Döende patienter skickas till AF

Så här ser verkligheten ut för svårt sjuka i alliansens Sverige idag 2010.

Läs distriktsläkaren Daniel Håkanssons berättelse….

Citat;

Daniel Håkansson arbetar som distriktsläkare i Stockholm. Han möter många patienter som far illa av försäkringskassans regler.
– Patienterna känner sig fråntagna sin värdighet.

– Tidigare kunde vi doktorer samarbeta med försäkringskassan och göra upp en plan för patienten. Idag har försäkringskassan blivit som vår fiende.
Daniel Håkansson upplever att förändringen har kommit gradvis, men blivit värre sedan tidsgränserna för sjukskrivning infördes. Systemet gör också att patienter känner sig stressade och oroliga för hur de ska klara sig ekonomiskt. I värsta fall kan det leda till ökad sjuklighet.
– Någon som har varit sjukskriven i ett eller två år och sedan får höra att denne är frisk upplever sig inte som trodd, utan utpekad som fuskare. Patienter fråntas sin värdighet.
Ofta får läkare ägna tid åt att förklara regler och hjälpa patienter att fylla i formulär på rätt sätt.

Döende på arbetsförmedlingen

Många av de sjukskrivna som idag hamnar på arbetsförmedlingen har redan tidigare gått ”varvet runt” som Daniel Håkansson uttrycker det. De har utretts på alla möjliga sätt för rehabilitering med resultat att de funnits för sjuka för att kunna arbeta.

– Jag har haft patienter som varit döende när de skickats till arbetsförmedlingen.
Att tala om sjukskrivnas arbetsförmåga tycker han i många fall är direkt hyckleri. Han tar som exempel att någon med en förslitningsskada hypotetiskt skulle kunna klara av att läsa sagor på en förskola ett par timmar varje dag – men ett sådant arbete existerar helt enkelt inte.

–  I den bästa av världar skulle möjligheten att ordna någon form av sysselsättning anpassad till den sjukskrivne finnas. Det skulle till och med vara bra för många patienter, men de jobben finns inte idag, det är väldigt slimmat på arbetsplatser. När inte ens friska ungdomar får jobb, hur ska de med allvarliga sjukdomar få det?

Förändringarna i sjukförsäkringssystemet slår framför allt mot människor från arbetarklassen. Daniel Håkansson påpekar att man redan innan förändringarna genomfördes var fullt medveten om att många inom LO-yrken inte orkar arbeta fram till pensionsåldern.

Tar ut pension

Konsekvenserna är ökade kostnader för försörjningsstöd för kommunerna, vilket bidrar till en ännu större skillnad mellan rika och fattiga kommuner. Daniel Håkansson har också märkt att sjukskrivna tvingas försöka klara sig utan sjukpenning.

– Framför allt deltidssjukskrivna försöker klara sig på sin lön, eller lever på sin partner. Sedan har jag träffat äldre personer som väljer att ta ut sin pension i förtid. Det är vanligt bland dem som är över 60 år, även om de förlorar ekonomiskt på det.
Att det nya systemet skulle hindra fusk med sjukförsäkringen tror han inte alls på.

–  Det är till att börja med en mycket, mycket liten andel som fuskar och de som gör det vet oftast hur man utnyttjar systemet. De åker inte dit ändå.

Fler läkare säger ifrån i dag….

Cancersjuka tvingas till arbetslöshet och misär, AB debatt, citat;

Det här är en vädjan i valets sista stund. Oavsett vilken regering som kommer till makten efter valet måste den sätta stopp för den hantering av cancersjuka som nu pågår. Idag kan en cancerdiagnos innebära att du tvingas ut i arbetslöshet och misär. Sjukförsäkringens och a-kassans regler – som ska vara ett stöd och hjälp att komma igen för den som är sjuk och arbetslös – kan få just de följderna. /…/ Läs Hela!!!

Svårt sjuka Annica Holmqvist är en av de drabbade… (läs berättelsen; Sveket…)

Senaste nytt;

Försäkringskassan granskar Annica Holmqvist fall, citat, sr;

Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan, säger att utredare i dag återigen tittar på fallet.

– Det är några experter som går igenom det här ärendet, det är ett komplicerat ärende, säger han.

Men Stig Orustfjord håller inte med de politiker som påstår att det är Försäkringskassan som tolkar de nya sjukreglerna som infördes den 1 juli 2008 fel.

– Vi följer de lagar vi får från riksdagen, precis som alla andra myndigheter gör.

Men hur kan det då vara så när företrädare för regeringen står och säger att är man sjuk så ska man få vara sjukskriven alternativt förtidspensionär?

– Det kan man säga, men till slut måste man sätta sig ner och titta på ett enskilt ärende med de omständigheter som finns kring ärendet, och pröva det mot lagstiftningen. Och antingen har man rätt till ersättningen eller så uppfyller man inte villkoren för att få ersättningen.

Fredrik Reinfeldt och hans regeringsföreträdare kan inte längre skylla ifrån sig på Försäkringskassan. Regeringen är ansvarig för sina regler – och de är glasklara!

Det finns bara ett sätt att stoppa denna omänskliga hantering av svårt sjuka och utsatta männsikor – rösta bort alliansregeringen på söndag!

Rösta Rödgrönt!

*

Läs mer, gårdagens bloggpost; Hjärtlöshet mot en chokladbit

Bloggat; StorstadEmil Broberg, Stefans konspirationer, Annarkia, In your face, Netroots

Media; ab1, ab2, dn1, dn2, svd1, svd2, expr1, expr2, expr3, expr4, expr5

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,