Allt fler bidragsberoende i alliansens Sverige

I dag berättar ekot att allt fler barn lever i familjer som är beroende av socialbidrag. Under de senaste 4 åren har antalet ökat med 10 000.

En anledning till att allt fler familjer blir beroende av socialbidrag är givetvis den ekonomiska krisen. Men, det är inte hela sanningen.

Citat, TCO;

I en enkät som TCO låtit göra med 30 kommuner visar det sig att nästan 70 procent anger att de skärpta reglerna i sjukförsäkringen är en viktig orsak till ökningen av socialbidragskostnaderna. Dessutom uppger 75 procent av kommunerna att de nya a-kassereglerna lett till ökade socialbidragskostnader.

Det finns alltså ett klart samband mellan det ökande beroendet av socialbidrag och de hårdare reglerna i både sjukförsäkringen och a-kassan. Många utförsäkrade faller i dag mellan stolarna och ser ingen annan utväg för att klara sin försörjning än att vända sig till socialen. Detta var också något som regeringen kalkylerade med när de nya reglerna infördes. Man visste att fler skulle bli beroende av socialbidrag.

Vår förra socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson ansåg att det var helt okej. Hon uppmanade också vid flera tillfällen utförsäkrade att söka försörjningsstöd. Första gången läst det så här i radion (18 nov. 2009)

– Man får ha försörjningsstöd. Det är väldigt många i vårt land som har det…

Vår nye socialförsäkringsminister Ulf Kristersson säger sig inte vara lika tilltalad av tanken. Han säger så här till ekot i dag, citat;

– Jag vill absolut inte medverka till att enda person mer än absolut nödvändigt hamnar i en situation där man tvingas söka socialbidrag.

Retoriken är putsad, men politiken är den samma.

Frågan är  – vad ska då de sjuka och utförsäkrade som hamnat mellan stolarna leva av? Luft – eller välgörenhet?

Så här ser verkligheten ut för många utförsäkrade, citat ekot;

Hittills har över 1 700 personer utförsäkrats, som inte kan bli sjukskrivna igen, hur sjuka de än blir. En av dem är Sabina Lindholm.

– Det är katastrof för oss. Vi måste leva på någonting. Vi är sjuka och finns det helt plötsligt ingenting för om man fortfarande är sjuk.

/…/

Alliansens politik har som huvudsyfte att piska människor till arbete. De som är sjuka och arbetslösa ska genom ”hårdare tag” motiveras att hitta jobb och bli friska. Om de inte lyckas får de skylla sig själva. Samtidigt belönas friska som redan har ett arbete med fler och fler jobbskatteavdrag.

Men verkligheten visar att alliansens politik har misslyckats. De långtidssjuka har inte blivit friskare av att utförsäkras. De arbetslösa har inte fått jobb för att deras villkor försämrats. De långtidsarbetslösa blir allt fler. Klyftorna ökar och allt fler görs beroende av socialbidrag och välgörenhet från anhöriga eller frivilligorganisationer.

Alliansens företrädare är på god väg att skapa sina drömsamhällen. Svårt sjuka och långtidsarbetslösa lever allt oftare på svältgränsen och den generella välfärden är snart ett minne blott.

Tacka tusan för att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt är nöjda!

Citat;

Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras.

(citat ur Reinfeldts bok Det sovande folket, 1993)

Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken…. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske.

(citat ur Anders Borgs bok ”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord” 1992)

*

Lästips; Allianspartierna och föraktet för svaghet

Bloggtips; Alliansfritt om Boultbeehärvan, Björn Andersson om Irlandskrisen, Esbati om Socialistiskt forum, Eva-Lena om människors vardag, Netroots

Media; dn1, dn2, svd1, ab1, ab2, ab3,

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

intressant.se

Fakta eller synpunkter – ingen respons

Noterar att Socialdepartementet och Ulf Kristersson nu är redo att ta emot våra synpunkter;

Synpunkter till Ulf Kristersson

Däremot är han och hans departement ännu inte redo att ge oss någon respons. Citat;

”….men vi har inte möjlighet att ge respons på framförda synpunkter”

Kanske vore det bättre om Kristersson och hans gäng istället tog till sig alla de fakta som numera  finns om hur ”utförsäkringskedjan” fungerar i verkligheten.

Synpunkter… det var det alla remissinstanser lämnade till socialdepartementet redan innan den nya utförsäkringslagen infördes. Kritiken var massiv.  Varningarna haglade i backen. Socialdepartementet slog dövörat till. Det var då de borde ha lyssnat till alla ”synpunkter”. Men, redan då var responsen obefintlig.

Nu finns mer än synpunkter. Nu finns fakta. Nu finns verkligheten.

Här är den Uffe!

De allra senaste exemplen;

Sjuka förpassas till socialbidrag

Ann-Charlotte förlorade allt

Familj tvingas leva på en sjukpension

Tog sitt liv efter besked från Försäkringskassan

Verkligheten fortsätter för de utförsäkrade

276 ”enskilda fall”

*

Fler Lästips;
Allianspartierna och föraktet för svaghet

Missa inte; Peter Hultqvist – AB debatt

Bloggtips om den bistra verkligheten;
Annarkia, Eva Hillén Ahlström, Martin Moberg, Reflektioner och speglingar

Netroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Både bödlar och offer lider

Alla vet väl vid det här laget att alliansregeringen under sin tid vid makten har genomfört en hårt kritiserad  ”sjukförsäkringsreform” – som fått förödande konsekvenser för många svårt och långvarigt sjuka.

Samtidigt har Försäkringskassan genomfört omfattande organisationsförändringar. Därtill har regeringen, under samma period, flera år i rad – beslutat om ekonomiska neddragningar. Pengar måste sparas (till skattesänkningar) – trots att socialförsäkringarna har gått med mångmiljardvinster varje år sedan 2003. Fackförbundet ST har flera gånger varnat för konsekvenserna. Så här skrev man på DN debatt redan i januari 2009…

Citat;

Sedan 2006 har Försäkringskassans anslag minskat med nästan 600 miljoner kronor. Under samma tid har antalet anställda (räknat som årsarbetare) skurits ned med 2.500 personer. Enligt vad ST nu erfar så kommer, om minskningen fortsätter som planerat, totalt 3.500 anställda vid Försäkringskassan att ha försvunnit fram till år 2010. Det motsvarar nästan var fjärde anställd, eller 23 procent av personalstyrkan./…/

ST:s arbetsmiljöundersökning för 2008 har nu brutits ned. Den visar att 66 procent av de anställda vid Försäkringskassan har alldeles för mycket att göra. 45 procent arbetar över varje vecka. 39 procent anser att situationen på arbetsplatsen är sådan att man inte på ett fullgott sätt kan klara av det uppdrag man fått av riksdag och regering. Samtidigt som de anställda slår knut på sig själva för att ge människorna de pengar de har rätt till, möter 47 procent varje vecka kritik och besvikelse från medborgarna. 16 procent utsätts till och med för våld eller hot om våld från de människor de har till uppgift att hjälpa. Den situationen är ohållbar.

Det är alltså inte ”bara” de med ohälsa som drabbas av regeringens spariver, åtstramningar, och nya hårda regler. Det gör även de anställda på både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som är satta att administrera ”reformen” – med minskande resurser och stentuffa krav.

I min förra bloggpost skrev jag om hur många läkare nu anser att sjukförsäkringsreformen har blivit ett arbetsmiljöproblem. Samma sak gäller för Försäkringskassans personal.

Några exempel i media under den senaste tiden;

Personalen knäar på försäkringscentret, citat;

Några är sjukskrivna på grund av stress. Bland dem som är kvar på jobbet är många mer eller mindre sjuka. De anställda på Försäkrings­kassans lokala försäkringscenter i Sundsvall mår dåligt./…/

– Situationen har aldrig varit värre och då har det ändå varit tufft sedan 2008 då försäkringscentret bildades, säger Christina Svensson, samordnande arbetsmiljöombud./…/

Personalen på Försäkringskassan slits, citat;

Försäkringskassans personal slits ut i Lycksele och Umeå. Det menar Arbetsmiljöverket som nu kräver att personalen får tid för återhämtning mellan arbetspassen./…/

På Umeå-kontoret beskrivs situationen som att de springer i ett hjul och att arbetssituationen aldrig har varit så här hemsk./../

Personalen lider av moralisk stress, citat;

/…/Pressen på de anställda inom Försäkringskassan har ökat de senaste åren.
Arbetsbördan har blivit allt större, i takt med alla nya förordningar, medan resurserna minskats. Ohälsotalet bland de anställda är högt. Ett av skälen är den allt högra arbetstakten, men Lucas ser ytterligare ett skäl.
– Oavsett om man känner att man fattat ett formellt rätt beslut är vi ju människor och vi påverkas av dem som vi möter. Vi talar ibland om en moralisk stress, när du gör saker som du egentligen inte håller med om. I din professionella roll måste du fatta beslut enligt de regler som gäller, men det betyder inte att vi inte påverkas av de beslut vi gör och hur våra kunder påverkas av dem.
De nya reglerna innebär att många som varit sjuka under flera år nu förlorar sin ekonomiska trygghet.
– Ofta får vi höra från kunden ”Ni skickar mig till socialtjänsten och de kommer att be mig att göra mig av med bilen och huset, ja allt.”

Den nya moderata ”arbetslinjen” får fruktansvärda konsekvenser för både ”bödlar” och ”offer”. Ett stentufft och omänskligt Sverige växer fram – där det gäller att vara frisk, arbetsför och helt utan medmänsklighet.

För personalen på myndigheterna gäller det att hålla tyst utåt. Inte kritisera, inte berätta sanningen om konsekvenserna av ”reformen”. En av av de som sa ifrån var arbetsförmedlaren Bernth Olofsson, Umeå – han blev av med sitt jobb. Läs mer här – hos Litentanta!

Mer;

Stressad personal får högt blodtryck
”En myndighet i kris”
Stress på Försäkringskassan får anställda att säga upp sig
Hård kritik mot Försäkringskassan
F-Kassan får inte mer resurser

*

Bloggat; Karlshamnspolitik o lite Fridhem, Försäkringskassan inifrån

Fler bloggtips; Martin Moberg, Stardust bloggNetroots

Lästips; Lena Sommestad om Socialdemokratin och tidlösa värderingar

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Nya sjukreglerna ett arbetsmiljöproblem

De nya sjukreglerna har blivit ett arbetsmiljöproblem för läkarna; alltmer tid måste läggas på att fylla i komplicerade intyg som allt oftare underkänns av Försäkringskassan. Läkarna anser också att många patienter kommer till skada när läkarintygen inte respekteras.

Läkartidningen, citat;

Alltmer tid måste läggas på att fylla i komplicerade intyg som allt oftare underkänns av Försäkringskassan, utan att kompensation utgår vare sig ekonomiskt eller tidsmässigt./…/

– Sedan är vi patientens behandlande läkare oavsett vad Försäkringskassan beslutar, och när patienterna far illa påverkar det också oss, vi känner att hur vi än gör blir det inte bra, säger Ann-Marie Terner, styrelseledamot i Örebro läns läkarförening och ordförande för distriktsläkarföreningen i Örebro. /…/

Stockholms läkarförening vill att Läkarförbundet verkar för att läkarnas rekommendationer i intygen ska respekteras. Följden när intygen inte respekteras, anser man, är att patienterna kommer till skada.

– Det är många patienter med lite längre sjukskrivningar där man som läkare gör vad man kan för att patienten ska bli frisk. Samtidigt driver Försäkringskassan en egen kampanj för att avsluta sjukskrivningen så snart som möjligt. Det kan vara ödesdigert för exempelvis patienter med långvariga psykiska sjukdomar, säger Caroline Asplund, distriktsläkare vid Gustavsbergs vårdcentral och styrelseledamot i Stockholms läkarförening, som menar att det är tydligt att Försäkringskassan inte litar på läkares bedömning på samma sätt som tidigare.

*

Missa inte Alliansfritt Sverige om Helene Rivière och sjukförsäkringen! ”- det finns ingen stupstock….”

Lästips; Dagens Arbete;

Undersökning sades bevisa sjukfusk men tydde snarare på hög arbetsmoral

Citat; ”/…./endast 5 procent stannade hemma trots att de inte var sjuka och att 60 procent gick till jobbet trots att de var sjuka/…/”

Hela granskningen av fusksiffrorna här!

*

Media; ab – nya offer för sjukförsäkrigsregler

Bloggtips; Eva-Lena om att trivialisera en viktig debatt, Kaj Raving om kriget i Afghanistan, Motvallsbloggen om utrotandet av gamla köksväxtsorter, Svensson om terroistnoja, Mer – Netroots

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Fusk, fiffel och myter

Under många år har nedskärningar i socialförsäkringarna motiverats med att ”fusket” är utbrett och att de höga kostnaderna gräver hål i vår ekonomi.

Sanningen är att fusket i sjukförsäkringen är minimalt – samtidigt som socialförsäkringarna ger rekordvinster till statskassan!

Många av syndarna, inklusive regeringen och Försäkringskassan, har nu tystnat, dämpat sig eller ändrat retorik helt och hållet. Nu talar man sällan om ”fusk”.  Nu talar man om ”höga kostnader” som måste minska och påstår sedan att man satsar på ”rehabilitering”.

Men de retoriska kullerbyttorna förändrar inte verkligheten för de som drabbas av långvarig ohälsa – de utförsäkras och fattiggörs – allt för att kunna sänka skatterna för rika och friska. Och trots att allt färre använder ”fuskretoriken” sitter ”fuskstämpeln” kvar i pannan på alla långtidssjuka. Myten om fusket i sjukförsäkringen lever vidare….

Citat Dagens Arbete;

När Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord ser tillbaka på sjukfuskdebatten beskriver han debattörerna som ”yra höns”.
– Uppgången och nedgången av sjuktalen hade inte ett dugg med fusk att göra.
– Det var inte fler som blev sjuka. Min slutsats är att det framför allt handlade om att utflödet stannade upp. Människor blev inte rehabiliterade och fick inte det stöd de behövde för att komma tillbaka.

Dagens Arbetes granskning av  de uppblåsta fusksiffrorna i sjukförsäkringsdebatten;
Det omfattande fusket; 0.04 procent
Helt sjukt om fusk och fel
Regeringen räknade med att spara miljarder
Skattefusk för miljarder medan de sjuka jagas

Mer; Dagens Arena

Bloggpost; Nog nu – det har aldrig handlat om fusk

Dagens Arbete har även granskat arbetsskadeförsäkringen;
Kraftig minskning av antalet godkända arbetsskador – trots att antalet personer som har besvär av arbetssjukdomar och olyckor legat relativt konstant.

För 20 år sedan fick åtta av tio sin arbetsskada godkänd. I dag tre av tio.

Läs mer här; Dagens arbete granskar, Dålig koll på arbetsmiljön

*

Bloggtips; Motvallsbloggen om kriget i Afghanistan, Annarkia om S raserade förtroende, Kaj Raving om regeringens neddragningar på arbetsmiljön

*

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,