Kristersson varnade själv för sjukreglerna

Ofta låter det från alliansens färeträdare som om de nya sjukreglernas konsekvenser kommit som en blixt från klar himmel. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Varningarna kom från flera olika håll – från remisssvar, experter och från forskare. Alliansens företrädare ignorerada alla dessa varningar och körde på.

Påskuppropet mot Utförsäkringarna har nu gjort en mycket intressant sammanställning med en stor mängd av de varningar som kom redan innan startskottet för utförsäkringskedjan – den 1 juli 2008.

En av de kanske mest otippade kritikerna var den nuvarande socialförsäkringsministern Ulf Kristersson – som då agerade som Stockholms socialborgarråd. Så här lät kritiken då (2008), citat;

*…det behövs längre perioder än vad som föreslås i promemorian” ”Det framstår som orimligt att kommunernas kostnader för försörjningsstöd ska vara beroende av regler i andra trygghetssystem och det är helt oacceptabelt att kostnaderna för både försörjning samt rehabiliteringsinsatser skjuts över från staten till kommunerna.”
Källa: Borgarrådsberedningen, Stockholms Stad (2008)

Andra exempel på varningar…

* De Handikappades Riksförbund: ”Föreliggande promemoria, liksom promemorian om sjukpenning, präglas av en människosyn där utgångspunkten tycks var att människor fuskar och är ovilliga att arbeta. Detta syjsätt står långt ifrån DHR´s erfarenhet” ”DHR är kritisk till flera av förslagen, då vi befarar att dessa leder till ännu större utanförskap” ”Förslagen minskar säkerligen socialförsäkringens kostnader under en kort tid, eftersom människor pressas arbeta trots sjukdom” ”Människor riskerar dessutom att falla mellan stolarna: de är för sjuka för att arbeta och för friska för att erhålla sjukpenning” ”Vi finner dem dessutom ogenomarbetade och präglade av okunskap om att leva med funktionsnedsättningar och under knappa ekonomiska förhållanden.”
Källa: DHR (2008)

* Försäkringsförbundet: ”Förslaget leder inte till att fler personer återgår i arbete utan endast till att allvarligt och långvarigt sjuka personer får sämre ekonomi.
Källa: Försäkringsförbundet (2008)

* Sveriges kommuner och landsting: ”Förbundet avstyrker promemorians förslag till fasta hållpunkter. De föreslagna fasta hållpunkterna är alltför snäva och därför inte realistiska för att arbetsgivare och övriga involverade aktörer på bästa sätt ska kunna fullgöra sina delar i rehabiliteringskedjan” ”SKL avstyrker förslaget att avskaffa tidsbegränsad sjukersättning.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting (2008)

* Kristdemokraternas lokalavdelning i Ulricehamn:ett stort antal människor kommer att hamna utanför vårt trygghetssystem. Man kan inte vara så blåögd att tro att det är endast ett få antal människor som detta kommer att beröra.” ”Vi kan ej förstå hur detta synsätt är/förenligt med kristdemokratisk politik att värna den lilla människan.”
Källa: ”Hög tid för en parlamentarisk utredning om socialförsäkringen” (TCO, 2008)

Läs mer här!!

Tidigare Bloggposter;
Missa inte remisskritiken (2008)
Försäkringssjälvmord – ett nytt begrepp (2008)

Länkar;
Vi borde ha skrikit långt tidigare
Påskuppropet växer när utsattheten ökar
Skara stift gör upprop för de utförsäkrade
Fler länkar; Charlotte Therese

*

Något helt annat

Att välja ny s-ledare har utvecklats till en lång och plågsam process för Socialdemokraterna. Jag tror att partiet i långa loppet skulle tjäna på en mer öppen och demokratisk process. Som Stig Malm säger, citat; ”- Vi skulle självklart ha en helt öppen linje. Om man har ett antal kandidater så ska man ju inte tala ned en del för att få en enda kvar. Ställ fram ett antal kandidater som får tala om vad de vill och låt sedan kongressen välja.”

Ja, varför inte!? Demokrati kallas det för…..

*

Till sist...

Missa inte SvD:s nya serie om Välfärdens vinster till riskkapitalbolagen

Länkar; 1 23 Pengarna försvinner ur landet Så mycket tjänar de på offentlig verksamhet

*

Bloggat; Alliansfritt Sverige

Fler Bloggtips; Annarkia om s bakom låsta dörrar, FASAN om vägen ur FAS3, Gemensam om välfärdsvinsterna, Högbergs tankar – en berättelse, Peter Andersson om att s ska våga drömma, Reflektioner och speglingar om hur det möjliga blev omöjligt, Röda Berget om S framtid,  Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, ab4, ab5, ab6, dn1, dn2, dn3, dn4, exp1, exp2, exp3, svd1

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se