Ett mänskligare Sverige med de rödgröna

I dag vädjar ett stort antal kristna debattörer till sina medtroende att byta block från alliansen till de rödgröna.

Citat, AB;

Alliansens politik har under fyra år på flera sätt försämrat för olika utsatta grupper i samhället, skapat större klyftor mellan människor och motarbetat en fredlig, hållbar utveckling i världen. Som vi förstår det kristna uppdraget ingår där att sätta de svagas behov i centrum, att överskrida gränser mellan människor och att verka för fred och försoning.

Vi uppmanar därför alla kristna som traditionellt röstat borgerligt, eller som lutar åt att göra det i år: Tänk efter och pröva i ditt hjärta – är stöd till denna politik förenligt med att bejaka Jesus som sin mästare och vilja följa honom?

…. läs hela!

Under de senaste två åren har allt fler kristna sett de konsekvenser regeringens politik har fått för utsatta grupper i samhället. Redan förra året kom flera rapporter från olika välgörenhetsorganisationer om att allt fler fattiga söker hjälp och stöd.

Kyrkans diakoner har under det senaste året varnat för att regeringens politik kommer att leda till ”ett nytt klassamhälle”. Dagen, december 2009, citat;

– Om det blir så att många utförsäkras kommer det att skapa ett nytt klassamhälle, där de sjuka är förlorarna. Det kommer att leda till att fler verkligen bli fattiga.

Formuleringen gör att man undrar om hon som kyrkans företrädare har blivit politisk aktivist.

– Nej, det handlar inte om det. Vi har blivit beskyllda för att använda vänsterretorik, men vi kritiserade även den tidigare regeringen. Det handlar om att vi måste höja rösten för de minsta i samhället, de som drabbas hårdast.

Diakoner vittnar om ett hårdare Sverige, Helle Klein, citat;

”Människor är helt slut”, konstaterar diakonen Maarit Gauffin i Katarina församling i Stockholm. Att ständigt ha en strypsnara för att man inte klarar sin ekonomi är inte hälsosamt, fortsätter hon. /…/

Just unga ensamstående mödrar, pensionärer och personer som utförsäkrats hör till de mest utsatta. Ofta handlar det om människor som hamnat mellan stolarna när de slussas mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen.

Diakonernas vittnesbörd är skrämmande. Det talar om ett växande klassamhälle, där sjuka och arbetslösa får det allt sämre.

”Jag vet inte hur man skall göra. Tårarna bara rinner ner för kinderna när jag försöker att skriva. Jag orkar inte mer”, börjar ett inlägg på Resursbloggen. Där skriver människor med egna erfarenheter av ändringarna av sjukförsäkringsreglerna.

Det är starka berättelser om utsatthet, vanmakt och desperation. Bakom statistiken som politiker och medier refererar till finns människor vars liv slås i spillror. Regeringens reformering av sjukförsäkringen är ett förfärande exempel på politisk lomhördhet och inkompetens. /…/

Över 50 procent av de arbetslösa och hela 70 procent av de sjukskrivna lider i dag av ångest, enligt den nationella folkhälsoenkäten. Över 40 procent av de sjukskrivna har haft suicidtankar och en femtedel har någon gång gjort ett försök att ta sitt liv.

”De nya sjukförsäkringsreglerna kan liknas vid en yxa som gått genom Sverige och delat samhället i två delar”, sa diakonen Gunnila Moshi vid en solidaritetsmässa i Sofia kyrka nyligen./…/

Alliansens politik har skapat ett omänskligare och hårdare Sverige där ”vi” ställs mot ”dom” och där de mest utsatta får ta de hårdaste smällarna medan de redan rika och friska gynnas.

Ett ”mänskligare” Sverige, som Göran Hägglund och KD säger sig vilja ha, kräver en helt annan politisk inriktning – alla människors lika värde, miljö och gemenskap måste sättas före det kortsiktiga plånbokstänkandet.

Ett mänskligare Sverige får vi bara med en ny regering!

*

Tidigare bloggposter; Vad helst i haven gjort mot en av dessa mina minsta, Det nya klassamhället är här

Läs mer; Kristen och politiskt högerinriktad – hur går det ihop?, Vi kan inte längre tiga om det nya fattigsverige,

Fler bloggtips; Emil Broberg, Joakim Hörsing, Högbergs tankar, Netroots

*
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,