Ödmjukhet räcker inte Fredrik…

I gårdagens TV4-utfrågning av alliansens partiledare handlade det bland annat om den nya sjukförsäkringen.  Ett par av partiledarna visade visserligen ”ödmjukhet” mot de ”enskilda fall” som ”hamnat mellan stolarna”, men som vanligt saknades all form av självkritik . Varför lyssnade inte regeringen på alla de remissinstanser och kritiker som redan före införandet av den nya sjukförsäkringen varnade för de konsekvenser som vi nu ser?

Man kan fråga sig hur många ”enskilda fall” det måste till för att regeringen ska inse att hela reformen var feltänkt i från början. Räcker tio tusen, eller krävs det hundra tusen?

Man kan också fråga sig om det är acceptabelt att regeringen har använt svårt sjuka människor som försökskaniner för att snygga till sjukstatistiken och för att betala skattesänkningarna för de rika och friska?

Om det var rehabilitering för de långtidssjuka man var ute efter – varför inte satsa på det? Varför kasta in svårt sjuka i en utförsäkringskarusell som enbart inneburit sämre hälsa, ekonomisk kaos, osäkerhet och stress för redan utsatta människor.

Och om man verkligen ville bryta ”långa passiva sjukskrivningar” – varför då även utförsäkra tiotusentals sjuka och funktionshindrade som redan arbetade så mycket de orkade och kunde. Varför tvinga dessa att säga upp sig, ta tjänstledigt eller gå ned på deltid och betala sin sjukdom själva? De var varken passiva eller isolerade. Nu är de fattigare och många av dem sjukare.

I dag presenteras en ny undersökning på MyNewsDesk som visar att….

Sjukförsäkringsreformen blev ett fiasko. citat;

Den stora sjukförsäkringsreformen blev en flopp. Målet att få sjuka i arbete har misslyckats. I vissa län har mindre än en handfull av de utförsäkrade fått jobb på den ordinarie arbetsmarknaden, visar en sammanställning som Försäkringskassan har gjort på begäran av Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt. Istället kommer allt fler tillbaka till sjukförsäkringen – och är då ofta allvarligt försämrade i sina sjukdomstillstånd.

Målet med sjukförsäkringsreformen var att få de sjuka i arbete. Man föreställde sig att alla kan göra något, trots funktionsnedsättningar. De uppföljningar som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har gjort av dem som utförsäkrades vid årsskiftet visar att nästan 90 procent inte klarar något som helst arbete, inte ens i skyddad verksamhet på deltid. Till den ordinarie arbetsmarknaden – slutmålet – har färre än tre procent nått, inklusive deltidsjobb och tillfälliga anställningar. I flera län är antalet sjuka som kommit ut i jobb utan stöd inte fler än att det i genomsnitt blir två-tre per kommun. I Blekinge har fem utförsäkrade i hela länet gått till jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. (Se tabeller nedan).

En osäkerhet i siffermaterialet är att det inte finns någon redovisning av hur mycket de sjuka har ökat sin arbetstid. 39 procent av de utförsäkrade var deltidssjukskrivna, och har således redan jobb på deltid. Hur många utöver de redan deltidsarbetande som har kommit i jobb redovisas inte.

/… / Läs hela!

De sammanställningar som gjorts hittills visar att regeringens antagande att enbart 10 procent av de utförsäkrade skulle komma tillbaks till sjukförsäkringen var en grov missbedömning. Trots de i dag stenhårda reglerna har redan över hälften av de utförsäkrade sökt sig tillbaks. Samtidigt tvingas allt fler sjuka leva på anhöriga eller söka socialbidrag när de gjorts försäkringslösa. Regeringens antaganden som de fortfarande predikar som sanningar – att de allra flesta långtidssjuka egentligen är fullt friska och arbetsföra – har visat sig vara påhittade lögner och rent nonsens byggt på myter.

Fakta visar att regeringen har använt långtidssjuka som försökskaniner i ett grymt, misslyckat och noga planlagt experiment. Fredrik Reinfeldts ödmjukhet räcker inte som ursäkt….


*

Tips; Alliansfritt Sverige om 300 000 fler i utanförskap, Uppdrag Granskning som i kväll granskar 15 års skolpolitik.

Läsvärt; Bokslut i det tuffa Sverige, Ett hån mot demokratin att inte rösta,

*

Bloggtips; Svensson, Annarkia, Röda Malmö, Begrundat och plitat, In your face om att en röst på FI och PP är en röst på alliansen, Kaj Raving om  sjukförsäkringen, Veronica Palm om Fredriks lögn

Mer –Netroots

Media; ab1, ab2, ab3, smp, nwt.se, dn1, dn2, dn3, dn4, dn5, svd1

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

intressant.se