Både bödlar och offer lider

Alla vet väl vid det här laget att alliansregeringen under sin tid vid makten har genomfört en hårt kritiserad  ”sjukförsäkringsreform” – som fått förödande konsekvenser för många svårt och långvarigt sjuka.

Samtidigt har Försäkringskassan genomfört omfattande organisationsförändringar. Därtill har regeringen, under samma period, flera år i rad – beslutat om ekonomiska neddragningar. Pengar måste sparas (till skattesänkningar) – trots att socialförsäkringarna har gått med mångmiljardvinster varje år sedan 2003. Fackförbundet ST har flera gånger varnat för konsekvenserna. Så här skrev man på DN debatt redan i januari 2009…

Citat;

Sedan 2006 har Försäkringskassans anslag minskat med nästan 600 miljoner kronor. Under samma tid har antalet anställda (räknat som årsarbetare) skurits ned med 2.500 personer. Enligt vad ST nu erfar så kommer, om minskningen fortsätter som planerat, totalt 3.500 anställda vid Försäkringskassan att ha försvunnit fram till år 2010. Det motsvarar nästan var fjärde anställd, eller 23 procent av personalstyrkan./…/

ST:s arbetsmiljöundersökning för 2008 har nu brutits ned. Den visar att 66 procent av de anställda vid Försäkringskassan har alldeles för mycket att göra. 45 procent arbetar över varje vecka. 39 procent anser att situationen på arbetsplatsen är sådan att man inte på ett fullgott sätt kan klara av det uppdrag man fått av riksdag och regering. Samtidigt som de anställda slår knut på sig själva för att ge människorna de pengar de har rätt till, möter 47 procent varje vecka kritik och besvikelse från medborgarna. 16 procent utsätts till och med för våld eller hot om våld från de människor de har till uppgift att hjälpa. Den situationen är ohållbar.

Det är alltså inte ”bara” de med ohälsa som drabbas av regeringens spariver, åtstramningar, och nya hårda regler. Det gör även de anställda på både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som är satta att administrera ”reformen” – med minskande resurser och stentuffa krav.

I min förra bloggpost skrev jag om hur många läkare nu anser att sjukförsäkringsreformen har blivit ett arbetsmiljöproblem. Samma sak gäller för Försäkringskassans personal.

Några exempel i media under den senaste tiden;

Personalen knäar på försäkringscentret, citat;

Några är sjukskrivna på grund av stress. Bland dem som är kvar på jobbet är många mer eller mindre sjuka. De anställda på Försäkrings­kassans lokala försäkringscenter i Sundsvall mår dåligt./…/

– Situationen har aldrig varit värre och då har det ändå varit tufft sedan 2008 då försäkringscentret bildades, säger Christina Svensson, samordnande arbetsmiljöombud./…/

Personalen på Försäkringskassan slits, citat;

Försäkringskassans personal slits ut i Lycksele och Umeå. Det menar Arbetsmiljöverket som nu kräver att personalen får tid för återhämtning mellan arbetspassen./…/

På Umeå-kontoret beskrivs situationen som att de springer i ett hjul och att arbetssituationen aldrig har varit så här hemsk./../

Personalen lider av moralisk stress, citat;

/…/Pressen på de anställda inom Försäkringskassan har ökat de senaste åren.
Arbetsbördan har blivit allt större, i takt med alla nya förordningar, medan resurserna minskats. Ohälsotalet bland de anställda är högt. Ett av skälen är den allt högra arbetstakten, men Lucas ser ytterligare ett skäl.
– Oavsett om man känner att man fattat ett formellt rätt beslut är vi ju människor och vi påverkas av dem som vi möter. Vi talar ibland om en moralisk stress, när du gör saker som du egentligen inte håller med om. I din professionella roll måste du fatta beslut enligt de regler som gäller, men det betyder inte att vi inte påverkas av de beslut vi gör och hur våra kunder påverkas av dem.
De nya reglerna innebär att många som varit sjuka under flera år nu förlorar sin ekonomiska trygghet.
– Ofta får vi höra från kunden ”Ni skickar mig till socialtjänsten och de kommer att be mig att göra mig av med bilen och huset, ja allt.”

Den nya moderata ”arbetslinjen” får fruktansvärda konsekvenser för både ”bödlar” och ”offer”. Ett stentufft och omänskligt Sverige växer fram – där det gäller att vara frisk, arbetsför och helt utan medmänsklighet.

För personalen på myndigheterna gäller det att hålla tyst utåt. Inte kritisera, inte berätta sanningen om konsekvenserna av ”reformen”. En av av de som sa ifrån var arbetsförmedlaren Bernth Olofsson, Umeå – han blev av med sitt jobb. Läs mer här – hos Litentanta!

Mer;

Stressad personal får högt blodtryck
”En myndighet i kris”
Stress på Försäkringskassan får anställda att säga upp sig
Hård kritik mot Försäkringskassan
F-Kassan får inte mer resurser

*

Bloggat; Karlshamnspolitik o lite Fridhem, Försäkringskassan inifrån

Fler bloggtips; Martin Moberg, Stardust bloggNetroots

Lästips; Lena Sommestad om Socialdemokratin och tidlösa värderingar

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Lämna en kommentar

9 kommentarer

 1. Tack, du behövs, alltid!

 2. Försäkringskassan styrs nu helt och hållet som ett privat försäkringsbolag och det är helt enligt planen. Det ska locka investerare och det ska också lura folket att tro att om FK var privatiserad så skulle allt bli bättre. Skulle inte förvåna mig om många kommer att bli lurade!

 3. Arne Roland

   /  november 14, 2010

  Jag hittade en artikel om stupstocken i sjukförsäkringen och
  att det var Folkpartiet och finansdepartementet som drev på.
  Ilsemarie har kanske redan skrivit om det men här är den.

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sa-uppstod-stupstocken_5659897.svd

 4. Adam Smith

   /  november 16, 2010

  Vad förvånande att du försöker tala om det kalla Sverige. Att man sedan förtidspensionerade över 140 personer per dag i Socialdemokraternas Sverige är väl en annan sak. Är det verkligen ett varmt Sverige att passivisera människor?

 5. Svar till Adam Smith

  Lite fakta;

  Hög svensk sjukfrånvaro en myt
  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article627513/Hog-svensk-sjukfranvaro-en-myt.html

  Myter om sjukförsäkringen
  http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/myter-om-sjukfoersaekringen-saagas-soender-av-naetverk-foer-sjuka-395852

  Mer fakta från Resurs

  140 personer om dagen – Är ett medeltal på nybeviljade ersättningar (förtidspension, sjukbidrag, sjukersättning och aktivitetsersättning) på 25-100% mellan åren 1998-2006. Här ingår exempelvis alla de som arbetade upp till 75% och som hade sjuk- eller aktivitetsersättning, med eller utan tidsgräns, resterande tid.

  Över 550.000 förtidspensionärer – Ett bestånd av sjuk- och aktivitetsersättningar. Här ingår också alla som arbetade upp till 75% med sjuk- eller aktivitetsersättning resterande tid, med eller utan tidsgräns!

  Världens sjukaste folk – En myt som avslöjades redan år 2003 och nu senast detta år i färsk forskning. Vi är eller var varken sjukast i världen eller i Europa!

  Antalet sjukersättningar minskar – Stämmer och beror på att den tidsbegränsade sjukersättningen är borttagen och att äldre sjuka går över till ålderspension. År 2008 hade exempelvis 171.665 personer mellan 60-64 år sjukersättning på 25-100%, med eller utan tidsgräns. Samma år var det exempelvis 25.497 personer mellan 35-39 år. Regeln att sjuka får arbeta och behålla sin sjukersättning gav katastrofalt resultat (tyvärr)!

  Sjuka återgår till arbetsmarknaden – Av de som utförsäkrades vid årsskiftet och anmälde sig till Arbetsförmedlingen (12.757 personer) och hade gått 3 månaders introduktionsprogram var det bara 105 som vid undersökningstillfället hade fortsatt anställning med samma arbetsgivare, 333 hade fått ett nytt arbete utan stöd, 283 hade fått ett nystartsjobb och 983 hade arbete med stöd!

  Ohälsotal / ohälsa – Ett mått på fem utbetalda ersättningar från socialförsäkringen. När man ska sänka ohälsotalet måste man kasta ut sjuka från sjukförsäkringen. Dock är det lätt att bluffa i media och påstå att folk mår bättre eftersom ”ohälsan” minskar. Minskad ohälsa / ohälsotal kan alltså betyda rejält med tragedier i praktiken, så som verkligt utanförskap, ohälsa, fattigdom, självmord mm.

  Sjuka fick inget stöd och ingen rehabilitering förr – Över 40% av de utförsäkrade som var inskrivna på Arbetsförmedlingen var inskrivna på AMS sedan tidigare. En tredjedel av 12.200 utförsäkrade som i januari 2010 hade skrivit in sig på arbetsförmedlingen ingick i rehabiliteringssamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som funnits sedan 2003.

 6. Ut av dom första ca 12.000 personer som blev utförsäkrad var ju 11481 ab dom sjuka som ” bara” hade kommit frpn sjukPENNING.. det vill säga att dom inte hade varit sjukskrivna särskild länge då…

  Det vill ju i sig själv säga att dom INTE hade varit igennom det långa helvete som många av dom andra sjukskrivna har/hade varit igennom INNAN dom blev utförsäkrade till slut..

  Att sen ut av dom 12.000 ca som blev utförsäkrad at så få kommar tillbaka till ett ”vanligt” jobb säger ju inte särskild mycket…

  Där finns ju INGEN som tänkar på att efter dom 12.000 första som blev utförsäkrad då kommar alla dom/oss med sjuk/aktivitetsersättninger som redan HAR varit sjuk ännu längre tid, som redan har testat sig själv flera gånger om vi/dom nu klarade av att jobba ändå trots smärta/problemer/ohälsa m.m…

  Den gruppen av människor som redan har varit MEST igennom dom kommar ju först att bli utförsäkrade från och med denna sommaren 2010 och framåt…

  Då kommar den stora sanningen ju att ducka fram om att dom sjuka ju faktisk VAR pch ÄR sjuka..

  sen kommar statistikken att stiga ännu mera…
  Dom hade ju ”bara” räknad med att 1/3 del av dom sjuka skulle komma tillbaka till sjukförsäkringen men redan nu har over 50% kommit tillbaka.. och den siffran kommar ju att stiga igen….

 7. Lucas

   /  december 23, 2010

  Vem är det i Sverige som står för alternativ för människor? Hela socialförsäkringssystemet går ut på en arbetslinje. De som skall ha A-kassa kan man ju begripa men socialbidrag, försäkringskassa, bostadsbidrag och CSN ? Allt ser ut som ett koncentrationsläger med Hitlers bödlar.

  Man ger människor rättigheter i lag så det ser ut som man uppfyller alla normer internationellt. Sedan drar man in pengarna bakvägen. Den som inte jobbar skall dö är arbetslinjens måtto.

  Den som vill söka en annan väg till sina mål här i livet har ingen väg kvar för då nekas man ersättning eller studiebidrag eller kallas bidragsfuskare om man inte vill plugga 30 hp per termin. Förr kunde man välja hur många poäng man ville ta av sin heltidspott på 240 veckor utan att det kallades deltid om kurserna gick på helfart.

  Om man inte har rätt att existera på egna villkor längre kanske det är bättre att framställa en egen blankett om aktiv dödshjälp och be dessa myndigheter fylla i dem åt oss för avrättning smärtfritt. Vem som helst kan ändå åka till en klinik utomlands. Att svälta ihjäl människor eller låta dem ligga på gatan och frysa ihjäl är mord. Har vi ingen grundlag eller Europakonvention om mänskliga rättigheter, EU-regler eller JO längre som kan ingripa?

 1. Sanningen om samhället – 2010-11-13 EM
 2. Att ljuga med statistik för att skön(m)åla verkligheten. | Annarkia

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: