Ögonblick av katastrof – decennier av lidande

Japan drabbas jus nu av flera fullständigt ofattbara och grymma katastrofer.  Jordbävningar,  tsunamin och till följd av dessa – flera kärnkraftshaverier.

Naturkatastroferna har vi människor inte någon skuld till eller makt över. Det enda vi kan göra är att förbereda oss och försöka minska skadeverkningarna. När det gäller kärnkraften är det något helt annat.

Vi människor har själva skapat riskerna – vi har till och med kalkylerat med dem. Vi har som samhällen bestämt oss för att det är värt att riskera framtiden för att utvinna den energi vi vill ha just i dag. Mycket av det resonemanget handlar om precis det Tage Danielsson så träffande talade om i sin monolog ”Om sannolikhet”.

Vi vet att riskerna finns – därför har vi försökt att förhindra att katastrofen ska inträffa genom att bygga extrema och kostsamma säkerhetssystem runt omkring kärnkraftverken. Det gör kärnkraften nära nog ”säker” – men bara så länge det osannolika inte inträffar.

Hur säker är kärnkraften, citat dn;

Ett modernt kärnkraftverk har mycket mer omfattande säkerhetssystem än andra typer av energiverk. Men om något går fel kan konsekvenserna bli långt värre.

Konsekvenserna kan alltså bli långt värre än av andra typer av energiverk. Det är just det som borde få oss att tänka ett varv till när det gäller kärnkraften. Precis som Lena Sommestad så träffande skriver på sin blogg, citat;

….Jag tror att vi måste  skapa sådana säkerhetsmarginaler i vårt samhälle att ögonblick av katastrof inte skapar decennier av lidande./…/

Just nu kommer ytterliggare rapporter som tyder på att den fullständiga katastrofen snart är ett faktum. Frigyes Reisch, en av Sveriges ledande experter på kärnkraftsäkerhet säger så här i aftonbladet, citat;

Fukushima är lika allvarligt som Tjernobyl.
/…/på den sjugradiga Ines-skalan klassas olyckan bara som en fyra av de japanska myndigheterna.
– Det säger de på grund av ekonomiska intressen. Det här är en sjua./…/

– Det ligger oerhörda kommersiella intressen i det här. Hela världens kärnkraftindustri är japansk.

Säkerhet är ett av Japans signum. Man planerar för risker och katastrofer i alla moment – man vet exakt hur man ska hantera alla tänkbara scenarier. Men trots detta inträffar det ”osannolika” just där. Grundorsaken till katastrofen är givetvis jordbävningen och tsunamin – men inte i sig. Istället handlar det om att elkraften försvann – och därefter reservkraften. En naturkatarof må vara extremt osannolik i Sverige – men hur osannolikt är det egentligen att elkraften slås ut?

Citat, svd;

Vilken är orsaken till nödläget vid de japanska kärnkraftverken? Problemen vid Fukushima-reaktorerna uppstod när elkraften försvann, som en följd av tsunamin. Därefter slogs reservkraften ut, så att systemet som ska kyla bränslehärden fallerade. I går larmade IAEA om nödläge även från kärnkraftverket i Onagawa, sedan förhöjd strålning konstaterats. Även kärnkraftverket Tokai 2, norr om Tokyo har problem med kylsystemet. I går uppgav den japanska regeringen att en härdsmälta kan ha inträffat vid reaktor 1 och 3 i kärnkraftverket Fukushima 1.

Vår nuvarande regering har öppnat upp för att bygga nya kärnkraftverk med obegränsad livslängd. I samma andetag har man avsagt sig att aktivt satsa på förnyelsebar energi. Man avstår från framtiden och satsar på ”gårdagens” tunga, dyra och sårbara teknik.

Kärnkraftens verkliga pris, citat ab;

Sanningen är att det inte går att planera för alla risker. Den mänskliga faktorn, naturkatastrofer eller terroristattacker kan kullkasta det mesta. Frågan är vilka konsekvenser det får. När det handlar om kärnkraft kan hela samhällen, i värsta fall hela landsändar, slås ut. Är det en rimlig risk att ta?

I Sverige har den borgerliga regeringen valt att satsa på kärnkraft i stället för att lägga resurserna på en omställning till en mer hållbart energisystem.

Tv-bilderna från Fukushima är en obehaglig påminnelse om hur feltänkt den politiken är.

Men det finns fler risker med kärnkraften – utöver naturkatastrofer och att det ”osannolika” inträffar;

  • Radioaktiviteten som skapas är extremt farlig, frågan om säker slutförvaring är ännu inte löst.
  • Vi lastar över ännu ett miljöproblem på kommande generationer.
  • Brytningen av uran skadar naturen, sprider radioaktivitet och sker i svår arbetsmiljö.
  • Strålning sprids och läcker under hela processen från brytning till slutförvaring – inte bara om en verklig olycka skulle inträffa.
  • Risken för terroristattacker.
  • Kärnkraften är ingen förnybar energikälla.

*

Tidigare bloggposter;
Kärnkraft, barncancer och sannolikhetskalkyler
Kortsiktigt glädjerus som förblindar

Läsvärt; Vinster i välfärden går ut över personalen

Bloggat om Japan och kärnkraft; Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Knapsu bloggar, I huvudet på Pagrotsky, Röda Malmö, Svensson, Annarkia, Kulturbloggen, Netroots

Media; svd1, svd2, svd3, svd4, svd5, svd6, svd7, svd8, svd9, svd10, svd11,svd12dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, dn6, dn7, dn8, dn9, dn10, dn11, ab1, ab2, ab3, svt1, svt2, exp1

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se