Kylig matematisk logik vs. verkligheten


Fukushima 4

De fruktansvärda katastrofer som just nu utspelar sig i Japan har lett till en märklig debatt här hemma. Kärnkraftskramande högerdebattörer och ledarskribenter hävdar att alla de som i skenet av den pågående kärnkraftskatastrofen i Japan ifrågasätter kärnkraftens framtid och säkerhet är ”cyniska”. Jag förmodar att de då också inkluderar Fredrik Reinfeldts tyska bundsförvant Angela Merkel i denna ”cyniska” skara?

Debatten känns igen från en helt annan inrikespolitisk fråga. När ”enskilda fall” har nått rubrikerna i kölvattnet av sjukförsäkringsreformen dyker samma märkliga argument upp från samma skara debattörer. De som vågar tala om att människor faktiskt begår självmord eller ens vågar tala om att människor av kött och blod faktiskt plågas, stressas och mår fruktansvärt dåligt på grund av de nya sjukreglerna – de är känslokalla cyniker – som enbart utnyttjar andra människors tradgedi för egen vinning. Detta oavsett om de som tar upp problemet exploaterar människor mot deras vilja eller faktiskt enbart berättar om vad de drabbade själva vill nå ut med och förmedla.

Att i ljuset av det som nu sker i Japan ifrågasätta vår egen kärnkraftspolitik har givetvis ingenting med ”cynism” att göra. Det är en så besynnerlig och utstuderad anklagelse att den faller på eget grepp. Att i dagsläget däremot inte alls reflektera över hur den katastrof som just nu utspelar sig i Japan påverkar oss här hemma – och vår egen kärnkraftspolitik – tyder kanske inte på cynism men väl på feghet.

För min egen del har jag oerhört svårt att släppa den katastrof som just nu utspelar sig i Japan ens för ett ögonblick. Jag ser hur de som drabbats av naturkatastroferna får hela sina liv ödelagda. Samtidigt drabbas de som har överlevt av en ny katastrof – som i värsta fall kan ödelägga och förstöra liv i generationer. Visst måste vi som människor få reflektera över detta?!

Kärnkraftshaverierna i Japan visar hur sårbar kärnkraften är som energikälla. Det som sker visar att vi aldrig kan räkna bort de risker kärnkraften för med sig. Det osannolika och otänkbara kan hända – även här. Den påminner oss om att frågan om kärnkraftens vara eller inte vara är mer än en fråga om kall matematik och ofelber teknik. Den handlar om värderingar och etik – och vad vi är beredda att utsätta framtida generationer för. Att reflektera över dessa frågor just nu är ingenting annat än mänskligt – och viktigt.

Politik som bara bygger på kylig (m)atematisk logik men som faller i bitar när den praktiseras i verkliga livet – den är både cynisk och känslokall. Att kritisera och ifrågasätta en sådan politik är givetvis inte cyniskt. Det är istället något vi är skyldiga att göra – vare sig det handlar om kärnkraft eller hur vi behandlar sjuka och utslitna människor av kött och blod – om vi fortfarande vill behålla en gnutta medmänsklighet, moral och etik i våra liv och samhällen.

*

Tidigare bloggposter; Kärnkraftens pris, Ögonblick av katastrof – decennier av lidande

Bloggat; Martin Moberg, Annarkia, Approxiamtion, Högbergs tankar, Motvallsbloggen, Lena Sommestad, Röda Malmö, Röda Berget, Svensson, Knapsu bloggar, Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, ab7, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, exp1, exp2, exp3, svt1, svt2, svt3, svt4,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

intressant.se

Proteststorm mot utförsäkringarna

Kritiken mot de nya sjukreglerna har varit massiv ända sedan det allra första förslaget till ”reformen” lades fram. Remissinstanserna och experterna varnade för alla de konsekvenser vi ser i dag. En av varningarna kom till och med från Ulf Kristersson. Då agerade han som Stockholms socialborgarråd. Nu agerar han som socialförsäkringsminister och har förvandlats till en av regeringens starkaste försvarare av sjukreglerna. Då varnade han för hur kostnader för de utförsäkrade skulle skjutas över till kommunerans försörjningsstöd. Nu blundar han och rapar upp massproducerade och konserverade myter och lögner om utförsäkringen och dess konsekvenser.

Men, trots en enorm propaganda apparat har man inte lyckats dölja alla fakta. De grymma och kontraproduktiva konsekvenserna har blivit uppenbara för allt fler. Nu är det är snart sagt bara regeringen och dess allra mest trogna bundsförvanter som fortfarande kan försvara utförsäkringspolitiken.

Just nu pågår ett samlat Påskupprop mot Utförsäkringarna – där både privatpersoner, kyrkans diakoner, fackföreningar och många andra som ser de fruktansvärda konsekvenser ansluter sig. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin har i dagarna skrivit ett öppet brev till samtliga riksdagsledamöter om sjukförsäkringen. Sveriges Kristnas Råds styrelse skickade ett öppet brev till regeringen i förra veckan om de utförsäkrades situtaion. Ärkebiskop Anders Wejryd har även han tagit ställning för diakonernas upprop mot utförsäkringarna.

I går höll LO ett seminarium om sjukförsäkringsreformens effekter. Här är ett par reflektioner kring seminariet….

Pressa Kristersson – inte de sjuka, citat;

Pressen ökar nu på högerregeringen i allmänhet och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, M, i synnerhet. Han är för övrigt väldigt stolt över den nya sjukförsäkringen och han stöder sig på egen statistik. Men det är han som skall pressas och inte landets alla långtidssjuka. Av de som utförsäkrades årsskiftet 2009/2010 har ca 60 procent återvänt till sjukförsäkringen – inte tio procent som regeringen trodde. /…/

Marie Larsson, diakon från Gotland vittnade igår om en ny fattigdom som breder ut sig. Utförsäkrade kommer helt utblottade till kyrkorna.
Jenny Fjell, läkare, pekade på den ökade stressen i arbetslivet. En stress som skapar hälsoproblem och som nu möts med ännu mer ekonomisk stress. Kjell Rautio, expert på socialförsäkringar betonade att svenskarnas förhållande till sjukförsäkringen inte är något attitydproblem. Det finns inget utbrett fusk eller ”överutnyttjande av sjukförsäkringen” som förklarar höga sjuktal. Ett mänskligare Sverige förutsätter en individanpassad rehabilitering. Människor ska hjälpas – inte stjälpas.

Stoppa Utförsäkringarna, Lena Sandlin VF, citat;

Rapporterna duggar tätt om dem som drabbats av högerregeringens hårda utförsäkringspolitik. Den ena historien är värre än den andra och visar på högerregeringens kalla människosyn.
LO uppmärksammade i går effekterna av högerpolitiken genom seminariet ”Sjukförsäkringsreformens effekter” i LO-borgen. Expertis från olika delar av samhället deltog för att reda ut hur effekterna egentligen blir. Hur många har kommit tillbaka i arbete, hur många har hamnat mellan stolarna och vilka får i dag ta försörjningsansvaret över de sjuka som tvingats lämna systemet?/…/

Nu måste regering och riksdag lyssna till alla som påtalar det orimliga och rättsosäkra i dagens regelverk och det handlar inte om några småjusteringar.
LO gör helt rätt i att kräva ett utförsäkringsstopp samtidigt som de kräver en skyndsam,
i nära dialog med arbetsmarknadens parter, översyn av hela det regelverk som utgör den så kallade rehabiliteringskedjan.

I ett välfärdsland som Sverige måste människor ha rätt att känna ekonomisk trygghet vid sjukdom.

Protestera mot de omänskliga sjukreglerna…..


Skriv på namninsamlingen – OBS Ny lista; Påskuppropet

Gå med i Facebookgruppen; Påskupprop mot utförsäkringarna

Påskupprop mot utförsäkringarna;
Medborgarplatsen, Stockholm 25 april kl 14;00

Länkar:
De tystas Röst; Påskuppropet engagerar
Charlotte Therese Björnström – Påskuppropet är varken höger eller vänster
Bitte Assarmo – Att agera mot utförsäkringarna är en kristen skyldighet
Svenska Kyrkan – Brev till Statminister Fredrik Reinfeldt
Tankesmedjan allmänmedicin – Förutspått om utförsäkrade
Sveriges Kristnas Råd – brev till regeringen
LO:s brev till regeringen (2008, 2009, 2011)
Påskuppropet i svt
Skrämmande varningar före de nya sjukreglerna röstades igenom
Landets alla fackförbund och patientorganisationer välkomnas att delta i påskuppropet
Myterna om sjukförsäkringen

Förbön att avändas under gudstjänsten annandag påsk 25/4 2011

*

Bloggtips; Annarkia om kärnkraften, Alliansfritt om Fas 3 jobbet som kostade livet, Begrundat och plitat om oron kring ränkraften, FASAN om alla de som får se upp, Kaj Raving om sjukvården, LO-bloggen om Wanjas brev,  Netroots

Media; dn1, dn2

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se