utbärnda, det blir inte kineser, trots att de jobbar hårdare. ett av många exempel.

  ”Det är väldigt få som vill vara sjukskriva” om jag förlitar mig på den statistik och de rapporter som FK lämnar, så är det fler än du vill tro. Dessa rapporter har lämnats sen 90-talet, så det är inget moderatpåfund att det finns de som fuskar och utnyttjar systemen. Det är dock inte det som är det viktigaste, det viktigaste är vilket synsätt man vill ha. I en S-värld är den sjuke sjuk…punkt slut. I en Alliansvärld är den sjuke för sjuk för sitt jobb, men kanske inte för alla typer av jobb. Min vän på byggarbetsplatsen som skada foten kunde ta ett kontorsjobb. Mycket bättre än förtidspension.

 1. Kristersson anklagar läkarupproret för lögn « Röda Berget

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: